Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 60.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-1701017201-17010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd: TOYOTA
 Silnik:
JR T3523
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:48:00.596449 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:48:00.596504 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:48:00.596520 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203381" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:48:00.596537 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:48:00.596548 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:48:00.596557 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:48:00.596574 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:48:00.596582 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:48:00.596590 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:48:00.596600 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:48:00.596609 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:48:00.596621 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:48:00.596627 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:48:00.596632 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:48:00.596636 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:48:00.596640 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:48:00.596652 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:48:00.596668 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:48:00.596677 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:48:00.596682 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:48:00.596689 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:48:00.596698 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:48:00.596707 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:48:00.604263 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:48:00.604303 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:48:00.604323 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:48:00.604331 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:48:00.604337 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:48:00.604342 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:48:00.604347 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:48:00.604377 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:48:00.620903 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:48:00.620931 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:48:00.620945 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:48:00.620956 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:48:00.620966 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:48:00.620976 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:48:00.620987 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:48:00.620998 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:48:00.621009 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:48:00.621020 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:42 GMT 2019-02-19 19:48:00.621030 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:48:00.621040 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:48:00.621052 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:48:00.621071 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:48:00.621114 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:48:00.621147 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 19:48:00.628356 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.628579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:48:00.628701 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:48:00.628832 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.628861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.635770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.635803 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.636098 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.636326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:48:00.636448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:48:00.636580 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.636625 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:48:00.637162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.637186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:48:00.643107 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.643266 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:48:00.643674 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.643918 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:48:00.644375 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.644640 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:48:00.645208 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:48:00.646055 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:48:00.646085 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-02-19 19:48:00.650458 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:48:00.650796 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:48:00.651402 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.651433 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:48:00.651968 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:48:00.652426 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.652453 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:48:00.652998 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:48:00.653341 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.653577 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.653604 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-19 19:48:00.654102 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:00.654117 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:48:00.654677 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 19:48:00.654690 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:48:00.654695 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:48:00.654726 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:48:00.654769 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:48:00.654785 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:48:00.654793 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:48:00.654811 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:48:00.654816 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:48:00.654989 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:48:00.655005 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:48:00.655054 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655063 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:48:00.655085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655117 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.655127 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655142 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:48:00.655165 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.655173 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655186 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:48:00.655202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.655245 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.655262 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655269 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.655292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655322 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.655330 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655342 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:48:00.655356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.655384 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:48:00.655401 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655407 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:48:00.655422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655448 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.655456 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655466 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:48:00.655485 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.655492 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655505 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:48:00.655572 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.655585 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655603 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:48:00.655627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.655687 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.655713 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655725 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:48:00.655751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655794 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.655806 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655823 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:48:00.655846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.655890 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:48:00.655916 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:48:00.655951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.655994 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.656006 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656024 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:48:00.656055 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.656066 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656083 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:48:00.656113 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.656124 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656141 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:48:00.656175 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.656188 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656208 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:00.656234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.656317 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.656346 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656358 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.656385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656427 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656439 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656513 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:00.656550 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:00.656582 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656600 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:48:00.656618 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:48:00.656642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:48:00.656689 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:48:00.656718 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656730 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:48:00.656757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656805 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.656817 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656836 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:48:00.656861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.656907 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.656936 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.656948 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.656974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657022 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.657034 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657051 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:48:00.657072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.657118 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:48:00.657146 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657157 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:48:00.657187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657232 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.657243 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657261 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:00.657292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.657335 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.657360 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657370 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.657393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657433 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.657445 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657461 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:48:00.657482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.657525 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:48:00.657549 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657559 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:48:00.657581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657622 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.657633 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657649 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:48:00.657679 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.657690 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657706 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:00.657727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.657775 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:48:00.657800 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657809 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.657832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657872 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.657883 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657898 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:48:00.657919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.657960 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:48:00.657986 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.657997 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:48:00.658021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658073 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.658087 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658106 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:48:00.658141 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.658154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:00.658197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.658250 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:48:00.658286 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658298 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.658324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658369 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.658383 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658402 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:48:00.658429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.658479 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:48:00.658509 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658520 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:48:00.658547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658594 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.658607 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658626 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:00.658653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.658703 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:48:00.658732 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658743 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.658771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658821 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.658834 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658853 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:48:00.658880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.658930 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:48:00.658959 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.658971 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:48:00.658998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659047 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.659061 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659079 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:00.659106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.659156 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.659186 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659197 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.659224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659280 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.659295 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659315 