Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 61.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
1972669.0529.20.1 .0030 Model turbiny: S2A
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: Deutz MWM
 Silnik: TD229EC4
JR T3329
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 07:07:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 09:07:34.311580 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 09:07:34.311643 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:07:34.311665 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199643" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 09:07:34.311683 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:07:34.311695 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 09:07:34.311704 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 09:07:34.311717 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 09:07:34.311726 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:07:34.311733 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:07:34.311742 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:07:34.311752 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:07:34.311763 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:07:34.311769 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:07:34.311773 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:07:34.311778 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:07:34.311782 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 09:07:34.311794 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:07:34.311810 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:07:34.311819 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:07:34.311825 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 09:07:34.311831 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 09:07:34.311841 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:07:34.311850 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:07:34.318204 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:07:34.318228 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:07:34.318241 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 09:07:34.318248 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:07:34.318254 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:07:34.318258 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:07:34.318263 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 09:07:34.318306 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 09:07:34.557554 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 09:07:34.557638 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 09:07:34.557646 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:07:34.557657 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:07:34.557663 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:07:34.557669 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:07:34.557674 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:07:34.557682 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:07:34.557687 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:07:34.557693 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:07:30 GMT 2019-10-19 09:07:34.557699 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:07:34.557705 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 09:07:34.557711 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:07:34.557724 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 09:07:34.557760 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 09:07:34.557784 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 09:07:34.563684 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:07:34.563770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:07:34.563787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:07:34.569895 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:07:34.570120 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:07:34.570200 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:07:34.570232 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-10-19 09:07:34.576105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:34.576193 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:07:34.576249 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:07:34.576279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:34.576372 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:07:34.576423 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:07:34.576502 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:07:34.576553 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:07:34.576649 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:07:34.576723 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:07:34.576774 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:07:34.576825 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:07:34.576864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:34.582279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:34.582425 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 09:07:34.582447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:34.582603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:34.582652 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:07:34.582780 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:07:34.582854 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:07:34.582923 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:07:34.583039 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:07:34.583101 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:07:34.583215 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:07:34.583263 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-19 09:07:36.045570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:36.045646 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:07:36.045672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:36.045711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:36.045735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:36.045780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:36.045819 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:36.045844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:07:36.045877 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-19 09:07:36.045897 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:07:36.045906 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 09:07:36.045948 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 09:07:36.046008 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:07:36.046032 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:07:36.046044 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:07:36.046070 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 09:07:36.046079 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 09:07:36.046313 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 09:07:36.046334 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 09:07:36.046409 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.046424 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 09:07:36.046456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.046507 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.046522 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.046549 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:07:36.046585 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.046597 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.046616 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:07:36.046643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.046691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.046725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.046752 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.046767 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.046802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.046862 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.046876 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.046898 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 09:07:36.046922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.046949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.046969 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:07:36.046995 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047005 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 09:07:36.047029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047073 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.047085 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047103 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:07:36.047134 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.047145 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047165 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:07:36.047198 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.047210 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047228 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:07:36.047254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.047316 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.047344 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047356 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 09:07:36.047382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047431 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.047444 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047462 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 09:07:36.047486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.047533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 09:07:36.047561 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047573 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 09:07:36.047597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047644 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.047656 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047674 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:07:36.047714 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.047726 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047744 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:07:36.047775 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.047787 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047804 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:07:36.047835 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.047848 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047865 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:07:36.047889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.047960 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.047988 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.047999 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.048025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048068 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048081 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048156 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.048194 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.048222 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048239 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:07:36.048258 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 09:07:36.048273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:07:36.048300 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:07:36.048325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048337 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 09:07:36.048358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048398 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.048412 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048430 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:07:36.048465 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.048477 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048489 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:07:36.048509 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.048517 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048526 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:07:36.048544 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.048551 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048560 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:07:36.048573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.048621 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.048637 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048644 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.048659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048685 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.048692 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048709 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 09:07:36.048723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.048750 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:07:36.048765 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048771 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 09:07:36.048785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048810 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.048817 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048827 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:07:36.048839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.048865 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.048880 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048887 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.048900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048925 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.048932 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048942 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 09:07:36.048955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.048971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.048981 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:07:36.048995 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049001 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 09:07:36.049016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049040 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.049047 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049057 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:07:36.049070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.049095 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.049110 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049116 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.049135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049161 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.049169 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049178 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 09:07:36.049191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.049217 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 09:07:36.049232 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049239 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 09:07:36.049252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049278 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.049285 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049295 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:07:36.049312 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.049319 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049329 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:07:36.049342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.049372 