Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 59.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-04010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4443
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:57:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:57:44.359381 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:57:44.359426 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:57:44.359448 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219945" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:57:44.359466 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:57:44.359476 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:57:44.359486 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:57:44.359500 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:57:44.359508 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:57:44.359515 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:57:44.359524 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:57:44.359532 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:57:44.359544 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:57:44.359550 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:57:44.359555 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:57:44.359559 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:57:44.359563 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:57:44.359574 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:57:44.359597 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:57:44.359605 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:57:44.359611 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:57:44.359617 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:57:44.359625 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:57:44.359634 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:57:44.367422 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:57:44.367439 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:57:44.367452 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:57:44.367459 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:57:44.367465 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:57:44.367470 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:57:44.367474 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:57:44.367500 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:57:44.384862 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:57:44.384894 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:57:44.384902 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:57:44.384908 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:57:44.384913 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:57:44.384919 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:57:44.384930 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:57:44.384938 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:57:44.384944 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:57:44.384950 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:57:29 GMT 2019-04-25 13:57:44.384955 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:57:44.384961 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:57:44.384967 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:57:44.384980 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:57:44.385012 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:57:44.392437 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:44.392775 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:44.392791 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 13:57:44.400230 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:57:44.400498 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:57:44.400528 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:57:44.400688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:44.407928 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:44.408001 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:44.408015 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 13:57:44.408080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:57:44.408121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:44.408151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:57:44.408320 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:57:44.408347 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:44.408429 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:44.408525 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-25 13:57:44.408579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:57:44.408663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:57:44.415724 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:57:44.415795 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:44.415819 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 13:57:44.415862 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:44.415907 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:57:44.416162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:44.416189 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:44.416210 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:44.416452 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:44.416492 soap_transport_http: read buffer of 5592 bytes 2019-04-25 13:57:44.416824 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:44.416868 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 13:57:44.416891 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:57:44.416913 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:57:44.416959 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:57:44.417030 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:57:44.417053 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:57:44.417065 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:57:44.417102 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:57:44.417112 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:57:44.417354 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:57:44.417390 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:57:44.417501 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.417517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:57:44.417552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.417612 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.417628 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.417655 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:57:44.417696 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.417710 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.417730 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:57:44.417770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.417816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.417841 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.417871 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.417883 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.417913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.417968 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.417982 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418002 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:57:44.418029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.418080 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:57:44.418109 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418121 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:57:44.418148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418196 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.418209 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418228 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:57:44.418262 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.418287 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418307 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:57:44.418342 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.418354 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418373 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:57:44.418409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.418476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.418507 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:57:44.418546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418606 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.418619 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418638 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:57:44.418664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.418711 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:57:44.418737 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418747 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:57:44.418770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418815 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.418829 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418847 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:57:44.418882 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.418893 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418911 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:57:44.418944 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.418957 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.418975 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:57:44.419009 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.419022 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419040 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:44.419066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.419140 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.419169 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.419208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419254 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419265 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419351 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:44.419391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:44.419475 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419500 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:57:44.419521 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:57:44.419536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:57:44.419563 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:57:44.419592 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419599 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:57:44.419617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419647 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.419656 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419667 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:57:44.419681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.419706 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.419722 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419729 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.419743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419770 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.419778 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419788 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:57:44.419802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.419827 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:57:44.419843 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419849 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:57:44.419863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419888 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.419895 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419905 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:44.419918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.419943 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.419958 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.419965 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.419978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420005 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.420012 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420022 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:57:44.420035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.420061 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:57:44.420076 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420082 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:57:44.420095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420120 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.420128 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420138 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:57:44.420157 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.420164 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420174 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:44.420187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.420216 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:57:44.420231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420237 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.420252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420277 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.420285 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420302 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:57:44.420317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.420343 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:57:44.420358 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420365 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:57:44.420378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420404 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.420411 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420421 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:57:44.420441 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.420448 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420462 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:44.420476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.420507 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:57:44.420522 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420530 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.420544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420569 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.420578 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420588 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:57:44.420601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.420625 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:57:44.420641 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420647 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:57:44.420660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420685 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.420692 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:44.420715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.420740 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:57:44.420755 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420761 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.420775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420800 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.420807 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420817 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:57:44.420830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.420855 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:57:44.420870 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420877 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:57:44.420890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420915 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.420922 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:44.420946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.420971 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.420986 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.420992 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.421005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421031 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.421038 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421048 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:57:44.421061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.421086 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:57:44.421101 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421108 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:57:44.421121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421146 