Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 55.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
399-0012-091 Model turbiny: C13
 Producent OE: CZ
 Pojazd: GAZ
 Silnik:
JR T3511
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 09:50:47 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 11:51:02.640095 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 11:51:02.640139 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:51:02.640153 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 11:51:02.640168 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:51:02.640178 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 11:51:02.640186 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 11:51:02.640197 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 11:51:02.640206 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:51:02.640212 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:51:02.640221 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 11:51:02.640229 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 11:51:02.640240 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 11:51:02.640245 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 11:51:02.640250 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 11:51:02.640254 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 11:51:02.640258 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 11:51:02.640268 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:51:02.640284 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:51:02.640293 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 11:51:02.640299 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 11:51:02.640305 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 11:51:02.640313 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 11:51:02.640322 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 11:51:02.648242 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 11:51:02.648271 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 11:51:02.648294 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 11:51:02.648302 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:51:02.648307 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:51:02.648312 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 11:51:02.648317 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 11:51:02.648344 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 11:51:02.664986 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 11:51:02.665020 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 11:51:02.665027 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:51:02.665039 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 11:51:02.665045 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 11:51:02.665051 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 11:51:02.665057 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 11:51:02.665064 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 11:51:02.665070 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 11:51:02.665076 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 09:50:47 GMT 2019-04-25 11:51:02.665082 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 11:51:02.665087 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 11:51:02.665093 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 11:51:02.665105 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 11:51:02.665134 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 11:51:02.673552 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.673596 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.681336 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 11:51:02.681425 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.681466 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 11:51:02.681547 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:51:02.681572 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 11:51:02.689386 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.689519 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.689569 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.689590 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.689612 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 11:51:02.697447 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.697629 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.697654 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.697674 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.697696 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 11:51:02.704983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 11:51:02.705132 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 11:51:02.705161 soap_transport_http: read buffer of 7255 bytes 2019-04-25 11:51:02.705176 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 11:51:02.705182 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 11:51:02.705303 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 11:51:02.705341 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 11:51:02.705355 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 11:51:02.705362 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 11:51:02.705378 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 11:51:02.705384 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 11:51:02.705556 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 11:51:02.705570 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 11:51:02.705622 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.705632 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 11:51:02.705654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.705688 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.705698 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.705713 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:51:02.705735 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.705743 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.705754 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:51:02.705770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.705801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.705813 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.705829 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.705836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.705854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.705884 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.705892 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.705903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 11:51:02.705916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.705933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.705944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 11:51:02.705960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.705966 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 11:51:02.705981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706006 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.706014 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706024 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:51:02.706042 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.706048 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706058 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:51:02.706076 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.706083 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706093 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 11:51:02.706105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.706139 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.706155 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 11:51:02.706176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706201 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.706208 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706218 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 11:51:02.706232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.706257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 11:51:02.706280 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706288 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 11:51:02.706303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706329 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.706336 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706346 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 11:51:02.706395 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.706403 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706414 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 11:51:02.706432 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.706439 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706449 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 11:51:02.706466 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.706473 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706483 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:02.706496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.706534 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.706550 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706557 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.706572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706596 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706602 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:02.706666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:02.706683 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706695 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:51:02.706705 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 11:51:02.706717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:51:02.706742 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 11:51:02.706757 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706763 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 11:51:02.706781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706806 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.706814 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706824 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:51:02.706918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.706964 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.706982 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.706993 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.707009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707036 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.707043 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707053 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 11:51:02.707067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.707093 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 11:51:02.707107 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707114 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 11:51:02.707127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707152 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.707159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707169 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:02.707182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.707206 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.707221 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707228 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.707241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707266 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.707284 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707296 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 11:51:02.707310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.707335 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 11:51:02.707351 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707357 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 11:51:02.707372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707396 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.707404 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707414 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:51:02.707432 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.707439 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:02.707462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.707491 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 11:51:02.707506 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707512 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.707527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707551 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.707559 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707569 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 11:51:02.707582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.707607 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 11:51:02.707621 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707628 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 11:51:02.707641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707666 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.707673 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707683 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:51:02.707702 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.707709 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707719 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:02.707732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.707761 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 11:51:02.707776 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707783 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.707804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707830 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.707837 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707847 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 11:51:02.707860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.707884 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 11:51:02.707899 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707906 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 11:51:02.707920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707944 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.707951 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707961 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:02.707974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.707989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.707999 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 11:51:02.708014 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708020 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.708034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708059 