Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 53.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
443854-0025 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1872
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:51 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:58:59.154251 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:58:59.154301 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:59.154322 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167807" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:58:59.154339 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:59.154349 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:58:59.154356 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:58:59.154369 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:58:59.154377 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:59.154383 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:59.154392 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:59.154400 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:58:59.154411 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:58:59.154416 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:58:59.154420 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:58:59.154424 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:58:59.154428 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:58:59.154440 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:59.154454 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:59.154463 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:58:59.154469 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:58:59.154474 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:58:59.154483 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:58:59.154491 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:58:59.161779 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:58:59.161803 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:58:59.161816 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:58:59.161824 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:59.161830 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:59.161834 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:58:59.161838 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:58:59.161875 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:58:59.189518 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:58:59.189557 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:58:59.189565 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:59.189571 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:58:59.189577 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:58:59.189583 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:58:59.189588 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:58:59.189594 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:58:59.189599 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:58:59.189605 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:51 GMT 2019-02-24 05:58:59.189614 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:58:59.189625 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:58:59.189637 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:58:59.189651 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:58:59.189684 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:58:59.189706 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 05:58:59.196812 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.197009 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.197029 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:59.197470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:59.204337 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:58:59.204362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:59.204771 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:59.205385 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.205433 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.205834 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.211772 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:59.212002 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.212033 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:59.212576 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.212789 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.212807 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:59.213423 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:59.213998 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:59.214576 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:59.214924 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:58:59.218986 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:58:59.219326 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:59.219894 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:59.220470 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.220679 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.220695 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.221192 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:58:59.221750 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:59.222105 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-24 05:58:59.223913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:59.223939 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:59.224354 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 05:58:59.224369 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:58:59.224374 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:58:59.224404 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:58:59.224445 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:58:59.224461 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:58:59.224468 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:58:59.224487 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:58:59.224492 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:58:59.224663 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:58:59.224679 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:58:59.224728 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.224737 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:58:59.224758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.224791 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.224801 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.224816 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:59.224839 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.224847 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.224858 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:59.224875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.224904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.224917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.224935 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.224942 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.224960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.224991 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.224998 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225009 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:58:59.225024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.225052 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:58:59.225069 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225076 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:58:59.225090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225117 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.225125 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225135 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:59.225154 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.225162 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225172 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:59.225190 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.225197 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225207 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:58:59.225222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.225257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.225274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225281 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:58:59.225304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225332 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.225340 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225350 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:58:59.225365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.225392 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:58:59.225408 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225414 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:58:59.225429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225456 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.225463 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225474 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:59.225493 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.225500 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225509 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:59.225528 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.225535 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225544 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:58:59.225563 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.225569 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225579 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:59.225593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.225632 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.225649 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225655 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.225671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225696 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225702 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:59.225766 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:59.225784 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225796 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:59.225806 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:58:59.225819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:59.225844 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:58:59.225860 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225866 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:58:59.225881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225906 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.225913 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225923 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:59.225938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.225963 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.225979 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.225986 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.226001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226027 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.226034 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226044 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:58:59.226058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.226084 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:58:59.226100 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226107 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:58:59.226121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226146 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.226154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226164 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:59.226178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.226203 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.226219 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226225 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.226239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226265 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.226272 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226282 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:58:59.226302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.226329 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:58:59.226345 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226351 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:58:59.226366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226391 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.226398 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226408 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:59.226427 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.226435 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226445 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:59.226458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.226489 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:58:59.226505 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226511 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.226525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226550 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.226557 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226567 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:58:59.226582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.226607 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:58:59.226623 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226630 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:58:59.226644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226669 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.226676 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226686 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:59.226705 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.226712 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226726 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:59.226741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.226771 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:58:59.226787 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226794 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.226808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226833 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.226840 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226849 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:58:59.226864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.226889 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:58:59.226905 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226911 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:58:59.226925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226951 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.226958 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226967 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:59.226981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.226997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.227007 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:58:59.227022 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227028 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.227042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227068 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.227075 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227085 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:58:59.227099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.227125 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:58:59.227140 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227147 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:58:59.227160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227186 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.227192 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:59.227216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.227241 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.227257 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227263 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.227276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227308 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.227316 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227326 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:58:59.227340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.227366 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:58:59.227382 