Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 52.65Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
31694304253651K Z Model turbiny: S100G
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Deutz
 Silnik: BF4M1013EC
JR T1521
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:17 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:47:35.096875 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:47:35.096927 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:35.096942 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147991" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:47:35.096960 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:35.096971 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:47:35.096980 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:47:35.096996 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:47:35.097004 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:35.097011 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:35.097021 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:47:35.097029 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:47:35.097041 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:47:35.097047 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:47:35.097052 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:47:35.097058 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:47:35.097062 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:47:35.097075 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:35.097091 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:35.097100 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:47:35.097106 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:47:35.097112 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:47:35.097121 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:47:35.097130 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:47:35.104690 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:47:35.104726 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:47:35.104753 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:47:35.104767 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:35.104777 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:35.104786 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:47:35.104794 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:47:35.104838 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:47:35.123365 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:47:35.123409 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:47:35.123425 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:35.123435 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:47:35.123446 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:47:35.123457 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:47:35.123467 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:47:35.123479 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:47:35.123490 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:47:35.123500 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:17 GMT 2019-02-19 19:47:35.123511 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:47:35.123521 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:47:35.123532 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:47:35.123550 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:47:35.123594 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:47:35.130943 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:47:35.131358 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:47:35.138367 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-19 19:47:35.138502 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:35.138963 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:35.139309 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:35.139552 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:35.146339 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:47:35.146389 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:47:35.146415 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-02-19 19:47:35.146886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:35.147193 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:35.147424 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:35.147447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:35.147816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:35.147969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:35.147998 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:35.148403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:35.148432 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:35.148446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:35.149035 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:35.154089 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:35.154538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:35.154570 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:47:35.155150 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:35.155827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:35.155911 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:35.155940 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:35.156378 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:47:35.156933 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:35.156955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:47:35.157299 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:47:35.157323 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 19:47:35.174282 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:47:35.174552 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:47:35.174576 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:47:35.174587 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:47:35.174633 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:47:35.174684 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:47:35.174708 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:47:35.174721 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:47:35.174748 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:47:35.174763 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:47:35.174995 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:47:35.175018 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:47:35.175098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:47:35.175151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175211 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.175228 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175254 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:35.175304 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.175318 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175341 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:35.175372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.175438 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.175468 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175480 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.175509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175564 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.175577 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175598 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:47:35.175625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.175676 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:47:35.175706 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175718 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:47:35.175747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175800 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.175814 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175835 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:35.175872 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.175885 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175905 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:35.175941 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.175954 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.175977 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:47:35.176005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.176071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.176102 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:47:35.176141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176191 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.176204 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176225 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:47:35.176253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.176315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:47:35.176346 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176359 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:47:35.176387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176438 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.176452 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176472 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:47:35.176509 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.176521 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176541 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:47:35.176576 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.176588 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176608 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:47:35.176644 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.176657 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176677 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:35.176704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.176780 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.176809 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176821 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.176849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176896 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176908 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.176982 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:35.177023 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:35.177055 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177077 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:35.177096 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:47:35.177121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:35.177171 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:47:35.177202 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177213 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:47:35.177240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177293 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.177308 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177328 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:35.177353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.177400 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.177427 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177438 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.177463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177578 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.177596 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177617 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:47:35.177642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.177691 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:47:35.177718 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177728 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:47:35.177758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177803 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.177814 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177832 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:35.177856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.177904 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.177932 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.177942 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.177969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178019 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.178033 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178051 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:47:35.178078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.178126 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:47:35.178152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178162 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:47:35.178186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178230 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.178242 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178258 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:35.178298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.178310 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178328 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:35.178351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.178403 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:47:35.178429 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178440 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.178464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178506 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.178517 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178534 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:47:35.178557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.178601 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:47:35.178626 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178637 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:47:35.178660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178705 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.178717 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178738 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:35.178771 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.178782 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178797 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:35.178819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.178869 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:47:35.178894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178904 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.178927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178967 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.178977 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.178993 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:47:35.179013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.179054 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:47:35.179078 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179087 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:47:35.179110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179149 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.179160 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179175 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:35.179196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.179237 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:47:35.179261 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179270 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.179300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179343 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.179354 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179371 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:47:35.179394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.179440 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:47:35.179465 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179476 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:47:35.179501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179544 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.179555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179573 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:35.179598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.179646 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.179673 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179683 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.179708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179750 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.179762 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179779 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:47:35.179803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.179847 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:47:35.179872 