Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 55.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700060R2S K16 Model turbiny: R2S (K16+K27)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2315
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 22 Feb 2019 08:41:25 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-22 09:41:26.151109 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-22 09:41:26.151163 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:41:26.151178 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179297" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-22 09:41:26.151196 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:41:26.151206 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-22 09:41:26.151216 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-22 09:41:26.151231 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-22 09:41:26.151240 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:41:26.151247 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:41:26.151256 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:41:26.151265 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:41:26.151277 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:41:26.151284 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:41:26.151288 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:41:26.151292 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:41:26.151296 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-22 09:41:26.151310 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:41:26.151329 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:41:26.151339 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:41:26.151344 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-22 09:41:26.151350 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-22 09:41:26.151359 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:41:26.151368 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:41:26.158671 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:41:26.158698 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:41:26.158720 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-22 09:41:26.158728 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:41:26.158734 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:41:26.158739 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:41:26.158743 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-22 09:41:26.158784 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-22 09:41:26.175033 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-22 09:41:26.175074 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-22 09:41:26.175082 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:41:26.175088 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:41:26.175094 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:41:26.175102 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:41:26.175110 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:41:26.175117 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:41:26.175123 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:41:26.175129 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:41:25 GMT 2019-02-22 09:41:26.175135 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:41:26.175140 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-22 09:41:26.175147 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:41:26.175160 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-22 09:41:26.175201 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-22 09:41:26.182374 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 09:41:26.182782 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 09:41:26.189754 soap_transport_http: read buffer of 2016 bytes 2019-02-22 09:41:26.189863 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:41:26.190364 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.190383 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.190867 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:41:26.191379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:41:26.196935 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.197369 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:41:26.197782 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:41:26.198406 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.198588 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.198644 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.199025 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.199053 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:41:26.199629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.199677 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:41:26.200185 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.204147 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:41:26.204482 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 09:41:26.204961 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:41:26.205520 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.205542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:41:26.205894 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:41:26.206466 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.206489 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.206969 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:41:26.207493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:41:26.207623 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.207654 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.208087 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:41:26.208116 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-22 09:41:26.208132 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:41:26.208141 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-22 09:41:26.208294 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-22 09:41:26.208353 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:41:26.208377 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:41:26.208390 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:41:26.208421 wsdl: got WSDL URL 2019-02-22 09:41:26.208431 wsdl: Parse WSDL 2019-02-22 09:41:26.208674 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-22 09:41:26.208708 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-22 09:41:26.208796 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.208811 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-22 09:41:26.208846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.208903 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.208919 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.208944 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:41:26.208983 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.208995 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209013 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:41:26.209039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.209103 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.209130 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209141 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.209169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209219 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.209232 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209250 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-22 09:41:26.209297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.209345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:41:26.209373 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209384 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-22 09:41:26.209408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209456 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.209469 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209487 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:41:26.209520 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.209798 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209822 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:41:26.209856 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.209869 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209890 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:41:26.209921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.209962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.209984 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.210017 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210028 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-22 09:41:26.210060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210107 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.210119 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210141 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-22 09:41:26.210172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.210217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-22 09:41:26.210242 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210258 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-22 09:41:26.210315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210364 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.210376 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210405 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:41:26.210442 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.210454 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210472 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:41:26.210509 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.210527 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210546 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:41:26.210579 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.210590 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210607 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:41:26.210638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.210823 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.210850 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210866 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.210901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210944 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210956 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.210984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211033 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:41:26.211066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:41:26.211095 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211112 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:41:26.211135 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-22 09:41:26.211156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:41:26.211202 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:41:26.211236 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211253 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-22 09:41:26.211300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211346 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.211355 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211371 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:41:26.211386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.211413 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.211429 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211436 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.211451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211482 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.211494 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211505 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-22 09:41:26.211519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.211545 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:41:26.211560 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211567 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-22 09:41:26.211590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.211630 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211641 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:41:26.211654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.211680 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.211695 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211705 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.211719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211751 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.211759 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211769 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-22 09:41:26.211783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.211808 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-22 09:41:26.211826 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211833 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-22 09:41:26.211848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211879 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.211887 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211897 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:41:26.211915 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.211922 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:41:26.211949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.211968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.211984 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-22 09:41:26.212112 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212120 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.212136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212162 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.212170 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212180 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-22 09:41:26.212198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.212231 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-22 09:41:26.212246 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212253 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-22 09:41:26.212267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212299 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.212310 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212320 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:41:26.212345 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.212354 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212369 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:41:26.212383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.212413 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-22 09:41:26.212432 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212439 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.212457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212484 