Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 55.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700060R2S K16 Model turbiny: R2S (K16+K27)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2315
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 01:23:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 03:23:26.353388 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 03:23:26.353439 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:23:26.353455 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179297" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 03:23:26.353473 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:23:26.353484 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 03:23:26.353493 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 03:23:26.353507 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 03:23:26.353515 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:23:26.353522 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:23:26.353531 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:23:26.353540 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:23:26.353551 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:23:26.353557 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:23:26.353562 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:23:26.353566 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:23:26.353570 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 03:23:26.353581 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:23:26.353596 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:23:26.353605 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:23:26.353611 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 03:23:26.353617 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 03:23:26.353627 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:23:26.353635 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:23:26.361574 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:23:26.361618 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:23:26.361643 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 03:23:26.361656 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:23:26.361665 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:23:26.361672 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:23:26.361679 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 03:23:26.361741 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 03:23:26.376905 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 03:23:26.376960 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 03:23:26.376976 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:23:26.376987 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:23:26.376998 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:23:26.377008 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:23:26.377019 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:23:26.377030 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:23:26.377041 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:23:26.377052 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:23:18 GMT 2019-08-18 03:23:26.377063 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:23:26.377073 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 03:23:26.377084 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:23:26.377104 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 03:23:26.377149 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 03:23:26.384702 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:23:26.384841 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:23:26.392726 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-08-18 03:23:26.392896 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:23:26.393059 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:23:26.393094 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-08-18 03:23:26.400819 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:23:26.400958 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 03:23:26.401031 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:23:26.401118 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:23:26.401230 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:23:26.401334 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:23:26.401425 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 03:23:26.401510 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 03:23:26.401633 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 03:23:26.408709 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:23:26.408784 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:23:26.408905 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:23:26.409047 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 03:23:26.409217 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:23:26.409286 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-18 03:23:26.409356 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:23:26.409449 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:23:26.409531 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:23:26.409671 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-08-18 03:23:26.409758 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 03:23:26.409929 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:23:26.409954 soap_transport_http: read buffer of 327 bytes 2019-08-18 03:23:26.409972 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:23:26.409982 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 03:23:26.410028 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 03:23:26.410082 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:23:26.410106 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:23:26.410120 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:23:26.410154 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 03:23:26.410164 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 03:23:26.410423 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 03:23:26.410447 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 03:23:26.410530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.410547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 03:23:26.410592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.410654 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.410671 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.410698 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:23:26.410740 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.410754 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.410775 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:23:26.410806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.410852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.410914 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.410950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.410962 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.410994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411051 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.411065 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 03:23:26.411114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.411168 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:23:26.411199 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411211 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 03:23:26.411240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411291 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.411305 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411325 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:23:26.411361 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.411374 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411394 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:23:26.411429 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.411442 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411463 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:23:26.411490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.411556 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.411595 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411608 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 03:23:26.411638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411689 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.411702 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 03:23:26.411751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.411801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 03:23:26.411832 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 03:23:26.411871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411922 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.411935 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.411955 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:23:26.411991 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.412003 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412022 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:23:26.412056 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.412069 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412089 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:23:26.412124 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.412138 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412157 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:23:26.412185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.412258 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.412288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.412331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412378 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412393 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412474 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.412515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.412549 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412571 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:23:26.412603 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 03:23:26.412629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:23:26.412679 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:23:26.412710 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412721 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 03:23:26.412755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412806 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.412819 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412839 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:23:26.412875 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.412888 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412908 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:23:26.412943 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.412956 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.412976 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:23:26.413010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.413023 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413043 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:23:26.413071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.413140 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.413170 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413182 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.413213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413264 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.413277 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413297 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 03:23:26.413324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.413374 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:23:26.413404 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413415 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 03:23:26.413444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413493 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.413507 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413527 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:23:26.413554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.413614 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.413644 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413656 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.413684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413735 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.413749 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413768 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 03:23:26.413796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.413847 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:23:26.413877 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413889 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 03:23:26.413916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.413967 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.413981 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414001 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:23:26.414028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.414078 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.414108 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414120 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.414148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414199 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.414213 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414233 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 03:23:26.414261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.414311 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 03:23:26.414340 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414352 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 03:23:26.414432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414486 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.414500 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414520 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:23:26.414555 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.414568 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414595 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:23:26.414674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.414725 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 03:23:26.414748 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414755 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.414773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414803 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.414810 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414821 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 03:23:26.414835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.414862 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 03:23:26.414877 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414883 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 03:23:26.414898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414924 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.414931 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414941 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:23:26.414959 