Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 59.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
532497057006.0529.20.0 .0079 Model turbiny: K24
 Producent OE: KKK
 Pojazd: MWM
 Silnik: TD202-3
JR T1514
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:12 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 07:14:19.894236 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 07:14:19.894280 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:19.894293 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160583" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 07:14:19.894321 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:19.894331 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 07:14:19.894338 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 07:14:19.894350 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 07:14:19.894358 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:19.894365 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:19.894374 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:19.894381 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:14:19.894392 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:14:19.894397 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:14:19.894402 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:14:19.894406 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:14:19.894410 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 07:14:19.894426 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:19.894440 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:19.894448 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:14:19.894454 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 07:14:19.894459 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 07:14:19.894467 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:14:19.894475 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:14:19.901969 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:14:19.901999 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:14:19.902013 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 07:14:19.902020 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:19.902025 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:19.902029 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:14:19.902033 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 07:14:19.902071 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 07:14:19.931156 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 07:14:19.931192 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 07:14:19.931200 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:19.931205 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:14:19.931211 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:14:19.931216 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:14:19.931221 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:14:19.931227 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:14:19.931232 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:14:19.931238 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:12 GMT 2019-02-24 07:14:19.931243 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:14:19.931248 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 07:14:19.931254 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:14:19.931265 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 07:14:19.931294 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 07:14:19.938453 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 07:14:19.938502 soap_transport_http: read buffer of 1520 bytes 2019-02-24 07:14:19.938521 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:19.939095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:19.945683 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.945724 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.945955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:19.945971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:19.946181 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.946198 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:19.946789 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:19.953012 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:19.953370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:19.953500 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.953518 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.953976 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.954183 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.954445 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:19.954471 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.955020 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:19.955384 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:19.955854 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:19.960465 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:19.960896 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:19.961359 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:19.961379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:19.961870 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:19.962309 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:19.962814 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:19.963264 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:19.963283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.963821 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.964030 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.964267 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:19.964304 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:19.964840 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-24 07:14:19.964852 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:14:19.964857 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 07:14:19.964889 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 07:14:19.964925 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:14:19.964940 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:14:19.964947 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:14:19.964964 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 07:14:19.964969 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 07:14:19.965131 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 07:14:19.965146 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 07:14:19.965194 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965203 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 07:14:19.965224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965255 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.965264 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965278 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:19.965299 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.965306 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965318 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:19.965343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.965385 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 07:14:19.965401 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.965430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965461 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.965469 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965480 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 07:14:19.965495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.965522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:14:19.965538 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965544 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 07:14:19.965559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965584 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.965592 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965602 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:19.965627 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.965634 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965643 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:19.965661 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.965668 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965677 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:14:19.965691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.965725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:19.965740 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965747 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 07:14:19.965761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965786 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.965794 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965804 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 07:14:19.965817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.965842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 07:14:19.965857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 07:14:19.965877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965902 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.965909 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965919 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:19.965937 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.965944 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965954 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:19.965971 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.965978 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.965987 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:14:19.966005 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.966012 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966021 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:19.966034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.966072 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:19.966087 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966094 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.966108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966132 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966138 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966179 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:19.966201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:19.966218 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966229 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:19.966239 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 07:14:19.966251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:19.966276 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:14:19.966291 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966297 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 07:14:19.966311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966338 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.966345 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966355 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:19.966368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.966392 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:19.966407 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966414 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.966436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966462 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.966469 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966480 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 07:14:19.966492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.966518 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:14:19.966533 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966539 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 07:14:19.966559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966585 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.966592 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966602 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:19.966615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.966641 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 07:14:19.966655 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966662 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.966675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966700 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.966708 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966718 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 07:14:19.966731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.966756 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 07:14:19.966771 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966777 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 07:14:19.966792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966816 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.966824 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966834 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:19.966851 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.966858 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966868 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:19.966882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.966910 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 07:14:19.966925 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966932 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.966945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966970 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.966977 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.966987 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 07:14:19.967000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.967025 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 07:14:19.967039 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967046 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 07:14:19.967060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967085 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.967092 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967107 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:19.967128 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.967135 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967146 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:19.967159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.967188 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 07:14:19.967203 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967209 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.967222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967247 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.967254 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967264 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 07:14:19.967277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.967302 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 07:14:19.967316 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967323 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 07:14:19.967344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967368 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.967376 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967385 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:19.967398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.967428 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 07:14:19.967444 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967450 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.967465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967491 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.967498 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967508 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 07:14:19.967521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.967546 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 07:14:19.967561 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967567 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 07:14:19.967581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967606 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.967613 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967623 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:19.967636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.967660 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:19.967675 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967681 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.967695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967719 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.967726 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967736 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 07:14:19.967749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.967774 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:14:19.967788 