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179883 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:47:35.179906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179949 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.179961 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.179978 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:47:35.180001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.180046 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.180073 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180083 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.180109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180155 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.180168 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180186 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:47:35.180212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.180261 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:47:35.180296 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180307 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:47:35.180332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180375 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.180386 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180403 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:47:35.180427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.180471 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.180496 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180507 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.180531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180573 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.180585 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180601 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:47:35.180625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.180668 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:47:35.180693 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180704 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:47:35.180726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180768 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.180779 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180796 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:47:35.180826 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.180838 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180856 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:47:35.180879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.180928 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.180952 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.180962 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.180984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181025 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.181037 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181054 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:47:35.181077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.181121 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:47:35.181147 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181157 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:35.181181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.181235 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:35.181282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.181328 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.181355 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181365 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.181388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181433 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.181445 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181463 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:35.181488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.181535 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:35.181564 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181574 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:47:35.181600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181644 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:35.181656 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181673 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:47:35.181697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.181741 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.181767 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181777 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.181800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181852 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.181957 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:35.181993 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:35.182021 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182040 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:35.182060 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:47:35.182084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:35.182131 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:35.182159 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182172 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:47:35.182197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182248 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:35.182261 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182286 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:47:35.182311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.182356 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.182384 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182396 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.182421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182466 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182477 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182549 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:35.182588 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:35.182621 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182641 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:35.182662 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:47:35.182688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:35.182736 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:35.182766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182779 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:47:35.182806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182855 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.182869 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:47:35.182924 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.182938 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.182957 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:47:35.182993 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.183005 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183024 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:47:35.183059 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.183072 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183092 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:35.183127 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.183140 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183160 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:47:35.183194 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.183207 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183225 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:47:35.183260 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.183280 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183299 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:35.183325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.183419 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.183449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183461 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.183487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183532 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.183545 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:47:35.183588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.183635 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:47:35.183663 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183673 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:47:35.183700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183747 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.183761 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183779 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:47:35.183815 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.183827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183845 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:35.183879 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.183892 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183911 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:35.183937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.183978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.184001 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.184029 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184042 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.184069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184116 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.184131 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:47:35.184175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.184262 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:47:35.184304 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184316 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:35.184344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184420 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.184435 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184454 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:35.184481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.184530 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.184559 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184570 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.184596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184644 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.184657 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184677 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:35.184703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.184753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:35.184783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184795 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:47:35.184822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184870 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.184884 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184904 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:47:35.184938 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.184952 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.184972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:35.185007 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.185020 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185040 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:35.185067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.185132 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.185160 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185173 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.185200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185250 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.185264 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185291 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:47:35.185319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.185403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:35.185435 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185447 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:35.185475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185521 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.185534 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185554 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:35.185590 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.185603 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185622 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:35.185657 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.185670 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185690 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:35.185725 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.185739 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185758 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:35.185793 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.185808 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185827 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:35.185853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.185911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.185964 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.185997 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.186009 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.186037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.186088 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186102 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.186122 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:47:35.186149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.186178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.186202 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:35.186229 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186323 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186339 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186359 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186387 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.186479 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.186546 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186566 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:35.186601 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.186614 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186633 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:47:35.186698 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.186713 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186734 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:47:35.186798 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.186812 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186832 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:47:35.186894 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.186906 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.186924 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:47:35.186981 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:35.186994 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.187013 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:47:35.187046 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.187057 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.187101 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.187161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.187175 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.187192 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:35.187224 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.187235 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.187290 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:35.187330 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.187371 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.187418 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:35.187475 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.187636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.187679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.187691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:35.187723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.187775 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.187789 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.187808 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:35.187845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.187857 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.187877 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:35.187911 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.187923 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.187941 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:35.187975 