Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 55.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
399-0012-091 Model turbiny: C13
 Producent OE: CZ
 Pojazd: GAZ
 Silnik:
JR T3511
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 10:56:47 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 12:56:49.296055 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 12:56:49.296103 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:56:49.296124 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 12:56:49.296140 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:56:49.296150 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 12:56:49.296157 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 12:56:49.296170 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 12:56:49.296179 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:56:49.296185 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:56:49.296194 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:56:49.296202 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 12:56:49.296213 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 12:56:49.296219 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 12:56:49.296223 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 12:56:49.296227 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 12:56:49.296231 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 12:56:49.296242 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:56:49.296256 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:56:49.296264 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 12:56:49.296270 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 12:56:49.296275 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 12:56:49.296288 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 12:56:49.296296 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 12:56:49.304038 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 12:56:49.304059 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 12:56:49.304071 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 12:56:49.304077 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:56:49.304083 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:56:49.304087 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 12:56:49.304099 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 12:56:49.304132 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 12:56:49.318919 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 12:56:49.318958 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 12:56:49.318968 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:56:49.318977 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 12:56:49.318985 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 12:56:49.318993 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 12:56:49.319011 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 12:56:49.319021 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 12:56:49.319029 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 12:56:49.319038 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 10:56:47 GMT 2019-08-23 12:56:49.319046 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 12:56:49.319054 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 12:56:49.319063 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 12:56:49.319077 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 12:56:49.319119 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 12:56:49.319146 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 12:56:49.326733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.326753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.326809 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.326865 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.326921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.326937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.334819 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.334861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.334909 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.334940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.334969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.334997 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.335026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.335070 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.335140 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.335170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.335195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.335224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.343547 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.343658 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.343742 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:56:49.343835 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.343882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.343964 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 12:56:49.344071 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:56:49.344155 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:56:49.344218 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:56:49.344327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.344407 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.344484 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:56:49.344534 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.351468 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.351549 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.351753 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 12:56:49.351878 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-08-23 12:56:49.351990 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:56:49.352021 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.352165 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-23 12:56:49.352280 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.352398 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:56:49.352429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.352622 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.352729 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-23 12:56:49.352795 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 12:56:49.352915 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.353016 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:56:49.353084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:56:49.353115 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-23 12:56:49.353133 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 12:56:49.353143 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 12:56:49.353286 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 12:56:49.353339 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 12:56:49.353361 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 12:56:49.353373 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 12:56:49.353397 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 12:56:49.353411 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 12:56:49.353670 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 12:56:49.353692 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 12:56:49.353776 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.353792 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 12:56:49.353828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.353885 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.353901 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.353933 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:56:49.353971 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.353984 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354004 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:56:49.354034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.354103 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.354132 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.354170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354221 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.354235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354254 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 12:56:49.354281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.354332 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 12:56:49.354361 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354372 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 12:56:49.354402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354450 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.354463 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354482 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:56:49.354516 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.354528 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354547 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:56:49.354587 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.354601 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354620 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:56:49.354648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.354713 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.354743 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354755 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 12:56:49.354783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354831 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.354844 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354863 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 12:56:49.354890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.354939 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 12:56:49.354967 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.354979 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 12:56:49.355005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.355053 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.355066 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.355085 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:56:49.355119 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.355131 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.355149 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:56:49.355182 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.355195 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.355212 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:56:49.355245 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.355258 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.355277 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:56:49.355303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.355352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.355374 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.355402 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.355415 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.355441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356023 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356113 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.356181 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.356217 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356239 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:56:49.356261 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 12:56:49.356288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:56:49.356337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 12:56:49.356366 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356378 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 12:56:49.356407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356456 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.356470 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356489 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:56:49.356522 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.356534 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356553 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:56:49.356602 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.356614 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356633 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:56:49.356667 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.356680 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356704 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:56:49.356733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.356802 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.356831 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.356870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356919 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.356932 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.356951 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 12:56:49.356977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.357005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.357025 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 12:56:49.357053 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.357064 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 12:56:49.357091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.357137 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.357150 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.357169 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:56:49.357196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.357751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.357781 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.357821 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.357833 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.357861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.357940 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.357955 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.357974 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 12:56:49.358002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.358051 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 12:56:49.358080 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358092 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 12:56:49.358118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358167 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.358180 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358198 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:56:49.358225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.358273 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.358301 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358312 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.358344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358393 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.358407 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358425 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 12:56:49.358451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.358500 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 12:56:49.358528 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358539 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 12:56:49.358566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358624 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.358637 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358655 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:56:49.358689 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.358703 