Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 59.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5324-971-6004 Model turbiny:
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1514
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 22:22:05 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-19 00:22:16.761990 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-19 00:22:16.762039 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:22:16.762053 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160583" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-19 00:22:16.762070 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:22:16.762080 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-19 00:22:16.762088 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-19 00:22:16.762101 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-19 00:22:16.762109 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:22:16.762115 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:22:16.762125 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:22:16.762132 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:22:16.762143 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:22:16.762149 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:22:16.762154 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:22:16.762158 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:22:16.762162 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-19 00:22:16.762174 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:22:16.762188 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:22:16.762196 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:22:16.762202 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-19 00:22:16.762207 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-19 00:22:16.762217 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:22:16.762225 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:22:16.770161 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:22:16.770199 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:22:16.770221 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-19 00:22:16.770230 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:22:16.770236 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:22:16.770241 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:22:16.770245 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-19 00:22:16.770277 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-19 00:22:16.792315 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-19 00:22:16.792511 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-19 00:22:16.792528 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:22:16.792538 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:22:16.792549 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:22:16.792559 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:22:16.792569 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:22:16.792594 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:22:16.792605 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:22:16.792615 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:22:05 GMT 2019-08-19 00:22:16.792625 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:22:16.792641 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-19 00:22:16.792652 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:22:16.792671 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-19 00:22:16.792719 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-19 00:22:16.792751 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-19 00:22:16.800244 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:22:16.800362 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-19 00:22:16.808086 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:22:16.808306 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:22:16.808402 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-08-19 00:22:16.808431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:22:16.816312 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:22:16.816582 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:22:16.816691 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:22:16.816780 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:22:16.816845 soap_transport_http: read buffer of 4384 bytes 2019-08-19 00:22:16.816976 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-19 00:22:16.817051 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:22:16.817076 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:22:16.824704 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:22:16.824778 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:22:16.824803 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:22:16.824822 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:22:16.824844 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-08-19 00:22:16.824985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.825019 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.825054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.825092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.825105 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-19 00:22:16.872147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.872216 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:22:16.872277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.872334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.872389 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.872443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.872513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.872563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.872632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:22:16.872675 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-19 00:22:16.872693 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:22:16.872702 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-19 00:22:16.872746 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-19 00:22:16.872805 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:22:16.872827 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:22:16.872838 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:22:16.872864 wsdl: got WSDL URL 2019-08-19 00:22:16.872871 wsdl: Parse WSDL 2019-08-19 00:22:16.873117 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-19 00:22:16.873137 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-19 00:22:16.873207 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873221 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-19 00:22:16.873252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873304 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.873320 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873344 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:22:16.873380 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.873395 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873415 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:22:16.873443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.873509 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.873536 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.873571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873618 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.873630 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873664 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-19 00:22:16.873689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.873735 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:22:16.873762 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873773 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-19 00:22:16.873797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873837 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.873848 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873864 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:22:16.873891 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.873902 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873919 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:22:16.873951 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.873960 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.873971 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:22:16.873986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.874022 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.874039 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874046 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-19 00:22:16.874060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874094 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.874101 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874111 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-19 00:22:16.874125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.874151 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-19 00:22:16.874167 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874174 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-19 00:22:16.874190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874215 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.874222 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874233 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:22:16.874251 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.874258 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874268 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:22:16.874285 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.874292 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874302 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:22:16.874320 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.874327 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874336 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:22:16.874350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.874388 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.874403 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874410 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.874426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874453 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874459 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.874523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.874540 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874552 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:22:16.874562 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-19 00:22:16.874575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:22:16.874609 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:22:16.874624 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874631 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-19 00:22:16.874653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874679 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.874686 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874696 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:22:16.874715 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.874722 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874731 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:22:16.874749 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.874755 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874767 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:22:16.874789 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.874796 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874806 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:22:16.874820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.874857 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.874873 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874879 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.874899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874926 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.874933 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874943 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-19 00:22:16.874957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.874972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.874983 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:22:16.874998 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875004 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-19 00:22:16.875018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875043 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.875050 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875060 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:22:16.875074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.875100 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.875115 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875121 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.875135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875160 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.875167 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875177 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-19 00:22:16.875191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.875216 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:22:16.875231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875237 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-19 00:22:16.875251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875276 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.875283 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875293 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:22:16.875306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.875331 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.875346 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875352 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.875365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875391 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.875398 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875413 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-19 00:22:16.875428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.875453 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-19 00:22:16.875469 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875475 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-19 00:22:16.875489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875515 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.875523 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875532 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:22:16.875551 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.875557 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875567 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:22:16.875580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.875611 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-19 00:22:16.875626 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875632 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.875652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875677 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.875684 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875694 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-19 00:22:16.875708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.875733 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-19 00:22:16.875748 