Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 51.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
HT12 Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3646
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:45:47 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:45:53.891296 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:45:53.891340 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:45:53.891353 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204419" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:45:53.891375 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:45:53.891385 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:45:53.891392 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:45:53.891425 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:45:53.891435 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:45:53.891442 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:45:53.891451 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:45:53.891460 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:45:53.891470 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:45:53.891476 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:45:53.891481 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:45:53.891485 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:45:53.891489 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:45:53.891500 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:45:53.891513 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:45:53.891522 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:45:53.891527 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:45:53.891533 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:45:53.891542 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:45:53.891550 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:45:53.898940 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:45:53.898956 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:45:53.898966 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:45:53.898972 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:45:53.898978 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:45:53.898982 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:45:53.898986 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:45:53.899015 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:45:53.917047 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:45:53.917069 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:45:53.917076 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:45:53.917082 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:45:53.917087 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:45:53.917093 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:45:53.917098 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:45:53.917110 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:45:53.917116 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:45:53.917122 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:45:47 GMT 2019-02-23 22:45:53.917127 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:45:53.917133 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:45:53.917139 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:45:53.917149 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:45:53.917200 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:45:53.924388 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:45:53.924429 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-23 22:45:53.924824 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:45:53.931704 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:45:53.931916 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:45:53.932392 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:45:53.932807 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:45:53.933316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:45:53.939097 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:45:53.939429 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:45:53.939987 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:45:53.940589 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:45:53.940818 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:45:53.941281 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:45:53.941741 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:45:53.942347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:45:53.946281 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:45:53.946613 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:45:53.947174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:45:53.947316 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:45:53.947349 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:45:53.947901 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:45:53.948366 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:45:53.948941 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:45:53.949411 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:45:53.949642 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-23 22:45:53.949941 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:45:53.950398 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-23 22:45:53.950410 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:45:53.950415 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:45:53.950512 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:45:53.950562 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:45:53.950575 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:45:53.950580 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:45:53.950594 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:45:53.950607 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:45:53.950764 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:45:53.950778 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:45:53.950822 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.950830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:45:53.950849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.950878 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.950886 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.950900 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:45:53.950920 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.950927 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.950937 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:45:53.950952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.950977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.950988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.951004 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.951026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951052 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.951059 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951069 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:45:53.951082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.951107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:45:53.951122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951128 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:45:53.951141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951165 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.951172 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951182 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:45:53.951199 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.951205 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951215 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:45:53.951231 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.951238 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951247 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:45:53.951259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.951300 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.951315 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951321 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:45:53.951336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951361 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.951367 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951377 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:45:53.951389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.951413 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:45:53.951428 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951434 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:45:53.951447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951471 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.951477 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951487 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:45:53.951504 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.951510 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951519 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:45:53.951536 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.951542 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951552 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:45:53.951568 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.951574 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:45:53.951596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.951632 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.951646 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951652 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.951665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951686 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951692 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951730 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:45:53.951750 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:45:53.951766 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951777 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:45:53.951786 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:45:53.951798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:45:53.951820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:45:53.951835 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951840 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:45:53.951853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951877 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.951883 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951893 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:45:53.951905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.951928 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.951942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951949 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.951962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.951985 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.951992 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952001 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:45:53.952013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.952037 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:45:53.952051 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952057 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:45:53.952070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952092 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.952099 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952108 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:45:53.952120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.952144 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.952158 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952164 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.952177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952200 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.952207 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952216 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:45:53.952228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.952252 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:45:53.952266 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952272 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:45:53.952306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952332 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.952339 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952349 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:45:53.952366 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.952373 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952382 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:45:53.952394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.952422 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:45:53.952436 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952442 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.952455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952478 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.952485 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952494 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:45:53.952506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.952530 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:45:53.952544 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952549 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:45:53.952562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952585 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.952591 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952601 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:45:53.952619 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.952625 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952635 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:45:53.952647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.952674 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:45:53.952687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952694 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.952711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952735 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.952742 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952751 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:45:53.952764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.952787 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:45:53.952801 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952807 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:45:53.952820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952842 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.952849 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952858 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:45:53.952915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.952939 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:45:53.952958 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.952965 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.952978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953010 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.953018 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953028 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:45:53.953040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.953064 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:45:53.953078 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953084 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:45:53.953100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953124 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.953130 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953140 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:45:53.953152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.953175 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.953189 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953195 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.953208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953231 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.953237 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953247 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:45:53.953259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.953289 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:45:53.953303 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953309 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:45:53.953322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953345 