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.708066 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708077 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 11:51:02.708089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.708114 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 11:51:02.708129 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708135 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 11:51:02.708149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708173 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.708180 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708190 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:02.708203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.708227 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.708241 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708247 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.708261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708293 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.708301 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708311 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 11:51:02.708324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.708349 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 11:51:02.708364 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708370 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 11:51:02.708384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708409 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.708416 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708425 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 11:51:02.708438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.708463 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.708478 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708484 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.708497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708522 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.708529 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708539 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 11:51:02.708552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.708576 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 11:51:02.708591 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708597 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 11:51:02.708611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708636 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.708643 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708653 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 11:51:02.708666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.708690 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.708705 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708711 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.708725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708749 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.708756 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708766 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 11:51:02.708779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.708804 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 11:51:02.708818 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708824 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 11:51:02.708837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708861 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.708868 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708878 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 11:51:02.708896 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.708903 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708912 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 11:51:02.708925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.708953 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.708967 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.708973 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.708987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709011 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.709019 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709028 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 11:51:02.709041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.709066 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 11:51:02.709081 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709087 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:51:02.709100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709124 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.709131 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709141 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:02.709154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.709178 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.709193 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709199 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.709212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709237 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.709244 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709253 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:51:02.709266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.709298 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:02.709314 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709320 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 11:51:02.709334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709358 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:51:02.709365 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709375 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 11:51:02.709388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.709412 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.709427 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709433 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.709447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709471 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709477 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709516 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:02.709537 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:02.709554 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709565 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:51:02.709575 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 11:51:02.709586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:51:02.709610 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:51:02.709625 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709631 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 11:51:02.709645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709670 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:51:02.709677 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709687 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 11:51:02.709700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.709725 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.709740 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709746 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.709760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709783 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709789 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:02.709845 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:02.709861 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709872 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:51:02.709882 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 11:51:02.709894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:51:02.709918 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:51:02.709932 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709939 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 11:51:02.709952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.709984 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.709994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 11:51:02.710012 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.710019 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710029 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 11:51:02.710048 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.710054 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710064 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 11:51:02.710082 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.710088 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710098 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:51:02.710116 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.710123 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710132 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 11:51:02.710150 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.710156 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710166 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 11:51:02.710183 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.710190 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710200 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:02.710212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.710261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.710282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710289 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.710305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710330 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.710337 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710347 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 11:51:02.710360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.710385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 11:51:02.710399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710406 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 11:51:02.710420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710445 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.710452 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710462 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 11:51:02.710479 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.710486 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710496 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:02.710513 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.710519 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710529 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:51:02.710542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.710574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.710589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710595 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.710609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710633 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.710641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710651 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 11:51:02.710664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.710690 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 11:51:02.710704 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710711 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:51:02.710725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710749 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.710756 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710766 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:02.710778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.710803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.710818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710824 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.710838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710862 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.710869 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710879 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:51:02.710892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.710916 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:02.710931 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710937 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 11:51:02.710951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710975 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.710982 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.710992 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 11:51:02.711010 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.711016 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711026 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:02.711044 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.711051 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711061 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:51:02.711074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.711106 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.711121 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711127 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.711142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711166 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.711173 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 11:51:02.711196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.711220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:02.711235 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711241 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:02.711255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711294 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.711302 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711312 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:51:02.711331 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.711337 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711347 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:51:02.711364 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.711371 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711381 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:51:02.711456 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.711468 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711487 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:51:02.711519 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.711530 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711547 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:51:02.711573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.711642 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.711668 