Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 50.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VB18004746405795 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: FIAT
 Silnik: 1.3/4
JR T3542
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 06:02:23 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 07:02:30.810712 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 07:02:30.810785 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:02:30.810811 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203498" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 07:02:30.810843 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:02:30.810861 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 07:02:30.810877 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 07:02:30.810902 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 07:02:30.810919 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:02:30.810931 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:02:30.810948 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:02:30.810965 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:02:30.810987 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:02:30.810997 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:02:30.811006 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:02:30.811015 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:02:30.811022 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 07:02:30.811042 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:02:30.811067 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:02:30.811084 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:02:30.811094 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 07:02:30.811105 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 07:02:30.811120 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:02:30.811135 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:02:30.818527 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:02:30.818573 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:02:30.818599 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 07:02:30.818613 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:02:30.818623 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:02:30.818632 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:02:30.818640 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 07:02:30.818707 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 07:02:30.893398 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 07:02:30.893455 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 07:02:30.893465 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:02:30.893471 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:02:30.893478 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:02:30.893483 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:02:30.893489 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:02:30.893495 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:02:30.893500 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:02:30.893506 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:02:23 GMT 2019-02-24 07:02:30.893512 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:02:30.893517 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 07:02:30.893524 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:02:30.893538 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 07:02:30.893571 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 07:02:30.900571 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 07:02:30.900711 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 07:02:30.901202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:02:30.907764 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:02:30.908036 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:02:30.908455 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:02:30.908504 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:02:30.909026 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:02:30.909248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:02:30.909374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:02:30.915458 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:02:30.915742 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:02:30.916333 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:02:30.916766 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:02:30.916996 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:02:30.917587 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:02:30.917605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:02:30.917960 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:02:30.917987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:02:30.918411 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:02:30.918436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:02:30.922790 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:02:30.923180 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:02:30.923680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:02:30.923711 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:02:30.924251 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:02:30.924668 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:02:30.924700 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:02:30.925253 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:02:30.925594 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:02:30.925818 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:02:30.925850 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 07:02:30.930905 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:02:30.931261 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 07:02:30.931309 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:02:30.931318 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 07:02:30.931355 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 07:02:30.931397 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:02:30.931418 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:02:30.931427 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:02:30.931447 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 07:02:30.931458 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 07:02:30.931648 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 07:02:30.931669 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 07:02:30.931730 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.931739 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 07:02:30.931761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.931797 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.931806 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.931829 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:02:30.931852 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.931860 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.931871 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:02:30.931887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.931922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.931940 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.931958 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.931965 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.931984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932013 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.932021 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932087 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 07:02:30.932108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.932138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:02:30.932156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 07:02:30.932177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932205 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.932212 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932230 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:02:30.932251 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.932258 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932268 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:02:30.932296 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.932303 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932314 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:02:30.932328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.932449 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.932505 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 07:02:30.932528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932556 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.932563 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932574 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 07:02:30.932588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.932615 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 07:02:30.932631 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932638 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 07:02:30.932652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932678 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.932686 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932696 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:02:30.932715 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.932721 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932731 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:02:30.932750 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.932757 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932767 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:02:30.932790 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.932797 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932806 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:02:30.932820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.932907 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.932925 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932932 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.932949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932974 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932981 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.932995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933030 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:02:30.933053 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:02:30.933071 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933084 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:02:30.933094 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 07:02:30.933107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:02:30.933137 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:02:30.933152 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933159 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 07:02:30.933177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933204 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.933212 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933244 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:02:30.933259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.933293 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.933314 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933321 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.933336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933370 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.933394 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933414 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 07:02:30.933436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.933526 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:02:30.933554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933564 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 07:02:30.933589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.933650 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933667 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:02:30.933691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.933744 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.933772 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933782 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.933806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933855 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.933868 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933884 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 07:02:30.933907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.933949 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 07:02:30.933984 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.933994 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 07:02:30.934022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934065 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.934133 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934153 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:02:30.934200 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.934213 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934231 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:02:30.934321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.934383 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 07:02:30.934412 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934424 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.934456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934502 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.934514 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934532 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 07:02:30.934556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.934608 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 07:02:30.934655 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934669 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 07:02:30.934701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934787 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.934805 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934834 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:02:30.934873 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.934886 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934905 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:02:30.934936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.934970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.934991 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 07:02:30.935021 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935034 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.935065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935114 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.935127 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935147 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 07:02:30.935179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.935260 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 07:02:30.935304 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935323 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 07:02:30.935353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935404 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.935422 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935455 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:02:30.935485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.935537 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 07:02:30.935571 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935582 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.935608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935662 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.935675 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935695 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 07:02:30.935722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.935778 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 07:02:30.935809 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935820 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 07:02:30.935878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935935 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.935948 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.935967 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:02:30.935994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.936046 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.936075 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936086 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.936113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936172 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.936185 