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967794 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 07:14:19.967808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967833 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.967840 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967849 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:14:19.967862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.967887 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:19.967901 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967907 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.967921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967946 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.967953 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967962 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 07:14:19.967975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.967990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.968000 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:14:19.968015 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968021 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 07:14:19.968036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968060 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.968067 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968076 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:14:19.968089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.968114 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:19.968129 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968136 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.968150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968175 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.968182 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968192 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 07:14:19.968205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.968229 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:14:19.968244 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968250 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 07:14:19.968264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968288 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.968295 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968305 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 07:14:19.968322 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.968338 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968348 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 07:14:19.968361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.968389 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:19.968404 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968410 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.968429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968456 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.968463 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968473 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 07:14:19.968486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.968511 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:14:19.968525 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968532 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:19.968546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968570 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.968578 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968588 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:19.968600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.968632 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.968647 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968653 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.968667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968692 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.968699 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968709 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:19.968722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.968747 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:19.968762 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968768 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:14:19.968782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968807 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:19.968814 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968824 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:14:19.968837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.968862 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.968876 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968882 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.968896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968919 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968926 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.968965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:19.968986 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:19.969003 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969014 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:19.969024 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 07:14:19.969036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:19.969061 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:19.969076 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969083 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:14:19.969097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969122 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:19.969129 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969139 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:14:19.969152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.969177 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.969192 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969198 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.969211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969234 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969241 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969278 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:19.969298 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:19.969315 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969326 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:19.969336 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 07:14:19.969349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:19.969373 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:19.969387 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969394 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 07:14:19.969408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969439 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.969447 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969457 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 07:14:19.969475 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.969482 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969492 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 07:14:19.969510 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.969517 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969527 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:19.969545 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.969552 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969562 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:19.969580 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.969587 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969596 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:14:19.969613 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.969624 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969634 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 07:14:19.969651 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.969658 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969668 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:19.969681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.969729 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:19.969745 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969751 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.969765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969790 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.969797 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969807 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 07:14:19.969820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.969844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:14:19.969859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969865 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 07:14:19.969879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969903 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.969911 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969920 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:14:19.969938 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.969945 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969955 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:19.969972 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.969979 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.969988 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:19.970001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.970034 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 07:14:19.970048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970054 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.970068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970093 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.970101 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 07:14:19.970124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.970149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:14:19.970164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970170 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:19.970184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970209 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.970216 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970226 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:19.970239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.970263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.970278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970284 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.970298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970323 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.970330 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:19.970354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.970379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:19.970394 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970400 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:19.970414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970445 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.970452 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970462 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:14:19.970480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.970487 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970497 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:19.970515 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.970522 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970532 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:19.970545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.970578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.970592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970599 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.970614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970641 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.970648 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:19.970671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.970696 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:19.970711 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970717 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:19.970731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970755 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.970762 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970772 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:19.970790 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.970797 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970807 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:19.970824 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.970831 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970841 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:19.970858 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.970865 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970875 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:19.970893 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.970899 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970909 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:19.970922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.970962 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:19.970978 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.970984 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.970998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971022 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971030 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971040 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 07:14:19.971053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.971078 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:19.971092 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971124 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971131 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971141 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971154 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971172 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.971186 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971212 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.971219 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971229 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:19.971247 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.971253 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971263 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 07:14:19.971281 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.971287 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971297 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 07:14:19.971315 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.971321 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971331 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:14:19.971348 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.971355 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971364 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 07:14:19.971382 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:19.971389 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971399 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 07:14:19.971416 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.971428 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971438 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.971457 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.971463 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971473 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:19.971491 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.971498 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971508 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:19.971526 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.971533 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971542 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:19.971555 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.971630 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971636 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:19.971651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971676 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.971683 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971693 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:19.971711 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.971717 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971727 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:19.971745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.971751 