Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 52.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
MY29 Model turbiny: RHB52-52002P15NFBRL348C
 Producent OE: IHI
 Pojazd: YANMAR
 Silnik:
JR T4442
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:05:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:06:04.191067 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:06:04.191118 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:06:04.191132 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219943" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:06:04.191149 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:06:04.191158 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:06:04.191166 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:06:04.191179 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:06:04.191187 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:06:04.191194 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:06:04.191204 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:06:04.191212 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:06:04.191223 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:06:04.191228 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:06:04.191233 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:06:04.191237 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:06:04.191241 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:06:04.191253 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:06:04.191267 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:06:04.191276 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:06:04.191282 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:06:04.191288 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:06:04.191297 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:06:04.191305 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:06:04.198843 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:06:04.198872 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:06:04.198890 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:06:04.198898 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:06:04.198904 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:06:04.198911 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:06:04.198916 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:06:04.198952 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:06:04.216200 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:06:04.216249 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:06:04.216257 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:06:04.216263 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:06:04.216269 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:06:04.216284 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:06:04.216291 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:06:04.216298 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:06:04.216303 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:06:04.216309 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:05:46 GMT 2019-02-19 20:06:04.216315 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:06:04.216320 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:06:04.216327 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:06:04.216345 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:06:04.216378 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:06:04.223903 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:06:04.223947 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-19 20:06:04.224296 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.224322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:06:04.231368 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.231606 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:06:04.232044 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:06:04.232372 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.232607 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.232842 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.238716 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.238799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:06:04.238947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:06:04.239083 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:06:04.239644 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.239673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:06:04.239985 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.240220 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.240453 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.240481 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.240917 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.240942 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.241388 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.241431 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:06:04.241966 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.241990 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:06:04.246502 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:06:04.246833 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:06:04.247307 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:06:04.247912 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:06:04.248334 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:06:04.248762 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.248787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.249223 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.249459 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:06:04.249722 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 20:06:04.263863 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:06:04.264301 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:06:04.264322 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:06:04.264332 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:06:04.264418 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:06:04.264471 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:06:04.264508 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:06:04.264520 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:06:04.264596 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:06:04.264607 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:06:04.264857 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:06:04.264922 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:06:04.265010 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.265025 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:06:04.265108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.265165 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.265179 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.265208 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:06:04.265251 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.265263 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.265317 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:06:04.265403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.265462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.265484 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.265513 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.265575 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.265605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.265654 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.265670 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.265697 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:06:04.265722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.265750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.265768 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:06:04.265798 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.265817 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:06:04.265970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266020 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.266076 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266099 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:06:04.266132 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.266143 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266175 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:06:04.266208 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.266219 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266236 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:06:04.266264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.266420 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.266450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266461 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:06:04.266539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266588 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.266600 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266621 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:06:04.266653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.266700 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:06:04.266726 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:06:04.266773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266818 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.266875 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266905 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:06:04.266939 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.266950 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.266968 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:06:04.267049 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.267062 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267078 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:06:04.267114 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.267133 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267151 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:04.267175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.267253 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.267329 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267346 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.267380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267424 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267435 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267557 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:04.267604 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:04.267640 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267660 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:06:04.267678 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:06:04.267705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:06:04.267757 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:06:04.267873 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267885 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:06:04.267909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.267962 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.268047 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268115 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:06:04.268140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.268190 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.268226 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268293 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.268387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268444 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.268454 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268467 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:06:04.268482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.268511 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:06:04.268528 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268535 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:06:04.268556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268583 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.268591 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268601 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:04.268614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.268640 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.268656 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268662 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.268676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268702 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.268710 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268720 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:06:04.268733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.268758 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:06:04.268773 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268780 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:06:04.268793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268818 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.268826 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268836 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:06:04.268854 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.268861 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268871 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:04.268883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.268912 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:06:04.268927 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268933 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.268947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268972 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.268979 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.268989 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:06:04.269002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.269027 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:06:04.269042 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269049 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:06:04.269062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269092 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.269100 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269110 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:06:04.269130 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.269136 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269146 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:04.269159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.269188 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:06:04.269203 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269209 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.269223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269248 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.269255 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269265 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:06:04.269278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.269302 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:06:04.269317 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269323 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:06:04.269336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269361 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.269368 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269384 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:04.269398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.269423 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:06:04.269438 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269445 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.269458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269484 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.269491 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269501 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:06:04.269514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.269539 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:06:04.269554 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269560 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:06:04.269573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.269604 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269614 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:04.269627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.269651 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.269666 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269672 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.269686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269710 