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227388 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:58:59.227402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227427 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.227435 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227445 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:58:59.227459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.227485 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.227500 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227507 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.227521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227546 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.227553 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227563 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:58:59.227577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.227602 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:58:59.227618 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227624 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:58:59.227639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227664 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.227671 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227681 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:58:59.227695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.227720 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.227736 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227742 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.227756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227781 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.227788 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227798 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:58:59.227812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.227837 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:58:59.227853 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227859 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:58:59.227872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227897 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.227904 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227914 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:58:59.227933 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.227939 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227949 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:58:59.227962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.227981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.227992 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.228008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228014 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.228028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228054 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.228061 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228071 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:58:59.228085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.228111 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:58:59.228127 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228133 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:59.228147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228172 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.228179 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228189 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:59.228202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.228228 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.228244 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228250 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.228264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228289 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.228301 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228312 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:59.228327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.228353 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:59.228369 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228375 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:58:59.228389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228415 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:59.228422 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228432 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:58:59.228446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.228472 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.228488 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228494 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.228508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228533 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228539 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228579 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:59.228601 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:59.228619 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228630 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:59.228641 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:58:59.228654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:59.228678 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:59.228694 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228701 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:58:59.228715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228740 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:59.228747 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228758 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:58:59.228772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.228797 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.228813 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228819 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.228833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228857 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228864 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:59.228923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:59.228941 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228952 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:59.228962 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:58:59.228975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.228989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:59.229000 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:59.229016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229022 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:58:59.229036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229061 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.229069 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229078 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:58:59.229097 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.229104 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229114 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:58:59.229133 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.229140 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229149 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:59.229167 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.229174 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229184 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:59.229203 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.229210 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229219 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:58:59.229238 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.229244 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229254 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:58:59.229272 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.229279 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229289 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:59.229308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.229359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.229376 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229383 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.229398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229423 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.229431 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229441 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:58:59.229456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.229482 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:58:59.229498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229504 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:58:59.229518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229543 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.229550 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229560 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:58:59.229578 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.229585 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229594 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:59.229612 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.229619 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229628 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:59.229642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.229675 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.229691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229697 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.229711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229736 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.229743 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:58:59.229767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.229792 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:58:59.229808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229814 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:59.229828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229853 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.229861 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229870 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:59.229884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.229910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.229926 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229932 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.229946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229971 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.229978 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.229989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:59.230003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.230028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:59.230044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230050 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:59.230064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230089 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.230097 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230106 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:58:59.230125 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.230131 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230141 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:59.230160 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.230167 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230176 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:59.230190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.230223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.230239 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230246 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.230260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230286 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.230298 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230309 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:59.230323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.230349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:59.230365 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230371 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:59.230386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230411 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.230419 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230429 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:59.230447 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.230454 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230463 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:59.230481 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.230488 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230498 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:59.230516 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.230523 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230532 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:59.230551 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.230557 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230567 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:59.230581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.230624 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.230640 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230646 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.230661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230687 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.230694 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230704 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:58:59.230717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.230733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.230743 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:59.230758 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.230787 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.230794 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.230804 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.230818 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.230834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.230849 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.230874 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.230882 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.230891 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:59.230910 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.230917 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.230927 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:58:59.230945 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.230952 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.230961 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:58:59.230980 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.230987 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.230996 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:58:59.231014 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.231021 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231030 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:58:59.231049 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:59.231055 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231065 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:58:59.231083 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.231090 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231100 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.231118 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.231125 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231134 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:59.231152 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.231159 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231168 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:59.231187 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.231193 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231203 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:59.231217 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231268 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.231286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.231292 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:59.231313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.231338 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.231346 