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.953352 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953361 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:45:53.953373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.953396 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.953410 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953416 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.953428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953451 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.953458 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953467 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:45:53.953479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.953502 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:45:53.953516 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953522 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:45:53.953535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953558 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.953565 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953574 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:45:53.953586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.953608 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.953622 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953629 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.953641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953664 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.953671 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953680 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:45:53.953692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.953716 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:45:53.953730 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953736 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:45:53.953748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953771 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.953777 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953787 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:45:53.953803 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.953809 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953850 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:45:53.953866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.953894 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.953909 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953914 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.953927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953955 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.953962 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953972 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:45:53.953984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.953998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.954008 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:45:53.954022 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954028 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:45:53.954040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954063 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.954070 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954079 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:45:53.954091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.954115 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.954129 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954134 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.954147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954170 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.954177 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954186 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:45:53.954198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.954268 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:45:53.954304 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954315 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:45:53.954344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954388 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:45:53.954401 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954413 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:45:53.954426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.954451 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.954466 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954472 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.954485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954507 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954513 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954550 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:45:53.954570 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:45:53.954585 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954595 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:45:53.954605 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:45:53.954616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:45:53.954639 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:45:53.954653 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954659 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:45:53.954672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954696 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:45:53.954703 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954712 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:45:53.954724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.954748 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.954762 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954768 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.954781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954803 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954809 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954844 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:45:53.954862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:45:53.954878 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954888 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:45:53.954897 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:45:53.954908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:45:53.954931 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:45:53.954945 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954951 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:45:53.954963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.954986 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.954993 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955003 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:45:53.955020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.955026 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955035 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:45:53.955052 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.955059 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955068 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:45:53.955084 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.955090 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955100 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:45:53.955116 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.955123 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955132 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:45:53.955148 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.955154 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955163 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:45:53.955180 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.955186 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955195 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:45:53.955207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.955253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.955286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955294 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.955309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955333 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.955340 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:45:53.955363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.955387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:45:53.955402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955408 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:45:53.955421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955445 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.955452 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955462 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:45:53.955479 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.955486 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:45:53.955512 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.955519 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955529 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:45:53.955541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.955573 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.955600 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955606 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.955618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955641 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.955649 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:45:53.955671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.955695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:45:53.955709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955715 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:45:53.955728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955751 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.955757 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:45:53.955779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.955802 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.955816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955822 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.955835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955859 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.955866 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955875 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:45:53.955887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.955910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:45:53.955924 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955930 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:45:53.955943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955966 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.955972 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.955982 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:45:53.955998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.956005 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:45:53.956031 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.956038 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956047 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:45:53.956059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.956089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.956103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956109 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.956122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956146 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.956152 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:45:53.956174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.956197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:45:53.956211 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956217 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:45:53.956230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956252 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.956259 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956268 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:45:53.956294 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.956301 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956311 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:45:53.956327 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.956334 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956343 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:45:53.956359 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.956365 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956375 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:45:53.956391 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.956397 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956406 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:45:53.956419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.956457 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.956471 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956477 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.956490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956513 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956520 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956529 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:45:53.956542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.956556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.956565 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:45:53.956578 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956605 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956612 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956621 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956633 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.956662 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956685 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.956692 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956701 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:45:53.956718 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.956725 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956734 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:45:53.956750 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.956756 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956765 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:45:53.956781 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.956788 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956797 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:45:53.956813 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.956820 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956829 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:45:53.956845 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:45:53.956851 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956861 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:45:53.956877 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.956883 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956892 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.956908 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.956914 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956923 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:45:53.956939 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.956946 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956955 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:45:53.956971 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.956978 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.956986 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:45:53.956998 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957045 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.957062 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957068 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:45:53.957081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957105 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.957111 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957121 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:45:53.957137 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.957143 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957153 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:45:53.957169 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.957176 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957185 