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.421153 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421163 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:57:44.421176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.421201 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.421216 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421222 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.421236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421261 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.421268 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421278 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:57:44.421291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.421322 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:57:44.421337 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421344 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:57:44.421358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421382 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.421389 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421399 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:57:44.421412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.421437 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.421454 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421460 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.421474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421498 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.421505 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421515 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:57:44.421528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.421555 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:57:44.421569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421575 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:57:44.421589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421613 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.421620 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421630 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:57:44.421648 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.421655 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421664 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:57:44.421677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.421706 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.421721 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421727 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.421741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421770 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.421777 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421787 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:57:44.421800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.421825 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:57:44.421840 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421846 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:57:44.421860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421884 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.421891 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421901 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:44.421914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.421939 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.421954 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421960 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.421974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.421999 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.422006 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422016 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:57:44.422029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.422054 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:44.422069 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422075 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:57:44.422089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422113 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:57:44.422120 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422130 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:57:44.422144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.422169 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.422184 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422190 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.422203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422226 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422232 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422272 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:44.422299 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:44.422317 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422328 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:57:44.422339 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:57:44.422351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:57:44.422376 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:57:44.422392 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422398 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:57:44.422411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422438 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:57:44.422445 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422455 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:57:44.422468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.422494 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.422509 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422515 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.422529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422552 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422558 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:44.422620 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:44.422637 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422647 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:57:44.422657 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:57:44.422670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:57:44.422694 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:57:44.422709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422716 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:57:44.422729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422754 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.422761 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422771 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:57:44.422790 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.422797 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:57:44.422826 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.422832 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422842 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:57:44.422860 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.422867 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422876 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:57:44.422895 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.422902 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422911 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:57:44.422929 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.422935 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422945 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:57:44.422963 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.422970 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.422980 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:44.422993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.423042 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.423059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423065 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.423079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423104 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.423111 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423121 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:57:44.423134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.423159 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:57:44.423174 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423181 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:57:44.423194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423219 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.423226 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423236 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:57:44.423254 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.423261 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423270 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:44.423288 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.423299 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423310 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:57:44.423324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.423357 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.423372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423379 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.423392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423417 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.423426 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423436 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:57:44.423449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.423475 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:57:44.423490 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423497 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:57:44.423510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423535 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.423542 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423552 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:44.423565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.423590 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.423605 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423612 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.423626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423650 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.423658 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423668 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:57:44.423681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.423706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:44.423721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423728 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:57:44.423742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423766 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.423773 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423783 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:57:44.423802 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.423809 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423818 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:44.423837 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.423845 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423855 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:57:44.423868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.423901 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.423916 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423922 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.423936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423961 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.423968 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.423978 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:57:44.423991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.424016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:44.424031 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424038 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:44.424051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424077 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.424084 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424094 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:57:44.424112 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.424119 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424129 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:57:44.424146 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.424153 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424162 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:57:44.424180 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.424187 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424196 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:57:44.424214 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.424221 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424231 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:57:44.424244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.424286 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.424306 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424313 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.424327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424353 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424360 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424370 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:57:44.424383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.424408 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:44.424423 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424453 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424461 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424471 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.424515 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424540 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.424547 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424557 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:44.424578 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.424585 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424595 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:57:44.424613 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.424620 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424629 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:57:44.424647 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.424654 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424664 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:57:44.424681 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.424688 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424698 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:57:44.424716 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:57:44.424722 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424732 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:57:44.424750 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.424756 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424766 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.424784 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.424790 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424800 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:44.424817 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.424824 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424834 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:57:44.424851 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.424858 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424868 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:57:44.424881 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.424933 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.424951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424958 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:44.424972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.424996 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.425003 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425013 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:57:44.425031 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.425038 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425048 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:57:44.425065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.425072 