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:48:00.659341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.659392 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:48:00.659423 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659434 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:48:00.659460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659509 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.659523 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659542 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:48:00.659568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.659619 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.659649 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659661 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.659688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659737 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.659751 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659771 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:48:00.659798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.659849 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:48:00.659879 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659891 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:48:00.659918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659966 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.659980 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.659999 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:48:00.660025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.660075 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.660106 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660118 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.660146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660194 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.660208 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660228 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:48:00.660255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.660314 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:48:00.660344 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660356 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:48:00.660384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660433 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.660447 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660467 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:48:00.660528 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.660542 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660562 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:48:00.660590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.660666 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.660709 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660722 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.660750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660800 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.660814 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660834 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:48:00.660862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.660910 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:48:00.660939 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.660951 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:48:00.660979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.661043 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661061 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:00.661086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.661131 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.661159 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661170 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.661195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661240 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.661253 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661270 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:48:00.661302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.661349 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:00.661375 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661386 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:48:00.661412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661442 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:48:00.661449 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661460 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:48:00.661474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.661501 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.661517 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661523 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.661538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661562 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661585 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661628 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:00.661659 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:00.661679 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661690 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:48:00.661709 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:48:00.661723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:48:00.661749 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:48:00.661765 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661771 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:48:00.661787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661813 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:48:00.661821 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661831 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:48:00.661844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.661871 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.661887 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661894 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.661908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661932 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661939 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.661977 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:00.661998 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:00.662015 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662026 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:48:00.662036 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:48:00.662049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:48:00.662074 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:48:00.662089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662096 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:48:00.662111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.662144 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662154 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:48:00.662172 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.662226 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662238 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:48:00.662260 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.662267 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662283 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:48:00.662304 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.662311 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662322 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:48:00.662340 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.662347 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662357 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:48:00.662374 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.662381 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662391 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:48:00.662414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.662422 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662432 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:00.662445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.662528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.662547 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662553 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.662570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662595 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.662602 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662612 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:48:00.662626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.662652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:48:00.662668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662674 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:48:00.662689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662714 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.662721 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662731 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:48:00.662749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.662756 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662767 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:00.662784 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.662791 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662802 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:48:00.662814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.662848 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.662863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662870 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.662884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662909 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.662917 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662927 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:48:00.662941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.662967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:48:00.662983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.662989 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:48:00.663004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663029 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.663036 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663046 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:00.663059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.663085 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.663101 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663107 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.663122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663147 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.663154 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:48:00.663178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.663204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:00.663219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663225 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:48:00.663240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663265 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.663277 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663289 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:48:00.663308 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.663315 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663325 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:00.663344 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.663352 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663362 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:48:00.663374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.663414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.663431 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663438 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.663452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663478 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.663486 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:48:00.663509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.663535 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:00.663551 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663557 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:00.663571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663596 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.663603 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663613 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:48:00.663632 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.663639 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663649 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:48:00.663667 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.663674 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663683 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:48:00.663701 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.663708 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663718 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:48:00.663736 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.663743 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663753 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:48:00.663767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.663809 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.663825 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663831 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.663846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663871 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.663879 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663889 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:48:00.663902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.663917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.663927 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:00.663942 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.663974 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.663981 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.663992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664005 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.664036 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664063 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.664070 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664080 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:00.664098 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.664105 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664115 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:48:00.664133 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.664139 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664149 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:48:00.664167 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.664174 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664184 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:48:00.664201 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.664208 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664218 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:48:00.664291 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:48:00.664300 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664311 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:48:00.664331 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.664338 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664352 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.664371 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.664378 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664388 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:00.664411 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.664418 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664429 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:48:00.664448 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.664455 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664465 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:48:00.664478 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.664548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.664555 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:00.664571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.664596 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.664603 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.664613 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:48:00.664631 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.664638 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.664648 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:48:00.664666 