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.212492 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212502 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-22 09:41:26.212515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.212540 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-22 09:41:26.212559 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212566 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-22 09:41:26.212585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.212618 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212628 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:41:26.212642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.212670 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-22 09:41:26.212685 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212692 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.212711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212738 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.212745 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212755 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-22 09:41:26.212768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.212797 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-22 09:41:26.212813 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212823 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-22 09:41:26.212838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.212872 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212882 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:41:26.212895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.212924 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.212939 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212945 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.212959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.212985 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.212992 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213002 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-22 09:41:26.213015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.213040 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:41:26.213056 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213062 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-22 09:41:26.213076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213101 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.213109 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213119 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:41:26.213132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.213157 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.213172 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213178 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.213192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213217 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.213225 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213235 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-22 09:41:26.213248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.213278 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:41:26.213295 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213301 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-22 09:41:26.213316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213341 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.213348 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213357 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:41:26.213370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.213395 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.213411 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213417 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.213431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213456 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.213463 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213473 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-22 09:41:26.213486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.213511 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:41:26.213526 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213532 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-22 09:41:26.213545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213570 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.213577 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213587 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-22 09:41:26.213605 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.213612 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213622 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-22 09:41:26.213635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.213664 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.213678 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213685 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.213698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213724 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.213731 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213741 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-22 09:41:26.213754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.213779 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:41:26.213794 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213800 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:41:26.213814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213838 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.213846 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213855 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:41:26.213868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.213893 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.213908 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213914 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.213927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213952 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.213959 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213969 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:41:26.213982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.213997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.214007 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:41:26.214022 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214028 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:41:26.214041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214066 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:41:26.214073 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214083 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:41:26.214096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.214121 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.214136 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214142 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.214156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214180 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214186 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214224 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:41:26.214246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:41:26.214262 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214279 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:41:26.214290 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-22 09:41:26.214303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:41:26.214328 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:41:26.214344 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214351 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:41:26.214365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214391 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:41:26.214398 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214408 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:41:26.214421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.214447 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.214462 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214468 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.214482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214506 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214512 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214550 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:41:26.214571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:41:26.214587 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214598 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:41:26.214608 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-22 09:41:26.214620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:41:26.214645 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:41:26.214659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214666 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-22 09:41:26.214680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214705 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.214712 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214722 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-22 09:41:26.214741 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.214748 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214758 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-22 09:41:26.214776 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.214783 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214793 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:41:26.214811 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.214818 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214828 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:41:26.214845 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.214852 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214862 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:41:26.214879 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.214886 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214896 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-22 09:41:26.214913 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.214920 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214930 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:41:26.214942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.214981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.214992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.215008 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215014 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.215028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215054 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.215061 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215071 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-22 09:41:26.215084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.215109 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:41:26.215124 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215130 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-22 09:41:26.215144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215168 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.215176 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215185 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:41:26.215203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.215210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215220 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:41:26.215238 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.215245 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215255 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:41:26.215267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.215306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.215322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215328 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.215342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215368 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.215375 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-22 09:41:26.215398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.215424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:41:26.215439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215445 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:41:26.215459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215483 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.215490 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215500 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:41:26.215513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.215538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.215553 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215559 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.215573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215598 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.215606 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:41:26.215629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.215654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:41:26.215669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215675 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:41:26.215688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215713 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.215720 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215730 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:41:26.215748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.215755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215765 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:41:26.215784 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.215791 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215801 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:41:26.215813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.215846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.215861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215867 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.215881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215907 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.215914 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:41:26.215937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.215961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:41:26.215976 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.215983 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-22 09:41:26.215996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216021 