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.231355 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:59.231374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.231381 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.231391 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:59.231409 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.231416 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.231425 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:59.231444 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.231451 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.231460 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:58:59.231474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.231501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.231512 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231528 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.231534 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.231548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.231575 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231582 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.231592 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:58:59.231606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.231622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.231633 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:59.231647 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231674 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231681 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231691 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231705 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231722 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.231736 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231762 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.231769 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231779 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:59.231797 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.231804 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231814 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:58:59.231832 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.231839 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231848 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:59.231867 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.231873 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231883 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:58:59.231901 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.231908 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231918 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:59.231936 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.231943 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231952 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:59.231970 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.231977 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.231986 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:59.232004 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.232011 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.232020 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:58:59.232038 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.232045 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.232054 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:58:59.232072 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.232079 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.232088 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:59.232107 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.232113 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.232123 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:59.232136 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.232190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.232208 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.232215 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:59.232229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.232255 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.232262 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.232272 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:59.232291 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.232303 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.232313 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:59.232332 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.232339 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.232349 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:59.232368 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:59.232375 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.232384 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.232398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.232425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.232436 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.232458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.232472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.232498 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232505 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.232515 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:58:59.232529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.232545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.232555 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:59.232569 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232598 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232605 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232615 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232629 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.232660 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232687 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.232694 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232704 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:59.232723 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.232729 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232739 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:58:59.232760 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.232767 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232777 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:59.232796 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.232802 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232812 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:58:59.232830 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.232837 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232847 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:59.232865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.232871 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232881 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:59.232899 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.232905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232915 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:59.232933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.232940 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232949 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:58:59.232967 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.232974 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.232984 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:58:59.233002 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233009 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.233018 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:58:59.233036 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.233043 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.233052 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:59.233070 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.233076 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.233086 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:59.233100 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.233159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.233175 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233204 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233211 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233221 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233235 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.233266 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233305 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.233313 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233324 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:58:59.233344 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.233350 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233360 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:58:59.233378 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.233385 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233394 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:58:59.233412 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.233419 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233429 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:58:59.233448 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.233454 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233464 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:58:59.233482 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.233489 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233498 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:59.233516 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.233523 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233532 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:58:59.233550 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.233557 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233566 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:58:59.233584 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.233591 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233601 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:58:59.233619 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.233626 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233635 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:59.233653 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.233660 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233670 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:59.233687 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.233694 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233704 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:58:59.233722 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.233729 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233738 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:59.233756 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.233764 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233774 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:58:59.233788 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.233872 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.233878 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:58:59.233894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.233920 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.233927 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.233937 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:59.233951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.233967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.233977 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.233993 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.233999 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.234013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234038 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.234046 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234055 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:58:59.234069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.234095 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:58:59.234111 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234117 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:58:59.234131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234157 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.234163 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234173 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:59.234191 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.234198 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234208 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:59.234226 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.234232 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234242 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:59.234261 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:59.234267 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234277 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:58:59.234290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.234333 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:58:59.234350 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234356 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.234372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234397 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:59.234404 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234414 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:58:59.234428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.234443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.234453 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:58:59.234467 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:59.234494 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234502 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:59.234512 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234525 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:59.234542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.234556 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234582 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.234589 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234599 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:58:59.234618 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.234624 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234634 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:58:59.234653 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.234659 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234669 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:58:59.234687 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:59.234693 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234703 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:58:59.234721 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.234728 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234738 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:58:59.234756 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.234762 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234772 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:58:59.234790 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.234797 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234806 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:59.234825 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.234832 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234842 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:58:59.234860 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.234867 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234877 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:58:59.234895 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.234901 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234911 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:59.234925 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:59.234976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.234994 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235000 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:58:59.235016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235041 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.235048 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235058 