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 09:07:36.049387 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049393 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.049406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049430 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.049437 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049447 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 09:07:36.049460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.049485 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 09:07:36.049500 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049506 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 09:07:36.049520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049549 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.049556 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049565 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:07:36.049587 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.049594 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049605 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:07:36.049618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.049649 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 09:07:36.049663 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049670 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.049683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049714 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.049721 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049731 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 09:07:36.049744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.049771 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 09:07:36.049785 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049791 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 09:07:36.049805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049829 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.049836 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049846 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:07:36.049859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.049884 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 09:07:36.049899 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049905 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.049918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049942 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.049948 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049958 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 09:07:36.049971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.049987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.049996 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 09:07:36.050011 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050017 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 09:07:36.050030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050054 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.050061 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050071 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:07:36.050084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.050109 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.050124 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050130 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.050143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050167 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.050174 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050184 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 09:07:36.050197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.050223 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:07:36.050237 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050243 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 09:07:36.050257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050282 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.050289 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050299 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:07:36.050311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.050338 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.050352 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050358 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.050372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050397 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.050404 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050413 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 09:07:36.050427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.050452 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:07:36.050468 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050474 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 09:07:36.050487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050512 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.050519 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050528 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:07:36.050541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.050567 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.050586 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050593 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.050608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050633 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.050640 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050650 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 09:07:36.050663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.050689 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:07:36.050710 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050716 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 09:07:36.050730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050755 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.050762 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050772 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 09:07:36.050789 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.050796 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050805 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 09:07:36.050818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.050848 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.050862 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050869 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.050882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050907 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.050914 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050923 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 09:07:36.050936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.050962 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:07:36.050976 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.050983 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:07:36.050996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.051027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051037 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:07:36.051050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.051076 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.051090 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051097 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.051110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051136 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.051144 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051153 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:07:36.051167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.051193 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:07:36.051208 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051214 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:07:36.051227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051253 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:07:36.051260 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051269 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:07:36.051282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.051309 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.051323 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051329 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.051342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051365 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051372 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051409 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.051430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.051446 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051457 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:07:36.051467 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 09:07:36.051479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:07:36.051504 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:07:36.051519 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051526 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 09:07:36.051539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051565 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:07:36.051571 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051586 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:07:36.051600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.051626 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.051641 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051647 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.051660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051684 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051690 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.051753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.051770 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051781 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:07:36.051791 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 09:07:36.051803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:07:36.051828 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:07:36.051842 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051849 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:07:36.051863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051887 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:07:36.051894 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051903 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:07:36.051916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.051942 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.051957 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.051963 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.051983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052019 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052026 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.052083 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.052099 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052111 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:07:36.052121 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 09:07:36.052133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:07:36.052158 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:07:36.052172 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052179 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 09:07:36.052192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.052225 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052234 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 09:07:36.052252 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.052259 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 09:07:36.052286 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.052292 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052302 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:07:36.052319 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.052325 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052335 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:07:36.052352 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.052358 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052368 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:07:36.052385 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.052391 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052400 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 09:07:36.052417 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.052424 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052433 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:07:36.052446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.052499 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.052515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052521 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.052535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052559 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.052566 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 09:07:36.052596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.052623 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:07:36.052638 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052644 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 09:07:36.052658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052682 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.052689 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052710 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:07:36.052730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.052737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:07:36.052764 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.052770 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052780 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:07:36.052792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.052832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.052848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052854 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.052868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052893 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.052900 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 09:07:36.052923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.052949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:07:36.052964 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.052971 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:07:36.052984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.053015 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053025 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:07:36.053038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.053063 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.053078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053084 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.053098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053122 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.053129 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:07:36.053152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.053178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:07:36.053193 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053199 