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.216028 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216038 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:41:26.216056 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.216062 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216072 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:41:26.216090 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.216096 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216106 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:41:26.216124 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.216131 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216141 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:41:26.216159 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.216166 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216176 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:41:26.216188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.216229 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.216245 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216251 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.216266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216298 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216305 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216316 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-22 09:41:26.216329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.216354 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:41:26.216369 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216399 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216406 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216416 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216429 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.216461 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216486 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.216494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:41:26.216521 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.216528 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216538 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-22 09:41:26.216556 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.216563 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216573 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-22 09:41:26.216590 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.216597 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216607 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:41:26.216625 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.216632 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216641 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-22 09:41:26.216659 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:41:26.216666 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216676 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-22 09:41:26.216693 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.216700 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216710 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.216728 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.216734 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216744 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:41:26.216762 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.216769 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216779 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:41:26.216797 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.216804 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216813 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:41:26.216826 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.216877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.216895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216902 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:41:26.216918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216943 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.216949 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216959 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:41:26.216977 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.216984 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.216994 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:41:26.217012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.217019 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217028 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:41:26.217046 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.217052 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217062 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:41:26.217075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.217112 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217133 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.217147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217172 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217179 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217189 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-22 09:41:26.217202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.217227 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:41:26.217241 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217267 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217279 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217291 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217304 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.217335 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217361 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.217368 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217378 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:41:26.217396 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.217404 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217414 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:41:26.217431 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.217438 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217447 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:41:26.217465 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.217472 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217481 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:41:26.217499 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.217505 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217515 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:41:26.217532 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.217539 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217548 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:41:26.217566 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.217573 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217582 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:41:26.217600 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.217606 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217616 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:41:26.217634 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.217640 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217650 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:41:26.217668 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.217674 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217684 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:41:26.217701 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.217708 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217718 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:41:26.217731 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.217785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.217802 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217809 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:41:26.217823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217849 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.217856 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217866 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:41:26.217883 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.217890 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217900 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:41:26.217918 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.217924 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217934 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:41:26.217952 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:41:26.217959 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.217969 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.217982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.218008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.218019 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218033 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.218040 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.218054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.218079 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218086 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.218096 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-22 09:41:26.218109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.218124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.218134 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:41:26.218147 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218176 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218183 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218193 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218206 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218222 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.218236 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218262 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.218269 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218285 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:41:26.218304 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.218311 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218321 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:41:26.218342 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.218350 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218360 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:41:26.218378 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.218385 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218395 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:41:26.218413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.218420 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218430 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:41:26.218448 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.218454 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218464 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:41:26.218482 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.218490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218500 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:41:26.218518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.218525 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218534 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:41:26.218552 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.218559 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218569 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:41:26.218586 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.218593 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218603 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-22 09:41:26.218621 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.218627 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218637 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:41:26.218655 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.218661 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218671 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:41:26.218685 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.218745 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.218760 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.218787 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.218795 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.218805 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.218818 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.218834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.218848 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.218874 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.218881 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.218891 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-22 09:41:26.218909 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.218916 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.218926 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-22 09:41:26.218943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.218950 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.218960 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:41:26.218977 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.218984 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.218995 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-22 09:41:26.219012 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.219019 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219029 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-22 09:41:26.219046 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.219053 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219063 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:41:26.219080 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.219087 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219097 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-22 09:41:26.219114 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.219121 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219131 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-22 09:41:26.219148 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.219155 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219165 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-22 09:41:26.219182 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.219189 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219198 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:41:26.219216 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.219223 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219233 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:41:26.219250 