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875754 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-19 00:22:16.875773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875799 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.875806 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875816 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:22:16.875834 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.875841 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875850 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:22:16.875864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.875893 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-19 00:22:16.875908 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875915 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.875929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875954 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.875961 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.875971 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-19 00:22:16.875984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.876010 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-19 00:22:16.876025 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876031 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-19 00:22:16.876045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876074 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.876081 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876091 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:22:16.876105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.876130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-19 00:22:16.876145 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876151 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.876164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876188 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.876195 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876205 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-19 00:22:16.876218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.876243 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-19 00:22:16.876258 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876264 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-19 00:22:16.876277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876302 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.876309 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876319 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:22:16.876333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.876357 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.876372 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876378 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.876392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876416 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.876423 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876433 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-19 00:22:16.876446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.876471 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:22:16.876486 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876492 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-19 00:22:16.876505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876531 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.876538 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876548 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:22:16.876561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.876587 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.876602 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876609 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.876622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876674 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.876682 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876692 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-19 00:22:16.876706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.876731 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:22:16.876746 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876753 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-19 00:22:16.876771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876800 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.876808 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876818 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:22:16.876831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.876857 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.876872 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876878 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.876892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876917 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.876924 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876934 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-19 00:22:16.876947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.876972 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:22:16.876987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.876993 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-19 00:22:16.877007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877032 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.877039 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877048 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-19 00:22:16.877066 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.877073 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877083 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-19 00:22:16.877096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.877134 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.877149 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877155 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.877169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877194 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.877210 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877220 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-19 00:22:16.877233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.877258 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:22:16.877274 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877280 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:22:16.877293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877318 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.877325 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:22:16.877349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.877374 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.877389 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877395 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.877410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877445 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.877452 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877463 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:22:16.877477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.877502 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:22:16.877517 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877525 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:22:16.877539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877564 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:22:16.877572 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877582 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:22:16.877595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.877620 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.877635 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877648 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.877662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877687 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877693 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877732 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.877752 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.877775 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877787 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:22:16.877797 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-19 00:22:16.877810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:22:16.877835 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:22:16.877851 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877858 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-19 00:22:16.877872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877898 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:22:16.877905 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877915 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:22:16.877929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.877955 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.877970 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.877976 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.877990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878014 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878020 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878058 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.878079 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.878096 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878107 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:22:16.878117 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-19 00:22:16.878130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:22:16.878154 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:22:16.878169 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878175 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:22:16.878189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878214 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:22:16.878222 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878232 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:22:16.878245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.878270 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.878286 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878292 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.878305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878329 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878336 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878372 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.878393 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.878410 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878421 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:22:16.878431 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-19 00:22:16.878443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:22:16.878468 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:22:16.878483 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878490 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-19 00:22:16.878504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.878536 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878545 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-19 00:22:16.878564 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.878571 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878580 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-19 00:22:16.878598 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.878605 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878614 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:22:16.878632 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.878644 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878655 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:22:16.878673 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.878680 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878690 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:22:16.878707 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.878714 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878724 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-19 00:22:16.878741 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.878748 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878757 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:22:16.878776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.878828 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.878845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878851 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.878866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878891 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.878898 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878908 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-19 00:22:16.878922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.878948 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:22:16.878963 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.878970 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-19 00:22:16.878984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879008 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879015 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879025 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:22:16.879043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879058 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879068 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:22:16.879086 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879092 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879102 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:22:16.879115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.879148 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.879163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879169 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.879183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879208 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879215 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-19 00:22:16.879238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.879264 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:22:16.879279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879285 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:22:16.879299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879324 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879331 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879341 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:22:16.879354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.879379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.879395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879401 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.879414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879440 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879447 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:22:16.879470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.879496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:22:16.879511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879518 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:22:16.879532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879556 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879563 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879573 