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.414966 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.414976 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:23:26.414989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.415018 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 03:23:26.415033 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415039 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.415053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415078 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.415085 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415095 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 03:23:26.415108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.415133 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 03:23:26.415148 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415154 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 03:23:26.415169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415193 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.415200 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:23:26.415224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.415248 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 03:23:26.415263 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415269 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.415283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415307 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.415313 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415323 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 03:23:26.415336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.415361 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 03:23:26.415375 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415381 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 03:23:26.415395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415419 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.415426 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415435 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:23:26.415448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.415473 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.415487 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415493 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.415507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415531 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.415538 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415548 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 03:23:26.415561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.415586 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:23:26.415609 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415616 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 03:23:26.415631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415655 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.415662 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415672 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:23:26.415685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.415712 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.415726 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415732 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.415746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415770 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.415777 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415786 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 03:23:26.415800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.415824 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:23:26.415839 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415845 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 03:23:26.415859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415884 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.415891 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415901 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:23:26.415914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.415938 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.415953 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415959 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.415972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.415996 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.416003 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416013 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 03:23:26.416026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.416050 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:23:26.416065 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416071 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 03:23:26.416084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416108 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.416115 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416125 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 03:23:26.416143 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.416150 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416159 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 03:23:26.416172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.416201 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.416216 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416222 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.416235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416260 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.416267 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416277 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 03:23:26.416290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.416315 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:23:26.416329 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416335 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:23:26.416349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416373 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.416380 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416390 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:23:26.416402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.416427 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.416442 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416448 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.416462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416489 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.416496 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416506 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:23:26.416520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.416544 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:23:26.416560 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416566 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:23:26.416581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416613 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:23:26.416621 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416631 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:23:26.416645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.416669 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.416684 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416690 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.416704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416727 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416734 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416771 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.416791 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.416808 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416818 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:23:26.416829 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 03:23:26.416841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:23:26.416866 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:23:26.416890 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416900 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 03:23:26.416924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416968 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:23:26.416981 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.416997 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:23:26.417019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.417059 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.417086 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417096 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.417119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417157 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417167 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417235 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.417271 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.417305 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417323 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:23:26.417336 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 03:23:26.417349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:23:26.417389 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:23:26.417417 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417428 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:23:26.417452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417480 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:23:26.417487 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417497 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:23:26.417510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.417536 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.417551 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417558 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.417571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417601 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417608 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417653 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.417674 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.417691 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417702 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:23:26.417712 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 03:23:26.417729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:23:26.417755 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:23:26.417770 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417778 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 03:23:26.417793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417818 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.417828 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417841 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 03:23:26.417861 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.417868 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417878 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 03:23:26.417899 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.417907 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417917 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:23:26.417936 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.417942 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417952 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:23:26.417969 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.417975 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.417985 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:23:26.418002 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.418009 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418018 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 03:23:26.418036 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.418043 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418052 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:23:26.418065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.418115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.418132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418138 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.418153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418178 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.418185 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 03:23:26.418208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.418232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:23:26.418247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418254 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 03:23:26.418268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418293 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.418299 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418309 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:23:26.418327 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.418333 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418343 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:23:26.418360 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.418366 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418376 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:23:26.418389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.418421 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.418436 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418442 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.418456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418480 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.418487 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 03:23:26.418510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.418535 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:23:26.418550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418556 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:23:26.418570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418601 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.418609 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418619 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:23:26.418633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.418658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.418673 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418679 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.418694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418718 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.418729 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:23:26.418755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.418780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:23:26.418796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418803 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:23:26.418817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418842 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.418849 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418858 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:23:26.418876 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.418883 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418893 