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:59.235072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.235097 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.235113 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235119 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.235133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235159 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:59.235166 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235176 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:58:59.235190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.235216 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:58:59.235230 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:59.235257 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:59.235263 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:59.235273 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:58:59.235292 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:59.235303 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:59.235314 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:58:59.235333 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:59.235340 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:59.235350 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:58:59.235364 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:59.235387 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.235404 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235410 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:58:59.235424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235450 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.235457 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:59.235486 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.235492 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235502 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:59.235520 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.235527 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235536 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:59.235550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.235584 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235599 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235606 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.235621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235647 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235654 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235664 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:58:59.235678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.235693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.235704 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:58:59.235718 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235745 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235752 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235762 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235776 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.235807 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235833 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.235840 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235850 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:58:59.235869 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.235875 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235886 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:58:59.235904 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.235911 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235920 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:58:59.235939 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.235945 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235955 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:58:59.235973 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.235979 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.235989 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:58:59.236007 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.236014 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.236023 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:58:59.236041 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.236048 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.236058 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:58:59.236076 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.236082 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.236092 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:59.236110 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.236117 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.236127 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:59.236141 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.236188 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.236206 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236212 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:58:59.236229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236255 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.236262 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236271 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:59.236290 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.236302 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236313 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:59.236331 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.236338 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236348 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:59.236366 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.236372 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236382 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:59.236400 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.236407 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236416 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:59.236430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.236471 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.236487 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236493 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.236507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236532 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236538 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:59.236597 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:59.236615 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236626 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:59.236636 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:58:59.236649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:59.236674 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:58:59.236689 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236696 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:58:59.236710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236735 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.236742 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236752 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:58:59.236766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.236792 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.236807 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236813 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.236828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236853 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:59.236860 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236870 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:58:59.236884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.236909 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:58:59.236925 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236931 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:58:59.236944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.236977 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.236987 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:59.237001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.237026 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.237042 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237048 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.237062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237088 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237095 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237104 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:58:59.237118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.237144 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:58:59.237158 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237185 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237192 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237202 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237216 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.237246 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237273 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.237280 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237290 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:58:59.237314 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.237321 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237331 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:58:59.237350 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.237357 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237366 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:58:59.237385 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.237392 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237401 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:58:59.237420 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.237426 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237436 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:58:59.237454 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:59.237461 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237471 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:58:59.237489 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:59.237496 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237505 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:58:59.237523 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:59.237530 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237539 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:58:59.237557 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:59.237564 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237573 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:58:59.237591 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.237598 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237607 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:58:59.237625 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.237632 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237641 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:58:59.237659 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.237666 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237675 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:58:59.237693 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.237700 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237709 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:58:59.237723 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.237784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.237802 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237809 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:58:59.237824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237849 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.237856 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237866 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:58:59.237880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.237906 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.237922 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237928 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.237942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237967 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.237974 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.237984 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:58:59.237998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.238024 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:58:59.238039 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238045 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:59.238059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238085 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.238092 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238102 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:58:59.238120 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.238127 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238137 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:59.238155 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.238161 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238171 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:59.238189 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.238196 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238205 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:59.238219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.238257 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238273 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238279 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.238299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238326 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238333 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238343 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:58:59.238357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.238383 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:59.238398 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238426 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238434 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238444 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238458 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238474 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.238489 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238515 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.238522 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238532 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:59.238550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.238557 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238567 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:59.238585 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.238592 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238602 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:58:59.238620 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.238627 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238636 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:58:59.238654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.238661 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:59.238688 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.238695 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238704 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:58:59.238723 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:59.238729 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238739 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:58:59.238753 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.238792 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.238809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238816 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:58:59.238830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238856 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.238863 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238872 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:58:59.238890 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.238897 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238907 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:58:59.238925 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.238931 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238941 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:58:59.238959 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.238966 