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:07:36.053212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053237 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.053244 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053254 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:07:36.053271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.053278 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:07:36.053304 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.053311 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053320 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:07:36.053333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.053368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.053383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053389 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.053403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053428 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.053435 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:07:36.053457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.053484 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:07:36.053498 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053504 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 09:07:36.053518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053542 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.053549 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053559 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:07:36.053578 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.053587 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053597 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:07:36.053615 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.053621 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053630 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:07:36.053648 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.053655 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053664 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:07:36.053681 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.053688 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053698 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:07:36.053717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.053761 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.053777 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053783 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.053796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053821 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.053829 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053838 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 09:07:36.053851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.053868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.053877 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:07:36.053892 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.053920 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.053927 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.053937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.053950 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.053967 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.053981 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054005 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.054012 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054022 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:07:36.054039 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.054046 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054055 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 09:07:36.054073 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.054079 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054089 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 09:07:36.054106 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.054112 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054122 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:07:36.054138 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.054145 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054154 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 09:07:36.054172 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:07:36.054178 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054187 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 09:07:36.054204 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.054212 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054221 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.054238 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.054245 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054254 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:07:36.054271 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.054277 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054287 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 09:07:36.054304 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.054310 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054320 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:07:36.054337 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.054343 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054352 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:07:36.054365 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054427 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.054444 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.054450 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:07:36.054464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.054489 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.054496 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.054505 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:07:36.054523 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.054529 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.054539 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:07:36.054556 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.054562 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.054571 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:07:36.054595 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.054602 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.054612 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:07:36.054626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.054655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.054665 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.054686 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.054707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.054733 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054740 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.054750 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 09:07:36.054763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.054780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.054790 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:07:36.054803 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054830 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054837 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054847 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054860 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.054891 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054916 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.054923 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054932 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:07:36.054949 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.054956 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054966 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:07:36.054982 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.054989 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.054998 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:07:36.055015 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.055022 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.055031 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:07:36.055048 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.055055 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.055064 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:07:36.055085 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.055092 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.055102 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:07:36.055119 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.055126 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.055135 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:07:36.055152 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.055159 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.055168 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:07:36.055185 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.055192 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.055202 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:07:36.055219 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.055226 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.055235 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:07:36.055252 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.055259 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.055268 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:07:36.055281 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.055342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.055359 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.055365 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:07:36.055380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.055404 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.055411 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.055421 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:07:36.055438 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.055445 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.055454 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:07:36.055471 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.055478 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.055487 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:07:36.055504 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:07:36.055511 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.055520 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.055533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.055563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.055573 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.055599 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.055613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.055638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.055655 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 09:07:36.055668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.055684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.055694 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:07:36.055713 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055740 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055747 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055757 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055770 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.055801 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055826 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.055833 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055842 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:07:36.055859 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.055866 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055875 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:07:36.055892 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.055899 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055908 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:07:36.055925 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.055932 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055941 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:07:36.055958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.055964 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.055974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:07:36.055991 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.055998 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.056007 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:07:36.056024 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.056031 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.056040 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:07:36.056057 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.056063 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.056073 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:07:36.056089 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.056096 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.056105 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:07:36.056122 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056129 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.056138 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 09:07:36.056155 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.056161 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.056170 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:07:36.056187 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.056194 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.056203 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:07:36.056216 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.056279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.056295 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056323 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056330 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056340 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056353 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.056383 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056409 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.056415 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056425 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 09:07:36.056442 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.056450 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056459 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 09:07:36.056476 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.056482 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056492 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:07:36.056509 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.056516 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056525 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 09:07:36.056542 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.056549 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056558 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 09:07:36.056576 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.056585 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056599 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:07:36.056618 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.056624 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056633 