Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 55.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
399-0012-091 Model turbiny: C13
 Producent OE: CZ
 Pojazd: GAZ
 Silnik:
JR T3511
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:57:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:57:57.383065 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:57:57.383127 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:57:57.383142 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:57:57.383158 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:57:57.383167 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:57:57.383175 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:57:57.383188 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:57:57.383196 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:57:57.383203 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:57:57.383211 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:57:57.383220 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:57:57.383230 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:57:57.383236 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:57:57.383240 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:57:57.383245 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:57:57.383249 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:57:57.383260 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:57:57.383275 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:57:57.383283 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:57:57.383288 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:57:57.383294 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:57:57.383303 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:57:57.383311 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:57:57.390770 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:57:57.390787 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:57:57.390798 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:57:57.390805 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:57:57.390809 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:57:57.390814 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:57:57.390818 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:57:57.390852 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:57:57.408540 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:57:57.408564 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:57:57.408571 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:57:57.408577 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:57:57.408582 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:57:57.408587 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:57:57.408593 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:57:57.408607 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:57:57.408612 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:57:57.408618 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:57:50 GMT 2019-02-24 05:57:57.408623 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:57:57.408628 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:57:57.408634 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:57:57.408645 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:57:57.408673 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:57:57.408692 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 05:57:57.415774 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:57:57.416165 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:57:57.422967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:57:57.423047 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:57:57.423065 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:57:57.423657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:57:57.423743 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:57:57.423981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:57:57.424003 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:57:57.424596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:57:57.430172 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:57:57.430289 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:57:57.430842 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:57:57.431201 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:57:57.431723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:57:57.431918 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:57:57.432383 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:57:57.432444 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:57:57.432977 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:57:57.433306 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:57:57.437442 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:57:57.437725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:57:57.437876 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:57:57.438459 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:57:57.438823 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:57:57.439419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:57:57.439548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:57:57.439579 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:57:57.440111 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:57:57.440354 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:57:57.440579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:57:57.440600 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 05:57:57.446763 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-02-24 05:57:57.446782 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:57:57.446788 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:57:57.446813 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:57:57.446845 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:57:57.446858 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:57:57.446864 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:57:57.446879 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:57:57.446884 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:57:57.447046 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:57:57.447061 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:57:57.447115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447123 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:57:57.447141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447170 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.447179 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447193 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:57:57.447214 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.447220 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447230 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:57:57.447245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.447291 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.447307 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447314 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.447343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447371 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.447378 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447388 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:57:57.447402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.447429 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:57:57.447448 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447454 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:57:57.447468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447492 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.447499 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447509 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:57:57.447527 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.447533 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447542 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:57:57.447560 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.447567 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447578 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:57:57.447592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.447639 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.447654 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447660 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:57:57.447674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447698 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.447704 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:57:57.447727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.447751 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:57:57.447765 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447771 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:57:57.447784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447807 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.447814 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447823 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:57:57.447841 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.447847 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447856 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:57:57.447873 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.447879 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447887 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:57:57.447904 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.447911 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447919 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:57:57.447932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.447968 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.447983 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.447989 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.448004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448026 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448032 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448072 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:57:57.448093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:57:57.448109 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448120 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:57:57.448130 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:57:57.448142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:57:57.448165 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:57:57.448180 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448186 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:57:57.448199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448222 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.448228 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448237 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:57:57.448250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.448280 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.448297 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448303 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.448317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448355 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.448362 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448372 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:57:57.448385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.448411 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:57:57.448426 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448432 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:57:57.448446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448471 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.448477 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448487 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:57:57.448500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.448525 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.448540 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448546 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.448561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448585 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.448592 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448602 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:57:57.448615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.448653 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:57:57.448667 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448673 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:57:57.448686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448709 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.448715 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448725 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:57:57.448747 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.448753 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448763 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:57:57.448775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.448803 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:57:57.448817 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448823 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.448837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448860 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.448867 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448876 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:57:57.448889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.448913 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:57:57.448927 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448933 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:57:57.448946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448969 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.448976 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.448988 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:57:57.449008 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.449015 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449024 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:57:57.449036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.449064 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:57:57.449078 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449085 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.449098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449121 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.449127 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449137 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:57:57.449149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.449173 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:57:57.449187 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449193 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:57:57.449206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.449235 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449244 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:57:57.449257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.449286 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:57:57.449302 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449307 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.449333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449359 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.449365 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449375 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:57:57.449388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.449413 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:57:57.449428 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449434 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:57:57.449448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.449478 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449488 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:57:57.449501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.449526 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.449541 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449547 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.449560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449584 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.449591 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449601 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:57:57.449614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.449651 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:57:57.449666 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449671 