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:23:26.418910 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.418916 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418926 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:23:26.418939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.418971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.418985 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.418991 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.419005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419029 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.419036 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:23:26.419059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.419084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:23:26.419099 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419105 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 03:23:26.419118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419142 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.419149 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419158 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:23:26.419176 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.419183 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419192 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:23:26.419209 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.419216 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419226 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:23:26.419243 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.419249 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419259 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:23:26.419276 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.419283 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419292 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:23:26.419305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.419345 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.419360 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419367 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.419381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419406 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419413 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419423 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 03:23:26.419436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.419451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.419461 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:23:26.419475 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419505 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419512 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419522 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419535 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.419565 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419590 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.419602 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419613 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:23:26.419632 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.419639 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419648 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 03:23:26.419665 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.419672 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419682 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 03:23:26.419699 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.419705 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419715 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:23:26.419737 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.419744 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419756 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 03:23:26.419773 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:23:26.419780 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419790 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 03:23:26.419807 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.419814 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419823 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.419840 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.419847 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419857 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:23:26.419874 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.419881 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419891 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 03:23:26.419908 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.419914 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419923 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:23:26.419941 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.419947 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.419957 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:23:26.419976 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.420090 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.420100 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:23:26.420126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.420168 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.420179 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.420196 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:23:26.420225 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.420236 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.420252 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:23:26.420279 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.420291 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.420308 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:23:26.420335 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.420343 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.420353 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:23:26.420366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.420396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.420416 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420444 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.420454 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.420472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.420499 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420506 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.420516 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 03:23:26.420530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.420554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.420575 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:23:26.420593 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420630 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420637 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420647 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420660 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420677 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.420691 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420717 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.420727 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420740 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:23:26.420759 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.420766 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420775 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:23:26.420793 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.420799 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420809 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:23:26.420826 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.420833 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420842 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:23:26.420860 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.420866 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420876 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:23:26.420898 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.420905 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420915 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:23:26.420933 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.420939 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.420953 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:23:26.420986 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.420995 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.421006 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:23:26.421025 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.421032 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.421042 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:23:26.421059 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.421066 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.421075 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:23:26.421103 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.421114 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.421136 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:23:26.421160 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.421240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.421275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.421286 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:23:26.421314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.421358 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.421372 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.421391 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:23:26.421425 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.421437 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.421455 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:23:26.421485 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.421496 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.421512 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:23:26.421544 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:23:26.421556 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.421576 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.421600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.421642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.421666 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.421695 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.421704 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.421722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.421753 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.421760 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.421770 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 03:23:26.421784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.421799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.421810 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:23:26.421823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.421851 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.421858 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.421868 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.421881 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.421897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.421911 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.421936 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.421943 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.421953 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:23:26.421971 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.421977 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.421987 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:23:26.422004 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.422011 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.422020 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:23:26.422037 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.422044 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.422054 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:23:26.422071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.422077 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.422087 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:23:26.422104 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.422111 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.422120 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:23:26.422138 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.422144 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.422154 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:23:26.422172 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.422178 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.422188 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:23:26.422205 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.422212 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.422222 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:23:26.422239 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422246 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.422256 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 03:23:26.422273 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.422279 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.422289 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:23:26.422306 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.422312 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.422322 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:23:26.422335 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.422391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.422407 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422434 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422441 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422451 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422464 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.422494 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422519 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.422527 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422537 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 03:23:26.422554 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.422561 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422570 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 03:23:26.422588 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.422600 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422611 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:23:26.422629 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.422636 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422645 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 03:23:26.422663 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.422669 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422678 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 03:23:26.422696 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.422702 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422712 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:23:26.422734 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.422741 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422752 