Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 59.10Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
465296-0005937790 Model turbiny: TCO3
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: SAAB
 Silnik: 2.0/4
JR T2301
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:43:02 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:43:02.534325 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:43:02.534379 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:43:02.534394 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179290" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:43:02.534411 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:43:02.534420 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:43:02.534427 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:43:02.534441 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:43:02.534450 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:43:02.534456 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:43:02.534466 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:43:02.534473 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:43:02.534484 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:43:02.534490 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:43:02.534495 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:43:02.534499 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:43:02.534503 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:43:02.534523 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:43:02.534539 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:43:02.534548 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:43:02.534554 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:43:02.534560 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:43:02.534568 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:43:02.534576 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:43:02.542316 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:43:02.542351 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:43:02.542373 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:43:02.542382 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:43:02.542388 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:43:02.542393 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:43:02.542398 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:43:02.542431 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:43:02.558900 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:43:02.558942 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:43:02.558955 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:43:02.558961 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:43:02.558967 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:43:02.558973 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:43:02.558979 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:43:02.558986 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:43:02.558992 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:43:02.558998 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:43:02 GMT 2019-02-19 20:43:02.559003 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:43:02.559009 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:43:02.559015 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:43:02.559028 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:43:02.559061 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:43:02.566614 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:43:02.566723 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-19 20:43:02.567263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:02.574136 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:43:02.574430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:02.574581 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:43:02.575180 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:43:02.575632 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:02.581818 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:43:02.582248 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:43:02.582589 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:02.582821 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:02.583071 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:43:02.583715 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:43:02.583999 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:02.584022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:02.584333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:02.584467 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:02.584484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:02.584842 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:43:02.589363 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:43:02.589785 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:43:02.590295 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:43:02.590804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:02.590931 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:02.590966 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:02.591486 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:43:02.591865 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:02.591909 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:43:02.592431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:43:02.592576 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 20:43:02.709075 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:02.709150 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:43:02.709386 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 20:43:02.709416 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:43:02.709427 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:43:02.709577 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:43:02.709641 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:43:02.709666 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:43:02.709681 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:43:02.709711 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:43:02.709722 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:43:02.709976 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:43:02.710002 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:43:02.710085 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710102 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:43:02.710141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710196 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.710212 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710238 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:43:02.710275 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.710288 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710309 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:43:02.710339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.710417 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.710449 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710462 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.710492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710544 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.710558 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710581 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:43:02.710607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.710646 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:43:02.710666 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710674 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:43:02.710691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710740 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.710755 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710775 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:43:02.710807 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.710817 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710832 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:43:02.710862 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.710873 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710891 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:43:02.710914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.710956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.710975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.710999 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711008 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:43:02.711029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711068 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.711079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711095 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:43:02.711116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.711154 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:43:02.711178 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711187 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:43:02.711209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711247 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.711258 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711272 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:43:02.711301 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.711312 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711327 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:43:02.711354 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.711365 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711380 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:43:02.711415 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.711426 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711441 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:02.711461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.711522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.711544 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.711577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711613 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711622 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711683 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:02.711716 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:02.711747 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711764 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:43:02.711780 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:43:02.711800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:43:02.711838 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:43:02.711860 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711869 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:43:02.711890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711926 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.711936 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711951 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:43:02.711971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.711993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.712008 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.712030 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712039 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.712060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712097 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.712108 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712122 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:43:02.712143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.712180 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:43:02.712203 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712211 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:43:02.712232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712268 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.712279 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712295 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:02.712315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.712352 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.712375 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712384 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.712410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712449 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.712460 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712474 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:43:02.712494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.712532 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:43:02.712554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712563 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:43:02.712582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712619 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.712630 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712644 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:43:02.712671 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.712681 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712695 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:02.712715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.712759 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:43:02.712780 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712789 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.712809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712846 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.712856 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712870 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:43:02.712890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.712928 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:43:02.712949 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.712959 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:43:02.712979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713015 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.713025 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713045 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:43:02.713074 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.713084 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713099 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:02.713118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.713162 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:43:02.713184 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713193 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.713212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713249 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.713259 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713273 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:43:02.713294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.713332 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:43:02.713354 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713362 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:43:02.713382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.713434 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:02.713473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.713518 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:43:02.713546 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713556 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.713579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713623 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.713635 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713652 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:43:02.713674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.713707 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:43:02.713724 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713730 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:43:02.713745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713770 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.713777 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713787 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:02.713800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.713825 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.713840 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713846 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.713861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713886 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.713893 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713903 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:43:02.713916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.713941 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:43:02.713956 