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711679 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.711702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711745 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.711757 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711774 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 11:51:02.711798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.711823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.711840 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:02.711865 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.711915 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.711927 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.711945 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.711968 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.711997 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.712022 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.712077 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712094 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:02.712125 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.712136 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712151 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 11:51:02.712181 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.712192 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712207 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 11:51:02.712236 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.712247 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712262 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 11:51:02.712302 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.712314 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712333 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 11:51:02.712369 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:51:02.712382 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712401 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 11:51:02.712424 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.712431 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712441 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.712459 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.712472 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712483 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:02.712501 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.712508 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712518 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:51:02.712535 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.712542 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712552 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:51:02.712565 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712617 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.712635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.712642 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:02.712657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.712682 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.712690 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.712700 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:51:02.712717 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.712724 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.712734 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:51:02.712751 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.712758 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.712767 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:51:02.712785 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.712792 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.712801 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 11:51:02.712814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.712841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.712852 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712867 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.712873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.712887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.712912 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.712920 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.712930 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 11:51:02.712943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.712958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.712967 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:02.712981 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713008 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713016 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713026 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713039 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713085 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.713104 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713131 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.713138 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713148 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:51:02.713166 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.713173 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713183 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 11:51:02.713201 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.713208 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713218 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:51:02.713235 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.713242 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713251 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 11:51:02.713269 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.713287 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713298 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:51:02.713316 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.713323 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713333 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:51:02.713350 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.713357 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713366 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:02.713384 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.713390 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713400 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 11:51:02.713417 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.713424 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713434 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 11:51:02.713451 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.713458 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713467 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:51:02.713485 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.713492 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713501 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:51:02.713514 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.713568 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.713585 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.713592 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:02.713608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.713632 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.713639 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.713649 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:51:02.713667 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.713674 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.713683 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:02.713701 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.713708 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.713718 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:51:02.713735 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:02.713742 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.713752 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.713764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.713791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.713801 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.713816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.713823 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.713838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.713863 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.713870 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.713880 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 11:51:02.713893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.713908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.713918 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:02.713931 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.713960 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.713967 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.713978 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.713991 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714007 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.714021 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714047 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.714054 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714063 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:51:02.714081 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.714088 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714097 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 11:51:02.714163 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.714171 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714182 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 11:51:02.714200 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.714207 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714217 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 11:51:02.714239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.714246 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714256 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:51:02.714280 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.714287 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714298 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:51:02.714316 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.714323 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714333 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:02.714350 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.714358 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714368 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 11:51:02.714386 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.714392 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714402 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 11:51:02.714420 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714427 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714436 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 11:51:02.714454 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.714460 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714470 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:51:02.714487 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.714494 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714503 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:51:02.714516 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.714574 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.714591 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714619 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714626 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714636 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714649 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.714679 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714705 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.714712 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714722 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 11:51:02.714739 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.714746 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714756 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 11:51:02.714773 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.714780 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714789 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 11:51:02.714807 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.714814 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714823 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 11:51:02.714841 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.714848 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714857 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 11:51:02.714874 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.714881 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714891 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 11:51:02.714908 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.714915 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714924 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 11:51:02.714942 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.714949 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714958 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 11:51:02.714975 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.714982 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.714992 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 11:51:02.715008 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.715015 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.715025 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 11:51:02.715042 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.715049 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.715058 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 11:51:02.715075 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.715082 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.715092 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 11:51:02.715109 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.715115 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.715125 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:02.715142 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.715149 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.715158 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 11:51:02.715171 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.715235 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.715255 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715261 