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:22:16.879597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879604 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879614 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:22:16.879631 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879657 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879668 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:22:16.879683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.879717 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.879733 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879739 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.879753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879784 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879791 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879802 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:22:16.879815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.879841 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:22:16.879856 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879862 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-19 00:22:16.879876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879901 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.879908 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879918 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:22:16.879936 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879942 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879952 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:22:16.879970 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.879976 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.879986 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:22:16.880004 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.880011 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880021 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:22:16.880038 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.880045 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880055 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:22:16.880068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.880109 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.880124 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880131 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.880145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880170 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880178 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880188 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-19 00:22:16.880201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.880227 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:22:16.880242 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880273 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880281 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880291 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880304 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.880335 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880360 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.880367 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880377 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:22:16.880395 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.880402 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880412 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-19 00:22:16.880429 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.880436 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880446 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-19 00:22:16.880463 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.880470 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880480 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:22:16.880497 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.880504 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880514 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-19 00:22:16.880531 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:22:16.880539 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880548 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-19 00:22:16.880566 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.880573 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880583 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.880600 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.880607 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880616 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:22:16.880634 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.880646 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880657 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-19 00:22:16.880675 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.880682 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880692 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:22:16.880710 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.880717 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880726 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:22:16.880740 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.880801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.880822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880828 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:22:16.880846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880871 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.880878 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880888 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:22:16.880906 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.880913 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880923 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:22:16.880940 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.880947 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880957 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:22:16.880974 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.880981 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.880990 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:22:16.881003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.881041 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881063 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.881078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881105 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881112 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881122 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-19 00:22:16.881136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.881163 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:22:16.881177 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881204 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881222 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881235 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.881265 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881296 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.881303 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881313 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:22:16.881331 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.881338 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881348 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:22:16.881365 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.881372 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881382 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:22:16.881399 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.881406 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881416 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:22:16.881433 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.881440 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881450 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:22:16.881472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.881479 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881489 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:22:16.881507 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.881514 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881523 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:22:16.881541 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.881548 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881557 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:22:16.881581 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.881588 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881598 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:22:16.881615 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.881622 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881632 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:22:16.881657 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.881664 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881674 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:22:16.881688 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.881742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.881759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881770 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:22:16.881787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881812 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.881819 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881829 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:22:16.881847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.881854 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881863 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:22:16.881881 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.881888 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881897 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:22:16.881915 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:22:16.881922 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881932 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.881945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.881973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.881983 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.881998 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.882005 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.882019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.882051 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882058 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.882068 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-19 00:22:16.882082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.882097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.882107 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:22:16.882120 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882148 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882155 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882165 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.882209 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882235 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.882242 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882252 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:22:16.882271 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.882277 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882287 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:22:16.882305 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.882311 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882321 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:22:16.882338 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.882345 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882355 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:22:16.882372 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.882379 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882389 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:22:16.882407 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.882413 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882423 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:22:16.882441 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.882448 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882457 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:22:16.882475 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.882482 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882492 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:22:16.882509 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.882516 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882526 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:22:16.882544 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.882551 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882560 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-19 00:22:16.882585 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.882592 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882602 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:22:16.882619 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.882626 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882649 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:22:16.882665 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.882722 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.882739 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.882771 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.882779 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.882791 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.882805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.882821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.882836 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.882861 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.882869 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.882879 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-19 00:22:16.882897 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.882904 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.882913 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-19 00:22:16.882931 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.882938 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.882947 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:22:16.882965 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.882971 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.882981 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-19 00:22:16.882999 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.883005 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883015 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-19 00:22:16.883033 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.883039 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883049 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:22:16.883066 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.883073 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883083 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-19 00:22:16.883100 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.883107 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883117 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-19 