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358721 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:56:49.358748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.358805 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 12:56:49.358832 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358843 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.358869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358956 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.358971 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.358991 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 12:56:49.359023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.359071 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 12:56:49.359100 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359111 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 12:56:49.359138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359186 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.359203 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359222 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:56:49.359257 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.359270 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359288 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:56:49.359315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.359370 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 12:56:49.359398 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359409 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.359435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359483 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.359496 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359514 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 12:56:49.359540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.359597 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 12:56:49.359626 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359637 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 12:56:49.359663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.359723 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359742 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:56:49.359779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.359828 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 12:56:49.359857 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.359868 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.359928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360001 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.360016 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360035 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 12:56:49.360062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.360109 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 12:56:49.360138 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360149 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 12:56:49.360174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360222 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.360234 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360253 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:56:49.360279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.360335 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.360364 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360375 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.360408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360461 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.360474 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360492 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 12:56:49.360518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.360565 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 12:56:49.360602 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360614 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 12:56:49.360640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360689 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.360703 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360721 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 12:56:49.360747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.360796 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.360825 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360837 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.360862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360911 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.360924 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360943 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 12:56:49.360969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.360996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.361016 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 12:56:49.361045 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361056 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 12:56:49.361082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361129 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.361142 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361167 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 12:56:49.361224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.361275 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.361311 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361323 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.361349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361396 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.361409 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361427 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 12:56:49.361453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.361500 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 12:56:49.361528 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361540 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 12:56:49.361565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361625 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.361638 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361656 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 12:56:49.361689 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.361699 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361710 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 12:56:49.361724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.361754 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.361770 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361776 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.361790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361815 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.361822 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361832 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 12:56:49.361845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.361870 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 12:56:49.361885 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361891 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:56:49.361913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361938 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.361945 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:56:49.361967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.361982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.361993 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.362007 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362013 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.362027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362063 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.362070 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362080 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:56:49.362093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.362120 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:56:49.362135 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362141 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 12:56:49.362155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362181 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:56:49.362188 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362197 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 12:56:49.362210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.362236 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.362251 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362257 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.362270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362294 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362300 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362338 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.362358 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.362375 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362385 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:56:49.362395 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 12:56:49.362408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:56:49.362432 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:56:49.362447 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362453 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 12:56:49.362466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362492 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:56:49.362499 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362508 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:56:49.362521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.362546 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.362561 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362567 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.362588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362619 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362625 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362669 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.362689 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.362705 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362716 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:56:49.362726 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 12:56:49.362739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:56:49.362763 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 12:56:49.362778 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362784 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 12:56:49.362798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362822 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:56:49.362829 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362839 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 12:56:49.362852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.362878 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.362893 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362899 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.362912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362936 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362950 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.362986 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.363006 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.363022 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363032 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:56:49.363042 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 12:56:49.363055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:56:49.363079 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:56:49.363094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363100 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 12:56:49.363113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363143 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.363150 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363161 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 12:56:49.363179 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.363185 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363195 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 12:56:49.363213 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.363219 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363232 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:56:49.363250 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.363257 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363267 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:56:49.363287 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.363294 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363303 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 12:56:49.363321 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.363328 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363337 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 12:56:49.363354 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.363361 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363370 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:56:49.363383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.363433 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.363449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363456 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.363470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363495 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.363502 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363512 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 12:56:49.363525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.363551 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 12:56:49.363566 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363572 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 12:56:49.363592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363625 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.363632 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363642 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 12:56:49.363660 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.363666 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363676 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:56:49.363694 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.363700 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363710 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:56:49.363723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.363756 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.363772 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363778 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.363791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363816 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.363823 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363833 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 12:56:49.363846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.363871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 12:56:49.363886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363892 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:56:49.363906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363931 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.363938 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363947 