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.238976 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:58:59.238994 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.239001 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239010 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:58:59.239028 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.239035 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239045 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:58:59.239063 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.239069 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239079 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:58:59.239097 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.239104 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239114 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:58:59.239128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.239181 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.239197 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239204 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:58:59.239220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239245 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:59.239252 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239262 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:58:59.239276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.239308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:58:59.239325 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:59.239332 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:58:59.239344 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:58:59.239361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239367 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:58:59.239381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:59.239426 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:59.239443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.239454 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:59.239465 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:58:59.239482 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.239489 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:58:59.239500 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:58:59.239517 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:59.239523 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:58:59.239533 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:58:59.239551 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.239557 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:59.239567 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.239585 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.239591 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:59.239601 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.239619 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.239626 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:59.239636 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.239653 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.239660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:58:59.239670 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.239687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:59.239694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:58:59.239704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:59.239721 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:59.239728 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:58:59.239738 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:58:59.239756 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.239762 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:58:59.239772 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.239790 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:59.239796 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:58:59.239806 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:58:59.239823 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.239829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:58:59.239839 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.239856 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.239863 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:59.239873 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.239889 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:59.239895 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:58:59.239905 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:58:59.239919 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:58:59.239952 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.239983 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:58:59.240011 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.240040 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:58:59.240069 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.240097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:58:59.240124 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.240154 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:58:59.240183 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.240211 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:58:59.240238 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:58:59.240266 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:58:59.240300 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:58:59.240330 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:58:59.240358 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:58:59.240386 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:58:59.240415 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.240443 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:58:59.240472 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.240499 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:58:59.240527 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.240555 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:58:59.240583 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.240611 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:58:59.240639 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.240668 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:59.240696 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.240724 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:59.240753 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.240781 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:59.240809 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.240838 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:58:59.240866 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.240894 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:58:59.240923 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.240952 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:59.240981 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.241009 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:59.241037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.241065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:59.241094 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.241121 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:59.241149 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.241177 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:59.241204 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.241232 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:58:59.241260 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:58:59.241287 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:58:59.241362 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.241390 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:58:59.241418 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.241446 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:58:59.241474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.241502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:58:59.241530 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.241558 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:58:59.241586 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.241614 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:58:59.241641 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.241669 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:58:59.241697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.241726 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:59.241753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.241782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:58:59.241812 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.241830 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.241858 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:59.241886 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.241904 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.241921 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.241949 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:59.241976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.241994 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242012 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:59.242084 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242111 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.242139 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242167 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.242194 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242211 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242239 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.242267 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242284 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242318 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.242346 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242374 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.242402 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242430 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:59.242457 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242485 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.242512 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242540 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.242567 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242585 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242613 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:59.242640 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242668 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.242696 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242724 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:59.242752 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242780 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:59.242808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.242967 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.242985 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243003 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243030 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.243058 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243086 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.243113 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243131 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243148 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.243203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.243333 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243351 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243368 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243386 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243413 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.243441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243459 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243477 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243494 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243521 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.243549 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243576 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.243604 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243621 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243639 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243656 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243685 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:59.243713 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243740 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:59.243768 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243786 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243803 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.243858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.243956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:59.243983 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244010 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:58:59.244038 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244066 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.244094 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244122 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.244149 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244167 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244185 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244229 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.244257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244370 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244415 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:58:59.244443 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244461 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244489 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:59.244516 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244534 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244551 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244578 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:59.244606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:59.244713 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244741 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.244768 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244796 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.244824 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244841 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244868 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.244896 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244913 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244940 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.244968 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.244995 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.245023 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245050 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:59.245078 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245106 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.245134 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245161 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:59.245189 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245206 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245234 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:59.245261 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245289 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.245322 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245351 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:59.245378 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245406 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:59.245433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245538 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245566 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.245594 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245612 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245629 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245656 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.245684 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245711 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.245739 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245757 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245774 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245802 