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.713962 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:43:02.713976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714000 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.714007 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714017 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:43:02.714030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.714055 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.714070 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714077 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.714091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714116 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.714123 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714133 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:43:02.714146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.714170 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:43:02.714185 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714191 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:43:02.714206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714231 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.714238 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714248 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:43:02.714261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.714291 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.714307 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714314 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.714328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714353 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.714360 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714371 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:43:02.714384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.714418 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:43:02.714433 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714440 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:43:02.714454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714479 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.714486 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714496 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:43:02.714515 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.714522 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714532 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:43:02.714546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.714575 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.714590 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714597 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.714610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714637 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.714644 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714655 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:43:02.714668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.714693 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:43:02.714708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714715 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:43:02.714729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714754 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.714761 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714771 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:02.714784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.714809 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.714824 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714831 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.714844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714869 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.714877 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714887 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:43:02.714900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.714925 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:02.714940 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714947 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:43:02.714960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.714985 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:43:02.714993 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715003 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:43:02.715016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.715041 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.715056 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715063 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.715076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715100 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715107 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715148 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:02.715170 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:02.715187 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715197 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:43:02.715208 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:43:02.715220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:43:02.715245 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:43:02.715260 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715266 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:43:02.715285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715313 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:43:02.715321 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715331 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:43:02.715344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.715370 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.715385 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715392 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.715411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715436 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715443 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715481 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:02.715501 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:02.715518 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715529 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:43:02.715539 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:43:02.715551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:43:02.715576 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:43:02.715591 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715597 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:43:02.715619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715663 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.715676 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715693 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:43:02.715726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.715735 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715747 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:43:02.715767 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.715775 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715785 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:43:02.715803 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.715811 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715827 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:43:02.715863 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.715876 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715892 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:43:02.715913 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.715920 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715930 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:43:02.715948 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.715958 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.715976 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:02.716001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.716087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.716120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716131 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.716161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716205 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.716214 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:43:02.716251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.716295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:43:02.716324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716335 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:43:02.716358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716409 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.716422 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716439 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:43:02.716470 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.716481 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716498 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:02.716528 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.716540 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716557 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:43:02.716579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.716636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.716663 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716674 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.716701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716749 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.716764 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716781 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:43:02.716805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.716850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:43:02.716876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716886 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:43:02.716909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716951 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.716963 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.716979 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:02.717002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.717044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.717071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717082 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.717107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717151 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.717165 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:43:02.717209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.717254 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:02.717281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717292 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:43:02.717317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717364 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.717377 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717395 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:43:02.717433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.717444 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717463 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:02.717487 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.717495 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717505 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:43:02.717519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.717569 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.717593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717603 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.717627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717671 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.717683 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717701 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:43:02.717726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.717774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:02.717803 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717813 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:02.717838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717886 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.717900 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717913 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:43:02.717936 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.717944 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717955 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:43:02.717974 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.717981 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.717991 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:43:02.718009 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.718016 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.718026 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:43:02.718047 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.718055 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.718066 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:43:02.718079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.718112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.718123 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.718139 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.718149 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.718176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.718210 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718218 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.718228 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:43:02.718242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.718259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.718276 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:02.718303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718361 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718375 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718395 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718433 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.718495 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718547 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.718561 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718583 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:02.718620 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.718633 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718654 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:43:02.718690 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.718703 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718722 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:43:02.718756 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.718770 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718789 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:43:02.718819 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.718830 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718845 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:43:02.718871 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:43:02.718881 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718896 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:43:02.718930 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.718943 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.718962 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.718992 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.719002 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719021 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:02.719057 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.719070 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719089 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:43:02.719125 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.719135 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719147 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:43:02.719161 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719217 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.719243 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.719250 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:02.719267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.719301 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.719309 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.719321 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:43:02.719354 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.719363 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.719374 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:43:02.719396 