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.219257 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219267 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-22 09:41:26.219298 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.219306 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219316 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:41:26.219334 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.219341 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219351 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-22 09:41:26.219364 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.219449 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219455 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-22 09:41:26.219477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219504 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.219511 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219521 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:41:26.219534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.219560 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219575 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219582 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.219595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219621 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.219628 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219644 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-22 09:41:26.219658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.219684 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:41:26.219699 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219706 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-22 09:41:26.219720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219745 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.219752 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219762 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:41:26.219779 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.219786 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219796 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:41:26.219813 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.219820 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219829 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:41:26.219847 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:41:26.219854 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219863 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:41:26.219876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.219914 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-22 09:41:26.219928 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219935 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.219953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219979 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:41:26.219986 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.219996 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-22 09:41:26.220009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.220024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.220034 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-22 09:41:26.220048 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:41:26.220074 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220081 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:41:26.220091 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220104 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:41:26.220120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.220134 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220159 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.220167 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220177 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-22 09:41:26.220194 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.220201 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220215 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-22 09:41:26.220234 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.220241 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220250 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-22 09:41:26.220268 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:41:26.220281 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220292 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:41:26.220311 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.220319 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220328 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-22 09:41:26.220346 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.220353 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220363 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-22 09:41:26.220381 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.220388 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220397 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:41:26.220415 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.220422 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220432 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-22 09:41:26.220449 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.220456 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220465 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-22 09:41:26.220483 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.220490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220499 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:41:26.220513 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-22 09:41:26.220563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.220580 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.220587 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-22 09:41:26.220606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.220631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.220639 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.220649 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:41:26.220662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.220677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.220688 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.220703 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.220709 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.220727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.220753 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:41:26.220761 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.220771 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-22 09:41:26.220784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.220800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.220810 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:41:26.220824 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-22 09:41:26.220849 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:41:26.220856 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:41:26.220866 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-22 09:41:26.220884 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:41:26.220891 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-22 09:41:26.220900 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-22 09:41:26.220918 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:41:26.220925 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:41:26.220934 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-22 09:41:26.220947 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-22 09:41:26.220971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.220987 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.220993 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:41:26.221011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221038 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.221045 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:41:26.221073 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.221080 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221090 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:41:26.221108 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.221114 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221124 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:41:26.221137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.221170 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221185 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221191 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.221205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221230 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221238 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221247 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-22 09:41:26.221260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.221292 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:41:26.221306 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221337 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221345 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221355 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221368 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.221398 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221424 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.221431 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221441 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-22 09:41:26.221459 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.221466 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221475 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-22 09:41:26.221493 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.221500 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221509 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:41:26.221527 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.221534 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221543 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-22 09:41:26.221561 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.221568 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221582 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-22 09:41:26.221600 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.221607 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221616 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-22 09:41:26.221634 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.221641 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221651 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-22 09:41:26.221668 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.221675 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221685 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:41:26.221702 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.221710 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221720 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:41:26.221733 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.221779 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.221796 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221803 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-22 09:41:26.221821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221847 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.221855 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221865 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:41:26.221883 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.221889 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221899 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:41:26.221917 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.221923 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221933 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:41:26.221950 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.221957 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.221966 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:41:26.221984 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.221991 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222000 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:41:26.222013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.222055 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.222070 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222076 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.222094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222118 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222125 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222163 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:41:26.222184 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:41:26.222201 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222212 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:41:26.222222 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-22 09:41:26.222235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:41:26.222259 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:41:26.222279 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222286 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-22 09:41:26.222300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222326 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.222333 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222348 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-22 09:41:26.222361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.222387 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.222402 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222408 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.222422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222446 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:41:26.222454 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222463 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-22 09:41:26.222476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.222501 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-22 09:41:26.222515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222522 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-22 09:41:26.222535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.222568 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222577 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:41:26.222590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.222615 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.222630 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222636 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.222654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222680 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.222687 