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:57:57.449697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449722 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.449728 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449738 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:57:57.449751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.449776 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.449791 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449797 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.449810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449834 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.449841 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449850 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:57:57.449864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.449888 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:57:57.449903 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449909 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:57:57.449922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449946 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.449953 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.449962 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:57:57.449975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.450012 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.450027 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450033 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.450046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450079 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.450086 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450095 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:57:57.450107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.450132 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:57:57.450146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450152 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:57:57.450165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450188 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.450195 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450204 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:57:57.450221 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.450227 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450236 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:57:57.450249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.450282 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.450297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450303 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.450316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450341 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.450347 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450357 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:57:57.450369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.450393 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:57:57.450408 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450421 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:57:57.450434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450457 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.450464 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450473 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:57:57.450485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.450509 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.450524 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450530 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.450542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450566 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.450572 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450581 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:57:57.450594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.450618 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:57:57.450632 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450638 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:57:57.450651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450674 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:57:57.450680 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450690 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:57:57.450703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.450726 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.450741 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450746 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.450759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450781 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450787 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450824 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:57:57.450845 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:57:57.450861 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450871 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:57:57.450881 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:57:57.450893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:57:57.450916 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:57:57.450931 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450937 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:57:57.450949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450974 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:57:57.450981 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.450990 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:57:57.451003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.451027 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.451042 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451047 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.451060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451082 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451088 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451123 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:57:57.451142 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:57:57.451158 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451168 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:57:57.451177 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:57:57.451189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:57:57.451212 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:57:57.451226 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451232 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:57:57.451245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.451280 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:57:57.451309 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.451315 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451324 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:57:57.451342 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.451348 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451357 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:57:57.451373 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.451380 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451388 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:57:57.451405 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.451411 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451420 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:57:57.451437 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.451443 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451451 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:57:57.451468 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.451474 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451483 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:57:57.451495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.451542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.451558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451564 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.451577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451605 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.451611 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:57:57.451634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.451657 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:57:57.451672 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451678 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:57:57.451691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451714 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.451720 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451729 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:57:57.451747 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.451753 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451762 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:57:57.451778 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.451784 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451793 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:57:57.451806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.451836 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.451850 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451856 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.451869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451892 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.451900 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451909 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:57:57.451922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.451946 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:57:57.451961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.451967 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:57:57.451979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452003 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.452009 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452018 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:57:57.452031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.452054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.452069 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452074 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.452087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452111 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.452117 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:57:57.452139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.452163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:57:57.452178 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452183 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:57:57.452196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452220 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.452226 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452235 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:57:57.452252 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.452258 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452267 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:57:57.452291 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.452305 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452314 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:57:57.452327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.452358 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.452372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452378 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.452391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452416 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.452422 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:57:57.452444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.452468 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:57:57.452482 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452488 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:57:57.452501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452524 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.452531 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452540 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:57:57.452557 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.452563 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452572 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:57:57.452593 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.452599 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452607 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:57:57.452624 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.452630 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452639 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:57:57.452656 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.452662 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452671 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:57:57.452684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.452722 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.452737 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452743 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.452756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452780 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.452786 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452795 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:57:57.452808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.452822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.452832 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:57:57.452846 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.452874 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.452881 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.452890 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.452903 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.452919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.452932 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.452956 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.452962 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.452971 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:57:57.452988 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.452994 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453003 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:57:57.453020 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.453026 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453035 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:57:57.453052 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.453058 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453067 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:57:57.453083 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.453090 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453098 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:57:57.453115 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:57:57.453121 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453130 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:57:57.453147 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.453153 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453162 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.453179 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.453185 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453194 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:57:57.453210 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.453216 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453225 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:57:57.453242 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.453248 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453257 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:57:57.453269 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.453341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.453347 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:57:57.453360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.453383 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.453390 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.453398 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:57:57.453434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.453444 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.453455 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:57:57.453475 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.453481 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.453490 