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:45:53.957201 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.957208 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957217 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:45:53.957229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.957263 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957288 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.957301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957325 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957332 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957341 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:45:53.957353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.957377 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:45:53.957389 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957414 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957421 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957430 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957442 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.957470 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957494 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.957501 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957510 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:45:53.957527 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.957533 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957544 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:45:53.957560 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.957566 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957575 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:45:53.957592 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.957598 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957607 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:45:53.957624 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.957630 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957638 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:45:53.957655 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.957661 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957670 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:45:53.957686 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.957693 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957702 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:45:53.957718 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.957724 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957733 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:45:53.957749 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.957756 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957765 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:45:53.957781 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.957787 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957796 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:45:53.957812 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.957819 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957828 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:45:53.957840 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.957913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.957936 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957942 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:45:53.957956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957980 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.957986 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.957996 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:45:53.958013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.958019 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.958028 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:45:53.958044 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.958051 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.958060 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:45:53.958076 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:45:53.958083 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.958092 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.958104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.958129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.958138 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958152 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.958158 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.958171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.958194 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958201 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.958210 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:45:53.958222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.958236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.958245 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:45:53.958258 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958290 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958297 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958319 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.958347 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958371 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.958378 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958387 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:45:53.958404 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.958410 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958419 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:45:53.958439 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.958446 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958456 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:45:53.958473 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.958479 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958488 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:45:53.958505 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.958511 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958521 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:45:53.958537 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.958544 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958553 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:45:53.958569 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.958576 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958585 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:45:53.958601 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.958609 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958618 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:45:53.958634 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.958640 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958650 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:45:53.958667 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.958673 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958682 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:45:53.958698 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.958705 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958714 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:45:53.958730 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.958737 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958746 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:45:53.958758 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.958812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.958826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.958852 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.958859 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.958869 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.958881 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.958896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.958908 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.958932 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.958939 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.958948 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:45:53.958965 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.958971 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.958980 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:45:53.958997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.959003 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959012 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:45:53.959028 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.959035 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959044 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:45:53.959060 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.959067 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959076 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:45:53.959092 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.959098 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959108 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:45:53.959124 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.959130 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959139 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:45:53.959155 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.959162 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959171 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:45:53.959187 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.959193 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959202 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:45:53.959219 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.959225 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959234 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:45:53.959250 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.959257 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959266 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:45:53.959287 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.959294 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959303 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:45:53.959320 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.959326 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959335 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:45:53.959352 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.959358 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959367 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:45:53.959379 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959438 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.959455 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959461 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:45:53.959480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959505 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.959511 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959521 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:45:53.959533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.959557 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959571 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959577 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.959589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959613 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.959620 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959629 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:45:53.959641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.959664 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:45:53.959678 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959684 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:45:53.959701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959725 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.959732 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959741 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:45:53.959758 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.959764 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959773 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:45:53.959789 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.959795 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959805 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:45:53.959821 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:45:53.959827 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959836 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:45:53.959847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.959883 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:45:53.959897 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959902 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.959919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959943 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:45:53.959949 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959959 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:45:53.959971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.959985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.959994 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:45:53.960007 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:45:53.960032 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960038 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:45:53.960047 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960060 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:45:53.960074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.960087 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960111 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.960118 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960127 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:45:53.960144 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.960150 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960159 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:45:53.960175 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.960182 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960195 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:45:53.960212 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:45:53.960218 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960228 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:45:53.960244 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.960250 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960259 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:45:53.960284 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.960291 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960300 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:45:53.960318 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.960324 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960333 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:45:53.960350 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.960356 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960365 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:45:53.960381 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.960388 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960397 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:45:53.960413 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.960420 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960429 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:45:53.960441 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:45:53.960487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.960503 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960509 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:45:53.960526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.960556 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960566 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:45:53.960578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.960602 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.960616 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960622 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.960635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960663 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:45:53.960669 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960679 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:45:53.960691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.960714 