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425082 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:57:44.425099 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.425106 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425116 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:57:44.425129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.425166 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425188 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.425202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425227 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425234 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425244 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:57:44.425258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.425282 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:44.425301 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425336 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425344 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425354 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425367 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.425397 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425422 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.425429 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425439 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:57:44.425457 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.425464 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425475 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:57:44.425493 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.425499 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425509 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:57:44.425526 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.425533 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425542 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:57:44.425560 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.425567 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425576 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:57:44.425594 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.425601 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425611 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:57:44.425629 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.425635 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425645 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:44.425662 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.425669 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425678 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:57:44.425696 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.425703 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425713 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:57:44.425730 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.425737 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425746 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:57:44.425764 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.425771 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425780 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:57:44.425793 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.425849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.425867 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425874 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:44.425888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425912 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.425919 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425929 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:57:44.425947 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.425953 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425963 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:44.425981 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.425987 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.425997 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:57:44.426014 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:44.426021 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.426030 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.426043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.426070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.426080 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426096 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.426102 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.426115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.426140 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426147 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.426157 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:57:44.426171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.426186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.426195 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:44.426209 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426237 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426245 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426255 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426268 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.426304 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426335 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.426342 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426352 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:57:44.426370 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.426377 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426386 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:57:44.426409 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.426416 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426426 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:57:44.426444 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.426450 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426460 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:57:44.426477 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.426484 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426494 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:57:44.426512 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.426518 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426528 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:57:44.426546 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.426552 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426562 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:44.426579 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.426587 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426597 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:57:44.426614 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.426621 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426631 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:57:44.426649 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.426656 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426665 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:57:44.426683 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.426690 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426700 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:57:44.426717 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.426724 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426734 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:57:44.426747 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.426808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.426823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.426851 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.426858 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.426868 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.426882 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.426898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.426912 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.426938 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.426945 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.426955 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:57:44.426973 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.426980 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.426989 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:57:44.427007 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.427014 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427024 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:57:44.427041 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.427048 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427058 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:57:44.427076 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.427082 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427092 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:57:44.427110 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.427117 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427126 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:57:44.427144 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.427151 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427160 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:57:44.427178 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.427185 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427195 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:57:44.427212 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.427219 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427229 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:57:44.427246 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.427253 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427262 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:57:44.427280 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.427287 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427301 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:57:44.427327 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.427334 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427343 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:57:44.427361 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.427368 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427377 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:44.427395 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.427402 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427411 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:57:44.427425 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.427510 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427517 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:57:44.427533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427558 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.427565 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427575 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:57:44.427588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.427614 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427629 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427636 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.427649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427675 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.427682 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427692 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:57:44.427705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.427730 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:57:44.427745 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427751 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:57:44.427765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427791 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.427797 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:44.427825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.427832 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427841 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:57:44.427858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.427865 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427874 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:57:44.427892 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:44.427898 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427908 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:57:44.427921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.427959 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:57:44.427974 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.427980 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.427995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.428020 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:44.428027 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.428037 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:57:44.428050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.428066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.428076 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:57:44.428089 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:44.428118 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428125 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:44.428135 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428148 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:44.428164 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.428178 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428204 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.428211 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428221 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:57:44.428239 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.428246 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428256 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:57:44.428274 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.428281 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428291 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:57:44.428314 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:57:44.428326 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428336 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:57:44.428354 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.428360 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428370 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:57:44.428388 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.428395 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428405 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:57:44.428423 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.428429 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428439 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:57:44.428457 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.428464 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428473 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:57:44.428491 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.428498 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428508 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:57:44.428525 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.428532 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428541 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:44.428554 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:44.428604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.428621 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.428628 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:57:44.428642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.428668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.428675 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.428685 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:44.428698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.428714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.428724 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.428739 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.428745 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.428759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.428785 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:57:44.428791 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.428802 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:57:44.428815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.428830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.428840 