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 09:07:36.056650 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.056657 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056666 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 09:07:36.056683 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.056690 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056706 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 09:07:36.056725 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.056732 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056741 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:07:36.056758 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.056765 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056774 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:07:36.056791 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.056798 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056807 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 09:07:36.056824 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.056831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056840 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:07:36.056857 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.056863 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056873 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 09:07:36.056886 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.056961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.056979 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.056986 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 09:07:36.057001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057026 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.057033 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057042 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:07:36.057055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.057081 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.057096 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057102 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.057116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057140 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.057147 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057157 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 09:07:36.057170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.057195 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:07:36.057210 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057216 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 09:07:36.057230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057271 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.057284 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057303 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:07:36.057334 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.057346 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057360 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:07:36.057379 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.057386 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057396 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:07:36.057413 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:07:36.057420 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057429 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:07:36.057442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.057488 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 09:07:36.057503 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057510 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.057524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057548 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:07:36.057556 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057565 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 09:07:36.057583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.057602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.057613 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 09:07:36.057627 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:07:36.057655 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 09:07:36.057662 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:07:36.057672 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 09:07:36.057685 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:07:36.057710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.057728 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.057774 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.057785 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.057802 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 09:07:36.057832 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.057843 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.057857 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 09:07:36.057876 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.057884 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.057901 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 09:07:36.057934 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:07:36.057945 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.057963 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:07:36.057992 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.058004 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.058024 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 09:07:36.058058 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.058070 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.058089 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 09:07:36.058172 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.058181 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.058193 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:07:36.058211 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.058218 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.058227 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 09:07:36.058244 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.058251 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.058261 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 09:07:36.058278 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.058284 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.058294 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:07:36.058307 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 09:07:36.058364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.058382 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.058389 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 09:07:36.058403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.058428 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.058435 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.058445 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:07:36.058458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.058475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.058485 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.058499 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.058505 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.058525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.058566 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:07:36.058579 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.058596 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 09:07:36.058620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.058645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.058664 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:07:36.058688 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 09:07:36.058744 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:07:36.058757 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:07:36.058774 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 09:07:36.058808 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:07:36.058820 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 09:07:36.058837 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 09:07:36.058869 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:07:36.058881 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:07:36.058897 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 09:07:36.058921 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 09:07:36.058960 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.058990 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.059001 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:07:36.059024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.059067 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.059080 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.059097 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:07:36.059130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.059142 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.059162 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:07:36.059194 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.059206 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.059224 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:07:36.059248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.059280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.059294 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059320 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.059331 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.059358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.059390 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059400 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.059419 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 09:07:36.059437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.059455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.059468 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:07:36.059493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059544 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059557 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059576 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059601 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.059654 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059707 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.059721 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059740 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 09:07:36.059771 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.059783 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059799 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 09:07:36.059828 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.059839 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059855 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:07:36.059886 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.059898 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059914 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 09:07:36.059945 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.059956 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.059973 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 09:07:36.060004 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.060016 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.060034 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 09:07:36.060066 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.060077 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.060093 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 09:07:36.060124 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.060136 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.060153 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:07:36.060183 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.060194 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.060212 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:07:36.060234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.060316 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.060351 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060362 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 09:07:36.060389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060435 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.060447 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060465 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:07:36.060498 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.060509 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060526 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:07:36.060557 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.060568 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060587 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:07:36.060620 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.060632 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060650 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:07:36.060684 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.060697 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060725 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:07:36.060750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.060831 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.060860 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060871 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.060897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060943 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060955 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.060981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061024 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.061058 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.061090 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061109 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:07:36.061128 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 09:07:36.061151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:07:36.061195 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:07:36.061222 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061233 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 09:07:36.061260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061306 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.061319 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061337 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 09:07:36.061362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.061410 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.061439 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061450 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.061476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061523 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:07:36.061537 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061556 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 09:07:36.061582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.061633 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 09:07:36.061660 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061672 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 09:07:36.061704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061755 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.061768 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061788 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:07:36.061815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.061866 