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 11:51:02.715291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715319 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.715326 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715336 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 11:51:02.715349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.715375 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.715390 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715396 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.715410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715435 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.715442 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715452 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 11:51:02.715465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.715490 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 11:51:02.715505 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715511 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 11:51:02.715530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715555 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.715562 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715572 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:02.715590 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.715597 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715606 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:51:02.715624 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.715630 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715640 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:51:02.715657 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:02.715664 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715673 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 11:51:02.715686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.715724 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 11:51:02.715739 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715745 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.715759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715788 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:02.715796 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715806 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 11:51:02.715819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.715834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.715843 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 11:51:02.715857 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:02.715883 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 11:51:02.715890 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:02.715900 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 11:51:02.715913 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:02.715929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.715942 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.715967 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.715975 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.715984 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 11:51:02.716002 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.716009 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.716018 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 11:51:02.716036 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.716043 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.716052 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 11:51:02.716070 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 11:51:02.716077 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.716086 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 11:51:02.716104 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.716110 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.716124 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 11:51:02.716142 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.716149 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.716159 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 11:51:02.716176 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.716183 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.716193 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:51:02.716210 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.716217 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.716227 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 11:51:02.716245 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.716251 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.716261 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 11:51:02.716293 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.716301 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.716311 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:02.716325 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 11:51:02.716374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.716392 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716398 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 11:51:02.716417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.716450 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:02.716473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.716499 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.716513 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716520 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.716533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716558 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:51:02.716565 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716575 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 11:51:02.716588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.716613 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 11:51:02.716626 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 11:51:02.716657 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:02.716664 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 11:51:02.716674 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 11:51:02.716692 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:51:02.716699 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 11:51:02.716708 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 11:51:02.716726 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:02.716732 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 11:51:02.716742 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 11:51:02.716755 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 11:51:02.716779 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.716794 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716801 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 11:51:02.716814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716840 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.716847 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716861 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:02.716879 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.716886 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716896 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 11:51:02.716914 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.716920 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716930 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 11:51:02.716943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.716976 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.716990 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.716997 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.717061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.717103 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717115 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.717137 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 11:51:02.717163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.717189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.717210 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 11:51:02.717233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717296 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717306 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717318 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717332 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717349 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.717368 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717395 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.717406 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717420 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 11:51:02.717439 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.717446 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717456 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 11:51:02.717474 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.717480 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717490 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 11:51:02.717508 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.717515 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717524 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 11:51:02.717542 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.717549 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717558 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 11:51:02.717576 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.717587 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717597 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 11:51:02.717637 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.717646 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717657 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 11:51:02.717677 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.717684 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717698 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 11:51:02.717717 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.717724 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717734 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 11:51:02.717747 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.717794 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.717812 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.717818 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 11:51:02.717833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.717867 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.717875 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.717885 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 11:51:02.717904 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.717910 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.717920 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:51:02.717938 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.717944 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.717954 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:51:02.717971 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.717978 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.717988 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:51:02.718005 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.718012 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718021 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 11:51:02.718034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.718075 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.718091 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718097 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.718115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718139 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718146 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718184 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:02.718205 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:02.718221 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718232 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:51:02.718242 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 11:51:02.718254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 11:51:02.718286 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 11:51:02.718302 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718308 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 11:51:02.718322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718346 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.718354 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718363 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 11:51:02.718377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.718405 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.718422 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718429 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.718447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718472 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:51:02.718480 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718489 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 11:51:02.718502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.718527 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 11:51:02.718542 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718548 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 11:51:02.718561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718586 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.718593 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718603 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:02.718616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.718640 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.718655 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718661 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.718675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718700 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.718707 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718717 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 11:51:02.718730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.718745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.718754 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 11:51:02.718768 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.718799 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.718807 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.718817 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.718830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.718846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.718860 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.718885 