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:57:44.428853 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:57:44.428881 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:44.428887 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:57:44.428897 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:57:44.428915 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:57:44.428922 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:57:44.428932 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:57:44.428949 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:44.428956 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:57:44.428966 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:57:44.428979 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:57:44.429004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.429020 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429026 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:57:44.429041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429066 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.429074 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429084 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:44.429102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.429109 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429119 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:57:44.429137 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.429144 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429154 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:57:44.429167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.429200 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429215 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429221 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.429235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429260 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429268 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429278 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:57:44.429291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.429322 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:57:44.429336 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429364 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429371 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429381 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429394 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.429425 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429451 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.429458 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429468 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:57:44.429487 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.429494 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429504 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:57:44.429521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.429528 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429538 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:57:44.429555 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.429562 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429572 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:57:44.429589 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.429596 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429605 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:57:44.429623 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.429629 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429639 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:57:44.429657 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.429664 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429674 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:57:44.429691 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.429698 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429708 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:57:44.429726 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.429732 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429743 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:57:44.429756 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.429802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.429819 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429825 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:57:44.429840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429865 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.429872 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429882 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:57:44.429902 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.429909 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429918 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:57:44.429936 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.429942 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429952 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:57:44.429970 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.429976 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.429986 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:57:44.430004 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.430011 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430021 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:57:44.430034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.430075 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.430091 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430097 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.430114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430137 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430144 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430182 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:44.430202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:44.430219 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430230 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:57:44.430240 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:57:44.430252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:57:44.430276 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:57:44.430291 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430302 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:57:44.430319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430344 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.430351 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430361 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:57:44.430375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.430400 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.430415 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430421 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.430435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430460 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:57:44.430467 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430477 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:57:44.430490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.430515 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:57:44.430529 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430535 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:57:44.430554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430579 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.430586 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430596 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:44.430609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.430634 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.430649 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430655 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.430670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430694 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.430702 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430712 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:57:44.430725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.430741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.430750 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:57:44.430764 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.430797 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.430804 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.430814 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.430827 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.430843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.430857 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.430883 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.430891 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.430901 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:57:44.430918 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.430925 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.430935 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:57:44.430952 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.430958 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.430968 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:57:44.430986 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.430992 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.431002 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:57:44.431019 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.431025 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.431035 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:57:44.431053 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:57:44.431060 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.431069 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:57:44.431087 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:57:44.431093 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.431103 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:57:44.431121 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:57:44.431127 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.431137 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:57:44.431155 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:44.431161 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.431171 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:57:44.431189 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.431195 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.431205 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:57:44.431222 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.431229 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.431246 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:57:44.431264 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.431270 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.431280 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:57:44.431303 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.431311 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.431321 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:57:44.431334 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.431401 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.431420 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431427 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:57:44.431443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431468 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.431475 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431485 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:57:44.431498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.431523 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.431538 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431544 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.431559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431583 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.431590 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431607 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:57:44.431620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.431645 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:57:44.431660 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431667 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:44.431680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431705 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.431712 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431722 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:57:44.431741 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.431747 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431757 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:57:44.431775 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.431782 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431792 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:57:44.431809 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.431816 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431826 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:57:44.431839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.431875 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.431891 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431897 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.431911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431936 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.431944 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431954 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:57:44.431967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.431982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.431992 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:44.432006 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432035 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432042 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432052 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432065 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.432096 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432123 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.432130 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:44.432157 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.432164 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432174 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:44.432191 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.432198 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432208 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:57:44.432226 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.432233 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432242 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:57:44.432260 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.432266 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432276 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:44.432307 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.432319 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432334 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:57:44.432354 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:57:44.432361 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432371 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:57:44.432384 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.432423 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.432440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432446 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:57:44.432461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432486 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.432493 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432503 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:57:44.432521 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.432528 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432538 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:57:44.432555 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.432562 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432572 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:57:44.432589 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.432596 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432606 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:57:44.432624 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.432630 