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:56:49.363960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.363975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.363985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.364000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.364020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364045 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.364052 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:56:49.364075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.364100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:56:49.364115 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364121 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:56:49.364134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364160 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.364167 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364176 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 12:56:49.364194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.364201 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364211 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:56:49.364228 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.364243 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364253 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:56:49.364266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.364300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.364314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364320 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.364334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364359 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.364366 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364376 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:56:49.364389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.364415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:56:49.364430 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364436 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 12:56:49.364450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364474 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.364481 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364491 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:56:49.364508 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.364514 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364524 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:56:49.364541 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.364547 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364557 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:56:49.364580 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.364588 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364598 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:56:49.364625 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.364632 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364642 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:56:49.364655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.364718 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.364734 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364740 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.364754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364779 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.364786 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364796 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 12:56:49.364809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.364824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.364834 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 12:56:49.364848 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.364877 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.364884 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.364894 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.364907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.364923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.364937 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.364963 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.364970 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.364979 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:56:49.364997 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.365004 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365014 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 12:56:49.365032 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.365038 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365048 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 12:56:49.365065 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.365072 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365081 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 12:56:49.365098 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.365105 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365115 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 12:56:49.365132 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:56:49.365139 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365148 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 12:56:49.365166 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.365173 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365183 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.365201 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.365207 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365216 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:56:49.365233 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.365240 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365249 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 12:56:49.365266 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.365273 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365282 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:56:49.365299 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.365305 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365314 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:56:49.365327 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.365401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.365407 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 12:56:49.365421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.365445 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.365452 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.365462 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:56:49.365480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.365486 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.365496 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:56:49.365514 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.365520 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.365529 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:56:49.365546 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.365553 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.365562 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 12:56:49.365580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.365612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.365622 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365638 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.365644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.365659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.365684 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.365701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 12:56:49.365714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.365729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.365740 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 12:56:49.365753 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365780 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365788 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365798 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365811 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.365841 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365866 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.365873 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365882 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:56:49.365907 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.365914 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365923 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 12:56:49.365941 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.365948 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365957 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:56:49.365975 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.365981 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.365991 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 12:56:49.366008 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.366015 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.366024 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:56:49.366045 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.366052 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.366062 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:56:49.366080 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.366087 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.366096 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:56:49.366113 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.366120 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.366129 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 12:56:49.366146 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.366153 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.366163 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 12:56:49.366180 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.366187 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.366196 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:56:49.366213 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.366220 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.366229 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:56:49.366243 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.366297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.366314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.366320 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 12:56:49.366335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.366361 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.366368 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.366378 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:56:49.366395 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.366402 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.366411 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:56:49.366428 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.366435 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.366444 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:56:49.366461 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:56:49.366468 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.366478 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.366491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.366518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.366529 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.366549 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.366564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.366595 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366602 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.366612 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 12:56:49.366625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.366640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.366650 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 12:56:49.366664 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366690 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366697 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366706 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366720 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.366750 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366774 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.366781 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366791 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:56:49.366808 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.366815 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366824 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 12:56:49.366841 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.366848 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366857 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:56:49.366874 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.366881 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366890 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 12:56:49.366915 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.366921 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366930 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:56:49.366948 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.366955 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366965 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:56:49.366982 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.366989 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.366998 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:56:49.367015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.367022 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.367031 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 12:56:49.367048 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.367055 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.367064 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 12:56:49.367082 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367088 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.367098 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 12:56:49.367115 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.367121 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.367130 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:56:49.367148 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.367154 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.367164 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:56:49.367177 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.367234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.367250 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367277 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367285 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367294 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.367338 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367363 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.367370 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367379 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 12:56:49.367397 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.367404 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367414 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 12:56:49.367431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.367438 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367447 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 