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.061897 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061909 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.061936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.061987 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062000 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.062018 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 09:07:36.062044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.062072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.062093 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:07:36.062119 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062173 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062187 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062207 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062264 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.062294 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062346 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.062358 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062375 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 09:07:36.062408 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.062421 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062439 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 09:07:36.062474 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.062486 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062505 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 09:07:36.062540 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.062554 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062573 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 09:07:36.062608 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.062620 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062640 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 09:07:36.062674 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:07:36.062687 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062716 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 09:07:36.062751 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:07:36.062765 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062784 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 09:07:36.062816 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:07:36.062830 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062848 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 09:07:36.062883 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:07:36.062896 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062916 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 09:07:36.062950 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.062963 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.062981 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 09:07:36.063016 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.063031 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.063050 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 09:07:36.063084 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.063095 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.063113 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 09:07:36.063147 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.063160 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.063178 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 09:07:36.063204 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.063323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.063362 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.063374 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 09:07:36.063404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.063452 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.063465 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.063483 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 09:07:36.063509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.063539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.063560 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.063590 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.063603 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.063631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.063681 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.063695 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.063724 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 09:07:36.063752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.063781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.063801 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:07:36.063830 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.063842 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:07:36.063870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.063918 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.063931 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.063951 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 09:07:36.063986 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.063999 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.064019 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:07:36.064054 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.064067 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.064085 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:07:36.064120 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.064133 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.064151 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:07:36.064176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.064227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.064251 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064281 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.064293 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.064322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.064372 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064386 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.064404 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 09:07:36.064431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.064461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.064481 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:07:36.064507 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064559 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064572 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064592 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064618 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.064679 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064740 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.064804 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:07:36.064857 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.064865 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064876 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:07:36.064895 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.064902 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064912 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 09:07:36.064929 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.064936 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064946 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:07:36.064963 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.064970 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.064980 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:07:36.064996 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.065004 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.065014 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 09:07:36.065031 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:07:36.065037 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.065047 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 09:07:36.065060 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.065106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.065124 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065131 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 09:07:36.065147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065173 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.065180 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065190 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 09:07:36.065207 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.065214 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065223 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 09:07:36.065240 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.065247 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065256 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 09:07:36.065273 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.065280 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065289 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 09:07:36.065306 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.065313 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065322 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 09:07:36.065339 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.065346 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065355 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 09:07:36.065372 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.065379 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065388 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:07:36.065405 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.065411 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065420 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:07:36.065433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.065491 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.065506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065513 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 09:07:36.065527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065553 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:07:36.065560 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 09:07:36.065583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.065610 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:07:36.065626 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:07:36.065633 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 09:07:36.065643 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 09:07:36.065668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065675 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 09:07:36.065690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065714 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.065735 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:07:36.065751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.065763 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:07:36.065773 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 09:07:36.065790 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.065797 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 09:07:36.065807 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 09:07:36.065823 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:07:36.065830 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 09:07:36.065839 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 09:07:36.065856 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.065863 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 09:07:36.065872 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.065889 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.065895 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:07:36.065905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.065921 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.065927 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:07:36.065937 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.065953 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.065960 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 09:07:36.065969 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.065986 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:07:36.065992 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 09:07:36.066002 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:07:36.066018 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:07:36.066025 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 09:07:36.066034 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 09:07:36.066051 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.066057 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:07:36.066067 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.066083 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:07:36.066090 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 09:07:36.066099 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 09:07:36.066115 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.066122 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 09:07:36.066145 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.066163 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.066169 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:07:36.066179 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.066195 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:07:36.066202 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 09:07:36.066211 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 09:07:36.066227 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 09:07:36.066262 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.066291 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:07:36.066318 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.066344 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 09:07:36.066371 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.066397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:07:36.066424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.066451 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:07:36.066477 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.066503 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:07:36.066529 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.066555 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 09:07:36.066581 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 09:07:36.066607 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 09:07:36.066633 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 09:07:36.066665 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 09:07:36.066693 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 09:07:36.066719 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 09:07:36.066745 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.066771 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:07:36.066798 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.066825 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:07:36.066851 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.066877 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:07:36.066903 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.066929 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:07:36.066955 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.066981 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:07:36.067007 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.067033 