Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 51.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
454191-0001 Model turbiny: GT25V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: BMW
 Silnik:
JR T1836
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 07:14:46.667038 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 07:14:46.667081 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:46.667094 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167725" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 07:14:46.667110 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:46.667120 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 07:14:46.667127 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 07:14:46.667139 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 07:14:46.667147 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:46.667154 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:46.667162 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:46.667170 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:14:46.667180 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:14:46.667186 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:14:46.667190 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:14:46.667194 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:14:46.667198 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 07:14:46.667209 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:46.667222 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:46.667230 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:14:46.667236 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 07:14:46.667241 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 07:14:46.667250 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:14:46.667270 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:14:46.674623 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:14:46.674638 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:14:46.674649 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 07:14:46.674655 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:46.674660 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:46.674664 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:14:46.674668 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 07:14:46.674696 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 07:14:46.691596 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 07:14:46.691613 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 07:14:46.691620 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:46.691625 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:14:46.691630 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:14:46.691636 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:14:46.691641 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:14:46.691647 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:14:46.691657 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:14:46.691663 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:39 GMT 2019-02-24 07:14:46.691668 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:14:46.691674 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 07:14:46.691680 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:14:46.691688 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 07:14:46.691724 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 07:14:46.698754 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 07:14:46.698883 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 07:14:46.699438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:46.705946 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.706190 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:46.706649 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:46.707200 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.707446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.713474 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:46.713941 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:46.714495 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:46.715080 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.715210 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:14:46.715785 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.715801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:46.716240 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:46.716677 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:46.720754 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:46.720788 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.721163 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.721191 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.721628 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.721656 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:46.722225 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.722249 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.722700 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.722744 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:14:46.723371 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.723617 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.723841 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.723885 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 07:14:46.730100 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:46.730145 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:46.730537 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 07:14:46.730556 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:14:46.730565 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 07:14:46.730603 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 07:14:46.730654 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:14:46.730674 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:14:46.730684 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:14:46.730707 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 07:14:46.730715 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 07:14:46.730918 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 07:14:46.730937 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 07:14:46.731002 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731014 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 07:14:46.731044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731092 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.731106 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731127 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:46.731159 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.731170 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731186 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:46.731210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.731269 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.731294 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731305 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.731330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731373 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.731384 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731422 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 07:14:46.731445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.731489 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:14:46.731515 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731524 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 07:14:46.731550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731597 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.731610 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731629 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:46.731663 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.731676 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731694 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:46.731735 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.731747 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731765 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:14:46.731798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.731859 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.731886 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731897 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 07:14:46.731924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.731972 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.731986 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 07:14:46.732030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.732077 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 07:14:46.732105 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732116 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 07:14:46.732143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732191 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.732202 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732219 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:46.732252 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.732265 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732284 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:46.732317 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.732329 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732348 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:14:46.732382 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.732395 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732422 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:46.732448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.732522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.732557 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732569 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.732596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732638 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732649 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732725 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:46.732763 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:46.732794 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732813 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:46.732832 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 07:14:46.732854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:46.732899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:14:46.732926 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.732936 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 07:14:46.732960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733003 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.733015 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733027 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:46.733041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.733067 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.733083 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733090 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.733109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733136 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.733144 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733154 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 07:14:46.733167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.733193 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:14:46.733208 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733215 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 07:14:46.733229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733254 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.733261 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733271 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:46.733292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.733327 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.733343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733349 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.733364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733389 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.733397 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733414 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 07:14:46.733428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.733453 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 07:14:46.733469 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733475 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 07:14:46.733489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733514 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.733521 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733531 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:46.733549 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.733556 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733566 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:46.733579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.733607 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 07:14:46.733622 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733628 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.733643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733673 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.733680 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733690 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 07:14:46.733704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.733730 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 07:14:46.733748 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733755 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 07:14:46.733769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733794 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.733801 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733816 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:46.733837 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.733844 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733854 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:46.733867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.733896 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 07:14:46.733911 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733917 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.733931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733955 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.733963 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.733973 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 07:14:46.733985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.734010 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 07:14:46.734025 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734031 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 07:14:46.734045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734069 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.734076 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734086 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:46.734099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.734123 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 07:14:46.734138 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734144 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.734158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734183 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.734190 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734200 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 07:14:46.734213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.734238 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 07:14:46.734252 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734258 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 07:14:46.734272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734303 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.734311 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734320 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:46.734338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.734363 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.734378 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734385 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.734403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734430 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.734438 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734448 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 07:14:46.734461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.734485 