00:22:16.883134 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.883141 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883151 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-19 00:22:16.883169 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.883175 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883185 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:22:16.883202 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.883209 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883218 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:22:16.883236 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.883243 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883253 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-19 00:22:16.883271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.883278 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883287 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:22:16.883305 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.883311 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883330 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-19 00:22:16.883343 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.883428 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883434 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-19 00:22:16.883450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883476 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.883483 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883493 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:22:16.883507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.883533 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883549 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883555 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.883569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883602 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.883609 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883619 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-19 00:22:16.883633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.883665 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:22:16.883681 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883687 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-19 00:22:16.883702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.883734 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883744 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:22:16.883762 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.883772 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883787 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:22:16.883809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.883817 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883827 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:22:16.883844 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:22:16.883851 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883861 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:22:16.883875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.883913 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-19 00:22:16.883928 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883935 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.883949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883974 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:22:16.883981 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.883991 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-19 00:22:16.884005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.884020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.884030 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-19 00:22:16.884044 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:22:16.884072 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884079 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:22:16.884089 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884103 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:22:16.884120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.884142 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884167 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.884174 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884184 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-19 00:22:16.884201 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.884208 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884218 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-19 00:22:16.884235 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.884242 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884252 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-19 00:22:16.884269 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:22:16.884280 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884289 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:22:16.884307 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.884314 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884324 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-19 00:22:16.884341 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.884348 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884357 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-19 00:22:16.884375 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.884381 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884391 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:22:16.884408 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.884415 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884425 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-19 00:22:16.884442 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.884449 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884459 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-19 00:22:16.884476 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.884482 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884492 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:22:16.884505 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-19 00:22:16.884554 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.884571 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.884583 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-19 00:22:16.884598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.884622 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.884629 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.884665 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:22:16.884680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.884695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.884705 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.884721 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.884728 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.884741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.884771 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:22:16.884780 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.884791 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-19 00:22:16.884805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.884820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.884831 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:22:16.884845 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-19 00:22:16.884871 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:22:16.884878 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:22:16.884888 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-19 00:22:16.884906 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:22:16.884913 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-19 00:22:16.884923 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-19 00:22:16.884941 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:22:16.884949 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:22:16.884959 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-19 00:22:16.884972 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-19 00:22:16.884996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.885011 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885018 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:22:16.885040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885065 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.885072 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885082 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:22:16.885106 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.885114 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885124 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:22:16.885141 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.885148 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885158 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:22:16.885171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.885205 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885220 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885226 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.885241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885266 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885273 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885282 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-19 00:22:16.885296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.885321 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:22:16.885335 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885362 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885369 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885379 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885393 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.885423 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885449 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.885456 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885466 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-19 00:22:16.885484 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.885490 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885500 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-19 00:22:16.885517 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.885524 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885534 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:22:16.885551 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.885558 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885568 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-19 00:22:16.885591 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.885598 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885607 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-19 00:22:16.885625 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.885632 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885655 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-19 00:22:16.885673 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.885680 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885690 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-19 00:22:16.885707 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.885714 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885723 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:22:16.885741 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.885748 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885758 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:22:16.885776 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.885822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.885840 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885846 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-19 00:22:16.885861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885886 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.885893 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885903 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:22:16.885921 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.885928 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885937 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:22:16.885955 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.885962 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.885972 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:22:16.885989 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.885996 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886006 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:22:16.886023 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.886030 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886040 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:22:16.886053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.886094 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.886109 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886115 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.886129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886153 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886160 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886200 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.886221 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.886239 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886250 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:22:16.886260 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-19 00:22:16.886273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:22:16.886298 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:22:16.886313 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886319 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-19 00:22:16.886333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886358 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.886365 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886382 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-19 00:22:16.886395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.886421 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.886436 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886442 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.886456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886481 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:22:16.886488 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886498 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-19 00:22:16.886511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.886537 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-19 00:22:16.886552 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886558 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-19 00:22:16.886572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886596 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.886603 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886613 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:22:16.886626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.886658 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.886674 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886680 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.886694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886719 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.886726 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886736 