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.269717 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269727 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:06:04.269740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.269764 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:06:04.269779 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269785 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:06:04.269799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269823 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.269830 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269840 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:06:04.269852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.269877 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.269891 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269897 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.269911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269936 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.269942 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269952 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:06:04.269965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.269980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.269990 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:06:04.270004 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270010 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:06:04.270024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270049 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.270056 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270066 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:06:04.270078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.270103 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.270117 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270124 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.270138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270162 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.270169 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270179 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:06:04.270192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.270217 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:06:04.270231 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270237 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:06:04.270251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270275 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.270282 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270292 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:06:04.270310 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.270316 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270326 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:06:04.270339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.270367 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.270387 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270394 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.270409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270434 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.270441 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270451 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:06:04.270464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.270489 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:06:04.270504 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270511 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:06:04.270524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270549 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.270556 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270566 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:04.270578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.270603 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.270618 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270624 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.270638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270662 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.270669 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270679 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:06:04.270691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.270716 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:04.270731 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270737 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:06:04.270751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270775 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:06:04.270782 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270792 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:06:04.270805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.270830 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.270844 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270851 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.270864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270887 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270894 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:04.270954 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:04.270971 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.270982 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:06:04.270992 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:06:04.271004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:06:04.271028 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:06:04.271043 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271049 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:06:04.271063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271089 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:06:04.271096 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271106 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:06:04.271119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.271144 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.271158 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271164 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.271178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271201 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271207 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:04.271264 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:04.271281 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271291 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:06:04.271301 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:06:04.271313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:06:04.271337 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:06:04.271351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271358 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:06:04.271372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271403 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.271411 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271421 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:06:04.271439 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.271446 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271456 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:06:04.271474 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.271480 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271490 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:06:04.271507 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.271514 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271524 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:06:04.271542 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.271548 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271558 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:06:04.271575 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.271582 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271592 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:06:04.271609 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.271616 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271625 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:04.271638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.271687 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.271703 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271709 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.271724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271749 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.271756 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:06:04.271779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.271804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:06:04.271819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271825 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:06:04.271839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271864 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.271871 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271881 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:06:04.271898 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.271904 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:04.271931 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.271938 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271947 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:06:04.271960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.271983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.271992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.272007 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272013 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.272027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272051 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.272059 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:06:04.272082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.272107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:06:04.272122 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272128 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:06:04.272142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272166 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.272173 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272183 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:04.272196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.272220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.272235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272241 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.272255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272280 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.272288 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:06:04.272310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.272335 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:04.272350 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272356 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:06:04.272370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272400 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.272407 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272417 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:06:04.272435 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.272442 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:04.272470 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.272477 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272486 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:06:04.272499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.272532 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.272547 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272553 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.272567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272592 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.272599 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:06:04.272623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.272648 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:04.272663 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272669 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:04.272683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272707 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.272715 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272725 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:06:04.272742 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.272749 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272759 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:06:04.272776 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.272782 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272792 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:06:04.272809 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.272816 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272826 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:06:04.272844 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.272851 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272861 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:06:04.272873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.272914 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.272930 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272936 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.272950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272975 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.272982 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.272992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:06:04.273005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.273030 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:04.273045 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273075 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273083 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273093 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273106 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.273136 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273162 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.273169 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273179 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:04.273197 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.273204 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273213 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:06:04.273230 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.273237 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273247 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:06:04.273264 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.273271 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273280 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:06:04.273298 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.273304 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273314 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:06:04.273331 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:06:04.273338 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273348 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:06:04.273365 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.273372 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273387 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.273405 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.273412 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273422 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:04.273440 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.273446 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273456 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:06:04.273473 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.273480 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273489 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:06:04.273502 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273553 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.273571 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273578 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:04.273593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273618 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.273625 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273635 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:06:04.273653 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.273659 