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:14:46.734500 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734506 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 07:14:46.734520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734544 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.734551 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734561 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:14:46.734574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.734598 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.734616 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734623 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.734637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734667 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.734678 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734695 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 07:14:46.734718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.734761 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:14:46.734787 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734797 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 07:14:46.734819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734857 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.734868 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734883 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:14:46.734903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.734941 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.734965 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.734975 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.734997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735039 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.735052 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 07:14:46.735093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.735138 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:14:46.735164 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735175 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 07:14:46.735199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735242 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.735254 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735271 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 07:14:46.735315 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.735326 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735343 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 07:14:46.735367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.735439 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.735466 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735476 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.735500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735545 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.735558 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735576 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 07:14:46.735601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.735646 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:14:46.735673 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735695 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:46.735718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735757 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.735768 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735783 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:46.735804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.735843 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.735866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735876 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.735897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735935 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.735945 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.735961 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:46.735981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.736020 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:46.736043 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736052 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:14:46.736073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736111 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:46.736122 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736138 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:14:46.736158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.736197 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.736221 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736231 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.736251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736289 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736300 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736362 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:46.736394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:46.736429 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736446 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:46.736461 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 07:14:46.736481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:46.736518 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:46.736540 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736549 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:14:46.736571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736610 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:46.736620 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736635 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:14:46.736655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.736693 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.736716 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736725 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.736745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736781 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736790 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736848 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:46.736878 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:46.736905 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736921 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:46.736936 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 07:14:46.736956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.736978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:46.736994 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:46.737017 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737026 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 07:14:46.737046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.737095 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 07:14:46.737139 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.737150 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737165 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 07:14:46.737193 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.737202 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737217 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:46.737243 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.737252 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737266 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:46.737294 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.737305 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737320 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:14:46.737348 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.737358 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737373 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 07:14:46.737406 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.737418 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737433 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:46.737454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.737532 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.737557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737566 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.737588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737627 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.737637 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 07:14:46.737672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.737716 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:14:46.737740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737749 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 07:14:46.737771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737809 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.737819 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737834 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:14:46.737861 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.737872 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737886 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:46.737913 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.737923 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737938 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:46.737959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.737993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.738010 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.738034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738043 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.738064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738102 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.738113 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 07:14:46.738150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.738189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:14:46.738213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738222 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:46.738243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738281 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.738293 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:46.738329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.738368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.738391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738407 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.738430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738468 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.738479 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:46.738515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.738553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:46.738577 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738586 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:46.738607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738645 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.738655 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738670 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:14:46.738697 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.738707 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738722 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:46.738751 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.738761 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738777 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:46.738798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.738848 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.738871 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738880 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.738902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738942 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.738952 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.738967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:46.738987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.739025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:46.739048 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739057 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:46.739079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739117 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.739127 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739143 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:46.739170 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.739180 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739195 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:46.739222 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.739232 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739247 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:46.739274 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.739286 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739302 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:46.739330 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.739341 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739356 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:46.739376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.739448 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.739471 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739480 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.739502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739541 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.739552 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739567 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 07:14:46.739587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.739610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.739626 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:46.739647 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.739693 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.739704 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.739719 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.739740 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.739765 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.739788 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.739827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.739837 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.739852 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:46.739879 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.739889 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.739904 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 07:14:46.739931 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.739941 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.739956 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 07:14:46.739983 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.739993 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.740007 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:14:46.740034 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.740045 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.740060 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 07:14:46.740089 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:46.740099 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.740114 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 07:14:46.740142 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.740152 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.740167 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.740194 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.740204 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.740220 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:46.740247 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.740257 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.740273 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:46.740302 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.740312 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.740327 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:46.740349 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.740433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.740463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.740472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:46.740495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.740534 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.740545 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.740560 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:46.740588 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.740599 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.740614 