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222697 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-22 09:41:26.222710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.222726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.222735 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:41:26.222749 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.222776 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.222784 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.222794 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.222807 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.222823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.222837 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.222864 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.222871 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.222881 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-22 09:41:26.222899 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.222906 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.222915 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-22 09:41:26.222933 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.222940 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.222954 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-22 09:41:26.222972 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.222979 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.222989 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-22 09:41:26.223007 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.223013 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.223023 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-22 09:41:26.223041 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:41:26.223047 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.223057 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-22 09:41:26.223075 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:41:26.223082 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.223092 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-22 09:41:26.223109 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:41:26.223116 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.223126 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-22 09:41:26.223143 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:41:26.223150 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.223160 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-22 09:41:26.223178 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.223184 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.223194 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-22 09:41:26.223212 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.223219 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.223228 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-22 09:41:26.223246 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.223252 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.223262 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-22 09:41:26.223288 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.223296 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.223306 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-22 09:41:26.223320 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.223382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.223401 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223408 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-22 09:41:26.223431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223457 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.223464 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223474 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-22 09:41:26.223487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.223513 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.223528 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223534 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.223548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223573 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.223580 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223590 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-22 09:41:26.223603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.223628 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:41:26.223643 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223649 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:41:26.223663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223688 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.223695 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223708 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-22 09:41:26.223727 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.223734 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223744 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:41:26.223762 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.223769 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223779 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:41:26.223796 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.223803 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223813 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:41:26.223826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.223863 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.223878 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223884 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.223898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223923 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.223930 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223940 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-22 09:41:26.223953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.223969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.223978 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:41:26.223992 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224025 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224033 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224043 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224056 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.224091 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224116 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.224123 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224133 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:41:26.224151 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.224158 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224168 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:41:26.224185 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.224192 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224202 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-22 09:41:26.224219 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.224226 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224236 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:41:26.224254 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.224260 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224270 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:41:26.224294 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.224301 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224311 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-22 09:41:26.224329 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:41:26.224336 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224345 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-22 09:41:26.224359 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.224402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.224419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224426 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-22 09:41:26.224440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224465 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.224472 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224482 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-22 09:41:26.224500 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.224507 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224517 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-22 09:41:26.224534 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.224541 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224551 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-22 09:41:26.224568 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.224575 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224584 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-22 09:41:26.224602 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.224609 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224619 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-22 09:41:26.224636 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.224643 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224653 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-22 09:41:26.224670 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.224677 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224686 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:41:26.224704 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.224711 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224721 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:41:26.224734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.224791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.224806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224813 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-22 09:41:26.224828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224853 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:41:26.224860 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224870 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-22 09:41:26.224883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.224916 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:41:26.224934 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:41:26.224941 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-22 09:41:26.224952 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-22 09:41:26.224968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.224974 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-22 09:41:26.224988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.225011 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:41:26.225032 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:41:26.225048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.225059 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:41:26.225069 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-22 09:41:26.225086 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.225104 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-22 09:41:26.225269 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-22 09:41:26.225295 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:41:26.225302 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-22 09:41:26.225312 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-22 09:41:26.225329 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.225336 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-22 09:41:26.225346 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.225363 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.225370 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:41:26.225379 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.225396 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.225403 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:41:26.225413 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.225431 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.225437 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-22 09:41:26.225447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.225464 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:41:26.225471 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-22 09:41:26.225481 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:41:26.225498 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:41:26.225504 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-22 09:41:26.225514 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-22 09:41:26.225531 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.225538 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:41:26.225547 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.225564 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:41:26.225571 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-22 09:41:26.225580 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-22 09:41:26.225597 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.225604 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-22 09:41:26.225618 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.225636 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.225642 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:41:26.225652 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.225668 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:41:26.225675 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-22 09:41:26.225684 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-22 09:41:26.225698 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-22 09:41:26.225734 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.225764 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:41:26.225791 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.225818 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-22 09:41:26.225845 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.225872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:41:26.225898 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.225925 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:41:26.225952 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.225978 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-22 09:41:26.226005 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-22 09:41:26.226031 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-22 09:41:26.226058 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-22 09:41:26.226085 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-22 09:41:26.226111 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-22 09:41:26.226138 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-22 09:41:26.226165 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.226192 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:41:26.226218 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.226245 