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971761 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:19.971779 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.971786 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971795 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:14:19.971808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.971845 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971860 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971866 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.971881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971910 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.971921 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971938 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 07:14:19.971961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.971985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.972001 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:19.972024 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972071 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972084 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972101 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972123 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972149 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.972174 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972220 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.972234 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972252 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:19.972283 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.972296 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972313 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:14:19.972348 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.972359 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972375 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:19.972404 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.972412 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972429 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:14:19.972458 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.972466 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972477 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:19.972495 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.972502 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972512 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:19.972529 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.972536 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972546 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:19.972564 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.972570 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972580 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:14:19.972604 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.972615 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972632 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:14:19.972664 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.972673 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972688 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:19.972709 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.972716 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972727 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:19.972740 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.972794 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.972813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.972819 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:19.972835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.972868 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.972875 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.972885 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:19.972903 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.972910 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.972920 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:19.972937 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.972944 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.972954 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:19.972972 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:19.972978 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.972988 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:19.973001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.973027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.973038 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.973059 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.973074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.973099 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973106 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.973116 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 07:14:19.973130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.973145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.973155 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:19.973168 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973197 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973205 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973215 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973228 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.973257 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973283 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.973291 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973301 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:19.973338 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.973350 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973367 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:14:19.973405 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.973417 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973445 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:19.973478 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.973490 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973509 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:14:19.973541 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.973552 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973570 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:19.973602 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.973614 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973640 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:19.973673 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.973686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973706 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:19.973740 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.973753 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973765 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:14:19.973789 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.973806 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973817 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:14:19.973837 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.973843 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973853 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 07:14:19.973871 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.973878 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973888 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:19.973905 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.973912 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.973921 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:19.973935 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.974021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.974046 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974076 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974084 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974094 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.974138 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974163 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.974171 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974181 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 07:14:19.974199 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.974206 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974219 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 07:14:19.974237 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.974243 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974253 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:14:19.974270 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.974278 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974288 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 07:14:19.974312 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.974320 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974331 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 07:14:19.974349 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.974356 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974366 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:19.974383 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.974390 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974400 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 07:14:19.974417 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.974440 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974456 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 07:14:19.974482 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.974489 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974500 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 07:14:19.974517 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.974524 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974534 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:19.974551 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.974558 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974568 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:19.974586 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.974592 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974602 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 07:14:19.974619 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.974626 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974636 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:19.974653 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.974660 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974670 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 07:14:19.974683 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.974768 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.974775 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 07:14:19.974790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.974817 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.974824 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.974834 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:19.974847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.974863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.974873 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974888 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.974895 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.974909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.974934 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.974942 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.974952 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 07:14:19.974965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.974980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.974990 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:14:19.975005 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975011 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 07:14:19.975025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.975058 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:19.975086 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.975093 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975102 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:19.975120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.975126 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975136 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:19.975153 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:19.975160 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975170 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:14:19.975182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.975221 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 07:14:19.975236 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975242 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.975256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975281 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:19.975289 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975299 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 07:14:19.975312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.975336 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 07:14:19.975350 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:19.975378 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975385 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:19.975395 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975408 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:19.975429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.975445 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975471 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.975479 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975489 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 07:14:19.975507 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.975514 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975524 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 07:14:19.975542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.975549 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975559 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 07:14:19.975576 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:19.975583 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975593 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:14:19.975611 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.975617 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975627 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 07:14:19.975645 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.975652 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975661 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 07:14:19.975679 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.975686 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975696 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:19.975713 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.975720 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975730 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 07:14:19.975747 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.975754 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975764 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 07:14:19.975782 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.975789 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975799 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:19.975811 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:19.975861 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.975879 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975885 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 07:14:19.975900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975925 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.975932 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:19.975955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.975970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.975980 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:19.975995 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976002 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.976015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976041 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:19.976048 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976058 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 07:14:19.976071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.976095 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:14:19.976108 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:19.976136 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:19.976143 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:19.976153 