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.718893 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.718903 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 11:51:02.718921 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.718928 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.718937 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 11:51:02.718955 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.718962 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.718971 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 11:51:02.718989 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.718995 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.719005 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 11:51:02.719022 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.719029 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.719043 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 11:51:02.719061 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:51:02.719068 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.719077 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 11:51:02.719095 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:51:02.719102 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.719111 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 11:51:02.719129 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 11:51:02.719135 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.719145 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 11:51:02.719163 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:02.719170 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.719179 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 11:51:02.719196 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.719203 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.719213 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 11:51:02.719230 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.719237 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.719247 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 11:51:02.719264 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.719271 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.719290 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 11:51:02.719309 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.719316 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.719325 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 11:51:02.719338 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.719401 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.719425 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719432 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 11:51:02.719451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719477 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.719484 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719494 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 11:51:02.719507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.719533 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.719548 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719554 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.719572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719597 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.719604 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719614 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 11:51:02.719627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.719652 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 11:51:02.719667 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719674 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:02.719687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719712 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.719719 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719729 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 11:51:02.719746 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.719753 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719763 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 11:51:02.719780 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.719787 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719796 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 11:51:02.719814 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.719821 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719835 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 11:51:02.719848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.719885 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.719900 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719906 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.719920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719945 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.719952 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719962 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 11:51:02.719975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.719990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.719999 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:02.720013 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720074 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720082 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720097 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720111 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.720143 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720168 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.720175 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720185 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 11:51:02.720203 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.720209 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720219 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 11:51:02.720236 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.720243 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720253 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 11:51:02.720270 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.720285 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720295 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 11:51:02.720314 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.720321 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720331 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 11:51:02.720348 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.720356 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720365 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 11:51:02.720383 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:51:02.720389 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720400 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 11:51:02.720417 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.720456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.720474 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720481 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 11:51:02.720500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720547 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.720556 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720566 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 11:51:02.720584 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.720591 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720601 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 11:51:02.720618 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.720625 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720635 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 11:51:02.720652 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.720659 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720668 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 11:51:02.720686 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.720692 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720706 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 11:51:02.720724 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.720731 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720740 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 11:51:02.720758 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.720765 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720774 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 11:51:02.720791 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.720798 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720808 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 11:51:02.720820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.720873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.720888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720895 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 11:51:02.720914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720939 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:02.720946 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 11:51:02.720969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.720985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.720994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 11:51:02.721029 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 11:51:02.721038 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 11:51:02.721051 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 11:51:02.721069 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.721075 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 11:51:02.721089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.721113 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:02.721133 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 11:51:02.721184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.721197 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 11:51:02.721207 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 11:51:02.721226 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.721233 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 11:51:02.721243 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 11:51:02.721260 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 11:51:02.721268 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 11:51:02.721285 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 11:51:02.721304 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.721311 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:02.721325 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.721343 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.721351 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:02.721361 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.721378 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.721384 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:02.721394 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.721417 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.721425 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 11:51:02.721435 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.721453 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:02.721459 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 11:51:02.721469 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:02.721486 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:51:02.721492 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 11:51:02.721502 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 11:51:02.721520 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.721526 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 11:51:02.721536 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.721553 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 11:51:02.721559 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 11:51:02.721569 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 11:51:02.721586 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.721592 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 11:51:02.721602 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.721619 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.721625 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 11:51:02.721635 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.721651 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 11:51:02.721657 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 11:51:02.721667 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 11:51:02.721685 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 11:51:02.721723 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.721752 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 11:51:02.721780 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.721807 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 11:51:02.721834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.721860 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 11:51:02.721887 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.721913 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 11:51:02.721940 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.721967 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 11:51:02.721993 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 11:51:02.722019 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 11:51:02.722046 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 11:51:02.722072 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 11:51:02.722115 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 11:51:02.722141 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 11:51:02.722169 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.722195 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 11:51:02.722221 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.722247 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 11:51:02.722280 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.722308 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 11:51:02.722334 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.722360 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 11:51:02.722387 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.722419 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:02.722446 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.722473 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:51:02.722740 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.722775 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 11:51:02.722803 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.722831 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 11:51:02.722857 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.722884 