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:41:26.226271 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.226304 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:41:26.226339 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.226366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:41:26.226393 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.226419 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:41:26.226446 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.226472 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:41:26.226498 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.226525 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:41:26.226551 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.226579 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:41:26.226605 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.226631 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:41:26.226659 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.226687 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:41:26.226713 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.226740 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:41:26.226766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.226793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:41:26.226820 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.226847 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:41:26.226873 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.226900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:41:26.226926 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.226953 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:41:26.226979 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-22 09:41:26.227006 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-22 09:41:26.227037 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.227063 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:41:26.227090 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.227116 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:41:26.227143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.227170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:41:26.227196 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.227222 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-22 09:41:26.227249 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.227280 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:41:26.227308 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.227334 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:41:26.227361 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.227388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:41:26.227414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.227442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:41:26.227469 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227488 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227514 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:41:26.227540 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227558 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227575 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227602 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:41:26.227628 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227645 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227679 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227705 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:41:26.227731 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227764 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.227790 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227816 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.227842 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227860 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227886 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.227912 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227929 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.227955 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.227982 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228009 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.228035 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228061 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:41:26.228087 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228113 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.228139 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228165 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.228192 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228209 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228235 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:41:26.228262 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228294 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.228321 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228347 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:41:26.228374 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228400 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:41:26.228426 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228532 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.228585 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228620 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228645 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.228672 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228699 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.228725 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228743 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228786 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.228812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.228934 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228951 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.228985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229012 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.229038 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229055 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229072 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229090 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229120 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.229146 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229173 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.229200 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229217 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229234 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229251 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229284 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:41:26.229312 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229338 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:41:26.229363 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229381 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229398 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229424 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.229450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:41:26.229570 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229597 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:41:26.229623 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229649 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.229675 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229702 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.229728 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229762 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229810 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.229836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229958 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.229984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:41:26.230011 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230029 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230055 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:41:26.230081 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230098 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230115 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230141 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:41:26.230167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230201 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:41:26.230270 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230303 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.230329 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230355 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.230381 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230399 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230425 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.230456 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230473 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230500 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.230526 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230552 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.230578 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230604 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:41:26.230631 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230658 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.230684 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230710 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:41:26.230737 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230754 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230780 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:41:26.230806 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230832 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.230858 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230884 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:41:26.230911 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230937 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:41:26.230964 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.230998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.231118 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231135 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231156 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231183 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.231209 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231236 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.231262 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231285 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231303 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.231357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:41:26.231477 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231495 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231511 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231554 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.231580 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231614 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231658 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.231684 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231710 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:41:26.231736 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231753 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231775 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231793 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231820 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:41:26.231845 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231872 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:41:26.231898 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231916 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231933 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.231959 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.231985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:41:26.232107 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232134 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:41:26.232159 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232186 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:41:26.232212 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232239 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:41:26.232264 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232288 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232305 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232322 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.232375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232500 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:41:26.232527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:41:26.232553 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.232625 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.232676 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.232726 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.232774 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.232822 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-22 09:41:26.232870 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-22 09:41:26.232918 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-22 09:41:26.232983 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.233032 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.233080 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.233127 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.233175 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.233224 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.233271 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.233326 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.233374 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.233422 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.233471 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.233532 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.233583 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.233639 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.233695 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.233742 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-22 09:41:26.233789 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.233836 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.233883 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.233932 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.233981 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.234048 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.234096 