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:07:36.067108 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.067135 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:07:36.067162 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.067188 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:07:36.067213 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.067240 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:07:36.067266 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.067291 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:07:36.067318 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.067345 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:07:36.067371 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.067398 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:07:36.067425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.067452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:07:36.067479 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.067505 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:07:36.067530 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.067556 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:07:36.067582 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.067608 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:07:36.067634 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 09:07:36.067665 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 09:07:36.067692 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.067719 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:07:36.067744 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.067770 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:07:36.067796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.067822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:07:36.067848 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.067873 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 09:07:36.067899 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.067925 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:07:36.067951 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.067979 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:07:36.068006 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.068032 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:07:36.068058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.068084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:07:36.068111 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068129 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068155 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:07:36.068181 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068198 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068215 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068240 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:07:36.068265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068340 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:07:36.068366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068441 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:07:36.068467 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068493 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.068518 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068544 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.068570 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068587 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068614 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.068640 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068661 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068688 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.068713 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068738 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.068764 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068790 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:07:36.068816 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068841 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.068867 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068893 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.068918 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068935 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.068961 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:07:36.068987 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069013 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.069038 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069064 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:07:36.069090 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069115 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:07:36.069141 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069168 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:07:36.069196 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069213 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069279 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069321 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.069346 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069363 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069379 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069405 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.069430 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069456 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.069482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069499 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069516 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069541 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.069566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.069689 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069706 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069722 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069740 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069766 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.069792 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069809 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069826 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069843 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069869 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.069896 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069923 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.069949 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069965 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069981 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.069998 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070023 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:07:36.070049 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070075 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:07:36.070100 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070117 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070133 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070159 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.070185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:07:36.070302 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070328 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:07:36.070355 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070381 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.070407 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070433 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.070459 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070476 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070492 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070508 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070535 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.070562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070579 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070683 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:07:36.070734 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070751 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070776 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:07:36.070802 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070818 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070834 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070860 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:07:36.070885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070934 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.070960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:07:36.070985 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071002 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071040 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071065 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:07:36.071091 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071117 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.071143 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071169 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.071195 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071211 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071238 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.071263 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071280 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071306 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.071332 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071358 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.071384 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071409 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:07:36.071435 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071461 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.071486 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071512 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:07:36.071538 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071555 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071581 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:07:36.071622 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071681 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.071728 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071773 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:07:36.071818 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071848 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:07:36.071874 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071900 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:07:36.071927 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071944 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071960 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071977 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.071993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072009 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.072076 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072093 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072109 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072134 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.072160 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072186 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.072212 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072229 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072246 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072271 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.072297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:07:36.072415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072432 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072448 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072464 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.072516 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072532 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072549 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072565 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072591 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.072616 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072644 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:07:36.072677 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072694 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072710 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072727 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072752 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:07:36.072777 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072810 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:07:36.072836 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072853 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072869 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072895 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.072921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.072986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:07:36.073038 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073065 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:07:36.073090 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073116 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:07:36.073142 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073167 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:07:36.073193 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073210 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073226 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073242 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.073295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073409 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:07:36.073435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:07:36.073469 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.073530 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.073580 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.073629 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.073685 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.073732 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.073779 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 09:07:36.073834 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 09:07:36.073882 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 09:07:36.073929 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.073976 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.074031 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.074080 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.074127 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.074175 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.074223 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.074270 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.074319 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.074366 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.074413 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.074461 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.074509 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.074626 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.074689 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.074742 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.074794 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 09:07:36.074843 