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936205 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 07:02:30.936267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.936336 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:02:30.936367 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936381 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 07:02:30.936417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936468 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.936481 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936504 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:02:30.936540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.936589 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.936622 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936634 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.936668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936720 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.936733 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936756 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 07:02:30.936791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.936840 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:02:30.936874 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936885 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 07:02:30.936920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.936969 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.936985 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937005 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:02:30.937038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.937087 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.937121 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937140 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.937168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937216 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.937235 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937261 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 07:02:30.937341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.937404 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:02:30.937436 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937447 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 07:02:30.937477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937564 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.937579 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937597 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 07:02:30.937644 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.937658 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937677 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 07:02:30.937710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.937776 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.937806 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937818 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.937849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937906 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.937920 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.937939 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 07:02:30.937970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.938026 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:02:30.938057 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938073 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:02:30.938109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938159 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.938172 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938195 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:02:30.938229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.938285 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.938319 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938331 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.938365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938455 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.938476 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938497 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:02:30.938524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.938579 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:02:30.938616 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938627 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:02:30.938654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938713 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:02:30.938727 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938744 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:02:30.938769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.938814 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.938840 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938850 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.938874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938917 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938928 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.938996 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:02:30.939031 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:02:30.939060 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939077 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:02:30.939093 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 07:02:30.939115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:02:30.939146 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:02:30.939163 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939170 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:02:30.939184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939212 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:02:30.939220 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939230 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:02:30.939243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.939269 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.939292 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939299 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.939313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939337 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939344 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939383 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:02:30.939409 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:02:30.939429 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939441 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:02:30.939451 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 07:02:30.939464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:02:30.939488 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:02:30.939504 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939510 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 07:02:30.939525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939551 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.939558 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939569 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 07:02:30.939588 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.939595 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939605 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 07:02:30.939624 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.939630 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939641 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:02:30.939659 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.939666 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939675 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:02:30.939694 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.939702 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939711 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:02:30.939729 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.939736 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939745 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 07:02:30.939763 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.939770 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939779 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:02:30.939793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.939843 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.939859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939866 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.939881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939907 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.939914 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 07:02:30.939937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.939964 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:02:30.939979 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.939985 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 07:02:30.939999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940025 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.940032 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940042 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:02:30.940060 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.940067 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940077 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:02:30.940095 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.940101 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940111 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:02:30.940124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.940158 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.940173 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940179 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.940193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940218 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.940230 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 07:02:30.940270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.940319 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:02:30.940347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940358 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:02:30.940382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940456 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.940468 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940482 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:02:30.940498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.940533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.940551 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940559 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.940576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940604 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.940612 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940623 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:02:30.940637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.940664 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:02:30.940681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940687 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:02:30.940703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940730 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.940737 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940748 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:02:30.940767 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.940774 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940784 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:02:30.940803 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.940810 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940821 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:02:30.940834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.940868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.940884 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940891 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.940906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940933 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.940941 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:02:30.940964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.940980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.940991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:02:30.941006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941013 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 07:02:30.941027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941053 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.941061 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941071 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:02:30.941090 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.941096 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941106 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:02:30.941124 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.941131 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941141 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:02:30.941159 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.941166 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941176 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:02:30.941194 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.941201 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941211 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:02:30.941225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.941267 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.941283 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941289 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.941304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941331 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941338 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941349 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 07:02:30.941362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.941398 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:02:30.941414 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941448 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941456 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941466 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941480 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.941517 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941546 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.941553 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941563 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:02:30.941582 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.941589 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941599 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 07:02:30.941617 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.941624 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941634 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 07:02:30.941651 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.941658 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941668 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:02:30.941686 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.941692 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941702 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 07:02:30.941720 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:02:30.941726 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941736 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 07:02:30.941754 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.941761 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941771 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.941789 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.941796 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941805 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:02:30.941823 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.941830 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941840 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:02:30.941858 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.941865 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941874 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:02:30.941887 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.941940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.941958 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.941965 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:02:30.941980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942005 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.942012 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942022 