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 07:14:19.976171 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:19.976177 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:19.976187 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 07:14:19.976205 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:19.976212 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:19.976222 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 07:14:19.976235 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:19.976259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.976274 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976281 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:14:19.976295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.976328 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:19.976356 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.976363 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976373 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:19.976391 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.976398 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976408 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:19.976426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.976460 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976476 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976482 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.976496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976521 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976529 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976539 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 07:14:19.976552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.976567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.976577 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:14:19.976590 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976617 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976625 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976635 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976648 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.976678 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976703 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.976711 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976721 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 07:14:19.976739 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.976746 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976756 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 07:14:19.976773 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.976780 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976790 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:14:19.976808 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.976815 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976825 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 07:14:19.976842 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.976849 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976859 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 07:14:19.976876 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.976883 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976893 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 07:14:19.976910 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.976917 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976927 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 07:14:19.976944 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.976951 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976961 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:19.976978 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.976985 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.976995 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:19.977008 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.977054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.977071 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977078 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 07:14:19.977092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977117 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.977125 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977136 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:19.977153 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.977160 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977170 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:19.977187 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.977194 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977204 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:19.977221 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.977228 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977237 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:19.977255 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.977262 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977271 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:19.977284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.977325 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:19.977341 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977347 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.977362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977386 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977392 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977437 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:19.977458 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:19.977476 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977486 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:19.977496 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 07:14:19.977509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:19.977533 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:14:19.977548 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977554 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 07:14:19.977568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977593 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.977600 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977610 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 07:14:19.977623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.977647 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 07:14:19.977662 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977668 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.977681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977706 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:19.977713 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977722 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 07:14:19.977735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.977760 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 07:14:19.977775 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977781 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 07:14:19.977795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977819 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.977826 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977837 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:19.977849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.977874 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:19.977889 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977895 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.977908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977933 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.977940 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977950 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 07:14:19.977963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.977978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.977988 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:14:19.978001 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978029 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978036 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978046 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978059 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.978088 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978115 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.978123 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978133 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 07:14:19.978150 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.978157 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978167 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 07:14:19.978185 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.978192 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978202 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 07:14:19.978220 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.978226 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978249 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 07:14:19.978266 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.978273 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978282 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 07:14:19.978311 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:19.978318 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978328 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 07:14:19.978346 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:19.978353 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978363 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 07:14:19.978381 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:19.978387 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978397 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 07:14:19.978415 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:19.978427 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978438 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 07:14:19.978456 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.978463 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978473 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 07:14:19.978490 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.978497 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978507 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 07:14:19.978524 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.978531 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978540 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 07:14:19.978558 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.978564 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978574 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 07:14:19.978587 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.978649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.978667 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978673 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 07:14:19.978688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978726 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.978733 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978743 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 07:14:19.978755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.978779 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:19.978793 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978800 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.978813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978837 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.978844 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978853 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 07:14:19.978866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.978890 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:14:19.978903 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978909 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:19.978923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978947 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.978954 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978964 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 07:14:19.978981 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.978987 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.978997 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:19.979014 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.979020 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979030 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:19.979047 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.979053 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979063 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:19.979075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.979110 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979124 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979130 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.979145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979169 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979176 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979185 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 07:14:19.979198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.979222 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:19.979235 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979262 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979270 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979279 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.979337 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979362 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.979370 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979379 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:19.979397 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.979404 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979414 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:19.979437 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.979444 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979454 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 07:14:19.979472 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.979479 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979489 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:14:19.979506 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.979513 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979523 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:19.979540 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.979547 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979556 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 07:14:19.979574 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:19.979580 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979590 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 07:14:19.979603 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.979641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.979658 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979664 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 07:14:19.979680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979717 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.979724 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979734 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 07:14:19.979751 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.979758 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979767 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 07:14:19.979784 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.979791 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979800 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 07:14:19.979817 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.979823 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979832 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 07:14:19.979849 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.979855 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979865 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 07:14:19.979881 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.979888 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979897 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 07:14:19.979914 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.979921 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979930 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:14:19.979956 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.979963 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.979972 