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:46.740642 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.740653 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.740669 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:46.740698 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.740709 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.740725 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:14:46.740747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.740789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.740807 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.740831 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.740840 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.740862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.740901 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.740912 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.740927 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 07:14:46.740948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.740971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.740988 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:46.741009 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741051 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741061 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741077 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741098 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.741144 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741184 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.741195 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741210 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:46.741238 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.741248 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741265 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:14:46.741296 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.741307 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741323 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:46.741352 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.741363 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741378 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:14:46.741414 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.741425 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741442 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:46.741472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.741483 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741499 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:46.741528 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.741539 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741555 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:46.741584 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.741595 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741611 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:14:46.741639 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.741649 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741665 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:14:46.741692 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.741702 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741717 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:46.741744 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.741754 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741770 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:46.741791 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.741877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.741907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.741917 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:46.741940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.741981 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.741992 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.742008 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:46.742049 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.742060 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.742077 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:46.742107 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.742118 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.742134 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:46.742163 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:46.742174 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.742191 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.742214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.742257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.742287 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.742324 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.742349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.742391 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742409 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.742428 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 07:14:46.742450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.742475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.742493 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:46.742515 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742562 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742575 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742601 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742635 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742660 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.742684 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742725 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.742736 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742751 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:46.742780 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.742790 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742807 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:14:46.742842 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.742853 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742870 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:46.742899 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.742910 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742926 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:14:46.742954 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.742964 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.742979 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:46.743006 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.743017 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.743034 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:46.743061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.743071 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.743086 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:46.743112 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.743122 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.743136 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:14:46.743161 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.743171 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.743198 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:14:46.743224 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743234 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.743248 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 07:14:46.743274 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.743285 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.743300 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:46.743327 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.743340 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.743361 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:46.743386 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.743476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.743504 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743545 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743555 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743582 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743601 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743623 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.743645 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743687 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.743697 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743712 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 07:14:46.743738 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.743747 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743761 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 07:14:46.743786 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.743795 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743808 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:14:46.743833 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.743844 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743860 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 07:14:46.743887 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.743898 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743914 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 07:14:46.743942 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.743952 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.743969 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:46.744011 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.744022 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.744039 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 07:14:46.744070 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.744080 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.744096 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 07:14:46.744127 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.744137 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.744154 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 07:14:46.744183 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.744193 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.744210 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:46.744239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.744249 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.744265 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:46.744294 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.744306 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.744322 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 07:14:46.744351 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.744362 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.744377 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:46.744412 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.744431 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.744447 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 07:14:46.744469 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.744567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.744599 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.744609 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 07:14:46.744634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.744677 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.744690 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.744707 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:46.744730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.744753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.744770 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.744794 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.744811 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.744835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.744876 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.744887 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.744904 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 07:14:46.744937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.744959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.744975 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:14:46.744997 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.745006 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 07:14:46.745028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.745066 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.745077 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.745092 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:46.745120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.745130 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.745145 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:46.745172 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.745182 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.745197 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:46.745224 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:46.745234 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.745249 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:14:46.745281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.745324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.745342 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 07:14:46.745365 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.745374 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.745403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.745445 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:46.745456 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.745472 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 07:14:46.745493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.745516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.745532 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 07:14:46.745553 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:46.745595 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 07:14:46.745606 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:46.745622 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 07:14:46.745655 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:46.745679 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.745700 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.745751 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.745761 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.745775 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 07:14:46.745801 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.745810 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.745825 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 07:14:46.745851 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.745861 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.745875 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 07:14:46.745901 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:46.745910 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.745924 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:14:46.745950 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.745959 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.745973 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 07:14:46.745999 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.746008 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.746023 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 07:14:46.746048 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.746058 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.746071 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:46.746097 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.746107 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.746120 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 07:14:46.746146 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.746156 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.746170 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 07:14:46.746195 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.746204 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.746218 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:46.746237 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:46.746326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.746349 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746355 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 07:14:46.746383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746415 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.746423 