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:45:53.960727 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:45:53.960751 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:45:53.960758 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:45:53.960767 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:45:53.960784 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:45:53.960790 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:45:53.960799 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:45:53.960816 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:45:53.960822 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:45:53.960831 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:45:53.960843 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:45:53.960866 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.960880 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960886 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:45:53.960903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960927 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.960934 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960944 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:45:53.960960 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.960967 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.960976 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:45:53.960992 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.960999 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961008 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:45:53.961020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.961051 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961065 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961070 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.961083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961106 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961113 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961122 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:45:53.961134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.961158 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:45:53.961171 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961200 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961207 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961216 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961229 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.961257 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961286 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.961294 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961303 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:45:53.961320 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.961327 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961336 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:45:53.961352 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.961359 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961368 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:45:53.961384 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.961391 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961400 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:45:53.961416 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.961422 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961431 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:45:53.961448 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.961454 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961467 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:45:53.961484 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.961491 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961500 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:45:53.961516 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.961522 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961531 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:45:53.961547 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.961554 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961564 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:45:53.961576 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.961618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.961635 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961641 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:45:53.961658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961682 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.961688 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961698 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:45:53.961715 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.961721 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961730 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:45:53.961747 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.961753 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961762 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:45:53.961778 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.961784 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961793 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:45:53.961810 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.961816 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961825 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:45:53.961837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.961875 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.961889 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961895 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.961911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961934 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961940 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.961975 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:45:53.961995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:45:53.962011 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962021 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:45:53.962030 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:45:53.962042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:45:53.962065 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:45:53.962079 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962085 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:45:53.962097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962120 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.962127 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962136 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:45:53.962148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.962172 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.962186 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962192 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.962209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962233 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:45:53.962239 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962248 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:45:53.962261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.962290 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:45:53.962305 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962310 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:45:53.962323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962346 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.962353 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962362 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:45:53.962374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.962398 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.962412 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962418 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.962435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962458 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962465 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962474 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:45:53.962487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.962501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.962510 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:45:53.962523 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962548 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962555 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962564 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962576 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.962604 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962628 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.962635 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962645 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:45:53.962662 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.962668 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962677 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:45:53.962694 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.962700 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962709 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:45:53.962725 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.962731 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962746 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:45:53.962763 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.962769 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962779 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:45:53.962795 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:45:53.962801 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962811 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:45:53.962827 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:45:53.962833 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962842 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:45:53.962859 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:45:53.962865 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962874 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:45:53.962891 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:45:53.962897 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962906 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:45:53.962922 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.962928 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962937 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:45:53.962954 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.962960 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.962969 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:45:53.962985 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.962992 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.963001 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:45:53.963017 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.963023 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.963032 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:45:53.963044 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.963114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.963133 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963139 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:45:53.963158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963186 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.963193 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963203 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:45:53.963215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.963240 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.963255 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963261 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.963279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963305 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.963312 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963321 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:45:53.963334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.963359 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:45:53.963374 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963380 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:45:53.963393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963416 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.963424 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963433 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:45:53.963475 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.963488 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963513 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:45:53.963535 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.963542 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963552 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:45:53.963570 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.963581 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963591 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:45:53.963604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.963652 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.963667 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963673 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.963686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963709 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.963716 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963725 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:45:53.963738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.963752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.963761 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:45:53.963774 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.963805 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.963813 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.963822 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.963835 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.963851 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.963864 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.963888 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.963894 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.963903 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:45:53.963919 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.963925 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.963935 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:45:53.963951 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.964049 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.964065 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:45:53.964086 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.964102 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.964112 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:45:53.964130 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.964136 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.964146 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:45:53.964162 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.964169 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.964178 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:45:53.964197 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:45:53.964207 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.964222 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:45:53.964235 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.964271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.964297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964304 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:45:53.964318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964341 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.964348 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964358 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:45:53.964374 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.964381 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964390 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:45:53.964406 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.964412 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964422 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:45:53.964438 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.964444 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964458 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:45:53.964475 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.964481 