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:02:30.942041 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.942047 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942057 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:02:30.942075 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.942082 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942093 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:02:30.942111 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.942118 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942127 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:02:30.942141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.942179 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942201 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.942215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942241 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942248 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942258 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 07:02:30.942271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.942297 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:02:30.942311 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942339 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942346 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942356 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942369 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.942407 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942434 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.942441 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942451 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:02:30.942470 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.942476 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942487 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:02:30.942508 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.942518 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942530 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:02:30.942549 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.942556 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942566 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:02:30.942584 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.942591 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942600 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:02:30.942618 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.942625 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942635 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:02:30.942653 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.942659 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942669 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:02:30.942687 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.942694 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942703 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:02:30.942721 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.942728 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942737 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:02:30.942755 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.942762 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942772 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:02:30.942789 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.942796 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942806 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:02:30.942819 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.942874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.942892 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942899 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:02:30.942915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942940 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.942947 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942957 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:02:30.942975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.942982 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.942992 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:02:30.943010 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.943016 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.943026 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:02:30.943044 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:02:30.943051 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.943061 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.943074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.943102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.943112 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943128 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.943134 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.943150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.943176 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943183 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.943193 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 07:02:30.943207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.943222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.943232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:02:30.943246 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943275 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943283 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943293 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943306 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.943337 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943364 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.943371 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943387 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:02:30.943407 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.943414 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943424 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:02:30.943448 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.943455 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943465 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:02:30.943484 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.943491 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943501 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:02:30.943524 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.943531 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943541 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:02:30.943560 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.943567 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943576 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:02:30.943594 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.943601 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943611 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:02:30.943629 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.943637 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943647 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:02:30.943665 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.943672 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943681 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:02:30.943700 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.943706 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943716 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 07:02:30.943734 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.943741 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943750 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:02:30.943768 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.943775 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943785 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:02:30.943798 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.943858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.943875 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.943905 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.943912 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.943922 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.943936 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.943952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.943967 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.943994 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.944001 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944011 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 07:02:30.944030 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.944036 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944046 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 07:02:30.944064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.944070 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944080 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:02:30.944098 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.944105 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944115 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 07:02:30.944133 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.944140 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944149 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 07:02:30.944167 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.944174 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944183 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:02:30.944202 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.944208 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944218 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 07:02:30.944236 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.944243 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944253 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 07:02:30.944270 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.944277 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944287 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 07:02:30.944305 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.944311 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944321 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:02:30.944339 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.944345 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944355 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:02:30.944373 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.944385 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944396 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 07:02:30.944415 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.944422 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944431 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:02:30.944450 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.944457 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944466 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 07:02:30.944480 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.944572 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944578 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 07:02:30.944596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944622 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.944629 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944639 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:02:30.944653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.944679 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944695 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944701 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.944715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944741 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.944749 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944759 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 07:02:30.944772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.944798 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:02:30.944813 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944819 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 07:02:30.944833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.944884 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944901 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:02:30.944932 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.944942 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.944958 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:02:30.944987 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.944998 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.945013 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:02:30.945044 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:02:30.945055 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.945071 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:02:30.945096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.945140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.945161 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 07:02:30.945188 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.945198 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.945224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.945268 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:02:30.945280 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.945297 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 07:02:30.945320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.945346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.945366 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 07:02:30.945399 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:02:30.945449 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 07:02:30.945462 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:02:30.945480 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 07:02:30.945504 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:02:30.945534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.945562 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.945611 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.945624 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.945642 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 07:02:30.945676 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.945688 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.945706 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 07:02:30.945738 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.945749 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.945767 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 07:02:30.945798 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:02:30.945810 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.945827 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:02:30.945858 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.945869 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.945886 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 07:02:30.945917 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.945928 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.945947 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 07:02:30.945981 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.945993 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.946013 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:02:30.946046 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.946058 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.946077 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 07:02:30.946111 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.946123 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.946141 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 07:02:30.946174 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.946186 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.946203 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:02:30.946227 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 07:02:30.946312 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.946373 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946386 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 07:02:30.946408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946440 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.946452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946466 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:02:30.946482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.946512 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.946529 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946535 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.946551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946579 