12:56:49.367464 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.367471 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367480 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 12:56:49.367497 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.367504 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367513 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 12:56:49.367530 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.367537 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367546 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:56:49.367564 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.367570 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367585 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 12:56:49.367603 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.367619 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367628 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 12:56:49.367645 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.367652 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367662 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 12:56:49.367679 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.367685 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367695 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:56:49.367712 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.367719 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367728 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:56:49.367746 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.367752 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367762 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 12:56:49.367779 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.367785 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367800 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:56:49.367818 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.367825 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367834 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 12:56:49.367848 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.367914 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.367934 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.367940 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 12:56:49.367959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.367984 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.367991 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368001 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:56:49.368014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.368040 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.368055 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368061 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.368074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368099 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.368106 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368115 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 12:56:49.368128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.368154 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 12:56:49.368168 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368174 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 12:56:49.368196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368221 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.368228 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368238 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:56:49.368256 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.368262 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368272 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:56:49.368289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.368295 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368304 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:56:49.368322 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:56:49.368329 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368338 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:56:49.368351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.368388 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 12:56:49.368402 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368409 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.368453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368484 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:56:49.368491 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368501 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 12:56:49.368514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.368530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.368540 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 12:56:49.368554 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:56:49.368589 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368597 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:56:49.368607 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368621 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:56:49.368638 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.368652 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368677 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.368684 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368694 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 12:56:49.368711 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.368718 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368727 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 12:56:49.368744 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.368751 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368760 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 12:56:49.368778 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:56:49.368784 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368798 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:56:49.368816 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.368823 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368833 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 12:56:49.368850 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.368856 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368865 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 12:56:49.368883 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.368889 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368899 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:56:49.368916 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.368923 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368932 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 12:56:49.368950 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.368956 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368966 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 12:56:49.368983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.368990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.368999 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:56:49.369012 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 12:56:49.369062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.369080 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369086 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 12:56:49.369105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.369137 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:56:49.369160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.369185 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.369200 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369206 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.369220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369245 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:56:49.369252 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369261 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 12:56:49.369275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.369300 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 12:56:49.369313 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 12:56:49.369343 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:56:49.369351 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 12:56:49.369360 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 12:56:49.369378 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:56:49.369385 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 12:56:49.369394 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 12:56:49.369412 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:56:49.369418 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 12:56:49.369428 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 12:56:49.369441 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 12:56:49.369465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.369480 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369486 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 12:56:49.369500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.369536 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369546 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:56:49.369564 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.369570 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369587 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:56:49.369605 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.369612 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369621 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:56:49.369634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.369668 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.369683 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369689 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.369702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369727 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.369734 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369743 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 12:56:49.369756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.369771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.369781 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 12:56:49.369795 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.369825 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.369832 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.369842 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.369855 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.369872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.369886 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.369919 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.369926 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.369935 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 12:56:49.369953 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.369959 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.369969 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 12:56:49.369986 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.369992 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.370001 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 12:56:49.370018 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.370025 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.370035 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 12:56:49.370052 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.370058 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.370068 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 12:56:49.370085 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.370091 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.370101 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 12:56:49.370118 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.370125 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.370138 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 12:56:49.370156 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.370162 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.370172 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:56:49.370189 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.370196 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.370205 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:56:49.370218 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.370264 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.370286 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370293 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 12:56:49.370311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370336 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.370343 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370353 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:56:49.370371 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.370377 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370386 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:56:49.370404 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.370410 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370420 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:56:49.370437 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.370443 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370453 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:56:49.370470 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.370478 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370487 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:56:49.370501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.370541 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.370557 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370563 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.370586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370612 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370619 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370656 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.370678 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.370694 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370705 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:56:49.370715 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 12:56:49.370728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:56:49.370752 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 12:56:49.370767 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370773 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 12:56:49.370787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370811 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.370818 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370828 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 12:56:49.370841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.370866 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.370880 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370886 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.370906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370931 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:56:49.370938 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370947 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 12:56:49.370960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.370975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.370985 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 