Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 50.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
724652-0001AR79517 Model turbiny: GT22V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FORD
 Silnik: 2.8/4
JR T4537
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 22 Feb 2019 07:56:06 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-22 08:56:11.648798 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-22 08:56:11.648852 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:56:11.648867 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220274" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-22 08:56:11.648885 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:56:11.648895 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-22 08:56:11.648904 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-22 08:56:11.648918 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-22 08:56:11.648927 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:56:11.648934 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:56:11.648943 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:56:11.648952 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 08:56:11.648964 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 08:56:11.648970 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 08:56:11.648974 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 08:56:11.648979 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 08:56:11.648982 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-22 08:56:11.648995 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:56:11.649010 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:56:11.649019 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 08:56:11.649025 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-22 08:56:11.649032 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-22 08:56:11.649041 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 08:56:11.649050 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 08:56:11.656389 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 08:56:11.656430 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 08:56:11.656457 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-22 08:56:11.656466 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:56:11.656472 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:56:11.656477 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 08:56:11.656482 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-22 08:56:11.656526 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-22 08:56:11.784508 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-22 08:56:11.784554 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-22 08:56:11.784562 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 08:56:11.784568 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 08:56:11.784574 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 08:56:11.784579 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 08:56:11.784585 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 08:56:11.784592 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 08:56:11.784598 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 08:56:11.784604 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 07:56:06 GMT 2019-02-22 08:56:11.784610 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 08:56:11.784615 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-22 08:56:11.784698 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 08:56:11.784714 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-22 08:56:11.784749 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-22 08:56:11.791654 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 08:56:11.791894 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-22 08:56:11.792303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:56:11.798885 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:56:11.798994 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:56:11.799234 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:56:11.799775 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:56:11.799836 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:56:11.800633 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:56:11.806041 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:56:11.806210 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:56:11.806686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:56:11.807321 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 08:56:11.807349 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-02-22 08:56:11.807660 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:56:11.808001 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:56:11.808268 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:56:11.808825 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:56:11.808851 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:56:11.809158 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:56:11.809191 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:56:11.813264 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:56:11.813422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:56:11.813616 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:56:11.814198 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:56:11.814781 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 08:56:11.815222 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:56:11.815544 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:56:11.815574 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:56:11.816113 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:56:11.816466 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-22 08:56:11.853546 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 08:56:11.853811 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-22 08:56:11.853835 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 08:56:11.853846 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-22 08:56:11.853895 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-22 08:56:11.853956 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 08:56:11.853980 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 08:56:11.853994 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 08:56:11.854027 wsdl: got WSDL URL 2019-02-22 08:56:11.854038 wsdl: Parse WSDL 2019-02-22 08:56:11.854331 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-22 08:56:11.854355 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-22 08:56:11.854455 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.854602 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-22 08:56:11.854642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.855020 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.855039 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.855069 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 08:56:11.855215 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.855231 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.855582 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 08:56:11.855669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.855725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.855753 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.855793 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.855807 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.855841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.855898 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.855912 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.855952 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-22 08:56:11.855984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.856038 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-22 08:56:11.856076 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856088 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-22 08:56:11.856119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856171 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.856185 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856205 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 08:56:11.856240 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.856254 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856280 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 08:56:11.856319 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.856332 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856352 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 08:56:11.856417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.856485 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.856516 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856529 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-22 08:56:11.856557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856607 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.856621 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856641 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-22 08:56:11.856675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.856725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-22 08:56:11.856756 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856777 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-22 08:56:11.856805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856857 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.856902 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856928 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 08:56:11.856965 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.856978 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.856998 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 08:56:11.857040 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.857054 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857073 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 08:56:11.857116 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.857133 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857153 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:56:11.857180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.857258 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.857297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857309 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.857340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857413 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857501 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:56:11.857543 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:56:11.857579 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857600 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:56:11.857622 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-22 08:56:11.857648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:56:11.857698 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 08:56:11.857729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857741 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-22 08:56:11.857768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857818 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.857832 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857852 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:56:11.857879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.857928 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.857958 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.857971 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.857999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858048 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.858061 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858081 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-22 08:56:11.858108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.858157 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-22 08:56:11.858187 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858198 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-22 08:56:11.858227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858283 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.858296 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858316 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:56:11.858344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.858401 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.858431 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858442 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.858470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858520 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.858534 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858553 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-22 08:56:11.858580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.858630 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-22 08:56:11.858660 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858672 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-22 08:56:11.858698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858757 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.858769 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858789 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 08:56:11.858825 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.858839 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858858 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:56:11.858885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.858941 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-22 08:56:11.858971 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.858983 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.859011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859061 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.859074 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859093 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-22 08:56:11.859119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.859169 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-22 08:56:11.859200 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859211 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-22 08:56:11.859239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859296 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.859310 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859330 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 08:56:11.859370 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.859383 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859412 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:56:11.859440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.859495 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-22 08:56:11.859525 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859537 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.859564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859613 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.859626 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859645 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-22 08:56:11.859672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.859720 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-22 08:56:11.859751 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859763 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-22 08:56:11.859791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859840 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.859853 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859872 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:56:11.859899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.859947 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-22 08:56:11.859978 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.859990 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.860018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860068 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.860081 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860101 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-22 