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 03:23:26.422770 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.422777 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422786 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 03:23:26.422804 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.422810 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422820 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 03:23:26.422837 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.422844 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422853 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:23:26.422870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.422877 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422886 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:23:26.422903 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.422910 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422920 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 03:23:26.422937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.422944 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422953 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:23:26.422971 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.422977 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.422987 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 03:23:26.423000 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.423064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.423083 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423090 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 03:23:26.423105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423130 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.423137 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423147 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:23:26.423160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.423186 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.423201 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423207 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.423220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423245 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.423252 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423262 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 03:23:26.423275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.423300 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:23:26.423315 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423321 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 03:23:26.423334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423358 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.423365 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423375 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:23:26.423392 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.423399 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423409 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:23:26.423426 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.423433 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423442 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:23:26.423460 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:23:26.423466 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423476 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:23:26.423489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.423525 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 03:23:26.423540 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423546 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.423559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423584 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:23:26.423592 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423608 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 03:23:26.423622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.423637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.423647 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 03:23:26.423661 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:23:26.423689 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 03:23:26.423696 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:23:26.423706 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 03:23:26.423719 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:23:26.423739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.423754 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.423780 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.423786 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.423796 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 03:23:26.423814 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.423820 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.423830 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 03:23:26.423847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.423854 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.423863 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 03:23:26.423880 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:23:26.423887 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.423896 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:23:26.423913 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.423920 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.423929 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 03:23:26.423946 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.423952 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.423962 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 03:23:26.423979 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.423985 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.423994 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:23:26.424011 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.424018 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.424028 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 03:23:26.424045 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.424051 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.424061 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 03:23:26.424078 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.424084 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.424093 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:23:26.424106 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 03:23:26.424154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.424172 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424178 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 03:23:26.424192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424217 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.424223 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424233 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:23:26.424246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.424271 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.424285 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424291 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.424305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424329 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:23:26.424336 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424346 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 03:23:26.424359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.424383 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:23:26.424397 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 03:23:26.424423 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:23:26.424430 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:23:26.424439 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 03:23:26.424457 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:23:26.424464 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 03:23:26.424473 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 03:23:26.424490 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:23:26.424498 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:23:26.424507 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 03:23:26.424521 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 03:23:26.424543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.424559 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424565 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:23:26.424578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424608 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.424615 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424625 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:23:26.424644 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.424651 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424661 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:23:26.424678 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.424685 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424694 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:23:26.424707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.424746 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.424762 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424768 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.424782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424807 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.424814 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424824 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 03:23:26.424836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.424851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.424861 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:23:26.424875 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.424902 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.424909 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.424918 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.424931 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.424947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.424961 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.424986 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.424993 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.425002 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 03:23:26.425020 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.425026 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.425036 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 03:23:26.425053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.425059 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.425068 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:23:26.425085 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.425092 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.425101 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 03:23:26.425118 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.425125 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.425134 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 03:23:26.425151 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.425158 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.425167 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 03:23:26.425184 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.425191 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.425200 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 03:23:26.425217 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.425224 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.425233 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:23:26.425250 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.425257 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.425266 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:23:26.425279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.425323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.425340 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425346 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 03:23:26.425360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425385 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.425392 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425402 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:23:26.425419 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.425426 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425435 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:23:26.425452 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.425459 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425468 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:23:26.425485 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.425492 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425501 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:23:26.425518 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.425525 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425534 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:23:26.425547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.425586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.425607 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425613 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.425628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425652 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425658 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425697 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.425717 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.425739 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425750 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:23:26.425760 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 03:23:26.425773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:23:26.425797 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:23:26.425812 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425818 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 03:23:26.425832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425857 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.425863 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425873 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 03:23:26.425886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.425911 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.425926 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425932 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.425945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425970 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:23:26.425976 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.425986 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 03:23:26.425999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.426024 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 03:23:26.426039 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426044 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 03:23:26.426059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426083 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.426089 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426099 