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273669 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:06:04.273686 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.273693 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273703 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:06:04.273720 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.273727 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273737 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:06:04.273749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.273786 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273801 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273807 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.273821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273846 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273853 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273863 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:06:04.273876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.273891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.273901 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:04.273914 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273941 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273948 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273958 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273971 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.273987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.274001 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274026 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.274034 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274043 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:06:04.274061 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.274068 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274079 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:06:04.274096 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.274103 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274112 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:06:04.274130 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.274136 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274146 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:06:04.274163 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.274170 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274180 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:06:04.274197 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.274204 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274214 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:06:04.274231 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.274238 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274248 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:04.274265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.274271 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274281 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:06:04.274298 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.274305 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274314 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:06:04.274332 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.274338 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274348 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:06:04.274365 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.274372 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274386 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:06:04.274399 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.274452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.274470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.274476 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:04.274491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.274516 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.274523 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.274533 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:06:04.274550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.274557 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.274567 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:04.274584 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.274591 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.274600 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:06:04.274618 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:04.274624 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.274634 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.274647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.274674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.274684 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.274699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.274705 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.274721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.274746 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.274753 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.274763 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:06:04.274775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.274790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.274800 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:04.274814 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.274842 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.274849 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.274859 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.274872 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.274888 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.274902 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.274928 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.274935 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.274945 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:06:04.274963 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.274969 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.274979 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:06:04.275000 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.275008 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.275018 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:06:04.275036 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.275043 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.275052 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:06:04.275070 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.275076 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.275086 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:06:04.275104 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.275110 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.275120 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:06:04.275137 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.275144 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.275154 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:04.275171 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.275179 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.275188 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:06:04.275206 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.275213 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.275223 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:06:04.275240 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275247 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.275257 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:06:04.275274 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.275280 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.275290 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:06:04.275307 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.275314 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.275324 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:06:04.275336 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.275400 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.275417 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275446 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275453 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275463 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275476 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.275506 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275532 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.275539 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275549 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:06:04.275567 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.275573 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275583 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:06:04.275601 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.275607 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275617 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:06:04.275634 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.275641 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275651 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:06:04.275669 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.275675 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275685 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:06:04.275703 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.275709 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275719 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:06:04.275736 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.275743 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275752 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:06:04.275769 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.275776 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275786 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:06:04.275803 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.275810 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275820 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:06:04.275837 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.275843 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275853 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:06:04.275870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.275877 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275887 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:06:04.275904 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.275910 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275920 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:06:04.275937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.275944 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275953 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:04.275971 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.275977 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.275987 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:06:04.276000 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.276064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.276083 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276090 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:06:04.276107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276132 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.276139 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276149 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:06:04.276162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.276187 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.276202 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276208 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.276222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276247 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.276254 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276264 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:06:04.276277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.276302 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:06:04.276317 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276323 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:06:04.276336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276362 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.276369 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276383 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:04.276402 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.276409 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276419 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:06:04.276436 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.276443 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276453 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:06:04.276470 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:04.276477 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276487 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:06:04.276499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.276536 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:06:04.276551 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276557 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.276571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276596 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:04.276603 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276613 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:06:04.276626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.276641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.276650 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:06:04.276664 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:04.276691 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:06:04.276698 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:04.276708 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:06:04.276721 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:04.276737 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.276750 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.276776 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.276783 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.276793 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:06:04.276811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.276818 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.276828 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:06:04.276845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.276852 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.276861 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:06:04.276879 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:06:04.276886 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.276896 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:06:04.276913 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.276920 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.276930 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:06:04.276947 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.276954 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.276964 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:06:04.276981 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.276988 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.276998 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:06:04.277015 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.277022 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.277032 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:06:04.277049 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.277056 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.277066 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:06:04.277083 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.277089 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.277099 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:04.277112 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:06:04.277162 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.277178 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277184 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:06:04.277199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.277232 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277242 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:04.277254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.277279 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.277294 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277300 