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.234145 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.234201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.234249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.234303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.234352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.234399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.234461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-22 09:41:26.234510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-22 09:41:26.234722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-22 09:41:26.234771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.234818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.234867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.234914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.234961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.235009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.235058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.235106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.235154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.235202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.235251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.235305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.235355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.235408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.235460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.235507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-22 09:41:26.235555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.235603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.235650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.235699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.235747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.235799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.235845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.235894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.235951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.236000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.236049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.236097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.236144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.236192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-22 09:41:26.236316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-22 09:41:26.236438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-22 09:41:26.236528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.236578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.236627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.236675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.236722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.236772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.236819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.236867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.236915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.236964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.237013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.237062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.237112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.237164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.237221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.237268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-22 09:41:26.237322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.237370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.237425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.237475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.237524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.237579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.237626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.237675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.237731 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:41:26.237758 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.237819 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.237874 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.237927 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.237986 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.238040 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:41:26.238094 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:41:26.238148 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:41:26.238202 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.238256 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.238316 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.238371 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.238430 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.238485 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.238538 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.238591 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.238645 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.238699 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.238753 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.238807 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.238861 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.238914 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.238968 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.239021 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:41:26.239074 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.239128 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.239210 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.239264 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.239329 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.239383 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.239444 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.239498 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.239560 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:41:26.239584 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.239639 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.239693 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.239747 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.239801 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.239855 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:41:26.239909 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:41:26.239976 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:41:26.240228 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.240289 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.240345 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.240399 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.240459 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.240512 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.240567 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.240625 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.240679 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.240735 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.240789 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.240842 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.240896 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.240951 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.241005 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.241059 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:41:26.241112 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.241167 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.241220 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.241279 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.241335 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.241389 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.241449 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.241503 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.241565 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-22 09:41:26.241588 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.241638 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.241687 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.241737 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.241791 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.241840 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:41:26.241889 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:41:26.241938 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:41:26.241986 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.242035 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.242084 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.242133 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.242182 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.242232 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.242287 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.242336 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.242385 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.242440 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.242489 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.242538 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.242586 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.242635 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.242684 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.242732 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:41:26.242781 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.242835 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.242883 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.242932 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.242985 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.243034 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.243082 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.243131 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.243187 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-22 09:41:26.243210 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.243262 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.243318 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.243369 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.243428 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.243479 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:41:26.243529 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:41:26.243579 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:41:26.243630 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.243681 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.243731 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.243782 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.243832 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.243883 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.243939 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.243989 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.244040 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.244091 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.244142 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.244192 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.244243 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.244299 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.244351 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.244403 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:41:26.244456 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.244506 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.244557 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.244607 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.244657 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.244708 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.244759 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.244810 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.244864 wsdl: current service: Service1 2019-02-22 09:41:26.244881 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-22 09:41:26.244912 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-22 09:41:26.244940 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-22 09:41:26.244967 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-22 09:41:26.244993 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-22 09:41:26.245014 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.245030 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.245040 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.245050 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.245059 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.245068 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:41:26.245077 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:41:26.245085 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:41:26.245093 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.245102 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.245111 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.245123 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.245132 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245141 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.245149 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.245158 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.245166 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.245174 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245182 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245191 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.245199 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.245207 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.245214 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.245223 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:41:26.245231 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.245239 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.245247 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.245255 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.245263 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.245271 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.245285 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.245293 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.245302 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.245312 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.245320 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.245328 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.245336 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.245344 