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:14:19.979984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.980024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.980034 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:19.980048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.980055 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 07:14:19.980071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.980094 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:19.980101 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.980111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 07:14:19.980124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.980138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:19.980147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:14:19.980164 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:19.980170 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 07:14:19.980181 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 07:14:19.980196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.980202 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 07:14:19.980215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.980238 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:19.980258 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:19.980274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:19.980284 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:19.980307 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 07:14:19.980325 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.980333 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 07:14:19.980344 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 07:14:19.980360 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:19.980367 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 07:14:19.980376 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 07:14:19.980393 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.980400 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:19.980410 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.980432 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.980440 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:19.980450 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.980467 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.980474 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:19.980484 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.980501 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.980515 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 07:14:19.980525 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.980541 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:19.980548 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 07:14:19.980558 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:19.980574 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:19.980581 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 07:14:19.980591 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 07:14:19.980607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.980614 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:14:19.980624 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.980640 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:19.980647 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 07:14:19.980657 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 07:14:19.980673 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.980680 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 07:14:19.980690 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.980719 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.980725 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:19.980735 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.980750 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:19.980757 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 07:14:19.980766 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 07:14:19.980780 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 07:14:19.980814 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 07:14:19.980842 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:14:19.980868 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:19.980894 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 07:14:19.980920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:19.980945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:14:19.980970 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:19.980996 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:14:19.981022 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 07:14:19.981047 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 07:14:19.981072 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 07:14:19.981097 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 07:14:19.981121 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 07:14:19.981148 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 07:14:19.981173 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 07:14:19.981198 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 07:14:19.981224 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:19.981250 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:14:19.981276 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:19.981320 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:14:19.981347 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:19.981373 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:14:19.981399 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:19.981431 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:14:19.981458 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.981485 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:19.981511 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.981537 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:19.981563 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.981589 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:19.981615 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:19.981642 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:14:19.981669 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 07:14:19.981695 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:14:19.981722 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.981750 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:19.981777 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.981803 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:19.981830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:19.981857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:19.981883 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.981909 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:19.981935 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.981961 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:19.981987 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:19.982014 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:14:19.982040 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 07:14:19.982115 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 07:14:19.982141 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:19.982167 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:14:19.982193 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.982219 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:14:19.982245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:19.982272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:14:19.982298 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 07:14:19.982324 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 07:14:19.982350 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:19.982376 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:14:19.982402 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:19.982433 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:14:19.982460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.982487 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:19.982513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:19.982540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:14:19.982568 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982586 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982611 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:19.982637 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982654 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982671 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982697 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:19.982723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982756 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982811 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:19.982835 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982860 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.982886 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982910 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.982935 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982951 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.982976 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.983001 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983017 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983042 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.983067 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983093 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.983118 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983143 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:19.983168 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983205 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.983232 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983258 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.983283 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983300 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983326 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:19.983351 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983377 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.983403 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983435 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:19.983462 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983488 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:19.983513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983548 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983598 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983639 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.983679 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983695 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983711 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983736 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.983775 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983802 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.983827 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983844 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983861 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983886 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.983912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.983978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.984030 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984047 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984063 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984117 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.984142 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984158 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984174 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984215 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.984239 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984264 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.984290 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984306 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984335 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984352 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984380 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:19.984406 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984437 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:19.984464 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984481 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984497 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984523 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.984559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:19.984774 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984818 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:14:19.984868 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.984916 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.984961 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985001 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.985041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985099 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.985151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985253 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985269 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:14:19.985322 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985339 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985364 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:19.985390 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985407 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985431 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985458 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:19.985484 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985518 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985560 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:19.985586 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985612 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.985638 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985664 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.985690 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985707 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985732 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.985758 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985775 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985800 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.985826 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985852 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.985878 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985904 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:19.985930 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.985955 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.985981 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986007 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:19.986033 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986050 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986075 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:19.986101 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986126 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.986152 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986178 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:19.986204 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986229 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:19.986255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986288 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986304 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986321 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986337 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986353 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.986405 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986437 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986454 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986479 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.986506 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986531 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.986558 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986579 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986614 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986660 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.986689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:19.986807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986823 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986845 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986861 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986887 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.986931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986965 