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.664673 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.664683 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:48:00.664701 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.664708 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.664718 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:48:00.664731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.664758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.664769 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664785 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.664791 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.664805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.664831 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664838 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.664848 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:48:00.664862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.664877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.664887 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:00.664902 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664929 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664936 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664946 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664960 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.664976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.664991 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665017 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.665024 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665035 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:48:00.665053 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.665060 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665071 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:48:00.665089 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.665096 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665106 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:48:00.665124 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.665130 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665140 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:48:00.665158 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.665165 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665175 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:48:00.665193 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.665200 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665210 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:48:00.665228 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.665235 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665245 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:00.665262 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.665269 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665285 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:48:00.665304 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.665311 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665321 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:48:00.665339 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.665346 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665356 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:48:00.665373 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.665381 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665390 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:48:00.665408 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.665463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.665482 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.665489 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:00.665506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.665532 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.665539 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.665549 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:48:00.665567 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.665574 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.665584 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:00.665602 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.665609 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.665619 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:48:00.665637 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:00.665644 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.665654 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.665666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.665693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.665704 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.665720 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.665726 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.665742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.665767 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.665774 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.665784 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:48:00.665797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.665812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.665822 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:00.665837 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.665865 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.665873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.665883 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.665896 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.665912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.665927 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.665953 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.665961 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.665971 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:48:00.665989 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.665996 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666006 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:48:00.666027 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.666034 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666045 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:48:00.666063 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.666070 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666080 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:48:00.666098 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.666105 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666115 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:48:00.666132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.666139 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666149 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:48:00.666166 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.666173 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666183 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:00.666201 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.666209 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666219 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:48:00.666236 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.666243 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666253 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:48:00.666271 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666291 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666302 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:48:00.666321 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.666328 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666338 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:48:00.666356 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.666363 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666373 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:48:00.666386 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.666451 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.666470 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666499 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666507 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666517 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.666561 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666588 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.666595 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666605 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:48:00.666623 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.666630 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666640 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:48:00.666658 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.666665 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666675 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:48:00.666693 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.666700 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666709 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:48:00.666727 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.666734 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666744 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:48:00.666762 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.666769 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666779 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:48:00.666796 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.666803 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666813 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:48:00.666830 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.666837 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666847 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:48:00.666865 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.666872 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666882 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:48:00.666899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.666906 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666916 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:48:00.666933 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.666940 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666949 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:48:00.666967 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.666974 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.666984 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:48:00.667001 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.667008 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.667018 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:00.667035 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.667042 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.667052 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:48:00.667065 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.667130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.667148 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667155 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:48:00.667173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667198 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.667205 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667215 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:48:00.667228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.667255 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.667270 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667282 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.667297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667322 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.667330 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667340 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:48:00.667353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.667379 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:48:00.667394 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667402 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:48:00.667421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.667455 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667465 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:00.667483 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.667490 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667499 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:48:00.667517 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.667524 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667534 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:48:00.667552 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:00.667558 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667568 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:48:00.667581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.667620 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:48:00.667635 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667641 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.667656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667681 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:00.667688 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667698 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:48:00.667712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.667727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.667737 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:48:00.667751 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:00.667779 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:48:00.667786 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:00.667796 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:48:00.667809 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:00.667825 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.667840 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.667866 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.667873 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.667883 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:48:00.667901 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.667908 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.667918 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:48:00.667936 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.667943 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.667952 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:48:00.667970 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:48:00.667977 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.667988 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:48:00.668006 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.668013 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.668023 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:48:00.668041 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.668048 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.668058 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:48:00.668076 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.668083 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.668093 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:48:00.668111 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.668118 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.668128 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:48:00.668145 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.668152 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.668163 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:48:00.668180 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.668187 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.668197 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:00.668210 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:00.668261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.668283 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668290 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:48:00.668306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668331 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.668339 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668349 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:00.668362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.668388 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.668407 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668415 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.668430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668456 