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:46.746447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.746472 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.746487 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746494 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.746508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746533 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:46.746541 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746551 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 07:14:46.746564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.746589 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:14:46.746602 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:46.746629 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:46.746636 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:46.746646 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 07:14:46.746664 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:46.746671 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:46.746680 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 07:14:46.746698 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:46.746705 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:46.746728 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 07:14:46.746740 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:46.746763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.746778 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746784 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:14:46.746799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746824 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.746831 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746841 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:46.746858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.746865 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746874 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:46.746891 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.746898 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746907 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:46.746919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.746951 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.746965 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.746971 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.746985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747009 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747016 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747026 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 07:14:46.747038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.747062 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:14:46.747075 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747101 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747108 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747118 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747130 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.747159 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747184 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.747191 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747200 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 07:14:46.747217 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.747224 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747234 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 07:14:46.747250 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.747257 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747266 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:14:46.747289 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.747297 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747307 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 07:14:46.747325 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.747331 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747341 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 07:14:46.747358 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.747364 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747387 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 07:14:46.747410 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.747418 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747428 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 07:14:46.747446 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.747453 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747463 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:46.747480 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.747487 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747497 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:46.747510 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.747556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.747574 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747580 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 07:14:46.747594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747619 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.747626 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747636 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:46.747655 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.747661 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747671 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:46.747689 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.747695 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747705 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:46.747735 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.747742 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747751 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:46.747768 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.747774 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747783 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:46.747796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.747835 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.747850 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747856 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.747870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747892 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747899 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747936 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:46.747956 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:46.747972 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.747982 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:46.747992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 07:14:46.748004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:46.748027 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:14:46.748042 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748048 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 07:14:46.748061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748084 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.748092 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748102 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 07:14:46.748114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.748138 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.748152 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748158 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.748171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748195 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:46.748202 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748211 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 07:14:46.748224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.748247 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 07:14:46.748262 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748267 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 07:14:46.748286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748312 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.748319 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748329 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:46.748341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.748380 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.748395 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748407 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.748423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748448 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748455 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748465 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 07:14:46.748478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.748494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.748504 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:14:46.748517 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748545 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748552 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748562 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748575 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.748605 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748631 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.748639 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748649 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 07:14:46.748666 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.748673 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748683 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 07:14:46.748700 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.748707 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748730 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 07:14:46.748747 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.748753 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748763 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 07:14:46.748779 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.748785 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748795 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 07:14:46.748812 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:46.748818 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748828 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 07:14:46.748844 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:46.748851 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748860 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 07:14:46.748877 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:46.748883 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748893 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 07:14:46.748909 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:46.748916 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748926 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 07:14:46.748942 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.748949 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748958 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 07:14:46.748975 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.748982 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.748991 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 07:14:46.749008 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.749015 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.749024 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 07:14:46.749041 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.749047 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.749056 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 07:14:46.749069 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.749127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.749144 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749151 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 07:14:46.749166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749190 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.749197 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749206 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 07:14:46.749219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.749243 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.749257 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749264 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.749279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749308 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.749316 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749325 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 07:14:46.749338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.749377 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:14:46.749391 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749402 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:46.749418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749443 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.749450 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749461 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 07:14:46.749478 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.749485 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749495 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:46.749512 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.749519 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749529 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:46.749546 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.749553 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749563 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:46.749576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.749613 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749628 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749634 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.749648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749673 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749680 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749690 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 07:14:46.749703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.749730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.749740 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:46.749753 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749780 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749787 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749797 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749810 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749826 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.749839 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.749870 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749880 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:46.749897 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.749903 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749912 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:46.749929 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.749936 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749945 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 07:14:46.749962 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.749969 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.749978 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:14:46.750005 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.750017 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.750035 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:46.750062 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.750070 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.750080 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 07:14:46.750101 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:46.750108 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.750118 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 07:14:46.750132 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.750174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.750193 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750200 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 07:14:46.750213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750245 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.750258 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750276 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 07:14:46.750302 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.750309 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750319 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 