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.277314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277339 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:06:04.277346 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277356 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:06:04.277368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.277398 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:06:04.277412 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:06:04.277440 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:04.277447 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:06:04.277457 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:06:04.277475 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:06:04.277482 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:06:04.277492 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:06:04.277509 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:04.277516 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:06:04.277526 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:06:04.277539 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:06:04.277562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.277578 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277585 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:06:04.277599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277624 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.277631 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:04.277659 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.277666 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277675 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:06:04.277693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.277700 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277709 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:06:04.277722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.277754 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.277769 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277775 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.277789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277814 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.277821 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277831 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:06:04.277844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.277859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.277868 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:06:04.277882 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.277909 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.277916 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.277926 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.277939 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.277955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.277968 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.277995 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.278002 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.278012 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:06:04.278030 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.278036 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.278046 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:06:04.278063 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.278070 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.278080 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:06:04.278097 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.278104 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.278114 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:06:04.278131 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.278138 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.278148 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:06:04.278165 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.278172 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.278181 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:06:04.278199 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.278205 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.278215 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:06:04.278232 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.278239 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.278248 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:06:04.278265 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.278272 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.278282 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:06:04.278295 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.278341 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.278358 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278364 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:06:04.278383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278410 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.278417 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278427 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:06:04.278446 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.278453 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278463 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:06:04.278480 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.278487 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278496 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:06:04.278514 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.278520 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278530 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:06:04.278548 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.278554 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278564 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:06:04.278577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.278617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.278632 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278638 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.278653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278676 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278683 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278720 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:04.278741 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:04.278757 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278768 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:06:04.278778 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:06:04.278790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:06:04.278813 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:06:04.278828 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278834 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:06:04.278850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278874 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.278881 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278891 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:06:04.278903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.278928 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.278943 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278949 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.278963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.278987 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:06:04.278994 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.279004 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:06:04.279017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.279031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.279041 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:06:04.279056 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.279062 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:06:04.279076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.279100 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.279106 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.279116 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:04.279129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.279144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.279154 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.279168 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.279174 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.279188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.279212 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279220 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.279230 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:06:04.279243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.279258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.279267 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:06:04.279281 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279308 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279315 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279325 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279337 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.279367 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279398 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.279407 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279417 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:06:04.279435 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.279442 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279452 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:06:04.279469 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.279476 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279486 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:06:04.279503 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.279510 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279519 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:06:04.279537 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.279544 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279553 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:06:04.279571 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:06:04.279578 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279587 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:06:04.279605 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:06:04.279611 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279621 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:06:04.279638 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:06:04.279645 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279656 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:06:04.279687 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:04.279698 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279714 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:06:04.279744 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.279756 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279772 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:06:04.279792 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.279799 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279809 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:06:04.279826 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.279833 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279843 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:06:04.279860 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.279867 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279877 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:06:04.279890 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.279950 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.279968 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.279975 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:06:04.279991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280016 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.280023 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280033 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:06:04.280046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.280071 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.280086 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280093 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.280107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280131 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.280138 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280148 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:06:04.280161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.280186 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:06:04.280201 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280207 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:04.280221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280245 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.280252 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280262 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:06:04.280279 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.280286 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280296 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:06:04.280313 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.280320 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280329 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:06:04.280347 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.280353 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280363 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:06:04.280376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.280421 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280437 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280443 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.280458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280483 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280490 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280500 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:06:04.280513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.280538 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:04.280552 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280580 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280588 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280597 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280610 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.280641 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280667 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.280674 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280684 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:06:04.280701 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.280707 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280717 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:06:04.280735 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.280742 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280751 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:06:04.280769 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.280775 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280785 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:06:04.280802 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.280809 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280819 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:06:04.280836 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.280843 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280852 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:06:04.280869 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:06:04.280876 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280886 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:06:04.280898 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.280937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.280954 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280960 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:06:04.280975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.280999 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.281006 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281016 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:06:04.281034 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.281041 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281051 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:06:04.281068 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.281075 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281085 