12:56:49.371000 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.371006 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 12:56:49.371019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.371043 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.371050 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.371060 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:56:49.371073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.371088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.371098 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.371113 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.371119 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.371132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.371157 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371164 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.371178 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 12:56:49.371192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.371207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.371217 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 12:56:49.371231 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371258 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371265 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371275 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371288 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371304 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.371318 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371344 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.371351 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371360 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 12:56:49.371378 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.371385 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371395 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 12:56:49.371412 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.371419 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371428 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 12:56:49.371445 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.371452 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371461 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 12:56:49.371478 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.371485 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371498 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 12:56:49.371517 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:56:49.371523 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371533 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 12:56:49.371550 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:56:49.371558 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371567 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 12:56:49.371590 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:56:49.371598 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371607 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 12:56:49.371625 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:56:49.371632 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371641 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 12:56:49.371659 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.371665 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371675 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 12:56:49.371692 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.371699 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371709 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 12:56:49.371726 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.371733 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371742 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 12:56:49.371759 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.371766 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371775 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 12:56:49.371788 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.371850 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.371869 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.371917 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 12:56:49.371942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.371969 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.371976 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.371990 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 12:56:49.372008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.372034 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.372050 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372057 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.372070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372095 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.372102 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372112 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 12:56:49.372125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.372150 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 12:56:49.372166 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372172 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 12:56:49.372186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372210 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.372217 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372227 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 12:56:49.372244 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.372251 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372261 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:56:49.372278 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.372285 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372298 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:56:49.372316 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.372323 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372332 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:56:49.372345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.372382 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372397 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372403 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.372417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372442 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372449 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372458 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 12:56:49.372471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.372496 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 12:56:49.372510 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372541 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372548 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372558 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372571 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.372641 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372669 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.372676 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372686 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:56:49.372704 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.372711 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372720 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:56:49.372737 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.372744 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372753 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 12:56:49.372771 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.372778 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372787 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 12:56:49.372804 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.372812 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372821 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:56:49.372839 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.372846 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372856 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 12:56:49.372873 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:56:49.372880 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372889 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 12:56:49.372902 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.372942 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.372958 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.372964 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 12:56:49.372983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373007 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.373014 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373024 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 12:56:49.373042 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.373048 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373058 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 12:56:49.373075 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.373082 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373091 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 12:56:49.373109 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.373115 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373125 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 12:56:49.373142 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.373149 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373162 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 12:56:49.373180 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.373187 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373196 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 12:56:49.373213 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.373220 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373229 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 12:56:49.373246 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.373253 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373262 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 12:56:49.373275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.373327 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.373342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373349 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 12:56:49.373367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373393 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:56:49.373400 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 12:56:49.373423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.373449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 12:56:49.373466 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:56:49.373473 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 12:56:49.373483 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 12:56:49.373498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373504 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 12:56:49.373517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373541 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.373560 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:56:49.373582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.373593 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:56:49.373604 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 12:56:49.373622 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.373629 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 12:56:49.373639 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 12:56:49.373655 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:56:49.373662 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 12:56:49.373676 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 12:56:49.373693 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.373700 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 12:56:49.373710 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.373727 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.373733 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 12:56:49.373743 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.373759 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.373766 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 12:56:49.373780 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.373797 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.373804 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 12:56:49.373814 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.373830 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:56:49.373837 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 12:56:49.373846 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:56:49.373863 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:56:49.373869 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 12:56:49.373879 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 12:56:49.373899 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.373906 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 12:56:49.373916 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.373933 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:56:49.373940 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 12:56:49.373952 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 12:56:49.373969 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.373976 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 12:56:49.373995 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.374012 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.374019 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 12:56:49.374028 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.374044 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:56:49.374051 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 12:56:49.374065 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 12:56:49.374078 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 12:56:49.374114 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.374142 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 12:56:49.374169 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.374196 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 12:56:49.374222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.374249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 12:56:49.374275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.374301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 12:56:49.374328 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.374354 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 12:56:49.374380 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.374406 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 12:56:49.374432 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 12:56:49.374458 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 12:56:49.374484 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 12:56:49.374509 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 12:56:49.374535 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 12:56:49.374561 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 12:56:49.374592 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.374618 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 12:56:49.374660 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.374688 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 12:56:49.374714 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.374740 