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-19 00:22:16.886750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.886768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.886782 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:22:16.886796 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.886824 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.886831 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.886841 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.886854 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.886872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.886886 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.886911 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.886918 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.886928 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-19 00:22:16.886946 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.886953 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.886963 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-19 00:22:16.886980 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.886987 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.886997 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-19 00:22:16.887015 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.887021 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.887031 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-19 00:22:16.887050 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.887057 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.887067 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-19 00:22:16.887085 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:22:16.887098 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.887108 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-19 00:22:16.887126 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:22:16.887133 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.887142 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-19 00:22:16.887160 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:22:16.887166 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.887176 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-19 00:22:16.887194 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:22:16.887200 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.887212 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-19 00:22:16.887230 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.887237 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.887247 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-19 00:22:16.887264 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.887271 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.887280 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-19 00:22:16.887298 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.887304 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.887314 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-19 00:22:16.887331 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.887338 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.887348 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-19 00:22:16.887361 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.887423 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.887441 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887448 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-19 00:22:16.887631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887665 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.887672 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887682 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-19 00:22:16.887696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.887723 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.887738 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887744 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.887765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887798 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.887805 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887815 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-19 00:22:16.887829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.887855 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:22:16.887870 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887876 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:22:16.887891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887916 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.887923 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887933 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-19 00:22:16.887951 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.887957 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.887967 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:22:16.887985 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.887991 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888001 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:22:16.888026 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.888033 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888042 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:22:16.888056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.888093 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888108 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888115 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.888134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888160 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888167 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888177 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-19 00:22:16.888191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.888216 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:22:16.888230 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888257 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888264 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888274 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888288 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888304 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.888319 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888349 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.888357 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888367 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:22:16.888385 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.888391 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888401 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:22:16.888426 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.888433 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888443 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-19 00:22:16.888460 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.888467 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888476 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:22:16.888494 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.888502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888519 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:22:16.888537 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.888543 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888553 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-19 00:22:16.888570 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:22:16.888577 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888587 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-19 00:22:16.888600 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.888646 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.888665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888673 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-19 00:22:16.888692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888718 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.888725 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888735 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-19 00:22:16.888753 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.888760 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888775 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-19 00:22:16.888795 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.888802 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888811 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-19 00:22:16.888829 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.888836 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888845 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-19 00:22:16.888862 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.888869 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888878 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-19 00:22:16.888896 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.888902 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888912 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-19 00:22:16.888930 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.888936 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888951 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:22:16.888969 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.888976 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.888986 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:22:16.888999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.889041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.889052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.889067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.889074 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-19 00:22:16.889089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.889114 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:22:16.889121 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.889136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-19 00:22:16.889150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.889165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.889176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:22:16.889201 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:22:16.889208 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-19 00:22:16.889219 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-19 00:22:16.889235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.889241 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-19 00:22:16.889254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.889279 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.889299 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:22:16.889316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.889327 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:22:16.889337 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-19 00:22:16.889355 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.889361 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-19 00:22:16.889372 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-19 00:22:16.889388 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:22:16.889395 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-19 00:22:16.889404 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-19 00:22:16.889421 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.889428 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-19 00:22:16.889438 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.889455 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.889461 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:22:16.889471 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.889488 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.889494 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:22:16.889509 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.889527 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.889533 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-19 00:22:16.889543 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.889560 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:22:16.889567 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-19 00:22:16.889576 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:22:16.889593 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:22:16.889599 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-19 00:22:16.889609 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-19 00:22:16.889626 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.889632 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:22:16.889648 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.889665 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:22:16.889672 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-19 00:22:16.889683 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-19 00:22:16.889700 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.889706 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-19 00:22:16.889716 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.889733 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.889739 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:22:16.889749 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.889768 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:22:16.889776 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-19 00:22:16.889787 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-19 00:22:16.889803 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-19 00:22:16.889839 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.889869 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:22:16.889898 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.889926 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-19 00:22:16.889953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.889980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:22:16.890014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.890041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:22:16.890068 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.890094 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:22:16.890120 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.890147 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-19 00:22:16.890173 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-19 00:22:16.890199 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-19 00:22:16.890225 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-19 00:22:16.890252 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-19 00:22:16.890278 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-19 00:22:16.890304 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-19 00:22:16.890330 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.890356 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:22:16.890384 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.890410 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:22:16.890436 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.890463 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:22:16.890490 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.890516 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:22:16.890543 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.890570 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:22:16.890596 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.890623 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:22:16.890659 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.890688 