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:06:04.281102 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.281109 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281118 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:06:04.281136 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.281142 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281152 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:06:04.281169 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.281176 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281186 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:06:04.281203 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.281210 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281220 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:06:04.281238 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.281245 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281255 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:06:04.281267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.281319 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.281334 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281341 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:06:04.281355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281385 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:04.281392 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281402 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:06:04.281416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.281441 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:06:04.281458 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:06:04.281465 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:06:04.281477 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:06:04.281492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281499 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:06:04.281512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:04.281556 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:06:04.281572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.281583 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:06:04.281593 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:06:04.281610 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.281617 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:06:04.281627 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:06:04.281643 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:06:04.281651 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:06:04.281661 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:06:04.281678 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.281685 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:04.281694 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.281711 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.281718 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:04.281728 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.281745 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.281752 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:04.281762 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.281778 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.281785 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:06:04.281795 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.281812 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:04.281818 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:06:04.281828 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:04.281844 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:06:04.281851 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:06:04.281861 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:06:04.281877 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.281884 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:06:04.281893 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.281910 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:06:04.281917 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:06:04.281968 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:06:04.281986 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.281993 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:06:04.282003 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.282020 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.282027 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:06:04.282036 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.282052 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:06:04.282058 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:06:04.282068 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:06:04.282082 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:06:04.282117 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.282147 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:06:04.282173 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.282200 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:06:04.282226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.282253 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:06:04.282278 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.282305 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:06:04.282331 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.282357 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:06:04.282388 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:06:04.282415 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:06:04.282441 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:06:04.282467 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:06:04.282493 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:06:04.282520 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:06:04.282547 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.282573 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:06:04.282599 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.282624 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:06:04.282650 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.282676 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:06:04.282701 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.282727 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:06:04.282753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.282779 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:04.282805 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.282830 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:06:04.282856 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.282882 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:06:04.282908 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.282935 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:06:04.282962 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.282988 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:06:04.283014 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.283042 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:04.283069 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.283095 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:06:04.283121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.283147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:04.283173 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.283199 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:04.283224 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.283250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:04.283276 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.283302 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:06:04.283328 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:06:04.283353 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:06:04.283383 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.283410 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:06:04.283436 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.283461 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:06:04.283487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.283513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:06:04.283538 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.283564 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:06:04.283590 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.283616 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:06:04.283641 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.283668 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:06:04.283693 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.283720 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:06:04.283746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.283773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:06:04.283801 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.283818 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.283844 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:04.283870 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.283887 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.283903 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.283929 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:04.283954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.283971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.283987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:04.284055 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284081 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.284106 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284132 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.284157 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284174 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284200 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.284226 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284243 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284268 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.284294 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284320 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.284346 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284371 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:04.284401 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284427 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.284453 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284479 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.284504 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284521 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284547 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:04.284572 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284599 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.284625 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284652 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:04.284677 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284703 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:04.284729 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284746 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284762 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284780 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284813 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284854 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.284881 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284898 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284914 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284939 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.284965 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.284991 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.285017 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285075 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.285101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.285218 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285235 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285268 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285293 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.285319 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285336 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285352 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285369 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285399 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.285425 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285451 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.285477 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285495 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285512 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285528 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285556 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:04.285582 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285608 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:06:04.285633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285650 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285666 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285692 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.285718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:04.285835 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285861 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:06:04.285887 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285912 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.285937 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.285964 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.285989 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286006 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286023 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286065 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.286091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286208 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:06:04.286261 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286278 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286304 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:04.286329 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286346 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286362 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286393 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:04.286419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:04.286521 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286547 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.286572 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286597 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.286623 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286640 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286665 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.286690 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286707 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286732 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.286758 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286784 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.286810 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286836 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:04.286861 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286900 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.286949 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.286982 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:06:04.287008 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287025 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287050 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:06:04.287076 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287102 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.287148 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287199 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:04.287228 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287254 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:04.287279 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287296 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287329 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.287437 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287454 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287470 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287496 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.287521 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287548 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.287574 