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.719418 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.719431 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:43:02.719455 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.719469 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.719480 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:43:02.719494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.719522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.719533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.719559 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.719589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.719639 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719652 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.719671 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:43:02.719708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.719736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.719759 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:02.719788 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719842 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719851 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719862 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719876 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.719913 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719940 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.719947 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719957 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:43:02.719976 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.719983 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.719994 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:43:02.720012 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.720019 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.720029 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:43:02.720047 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.720054 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.720064 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:43:02.720082 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.720089 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.720098 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:43:02.720128 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.720141 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.720160 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:43:02.720195 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.720208 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.720227 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:02.720255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.720263 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.720274 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:43:02.720297 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.720304 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.720314 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:43:02.720337 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.720344 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.720354 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:43:02.720372 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.720379 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.720389 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:43:02.720415 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.720511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.720542 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.720549 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:02.720565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.720593 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.720603 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.720614 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:43:02.720636 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.720643 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.720654 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:02.720672 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.720680 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.720697 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:43:02.720722 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:02.720730 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.720740 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.720754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.720782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.720793 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.720808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.720815 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.720831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.720858 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.720865 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.720875 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:43:02.720889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.720904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.720914 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:02.720928 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.720958 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.720966 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.720977 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.720990 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.721021 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721048 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.721055 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721065 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:43:02.721084 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.721091 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721101 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:43:02.721129 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.721137 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721147 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:43:02.721166 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.721173 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721184 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:43:02.721202 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.721209 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721219 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:43:02.721237 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.721244 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721254 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:43:02.721272 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.721283 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721295 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:02.721315 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.721323 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721333 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:43:02.721351 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.721358 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721368 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:43:02.721386 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721393 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721410 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:43:02.721430 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.721437 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721447 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:43:02.721465 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.721472 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721482 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:43:02.721495 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.721556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.721572 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721602 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721609 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721619 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721633 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.721663 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721690 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.721697 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721707 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:43:02.721726 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.721733 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721743 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:43:02.721761 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.721767 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721777 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:43:02.721795 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.721802 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721812 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:43:02.721830 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.721837 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721847 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:43:02.721865 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.721872 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721882 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:43:02.721899 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.721906 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721916 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:43:02.721934 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.721941 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721951 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:43:02.721969 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.721976 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.721986 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:43:02.722004 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.722011 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.722021 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:43:02.722039 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.722045 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.722056 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:43:02.722079 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.722091 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.722109 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:43:02.722141 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.722152 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.722170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:02.722204 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.722217 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.722236 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:43:02.722263 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.722376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.722426 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.722439 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:43:02.722479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.722532 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.722543 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.722556 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:43:02.722570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.722592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.722612 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.722642 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.722655 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.722681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.722733 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.722747 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.722773 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:43:02.722802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.722831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.722854 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:43:02.722884 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.722895 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:43:02.722921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.722972 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.722987 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.723007 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:02.723045 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.723058 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.723077 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:43:02.723112 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.723125 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.723144 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:43:02.723179 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:02.723191 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.723210 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:43:02.723237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.723288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.723312 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:43:02.723341 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.723353 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.723387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.723445 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:02.723458 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.723477 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:43:02.723505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.723532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.723553 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:43:02.723578 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:02.723627 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:43:02.723640 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:02.723659 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:43:02.723685 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:02.723714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.723743 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.723791 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.723803 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.723821 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:43:02.723856 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.723869 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.723895 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:43:02.723929 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.723941 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.723960 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:43:02.723993 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:43:02.724005 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.724024 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:43:02.724056 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.724069 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.724087 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:43:02.724119 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.724131 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.724148 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:43:02.724180 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.724192 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.724210 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:43:02.724243 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.724255 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.724275 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:43:02.724310 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.724323 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.724343 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:43:02.724378 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.724391 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.724419 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:02.724446 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:43:02.724538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.724576 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.724588 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:43:02.724622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.724673 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.724687 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.724706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:02.724733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.724761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.724779 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.724808 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.724819 