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.074889 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.074935 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.074982 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.075033 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.075084 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.075130 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.075180 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.075235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.075283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.075330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.075378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.075425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.075471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.075518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 09:07:36.075565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 09:07:36.075620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 09:07:36.075673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.075728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.075776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.075827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.075873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.075920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.075968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.076015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.076061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.076113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.076160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.076208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.076260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.076308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.076359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.076410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.076455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 09:07:36.076501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.076547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.076595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.076643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.076697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.076748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.076800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.076850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.076905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.076953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.077000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.077057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.077104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.077150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.077197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 09:07:36.077244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 09:07:36.077291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 09:07:36.077339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.077384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.077432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.077479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.077526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.077573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.077620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.077674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.077724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.077772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.077824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.077873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.077921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.077969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.078020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.078078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.078124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 09:07:36.078170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.078215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.078261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.078309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.078358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.078410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.078457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.078505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.078560 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:07:36.078588 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.078660 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.078717 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.078771 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.078831 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.078885 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.078937 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:07:36.078990 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:07:36.079048 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:07:36.079101 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.079154 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.079208 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.079262 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.079315 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.079369 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.079422 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.079475 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.079538 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.079596 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.079662 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.079717 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.079770 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.079829 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.079882 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.079935 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.079989 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:07:36.080049 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.080102 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.080155 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.080208 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.080261 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.080314 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.080368 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.080422 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.080485 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:07:36.080508 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.080562 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.080615 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.080674 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.080728 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.080782 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.080841 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:07:36.080896 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:07:36.080949 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:07:36.081003 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.081055 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.081108 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.081162 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.081215 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.081269 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.081322 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.081376 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.081429 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.081482 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.081537 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.081590 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.081643 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.081703 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.081756 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.081816 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.081869 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:07:36.081923 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.081976 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.082030 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.082083 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.082136 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.082189 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.082243 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.082297 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.082424 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 09:07:36.082447 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.082496 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.082544 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.082592 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.082640 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.082694 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.082742 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:07:36.082797 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:07:36.082847 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:07:36.082895 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.082942 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.082989 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.083036 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.083083 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.083130 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.083178 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.083225 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.083275 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.083322 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.083369 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.083417 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.083464 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.083512 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.083559 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.083606 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.083654 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:07:36.083709 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.083757 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.083811 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.083859 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.083906 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.083953 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.084000 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.084049 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.084105 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 09:07:36.084126 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.084179 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.084230 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.084279 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.084329 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.084379 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.084427 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:07:36.084477 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:07:36.084526 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:07:36.084576 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.084626 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.084682 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.084732 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.084782 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.084839 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.084889 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.084938 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.085276 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.085327 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.085379 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.085429 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.085479 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.085529 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.085578 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.085627 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.085682 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:07:36.085732 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.085782 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.085833 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.085882 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.085932 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.085981 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.086031 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.086082 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.086136 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 09:07:36.086154 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 09:07:36.086184 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 09:07:36.086212 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 09:07:36.086239 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 09:07:36.086265 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 09:07:36.086288 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.086308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.086317 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.086327 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.086338 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.086346 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.086356 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:07:36.086365 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:07:36.086375 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:07:36.086384 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.086393 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.086403 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.086412 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.086421 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.086430 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.086439 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.086448 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.086457 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.086466 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.086474 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.086483 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.086492 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.086501 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.086509 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.086518 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.086527 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:07:36.086536 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.086544 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.086553 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.086561 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.086574 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.086584 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.086592 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.086601 