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:22:16.890715 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.890747 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:22:16.890780 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.890808 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:22:16.890835 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.890861 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:22:16.890888 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.890915 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:22:16.890942 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.890970 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:22:16.890996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.891030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:22:16.891056 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.891084 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:22:16.891111 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.891137 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:22:16.891164 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.891190 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:22:16.891216 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-19 00:22:16.891242 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-19 00:22:16.891268 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.891294 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:22:16.891320 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.891355 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:22:16.891381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.891408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:22:16.891434 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.891460 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-19 00:22:16.891492 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.891518 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:22:16.891546 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.891575 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:22:16.891603 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.891630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:22:16.891672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.891700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:22:16.891728 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.891746 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.891778 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:22:16.891805 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.891823 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.891840 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.891866 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:22:16.891892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.891909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.891925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.891942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.891967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:22:16.891993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892027 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:22:16.892096 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892121 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.892148 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892173 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.892205 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892225 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892251 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.892277 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892294 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892319 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.892346 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892371 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.892397 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892423 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:22:16.892449 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892475 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.892500 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892526 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.892552 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892569 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892595 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:22:16.892621 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892652 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.892678 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892705 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:22:16.892730 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892756 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:22:16.892790 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892818 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:22:16.892844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892896 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892955 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.892981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.893007 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893025 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893041 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893066 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.893093 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893119 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.893145 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893162 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893204 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.893230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893321 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.893347 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893363 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893380 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893399 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893425 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.893452 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893468 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893485 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893501 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893527 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.893560 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893594 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.893620 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893642 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893660 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893677 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893703 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:22:16.893729 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893754 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:22:16.893786 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893803 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893819 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893845 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.893871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893905 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.893963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:22:16.893988 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894014 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:22:16.894049 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894075 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.894105 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894131 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.894157 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894174 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894208 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894239 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.894266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:22:16.894433 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894449 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894475 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:22:16.894501 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894517 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894534 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894559 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:22:16.894585 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894634 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:22:16.894692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894725 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894742 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:22:16.894801 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894827 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.894859 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894885 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.894911 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894946 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.894971 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.894997 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895014 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895039 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.895065 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895090 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.895120 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895146 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:22:16.895178 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895204 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.895230 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895256 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:22:16.895281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895298 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895324 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:22:16.895350 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895375 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.895401 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895427 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:22:16.895453 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895479 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:22:16.895504 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895547 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:22:16.895574 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895905 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895938 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.895965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.895990 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896007 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896023 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896057 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.896083 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896111 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.896137 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896154 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896170 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896196 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.896222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:22:16.896341 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896375 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896391 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896417 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.896443 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896460 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896476 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896499 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896525 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.896552 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896580 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:22:16.896606 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896623 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896653 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896670 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896695 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:22:16.896721 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896747 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:22:16.896779 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896797 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896814 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896839 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.896866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.896958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:22:16.896984 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897010 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:22:16.897037 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897063 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:22:16.897089 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897122 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:22:16.897147 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897164 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897187 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.897258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:22:16.897413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:22:16.897448 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.897511 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.897562 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.897611 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.897666 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.897713 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.897762 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-19 00:22:16.897815 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-19 00:22:16.897863 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-19 00:22:16.897911 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.897957 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.898005 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.898055 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.898104 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.898152 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.898209 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.898259 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.898306 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.898354 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.898402 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.898450 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.898498 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.898547 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.898603 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.898664 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.898713 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-19 00:22:16.898762 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.898815 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.898874 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.898924 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.898972 