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.245829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:59.245955 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245972 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.245990 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246007 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246035 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.246062 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246080 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246115 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246142 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.246170 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246198 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:59.246226 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246243 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246261 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246279 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246312 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:59.246341 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246368 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:59.246396 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246413 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246431 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246458 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.246485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:59.246609 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246636 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:58:59.246664 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246691 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:59.246719 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246746 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:59.246774 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246809 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246826 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.246881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246900 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.246987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.247004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:59.247032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:58:59.247059 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.247118 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.247172 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.247226 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.247277 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.247335 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:59.247387 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:58:59.247438 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:59.247495 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.247547 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.247599 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.247649 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.247699 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.247751 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.247802 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.247852 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.247903 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.247955 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.248008 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.248059 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.248111 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.248170 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.248227 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.248277 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:59.248333 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.248384 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.248435 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.248488 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.248540 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.248596 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.248646 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.248698 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.248758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.248810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.248862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.248915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.248966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.249017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:59.249070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:58:59.249167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:59.249220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.249271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.249328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.249379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.249430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.249482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.249534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.249585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.249637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.249688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.249740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.249792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.249844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.249901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.249957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.250007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:59.250058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.250108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.250159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.250211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.250264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.250325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.250377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.250431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.250492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.250544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.250595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.250648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.250698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.250750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:59.250801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:58:59.250853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:59.250904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.250955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.251007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.251057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.251107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.251160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.251211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.251261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.251318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.251371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.251423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.251475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.251528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.251584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.251640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.251690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:59.251739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.251790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.251840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.251893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.251946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.252004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.252054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.252106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.252165 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:58:59.252193 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.252259 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.252326 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.252385 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.252444 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.252502 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:59.252560 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:59.252618 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:59.252677 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.252737 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.252795 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.252853 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.252911 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.252969 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.253027 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.253085 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.253143 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.253202 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.253260 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.253326 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.253384 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.253442 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.253500 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.253559 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:59.253617 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.253675 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.253740 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.253799 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.253857 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.253916 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.253974 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.254032 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.254099 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:58:59.254124 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.254184 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.254243 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.254308 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.254368 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.254427 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:59.254485 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:59.254544 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:59.254648 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.254708 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.254766 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.254824 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.254884 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.254943 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.255002 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.255059 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.255118 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.255177 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.255236 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.255301 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.255362 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.255420 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.255478 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.255537 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:59.255595 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.255655 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.255714 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.255773 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.255831 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.255890 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.255949 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.256007 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.256072 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:58:59.256097 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.256152 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.256205 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.256258 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.256317 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.256371 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:59.256424 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:59.256476 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:59.256528 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.256581 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.256634 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.256688 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.256741 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.256793 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.256846 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.256899 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.256951 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.257005 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.257057 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.257112 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.257164 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.257217 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.257269 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.257328 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:59.257381 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.257435 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.257488 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.257540 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.257639 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.257692 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.257745 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.257798 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.257858 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:58:59.257882 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.257938 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.257993 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.258048 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.258102 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.258159 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:59.258214 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:59.258269 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:59.258330 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.258386 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.258441 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.258496 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.258551 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.258605 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.258661 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.258716 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.258772 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.258828 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.258883 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.258938 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.258994 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.259049 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.259104 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.259160 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:59.259216 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.259271 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.259332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.259388 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.259443 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.259499 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.259554 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.259609 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.259667 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:58:59.259685 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:58:59.259716 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:58:59.259745 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:58:59.259774 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:58:59.259801 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:58:59.259820 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.259834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.259842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.259850 