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:23:26.426112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.426137 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.426151 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426157 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.426171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426196 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426203 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426212 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 03:23:26.426226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.426250 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:23:26.426263 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426290 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426297 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426307 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426320 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.426350 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426375 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.426382 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426391 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 03:23:26.426409 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.426415 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426425 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 03:23:26.426442 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.426448 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426458 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 03:23:26.426475 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.426481 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426491 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 03:23:26.426508 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.426515 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426524 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 03:23:26.426542 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:23:26.426548 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426557 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 03:23:26.426575 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:23:26.426581 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426591 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 03:23:26.426614 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:23:26.426621 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426630 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 03:23:26.426648 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:23:26.426656 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426701 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 03:23:26.426720 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.426731 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426743 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 03:23:26.426761 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.426768 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426777 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 03:23:26.426794 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.426801 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426810 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 03:23:26.426827 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.426834 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426844 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 03:23:26.426857 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.426917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.426935 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426942 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 03:23:26.426958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426983 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.426990 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.426999 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 03:23:26.427013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.427037 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.427052 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427058 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.427072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427097 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.427104 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427114 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 03:23:26.427127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.427152 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:23:26.427166 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427172 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:23:26.427187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427212 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.427218 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427228 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 03:23:26.427246 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.427252 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427261 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:23:26.427279 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.427285 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427295 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:23:26.427312 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.427318 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427328 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:23:26.427341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.427377 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427391 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427397 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.427412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427437 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427444 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427453 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 03:23:26.427467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.427491 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:23:26.427505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427531 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427538 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427548 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427561 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427576 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.427590 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.427629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427639 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:23:26.427657 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.427663 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427673 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:23:26.427690 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.427696 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427706 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 03:23:26.427726 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.427734 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427745 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:23:26.427763 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.427769 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427779 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:23:26.427796 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.427802 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427812 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 03:23:26.427829 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:23:26.427836 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427845 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 03:23:26.427858 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.427896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.427912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427919 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 03:23:26.427935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427959 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.427966 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.427975 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 03:23:26.427993 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.427999 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428009 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 03:23:26.428026 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.428032 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428042 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 03:23:26.428059 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.428066 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428075 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 03:23:26.428092 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.428099 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428108 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 03:23:26.428125 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.428131 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428140 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 03:23:26.428157 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.428164 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428173 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:23:26.428190 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.428196 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428206 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:23:26.428219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.428269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.428284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428290 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 03:23:26.428305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428330 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:23:26.428336 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 03:23:26.428359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.428384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:23:26.428400 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:23:26.428407 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 03:23:26.428417 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 03:23:26.428433 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428439 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 03:23:26.428452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428475 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.428495 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:23:26.428511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.428521 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:23:26.428532 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 03:23:26.428549 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.428555 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 03:23:26.428565 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 03:23:26.428581 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:23:26.428588 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 03:23:26.428603 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 03:23:26.428620 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.428627 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 03:23:26.428637 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.428653 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.428660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:23:26.428669 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.428686 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.428692 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:23:26.428702 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.428719 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.428730 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 03:23:26.428742 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.428759 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:23:26.428765 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 03:23:26.428775 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:23:26.428792 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:23:26.428799 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 03:23:26.428808 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 03:23:26.428825 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.428831 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:23:26.428841 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.428858 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:23:26.428864 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 03:23:26.428875 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 03:23:26.428892 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.428898 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 03:23:26.428908 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.428925 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.428931 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:23:26.428941 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.428957 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:23:26.428963 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 03:23:26.428973 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 03:23:26.428988 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 03:23:26.429025 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.429055 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:23:26.429082 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.429109 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 03:23:26.429135 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.429162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:23:26.429188 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.429215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:23:26.429242 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.429268 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:23:26.429295 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.429321 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 03:23:26.429347 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 03:23:26.429373 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 03:23:26.429399 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 03:23:26.429425 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 03:23:26.429452 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 03:23:26.429478 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 03:23:26.429504 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.429531 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:23:26.429557 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.429583 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:23:26.429616 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.429644 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:23:26.429670 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.429697 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:23:26.429725 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.429755 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:23:26.429781 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.429808 