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432640 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:57:44.432658 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.432665 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432675 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:57:44.432692 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.432699 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432708 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:57:44.432726 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.432733 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432743 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:57:44.432755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.432807 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.432822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432829 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:57:44.432843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432868 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:44.432875 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:57:44.432898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.432924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:57:44.432940 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:44.432947 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:57:44.432959 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:57:44.432976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.432982 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:57:44.432996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.433019 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:44.433040 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:44.433057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.433068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:57:44.433077 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:57:44.433095 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.433101 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:57:44.433112 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:57:44.433128 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:44.433136 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:57:44.433147 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:57:44.433164 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.433171 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:44.433181 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.433198 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.433206 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:44.433216 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.433233 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.433240 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:44.433249 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.433266 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.433273 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:57:44.433283 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.433311 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:44.433321 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:57:44.433344 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:44.433368 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:57:44.433375 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:57:44.433386 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:57:44.433403 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.433410 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:57:44.433420 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.433437 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:57:44.433444 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:57:44.433454 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:57:44.433471 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.433478 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:57:44.433488 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.433505 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.433511 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:44.433521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.433537 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:44.433544 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:57:44.433554 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:57:44.433566 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:57:44.433608 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.433639 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:57:44.433668 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.433696 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:57:44.433723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.433751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:57:44.433779 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.433807 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:57:44.433835 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.433862 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:57:44.433890 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:57:44.433917 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:57:44.433945 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:57:44.433971 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:57:44.434001 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:57:44.434028 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:57:44.434057 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.434084 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:57:44.434111 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.434138 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:57:44.434166 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.434193 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:57:44.434221 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.434313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:57:44.434349 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.434376 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:44.434404 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.434431 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:57:44.434458 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.434485 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:57:44.434513 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.434542 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:57:44.434570 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.434601 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:57:44.434629 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.434658 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:44.434686 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.434714 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:44.434743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.434771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:44.434798 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.434826 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:44.434853 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.434881 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:44.434908 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.434936 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:57:44.434963 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:57:44.434990 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:57:44.435017 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.435045 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:57:44.435072 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.435099 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:57:44.435126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.435154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:57:44.435181 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.435209 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:57:44.435236 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.435263 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:57:44.435290 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.435345 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:57:44.435373 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.435400 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:44.435428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.435457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:57:44.435486 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435505 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435532 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:44.435558 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435577 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435594 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435621 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:44.435648 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:44.435755 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435782 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.435809 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435836 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.435863 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435881 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435908 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.435935 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435953 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.435980 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.436008 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436035 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.436062 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436089 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:44.436116 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436143 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.436169 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436197 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.436224 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436242 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436269 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:44.436304 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436340 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.436367 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436395 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:44.436422 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436448 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:44.436475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436528 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436546 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436563 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436612 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.436639 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436657 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436674 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436700 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.436727 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436754 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.436782 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436800 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436817 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436844 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.436871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.436969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.436995 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437012 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437029 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437047 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437073 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.437100 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437118 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437135 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437153 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437180 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.437207 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437234 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.437261 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437280 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437305 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437333 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437363 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:44.437390 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437417 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:57:44.437443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437461 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437479 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437505 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.437532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:44.437656 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437682 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:57:44.437709 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437736 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.437763 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437790 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.437817 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437835 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437852 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437869 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.437923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.437994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438073 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:57:44.438101 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438120 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438147 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:44.438173 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438191 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438208 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438235 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:44.438262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:44.438390 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438417 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.438444 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438471 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.438498 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438515 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438541 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.438568 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438586 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438613 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.438640 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438667 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.438695 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438722 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:44.438748 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438775 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.438807 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438834 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:44.438861 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438879 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438906 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:44.438933 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.438960 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.438987 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439014 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:44.439041 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439068 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:44.439095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439113 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439147 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439164 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439181 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.439253 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439271 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439289 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439333 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.439362 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439390 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.439418 