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.986995 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987066 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.987093 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987119 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:19.987145 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987162 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987179 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987196 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987222 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:19.987248 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987274 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:19.987300 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987317 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987333 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987359 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.987384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:19.987509 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987535 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:14:19.987561 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987587 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:19.987613 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987639 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:19.987664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987681 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987739 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.987847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987914 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.987983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.988002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.988018 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.988035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:19.988061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:14:19.988087 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:19.988146 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:19.988197 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:19.988246 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:19.988316 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:19.988409 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:19.988495 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 07:14:19.988545 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:19.988598 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:19.988647 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:19.988695 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:19.988742 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:19.988789 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.988837 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.988885 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.988931 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:19.988979 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:19.989028 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.989076 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.989124 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:19.989174 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.989229 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.989287 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:19.989342 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:19.989389 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:19.989449 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.989497 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:19.989552 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:19.989602 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:19.989659 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:19.989709 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.989757 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:19.989819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:19.989881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:19.989946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:19.989994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:19.990097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:19.990152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:19.990201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 07:14:19.990266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:19.990330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:19.990378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:19.990432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:19.990479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:19.990526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.990573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.990622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.990670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:19.990725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:19.990785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.990831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.990877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:19.990923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.990973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.991022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:19.991066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:19.991112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:19.991156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.991201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:19.991247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:19.991293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:19.991364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:19.991410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.991465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:19.991522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:19.991570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:19.991618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:19.991666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:19.991712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:19.991772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:19.991818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 07:14:19.991863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:19.991908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:19.991953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:19.992000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:19.992044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:19.992088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.992134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.992180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.992224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:19.992269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:19.992333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.992381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.992434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:19.992484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.992536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.992587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:19.992634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:19.992680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:19.992726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.992784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:19.992830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:19.992877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:19.992930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:19.992974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.993021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:19.993073 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:14:19.993099 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:19.993157 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:19.993210 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:19.993261 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:19.993333 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:19.993388 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:19.993447 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:19.993501 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:19.993554 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:19.993608 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:19.993661 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:19.993722 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:19.993787 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.993839 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.993890 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.993941 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:19.993992 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:19.994044 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.994096 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.994148 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:19.994199 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.994250 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.994320 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:19.994381 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:19.994441 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:19.994495 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.994556 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:19.994610 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:19.994672 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:19.994746 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:19.994797 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.994848 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:19.994907 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:14:19.994930 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:19.994982 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:19.995034 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:19.995086 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:19.995137 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:19.995235 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:19.995286 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:19.995359 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:19.995415 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:19.995476 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:19.995530 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:19.995597 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:19.995693 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.995796 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.995904 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.995997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:19.996088 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:19.996187 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.996306 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.996406 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:19.996524 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.996613 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.996680 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:19.996734 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:19.996788 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:19.996842 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.996896 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:19.996953 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:19.997007 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:19.997061 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:19.997116 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.997170 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:19.997231 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 07:14:19.997254 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:19.997312 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:19.997362 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:19.997411 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:19.997468 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:19.997517 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:19.997565 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:19.997613 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:19.997661 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:19.997709 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:19.997757 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:19.997806 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:19.997854 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.997904 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.997952 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.998008 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:19.998056 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:19.998105 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.998153 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.998201 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:19.998249 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.998302 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.998354 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:19.998402 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:19.998456 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:19.998505 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:19.998553 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:19.998616 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:19.998661 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:19.998708 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:19.998765 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:19.998810 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:19.998861 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 07:14:19.998882 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:19.998929 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:19.998976 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:19.999022 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:19.999068 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:19.999114 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:19.999161 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:19.999207 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:19.999254 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:19.999336 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:19.999387 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:19.999444 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:19.999495 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.999545 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.999595 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:19.999658 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:19.999706 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:19.999766 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.999813 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:19.999860 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:19.999906 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:19.999953 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:19.999999 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:20.000045 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:20.000092 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:20.000138 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:20.000186 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:20.000232 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:20.000292 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:20.000361 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:20.000411 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:20.000468 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:20.000521 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 07:14:20.000539 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 07:14:20.000568 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 07:14:20.000596 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 07:14:20.000636 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 07:14:20.000660 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 07:14:20.000678 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:20.000691 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:20.000699 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:20.000708 