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:48:00.668463 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668473 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:48:00.668486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.668512 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:48:00.668526 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:48:00.668553 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:00.668560 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:48:00.668570 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:48:00.668588 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:48:00.668595 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:48:00.668605 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:48:00.668623 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:00.668631 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:48:00.668641 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:48:00.668653 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:48:00.668678 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.668694 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668701 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:48:00.668715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668741 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.668748 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668758 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:00.668776 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.668784 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668794 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:48:00.668811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.668818 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668828 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:48:00.668841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.668875 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.668890 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668896 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.668910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668935 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.668943 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668953 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:48:00.668966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.668982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.668992 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:48:00.669006 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669033 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669040 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669050 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669063 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669080 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.669094 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669121 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.669128 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669138 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:48:00.669156 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.669163 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669173 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:48:00.669191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.669198 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669208 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:48:00.669225 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.669232 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669243 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:48:00.669260 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.669267 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669287 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:48:00.669307 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.669314 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669324 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:48:00.669342 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.669349 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669359 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:48:00.669377 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.669384 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669394 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:48:00.669417 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.669425 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669436 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:48:00.669450 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.669497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.669515 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669521 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:48:00.669536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669561 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.669568 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669579 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:48:00.669597 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.669604 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669615 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:48:00.669632 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.669639 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669649 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:48:00.669666 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.669673 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669683 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:48:00.669701 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.669708 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669717 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:48:00.669730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.669772 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.669788 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669794 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.669809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669833 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669840 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669878 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:00.669898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:00.669915 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669926 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:48:00.669936 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:48:00.669949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:48:00.669974 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:48:00.669989 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.669995 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:48:00.670010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670035 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.670042 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670053 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:48:00.670066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.670092 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.670107 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670114 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.670128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670153 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:48:00.670160 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670170 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:48:00.670183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.670209 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:48:00.670224 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670230 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:48:00.670244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.670281 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670292 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:00.670305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.670331 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.670347 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670353 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.670367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670392 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670401 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670416 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:48:00.670432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.670448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.670458 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:48:00.670473 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670501 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670508 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670519 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670532 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.670563 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670589 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.670597 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670608 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:48:00.670626 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.670633 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670643 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:48:00.670661 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.670668 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670678 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:48:00.670695 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.670702 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670712 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:48:00.670730 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.670737 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670747 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:48:00.670765 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:48:00.670772 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670782 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:48:00.670799 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:48:00.670806 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670816 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:48:00.670834 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:48:00.670841 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670851 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:48:00.670869 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:00.670876 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670886 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:48:00.670904 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.670911 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670921 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:48:00.670938 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.670945 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670955 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:48:00.670973 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.670980 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.670990 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:48:00.671008 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.671015 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.671025 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:48:00.671038 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.671099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.671117 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671124 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:48:00.671141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671166 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.671173 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671183 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:48:00.671197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.671223 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.671238 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671245 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.671259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671290 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.671298 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671309 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:48:00.671322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.671348 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:48:00.671364 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671370 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:00.671385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671410 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.671417 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671427 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:48:00.671445 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.671452 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671463 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:48:00.671481 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.671488 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671498 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:48:00.671516 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.671523 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671533 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:48:00.671547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.671584 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671600 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671606 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.671621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671646 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671653 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671664 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:48:00.671677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.671693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.671703 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:00.671718 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671745 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671753 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671763 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671776 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671794 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.671808 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671833 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.671841 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671851 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:00.671868 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.671875 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671885 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:00.671903 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.671910 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671920 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:48:00.671938 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.671945 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671955 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:48:00.671972 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.671979 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.671990 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:00.672007 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.672015 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.672024 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:48:00.672042 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:48:00.672049 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.672059 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:48:00.672072 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.672112 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.672129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672135 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:48:00.672150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672175 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.672183 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672193 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:48:00.672211 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.672218 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672228 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:48:00.672246 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.672253 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672263 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:48:00.672286 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.672294 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672304 