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.724851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.724902 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:43:02.724915 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.724934 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:43:02.724961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.724989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.725009 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:43:02.725036 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:43:02.725087 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:02.725101 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:43:02.725121 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:43:02.725157 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:43:02.725169 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:43:02.725189 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:43:02.725224 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:02.725237 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:43:02.725257 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:43:02.725284 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:43:02.725329 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.725362 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.725374 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:43:02.725414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.725464 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.725477 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.725495 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:02.725530 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.725544 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.725563 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:43:02.725597 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.725609 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.725629 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:43:02.725657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.725698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.725722 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.725752 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.725765 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.725791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.725841 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.725855 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.725882 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:43:02.725909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.725936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.725960 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:43:02.725987 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726041 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726055 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726074 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726100 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.726158 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726206 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.726218 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726237 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:43:02.726271 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.726283 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726303 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:43:02.726337 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.726350 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726367 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:43:02.726408 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.726421 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726439 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:43:02.726471 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.726482 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726506 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:43:02.726540 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.726551 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726569 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:43:02.726602 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.726614 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726631 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:43:02.726663 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.726674 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726692 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:43:02.726723 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.726736 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726754 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:43:02.726780 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.726860 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.726896 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.726907 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:43:02.726938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.726982 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.726991 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727006 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:43:02.727029 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.727037 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727054 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:43:02.727086 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.727098 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727117 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:43:02.727151 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.727162 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727181 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:43:02.727214 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.727227 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727246 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:43:02.727272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.727350 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.727379 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727390 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.727431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727480 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727492 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727568 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:02.727609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:02.727643 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727662 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:43:02.727682 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:43:02.727708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:43:02.727742 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:43:02.727759 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727766 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:43:02.727781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727808 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.727817 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727843 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:43:02.727869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.727917 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.727946 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.727956 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.727982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.728031 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:43:02.728044 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.728061 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:43:02.728076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.728093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.728103 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:43:02.728120 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.728126 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:43:02.728140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.728166 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.728173 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.728183 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:02.728197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.728213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.728222 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.728238 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.728244 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.728264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.728298 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728309 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.728327 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:43:02.728352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.728406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.728441 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:43:02.728479 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728537 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728552 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728572 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.728652 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728701 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.728716 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728735 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:43:02.728768 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.728780 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728798 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:43:02.728830 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.728841 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728867 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:43:02.728900 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.728912 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728930 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:43:02.728960 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.728971 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.728989 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:43:02.729020 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:43:02.729031 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.729047 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:43:02.729078 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:43:02.729089 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.729106 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:43:02.729137 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:43:02.729148 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.729165 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:43:02.729197 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:02.729209 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.729226 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:43:02.729258 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.729269 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.729287 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:43:02.729319 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.729331 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.729349 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:43:02.729383 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.729395 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.729407 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:43:02.729427 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.729434 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.729444 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:43:02.729458 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.729530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.729552 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729559 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:43:02.729583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729610 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.729618 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729628 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:43:02.729642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.729668 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.729683 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729690 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.729704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729730 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.729738 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729748 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:43:02.729761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.729787 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:43:02.729802 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729808 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:02.729822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729848 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.729855 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729870 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:43:02.729889 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.729896 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729906 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:43:02.729924 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.729931 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729941 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:43:02.729959 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.729966 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.729976 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:43:02.729989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.730029 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730045 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730051 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.730066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730092 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730100 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730110 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:43:02.730123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.730149 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:02.730162 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730196 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730204 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730215 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730228 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.730261 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.730293 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730303 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:43:02.730321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.730328 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730339 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:43:02.730361 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.730368 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730378 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:43:02.730397 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.730404 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730414 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:43:02.730432 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.730438 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730448 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:43:02.730472 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.730479 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730494 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:43:02.730512 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:43:02.730519 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730529 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:43:02.730543 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.730583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.730600 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730607 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:43:02.730621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730647 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.730654 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730664 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:43:02.730683 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.730690 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730704 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:43:02.730723 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.730730 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730740 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:43:02.730757 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.730764 