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:23:26.429834 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.429861 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:23:26.429888 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.429913 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:23:26.429947 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.429995 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:23:26.430036 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.430090 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:23:26.430125 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.430152 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:23:26.430178 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.430205 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:23:26.430232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.430258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:23:26.430285 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.430312 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:23:26.430338 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.430364 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:23:26.430391 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.430417 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:23:26.430443 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 03:23:26.430469 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 03:23:26.430495 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.430521 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:23:26.430547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.430573 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:23:26.430609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.430638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:23:26.430664 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.430690 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 03:23:26.430716 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.430748 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:23:26.430775 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.430803 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:23:26.430830 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.430857 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:23:26.430883 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.430910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:23:26.430937 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.430955 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.430981 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:23:26.431007 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431023 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431040 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431065 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:23:26.431091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:23:26.431193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:23:26.431294 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431320 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.431345 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431371 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.431398 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431414 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431440 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.431466 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431483 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431508 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.431534 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431561 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.431588 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431621 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:23:26.431647 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431674 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.431699 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431729 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.431756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431773 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431799 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:23:26.431825 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431851 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.431877 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431903 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:23:26.431928 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.431954 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:23:26.431980 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432007 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:23:26.432033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432132 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.432184 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432200 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432217 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432242 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.432269 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432295 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.432321 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432338 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432354 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432380 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.432406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.432524 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432540 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432557 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432575 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432607 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.432634 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432800 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432819 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432854 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.432883 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432910 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.432937 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432955 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432972 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.432989 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433015 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:23:26.433042 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433068 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:23:26.433094 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433111 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433127 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433153 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.433180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:23:26.433298 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433325 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:23:26.433354 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433381 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.433407 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433434 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.433460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433477 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433512 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433539 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.433565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433615 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433659 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:23:26.433746 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433762 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433789 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:23:26.433814 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433831 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433848 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433874 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:23:26.433900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433934 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433951 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.433977 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:23:26.434004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:23:26.434107 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434133 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.434159 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434186 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.434212 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434232 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434336 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.434363 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434380 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434406 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.434432 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434458 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.434484 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434510 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:23:26.434536 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434562 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.434589 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434638 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:23:26.434671 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434688 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434714 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:23:26.434741 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434767 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.434794 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434820 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:23:26.434847 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434873 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:23:26.434898 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434925 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:23:26.434952 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434969 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.434986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435019 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435036 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435052 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.435104 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435120 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435137 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435163 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.435189 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435215 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.435242 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435258 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435275 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435301 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.435327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:23:26.435446 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435463 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435480 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435497 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435524 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.435550 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435584 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435600 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.435662 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435689 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:23:26.435715 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435732 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435748 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435764 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435791 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:23:26.435817 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435843 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:23:26.435869 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435885 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435901 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435927 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.435953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.435986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:23:26.436072 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436099 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:23:26.436126 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436152 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:23:26.436178 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436204 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:23:26.436230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436264 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436282 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.436334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:23:26.436477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:23:26.436514 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.436577 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.436654 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.436705 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.436755 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.436803 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.436851 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 03:23:26.436899 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 03:23:26.436948 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 03:23:26.436996 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.437043 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.437091 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.437142 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.437190 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.437239 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.437287 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.437337 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.437385 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.437433 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.437481 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.437529 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.437579 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.437647 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.437704 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.437757 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.437806 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 03:23:26.437853 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.437901 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.437948 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.437997 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.438045 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.438097 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.438144 