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964490 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:45:53.964507 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.964513 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964522 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:45:53.964538 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.964545 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964554 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:45:53.964570 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.964577 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964586 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:45:53.964598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.964647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.964661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964667 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:45:53.964685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964709 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:45:53.964715 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:45:53.964737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.964761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:45:53.964776 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:45:53.964783 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:45:53.964793 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:45:53.964808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964814 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:45:53.964827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964848 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:45:53.964867 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:45:53.964883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.964893 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:45:53.964903 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:45:53.964919 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.964925 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:45:53.964938 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:45:53.964955 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:45:53.964962 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:45:53.964971 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:45:53.964987 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.964993 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:45:53.965003 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.965019 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.965025 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:45:53.965034 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.965050 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.965057 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:45:53.965066 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.965082 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.965088 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:45:53.965097 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.965113 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:45:53.965119 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:45:53.965128 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:45:53.965144 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:45:53.965150 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:45:53.965159 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:45:53.965175 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.965181 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:45:53.965190 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.965206 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:45:53.965212 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:45:53.965222 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:45:53.965238 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.965244 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:45:53.965253 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.965289 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.965296 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:45:53.965310 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.965326 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:45:53.965333 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:45:53.965342 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:45:53.965354 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:45:53.965384 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.965413 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:45:53.965439 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.965465 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:45:53.965490 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.965516 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:45:53.965541 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.965580 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:45:53.965605 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.965629 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:45:53.965653 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:45:53.965678 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:45:53.965702 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:45:53.965726 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:45:53.965753 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:45:53.965777 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:45:53.965802 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.965827 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:45:53.965851 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.965875 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:45:53.965899 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.965923 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:45:53.965947 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.965972 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:45:53.966001 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.966026 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:45:53.966051 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.966075 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:45:53.966099 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.966123 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:45:53.966148 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.966173 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:45:53.966198 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.966223 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:45:53.966248 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.966279 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:45:53.966306 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.966331 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:45:53.966355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.966381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:45:53.966406 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.966431 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:45:53.966455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.966479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:45:53.966504 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.966528 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:45:53.966552 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:45:53.966576 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:45:53.966600 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.966624 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:45:53.966648 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.966677 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:45:53.966701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.966726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:45:53.966751 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.966775 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:45:53.966813 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.966839 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:45:53.966863 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.966887 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:45:53.966911 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.966936 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:45:53.966961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.966986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:45:53.967012 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967029 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967053 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:45:53.967077 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967093 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967109 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967133 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:45:53.967157 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:45:53.967252 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967281 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.967306 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967330 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.967516 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967533 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967558 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.967582 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967598 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967622 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.967646 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967670 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.967694 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967718 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:45:53.967742 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967767 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.967791 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967815 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.967839 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967855 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967878 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:45:53.967903 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967927 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.967950 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.967975 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:45:53.967998 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968023 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:45:53.968047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.968195 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968212 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968228 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968252 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.968281 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968307 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.968331 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968363 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968387 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.968411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.968523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968555 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968571 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.968619 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968636 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968668 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.968716 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968746 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.968770 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968787 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968802 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968818 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968844 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:45:53.968868 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968892 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:45:53.968916 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968932 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968948 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.968972 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.968996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:45:53.969107 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969131 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:45:53.969155 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969179 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.969203 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969227 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.969251 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969288 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969305 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.969353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969406 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969438 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:45:53.969519 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969536 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969559 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:45:53.969584 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969600 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969615 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969639 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:45:53.969664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969680 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969711 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969735 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:45:53.969759 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969783 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.969807 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969832 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.969856 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969872 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969895 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.969919 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969935 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.969959 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.969987 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970012 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.970036 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970060 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:45:53.970084 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970108 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.970132 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970157 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:45:53.970181 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970197 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970221 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:45:53.970245 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970269 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.970299 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970324 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:45:53.970348 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970372 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:45:53.970396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970412 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970514 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.970539 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970555 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970571 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970595 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.970623 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970649 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.970673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970690 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970706 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970729 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.970754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:45:53.970865 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970881 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970897 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970913 