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730774 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:43:02.730792 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.730799 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730809 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:43:02.730826 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.730833 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730843 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:43:02.730861 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.730868 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730878 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:43:02.730896 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.730903 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730914 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:43:02.730927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.730969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.730980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.730996 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.731003 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:43:02.731021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.731048 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:02.731055 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.731065 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:43:02.731079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.731095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.731104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:43:02.731121 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:43:02.731128 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:43:02.731140 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:43:02.731156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.731163 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:43:02.731176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.731201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:02.731222 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:43:02.731239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.731250 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:43:02.731260 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:43:02.731278 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.731284 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:43:02.731299 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:43:02.731317 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:43:02.731325 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:43:02.731335 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:43:02.731358 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.731365 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:02.731375 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.731393 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.731400 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:02.731410 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.731427 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.731434 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:02.731444 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.731467 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.731474 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:43:02.731484 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.731503 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:02.731509 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:43:02.731519 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:02.731536 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:43:02.731543 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:43:02.731553 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:43:02.731570 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.731577 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:43:02.731587 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.731605 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:43:02.731611 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:43:02.731621 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:43:02.731640 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.731646 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:43:02.731660 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.731678 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.731685 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:43:02.731695 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.731712 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:43:02.731718 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:43:02.731728 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:43:02.731745 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:43:02.731785 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.731815 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:43:02.731843 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.731870 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:43:02.731897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.731924 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:43:02.731950 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.731978 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:43:02.732005 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.732031 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:43:02.732058 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:43:02.732084 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:43:02.732111 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:43:02.732137 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:43:02.732181 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:43:02.732208 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:43:02.732235 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.732262 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:43:02.732288 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.732315 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:43:02.732344 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.732373 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:43:02.732578 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.732606 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:43:02.732633 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.732660 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:02.732686 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.732713 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:43:02.732739 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.732766 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:43:02.732792 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.732821 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:43:02.732847 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.732874 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:43:02.732901 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.732930 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:02.732957 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.732984 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:43:02.733011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.733040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:02.733066 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.733093 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:02.733119 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.733146 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:02.733172 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.733199 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:43:02.733225 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:43:02.733252 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:43:02.733284 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.733311 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:43:02.733337 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.733364 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:43:02.733390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.733417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:43:02.733444 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.733476 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:43:02.733504 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.733530 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:43:02.733557 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.733584 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:43:02.733611 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.733638 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:43:02.733664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.733692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:43:02.733721 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.733739 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.733765 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:02.733792 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.733809 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.733826 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.733852 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:02.733878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.733896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.733912 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.733929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.733955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:02.733986 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734013 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.734039 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734065 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.734091 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734109 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734136 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.734162 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734179 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734206 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.734232 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734259 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.734286 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734312 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:02.734338 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734364 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.734390 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734417 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.734444 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734466 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734494 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:02.734520 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734546 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.734572 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734598 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:02.734624 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734650 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:02.734676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734728 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734750 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734810 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.734838 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734855 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734872 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734898 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.734925 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734951 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.734977 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.734995 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735011 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735037 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.735063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.735183 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735200 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735217 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735233 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735259 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.735285 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735302 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735319 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735341 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735368 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.735394 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735420 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.735446 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735469 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735487 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735504 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735532 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:02.735559 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735585 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:43:02.735611 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735629 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735646 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735671 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.735698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:02.735819 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735845 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:43:02.735891 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.735949 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.736008 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736053 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.736081 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736121 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736165 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.736191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736294 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:43:02.736366 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736383 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736409 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:02.736435 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736452 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736475 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736502 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:02.736528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:02.736631 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736657 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.736684 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736709 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.736735 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736752 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736783 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.736810 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736827 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736853 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.736879 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736906 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.736933 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.736959 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:02.736985 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737012 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.737038 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737064 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:43:02.737090 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737107 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737133 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:43:02.737159 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737186 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.737212 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737238 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:02.737264 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737290 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:02.737316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737350 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737367 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.737475 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737497 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737514 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737540 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.737567 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737594 