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:48:00.672322 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.672329 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672339 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:48:00.672377 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.672385 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672395 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:48:00.672413 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.672420 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672430 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:48:00.672457 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.672465 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672476 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:48:00.672489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.672552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.672569 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672576 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:48:00.672591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672617 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:00.672624 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:48:00.672647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.672673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:48:00.672690 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:00.672697 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:48:00.672710 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:48:00.672726 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672732 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:48:00.672747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672770 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:00.672790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:00.672807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.672818 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:48:00.672828 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:48:00.672846 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.672853 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:48:00.672863 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:48:00.672880 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:00.672887 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:48:00.672898 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:48:00.672916 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.672923 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:00.672933 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.672951 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.672957 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:00.672967 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.672985 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.672992 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:00.673002 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.673019 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.673025 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:48:00.673035 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.673052 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:00.673059 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:48:00.673069 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:00.673086 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:48:00.673092 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:48:00.673102 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:48:00.673119 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.673126 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:48:00.673136 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.673153 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:48:00.673160 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:48:00.673170 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:48:00.673187 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.673194 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:48:00.673204 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.673221 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.673228 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:00.673238 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.673254 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:00.673260 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:48:00.673270 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:48:00.673291 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:48:00.673342 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.673373 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:48:00.673411 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.673448 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:48:00.673476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.673503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:48:00.673530 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.673558 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:48:00.673585 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.673612 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:48:00.673639 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:48:00.673666 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:48:00.673693 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:48:00.673720 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:48:00.673748 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:48:00.673775 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:48:00.673803 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.673830 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:48:00.673857 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.673928 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:48:00.673955 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.673982 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:48:00.674009 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.674036 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:48:00.674063 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.674090 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:00.674118 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.674144 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:48:00.674171 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.674198 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:48:00.674226 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.674253 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:48:00.674285 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.674313 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:48:00.674340 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.674369 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:00.674397 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.674424 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:00.674451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.674478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:00.674505 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.674532 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:00.674559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.674585 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:00.674612 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.674639 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:48:00.674666 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:48:00.674693 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:48:00.674719 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.674746 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:48:00.674773 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.674799 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:48:00.674827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.674853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:48:00.674881 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.674907 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:48:00.674934 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.674961 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:48:00.674988 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.675015 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:48:00.675042 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.675069 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:00.675096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.675124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:48:00.675153 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675172 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675198 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:00.675225 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675243 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675260 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675291 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:00.675319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675371 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675398 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:00.675424 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675451 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.675477 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675503 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.675530 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675547 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675575 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.675601 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675619 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675646 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.675672 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675700 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.675726 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675753 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:00.675779 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675806 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.675833 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675859 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.675886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675903 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675930 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:00.675957 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.675984 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.676010 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676037 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:00.676064 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676090 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:00.676116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676134 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676169 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676220 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.676281 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676307 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676324 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676351 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.676378 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676408 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.676436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676454 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676471 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676497 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.676524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.676790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676826 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676861 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.676933 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.676979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677010 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677029 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677047 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677074 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.677100 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677127 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.677154 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677172 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677190 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677207 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677236 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:00.677263 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677297 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:48:00.677324 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677342 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677359 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677385 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.677417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:00.677547 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677600 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:48:00.677654 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677706 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.677737 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677788 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.677822 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677840 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677869 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677903 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.677957 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.678012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678093 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678155 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:48:00.678228 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678245 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678278 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:00.678307 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678325 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678342 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678369 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:00.678395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678437 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:00.678507 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678533 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.678560 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678586 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.678613 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678631 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678677 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.678731 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678767 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678812 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.678848 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678898 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.678928 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.678971 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:00.679024 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679078 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.679121 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679160 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:00.679206 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679226 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679253 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:00.679287 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679314 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.679341 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679368 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:00.679394 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679426 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:00.679453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679505 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679522 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679539 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.679609 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679627 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679644 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679670 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.679696 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679724 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.679773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679807 