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 11:51:02.722911 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.722939 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:02.722966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.722993 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 11:51:02.723020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.723047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:02.723073 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.723100 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:02.723126 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.723153 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:02.723179 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.723205 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 11:51:02.723232 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 11:51:02.723258 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 11:51:02.723301 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.723329 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 11:51:02.723355 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.723381 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 11:51:02.723413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.723442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 11:51:02.723473 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.723499 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 11:51:02.723526 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.723552 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 11:51:02.723579 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.723606 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 11:51:02.723632 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.723658 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 11:51:02.723684 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.723712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 11:51:02.723740 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.723759 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.723786 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:02.723813 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.723830 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.723847 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.723873 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:02.723899 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.723916 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.723933 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.723950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.723976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:02.724002 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724028 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.724054 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724080 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.724106 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724123 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724150 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.724176 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724197 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724224 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.724251 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724284 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.724311 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724337 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:02.724363 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724390 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.724422 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724448 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.724474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724491 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724517 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:02.724543 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724569 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.724596 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724622 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:02.724648 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724674 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:02.724700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724810 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.724863 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724880 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724897 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724928 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.724955 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.724981 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.725008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725026 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725042 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725068 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.725094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725162 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.725215 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725232 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725249 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725266 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725299 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.725326 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725343 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725377 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725406 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.725435 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725462 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.725488 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725507 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725524 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725541 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725575 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:02.725602 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725674 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:51:02.725702 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725736 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725762 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.725788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:02.725909 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725935 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 11:51:02.725961 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.725987 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.726013 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726039 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.726065 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726106 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726128 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726211 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.726240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 11:51:02.726483 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726500 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726526 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:02.726552 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726569 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726621 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726673 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:02.726725 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726879 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:02.726932 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.726958 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.726984 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727010 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.727036 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727053 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727079 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.727105 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727122 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727148 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.727174 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727200 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.727227 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727254 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:02.727295 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727322 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.727348 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727374 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 11:51:02.727403 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727426 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727453 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 11:51:02.727478 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727505 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.727531 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727557 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:02.727583 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727609 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:02.727635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727653 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727670 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727763 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.727789 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727807 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727823 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727849 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.727875 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727903 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.727929 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727946 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727968 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.727995 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.728021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 11:51:02.728140 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728157 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728173 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728190 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728216 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.728242 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728259 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728283 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728301 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728328 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.728354 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728380 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 11:51:02.728411 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728430 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728447 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728464 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728491 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 11:51:02.728516 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728542 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 11:51:02.728568 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728586 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728612 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728638 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.728664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 11:51:02.728784 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728811 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 11:51:02.728837 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728863 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 11:51:02.728889 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728915 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 11:51:02.728941 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728958 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728975 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.728991 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.729017 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.729044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.729061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.729079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.729096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.729113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.729130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.729147 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.729164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 11:51:02.729190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 11:51:02.729223 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.729293 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.729346 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.729396 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.729451 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.729500 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:02.729548 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 11:51:02.729597 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:02.729664 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.729712 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.729761 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.729809 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.729856 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.729905 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.730028 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.730078 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.730133 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.730182 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.730232 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.730296 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.730366 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.730485 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.730560 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.730614 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:02.730662 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.730709 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.730756 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.730805 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.730854 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.730923 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.730970 