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:57:57.453507 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.453514 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.453523 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:57:57.453535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.453560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.453570 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453585 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.453591 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.453604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.453628 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453635 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.453644 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:57:57.453657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.453671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.453681 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:57:57.453694 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453719 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453726 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453735 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453748 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.453776 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453800 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.453807 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453816 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:57:57.453832 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.453838 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453848 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:57:57.453865 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.453871 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453879 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:57:57.453896 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.453902 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453911 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:57:57.453928 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.453934 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453942 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:57:57.453959 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.453965 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.453974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:57:57.453991 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.453997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.454005 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:57:57.454022 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.454028 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.454036 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:57:57.454053 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.454059 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.454068 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:57:57.454085 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.454091 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.454100 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:57:57.454116 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.454122 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.454131 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:57:57.454143 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.454193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.454211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.454216 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:57:57.454230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.454253 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.454285 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.454297 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:57:57.454316 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.454322 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.454332 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:57:57.454349 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.454355 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.454364 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:57:57.454382 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:57:57.454388 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.454397 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.454411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.454437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.454447 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454462 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.454468 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.454482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.454507 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454513 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.454523 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:57:57.454536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.454551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.454561 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:57:57.454575 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454615 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454622 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454631 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454644 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454659 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.454672 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454697 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.454704 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454713 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:57:57.454730 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.454736 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454745 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:57:57.454765 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.454772 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454781 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:57:57.454798 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.454804 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454813 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:57:57.454829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.454836 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454845 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:57:57.454861 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.454867 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454876 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:57:57.454893 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.454899 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454908 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:57:57.454924 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.454931 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454940 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:57:57.454957 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.454963 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.454972 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:57:57.454989 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.454995 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.455004 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:57:57.455021 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.455027 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.455035 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:57:57.455052 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.455058 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.455067 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:57:57.455079 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.455134 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.455149 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455176 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455182 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455191 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455204 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.455233 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455257 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.455263 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455277 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:57:57.455295 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.455302 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455311 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:57:57.455327 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.455333 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455342 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:57:57.455359 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.455365 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455374 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:57:57.455391 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.455397 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455406 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:57:57.455423 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.455429 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455438 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:57:57.455454 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.455460 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455469 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:57:57.455485 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.455492 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455500 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:57:57.455517 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.455523 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455532 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:57:57.455549 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.455562 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455571 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:57:57.455587 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.455593 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455602 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:57:57.455619 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.455625 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455634 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:57:57.455650 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.455656 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455665 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:57:57.455682 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.455688 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455697 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:57:57.455710 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455770 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.455788 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.455794 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:57:57.455808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.455832 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.455839 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.455848 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:57:57.455861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.455876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.455885 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455900 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.455906 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.455919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.455943 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.455950 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.455959 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:57:57.455972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.455987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.455996 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:57:57.456011 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.456017 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:57:57.456029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.456053 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.456059 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.456069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:57:57.456086 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.456092 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.456101 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:57:57.456117 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.456124 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.456132 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:57:57.456149 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:57:57.456155 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.456164 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:57:57.456176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.456202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.456212 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:57:57.456226 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.456232 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.456246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.456270 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:57:57.456281 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.456291 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:57:57.456304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.456378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.456439 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:57:57.456478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:57:57.456567 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:57:57.456577 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:57:57.456594 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:57:57.456609 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:57:57.456625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.456641 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.456707 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.456715 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.456726 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:57:57.456745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.456779 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.456808 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:57:57.456833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.456839 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.456849 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:57:57.456896 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:57:57.456904 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.456917 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:57:57.456935 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.456942 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.456957 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:57:57.456975 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.456981 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.456990 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:57:57.457037 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.457045 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.457056 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:57:57.457079 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.457086 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.457096 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:57:57.457132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.457145 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.457169 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:57:57.457204 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.457216 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.457297 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:57:57.457322 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:57:57.457375 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.457395 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457407 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:57:57.457426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457460 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.457467 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457478 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:57:57.457492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.457521 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.457539 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457545 