08:56:11.860128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.860177 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-22 08:56:11.860206 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860218 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-22 08:56:11.860246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860313 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.860326 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860345 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:56:11.860373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.860423 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.860453 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860465 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.860493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860544 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.860558 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860578 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-22 08:56:11.860613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.860670 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 08:56:11.860705 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860717 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-22 08:56:11.860745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860795 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.860813 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860834 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 08:56:11.860861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.860887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.860909 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.860943 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861003 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.861034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861090 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.861103 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861124 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-22 08:56:11.861156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.861207 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 08:56:11.861237 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861248 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-22 08:56:11.861330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861384 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.861394 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861407 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 08:56:11.861423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.861452 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.861469 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861478 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.861494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861521 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.861529 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861540 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-22 08:56:11.861553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.861581 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 08:56:11.861596 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861603 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-22 08:56:11.861617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861650 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.861658 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861668 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-22 08:56:11.861687 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.861694 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861704 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-22 08:56:11.861718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.861749 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.861764 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861771 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.861785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861811 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.861819 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861829 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-22 08:56:11.861842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.861868 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 08:56:11.861883 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861890 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 08:56:11.861904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861929 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.861936 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861947 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:56:11.861960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.861975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.861986 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.862001 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862007 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.862022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862048 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.862055 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862066 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 08:56:11.862079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.862105 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:56:11.862120 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862126 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-22 08:56:11.862140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862166 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:56:11.862173 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862183 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 08:56:11.862197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.862222 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.862238 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862244 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.862258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862283 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862290 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:56:11.862369 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:56:11.862387 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862398 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:56:11.862409 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-22 08:56:11.862422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:56:11.862448 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:56:11.862463 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862469 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-22 08:56:11.862483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862510 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:56:11.862517 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862528 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 08:56:11.862541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.862567 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.862582 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862588 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.862603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862627 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862633 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862678 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:56:11.862699 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:56:11.862716 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862727 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:56:11.862737 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-22 08:56:11.862750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:56:11.862774 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:56:11.862789 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862796 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-22 08:56:11.862810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862835 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.862842 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862853 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-22 08:56:11.862871 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.862878 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862888 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-22 08:56:11.862906 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.862913 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862924 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 08:56:11.862941 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.862948 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862959 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 08:56:11.862976 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.862984 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.862994 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 08:56:11.863011 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.863018 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863027 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-22 08:56:11.863045 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.863051 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863061 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:56:11.863074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.863124 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.863140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863147 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.863161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863187 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.863195 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863205 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-22 08:56:11.863218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.863243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-22 08:56:11.863258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863265 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-22 08:56:11.863279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863312 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.863320 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863330 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 08:56:11.863349 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.863356 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863374 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:56:11.863391 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.863398 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863408 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 08:56:11.863421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.863455 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.863470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863476 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.863491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863515 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.863524 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-22 08:56:11.863547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.863574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-22 08:56:11.863589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863595 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 08:56:11.863609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863635 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.863642 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863652 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:56:11.863675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.863700 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.863715 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863722 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.863736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863761 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.863768 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863779 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 08:56:11.863792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.863817 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:56:11.863832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863838 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 08:56:11.863852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863877 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.863884 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863894 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 08:56:11.863912 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.863919 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863929 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:56:11.863948 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.863955 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.863965 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 08:56:11.863978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.864011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.864026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864032 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.864047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864073 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.864080 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 08:56:11.864104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.864129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:56:11.864144 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864150 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-22 08:56:11.864165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864190 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.864197 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864207 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 08:56:11.864225 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.864232 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864242 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:56:11.864266 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.864273 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864283 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:56:11.864309 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.864317 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864328 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 08:56:11.864346 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.864353 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864363 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 08:56:11.864376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.864418 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.864433 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864439 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.864456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864482 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864489 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864499 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-22 08:56:11.864512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.864528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.864538 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 08:56:11.864554 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864594 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864601 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864611 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864624 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.864656 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864681 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.864688 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864699 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:56:11.864716 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.864723 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864733 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-22 08:56:11.864750 