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.731019 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.731076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.731125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.731173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.731221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.731268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.731325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:02.731388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 11:51:02.731448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:02.731497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.731545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.731593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.731640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.731687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.731736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.731784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.731846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.731894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.731943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.732185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.732234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.732291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.732344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.732396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.732450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:02.732498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.732545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.732592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.732642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.732690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.732741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.732788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.732837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.732894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.732943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.732991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.733040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.733086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.733135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:02.733183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 11:51:02.733235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:02.733291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.733339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.733388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.733442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.733490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.733539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.733587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.733634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.733682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.733731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.733780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.733830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.733880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.733932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.734100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.734188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:02.734285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.734337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.734385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.734440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.734490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.734547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.734594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.734643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.734701 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 11:51:02.734736 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.734798 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.734854 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.734908 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.734969 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.735024 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:02.735078 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:51:02.735227 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:02.735326 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.735383 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.735443 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.735500 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.735553 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.735676 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.735854 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.735965 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.736030 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.736084 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.736140 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.736194 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.736247 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.736309 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.736363 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.736422 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:02.736476 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.736531 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.736621 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.736677 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.736730 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.736783 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.736836 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.736890 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.736955 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 11:51:02.736980 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.737036 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.737091 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.737145 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.737199 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.737253 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:02.737315 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:51:02.737370 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:02.737430 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.737486 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.737539 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.737594 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.737648 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.737779 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.737887 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.737968 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.738029 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.738085 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.738197 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.738301 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.738663 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.738774 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.738884 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.738991 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:02.739876 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.739993 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.740102 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.740213 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.740333 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.740446 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.740564 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.740675 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.740803 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 11:51:02.740847 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.740948 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.741048 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.741147 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.741260 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.741370 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:02.741470 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:51:02.741568 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:02.741666 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.741758 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.741857 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.741957 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.742120 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.742223 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.742343 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.742444 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.742544 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.742645 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.742743 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.742840 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.742938 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.743038 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.743139 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.743240 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:02.743348 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.743432 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.743481 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.743530 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.743578 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.743626 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.743674 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.743725 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.743787 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 11:51:02.743811 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.743862 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.743912 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.743963 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.744013 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.744063 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 11:51:02.744113 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 11:51:02.744173 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 11:51:02.744225 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.744284 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.744335 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.744386 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.744441 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.744492 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.744548 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.744598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.744649 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.744874 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.744928 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.744985 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.745037 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.745088 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.745138 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.745189 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 11:51:02.745239 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.745298 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.745350 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.745404 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.745460 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.745511 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.745563 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.745613 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.745668 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 11:51:02.745688 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 11:51:02.745721 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 11:51:02.745750 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 11:51:02.745778 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 11:51:02.745805 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 11:51:02.745824 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.745844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.745854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.745864 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.745875 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.745885 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:51:02.745896 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:51:02.745906 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:51:02.745915 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.745924 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.745934 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.745943 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.745952 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.745962 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.745972 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.745981 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.745990 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.746000 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.746009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.746017 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.746026 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.746034 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.746043 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.746060 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:51:02.746070 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.746079 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.746088 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.746097 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.746106 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.746116 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.746125 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.746134 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.746143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.746154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.746163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.746173 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.746182 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.746191 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:51:02.746202 