07:14:46.750337 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.750343 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750353 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 07:14:46.750386 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.750395 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750413 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 07:14:46.750432 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.750439 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750449 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 07:14:46.750466 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.750473 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750485 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 07:14:46.750526 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.750539 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750552 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:14:46.750572 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.750579 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750589 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:14:46.750602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.750663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.750679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750687 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 07:14:46.750703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750756 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:46.750769 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750786 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 07:14:46.750810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.750852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:14:46.750881 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:46.750893 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 07:14:46.750913 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 07:14:46.750941 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.750949 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 07:14:46.750975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.751017 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:46.751047 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:46.751071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.751086 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:46.751102 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 07:14:46.751127 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.751137 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 07:14:46.751151 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 07:14:46.751179 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:46.751192 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 07:14:46.751209 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 07:14:46.751236 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.751246 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:46.751262 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.751288 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.751298 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:46.751312 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.751337 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.751347 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:46.751373 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.751407 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.751420 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 07:14:46.751440 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.751470 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:46.751483 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 07:14:46.751499 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:46.751525 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:46.751534 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 07:14:46.751549 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 07:14:46.751574 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.751583 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:14:46.751598 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.751624 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:46.751635 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 07:14:46.751649 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 07:14:46.751673 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.751682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 07:14:46.751697 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.751735 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.751747 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:46.751765 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.751793 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:46.751802 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 07:14:46.751817 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 07:14:46.751836 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 07:14:46.751885 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.751940 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:14:46.751983 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.752023 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 07:14:46.752063 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.752104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:14:46.752143 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.752183 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:14:46.752223 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.752262 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 07:14:46.752309 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 07:14:46.752350 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 07:14:46.752410 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 07:14:46.752458 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 07:14:46.752500 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 07:14:46.752541 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 07:14:46.752589 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.752629 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:14:46.752670 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.752728 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:14:46.752766 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.752811 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:14:46.752851 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.752891 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:14:46.752936 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.752976 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:46.753015 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.753060 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:46.753099 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.753138 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:46.753177 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.753216 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:14:46.753255 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.753292 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:14:46.753331 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.753385 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:46.753433 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.753474 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:46.753514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.753556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:46.753596 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.753636 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:46.753687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.753725 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:46.753764 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.753802 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:14:46.753840 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 07:14:46.753879 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 07:14:46.753917 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.753956 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:14:46.753995 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.754034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:14:46.754074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.754110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:14:46.754136 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.754161 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 07:14:46.754187 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.754213 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:14:46.754238 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.754263 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:14:46.754295 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.754323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:46.754348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.754389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:14:46.754423 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754442 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754468 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:46.754494 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754511 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754528 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754554 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:46.754580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754630 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754668 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:46.754738 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754763 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.754788 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754813 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.754837 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754854 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754879 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.754904 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754920 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754945 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.754970 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.754995 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.755020 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755045 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:46.755069 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755094 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.755119 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755144 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.755169 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755186 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:46.755235 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755260 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.755292 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755318 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:46.755342 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755380 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:46.755435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755578 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755609 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.755636 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755655 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755677 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755703 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.755729 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755759 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.755790 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755808 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755825 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755851 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.755906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.755984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.756062 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756097 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756131 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756165 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.756226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756278 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756298 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.756391 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756425 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.756451 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756473 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756497 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756514 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756543 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:46.756569 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756604 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:46.756632 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756661 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756706 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.756737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:46.756861 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756887 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:14:46.756912 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756941 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.756971 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.756996 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.757021 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757037 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.757123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:14:46.757293 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757310 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757336 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:46.757360 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757376 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757392 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757422 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:46.757448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:46.757544 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757569 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.757594 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757618 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.757643 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757659 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757684 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.757708 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757724 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757749 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.757773 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757798 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.757824 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757849 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:46.757874 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757899 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.757924 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757949 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:46.757973 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.757990 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758015 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:46.758040 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758065 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.758090 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758115 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:46.758140 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758165 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:46.758190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758222 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758267 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758334 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.758360 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758377 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758396 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758430 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.758456 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758483 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.758509 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758526 