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.438194 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.438253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.438303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.438351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.438399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.438448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.438494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.438542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 03:23:26.438589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 03:23:26.438643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 03:23:26.438695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.438742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.438789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.438835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.438882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.438931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.438979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.439028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.439075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.439126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.439175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.439224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.439272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.439321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.439374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.439425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.439472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 03:23:26.439518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.439565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.439638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.439691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.439740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.439793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.439840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.439890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.439947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.439995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.440046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.440095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.440144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.440191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.440239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 03:23:26.440286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 03:23:26.440334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 03:23:26.440382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.440429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.440477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.440527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.440574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.440724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.440774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.440823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.440874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.440922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.440970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.441019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.441069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.441118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.441171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.441222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.441269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 03:23:26.441316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.441363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.441409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.441458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.441507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.441559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.441606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.441661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.441722 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:23:26.441752 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.441815 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.441871 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.441928 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.441983 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.442037 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.442091 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:23:26.442145 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:23:26.442199 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:23:26.442254 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.442308 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.442364 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.442418 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.442472 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.442527 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.442581 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.442641 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.442706 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.442763 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.442818 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.442871 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.442926 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.442980 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.443034 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.443088 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.443144 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:23:26.443198 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.443252 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.443306 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.443361 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.443415 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.443469 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.443524 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.443578 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.443649 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:23:26.443674 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.443729 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.443786 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.443840 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.443895 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.443951 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.444006 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:23:26.444061 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:23:26.444116 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:23:26.444170 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.444225 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.444279 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.444335 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.444389 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.444444 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.444499 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.444554 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.444633 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.444695 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.444751 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.444806 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.444861 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.444915 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.444970 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.445025 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.445080 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:23:26.445137 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.445191 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.445245 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.445300 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.445355 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.445411 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.445465 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.445524 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.445589 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 03:23:26.445612 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.445669 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.445719 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.445768 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.445819 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.445869 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.445918 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:23:26.445969 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:23:26.446018 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:23:26.446068 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.446117 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.446165 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.446215 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.446365 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.446415 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.446463 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.446513 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.446565 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.446614 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.446669 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.446719 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.446768 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.446816 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.446865 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.446914 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.446962 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:23:26.447013 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.447062 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.447110 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.447159 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.447208 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.447256 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.447305 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.447355 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.447416 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 03:23:26.447441 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.447492 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.447544 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.447600 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.447704 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.447758 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.447811 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:23:26.447862 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:23:26.447913 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:23:26.447964 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.448016 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.448067 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.448118 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.448169 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.448219 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.448270 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.448321 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.448373 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.448423 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.448476 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.448526 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.448577 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.448633 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.448687 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.448738 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.448789 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:23:26.448839 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.448890 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.448942 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.448992 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.449114 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.449165 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.449216 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.449269 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.449324 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 03:23:26.449343 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 03:23:26.449376 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 03:23:26.449405 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 03:23:26.449432 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 03:23:26.449457 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 03:23:26.449481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.449503 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.449516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.449529 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.449540 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.449551 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.449561 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:23:26.449572 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:23:26.449583 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:23:26.449596 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.449613 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.449635 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.449651 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.449663 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.449675 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.449686 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.449698 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.449708 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.449718 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.449728 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.449738 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.449748 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.449758 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.449768 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.449779 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.449788 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:23:26.449799 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.449808 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.449819 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.449831 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.449841 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.449852 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.449861 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.449870 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.449881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.449894 