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.187987 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.188006 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:47:35.188032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.188078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.188100 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.188141 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.188168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.188217 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188230 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.188248 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:47:35.188281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.188309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.188330 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:35.188355 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188405 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188418 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188436 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188458 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.188511 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188555 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.188567 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188586 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:35.188620 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.188634 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188654 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:47:35.188682 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.188692 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188706 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:35.188731 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.188741 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188755 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:47:35.188780 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.188789 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188803 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:35.188829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.188840 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188858 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:35.188891 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.188904 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188921 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:35.188950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.188960 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.188976 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:47:35.189004 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.189015 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.189032 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:47:35.189060 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.189071 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.189088 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:35.189115 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.189126 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.189141 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:35.189162 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.189258 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.189296 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.189307 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:35.189331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.189373 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.189384 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.189401 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:35.189431 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.189442 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.189458 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:35.189487 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.189499 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.189516 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:35.189543 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:35.189555 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.189572 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.189593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.189638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.189657 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.189680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.189691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.189714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.189756 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.189768 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.189784 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:47:35.189806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.189831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.189847 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:35.189869 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.189914 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.189925 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.189941 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.189963 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.189990 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.190012 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190054 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.190064 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190082 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:35.190110 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.190121 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190138 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:47:35.190173 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.190185 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190201 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:47:35.190229 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.190239 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190254 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:47:35.190287 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.190297 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190313 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:35.190340 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.190351 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190365 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:35.190391 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.190401 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190417 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:35.190444 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.190456 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190470 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:47:35.190497 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.190507 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190521 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:47:35.190548 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.190558 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190572 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:47:35.190599 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.190608 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190623 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:35.190649 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.190659 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190674 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:35.190694 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.190794 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.190817 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.190859 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.190869 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.190884 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.190904 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.190930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.190950 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191074 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.191086 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191103 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:47:35.191134 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.191145 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191160 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:47:35.191187 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.191197 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191211 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:47:35.191238 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.191248 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191262 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:47:35.191296 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.191306 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191321 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:47:35.191348 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.191358 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191372 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:47:35.191399 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.191409 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191425 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:47:35.191452 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.191462 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191476 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:47:35.191503 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.191513 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191527 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:47:35.191553 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.191563 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191577 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:47:35.191604 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.191613 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191628 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:47:35.191654 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.191664 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191678 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:47:35.191704 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.191714 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191728 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:35.191754 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.191764 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191779 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:47:35.191798 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.191909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.191936 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.191946 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:47:35.191968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192006 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.192016 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192031 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:47:35.192051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.192091 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.192113 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192122 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.192142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192180 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.192190 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192205 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:47:35.192225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.192264 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:47:35.192293 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192303 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:47:35.192323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192361 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.192371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192386 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:35.192414 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.192424 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192439 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:35.192465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.192475 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192489 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:35.192516 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:35.192525 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192540 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:47:35.192559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.192620 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:47:35.192642 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192651 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.192672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192709 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:35.192719 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192734 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:47:35.192754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.192778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.192792 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:47:35.192813 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:35.192853 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:47:35.192863 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:35.192877 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:47:35.192897 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:35.192923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.192943 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.192980 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.192990 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.193005 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:47:35.193031 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.193041 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.193056 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:47:35.193132 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.193144 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.193161 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:47:35.193189 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:47:35.193200 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.193219 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:47:35.193247 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.193257 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.193272 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:47:35.193305 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.193315 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.193330 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:47:35.193356 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.193366 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.193381 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:35.193408 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.193419 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.193434 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:47:35.193460 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.193470 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.193485 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:47:35.193511 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.193521 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.193536 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:35.193556 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:47:35.193642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.193667 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.193676 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:47:35.193699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.193736 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.193747 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.193761 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:35.193781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.193806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.193821 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.193843 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.193852 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.193873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.193910 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:35.193921 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.193936 