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.864757 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864767 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-22 08:56:11.864785 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.864791 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864802 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 08:56:11.864819 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.864826 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864836 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-22 08:56:11.864853 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:56:11.864860 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864870 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-22 08:56:11.864887 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.864894 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864904 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.864921 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.864928 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864938 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:56:11.864955 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.864962 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.864972 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:56:11.864989 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.864996 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865006 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:56:11.865019 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.865087 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.865093 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 08:56:11.865109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.865134 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.865142 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.865152 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:56:11.865169 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.865176 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.865186 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 08:56:11.865203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.865210 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.865220 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 08:56:11.865237 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.865244 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.865254 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 08:56:11.865267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.865298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.865311 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.865333 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.865348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.865373 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865380 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.865390 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-22 08:56:11.865403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.865419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.865430 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 08:56:11.865443 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865471 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865479 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865489 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865502 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.865533 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865559 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.865566 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865576 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 08:56:11.865594 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.865601 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865612 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 08:56:11.865629 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.865636 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865646 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 08:56:11.865663 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.865670 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865680 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 08:56:11.865697 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.865704 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865714 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 08:56:11.865731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.865738 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865748 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 08:56:11.865765 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.865771 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865781 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:56:11.865799 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.865805 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865815 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 08:56:11.865832 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.865839 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865849 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 08:56:11.865866 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.865873 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865883 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:56:11.865900 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.865907 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865917 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:56:11.865930 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.865984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.866002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.866008 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 08:56:11.866023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.866049 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.866056 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.866066 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 08:56:11.866084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.866091 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.866101 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:56:11.866118 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.866125 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.866135 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 08:56:11.866152 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:56:11.866159 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.866169 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.866182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.866209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.866220 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.866242 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.866256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.866282 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866290 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.866306 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-22 08:56:11.866320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.866335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.866345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 08:56:11.866360 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866388 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866396 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866406 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866419 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866435 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.866449 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866476 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.866483 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866493 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 08:56:11.866511 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.866518 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866528 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 08:56:11.866551 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.866558 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866568 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 08:56:11.866586 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.866593 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866603 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 08:56:11.866621 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.866627 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866637 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 08:56:11.866655 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.866662 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866672 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 08:56:11.866689 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.866695 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866705 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:56:11.866723 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.866731 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866741 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 08:56:11.866758 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.866765 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866775 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 08:56:11.866793 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.866799 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866809 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-22 08:56:11.866827 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.866833 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866843 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:56:11.866861 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.866867 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866877 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:56:11.866890 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.866961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.866989 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867022 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867029 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867040 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867053 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.867084 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867110 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.867117 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867127 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-22 08:56:11.867145 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.867152 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867162 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-22 08:56:11.867179 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.867186 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867196 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 08:56:11.867213 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.867220 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867230 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-22 08:56:11.867248 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.867255 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867265 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-22 08:56:11.867282 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.867289 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867307 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 08:56:11.867325 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.867332 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867342 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-22 08:56:11.867360 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.867367 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867377 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-22 08:56:11.867394 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.867401 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867412 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-22 08:56:11.867429 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.867436 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867446 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 08:56:11.867463 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.867470 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867480 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 08:56:11.867498 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.867504 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867514 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-22 08:56:11.867532 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.867539 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867549 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:56:11.867567 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.867574 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867585 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-22 08:56:11.867597 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.867683 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.867690 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-22 08:56:11.867705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.867731 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.867738 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.867749 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 08:56:11.867762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.867778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.867789 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867804 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.867810 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.867825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.867851 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.867858 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.867869 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-22 08:56:11.867882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.867897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.867907 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 08:56:11.867923 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.867929 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-22 08:56:11.867943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.867969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.867976 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.867987 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:56:11.868004 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.868011 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868021 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 08:56:11.868038 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.868045 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868055 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 08:56:11.868072 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:56:11.868079 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868089 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 08:56:11.868102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.868141 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-22 08:56:11.868156 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868163 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.868178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868203 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:56:11.868211 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868221 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-22 08:56:11.868234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.868259 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-22 08:56:11.868272 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:56:11.868305 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868313 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:56:11.868324 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868337 