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.449904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.449915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.449924 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.449932 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.449942 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:23:26.449951 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:23:26.449960 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:23:26.449969 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.449977 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.449986 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.449995 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.450004 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.450013 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.450021 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.450030 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.450039 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.450048 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.450057 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.450066 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.450075 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.450084 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.450092 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.450101 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.450109 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:23:26.450118 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.450127 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.450136 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.450145 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.450154 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.450163 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.450173 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.450182 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.450192 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.450204 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.450213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.450223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.450231 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.450239 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.450247 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:23:26.450255 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:23:26.450263 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:23:26.450271 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.450279 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.450288 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.450296 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.450305 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.450314 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.450321 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.450329 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.450337 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.450346 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.450354 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.450365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.450374 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.450382 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.450390 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.450398 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.450405 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:23:26.450413 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.450421 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.450429 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.450437 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.450445 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.450453 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.450461 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.450469 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.450477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:23:26.450487 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.450495 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:23:26.450504 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:23:26.450513 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:23:26.450521 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:23:26.450529 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:23:26.450539 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:23:26.450547 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:23:26.450555 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:23:26.450564 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:23:26.450572 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:23:26.450580 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:23:26.450588 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.450596 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.450604 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:23:26.450613 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:23:26.450620 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:23:26.450633 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:23:26.450642 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.450650 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:23:26.450659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:23:26.450667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:23:26.450675 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:23:26.450682 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:23:26.450690 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:23:26.450698 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:23:26.450706 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:23:26.450715 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:23:26.450724 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:23:26.450732 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:23:26.450740 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:23:26.450748 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:23:26.450755 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:23:26.450849 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 03:23:26.450859 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:23:26.450865 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:23:26.450870 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:23:26.450877 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 03:23:26.450882 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:23:26.450887 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:23:26.450898 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 03:23:26.450907 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:23:26.450956 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.450963 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:23:26.450978 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:23:26.451001 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 03:23:26.451008 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 03:23:26.451013 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 03:23:26.451017 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 03:23:26.451023 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:23:26.451034 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:23:26.451042 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:23:26.451047 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:23:26.451060 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.451070 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:23:26.451075 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 03:23:26.451102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.451113 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:23:26.451118 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.451143 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:23:26.451149 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 03:23:26.451154 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 03:23:26.451158 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 03:23:26.451162 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 03:23:26.451166 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 03:23:26.451171 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 03:23:26.451175 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 03:23:26.451183 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179297" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:23:26.451194 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:23:26.451201 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:23:26.451205 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:23:26.451212 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.451218 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:23:26.451222 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:23:26.451248 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:23:26.451255 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.451260 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.451267 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.451272 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:23:26.451284 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:23:26.451292 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:23:26.451297 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:23:26.451302 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:23:26.451309 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179297" 2019-08-18 03:23:26.451316 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:23:26.451320 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:23:26.451325 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:23:26.451332 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:23:26.451337 wsdl: in serializeType: returning: 179297 2019-08-18 03:23:26.451343 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:23:26.451350 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:23:26.451354 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:23:26.451359 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:23:26.451364 wsdl: in serializeType: returning: 179297 2019-08-18 03:23:26.451368 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179297 2019-08-18 03:23:26.451382 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179297 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 03:23:26.451386 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 03:23:26.451392 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5937"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 03:23:26.451407 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 03:23:26.451413 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179297 2019-08-18 03:23:26.451424 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 03:23:26.451502 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 03:23:26.451439 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:23:26.451450 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:23:26.451455 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:23:26.451461 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:23:26.451464 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:23:26.451471 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:23:26.451481 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:23:26.451490 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:23:26.451496 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:23:26.451509 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 03:23:26.451519 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:23:26.451527 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:23:26.459452 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:23:26.459488 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:23:26.459505 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 03:23:26.459512 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 03:23:26.459519 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:23:26.459525 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:23:26.459529 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:23:26.459534 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:23:26.459539 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 03:23:26.459591 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 03:23:26.469023 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 03:23:26.469068 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 03:23:26.469075 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:23:26.469081 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:23:26.469087 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:23:26.469093 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:23:26.469100 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:23:26.469106 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:23:26.469112 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:23:26.469117 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:23:18 GMT 2019-08-18 03:23:26.469124 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:23:26.469129 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 03:23:26.469135 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:23:26.469147 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 03:23:26.469176 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 03:23:26.469189 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 03:23:26.469200 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:23:26.469205 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 03:23:26.469211 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 03:23:26.469254 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:23:26.469267 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:23:26.469273 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:23:26.469301 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:23:26.469308 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 01:23:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 03:23:26.469344 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 03:23:26.469355 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 03:23:26.469380 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 03:23:26.469387 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 03:23:26.469513 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 03:23:26.469628 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 03:23:26.469635 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 03:23:26.469644 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 03:23:26.469658 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:23:26.469683 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 03:23:26.469739 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 03:23:26.469762 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:23:26.469774 nusoap_client: got fault 2019-08-18 03:23:26.469782 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 03:23:26.469787 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 03:23:26.469794 nusoap_client: detail =