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:02:30.946587 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946598 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 07:02:30.946612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.946638 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:02:30.946652 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 07:02:30.946682 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:02:30.946689 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:02:30.946699 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 07:02:30.946718 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:02:30.946725 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 07:02:30.946734 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 07:02:30.946753 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:02:30.946759 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:02:30.946770 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 07:02:30.946783 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 07:02:30.946808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.946825 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946831 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:02:30.946848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946875 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.946882 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946893 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:02:30.946911 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.946918 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946928 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:02:30.946946 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.946953 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.946963 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:02:30.946976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.947011 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947026 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947032 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.947047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947072 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947079 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947089 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 07:02:30.947103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.947129 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:02:30.947143 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947172 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947179 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947189 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947203 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.947234 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947261 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.947268 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947278 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 07:02:30.947297 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.947304 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947322 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 07:02:30.947343 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.947350 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947360 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:02:30.947378 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.947385 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947395 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 07:02:30.947413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.947419 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947429 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 07:02:30.947452 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.947460 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947471 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 07:02:30.947490 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.947497 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947506 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 07:02:30.947524 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.947531 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947541 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:02:30.947559 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.947566 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947577 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:02:30.947590 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.947638 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.947657 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947663 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 07:02:30.947679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947704 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.947711 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947721 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:02:30.947740 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.947747 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947757 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:02:30.947775 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.947781 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947791 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:02:30.947809 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.947815 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947825 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:02:30.947842 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.947849 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947859 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:02:30.947872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.947915 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.947931 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947937 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.947951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947975 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947982 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.947996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:02:30.948043 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:02:30.948060 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948071 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:02:30.948082 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 07:02:30.948094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:02:30.948119 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:02:30.948135 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948141 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 07:02:30.948156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948181 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.948188 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948199 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 07:02:30.948212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.948238 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.948253 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948259 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.948273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948299 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:02:30.948306 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948321 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 07:02:30.948335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.948361 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 07:02:30.948377 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948383 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 07:02:30.948397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948423 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.948430 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948441 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:02:30.948459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.948484 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.948500 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948506 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.948521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948547 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948554 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948564 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 07:02:30.948577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.948593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.948603 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:02:30.948616 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948646 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948653 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948663 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.948707 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948733 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.948741 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948751 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 07:02:30.948769 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.948776 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948786 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 07:02:30.948804 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.948810 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948820 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 07:02:30.948838 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.948845 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948855 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 07:02:30.948872 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.948879 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948889 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 07:02:30.948907 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:02:30.948914 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948923 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 07:02:30.948941 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:02:30.948948 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948957 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 07:02:30.948975 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:02:30.948982 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.948991 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 07:02:30.949009 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:02:30.949016 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.949026 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 07:02:30.949044 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.949050 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.949060 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 07:02:30.949078 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.949085 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.949094 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 07:02:30.949112 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.949119 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.949128 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 07:02:30.949146 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.949153 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.949163 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 07:02:30.949176 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.949239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.949258 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949264 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 07:02:30.949280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949305 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.949313 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949329 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 07:02:30.949343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.949369 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.949385 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949391 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.949405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949430 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.949438 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949453 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 07:02:30.949468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.949494 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:02:30.949510 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949517 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:02:30.949531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949556 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.949564 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949574 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 07:02:30.949592 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.949599 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949609 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:02:30.949627 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.949634 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949644 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:02:30.949661 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.949668 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949678 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:02:30.949691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.949730 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.949745 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949752 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.949766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949792 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.949799 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949809 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 07:02:30.949823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.949838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.949848 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:02:30.949862 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.949892 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.949900 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.949910 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.949924 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.949941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.949956 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.949982 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.949989 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.949998 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:02:30.950017 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.950023 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.950033 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:02:30.950051 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.950058 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.950067 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 07:02:30.950085 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.950092 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.950102 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:02:30.950120 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.950126 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.950136 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:02:30.950155 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.950162 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.950171 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 07:02:30.950189 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:02:30.950196 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.950206 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 07:02:30.950219 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.950258 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.950276 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950283 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 07:02:30.950298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950335 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.950342 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950353 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 07:02:30.950372 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.950378 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950389 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 07:02:30.950407 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.950413 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950423 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 07:02:30.950442 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.950453 