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.457566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457592 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:57:57.457600 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457610 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:57:57.457624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.457653 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:57:57.457668 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:57:57.457703 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:57:57.457710 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:57:57.457720 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:57:57.457750 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:57:57.457757 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:57:57.457770 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:57:57.457788 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:57:57.457799 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:57:57.457809 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:57:57.457823 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:57:57.457847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.457863 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457869 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:57:57.457887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.457926 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457936 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:57:57.457954 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.457961 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.457970 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:57:57.457987 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.457993 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458005 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:57:57.458019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.458070 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458085 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458091 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.458104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458128 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458137 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458147 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:57:57.458165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.458189 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:57:57.458203 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458229 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458236 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458248 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458261 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458284 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.458300 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458338 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.458345 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458355 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:57:57.458376 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.458383 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458393 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:57:57.458420 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.458427 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458437 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:57:57.458469 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.458476 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458488 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:57:57.458507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.458514 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458529 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:57:57.458548 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.458554 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458564 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:57:57.458582 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.458589 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458598 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:57:57.458619 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.458626 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458649 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:57:57.458667 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.458674 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458683 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:57:57.458696 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.458754 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.458771 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458777 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:57:57.458791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458815 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.458821 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458830 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:57:57.458848 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.458854 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458863 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:57:57.458880 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.458886 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458895 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:57:57.458912 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.458918 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458926 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:57:57.458943 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.458949 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458957 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:57:57.458970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.458999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.459009 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.459023 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459029 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.459042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459065 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459071 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459107 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:57:57.459127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:57:57.459143 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459153 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:57:57.459163 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:57:57.459175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:57:57.459198 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:57:57.459212 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459218 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:57:57.459232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459255 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.459262 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459271 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:57:57.459290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.459315 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.459330 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459335 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.459349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459372 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:57:57.459379 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459388 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:57:57.459403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.459431 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:57:57.459458 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459464 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:57:57.459478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459502 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.459509 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459519 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:57:57.459532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.459556 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.459571 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459577 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.459591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459616 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.459623 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459632 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:57:57.459647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.459661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.459671 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:57:57.459685 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.459711 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.459718 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.459739 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.459753 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.459768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.459781 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.459820 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.459828 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.459837 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:57:57.459855 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.459861 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.459873 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:57:57.459905 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.459917 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.459947 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:57:57.459971 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.459978 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.459988 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:57:57.460007 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.460013 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.460023 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:57:57.460041 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:57:57.460048 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.460057 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:57:57.460075 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:57:57.460082 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.460092 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:57:57.460110 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:57:57.460116 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.460126 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:57:57.460144 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:57:57.460151 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.460174 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:57:57.460191 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.460197 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.460207 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:57:57.460224 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.460231 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.460240 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:57:57.460257 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.460263 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.460278 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:57:57.460306 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.460313 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.460322 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:57:57.460335 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.460395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.460418 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460425 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:57:57.460441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460485 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.460493 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460502 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:57:57.460516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.460542 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.460558 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460577 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.460598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460623 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.460630 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460639 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:57:57.460653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.460677 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:57:57.460692 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460698 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:57:57.460712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460757 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.460764 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460774 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:57:57.460791 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.460797 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460806 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:57:57.460822 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.460829 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460837 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:57:57.460854 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.460860 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460869 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:57:57.460882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.460917 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.460931 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460937 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.460950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460974 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.460981 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.460990 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:57:57.461003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.461026 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:57:57.461040 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461066 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461073 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461082 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.461125 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461149 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.461155 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461165 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:57:57.461182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.461188 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461196 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:57:57.461213 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.461219 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461228 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:57:57.461245 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.461251 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461260 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:57:57.461282 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.461301 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461320 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:57:57.461338 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.461344 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461354 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:57:57.461371 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:57:57.461377 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461387 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:57:57.461402 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.461454 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.461476 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461483 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:57:57.461497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461522 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.461529 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461539 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:57:57.461558 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.461564 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461587 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:57:57.461604 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.461611 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461620 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:57:57.461637 