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.259857 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.259865 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:59.259873 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:59.259880 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:59.259887 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.259895 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.259902 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.259910 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.259917 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.259925 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.259932 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.259940 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.259947 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.259954 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.259962 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.259969 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.259976 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.259983 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.259990 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.259997 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:59.260004 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.260012 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.260019 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.260027 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.260034 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.260041 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.260048 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.260055 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.260062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.260072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.260079 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.260086 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.260094 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.260101 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:59.260109 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:59.260117 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:59.260124 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.260132 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.260139 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.260146 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.260153 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.260160 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.260168 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.260175 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.260182 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.260189 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.260197 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.260204 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.260211 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.260218 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.260225 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.260232 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:59.260239 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.260246 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.260253 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.260260 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.260268 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.260275 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.260282 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.260290 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.260303 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.260313 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.260319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.260327 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.260333 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.260340 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:59.260347 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:59.260353 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:59.260360 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.260366 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.260373 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.260379 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.260386 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.260392 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.260399 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.260405 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.260411 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.260419 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.260425 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.260432 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.260438 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.260445 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.260451 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.260458 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:59.260464 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.260471 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.260477 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.260484 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.260490 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.260496 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.260502 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.260508 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.260515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:59.260522 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.260529 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:59.260536 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:59.260542 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:59.260549 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:59.260556 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:59.260563 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:59.260569 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:59.260576 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:59.260582 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:59.260588 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:59.260595 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.260601 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.260608 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:59.260615 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:59.260621 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:59.260627 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.260634 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:59.260640 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:59.260647 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:59.260653 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:59.260659 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:59.260666 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:59.260672 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:59.260678 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:59.260684 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:59.260691 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:59.260697 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:59.260704 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:59.260710 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:59.260716 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:59.260787 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:58:59.260796 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:59.260801 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:59.260805 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:59.260811 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:58:59.260816 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:58:59.260820 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:58:59.260829 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:58:59.260837 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:58:59.260868 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.260875 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167807" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:59.260888 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:58:59.260909 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:58:59.260915 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:58:59.260919 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:58:59.260923 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:58:59.260928 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167807" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:59.260938 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:59.260944 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:59.260948 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:59.260957 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.260965 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:59.260969 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:58:59.260992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.261000 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:59.261004 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.261027 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:58:59.261033 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:58:59.261036 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:58:59.261040 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:58:59.261044 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:58:59.261048 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:58:59.261052 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:59.261056 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:58:59.261062 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167807" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:59.261072 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:59.261078 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:59.261082 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:59.261088 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.261093 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:59.261097 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:59.261120 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:58:59.261126 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.261130 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.261136 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.261140 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:59.261149 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:58:59.261156 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:59.261161 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:59.261165 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:58:59.261171 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167807" 2019-02-24 05:58:59.261178 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:59.261182 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:59.261187 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:59.261193 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:59.261197 wsdl: in serializeType: returning: 167807 2019-02-24 05:58:59.261203 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:58:59.261210 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:59.261214 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:59.261218 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:58:59.261222 wsdl: in serializeType: returning: 167807 2019-02-24 05:58:59.261227 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167807 2019-02-24 05:58:59.261239 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167807 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:58:59.261243 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:58:59.261249 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5085"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:58:59.261262 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:58:59.261267 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167807 2019-02-24 05:58:59.261277 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:58:59.261352 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:58:59.261288 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:58:59.261304 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:58:59.261309 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:58:59.261314 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:58:59.261318 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:58:59.261325 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:59.261334 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:59.261341 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:58:59.261346 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:58:59.261358 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:58:59.261368 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:58:59.261376 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:58:59.268747 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:58:59.268761 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:58:59.268771 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:58:59.268777 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:58:59.268782 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:59.268786 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:59.268790 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:58:59.268794 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:58:59.268798 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:58:59.268829 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:58:59.299809 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:58:59.299826 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:58:59.299833 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:59.299838 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:58:59.299843 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:58:59.299848 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:58:59.299853 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:58:59.299859 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:58:59.299863 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:58:59.299869 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:51 GMT 2019-02-24 05:58:59.299874 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:58:59.299879 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:58:59.299884 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:58:59.299892 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:58:59.299914 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:58:59.299923 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:58:59.299931 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:58:59.299936 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:58:59.299940 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:58:59.299977 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:58:59.299989 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:58:59.299994 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:58:59.300010 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:59.300016 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:58:51 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:58:59.300040 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:58:59.300048 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:58:59.300065 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:58:59.300071 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:58:59.300161 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:58:59.300251 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:58:59.300257 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:58:59.300265 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:58:59.300274 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:58:59.300305 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:58:59.300360 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:58:59.300378 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:58:59.300389 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:58:59.300396 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:58:59.300400 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:58:59.300405 nusoap_client: detail =