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950466 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 07:02:30.950486 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.950492 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950502 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 07:02:30.950520 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.950527 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950537 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 07:02:30.950555 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.950562 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950572 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:02:30.950590 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.950597 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950607 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:02:30.950620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.950674 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.950690 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950697 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 07:02:30.950713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950740 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:02:30.950747 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 07:02:30.950771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.950796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:02:30.950814 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:02:30.950821 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 07:02:30.950833 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 07:02:30.950850 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950856 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 07:02:30.950869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950894 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:02:30.950916 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:02:30.950933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.950944 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:02:30.950954 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 07:02:30.950972 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.950979 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 07:02:30.950990 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 07:02:30.951007 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:02:30.951014 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 07:02:30.951024 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 07:02:30.951042 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.951049 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 07:02:30.951059 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.951076 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.951083 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:02:30.951092 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.951110 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.951117 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:02:30.951127 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.951145 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.951151 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 07:02:30.951161 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.951178 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:02:30.951185 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 07:02:30.951194 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:02:30.951211 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:02:30.951218 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 07:02:30.951228 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 07:02:30.951245 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.951252 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:02:30.951261 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.951279 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:02:30.951285 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 07:02:30.951295 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 07:02:30.951312 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.951325 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 07:02:30.951336 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.951355 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.951361 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:02:30.951372 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.951388 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:02:30.951395 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 07:02:30.951405 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 07:02:30.951422 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 07:02:30.951462 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.951492 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:02:30.951521 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.951549 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 07:02:30.951577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.951604 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:02:30.951632 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.951660 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:02:30.951687 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.951715 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 07:02:30.951742 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 07:02:30.951770 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 07:02:30.951798 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 07:02:30.951826 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 07:02:30.951855 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 07:02:30.951883 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 07:02:30.951911 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.951939 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:02:30.951967 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.951995 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:02:30.952022 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.952049 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:02:30.952077 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.952105 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:02:30.952133 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.952160 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:02:30.952188 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.952216 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:02:30.952243 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.952271 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:02:30.952299 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.952334 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:02:30.952362 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.952390 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:02:30.952418 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.952448 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:02:30.952477 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.952505 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:02:30.952533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.952562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:02:30.952589 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.952617 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:02:30.952645 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.952673 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:02:30.952700 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.952728 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:02:30.952756 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 07:02:30.952783 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 07:02:30.952811 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.952839 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:02:30.952867 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.952895 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:02:30.952922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.952949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:02:30.952977 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.953004 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 07:02:30.953033 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.953061 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:02:30.953088 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.953117 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:02:30.953144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.953172 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:02:30.953200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.953229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:02:30.953259 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953278 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953305 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:02:30.953339 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953357 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953375 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953402 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:02:30.953430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953466 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953484 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:02:30.953597 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953624 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.953651 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953679 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.953706 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953724 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953751 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.953779 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953797 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953825 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.953852 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953881 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.953908 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953935 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:02:30.953962 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.953990 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.954017 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954045 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.954072 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954091 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954117 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:02:30.954145 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954172 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.954199 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954227 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:02:30.954255 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954282 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:02:30.954309 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954344 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954398 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.954488 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954506 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954523 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954550 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.954577 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954605 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.954632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954651 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954695 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.954722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.954847 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954865 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954882 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954900 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954926 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.954954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954972 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.954989 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955007 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955034 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.955061 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955088 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.955115 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955134 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955151 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955168 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955197 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:02:30.955224 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955251 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:02:30.955278 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955296 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955313 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955346 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.955373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:02:30.955497 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955525 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:02:30.955552 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955579 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.955607 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955634 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.955661 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955678 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955696 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955713 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955765 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.955794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955901 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955919 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:02:30.955975 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.955993 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956020 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:02:30.956047 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956065 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956083 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956110 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:02:30.956137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956155 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:02:30.956245 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956272 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.956300 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956333 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.956361 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956378 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956405 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.956433 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956451 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956478 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.956505 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956533 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.956562 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956589 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:02:30.956616 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956644 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.956672 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956698 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:02:30.956725 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956743 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956770 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:02:30.956798 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956825 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.956853 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956880 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:02:30.956907 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956934 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:02:30.956961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956979 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.956996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.957121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957140 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957157 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957185 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.957212 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957241 