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679842 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.679926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.679988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:00.680127 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680162 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680195 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680215 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680261 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.680307 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680326 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680361 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680388 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.680421 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680448 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:00.680514 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680533 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680587 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680608 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680635 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:00.680666 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680693 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:48:00.680719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680738 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680755 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680781 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.680809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.680946 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:00.681100 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681142 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:48:00.681281 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681325 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:00.681382 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681417 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:00.681444 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681461 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681478 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681496 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.681550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681567 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:00.681766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:48:00.681794 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.681856 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.681927 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.682037 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.682110 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.682186 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:00.682270 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:48:00.682377 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:00.682551 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.682652 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.682709 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.682764 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.682816 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.682866 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.682915 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.682963 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.683034 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.683276 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.683368 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.683484 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.683579 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.683649 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.683706 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.683758 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:00.683806 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.683853 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.683901 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.683968 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.684021 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.684102 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.684201 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.684290 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.684379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.684465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.684604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.684690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.684740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.684804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:00.684859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:48:00.684919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:00.684978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.685027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.685076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.685124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.685173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.685246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.685363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.685437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.685504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.685600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.685694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.685781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.685835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.685888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.685942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.685990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:00.686039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.686087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.686135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.686184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.686233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.686293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.686386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.686483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.686579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.686648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.686752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.686826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.686902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.686953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:00.687002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:48:00.687051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:00.687099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.687147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.687196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.687243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.687298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.687348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.687397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.687488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.687580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.687664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.687729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.687832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.687908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.687993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.688049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.688097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:00.688145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.688192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.688240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.688296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.688347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.688402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.688450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.688504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.688618 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:48:00.688666 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.688764 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.688851 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.688966 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.689059 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.689116 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:00.689170 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:48:00.689224 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:00.689284 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.689339 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.689393 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.689447 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.689501 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.689554 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.689636 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.689750 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.689842 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.689915 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.690031 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.690119 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.690186 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.690241 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.690304 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.690358 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:00.690412 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.690466 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.690527 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.690582 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.690636 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.690709 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.690825 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.690913 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.690999 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:48:00.691048 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.691152 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.691244 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.691357 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.691412 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.691466 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:00.691520 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:48:00.691574 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:00.691629 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.691684 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.691738 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.691833 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.691935 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.692025 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.692112 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.692227 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.692324 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.692382 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.692437 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.692491 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.692546 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.692600 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.692654 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.692709 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:00.692763 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.692817 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.692896 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.693011 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.693101 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.693174 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.693308 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.693401 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.693469 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:48:00.693493 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.693544 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.693593 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.693642 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.693692 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.693741 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:00.693791 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:48:00.693840 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:00.693889 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.693952 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.694055 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.694129 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.694206 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.694306 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.694401 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.694486 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.694539 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.694591 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.694688 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.694764 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.694815 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.694865 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.694914 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.694963 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:00.695013 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.695062 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.695155 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.695247 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.695337 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.695395 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.695497 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.695589 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.695698 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:48:00.695723 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.695775 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.695826 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.695877 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.695928 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.695979 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:00.696029 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:48:00.696080 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:00.696132 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.696183 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.696296 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.696375 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.696488 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.696599 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.696689 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.696775 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.696830 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.696882 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.696933 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.696985 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.697036 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.697088 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.697139 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.697190 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:00.697241 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.697312 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.697424 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.697494 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.697578 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.697662 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.697771 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.697857 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.697917 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:48:00.697935 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:48:00.697966 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:48:00.697995 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:48:00.698022 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:48:00.698048 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:48:00.698069 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.698084 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.698094 