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:20.000715 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:20.000736 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:20.000744 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:20.000751 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:20.000759 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:20.000766 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:20.000773 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:20.000780 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:20.000787 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.000795 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:20.000802 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:20.000809 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:20.000816 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:20.000823 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.000830 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.000838 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:20.000845 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:20.000852 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:20.000859 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:20.000866 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:20.000873 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:20.000880 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:20.000887 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:20.000894 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:20.000901 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:20.000908 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:20.000915 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:20.000922 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:20.000930 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:20.000938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:20.000945 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:20.000953 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:20.000959 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:20.000967 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:20.000974 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:20.000982 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:20.000989 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:20.000996 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:20.001003 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:20.001010 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:20.001017 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.001024 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:20.001031 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:20.001038 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:20.001045 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:20.001052 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.001059 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.001066 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:20.001073 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:20.001080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:20.001086 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:20.001093 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:20.001100 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:20.001107 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:20.001113 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:20.001120 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:20.001127 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:20.001133 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:20.001140 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:20.001147 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:20.001155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:20.001163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:20.001170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:20.001177 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:20.001183 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:20.001190 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:20.001196 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:20.001203 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:20.001209 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:20.001215 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:20.001221 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:20.001228 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:20.001234 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.001240 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:20.001246 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:20.001252 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:20.001271 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:20.001278 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.001284 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.001291 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:20.001301 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:20.001311 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:20.001329 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:20.001339 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:20.001346 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:20.001353 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:20.001359 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:20.001366 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:20.001373 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:20.001380 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:20.001386 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:20.001393 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:20.001400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:20.001407 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:20.001414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:20.001426 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:20.001434 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:20.001441 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:20.001448 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:20.001455 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:20.001462 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:20.001468 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:20.001475 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:20.001482 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:20.001489 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.001496 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:20.001504 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:20.001510 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:20.001517 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:20.001524 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.001530 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:20.001537 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:20.001544 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:20.001550 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:20.001557 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:20.001563 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:20.001570 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:20.001576 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:20.001582 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:20.001589 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:20.001595 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:20.001602 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:20.001621 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:20.001627 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:20.001698 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 07:14:20.001707 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:20.001712 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:20.001729 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:20.001735 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 07:14:20.001739 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:14:20.001743 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:14:20.001751 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 07:14:20.001759 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:14:20.001792 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 07:14:20.001798 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160583" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:20.001811 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:14:20.001830 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 07:14:20.001836 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 07:14:20.001840 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 07:14:20.001844 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 07:14:20.001849 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160583" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:20.001858 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:20.001865 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:20.001869 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:20.001878 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:20.001886 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:20.001891 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 07:14:20.001911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:20.001920 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:20.001925 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:20.001946 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:14:20.001951 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 07:14:20.001955 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 07:14:20.001958 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 07:14:20.001962 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 07:14:20.001965 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 07:14:20.001969 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:20.001973 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 07:14:20.001979 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "160583" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:20.001988 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:20.001993 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:20.001997 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:20.002003 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:20.002008 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:20.002012 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:20.002034 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:14:20.002040 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:20.002044 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:20.002049 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:20.002053 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:20.002062 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:14:20.002069 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:20.002073 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:20.002077 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:14:20.002082 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "160583" 2019-02-24 07:14:20.002089 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:20.002093 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:20.002098 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:20.002103 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:20.002107 wsdl: in serializeType: returning: 160583 2019-02-24 07:14:20.002113 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:14:20.002120 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:20.002123 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:20.002127 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:14:20.002132 wsdl: in serializeType: returning: 160583 2019-02-24 07:14:20.002136 wsdl: serializeRPCParameters returning: 160583 2019-02-24 07:14:20.002192 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=160583 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 07:14:20.002197 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 07:14:20.002203 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1862"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 07:14:20.002216 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 07:14:20.002221 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=160583 2019-02-24 07:14:20.002229 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 07:14:20.002313 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 07:14:20.002239 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:14:20.002249 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:14:20.002253 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:14:20.002270 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:14:20.002274 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:14:20.002280 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:20.002289 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:20.002297 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:14:20.002305 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:14:20.002333 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 07:14:20.002342 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:14:20.002350 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:14:20.009687 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:14:20.009702 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:14:20.009711 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 07:14:20.009716 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 07:14:20.009721 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:20.009726 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:20.009730 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:14:20.009734 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:14:20.009738 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 07:14:20.009766 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 07:14:20.018948 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 07:14:20.018965 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 07:14:20.018971 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:20.018976 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:14:20.018981 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:14:20.018986 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:14:20.018991 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:14:20.018996 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:14:20.019001 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:14:20.019006 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:12 GMT 2019-02-24 07:14:20.019015 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:14:20.019020 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 07:14:20.019025 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:14:20.019033 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 07:14:20.019053 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 07:14:20.019063 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 07:14:20.019071 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:14:20.019075 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 07:14:20.019080 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 07:14:20.019109 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:14:20.019120 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:14:20.019125 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:14:20.019138 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:20.019144 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 06:14:12 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 07:14:20.019167 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 07:14:20.019175 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 07:14:20.019195 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 07:14:20.019201 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 07:14:20.019306 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 07:14:20.019398 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 07:14:20.019404 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 07:14:20.019411 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 07:14:20.019421 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:14:20.019443 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 07:14:20.019495 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 07:14:20.019514 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:14:20.019524 nusoap_client: got fault 2019-02-24 07:14:20.019531 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 07:14:20.019535 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 07:14:20.019540 nusoap_client: detail =