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758542 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758568 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.758606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758696 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:46.758720 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758737 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758752 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758768 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758793 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.758817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758834 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758849 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758890 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.758915 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758940 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:46.758965 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758981 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.758997 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759014 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759039 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:46.759064 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759088 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:46.759113 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759130 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759146 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.759195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:46.759313 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759338 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:14:46.759363 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759388 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:46.759418 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759443 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:46.759468 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759515 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759540 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.759565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759581 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:46.759701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:14:46.759726 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.759781 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.759830 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.759877 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.759922 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.759968 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:46.760014 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 07:14:46.760059 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:46.760108 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.760155 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.760200 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.760245 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.760297 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.760382 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.760441 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.760497 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.760561 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.760620 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.760668 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.760715 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.760762 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.760834 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.760889 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.760934 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:46.760979 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.761040 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.761090 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.761138 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.761185 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.761252 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.761316 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.761364 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.761425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.761472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.761519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.761565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.761609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.761655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:46.761748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 07:14:46.761794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:46.761840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.761885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.761931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.761976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.762020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.762067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.762113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.762159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.762204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.762250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.762319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.762368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.762422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.762474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.762526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.762585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:46.762631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.762676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.762721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.762768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.762814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.762863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.762909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.762955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.763010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.763056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.763102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.763149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.763194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.763240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:46.763291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 07:14:46.763338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:46.763383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.763433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.763480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.763525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.763570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.763616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.763662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.763707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.763754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.763800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.763847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.763893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.763941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.763991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.764041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.764085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:46.764130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.764175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.764219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.764265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.764317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.764371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.764421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.764468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.764521 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:14:46.764547 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.764605 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.764658 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.764710 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.764762 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.764814 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:46.764866 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:46.764917 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:46.764969 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.765021 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.765073 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.765125 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.765176 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.765228 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.765287 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.765340 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.765392 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.765450 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.765503 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.765555 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.765606 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.765658 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.765709 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.765761 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:46.765812 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.765903 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.765972 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.766025 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.766076 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.766149 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.766204 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.766258 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.766330 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:14:46.766363 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.766424 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.766477 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.766545 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.766598 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.766658 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:46.766710 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:46.766820 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:46.766873 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.766925 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.766977 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.767028 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.767080 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.767132 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.767184 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.767236 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.767287 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.767341 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.767425 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.767479 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.767530 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.767582 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.767634 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.767686 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:46.767738 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.767790 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.767842 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.767893 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.767945 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.767997 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.768065 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.768118 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.768176 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 07:14:46.768198 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.768246 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.768309 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.768358 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.768411 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.768459 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:46.768506 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:46.768552 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:46.768598 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.768644 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.768690 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.768736 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.768783 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.768831 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.768877 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.768923 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.768969 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.769017 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.769063 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.769109 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.769156 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.769202 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.769249 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.769296 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:46.769342 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.769389 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.769471 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.769520 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.769566 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.769628 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.769675 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.769730 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.769786 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 07:14:46.769808 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.769859 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.769915 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.769981 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.770030 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.770078 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:46.770126 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:46.770174 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:46.770223 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.770271 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.770319 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.770368 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.770436 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.770485 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.770533 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.770581 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.770629 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.770678 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.770726 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.770774 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.770823 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.770871 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.770920 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.770968 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:46.771016 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.771064 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.771113 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.771161 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.771209 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.771256 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.771305 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.771353 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.771414 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 07:14:46.771437 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 07:14:46.771467 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 07:14:46.771493 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 07:14:46.771519 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 07:14:46.771543 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 07:14:46.771560 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.771574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.771583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.771591 