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 12:56:49.374766 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.374792 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 12:56:49.374818 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.375018 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:56:49.375046 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.375072 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:56:49.375098 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.375124 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 12:56:49.375151 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.375177 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:56:49.375203 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.375229 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 12:56:49.375254 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.375280 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 12:56:49.375306 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.375332 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:56:49.375359 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.375385 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:56:49.375413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.375440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 12:56:49.375467 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.375492 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 12:56:49.375519 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.375545 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 12:56:49.375571 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.375612 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 12:56:49.375639 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 12:56:49.375680 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 12:56:49.375708 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.375738 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 12:56:49.375764 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.375790 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 12:56:49.375816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.375843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 12:56:49.375868 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.375894 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 12:56:49.375920 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.375945 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 12:56:49.375971 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.376004 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 12:56:49.376031 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.376057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 12:56:49.376083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.376110 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 12:56:49.376137 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376155 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376180 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:56:49.376207 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376224 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376240 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376265 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:56:49.376291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376308 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376324 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376340 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:56:49.376392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376413 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:56:49.376498 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376523 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.376549 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376582 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.376609 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376626 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376652 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.376678 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376695 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376721 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.376746 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376771 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.376796 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376821 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:56:49.376890 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.376941 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.376990 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377045 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.377091 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377120 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377178 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:56:49.377226 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377255 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.377281 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377307 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:56:49.377333 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377359 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:56:49.377390 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377417 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:56:49.377445 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377568 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.377601 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377618 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377634 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377660 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.377686 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377712 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.377738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377754 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377771 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377796 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.377821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.377938 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377955 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377971 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.377997 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378024 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.378050 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378067 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378084 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378128 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.378155 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378181 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.378207 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378223 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378239 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378255 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378281 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:56:49.378307 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378333 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:56:49.378358 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378375 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378392 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378417 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.378443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:56:49.378561 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378603 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 12:56:49.378631 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378663 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.378689 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378715 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.378742 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378758 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378774 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378817 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.378932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.378969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379052 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379224 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 12:56:49.379272 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379291 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379317 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:56:49.379348 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379365 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379381 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379410 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:56:49.379436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:56:49.379568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379625 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:56:49.379677 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379703 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.379730 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379756 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.379782 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379798 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379825 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.379850 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379867 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379892 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.379918 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379944 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.379969 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.379995 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:56:49.380020 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380046 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.380071 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380097 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:56:49.380123 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380140 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380165 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:56:49.380191 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380217 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.380243 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380270 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:56:49.380301 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380327 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:56:49.380353 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380379 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:56:49.380406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380486 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380502 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380529 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.380554 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380571 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380592 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380618 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.380645 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380671 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.380697 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380714 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380730 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380756 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.380782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:56:49.380899 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380920 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380937 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380953 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.380979 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.381005 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381022 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381038 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381055 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381081 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.381110 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381137 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:56:49.381163 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381180 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381196 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381213 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381238 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:56:49.381264 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381289 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:56:49.381314 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381331 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381347 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.381398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381489 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:56:49.381519 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381546 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 12:56:49.381572 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381604 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:56:49.381630 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381656 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:56:49.381681 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381713 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381754 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.381781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381798 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:56:49.381920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 12:56:49.381963 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.382021 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.382071 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.382120 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.382169 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.382215 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.382263 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 12:56:49.382311 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 12:56:49.382359 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 12:56:49.382407 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.382454 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.382501 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.382550 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.382603 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.382653 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.382701 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.382954 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.383007 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.383055 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.383103 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.383151 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.383199 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.383247 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.383303 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.383355 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.383431 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 12:56:49.383481 