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.957268 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957304 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957337 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.957365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:02:30.957490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957526 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957544 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957570 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.957598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957616 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957678 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.957706 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957734 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:02:30.957761 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957779 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957798 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957816 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957844 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:02:30.957871 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957899 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:02:30.957927 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957946 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957964 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.957991 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.958019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:02:30.958145 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958173 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:02:30.958201 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958228 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:02:30.958256 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958283 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:02:30.958311 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958335 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958353 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958398 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.958426 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958462 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:02:30.958578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:02:30.958610 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.958676 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.958730 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.958782 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.958832 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.958882 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 07:02:30.958932 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 07:02:30.958982 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 07:02:30.959037 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.959089 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.959139 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.959190 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.959239 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.959289 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.959346 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.959396 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.959445 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.959497 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.959548 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.959598 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.959650 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.959708 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.959767 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.959816 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 07:02:30.959865 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.959914 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.959963 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.960014 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.960065 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.960121 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.960171 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.960221 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.960280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.960336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.960386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.960437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.960485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.960562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 07:02:30.960743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 07:02:30.960798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 07:02:30.960849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.960898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.960948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.960997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.961046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.961097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.961147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.961197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.961247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.961297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.961354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.961405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.961456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.961511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.961566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.961615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 07:02:30.961665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.961713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.961762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.961813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.961864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.961919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.961968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.962018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.962078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.962129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.962179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.962229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.962278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.962336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 07:02:30.962387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 07:02:30.962437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 07:02:30.962487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.962536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.962587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.962636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.962685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.962735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.962785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.962834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.962883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.962934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.962985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.963037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.963088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.963143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.963198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.963246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 07:02:30.963294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.963349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.963399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.963450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.963502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.963561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.963610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.963661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.963721 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:02:30.963750 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.963815 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.963873 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.963929 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.963987 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.964044 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:02:30.964100 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:02:30.964156 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:02:30.964212 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.964268 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.964331 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.964390 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.964446 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.964502 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.964559 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.964614 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.964670 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.964727 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.964785 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.964843 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.964899 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.964955 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.965011 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.965067 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:02:30.965123 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.965181 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.965245 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.965303 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.965364 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.965421 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.965477 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.965533 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.965599 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:02:30.965624 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.965682 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.965740 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.965796 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.965852 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.965908 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:02:30.965964 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:02:30.966082 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:02:30.966138 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.966195 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.966252 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.966308 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.966370 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.966428 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.966485 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.966541 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.966599 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.966657 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.966713 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.966770 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.966826 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.966883 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.966939 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.966996 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:02:30.967052 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.967109 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.967165 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.967221 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.967278 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.967341 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.967397 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.967453 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.967517 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 07:02:30.967541 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.967594 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.967645 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.967695 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.967747 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.967797 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:02:30.967848 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:02:30.967898 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:02:30.967949 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.968000 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.968050 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.968101 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.968152 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.968204 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.968255 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.968305 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.968362 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.968413 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.968463 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.968514 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.968565 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.968617 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.968668 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.968719 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:02:30.968770 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.968820 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.968871 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.968921 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.968972 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.969023 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.969073 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.969124 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.969183 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 07:02:30.969206 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.969259 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.969312 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.969372 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.969425 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.969478 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:02:30.969530 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:02:30.969583 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:02:30.969636 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.969689 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.969745 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.969798 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.969850 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.969903 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.969957 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.970009 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.970062 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.970116 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.970169 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.970223 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.970276 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.970334 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.970386 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.970439 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:02:30.970492 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.970545 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.970599 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.970651 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.970704 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.970762 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.970831 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.970885 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.970942 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 07:02:30.970969 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 07:02:30.971000 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 07:02:30.971028 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 07:02:30.971056 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 07:02:30.971084 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 07:02:30.971105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.971121 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.971131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.971141 