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439435 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439480 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.439507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:44.439631 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439648 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439666 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439684 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439710 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.439737 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439755 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439773 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.439844 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439871 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:44.439900 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439917 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439935 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439954 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.439980 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:44.440007 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440034 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:57:44.440061 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440079 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440096 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.440151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:44.440274 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440312 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:57:44.440342 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440378 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:44.440405 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440433 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:44.440459 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440477 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440511 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.440567 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440654 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:44.440716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:57:44.440743 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.440818 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.440869 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.440920 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.440970 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.441019 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:44.441069 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:57:44.441119 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:44.441175 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.441224 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.441274 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.441357 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.441408 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.441458 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.441507 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.441555 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.441604 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.441653 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.441704 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.441754 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.441806 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.441862 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.441919 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.441968 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:44.442016 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.442065 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.442112 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.442162 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.442214 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.442269 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.442334 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.442389 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.442447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.442497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.442546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.442603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.442651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.442701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:44.442752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:57:44.442802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:44.442852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.442968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.443018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.443067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.443116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.443166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.443215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.443264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.443344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.443395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.443444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.443494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.443544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.443598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.443652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.443699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:44.443749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.443797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.443845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.443895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.443944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.443998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.444045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.444095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.444153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.444202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.444251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.444312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.444366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.444415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:44.444464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:57:44.444514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:44.444563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.444620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.444670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.444718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.444766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.444815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.444865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.444912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.444961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.445010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.445060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.445110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.445160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.445214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.445267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.445335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:44.445394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.445442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.445489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.445539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.445589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.445652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.445700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.445750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.445808 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:57:44.445836 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.445900 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.445956 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.446012 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.446069 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.446123 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:44.446178 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:57:44.446233 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:44.446288 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.446357 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.446413 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.446469 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.446523 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.446579 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.446640 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.446695 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.446750 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.446806 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.446863 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.446919 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.446974 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.447030 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.447085 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.447140 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:44.447195 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.447251 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.447332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.447396 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.447451 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.447506 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.447561 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.447620 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.447685 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:57:44.447711 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.447767 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.447823 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.447879 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.447934 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.447988 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:44.448044 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:57:44.448100 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:44.448156 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.448212 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.448362 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.448418 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.448474 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.448529 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.448585 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.448645 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.448707 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.448763 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.448818 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.448874 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.448929 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.448985 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.449042 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.449103 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:44.449157 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.449214 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.449269 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.449360 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.449416 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.449473 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.449528 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.449584 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.449651 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:57:44.449682 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.449734 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.449784 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.449834 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.449885 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.449935 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:44.449986 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:57:44.450036 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:44.450086 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.450136 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.450185 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.450235 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.450286 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.450349 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.450400 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.450451 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.450501 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.450551 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.450601 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.450659 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.450709 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.450759 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.450810 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.450859 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:44.450910 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.450960 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.451010 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.451060 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.451109 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.451159 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.451209 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.451261 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.451335 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:57:44.451362 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.451414 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.451466 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.451518 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.451570 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.451622 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:44.451682 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:57:44.451733 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:44.451787 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.451839 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.451891 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.451943 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.451995 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.452047 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.452099 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.452150 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.452202 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.452257 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.452325 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.452378 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.452430 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.452482 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.452533 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.452585 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:44.452638 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.452698 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.452751 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.452804 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.452855 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.452907 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.452959 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.453011 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.453068 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:57:44.453086 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:57:44.453118 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:57:44.453146 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:57:44.453175 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:57:44.453202 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:57:44.453226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.453246 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.453258 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.453269 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.453280 