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.086610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.086621 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.086630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.086639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.086647 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.086656 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.086669 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:07:36.086677 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:07:36.086686 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:07:36.086694 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.086702 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.086710 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.086717 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.086725 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.086733 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.086741 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.086749 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.086756 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.086764 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.086772 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.086779 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.086787 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.086795 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.086802 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.086810 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.086817 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:07:36.086825 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.086832 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.086840 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.086848 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.086855 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.086863 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.086871 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.086880 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.086887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.086898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.086906 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.086914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.086921 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.086928 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.086936 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:07:36.086943 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:07:36.086950 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:07:36.086957 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.086965 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.086972 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.086980 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.086987 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.086999 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.087007 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.087015 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.087022 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.087030 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.087037 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.087044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.087052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.087060 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.087067 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.087074 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.087081 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:07:36.087088 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.087096 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.087102 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.087110 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.087117 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.087123 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.087130 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.087137 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.087145 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:07:36.087154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.087162 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:07:36.087169 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:07:36.087177 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:07:36.087184 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:07:36.087191 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:07:36.087198 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:07:36.087207 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:07:36.087215 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:07:36.087222 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:07:36.087230 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:07:36.087237 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:07:36.087245 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.087252 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.087259 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:07:36.087267 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:07:36.087274 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:07:36.087281 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:07:36.087288 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.087295 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:07:36.087302 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:07:36.087309 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:07:36.087316 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:07:36.087322 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:07:36.087329 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:07:36.087336 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:07:36.087342 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:07:36.087349 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:07:36.087357 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:07:36.087364 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:07:36.087371 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:07:36.087384 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:07:36.087392 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:07:36.087649 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 09:07:36.087665 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:07:36.087671 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:07:36.087676 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:07:36.087683 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 09:07:36.087688 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:07:36.087692 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:07:36.087703 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 09:07:36.087711 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:07:36.087758 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.087765 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199643" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:07:36.087779 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:07:36.087802 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 09:07:36.087809 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 09:07:36.087813 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 09:07:36.087817 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 09:07:36.087823 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199643" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:07:36.087835 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:07:36.087842 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:07:36.087847 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:07:36.087859 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.087869 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:07:36.087874 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 09:07:36.087901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.087911 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:07:36.087915 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.087942 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:07:36.087947 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 09:07:36.087952 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 09:07:36.087956 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 09:07:36.087960 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 09:07:36.087964 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 09:07:36.087969 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 09:07:36.087973 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 09:07:36.087979 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199643" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:07:36.087990 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:07:36.087996 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:07:36.088001 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:07:36.088007 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.088013 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:07:36.088017 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:07:36.088044 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:07:36.088050 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.088055 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.088060 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.088065 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:07:36.088076 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:07:36.088084 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:07:36.088088 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:07:36.088093 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:07:36.088100 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199643" 2019-10-19 09:07:36.088107 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:07:36.088111 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:07:36.088117 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:07:36.088123 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:07:36.088128 wsdl: in serializeType: returning: 199643 2019-10-19 09:07:36.088135 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:07:36.088142 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:07:36.088146 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:07:36.088150 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:07:36.088155 wsdl: in serializeType: returning: 199643 2019-10-19 09:07:36.088159 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199643 2019-10-19 09:07:36.088180 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199643 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 09:07:36.088185 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 09:07:36.088191 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8508"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 09:07:36.088205 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 09:07:36.088211 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199643 2019-10-19 09:07:36.088222 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 09:07:36.088302 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 09:07:36.088237 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:07:36.088248 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:07:36.088254 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:07:36.088259 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:07:36.088263 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:07:36.088270 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:07:36.088281 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:07:36.088289 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:07:36.088295 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:07:36.088310 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 09:07:36.088321 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:07:36.088329 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:07:36.094500 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:07:36.094537 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:07:36.094555 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 09:07:36.094562 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 09:07:36.094569 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:07:36.094575 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:07:36.094579 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:07:36.094584 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:07:36.094589 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 09:07:36.094628 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 09:07:36.113234 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 09:07:36.113279 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 09:07:36.113286 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:07:36.113292 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:07:36.113298 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:07:36.113303 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:07:36.113310 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:07:36.113316 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:07:36.113321 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:07:36.113327 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:07:31 GMT 2019-10-19 09:07:36.113334 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:07:36.113339 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 09:07:36.113345 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:07:36.113357 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 09:07:36.113388 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 09:07:36.113400 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 09:07:36.113410 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:07:36.113415 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 09:07:36.113420 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 09:07:36.113465 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:07:36.113477 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:07:36.113484 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:07:36.113516 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:07:36.113523 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 07:07:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 09:07:36.113559 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 09:07:36.113569 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 09:07:36.113594 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 09:07:36.113601 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 09:07:36.113735 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 09:07:36.113844 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 09:07:36.113851 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 09:07:36.113859 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 09:07:36.113872 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:07:36.113897 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 09:07:36.113960 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 09:07:36.113992 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:07:36.114008 nusoap_client: got fault 2019-10-19 09:07:36.114017 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 09:07:36.114021 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 09:07:36.114027 nusoap_client: detail =