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.737621 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737638 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737655 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737681 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.737707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:43:02.737826 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737843 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737860 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737877 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.737937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.737971 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738007 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738043 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.738120 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738146 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:43:02.738172 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738195 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738213 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738231 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738258 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:43:02.738284 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738310 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:43:02.738336 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738355 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738371 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738397 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.738423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:43:02.738551 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738577 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:43:02.738603 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738629 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:43:02.738656 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738682 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:43:02.738709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738726 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738742 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738759 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738785 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.738812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738885 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738902 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:43:02.738961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:43:02.738990 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.739051 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.739101 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.739151 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.739199 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.739247 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:02.739296 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:43:02.739344 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:02.739411 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.739466 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.739517 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.739564 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.739612 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.739661 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.739709 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.739756 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.739804 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.739852 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.739902 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.739950 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.740016 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.740072 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.740128 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.740175 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:02.740223 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.740270 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.740317 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.740366 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.740416 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.740488 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.740536 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.740586 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.740643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.740691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.740739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.740788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.740835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.740883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:02.741137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:43:02.741190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:02.741239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.741286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.741334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.741381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.741429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.741483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.741532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.741580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.741629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.741678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.741726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.741787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.741834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.741885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.741936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.741982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:02.742028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.742073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.742118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.742165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.742211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.742261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.742321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.742369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.742426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.742480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.742528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.742577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.742624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.742672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:02.742720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:43:02.742785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:02.742831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.742877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.742924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.742969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.743015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.743061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.743107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.743152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.743197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.743244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.743304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.743353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.743402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.743459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.743518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.743565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:02.743612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.743659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.743706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.743754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.743803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.743858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.743905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.743954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.744020 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:43:02.744046 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.744106 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.744160 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.744213 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.744270 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.744338 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:02.744393 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:43:02.744446 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:02.744507 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.744562 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.744616 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.744672 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.744738 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.744790 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.744843 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.744895 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.744947 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.745000 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.745052 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.745105 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.745157 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.745208 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.745273 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.745327 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:02.745382 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.745437 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.745527 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.745583 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.745637 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.745704 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.745757 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.745809 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.745870 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:43:02.745906 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.745962 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.746017 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.746073 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.746127 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.746181 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:02.746248 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:43:02.746507 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:02.746562 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.746617 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.746672 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.746727 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.746781 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.746836 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.746903 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.746961 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.747014 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.747067 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.747120 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.747172 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.747225 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.747291 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.747347 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.747402 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:02.747457 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.747518 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.747573 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.747627 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.747682 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.747748 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.747800 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.747853 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.747912 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:43:02.747934 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.747982 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.748030 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.748077 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.748130 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.748177 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:02.748224 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:43:02.748271 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:02.748332 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.748382 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.748431 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.748485 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.748535 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.748584 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.748644 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.748692 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.748739 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.748787 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.748834 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.748881 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.748928 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.748975 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.749022 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.749069 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:02.749116 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.749167 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.749214 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.749264 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.749311 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.749357 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.749404 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.749452 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.749512 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:43:02.749533 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.749582 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.749632 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.749682 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.749731 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.749779 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:43:02.749828 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:43:02.749877 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:43:02.749926 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.749975 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.750024 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.750073 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.750122 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.750171 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.750223 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.750287 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.750338 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.750390 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.750441 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.750497 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.750549 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.750599 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.750649 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.750700 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:43:02.750762 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.750811 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.750860 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.750909 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.750957 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.751006 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.751055 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.751104 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.751155 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:43:02.751171 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:43:02.751200 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:43:02.751226 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:43:02.751252 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:43:02.751279 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:43:02.751300 