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:47:35.193956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.193980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.193995 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:47:35.194015 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:35.194054 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:35.194065 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:35.194081 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:47:35.194111 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:35.194122 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:35.194137 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:47:35.194164 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:35.194174 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:35.194189 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:47:35.194211 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:47:35.194254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.194285 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.194295 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:47:35.194319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.194361 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.194371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.194386 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:35.194415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.194426 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.194442 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:47:35.194470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.194481 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.194495 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:47:35.194516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.194554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.194570 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.194593 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.194603 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.194627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.194665 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.194676 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.194692 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:47:35.194714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.194739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.194754 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:47:35.194774 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.194816 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.194827 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.194843 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.194867 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.194894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.194915 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.194956 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.194966 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.194982 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:47:35.195011 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.195021 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.195037 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:47:35.195064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.195074 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.195089 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:47:35.195118 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.195128 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.195143 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:47:35.195171 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.195182 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.195197 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:47:35.195225 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.195236 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.195251 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:47:35.195295 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.195306 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.195323 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:47:35.195351 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.195366 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.195381 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:47:35.195408 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.195419 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.195435 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:47:35.195456 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.195534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.195559 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.195568 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:47:35.195590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.195627 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.195637 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.195652 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:47:35.195680 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.195690 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.195704 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:35.195731 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.195741 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.195756 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:35.195782 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.195792 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.195807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:35.195833 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.195843 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.195857 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:47:35.195877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.195927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.195943 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.196177 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196191 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.196219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196263 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196278 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196338 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:35.196430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:35.196463 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196481 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:35.196501 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:47:35.196607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:47:35.196658 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:47:35.196682 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196692 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:47:35.196713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196764 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.196822 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196846 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:47:35.196874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.196916 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.196940 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.196950 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.197044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.197133 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:35.197146 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.197165 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:47:35.197189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.197223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.197307 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:47:35.197339 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.197356 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:47:35.197417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.197514 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.197527 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.197544 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:35.197567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.197628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.197831 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.197929 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.197942 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.198007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.198057 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198069 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.198175 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:47:35.198208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.198239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.198256 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:47:35.198284 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198344 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198356 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198373 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198395 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.198458 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198505 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.198517 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198537 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:47:35.198567 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.198578 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198594 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:47:35.198621 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.198631 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198645 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:47:35.198721 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.198732 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198747 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:47:35.198803 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.198815 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198830 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:47:35.198857 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:35.198867 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198882 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:47:35.198909 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:35.198919 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198937 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:47:35.198964 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:47:35.198974 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.198989 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:47:35.199019 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:35.199030 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.199045 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:47:35.199129 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.199142 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.199158 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:47:35.199190 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.199201 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.199288 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:47:35.199320 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.199331 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.199346 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:47:35.199377 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.199385 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.199398 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:47:35.199413 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.199477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.199497 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.199503 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:47:35.199556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.199590 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.199637 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.199654 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:47:35.199675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.199693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.199704 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.199721 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.199728 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.199743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.199773 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.199785 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.199845 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:47:35.199864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.199881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.199891 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:47:35.199910 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.199917 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:35.199932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.199957 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.199965 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.199975 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:47:35.199998 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.200005 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200016 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:47:35.200034 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.200041 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200051 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:47:35.200069 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.200076 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200087 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:47:35.200100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.200138 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200154 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200161 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.200206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200236 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200244 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200254 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:47:35.200268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.200303 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:35.200318 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200348 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200356 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200366 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200380 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.200412 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200438 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.200445 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200455 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:47:35.200473 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.200480 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200522 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:47:35.200542 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.200550 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200560 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:47:35.200578 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.200589 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200600 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:47:35.200618 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.200625 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200635 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:47:35.200653 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.200660 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200670 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:47:35.200688 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:35.200695 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200705 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:47:35.200718 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.200758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.200776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200783 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:47:35.200798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200823 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.200830 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200840 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:47:35.200858 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.200865 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200875 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:47:35.200893 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.200900 