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287591 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287607 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.287658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:06:04.287774 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287791 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287824 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287850 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.287875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287892 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287909 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287925 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.287951 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.287976 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288002 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:06:04.288027 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288044 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288061 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288079 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288104 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:06:04.288130 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288155 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:06:04.288181 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288199 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288215 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288241 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.288267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288358 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:06:04.288388 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288415 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:06:04.288440 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288466 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:06:04.288491 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288517 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:06:04.288543 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288576 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288592 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.288645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:06:04.288786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:06:04.288813 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.288873 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.288923 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.288972 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.289018 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.289065 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:04.289113 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:06:04.289160 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:04.289211 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.289260 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.289307 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.289354 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.289406 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.289454 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.289501 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.289547 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.289593 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.289641 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.289689 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.289736 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.289786 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.289840 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.289894 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.289940 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:04.289986 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.290033 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.290080 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.290128 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.290176 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.290229 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.290275 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.290323 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.290383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.290433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.290546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.290595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.290641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.290688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:04.290737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:06:04.290784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:04.290831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.290877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.290924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.290970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.291016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.291063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.291110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.291157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.291203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.291251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.291299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.291347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.291401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.291452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.291504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.291550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:04.291597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.291643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.291689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.291737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.291785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.291836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.291882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.291929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.291984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.292032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.292079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.292127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.292173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.292221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:04.292267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:06:04.292314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:04.292361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.292413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.292461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.292508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.292554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.292602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.292649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.292694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.292741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.292789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.292843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.292891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.292939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.292990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.293041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.293087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:04.293133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.293179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.293225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.293273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.293322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.293376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.293429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.293477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.293532 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:06:04.293559 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.293620 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.293675 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.293729 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.293784 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.293837 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:04.293891 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:06:04.293944 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:04.293997 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.294051 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.294104 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.294158 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.294212 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.294265 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.294318 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.294371 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.294430 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.294483 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.294537 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.294592 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.294645 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.294698 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.294751 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.294804 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:04.294857 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.294912 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.294977 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.295032 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.295085 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.295138 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.295192 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.295244 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.295305 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:06:04.295329 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.295389 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.295444 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.295553 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.295608 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.295661 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:04.295714 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:06:04.295768 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:04.295821 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.295875 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.295930 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.295983 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.296037 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.296090 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.296144 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.296198 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.296251 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.296305 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.296359 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.296419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.296473 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.296527 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.296580 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.296634 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:04.296687 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.296741 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.296795 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.296849 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.296902 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.296956 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.297009 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.297062 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.297123 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:06:04.297145 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.297195 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.297244 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.297292 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.297341 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.297396 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:04.297445 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:06:04.297493 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:04.297541 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.297589 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.297638 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.297686 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.297736 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.297786 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.297835 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.297884 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.297932 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.297980 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.298029 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.298077 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.298125 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.298174 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.298223 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.298271 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:04.298319 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.298367 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.298421 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.298470 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.298518 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.298566 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.298614 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.298663 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.298719 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:06:04.298741 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.298791 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.298841 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.298891 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.298941 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.298991 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:06:04.299042 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:06:04.299091 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:06:04.299142 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.299193 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.299244 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.299294 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.299344 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.299400 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.299450 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.299500 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.299550 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.299602 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.299653 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.299703 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.299754 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.299804 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.299855 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.299904 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:06:04.299954 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.300004 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.300056 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.300106 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.300156 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.300206 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.300257 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.300307 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.300360 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:06:04.300381 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:06:04.300412 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:06:04.300440 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:06:04.300466 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:06:04.300492 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:06:04.300514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.300530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.300539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.300549 