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.751315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.751324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.751333 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.751341 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.751350 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:43:02.751358 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:43:02.751366 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:43:02.751375 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.751382 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.751394 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.751402 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.751411 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.751419 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.751427 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.751435 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.751442 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.751450 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.751458 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.751471 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.751479 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.751487 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.751495 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.751502 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:43:02.751510 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.751517 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.751524 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.751532 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.751540 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.751547 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.751555 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.751562 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.751571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.751579 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.751587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.751595 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.751603 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.751611 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:43:02.751618 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:43:02.751626 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:43:02.751633 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.751640 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.751648 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.751655 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.751663 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.751670 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.751677 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.751685 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.751692 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.751699 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.751707 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.751714 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.751722 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.751729 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.751736 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.751743 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:43:02.751750 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.751757 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.751764 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.751771 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.751779 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.751786 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.751797 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.751805 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.751813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.751821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.751829 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.751837 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.751844 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.751851 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:43:02.751858 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:43:02.751865 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:43:02.751872 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.751879 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.751885 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.751892 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.751899 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.751906 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.751912 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.751919 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.751926 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.751932 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.751939 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.751945 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.751952 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.751959 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.751965 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.751972 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:43:02.751979 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.751986 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.751992 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.751999 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.752005 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.752012 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.752018 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.752025 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.752032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:43:02.752039 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.752046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:43:02.752053 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:43:02.752059 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:43:02.752066 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:43:02.752073 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:43:02.752079 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:43:02.752086 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:43:02.752092 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:43:02.752098 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:43:02.752105 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:43:02.752112 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.752132 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.752139 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:43:02.752145 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:43:02.752152 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:43:02.752159 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.752353 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:43:02.752361 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:43:02.752368 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:43:02.752374 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:43:02.752381 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:43:02.752387 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:43:02.752394 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:43:02.752400 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:43:02.752406 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:43:02.752413 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:43:02.752419 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:43:02.752425 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:43:02.752432 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:43:02.752438 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:43:02.752717 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:43:02.752728 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:43:02.752733 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:43:02.752738 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:43:02.752744 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:43:02.752749 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:43:02.752753 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:43:02.752763 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:43:02.752772 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:43:02.752811 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.752818 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179290" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:43:02.752833 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:43:02.752854 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:43:02.752861 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:43:02.752865 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:43:02.752869 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:43:02.752890 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179290" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:43:02.752901 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:02.752909 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:02.752914 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:02.752926 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.752936 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:43:02.752941 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:43:02.752967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.752976 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:43:02.752981 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.753004 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:43:02.753011 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:43:02.753015 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:43:02.753019 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:43:02.753023 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:43:02.753027 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:43:02.753032 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:43:02.753036 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:43:02.753043 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179290" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:43:02.753054 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:02.753061 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:02.753065 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:43:02.753071 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.753077 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:43:02.753081 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:43:02.753105 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:43:02.753112 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.753117 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.753124 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.753128 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:43:02.753139 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:43:02.753148 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:43:02.753152 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:43:02.753157 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:43:02.753164 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179290" 2019-02-19 20:43:02.753171 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:43:02.753175 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:43:02.753180 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:43:02.753187 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:43:02.753192 wsdl: in serializeType: returning: 179290 2019-02-19 20:43:02.753198 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:43:02.753218 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:43:02.753222 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:43:02.753226 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:43:02.753231 wsdl: in serializeType: returning: 179290 2019-02-19 20:43:02.753236 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179290 2019-02-19 20:43:02.753257 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179290 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:43:02.753262 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:43:02.753268 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5883"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:43:02.753295 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:43:02.753301 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179290 2019-02-19 20:43:02.753312 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:43:02.753392 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:43:02.753326 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:43:02.753338 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:43:02.753343 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:43:02.753348 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:43:02.753352 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:43:02.753360 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:43:02.753370 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:43:02.753378 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:43:02.753385 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:43:02.753399 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:43:02.753410 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:43:02.753418 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:43:02.761347 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:43:02.761362 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:43:02.761373 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:43:02.761378 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:43:02.761384 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:43:02.761389 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:43:02.761393 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:43:02.761396 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:43:02.761400 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:43:02.761432 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:43:02.814702 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:43:02.814749 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:43:02.814756 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:43:02.814762 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:43:02.814767 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:43:02.814772 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:43:02.814779 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:43:02.814785 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:43:02.814790 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:43:02.814796 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:43:02 GMT 2019-02-19 20:43:02.814803 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:43:02.814808 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:43:02.814813 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:43:02.814825 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:43:02.814855 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:43:02.814867 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:43:02.814877 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:43:02.814882 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:43:02.814887 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:43:02.814920 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:43:02.814933 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:43:02.814940 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:43:02.814974 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:43:02.814982 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:43:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:43:02.815018 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:43:02.815029 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:43:02.815056 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:43:02.815063 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:43:02.815182 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:43:02.815309 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:43:02.815320 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:43:02.815333 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:43:02.815345 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:43:02.815371 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:43:02.815429 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:43:02.815460 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:43:02.815476 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:43:02.815484 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:43:02.815489 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:43:02.815494 nusoap_client: detail =