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200910 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:47:35.200928 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.200935 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200945 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:47:35.200963 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.200970 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.200980 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:47:35.200997 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.201004 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.201014 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:47:35.201032 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.201039 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.201048 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:47:35.201066 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.201073 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.201083 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:47:35.201096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.201139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.201188 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.201211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.201218 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:47:35.201234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.201260 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:35.201270 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.201287 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:47:35.201301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.201317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.201328 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:47:35.201345 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:47:35.201352 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:47:35.201365 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:47:35.201381 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.201387 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:47:35.201402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.201425 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:35.201446 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:47:35.201463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.201474 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:47:35.201484 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:47:35.201502 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.201509 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:47:35.201519 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:47:35.201536 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:47:35.201543 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:47:35.201554 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:47:35.201571 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.201578 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:35.201588 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.201605 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.201612 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:35.201622 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.201639 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.201646 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:35.201657 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.201674 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.201681 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:47:35.201691 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.201708 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:35.201714 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:47:35.201755 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:35.201776 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:35.201783 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:47:35.201793 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:47:35.201811 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.201818 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:47:35.201831 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.201849 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:47:35.201856 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:47:35.201866 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:47:35.201883 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.201890 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:47:35.201901 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.201918 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.201925 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:47:35.201935 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.201951 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:47:35.201958 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:47:35.201968 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:47:35.201982 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:47:35.202046 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.202081 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:47:35.202109 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.202141 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:47:35.202168 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.202225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:47:35.202254 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.202313 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:47:35.202349 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.202376 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:47:35.202407 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:47:35.202435 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:47:35.202462 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:47:35.202488 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:47:35.202517 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:47:35.202543 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:47:35.202571 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.202598 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:47:35.202625 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.202678 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:47:35.202711 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.202787 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:47:35.202814 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.202897 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:47:35.202927 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.202981 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:35.203011 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.203038 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:35.203068 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.203095 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:47:35.203122 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.203150 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:47:35.203177 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.203204 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:47:35.203262 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.203298 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:35.203330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.203357 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:47:35.203410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.203444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:35.203471 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.203530 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:35.203559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.203585 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:35.203616 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.203643 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:47:35.203670 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:47:35.203697 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:47:35.203723 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.203750 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:47:35.203797 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.203827 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:47:35.203854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.203880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:47:35.203907 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.203934 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:47:35.203961 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.203987 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:47:35.204014 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.204041 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:47:35.204067 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.204095 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:47:35.204122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.204150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:47:35.204178 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204196 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204223 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:35.204250 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204267 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204291 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204318 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:35.204345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204423 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:35.204450 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204476 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.204502 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204529 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.204556 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204573 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204600 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.204627 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204644 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204671 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.204698 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204725 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.204752 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204778 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:35.204804 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204831 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.204857 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204922 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.204972 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.204991 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205066 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:35.205094 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205125 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.205153 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205180 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:35.205206 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205247 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:35.205280 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205299 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205386 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205412 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.205439 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205457 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205497 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205528 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.205630 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205700 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.205782 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205802 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205826 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.205924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.205996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.206093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206110 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206127 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206145 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206195 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.206250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206270 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206294 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206316 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.206382 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206553 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.206616 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206656 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206739 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206779 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206839 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:35.206873 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206905 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:35.206933 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206951 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.206968 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207065 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.207094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:35.207309 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207342 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:47:35.207377 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207408 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.207450 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207486 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.207514 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207531 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207584 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.207709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207750 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:47:35.207980 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.207998 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208027 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:35.208058 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208079 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208097 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208123 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:35.208152 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208174 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:35.208268 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208337 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.208365 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208458 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.208503 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208528 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208561 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.208588 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208610 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208641 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.208673 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208700 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.208731 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208763 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:35.208794 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208821 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.208851 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.208908 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:47:35.208995 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209041 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209072 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:47:35.209099 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209125 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.209182 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209234 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:35.209297 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209353 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:35.209385 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.209902 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209923 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209947 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.209975 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.210001 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210032 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.210066 