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.899024 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.899071 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.899120 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.899180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.899228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.899276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.899331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.899391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.899439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.899486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-19 00:22:16.899534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-19 00:22:16.899582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-19 00:22:16.899632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.899703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.899752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.899804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.899851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.899900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.899947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.899995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.900049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.900098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.900148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.900196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.900245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.900293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.900346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.900398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.900446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-19 00:22:16.900492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.900539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.900588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.900642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.900692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.900745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.900800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.900851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.900909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.900957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.901008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.901057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.901109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.901156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.901204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-19 00:22:16.901257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-19 00:22:16.901312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-19 00:22:16.901360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.901406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.901454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.901517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.901566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.901620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.901675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.901724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.901791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.901840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.901888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.901937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.902001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.902058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.902118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.902170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.902216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-19 00:22:16.902263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.902310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.902356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.902404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.902470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.902523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.902578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.902627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.902700 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:22:16.902728 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.902796 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.902852 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.902925 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.902981 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.903035 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.903089 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:22:16.903142 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:22:16.903195 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:22:16.903249 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.903303 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.903376 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.903430 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.903483 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.903538 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.903592 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.903651 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.903741 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.903804 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.903858 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.903912 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.903965 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.904019 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.904365 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.904419 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.904475 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:22:16.904528 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.904589 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.904657 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.904711 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.904768 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.904827 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.904881 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.904936 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.905002 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:22:16.905030 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.905084 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.905137 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.905191 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.905251 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.905307 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.905361 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:22:16.905414 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:22:16.905468 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:22:16.905522 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.905581 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.905645 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.905703 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.905757 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.905817 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.905873 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.905926 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.905981 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.906035 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.906091 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.906145 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.906208 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.906262 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.906317 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.906370 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.906436 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:22:16.906493 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.906554 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.906608 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.906668 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.906723 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.906787 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.906841 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.906898 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.906962 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-19 00:22:16.906986 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.907035 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.907084 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.907142 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.907191 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.907246 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.907294 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:22:16.907345 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:22:16.907393 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:22:16.907442 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.907491 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.907539 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.907593 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.907654 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.907704 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.907753 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.907812 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.907864 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.907912 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.907961 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.908009 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.908066 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.908114 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.908162 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.908211 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.908258 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:22:16.908310 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.908366 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.908415 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.908463 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.908514 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.908562 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.908610 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.908670 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.908730 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-19 00:22:16.908752 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.908813 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.908865 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.908916 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.908966 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.909017 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.909067 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:22:16.909117 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:22:16.909168 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:22:16.909224 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.909277 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.909327 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.909378 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.909433 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.909484 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.909534 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.909584 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.909644 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.909697 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.909769 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.909828 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.909880 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.909930 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.910266 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.910318 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.910369 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:22:16.910419 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.910469 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.910537 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.910587 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.910651 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.910707 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.910758 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.910810 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.910867 wsdl: current service: Service1 2019-08-19 00:22:16.910885 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-19 00:22:16.910918 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-19 00:22:16.910946 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-19 00:22:16.910973 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-19 00:22:16.911000 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-19 00:22:16.911023 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.911044 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.911055 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.911067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.911078 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.911097 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.911107 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:22:16.911118 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:22:16.911128 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:22:16.911137 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.911147 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.911157 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.911167 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.911178 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.911197 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.911207 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.911218 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.911228 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.911238 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.911247 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.911258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.911267 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.911277 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.911287 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.911297 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.911307 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:22:16.911316 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.911326 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.911334 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.911344 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.911353 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.911362 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.911371 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.911380 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.911391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.911404 