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.383528 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.383585 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.383636 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.383684 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.383735 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.383786 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.383836 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.383892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.383941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.383988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.384059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.384108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.384159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.384207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 12:56:49.384270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 12:56:49.384319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 12:56:49.384367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.384414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.384462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.384508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.384554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.384608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.384656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.384703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.384749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.384797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.384845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.384896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.384946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.384994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.385050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.385105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.385152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 12:56:49.385198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.385245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.385292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.385340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.385397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.385449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.385495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.385544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.385605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.385654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.385702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.385751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.385799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.385846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.385893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 12:56:49.385941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 12:56:49.385988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 12:56:49.386036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.386082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.386137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.386185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.386231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.386279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.386327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.386375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.386424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.386472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.386519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.386572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.386627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.386676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.386728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.386780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.386826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 12:56:49.386872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.386923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.386970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.387024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.387073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.387125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.387172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.387220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.387275 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 12:56:49.387302 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.387362 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.387418 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.387473 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.387528 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.387587 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.387641 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:56:49.387695 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:56:49.387749 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:56:49.387802 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.387862 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.387917 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.387970 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.388023 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.388078 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.388132 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.388185 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.388274 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.388330 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.388385 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.388439 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.388492 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.388546 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.388606 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.388661 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.388716 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:56:49.388771 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.388825 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.388879 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.388933 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.388986 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.389039 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.389094 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.389148 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.389210 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 12:56:49.389233 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.389288 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.389343 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.389397 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.389456 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.389813 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.389907 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:56:49.389965 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:56:49.390020 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:56:49.390075 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.390129 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.390182 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.390252 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.390307 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.390361 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.390416 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.390470 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.390524 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.390587 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.390659 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.390714 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.390768 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.390827 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.390881 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.390935 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.390993 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:56:49.391064 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.391334 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.391390 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.391444 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.391504 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.391559 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.391619 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.391757 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.391866 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 12:56:49.391906 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.391995 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.392086 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.392175 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.392273 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.392364 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.392453 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:56:49.392541 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:56:49.392656 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:56:49.392744 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.392837 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.392916 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.392973 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.393023 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.393072 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.393127 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.393176 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.393240 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.393289 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.393338 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.393387 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.393435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.393484 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.393532 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.393587 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.393645 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:56:49.393730 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.393781 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.393834 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.393884 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.393932 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.393980 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.394028 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.394081 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.394183 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 12:56:49.394208 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.394317 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.394371 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.394426 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.394477 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.394527 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.394584 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:56:49.394636 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:56:49.394686 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:56:49.394743 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.395102 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.395164 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.395217 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.395267 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.395321 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.395372 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.395422 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.395473 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.395524 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.395594 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.395650 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.395706 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.395766 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.395817 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.395868 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.395919 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:56:49.395969 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.396020 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.396072 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.396123 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.396178 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.396229 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.396284 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.396336 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.396392 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 12:56:49.396410 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 12:56:49.396440 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 12:56:49.396473 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 12:56:49.396501 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 12:56:49.396528 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 12:56:49.396548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.396567 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.396582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.396592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.396603 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.396613 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.396621 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:56:49.396631 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:56:49.396640 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:56:49.396648 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.396658 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.396667 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.396676 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.396685 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.396700 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.396713 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.396722 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.396731 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.396740 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.396749 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.396758 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.396767 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.396776 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.396785 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.396798 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.396808 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:56:49.396817 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.396825 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.396834 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.396843 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.396851 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.396860 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.396868 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.396877 