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210084 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210101 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210128 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.210158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:47:35.210304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210322 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210339 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210356 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210386 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.210425 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210652 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210689 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.210716 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210752 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:47:35.210781 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210798 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210816 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210837 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210900 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:47:35.210929 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.210959 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:47:35.210993 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211013 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211030 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211056 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.211086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:47:35.211277 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211311 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:47:35.211347 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211375 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:47:35.211404 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211438 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:47:35.211472 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211490 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211524 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211554 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.211590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211705 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211722 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:47:35.211749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:47:35.211779 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.211846 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.211901 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.211960 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.212012 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.212070 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:35.212123 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:47:35.212179 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:35.212236 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.212297 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.212350 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.212400 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.212454 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.212504 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.212553 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.212600 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.212649 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.212697 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.212747 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.212797 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.212848 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.212904 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.212959 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.213007 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:35.213055 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.213102 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.213149 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.213198 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.213248 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.213308 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.213357 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.213406 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.213463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.213511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.213560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.213609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.213656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.213751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:35.213802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:47:35.213850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:35.213899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.213947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.213996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.214044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.214091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.214140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.214189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.214238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.214292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.214342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.214392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.214441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.214491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.214544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.214597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.214645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:35.214693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.214740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.214789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.214838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.214923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.214978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.215026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.215093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.215178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.215235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.215290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.215340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.215388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.215436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:35.215485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:47:35.215533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:35.215581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.215629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.215679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.215726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.215774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.215823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.215871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.215918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.215967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.216015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.216064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.216113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.216163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.216216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.216268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.216320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:35.216368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.216415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.216462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.216511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.216560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.216614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.216663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.216712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.216768 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:47:35.216795 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.216856 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.216912 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.216966 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.217021 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.217076 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:35.217129 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:35.217183 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:35.217237 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.217297 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.217350 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.217404 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.217458 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.217513 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.217566 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.217620 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.217673 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.217727 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.217782 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.217836 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.217890 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.217944 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.217997 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.218051 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:35.218105 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.218159 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.218220 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.218280 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.218335 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.218389 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.218442 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.218496 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.218558 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:47:35.218583 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.218639 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.218694 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.218748 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.218802 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.218856 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:35.218958 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:35.219013 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:35.219068 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.219122 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.219177 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.219232 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.219292 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.219347 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.219402 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.219456 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.219510 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.219565 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.219620 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.219674 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.219728 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.219783 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.219837 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.219891 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:35.219945 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.219999 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.220053 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.220107 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.220161 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.220215 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.220269 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.220328 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.220390 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:47:35.220413 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.220464 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.220514 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.220562 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.220612 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.220662 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:35.220710 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:35.220759 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:35.220808 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.220857 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.220906 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.220955 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.221005 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.221055 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.221104 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.221153 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.221202 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.221251 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.221306 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.221356 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.221434 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.221491 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.221541 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.221638 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:35.221753 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.221828 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.221890 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.221940 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.221994 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.222047 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.222100 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.222155 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.222217 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:47:35.222245 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.222332 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.222392 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.222451 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.222511 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.222562 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:47:35.222621 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:47:35.222673 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:47:35.222728 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.222780 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.222831 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.222882 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.222933 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.222984 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.223035 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.223086 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.223137 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.223189 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.223240 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.223296 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.223348 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.223399 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.223450 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.223501 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:47:35.223552 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.223603 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.223655 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.223706 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.223757 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.223808 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.223859 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.223909 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.223964 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:47:35.223982 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:47:35.224013 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:47:35.224041 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:47:35.224068 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:47:35.224094 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:47:35.224113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.224129 