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.461643 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461653 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:57:57.461670 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.461676 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461685 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:57:57.461702 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.461709 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461718 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:57:57.461754 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.461760 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461769 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:57:57.461786 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.461792 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461801 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:57:57.461814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.461863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.461877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461883 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:57:57.461899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461923 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:57:57.461929 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:57:57.461951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.461966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.461988 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:57:57.462005 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:57:57.462011 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:57:57.462023 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:57:57.462039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.462045 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:57:57.462058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.462081 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:57:57.462101 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:57:57.462118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.462129 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:57:57.462139 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:57:57.462156 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.462162 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:57:57.462172 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:57:57.462189 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:57:57.462196 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:57:57.462206 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:57:57.462223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.462229 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:57:57.462239 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.462255 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.462262 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:57:57.462284 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.462302 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.462309 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:57:57.462319 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.462336 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.462342 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:57:57.462352 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.462369 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:57:57.462375 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:57:57.462384 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:57:57.462405 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:57:57.462412 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:57:57.462422 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:57:57.462452 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.462467 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:57:57.462477 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.462495 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:57:57.462502 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:57:57.462511 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:57:57.462529 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.462536 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:57:57.462546 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.462563 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.462569 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:57:57.462580 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.462596 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:57:57.462603 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:57:57.462612 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:57:57.462625 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:57:57.462658 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.462690 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:57:57.462719 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.462761 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:57:57.462789 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.462816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:57:57.462844 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.462871 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:57:57.462899 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.462926 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:57:57.462952 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:57:57.462979 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:57:57.463007 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:57:57.463033 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:57:57.463062 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:57:57.463089 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:57:57.463116 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.463152 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:57:57.463180 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.463206 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:57:57.463233 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.463276 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:57:57.463316 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.463345 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:57:57.463373 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.463449 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:57:57.463486 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.463514 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:57:57.463547 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.463575 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:57:57.463611 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.463640 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:57:57.463668 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.463696 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:57:57.463725 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.463768 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:57:57.463796 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.463836 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:57:57.463863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.463890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:57:57.463917 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.463943 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:57:57.463969 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.463994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:57:57.464020 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.464046 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:57:57.464072 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:57:57.464098 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:57:57.464124 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.464150 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:57:57.464175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.464201 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:57:57.464227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.464253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:57:57.464307 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.464335 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:57:57.464363 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.464390 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:57:57.464422 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.464469 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:57:57.464497 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.464526 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:57:57.464554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.464601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:57:57.464629 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.464648 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.464675 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:57:57.464702 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.464719 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.464749 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.464777 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:57:57.464803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.464820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.464836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.464852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.464878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:57:57.464943 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.464969 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.464995 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465020 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.465046 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465062 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465089 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.465114 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465131 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465156 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.465182 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465208 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.465234 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465260 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:57:57.465305 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465333 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.465360 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465387 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.465419 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465438 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465478 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:57:57.465506 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465534 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.465562 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465610 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:57:57.465636 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465663 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:57:57.465690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.465861 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465877 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465893 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465918 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.465944 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.465970 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.465996 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466013 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466030 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466055 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.466081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.466197 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466246 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466289 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.466326 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466343 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466378 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466408 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.466436 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466477 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.466505 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466523 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466541 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466558 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466601 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:57:57.466627 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466654 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:57:57.466681 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466698 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466714 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466753 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.466778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:57:57.466894 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466920 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:57:57.466945 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.466971 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.466998 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467024 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.467049 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467066 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467082 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467124 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.467149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467167 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467183 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467249 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:57:57.467339 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467356 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467383 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:57:57.467415 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467433 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467463 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467492 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:57:57.467519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467555 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467585 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:57:57.467639 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467666 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.467692 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467719 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.467758 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467774 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467800 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.467826 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467842 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467867 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.467892 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467919 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.467945 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.467971 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:57:57.467997 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468023 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.468048 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468074 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:57:57.468099 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468116 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468141 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:57:57.468167 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468193 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.468219 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468245 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:57:57.468270 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468316 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:57:57.468343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468360 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468377 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468432 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468490 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.468519 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468537 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468554 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468594 