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.698104 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.698114 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.698123 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:48:00.698132 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:48:00.698140 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:48:00.698149 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.698157 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.698166 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.698174 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.698183 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.698192 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.698200 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.698209 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.698217 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.698226 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.698235 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.698243 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.698251 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.698259 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.698267 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.698283 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:48:00.698292 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.698301 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.698309 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.698318 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.698326 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.698334 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.698342 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.698350 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.698359 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.698368 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.698376 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.698385 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.698397 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.698413 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:48:00.698429 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:48:00.698445 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:48:00.698461 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.698476 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.698491 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.698506 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.698522 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.698537 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.698552 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.698562 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.698570 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.698578 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.698587 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.698598 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.698613 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.698627 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.698642 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.698654 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:48:00.698662 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.698669 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.698677 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.698685 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.698693 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.698704 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.698718 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.698733 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.698750 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.698767 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.698783 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.698798 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.698812 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.698826 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:48:00.698839 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:48:00.698854 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:48:00.698863 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.698870 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.698878 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.698886 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.698897 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.698911 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.698925 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.698940 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.698949 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.698957 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.698964 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.698972 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.698979 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.698986 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.698994 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.699002 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:48:00.699010 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.699017 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.699023 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.699030 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.699037 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.699044 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.699051 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.699057 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.699065 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:48:00.699074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.699081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:00.699088 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:00.699095 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:48:00.699103 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:48:00.699110 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:48:00.699117 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:48:00.699124 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:00.699130 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:00.699137 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:00.699144 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:00.699151 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.699159 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.699217 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:00.699224 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:00.699231 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:48:00.699238 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.699246 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:00.699252 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:00.699259 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:00.699266 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:00.699279 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:00.699287 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:48:00.699294 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:00.699301 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:00.699308 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:00.699315 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:48:00.699322 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:00.699329 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:00.699336 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:00.699343 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:00.699421 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:48:00.699432 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:48:00.699438 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:48:00.699442 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:48:00.699450 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:48:00.699454 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:48:00.699459 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:48:00.699468 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:48:00.699478 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:48:00.699538 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.699553 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203381" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:48:00.699578 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:48:00.699617 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:48:00.699631 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:48:00.699636 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:48:00.699641 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:48:00.699647 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203381" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:48:00.699659 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:00.699667 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:00.699675 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:00.699692 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.699708 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:00.699718 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:48:00.699748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.699759 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:48:00.699764 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.699798 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:48:00.699809 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:48:00.699817 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:48:00.699824 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:48:00.699832 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:48:00.699840 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:48:00.699849 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:48:00.699857 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:48:00.699867 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203381" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:48:00.699888 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:00.699900 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:00.699908 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:00.699920 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.699931 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:48:00.699937 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:00.699964 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:48:00.699972 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.699980 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.699990 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.699998 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:48:00.700015 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:48:00.700029 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:48:00.700034 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:48:00.700039 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:48:00.700046 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203381" 2019-02-19 19:48:00.700054 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:48:00.700058 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:48:00.700063 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:48:00.700070 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:48:00.700076 wsdl: in serializeType: returning: 203381 2019-02-19 19:48:00.700082 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:48:00.700090 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:48:00.700094 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:48:00.700098 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:48:00.700103 wsdl: in serializeType: returning: 203381 2019-02-19 19:48:00.700108 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203381 2019-02-19 19:48:00.700122 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203381 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:48:00.700127 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:48:00.700133 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3435"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:48:00.700148 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:48:00.700154 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203381 2019-02-19 19:48:00.700163 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:48:00.700240 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:48:00.700176 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:48:00.700187 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:48:00.700193 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:48:00.700198 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:48:00.700202 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:48:00.700209 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:48:00.700220 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:48:00.700227 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:48:00.700234 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:48:00.700246 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:48:00.700256 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:48:00.700264 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:48:00.707749 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:48:00.707763 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:48:00.707772 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:48:00.707778 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:48:00.707784 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:48:00.707788 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:48:00.707793 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:48:00.707797 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:48:00.707802 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:48:00.707830 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:48:00.732786 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:48:00.732816 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:48:00.732824 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:48:00.732830 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:48:00.732836 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:48:00.732842 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:48:00.732851 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:48:00.732861 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:48:00.732872 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:48:00.732882 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:42 GMT 2019-02-19 19:48:00.732894 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:48:00.732904 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:48:00.732911 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:48:00.732921 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:48:00.732946 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:48:00.732967 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:48:00.732983 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:48:00.732991 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:48:00.733000 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:48:00.733050 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:48:00.733069 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:48:00.733079 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:48:00.733106 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:48:00.733118 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:47:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:48:00.733151 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:48:00.733165 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:48:00.733195 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:48:00.733205 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:48:00.733311 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:48:00.733418 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:48:00.733425 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:48:00.733434 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:48:00.733445 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:48:00.733469 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:48:00.733527 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:48:00.733548 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:48:00.733561 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:48:00.733568 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:48:00.733573 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:48:00.733579 nusoap_client: detail =