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.224139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.224150 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.224160 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.224169 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:35.224178 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:35.224187 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:35.224196 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.224205 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.224213 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.224222 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.224231 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.224240 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.224248 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.224256 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.224265 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.224286 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.224296 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.224305 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.224314 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.224322 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.224330 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.224339 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:35.224347 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.224355 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.224363 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.224372 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.224381 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.224389 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.224397 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.224405 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.224414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.224424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.224432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.224441 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.224450 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.224458 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:35.224466 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:35.224475 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:35.224483 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.224491 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.224499 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.224507 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.224515 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.224523 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.224531 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.224539 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.224547 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.224555 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.224563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.224571 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.224579 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.224587 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.224594 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.224602 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:35.224609 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.224617 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.224624 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.224632 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.224639 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.224648 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.224655 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.224663 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.224671 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.224681 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.224689 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.224697 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.224705 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.224713 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:35.224720 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:35.224727 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:35.224734 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.224741 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.224748 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.224755 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.224762 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.224770 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.224777 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.224784 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.224791 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.224798 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.224806 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.224813 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.224820 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.224827 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.224834 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.224842 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:35.224850 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.224856 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.224863 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.224870 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.224876 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.224883 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.224890 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.224897 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.224904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:47:35.224912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.224919 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:47:35.224927 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:47:35.224934 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:47:35.224941 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:47:35.224948 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:47:35.224956 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:47:35.224962 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:47:35.224969 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:47:35.224976 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:47:35.224983 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:47:35.224990 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.224998 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.225006 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:47:35.225013 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:47:35.225020 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:47:35.225082 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.225090 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:47:35.225097 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:47:35.225104 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:47:35.225112 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:47:35.225119 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:47:35.225126 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:47:35.225132 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:47:35.225139 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:47:35.225146 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:47:35.225153 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:47:35.225159 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:47:35.225166 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:47:35.225173 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:47:35.225180 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:47:35.225257 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:47:35.225267 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:35.225276 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:35.225282 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:47:35.225289 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:47:35.225293 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:47:35.225298 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:47:35.225307 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:47:35.225316 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:47:35.225356 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.225363 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147991" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:35.225377 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:47:35.225398 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:47:35.225405 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:47:35.225410 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:47:35.225415 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:47:35.225420 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147991" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:35.225432 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:35.225439 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:35.225444 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:35.225456 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.225466 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:47:35.225471 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:47:35.225494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.225503 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:35.225508 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.225531 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:47:35.225537 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:47:35.225541 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:47:35.225545 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:47:35.225549 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:47:35.225553 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:47:35.225558 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:35.225562 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:47:35.225568 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "147991" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:47:35.225579 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:35.225585 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:35.225590 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:47:35.225596 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.225602 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:47:35.225606 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:47:35.225629 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:47:35.225636 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.225641 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.225647 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.225651 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:47:35.225661 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:47:35.225669 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:35.225674 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:35.225679 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:47:35.225685 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "147991" 2019-02-19 19:47:35.225692 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:35.225697 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:35.225702 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:35.225708 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:35.225713 wsdl: in serializeType: returning: 147991 2019-02-19 19:47:35.225719 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:47:35.225726 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:47:35.225730 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:47:35.225735 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:47:35.225739 wsdl: in serializeType: returning: 147991 2019-02-19 19:47:35.225744 wsdl: serializeRPCParameters returning: 147991 2019-02-19 19:47:35.225757 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=147991 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:47:35.225762 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:47:35.225768 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1919"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:47:35.225782 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:47:35.225788 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=147991 2019-02-19 19:47:35.225798 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:47:35.225873 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:47:35.225810 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:47:35.225821 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:47:35.225826 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:47:35.225831 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:47:35.225835 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:47:35.225842 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:35.225852 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:35.225860 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:47:35.225866 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:47:35.225879 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:47:35.225889 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:47:35.225897 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:47:35.233324 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:47:35.233344 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:47:35.233361 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:47:35.233371 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:47:35.233381 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:47:35.233389 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:47:35.233406 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:47:35.233415 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:47:35.233425 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:47:35.233464 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:47:35.246273 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:47:35.246298 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:47:35.246310 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:35.246321 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:47:35.246332 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:47:35.246342 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:47:35.246354 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:47:35.246365 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:47:35.246376 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:47:35.246387 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:47:17 GMT 2019-02-19 19:47:35.246407 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:47:35.246419 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:47:35.246429 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:47:35.246444 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:47:35.246479 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:47:35.246503 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:47:35.246519 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:47:35.246527 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:47:35.246536 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:47:35.246581 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:47:35.246598 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:47:35.246608 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:47:35.246636 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:47:35.246647 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:47:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:47:35.246690 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:47:35.246705 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:47:35.246733 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:47:35.246744 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:47:35.246885 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:47:35.247052 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:47:35.247064 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:47:35.247078 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:47:35.247096 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:47:35.247135 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:47:35.247233 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:47:35.247265 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:47:35.247285 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:47:35.247298 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:47:35.247306 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:47:35.247314 nusoap_client: detail =