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.468621 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468649 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.468676 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468693 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468710 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468749 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.468775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:57:57.468892 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468908 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468924 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468940 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.468966 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.468991 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469024 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469066 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.469091 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469117 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:57:57.469142 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469159 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469176 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469193 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469218 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:57:57.469244 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469269 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:57:57.469314 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469332 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469349 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469376 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.469406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:57:57.469555 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469596 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:57:57.469623 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469650 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:57:57.469676 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469703 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:57:57.469730 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469759 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469817 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.469843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:57:57.469982 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:57:57.470008 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.470064 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.470114 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.470164 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.470211 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.470258 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:57:57.470332 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:57:57.470383 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:57:57.470441 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.470515 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.470579 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.470629 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.470677 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.470727 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.470789 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.470835 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.470883 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.470930 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.470979 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.471028 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.471078 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.471133 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.471187 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.471234 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:57:57.471288 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.471335 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.471382 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.471437 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.471487 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.471540 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.471587 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.471635 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.471691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.471739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.471788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.471836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.471882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.471930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:57:57.472023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:57:57.472071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:57:57.472119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.472165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.472214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.472260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.472313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.472362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.472415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.472463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.472511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.472559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.472608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.472656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.472704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.472756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.472808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.472854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:57:57.472902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.472948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.472995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.473044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.473092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.473143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.473190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.473238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.473300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.473352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.473402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.473455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.473502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.473550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:57:57.473598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:57:57.473646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:57:57.473694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.473741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.473790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.473836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.473889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.473937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.473985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.474031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.474078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.474126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.474174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.474223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.474272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.474330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.474382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.474439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:57:57.474488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.474534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.474581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.474630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.474679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.474733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.474779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.474828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.474882 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:57:57.474909 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.474970 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.475026 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.475081 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.475135 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.475189 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:57:57.475244 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:57:57.475304 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:57:57.475358 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.475412 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.475466 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.475520 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.475574 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.475634 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.475688 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.475741 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.475795 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.475849 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.475904 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.475958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.476012 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.476065 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.476119 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.476173 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:57:57.476226 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.476286 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.476348 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.476403 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.476457 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.476511 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.476565 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.476618 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.476680 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:57:57.476703 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.476759 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.476814 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.476881 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.476937 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.476991 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:57:57.477045 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:57:57.477142 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:57:57.477197 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.477252 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.477312 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.477366 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.477420 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.477474 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.477529 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.477585 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.477640 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.477695 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.477750 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.477804 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.477859 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.477914 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.477968 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.478022 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:57:57.478076 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.478131 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.478185 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.478239 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.478324 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.478382 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.478438 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.478495 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.478558 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:57:57.478602 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.478653 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.478703 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.478751 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.478800 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.478849 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:57:57.478898 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:57:57.478946 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:57:57.478994 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.479043 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.479092 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.479141 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.479189 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.479239 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.479301 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.479350 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.479398 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.479447 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.479496 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.479545 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.479593 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.479642 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.479691 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.479739 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:57:57.479788 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.479837 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.479885 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.479934 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.479982 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.480030 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.480079 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.480128 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.480184 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:57:57.480205 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.480256 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.480312 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.480364 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.480415 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.480466 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:57:57.480517 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:57:57.480567 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:57:57.480618 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.480669 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.480720 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.480771 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.480822 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.480872 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.480922 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.480973 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.481023 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.481075 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.481126 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.481177 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.481229 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.481285 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.481338 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.481388 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:57:57.481439 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.481489 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.481540 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.481591 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.481648 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.481699 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.481750 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.481800 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.481854 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:57:57.481870 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:57:57.481899 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:57:57.481926 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:57:57.481953 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:57:57.481978 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:57:57.481996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.482009 