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.300558 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.300567 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:06:04.300626 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:06:04.300635 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:06:04.300644 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.300653 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.300661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.300670 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.300678 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.300687 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.300695 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.300704 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.300712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.300720 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.300728 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.300737 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.300745 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.300754 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.300761 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.300770 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:06:04.300778 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.300785 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.300793 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.300802 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.300810 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.300818 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.300826 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.300833 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.300842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.300851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.300859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.300868 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.300875 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.300884 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:06:04.300892 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:06:04.300900 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:06:04.300908 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.300916 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.300924 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.300931 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.300939 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.300947 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.300955 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.300962 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.300970 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.300978 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.300986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.300994 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.301002 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.301009 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.301017 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.301024 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:06:04.301032 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.301039 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.301315 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.301326 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.301334 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.301341 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.301349 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.301357 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.301366 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.301376 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.301390 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.301398 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.301406 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.301413 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:06:04.301420 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:06:04.301428 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:06:04.301435 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.301442 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.301449 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.301457 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.301464 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.301471 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.301478 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.301485 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.301492 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.301499 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.301506 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.301513 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.301520 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.301526 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.301533 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.301541 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:06:04.301549 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.301556 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.301563 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.301570 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.301576 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.301583 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.301590 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.301597 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.301604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:06:04.301612 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.301620 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:06:04.301628 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:06:04.301634 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:06:04.301642 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:06:04.301649 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:06:04.301656 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:06:04.301663 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:06:04.301670 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:06:04.301677 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:06:04.301683 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:06:04.301690 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.301698 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.301709 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:06:04.301716 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:06:04.301723 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:06:04.301730 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.301737 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:06:04.301744 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:06:04.301751 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:06:04.301758 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:06:04.301765 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:06:04.301771 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:06:04.301778 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:06:04.301784 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:06:04.301791 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:06:04.301797 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:06:04.301804 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:06:04.301811 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:06:04.301818 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:06:04.301825 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:06:04.302069 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:06:04.302080 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:06:04.302085 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:06:04.302090 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:06:04.302097 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:06:04.302102 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:06:04.302106 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:06:04.302116 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:06:04.302125 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:06:04.302165 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.302176 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219943" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:06:04.302191 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:06:04.302212 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:06:04.302220 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:06:04.302225 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:06:04.302229 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:06:04.302234 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219943" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:06:04.302245 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:04.302252 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:04.302258 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:04.302270 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.302279 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:06:04.302284 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:06:04.302307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.302317 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:06:04.302321 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.302345 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:06:04.302350 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:06:04.302354 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:06:04.302359 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:06:04.302363 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:06:04.302367 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:06:04.302371 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:06:04.302376 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:06:04.302388 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219943" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:06:04.302399 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:04.302405 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:04.302410 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:06:04.302416 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.302422 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:06:04.302426 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:06:04.302450 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:06:04.302456 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.302461 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.302467 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.302471 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:06:04.302481 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:06:04.302489 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:06:04.302494 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:06:04.302499 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:06:04.302505 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219943" 2019-02-19 20:06:04.302512 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:06:04.302517 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:06:04.302522 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:06:04.302528 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:06:04.302533 wsdl: in serializeType: returning: 219943 2019-02-19 20:06:04.302539 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:06:04.302546 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:06:04.302551 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:06:04.302555 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:06:04.302560 wsdl: in serializeType: returning: 219943 2019-02-19 20:06:04.302564 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219943 2019-02-19 20:06:04.302582 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219943 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:06:04.302587 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:06:04.302593 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6745"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:06:04.302608 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:06:04.302614 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219943 2019-02-19 20:06:04.302624 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:06:04.302700 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:06:04.302638 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:06:04.302649 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:06:04.302654 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:06:04.302659 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:06:04.302663 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:06:04.302670 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:06:04.302679 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:06:04.302688 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:06:04.302693 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:06:04.302706 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:06:04.302716 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:06:04.302724 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:06:04.310368 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:06:04.310393 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:06:04.310410 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:06:04.310419 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:06:04.310433 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:06:04.310442 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:06:04.310449 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:06:04.310456 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:06:04.310465 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:06:04.310501 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:06:04.320225 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:06:04.320256 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:06:04.320266 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:06:04.320287 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:06:04.320297 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:06:04.320307 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:06:04.320317 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:06:04.320326 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:06:04.320335 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:06:04.320345 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:05:46 GMT 2019-02-19 20:06:04.320356 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:06:04.320365 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:06:04.320375 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:06:04.320388 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:06:04.320425 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:06:04.320440 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:06:04.320454 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:06:04.320462 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:06:04.320470 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:06:04.320558 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:06:04.320578 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:06:04.320587 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:06:04.320628 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:06:04.320639 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:05:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:06:04.320723 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:06:04.320738 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:06:04.320773 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:06:04.320783 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:06:04.320924 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:06:04.321074 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:06:04.321084 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:06:04.321096 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:06:04.321111 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:06:04.321145 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:06:04.321239 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:06:04.321305 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:06:04.321326 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:06:04.321338 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:06:04.321346 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:06:04.321354 nusoap_client: detail =