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970937 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.970961 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.970977 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971020 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971102 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971137 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.971162 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971186 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:45:53.971214 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971235 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971253 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971270 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971300 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:45:53.971332 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971362 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:45:53.971386 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971403 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971418 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971445 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.971475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:45:53.971596 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971620 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:45:53.971644 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971671 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:45:53.971696 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971720 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:45:53.971743 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971760 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971814 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.971839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971902 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971954 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:45:53.971978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:45:53.972002 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.972056 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.972102 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.972148 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.972192 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.972237 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:45:53.972287 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:45:53.972333 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:45:53.972381 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.972426 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.972471 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.972515 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.972559 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.972603 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.972647 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.972691 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.972735 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.972780 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.972825 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.972870 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.972916 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.972967 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.973017 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.973061 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:45:53.973104 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.973147 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.973190 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.973235 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.973286 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.973349 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.973393 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.973438 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.973490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.973535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.973579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.973624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.973667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.973711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:45:53.973768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:45:53.973812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:45:53.973857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.973900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.973944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.974138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.974182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.974228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.974276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.974323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.974368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.974412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.974457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.974502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.974546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.974595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.974643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.974686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:45:53.974731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.974774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.974817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.974862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.974906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.974954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.974998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.975042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.975095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.975140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.975184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.975229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.975272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.975329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:45:53.975374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:45:53.975419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:45:53.975463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.975506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.975551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.975603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.975646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.975691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.975736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.975779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.975824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.975869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.975914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.975959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.976004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.976052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.976100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.976144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:45:53.976187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.976231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.976286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.976332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.976377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.976428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.976472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.976518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.976569 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:45:53.976592 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.976648 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.976699 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.976749 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.976800 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.976849 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:45:53.976899 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:45:53.976948 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:45:53.976998 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.977047 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.977097 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.977147 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.977196 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.977246 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.977300 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.977351 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.977400 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.977451 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.977501 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.977551 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.977601 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.977650 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.977699 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.977749 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:45:53.977798 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.977848 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.977921 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.977972 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.978021 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.978070 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.978167 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.978224 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.978291 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:45:53.978314 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.978365 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.978416 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.978465 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.978514 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.978564 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:45:53.978614 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:45:53.978664 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:45:53.978714 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.978763 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.978813 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.978863 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.978913 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.979118 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.979169 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.979223 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.979330 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.979390 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.979440 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.979490 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.979540 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.979590 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.979640 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.979690 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:45:53.979740 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.979790 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.979839 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.979889 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.979939 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.979989 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.980038 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.980088 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.980145 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:45:53.980167 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.980213 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.980258 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.980309 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.980360 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.980405 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:45:53.980450 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:45:53.980494 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:45:53.980539 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.980584 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.980628 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.980673 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.980718 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.980763 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.980808 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.980852 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.980896 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.980942 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.980987 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.981033 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.981077 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.981122 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.981167 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.981211 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:45:53.981256 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.981324 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.981371 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.981418 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.981465 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.981511 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.981557 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.981617 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.981668 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:45:53.981693 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.981741 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.981788 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.981834 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.981880 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.981926 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:45:53.981972 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:45:53.982018 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:45:53.982065 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.982111 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.982158 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.982204 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.982251 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.982302 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.982353 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.982400 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.982446 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.982493 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.982540 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.982586 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.982633 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.982679 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.982726 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.982772 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:45:53.982819 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.982865 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.982912 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.982958 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.983004 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.983051 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.983098 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.983144 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.983193 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:45:53.983209 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:45:53.983236 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:45:53.983262 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:45:53.983292 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:45:53.983316 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:45:53.983332 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.983344 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.983352 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.983360 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.983368 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.983375 