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:41:26.245352 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:41:26.245361 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:41:26.245368 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.245376 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.245384 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.245391 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.245400 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245412 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.245420 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.245428 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.245436 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.245444 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245451 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245459 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.245467 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.245474 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.245481 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.245489 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:41:26.245496 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.245503 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.245510 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.245517 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.245525 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.245532 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.245545 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.245553 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.245561 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.245571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.245580 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.245588 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.245595 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.245603 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:41:26.245611 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:41:26.245618 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:41:26.245625 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.245632 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.245639 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.245646 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.245653 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245660 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.245667 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.245674 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.245681 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.245688 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245695 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245703 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.245710 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.245717 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.245724 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.245733 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:41:26.245740 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.245747 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.245753 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.245760 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.245767 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.245774 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.245780 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.245787 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.245794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:41:26.245802 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.245809 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:41:26.245817 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:41:26.245823 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:41:26.245830 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:41:26.245837 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:41:26.245844 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:41:26.245851 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:41:26.245858 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:41:26.245865 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:41:26.245871 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:41:26.245879 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245886 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.245894 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:41:26.245901 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:41:26.245908 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:41:26.245915 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245926 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:41:26.245934 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:41:26.245941 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:41:26.245948 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:41:26.245955 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:41:26.245961 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:41:26.245968 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:41:26.245974 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:41:26.245981 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:41:26.245988 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:41:26.245994 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:41:26.246001 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:41:26.246007 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:41:26.246014 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:41:26.246533 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-22 09:41:26.246548 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:41:26.246553 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:41:26.246558 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:41:26.246565 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-22 09:41:26.246570 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:41:26.246574 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:41:26.246616 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-22 09:41:26.246628 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:41:26.246671 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.246678 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:41:26.246693 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:41:26.246775 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-22 09:41:26.246838 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-22 09:41:26.246849 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-22 09:41:26.246861 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-22 09:41:26.246873 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:41:26.246888 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:41:26.246896 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:41:26.246901 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:41:26.246914 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.246923 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:41:26.246928 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-22 09:41:26.246956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.246969 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:41:26.246974 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.247005 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:41:26.247012 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-22 09:41:26.247016 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-22 09:41:26.247020 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-22 09:41:26.247024 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-22 09:41:26.247028 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-22 09:41:26.247033 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-22 09:41:26.247037 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-22 09:41:26.247043 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:41:26.247053 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:41:26.247060 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:41:26.247064 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:41:26.247074 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.247079 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:41:26.247084 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:41:26.247112 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:41:26.247119 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.247124 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.247130 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.247134 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:41:26.247145 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:41:26.247154 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:41:26.247159 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:41:26.247164 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:41:26.247171 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179297" 2019-02-22 09:41:26.247178 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:41:26.247182 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:41:26.247190 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:41:26.247197 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:41:26.247202 wsdl: in serializeType: returning: 179297 2019-02-22 09:41:26.247208 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:41:26.247215 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:41:26.247224 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:41:26.247228 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:41:26.247233 wsdl: in serializeType: returning: 179297 2019-02-22 09:41:26.247238 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179297 2019-02-22 09:41:26.247547 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179297 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-22 09:41:26.247557 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-22 09:41:26.247564 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8159"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-22 09:41:26.247583 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-22 09:41:26.247590 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179297 2019-02-22 09:41:26.247605 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-22 09:41:26.247685 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-22 09:41:26.247619 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:41:26.247630 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:41:26.247635 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:41:26.247640 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:41:26.247644 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:41:26.247651 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:41:26.247662 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:41:26.247673 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:41:26.247679 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:41:26.247692 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-22 09:41:26.247707 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:41:26.247715 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:41:26.255469 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:41:26.255501 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:41:26.255522 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-22 09:41:26.255529 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-22 09:41:26.255536 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:41:26.255542 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:41:26.255546 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:41:26.255550 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:41:26.255556 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-22 09:41:26.255586 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-22 09:41:26.498857 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-22 09:41:26.498905 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-22 09:41:26.498915 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:41:26.498925 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:41:26.498933 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:41:26.498942 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:41:26.498952 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:41:26.498960 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:41:26.498969 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:41:26.498978 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:41:25 GMT 2019-02-22 09:41:26.498988 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:41:26.498996 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-22 09:41:26.499005 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:41:26.499020 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-22 09:41:26.499057 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-22 09:41:26.499071 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-22 09:41:26.499085 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:41:26.499092 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-22 09:41:26.499100 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-22 09:41:26.499152 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:41:26.499168 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:41:26.499177 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:41:26.499217 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:41:26.499227 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 22 Feb 2019 08:41:25 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-22 09:41:26.499271 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-22 09:41:26.499285 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-22 09:41:26.499316 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-22 09:41:26.499325 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-22 09:41:26.499470 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-22 09:41:26.499628 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-22 09:41:26.499638 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-22 09:41:26.499651 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-22 09:41:26.499666 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:41:26.499700 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-22 09:41:26.499785 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-22 09:41:26.499825 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:41:26.499846 nusoap_client: got fault 2019-02-22 09:41:26.499858 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-22 09:41:26.499865 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-22 09:41:26.499871 nusoap_client: detail =