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.971150 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.971159 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:02:30.971169 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:02:30.971178 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:02:30.971187 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.971196 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.971204 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.971213 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.971222 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.971231 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.971239 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.971248 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.971256 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.971265 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.971274 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.971282 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.971291 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.971299 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.971307 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.971322 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:02:30.971332 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.971340 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.971348 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.971357 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.971366 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.971374 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.971383 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.971391 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.971400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.971409 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.971416 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.971425 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.971433 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.971442 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:02:30.971450 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:02:30.971458 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:02:30.971466 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.971474 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.971482 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.971489 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.971497 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.971504 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.971512 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.971519 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.971527 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.971534 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.971542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.971549 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.971557 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.971564 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.971571 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.971578 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:02:30.971586 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.971593 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.971600 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.971607 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.971615 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.971622 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.971630 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.971638 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.971645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.971655 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.971663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.971672 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.971679 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.971687 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:02:30.971694 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:02:30.971702 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:02:30.971710 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.971717 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.971724 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.971731 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.971738 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.971746 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.971753 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.971760 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.971767 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.971774 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.971781 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.971788 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.971796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.971803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.971810 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.971817 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:02:30.971825 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.971832 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.971839 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.971846 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.971852 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.971860 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.971866 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.971873 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.971880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:02:30.971889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.971896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:02:30.971905 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:02:30.971912 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:02:30.971920 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:02:30.971927 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:02:30.971934 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:02:30.971941 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:02:30.971947 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:02:30.971954 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:02:30.971961 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:02:30.971968 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.971976 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.971984 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:02:30.971991 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:02:30.971998 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:02:30.972005 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.972061 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:02:30.972069 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:02:30.972076 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:02:30.972083 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:02:30.972090 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:02:30.972097 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:02:30.972104 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:02:30.972111 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:02:30.972118 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:02:30.972124 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:02:30.972131 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:02:30.972138 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:02:30.972145 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:02:30.972152 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:02:30.972227 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 07:02:30.972237 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:02:30.972242 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:02:30.972247 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:02:30.972254 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 07:02:30.972259 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:02:30.972263 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:02:30.972272 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 07:02:30.972281 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:02:30.972326 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.972334 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203498" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:02:30.972349 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:02:30.972370 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 07:02:30.972377 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 07:02:30.972381 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 07:02:30.972385 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 07:02:30.972391 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203498" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:02:30.972402 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:02:30.972409 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:02:30.972414 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:02:30.972426 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.972436 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:02:30.972440 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 07:02:30.972464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.972473 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:02:30.972478 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.972501 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:02:30.972507 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 07:02:30.972511 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 07:02:30.972514 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 07:02:30.972518 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 07:02:30.972522 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 07:02:30.972527 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 07:02:30.972531 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 07:02:30.972537 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203498" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:02:30.972547 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:02:30.972554 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:02:30.972558 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:02:30.972564 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.972569 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:02:30.972573 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:02:30.972603 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:02:30.972615 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.972622 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.972631 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.972638 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:02:30.972655 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:02:30.972669 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:02:30.972677 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:02:30.972685 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:02:30.972696 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203498" 2019-02-24 07:02:30.972708 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:02:30.972716 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:02:30.972725 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:02:30.972735 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:02:30.972744 wsdl: in serializeType: returning: 203498 2019-02-24 07:02:30.972755 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:02:30.972764 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:02:30.972768 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:02:30.972772 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:02:30.972778 wsdl: in serializeType: returning: 203498 2019-02-24 07:02:30.972782 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203498 2019-02-24 07:02:30.972796 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203498 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 07:02:30.972800 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 07:02:30.972806 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8105"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 07:02:30.972821 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 07:02:30.972827 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203498 2019-02-24 07:02:30.972837 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 07:02:30.972913 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 07:02:30.972850 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:02:30.972862 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:02:30.972867 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:02:30.972872 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:02:30.972875 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:02:30.972882 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:02:30.972893 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:02:30.972901 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:02:30.972906 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:02:30.972919 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 07:02:30.972930 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:02:30.972938 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:02:30.980461 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:02:30.980492 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:02:30.980507 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 07:02:30.980518 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 07:02:30.980525 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:02:30.980531 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:02:30.980535 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:02:30.980540 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:02:30.980546 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 07:02:30.980574 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 07:02:30.997788 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 07:02:30.997837 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 07:02:30.997848 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:02:30.997858 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:02:30.997868 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:02:30.997877 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:02:30.997888 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:02:30.997896 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:02:30.997906 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:02:30.997915 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:02:23 GMT 2019-02-24 07:02:30.997926 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:02:30.997934 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 07:02:30.997944 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:02:30.997960 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 07:02:30.997999 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 07:02:30.998025 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 07:02:30.998040 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:02:30.998049 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 07:02:30.998058 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 07:02:30.998116 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:02:30.998133 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:02:30.998143 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:02:30.998174 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:02:30.998186 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 06:02:23 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 07:02:30.998233 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 07:02:30.998248 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 07:02:30.998279 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 07:02:30.998290 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 07:02:30.998461 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 07:02:30.998631 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 07:02:30.998643 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 07:02:30.998657 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 07:02:30.998675 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:02:30.998716 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 07:02:30.998808 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 07:02:30.998843 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:02:30.998865 nusoap_client: got fault 2019-02-24 07:02:30.998878 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 07:02:30.998885 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 07:02:30.998894 nusoap_client: detail =