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:45:53.983382 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:45:53.983389 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:45:53.983396 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.983403 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.983410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.983417 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.983424 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.983432 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.983438 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.983446 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.983456 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.983463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.983470 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.983477 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.983527 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.983537 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.983544 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.983551 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:45:53.983558 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.983565 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.983574 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.983582 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.983589 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.983596 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.983603 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.983613 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.983620 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.983631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.983639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.983647 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.983654 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.983661 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:45:53.983668 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:45:53.983676 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:45:53.983683 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.983689 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.983732 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.983740 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.983747 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.983759 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.983766 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.983773 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.983780 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.983787 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.983794 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.983801 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.983808 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.983815 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.983822 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.983828 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:45:53.983835 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.983844 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.983851 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.983858 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.983865 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.983875 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.983882 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.983890 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.983897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.983905 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.983911 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.983922 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.983928 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.983935 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:45:53.983975 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:45:53.983983 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:45:53.983989 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.984000 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.984007 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.984013 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.984020 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.984026 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.984032 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.984038 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.984044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.984051 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.984057 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.984063 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.984069 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.984076 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.984084 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.984091 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:45:53.984098 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.984104 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.984110 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.984120 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.984126 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.984133 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.984139 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.984145 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.984151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:45:53.984158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.984164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:45:53.984222 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:45:53.984240 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:45:53.984252 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:45:53.984263 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:45:53.984281 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:45:53.984293 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:45:53.984304 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:45:53.984328 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:45:53.984340 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:45:53.984350 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.984363 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.984369 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:45:53.984376 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:45:53.984382 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:45:53.984388 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.984395 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:45:53.984401 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:45:53.984407 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:45:53.984413 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:45:53.984419 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:45:53.984429 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:45:53.984436 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:45:53.984442 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:45:53.984451 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:45:53.984457 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:45:53.984463 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:45:53.984469 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:45:53.984510 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:45:53.984519 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:45:53.984729 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:45:53.984739 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:45:53.984744 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:45:53.984748 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:45:53.984754 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:45:53.984759 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:45:53.984762 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:45:53.984771 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:45:53.984780 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:45:53.984816 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.984823 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204419" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:45:53.984835 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:45:53.984859 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:45:53.984865 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:45:53.984869 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:45:53.984873 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:45:53.984878 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204419" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:45:53.984887 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:45:53.984893 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:45:53.984898 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:45:53.984905 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.984912 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:45:53.984917 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:45:53.984939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.984948 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:45:53.984952 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.984977 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:45:53.984983 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:45:53.984987 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:45:53.984991 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:45:53.984995 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:45:53.984999 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:45:53.985003 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:45:53.985007 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:45:53.985013 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204419" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:45:53.985023 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:45:53.985030 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:45:53.985033 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:45:53.985039 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.985044 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:45:53.985051 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:45:53.985073 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:45:53.985082 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.985087 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.985093 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.985097 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:45:53.985107 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:45:53.985123 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:45:53.985128 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:45:53.985133 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:45:53.985139 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204419" 2019-02-23 22:45:53.985146 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:45:53.985150 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:45:53.985155 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:45:53.985161 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:45:53.985205 wsdl: in serializeType: returning: 204419 2019-02-23 22:45:53.985215 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:45:53.985224 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:45:53.985228 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:45:53.985232 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:45:53.985237 wsdl: in serializeType: returning: 204419 2019-02-23 22:45:53.985242 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204419 2019-02-23 22:45:53.985482 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204419 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:45:53.985488 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:45:53.985495 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2716"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:45:53.985508 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:45:53.985513 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204419 2019-02-23 22:45:53.985522 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:45:53.985586 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:45:53.985531 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:45:53.985541 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:45:53.985545 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:45:53.985549 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:45:53.985553 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:45:53.985559 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:45:53.985567 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:45:53.985575 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:45:53.985580 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:45:53.985591 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:45:53.985598 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:45:53.985605 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:45:53.992938 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:45:53.992951 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:45:53.992960 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:45:53.992965 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:45:53.992970 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:45:53.992975 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:45:53.992979 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:45:53.992983 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:45:53.992987 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:45:53.993012 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:45:54.002251 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:45:54.002266 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:45:54.002278 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:45:54.002285 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:45:54.002290 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:45:54.002295 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:45:54.002300 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:45:54.002305 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:45:54.002310 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:45:54.002319 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:45:47 GMT 2019-02-23 22:45:54.002325 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:45:54.002330 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:45:54.002335 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:45:54.002342 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:45:54.002360 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:45:54.002367 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:45:54.002375 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:45:54.002379 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:45:54.002383 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:45:54.002408 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:45:54.002417 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:45:54.002422 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:45:54.002442 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:45:54.002449 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:45:47 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:45:54.002471 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:45:54.002478 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:45:54.002499 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:45:54.002505 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:45:54.002575 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:45:54.002657 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:45:54.002663 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:45:54.002671 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:45:54.002681 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:45:54.002701 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:45:54.002752 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:45:54.002777 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:45:54.002790 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:45:54.002798 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:45:54.002802 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:45:54.002806 nusoap_client: detail =