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.453292 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:57:44.453315 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:57:44.453341 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:57:44.453353 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.453363 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.453373 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.453383 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.453394 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.453404 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.453415 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.453425 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.453434 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.453443 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.453453 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.453463 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.453472 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.453481 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.453490 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.453499 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:57:44.453508 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.453517 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.453526 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.453534 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.453544 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.453553 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.453561 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.453570 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.453579 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.453590 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.453598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.453608 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.453623 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.453632 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:57:44.453641 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:57:44.453649 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:57:44.453657 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.453666 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.453681 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.453689 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.453697 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.453705 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.453714 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.453722 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.453739 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.453746 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.453754 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.453762 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.453770 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.453777 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.453785 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.453793 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:57:44.453801 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.453808 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.453815 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.453823 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.453830 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.453838 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.453846 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.453853 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.453861 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.453872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.453882 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.453890 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.453898 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.453906 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:57:44.453914 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:57:44.453922 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:57:44.453929 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.453937 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.453945 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.453952 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.453959 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.453967 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.453975 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.453983 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.453990 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.453997 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.454004 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.454012 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.454019 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.454027 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.454035 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.454042 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:57:44.454051 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.454058 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.454066 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.454073 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.454080 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.454088 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.454096 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.454103 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.454111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:57:44.454120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.454128 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:44.454136 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:44.454144 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:57:44.454152 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:57:44.454159 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:57:44.454167 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:57:44.454175 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:44.454182 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:44.454190 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:44.454197 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:44.454204 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.454214 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.454222 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:44.454230 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:44.454238 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:57:44.454246 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.454254 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:44.454261 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:44.454345 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:44.454355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:44.454363 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:44.454370 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:57:44.454378 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:44.454385 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:44.454392 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:44.454399 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:57:44.454407 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:44.454414 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:44.454421 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:44.454428 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:44.454707 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:57:44.454719 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:57:44.454724 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:57:44.454729 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:57:44.454735 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:57:44.454740 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:57:44.454745 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:57:44.454755 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:57:44.454764 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:57:44.454806 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.454821 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219945" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:57:44.454836 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:57:44.454858 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:57:44.454865 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:57:44.454869 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:57:44.454874 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:57:44.454880 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219945" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:57:44.454891 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:44.454898 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:44.454903 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:44.454916 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.454926 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:44.454932 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:57:44.454958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.454968 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:57:44.454973 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.454998 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:57:44.455004 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:57:44.455008 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:57:44.455012 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:57:44.455017 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:57:44.455021 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:57:44.455025 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:57:44.455030 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:57:44.455037 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219945" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:57:44.455056 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:44.455063 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:44.455067 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:44.455073 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.455079 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:57:44.455083 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:44.455108 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:57:44.455115 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.455120 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.455126 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.455131 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:57:44.455141 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:57:44.455149 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:57:44.455153 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:57:44.455159 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:57:44.455165 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219945" 2019-04-25 13:57:44.455172 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:57:44.455176 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:57:44.455182 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:57:44.455188 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:57:44.455193 wsdl: in serializeType: returning: 219945 2019-04-25 13:57:44.455199 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:57:44.455206 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:57:44.455210 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:57:44.455214 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:57:44.455219 wsdl: in serializeType: returning: 219945 2019-04-25 13:57:44.455224 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219945 2019-04-25 13:57:44.455245 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219945 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:57:44.455250 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:57:44.455256 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7706"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:57:44.455270 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:57:44.455276 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219945 2019-04-25 13:57:44.455286 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:57:44.455377 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:57:44.455306 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:57:44.455324 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:57:44.455331 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:57:44.455336 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:57:44.455340 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:57:44.455347 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:57:44.455357 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:57:44.455365 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:57:44.455371 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:57:44.455384 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:57:44.455394 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:57:44.455401 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:57:44.464937 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:57:44.464956 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:57:44.464967 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:57:44.464973 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:57:44.464979 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:57:44.464984 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:57:44.464988 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:57:44.464992 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:57:44.464997 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:57:44.465027 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:57:44.475216 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:57:44.475236 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:57:44.475242 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:57:44.475248 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:57:44.475253 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:57:44.475259 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:57:44.475265 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:57:44.475270 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:57:44.475276 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:57:44.475281 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:57:29 GMT 2019-04-25 13:57:44.475288 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:57:44.475301 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:57:44.475308 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:57:44.475318 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:57:44.475350 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:57:44.475365 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:57:44.475377 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:57:44.475383 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:57:44.475388 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:57:44.475433 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:57:44.475447 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:57:44.475453 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:57:44.475479 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:57:44.475486 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:57:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:57:44.475515 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:57:44.475524 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:57:44.475547 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:57:44.475554 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:57:44.475658 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:57:44.475766 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:57:44.475773 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:57:44.475782 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:57:44.475793 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:57:44.475817 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:57:44.475875 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:57:44.475905 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:57:44.475920 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:57:44.475928 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:57:44.475933 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:57:44.475938 nusoap_client: detail =