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.911414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.911758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.911769 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.911778 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.911788 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:22:16.911797 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:22:16.911806 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:22:16.911815 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.911824 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.911833 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.911842 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.911851 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.911859 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.911868 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.911877 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.911886 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.911894 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.911903 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.911911 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.911920 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.911928 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.911937 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.911945 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.911954 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:22:16.911962 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.911971 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.911979 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.911987 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.911996 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.912005 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.912014 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.912023 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.912032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.912044 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.912052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.912062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.912070 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.912078 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.912086 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:22:16.912094 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:22:16.912103 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:22:16.912111 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.912120 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.912129 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.912138 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.912146 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.912154 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.912162 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.912171 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.912189 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.912197 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.912205 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.912215 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.912228 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.912237 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.912246 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.912253 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.912262 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:22:16.912270 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.912278 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.912285 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.912293 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.912300 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.912308 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.912315 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.912322 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.912331 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:22:16.912341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.912350 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:22:16.912358 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:22:16.912366 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:22:16.912374 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:22:16.912382 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:22:16.912391 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:22:16.912399 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:22:16.912408 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:22:16.912417 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:22:16.912425 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:22:16.912433 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:22:16.912440 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.912448 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.912455 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:22:16.912463 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:22:16.912470 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:22:16.912477 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:22:16.912485 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.912492 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:22:16.912499 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:22:16.912507 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:22:16.912514 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:22:16.912521 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:22:16.912528 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:22:16.912535 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:22:16.912543 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:22:16.912550 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:22:16.912560 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:22:16.912568 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:22:16.912576 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:22:16.912583 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:22:16.912600 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:22:16.912903 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-19 00:22:16.912916 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:22:16.912921 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:22:16.912927 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:22:16.912935 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-19 00:22:16.912939 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:22:16.912945 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:22:16.912955 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-19 00:22:16.912964 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:22:16.913009 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.913016 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160583" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:22:16.913030 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:22:16.913052 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-19 00:22:16.913059 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-19 00:22:16.913063 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-19 00:22:16.913074 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-19 00:22:16.913080 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160583" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:22:16.913092 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:22:16.913099 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:22:16.913104 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:22:16.913116 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.913125 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:22:16.913137 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-19 00:22:16.913161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.913171 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:22:16.913176 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.913200 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:22:16.913206 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-19 00:22:16.913210 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-19 00:22:16.913214 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-19 00:22:16.913218 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-19 00:22:16.913222 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-19 00:22:16.913227 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-19 00:22:16.913231 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-19 00:22:16.913238 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160583" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:22:16.913248 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:22:16.913255 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:22:16.913259 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:22:16.913266 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.913272 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:22:16.913276 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:22:16.913302 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:22:16.913309 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.913313 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.913319 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.913324 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:22:16.913335 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:22:16.913343 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:22:16.913348 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:22:16.913352 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:22:16.913359 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "160583" 2019-08-19 00:22:16.913366 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:22:16.913371 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:22:16.913376 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:22:16.913382 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:22:16.913387 wsdl: in serializeType: returning: 160583 2019-08-19 00:22:16.913393 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:22:16.913401 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:22:16.913405 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:22:16.913409 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:22:16.913414 wsdl: in serializeType: returning: 160583 2019-08-19 00:22:16.913418 wsdl: serializeRPCParameters returning: 160583 2019-08-19 00:22:16.913447 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=160583 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-19 00:22:16.913451 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-19 00:22:16.913458 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2985"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-19 00:22:16.913472 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-19 00:22:16.913477 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=160583 2019-08-19 00:22:16.913488 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-19 00:22:16.913564 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-19 00:22:16.913500 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:22:16.913513 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:22:16.913519 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:22:16.913523 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:22:16.913527 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:22:16.913534 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:22:16.913544 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:22:16.913552 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:22:16.913558 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:22:16.913571 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-19 00:22:16.913580 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:22:16.913587 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:22:16.921388 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:22:16.921425 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:22:16.921444 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-19 00:22:16.921451 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-19 00:22:16.921458 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:22:16.921463 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:22:16.921467 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:22:16.921472 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:22:16.921477 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-19 00:22:16.921514 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-19 00:22:17.275550 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-19 00:22:17.275601 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-19 00:22:17.275609 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:22:17.275618 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:22:17.275624 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:22:17.275630 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:22:17.275637 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:22:17.275643 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:22:17.275649 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:22:17.275655 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:22:05 GMT 2019-08-19 00:22:17.275662 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:22:17.275668 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-19 00:22:17.275674 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:22:17.275687 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-19 00:22:17.275722 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-19 00:22:17.275734 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-19 00:22:17.275745 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:22:17.275750 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-19 00:22:17.275755 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-19 00:22:17.275798 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:22:17.275811 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:22:17.275817 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:22:17.275847 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:22:17.275854 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 22:22:05 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-19 00:22:17.275889 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-19 00:22:17.275899 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-19 00:22:17.275924 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-19 00:22:17.275931 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-19 00:22:17.276052 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-19 00:22:17.276159 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-19 00:22:17.276165 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-19 00:22:17.276174 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-19 00:22:17.276187 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:22:17.276212 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-19 00:22:17.276269 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-19 00:22:17.276299 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:22:17.276312 nusoap_client: got fault 2019-08-19 00:22:17.276320 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-19 00:22:17.276325 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-19 00:22:17.276334 nusoap_client: detail =