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.396886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.396899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.396907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.396916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.396924 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.396933 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.396941 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:56:49.396949 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:56:49.396957 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:56:49.396965 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.396973 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.396982 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.396990 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.396998 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.397005 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.397013 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.397021 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.397028 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.397036 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.397043 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.397051 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.397059 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.397067 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.397074 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.397082 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.397090 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:56:49.397098 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.397106 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.397114 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.397122 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.397130 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.397138 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.397146 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.397154 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.397162 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.397172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.397180 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.397188 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.397196 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.397203 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.397210 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:56:49.397217 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:56:49.397229 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:56:49.397237 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.397245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.397253 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.397260 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.397267 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.397275 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.397282 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.397289 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.397296 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.397304 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.397311 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.397318 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.397326 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.397333 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.397340 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.397347 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.397354 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:56:49.397361 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.397368 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.397375 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.397382 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.397389 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.397396 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.397403 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.397410 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.397417 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:56:49.397426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.397434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:56:49.397441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:56:49.397449 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:56:49.397456 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:56:49.397462 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:56:49.397470 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:56:49.397479 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:56:49.397486 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:56:49.397493 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:56:49.397500 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:56:49.397508 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:56:49.397515 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.397522 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.397529 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:56:49.397536 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:56:49.397543 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:56:49.397551 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:56:49.397558 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.397565 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:56:49.397572 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:56:49.397585 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:56:49.397593 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:56:49.397600 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:56:49.397610 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:56:49.397618 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:56:49.397625 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:56:49.397632 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:56:49.397641 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:56:49.397648 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:56:49.397655 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:56:49.397662 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:56:49.397669 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:56:49.397924 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 12:56:49.397936 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:56:49.397941 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:56:49.397946 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:56:49.397952 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 12:56:49.397957 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 12:56:49.397961 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 12:56:49.397970 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 12:56:49.397979 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 12:56:49.398019 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.398026 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:56:49.398039 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 12:56:49.398060 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 12:56:49.398067 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 12:56:49.398071 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 12:56:49.398075 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 12:56:49.398080 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:56:49.398090 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:56:49.398097 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:56:49.398101 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:56:49.398112 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.398124 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:56:49.398133 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 12:56:49.398172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.398188 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 12:56:49.398197 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.398226 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 12:56:49.398232 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 12:56:49.398237 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 12:56:49.398241 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 12:56:49.398262 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 12:56:49.398267 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 12:56:49.398272 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 12:56:49.398276 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 12:56:49.398287 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203303" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:56:49.398299 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:56:49.398306 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:56:49.398310 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:56:49.398317 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.398323 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 12:56:49.398327 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:56:49.398351 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 12:56:49.398357 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.398362 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.398367 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.398372 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:56:49.398382 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 12:56:49.398390 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:56:49.398394 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:56:49.398399 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 12:56:49.398406 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203303" 2019-08-23 12:56:49.398413 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:56:49.398417 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:56:49.398422 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:56:49.398428 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:56:49.398433 wsdl: in serializeType: returning: 203303 2019-08-23 12:56:49.398439 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 12:56:49.398446 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:56:49.398451 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:56:49.398455 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 12:56:49.398460 wsdl: in serializeType: returning: 203303 2019-08-23 12:56:49.398469 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203303 2019-08-23 12:56:49.398491 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203303 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 12:56:49.398496 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 12:56:49.398502 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9323"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 12:56:49.398516 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 12:56:49.398522 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203303 2019-08-23 12:56:49.398532 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 12:56:49.398614 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 12:56:49.398546 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 12:56:49.398558 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 12:56:49.398563 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 12:56:49.398568 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 12:56:49.398572 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 12:56:49.398584 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:56:49.398594 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:56:49.398602 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 12:56:49.398608 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 12:56:49.398620 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 12:56:49.398629 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 12:56:49.398636 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 12:56:49.406492 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 12:56:49.406522 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 12:56:49.406536 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 12:56:49.406543 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 12:56:49.406552 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:56:49.406561 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:56:49.406569 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 12:56:49.406576 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 12:56:49.406584 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 12:56:49.406621 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 12:56:49.415977 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 12:56:49.416003 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 12:56:49.416015 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:56:49.416026 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 12:56:49.416042 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 12:56:49.416054 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 12:56:49.416065 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 12:56:49.416075 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 12:56:49.416086 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 12:56:49.416097 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 10:56:47 GMT 2019-08-23 12:56:49.416109 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 12:56:49.416119 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 12:56:49.416130 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 12:56:49.416145 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 12:56:49.416182 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 12:56:49.416197 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 12:56:49.416213 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 12:56:49.416221 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 12:56:49.416229 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 12:56:49.416272 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 12:56:49.416292 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 12:56:49.416301 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 12:56:49.416335 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:56:49.416348 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 10:56:47 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 12:56:49.416379 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 12:56:49.416389 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 12:56:49.416418 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 12:56:49.416425 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 12:56:49.416538 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 12:56:49.416711 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 12:56:49.416724 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 12:56:49.416738 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 12:56:49.416755 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 12:56:49.416798 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 12:56:49.416899 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 12:56:49.416937 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 12:56:49.416961 nusoap_client: got fault 2019-08-23 12:56:49.416974 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 12:56:49.416983 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 12:56:49.416991 nusoap_client: detail =