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.771600 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.771608 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:46.771616 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:46.771624 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:46.771632 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.771640 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.771648 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.771656 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.771664 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.771672 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.771680 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.771688 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.771695 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.771702 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.771710 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.771718 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.771725 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.771733 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.771740 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.771748 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:46.771756 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.771763 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.771770 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.771778 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.771785 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.771792 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.771800 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.771807 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.771815 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.771824 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.771831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.771840 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.771847 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.771855 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:46.771862 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:46.771870 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:46.771878 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.771885 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.771892 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.771899 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.771906 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.771913 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.771920 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.771928 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.771935 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.771942 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.771949 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.771956 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.771964 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.771971 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.771977 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.771984 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:46.771991 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.771998 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.772005 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.772012 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.772019 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.772026 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.772033 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.772040 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.772047 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.772056 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.772065 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.772073 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.772079 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.772086 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:46.772093 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:46.772100 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:46.772108 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.772114 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.772121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.772127 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.772134 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.772141 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.772147 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.772154 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.772161 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.772167 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.772174 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.772181 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.772187 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.772194 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.772201 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.772208 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:46.772216 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.772223 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.772229 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.772236 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.772243 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.772249 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.772256 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.772262 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.772268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:46.772276 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.772283 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:46.772290 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:46.772297 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:46.772304 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:46.772311 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:46.772318 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:46.772324 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:46.772331 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:46.772338 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:46.772344 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:46.772351 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.772358 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.772365 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:46.772371 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:46.772378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:46.772385 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.772442 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:46.772450 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:46.772457 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:46.772464 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:46.772470 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:46.772477 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:46.772483 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:46.772490 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:46.772497 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:46.772503 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:46.772510 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:46.772516 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:46.772523 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:46.772529 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:46.772599 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 07:14:46.772608 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:46.772613 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:46.772618 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:46.772624 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 07:14:46.772628 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:14:46.772632 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:14:46.772640 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 07:14:46.772648 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:14:46.772685 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.772691 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167725" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:46.772704 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:14:46.772724 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 07:14:46.772730 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 07:14:46.772734 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 07:14:46.772738 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 07:14:46.772743 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167725" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:46.772753 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:46.772759 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:46.772763 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:46.772773 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.772781 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:46.772786 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 07:14:46.772808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.772815 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:46.772820 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.772841 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:14:46.772846 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 07:14:46.772850 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 07:14:46.772854 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 07:14:46.772858 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 07:14:46.772861 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 07:14:46.772866 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:46.772869 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 07:14:46.772875 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167725" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:46.772885 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:46.772891 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:46.772895 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:46.772900 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.772906 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:46.772910 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:46.772931 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:14:46.772937 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.772941 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.772947 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.772951 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:46.772960 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:14:46.772968 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:46.772972 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:46.772977 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:14:46.772983 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167725" 2019-02-24 07:14:46.772989 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:46.772993 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:46.772998 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:46.773003 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:46.773008 wsdl: in serializeType: returning: 167725 2019-02-24 07:14:46.773014 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:14:46.773021 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:46.773025 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:46.773029 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:14:46.773033 wsdl: in serializeType: returning: 167725 2019-02-24 07:14:46.773037 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167725 2019-02-24 07:14:46.773049 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167725 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 07:14:46.773053 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 07:14:46.773059 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6677"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 07:14:46.773072 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 07:14:46.773077 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167725 2019-02-24 07:14:46.773086 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 07:14:46.773154 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 07:14:46.773097 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:14:46.773107 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:14:46.773112 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:14:46.773117 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:14:46.773120 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:14:46.773127 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:46.773136 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:46.773143 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:14:46.773148 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:14:46.773159 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 07:14:46.773168 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:14:46.773175 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:14:46.780604 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:14:46.780620 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:14:46.780630 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 07:14:46.780635 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 07:14:46.780640 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:46.780645 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:46.780649 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:14:46.780653 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:14:46.780657 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 07:14:46.780685 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 07:14:46.796305 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 07:14:46.796332 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 07:14:46.796339 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:46.796344 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:14:46.796349 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:14:46.796355 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:14:46.796365 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:14:46.796370 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:14:46.796375 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:14:46.796381 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:39 GMT 2019-02-24 07:14:46.796387 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:14:46.796392 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 07:14:46.796398 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:14:46.796407 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 07:14:46.796432 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 07:14:46.796442 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 07:14:46.796451 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:14:46.796456 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 07:14:46.796460 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 07:14:46.796498 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:14:46.796510 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:14:46.796515 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:14:46.796535 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:46.796541 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 06:14:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 07:14:46.796575 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 07:14:46.796583 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 07:14:46.796604 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 07:14:46.796611 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 07:14:46.796714 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 07:14:46.796809 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 07:14:46.796815 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 07:14:46.796823 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 07:14:46.796833 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:14:46.796856 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 07:14:46.796909 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 07:14:46.796930 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:14:46.796941 nusoap_client: got fault 2019-02-24 07:14:46.796948 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 07:14:46.796953 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 07:14:46.796958 nusoap_client: detail =