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:51:02.746211 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:51:02.746219 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.746227 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.746236 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.746245 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.746253 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.746262 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.746270 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.746286 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.746295 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.746304 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.746312 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.746322 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.746330 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.746339 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.746347 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.746356 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:51:02.746364 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.746372 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.746380 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.746388 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.746396 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.746409 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.746419 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.746428 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.746437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.746448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.746458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.746466 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.746474 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.746482 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:51:02.746491 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:51:02.746499 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:51:02.746506 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.746514 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.746521 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.746533 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.746542 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.746550 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.746558 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.746566 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.746573 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.746581 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.746589 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.746596 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.746685 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.746696 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.746705 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.746713 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:51:02.746722 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.746730 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.746738 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.746746 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.746753 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.746761 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.746768 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.746780 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.746788 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 11:51:02.746798 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.746806 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 11:51:02.746814 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 11:51:02.746822 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 11:51:02.746829 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 11:51:02.746837 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 11:51:02.746844 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 11:51:02.746852 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 11:51:02.746860 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 11:51:02.746867 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 11:51:02.746875 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 11:51:02.746883 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.746892 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.746899 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 11:51:02.746906 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 11:51:02.746914 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 11:51:02.746921 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.746929 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 11:51:02.746936 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 11:51:02.746944 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 11:51:02.746951 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 11:51:02.746958 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 11:51:02.746965 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 11:51:02.746973 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 11:51:02.746979 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 11:51:02.746986 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 11:51:02.746994 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 11:51:02.747001 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 11:51:02.747008 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 11:51:02.747020 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 11:51:02.747028 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 11:51:02.747294 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 11:51:02.747307 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:51:02.747313 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:51:02.747318 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 11:51:02.747326 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 11:51:02.747331 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 11:51:02.747336 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 11:51:02.747346 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 11:51:02.747356 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 11:51:02.747405 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.747415 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:51:02.747431 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 11:51:02.747452 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 11:51:02.747459 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 11:51:02.747463 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 11:51:02.747468 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 11:51:02.747473 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:51:02.747484 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:02.747491 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:02.747496 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:02.747507 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.747517 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 11:51:02.747522 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 11:51:02.747545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.747555 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 11:51:02.747560 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.747588 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 11:51:02.747594 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 11:51:02.747598 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 11:51:02.747602 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 11:51:02.747606 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 11:51:02.747610 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 11:51:02.747615 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 11:51:02.747619 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 11:51:02.747626 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 11:51:02.747637 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:02.747644 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:02.747648 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 11:51:02.747654 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.747660 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 11:51:02.747665 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 11:51:02.747688 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 11:51:02.747695 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.747700 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.747706 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.747710 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 11:51:02.747721 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 11:51:02.747729 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:51:02.747733 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:51:02.747738 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 11:51:02.747744 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203303" 2019-04-25 11:51:02.747751 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:51:02.747756 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:51:02.747761 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:51:02.747767 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:51:02.747772 wsdl: in serializeType: returning: 203303 2019-04-25 11:51:02.747779 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 11:51:02.747785 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 11:51:02.747790 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 11:51:02.747794 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 11:51:02.747799 wsdl: in serializeType: returning: 203303 2019-04-25 11:51:02.747803 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203303 2019-04-25 11:51:02.747823 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203303 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 11:51:02.747828 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 11:51:02.747834 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5546"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 11:51:02.747848 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 11:51:02.747854 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203303 2019-04-25 11:51:02.747867 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 11:51:02.747943 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 11:51:02.747879 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 11:51:02.747892 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 11:51:02.747897 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 11:51:02.747902 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 11:51:02.747906 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 11:51:02.747913 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:51:02.747922 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:51:02.747931 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 11:51:02.747936 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 11:51:02.747950 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 11:51:02.747960 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 11:51:02.747968 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 11:51:02.755844 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 11:51:02.755872 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 11:51:02.755886 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 11:51:02.755898 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 11:51:02.755905 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 11:51:02.755911 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 11:51:02.755915 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 11:51:02.755919 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 11:51:02.755925 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 11:51:02.755953 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 11:51:02.765667 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 11:51:02.765697 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 11:51:02.765703 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:51:02.765709 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 11:51:02.765714 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 11:51:02.765724 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 11:51:02.765731 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 11:51:02.765737 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 11:51:02.765742 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 11:51:02.765748 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 09:50:47 GMT 2019-04-25 11:51:02.765755 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 11:51:02.765761 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 11:51:02.765766 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 11:51:02.765776 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 11:51:02.765800 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 11:51:02.765811 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 11:51:02.765821 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 11:51:02.765826 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 11:51:02.765831 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 11:51:02.765868 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 11:51:02.765879 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 11:51:02.765885 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 11:51:02.765914 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 11:51:02.765921 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 09:50:47 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 11:51:02.765958 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 11:51:02.765968 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 11:51:02.765989 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 11:51:02.765996 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 11:51:02.766104 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 11:51:02.766222 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 11:51:02.766229 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 11:51:02.766238 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 11:51:02.766249 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 11:51:02.766286 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 11:51:02.766346 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 11:51:02.766640 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 11:51:02.766659 nusoap_client: got fault 2019-04-25 11:51:02.766667 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 11:51:02.766672 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 11:51:02.766677 nusoap_client: detail =