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.482016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.482023 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.482031 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.482038 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:57:57.482045 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:57:57.482052 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:57:57.482059 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.482066 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.482072 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.482079 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.482086 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482093 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.482100 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.482107 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.482113 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.482120 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482127 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482133 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.482140 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.482146 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.482153 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.482159 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:57:57.482166 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.482172 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.482178 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.482185 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.482192 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.482198 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.482204 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.482211 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.482218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.482226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.482232 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.482240 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.482246 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.482253 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:57:57.482260 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:57:57.482267 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:57:57.482278 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.482286 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.482293 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.482300 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.482307 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482313 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.482320 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.482327 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.482333 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.482340 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482347 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482354 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.482360 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.482367 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.482373 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.482379 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:57:57.482386 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.482392 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.482398 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.482405 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.482411 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.482418 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.482424 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.482431 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.482438 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.482446 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.482452 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.482459 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.482465 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.482471 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:57:57.482477 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:57:57.482483 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:57:57.482489 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.482495 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.482501 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.482507 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.482513 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482519 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.482525 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.482531 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.482537 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.482543 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482549 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482555 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.482561 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.482567 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.482573 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.482585 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:57:57.482592 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.482597 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.482603 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.482609 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.482615 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.482621 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.482627 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.482632 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.482638 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:57:57.482645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.482651 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:57:57.482657 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:57:57.482663 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:57:57.482669 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:57:57.482675 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:57:57.482681 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:57:57.482687 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:57:57.482692 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:57:57.482698 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:57:57.482704 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:57:57.482710 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482716 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.482723 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:57:57.482729 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:57:57.482735 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:57:57.482740 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482747 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:57:57.482753 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:57:57.482765 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:57:57.482771 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:57:57.482777 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:57:57.482782 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:57:57.482788 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:57:57.482794 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:57:57.482799 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:57:57.482805 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:57:57.482811 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:57:57.482816 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:57:57.482822 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:57:57.482828 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:57:57.482895 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:57:57.482903 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:57:57.482908 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:57:57.482912 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:57:57.482918 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:57:57.482922 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:57:57.482926 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:57:57.482934 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:57:57.482942 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:57:57.482972 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.482979 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:57:57.482991 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:57:57.483011 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:57:57.483017 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:57:57.483021 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:57:57.483025 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:57:57.483030 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:57:57.483039 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:57:57.483045 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:57:57.483049 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:57:57.483064 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.483071 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:57:57.483076 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:57:57.483096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.483104 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:57:57.483108 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.483129 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:57:57.483135 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:57:57.483138 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:57:57.483142 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:57:57.483146 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:57:57.483149 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:57:57.483153 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:57:57.483157 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:57:57.483163 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:57:57.483172 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:57:57.483178 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:57:57.483181 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:57:57.483237 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.483243 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:57:57.483247 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:57:57.483270 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:57:57.483293 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.483298 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.483303 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.483307 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:57:57.483320 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:57:57.483330 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:57:57.483334 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:57:57.483338 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:57:57.483347 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203303" 2019-02-24 05:57:57.483355 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:57:57.483359 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:57:57.483364 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:57:57.483370 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:57:57.483374 wsdl: in serializeType: returning: 203303 2019-02-24 05:57:57.483380 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:57:57.483386 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:57:57.483390 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:57:57.483394 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:57:57.483398 wsdl: in serializeType: returning: 203303 2019-02-24 05:57:57.483402 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203303 2019-02-24 05:57:57.483496 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203303 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:57:57.483503 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:57:57.483509 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3556"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:57:57.483522 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:57:57.483528 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203303 2019-02-24 05:57:57.483537 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:57:57.483620 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:57:57.483550 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:57:57.483569 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:57:57.483573 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:57:57.483582 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:57:57.483586 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:57:57.483593 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:57:57.483602 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:57:57.483609 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:57:57.483614 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:57:57.483626 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:57:57.483635 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:57:57.483642 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:57:57.491186 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:57:57.491197 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:57:57.491206 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:57:57.491211 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:57:57.491215 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:57:57.491220 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:57:57.491224 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:57:57.491227 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:57:57.491231 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:57:57.491256 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:57:57.500491 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:57:57.500508 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:57:57.500514 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:57:57.500519 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:57:57.500524 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:57:57.500529 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:57:57.500535 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:57:57.500540 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:57:57.500545 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:57:57.500550 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:57:50 GMT 2019-02-24 05:57:57.500559 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:57:57.500565 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:57:57.500570 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:57:57.500577 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:57:57.500609 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:57:57.500618 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:57:57.500626 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:57:57.500631 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:57:57.500635 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:57:57.500663 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:57:57.500673 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:57:57.500678 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:57:57.500692 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:57:57.500697 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:57:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:57:57.500720 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:57:57.500728 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:57:57.500747 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:57:57.500753 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:57:57.500830 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:57:57.500914 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:57:57.500920 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:57:57.500927 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:57:57.500936 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:57:57.500957 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:57:57.501007 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:57:57.501026 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:57:57.501036 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:57:57.501043 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:57:57.501047 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:57:57.501051 nusoap_client: detail =