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:56:11.868353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.868368 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868394 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.868402 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868412 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-22 08:56:11.868430 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.868437 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868447 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-22 08:56:11.868465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.868472 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868482 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-22 08:56:11.868499 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:56:11.868506 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868517 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 08:56:11.868535 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.868541 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868551 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-22 08:56:11.868569 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.868576 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868586 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-22 08:56:11.868604 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.868611 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868621 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:56:11.868639 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.868645 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868656 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-22 08:56:11.868673 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.868680 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868690 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-22 08:56:11.868708 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.868714 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:56:11.868737 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-22 08:56:11.868787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.868805 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868811 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-22 08:56:11.868827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868852 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.868860 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868870 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:56:11.868883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.868909 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.868925 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868931 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.868945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868970 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:56:11.868977 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.868987 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-22 08:56:11.869000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.869016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.869025 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-22 08:56:11.869039 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-22 08:56:11.869066 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:56:11.869074 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 08:56:11.869084 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-22 08:56:11.869102 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:56:11.869109 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-22 08:56:11.869119 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-22 08:56:11.869136 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:56:11.869143 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 08:56:11.869153 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-22 08:56:11.869166 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-22 08:56:11.869191 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.869207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.869213 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 08:56:11.869228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.869254 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.869261 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.869271 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:56:11.869289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.869303 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.869314 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 08:56:11.869332 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.869339 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.869350 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 08:56:11.869363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.869386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.869397 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869412 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.869418 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.869432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.869458 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869465 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.869475 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-22 08:56:11.869489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.869504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.869514 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 08:56:11.869528 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869555 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869563 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869573 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869586 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.869617 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869642 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.869649 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869659 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-22 08:56:11.869677 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.869684 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869695 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-22 08:56:11.869712 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.869719 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869729 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 08:56:11.869747 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.869754 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869764 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-22 08:56:11.869781 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.869788 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869798 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-22 08:56:11.869816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.869822 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869832 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-22 08:56:11.869849 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.869856 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869867 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-22 08:56:11.869884 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.869891 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869901 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:56:11.869919 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.869926 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869937 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:56:11.869950 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.869996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.870014 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870020 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-22 08:56:11.870035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870060 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.870067 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870078 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 08:56:11.870097 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.870103 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870113 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:56:11.870131 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.870138 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870147 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:56:11.870164 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.870171 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870181 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 08:56:11.870199 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.870206 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870215 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 08:56:11.870228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.870271 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.870286 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870292 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.870313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870337 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870344 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870384 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:56:11.870406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:56:11.870423 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870434 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:56:11.870444 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-22 08:56:11.870457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:56:11.870481 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 08:56:11.870496 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870503 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-22 08:56:11.870516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870541 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.870549 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870559 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-22 08:56:11.870573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.870598 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.870613 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870620 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.870633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870658 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 08:56:11.870665 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870676 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-22 08:56:11.870689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.870714 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-22 08:56:11.870729 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870735 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-22 08:56:11.870748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870774 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.870781 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870791 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:56:11.870804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.870829 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.870844 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870850 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.870864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870890 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.870897 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870907 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-22 08:56:11.870920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.870936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.870945 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 08:56:11.870959 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.870987 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.870994 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871004 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871017 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.871047 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871074 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871083 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871093 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-22 08:56:11.871110 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871117 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871127 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-22 08:56:11.871144 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871151 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871161 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-22 08:56:11.871178 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871185 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871195 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-22 08:56:11.871212 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871219 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871229 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-22 08:56:11.871246 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:56:11.871253 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871263 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-22 08:56:11.871281 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:56:11.871287 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871303 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-22 08:56:11.871322 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:56:11.871329 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871339 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-22 08:56:11.871357 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:56:11.871364 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871374 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-22 08:56:11.871392 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871398 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871408 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-22 08:56:11.871426 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871433 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871443 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-22 08:56:11.871460 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871467 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871477 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-22 08:56:11.871494 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871501 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871511 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-22 08:56:11.871524 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.871586 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.871606 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871613 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-22 08:56:11.871628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871653 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871660 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871670 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-22 08:56:11.871684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.871709 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.871724 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871730 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.871744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871769 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.871777 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871787 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-22 08:56:11.871800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.871826 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 08:56:11.871841 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871847 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 08:56:11.871861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871886 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871893 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871903 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-22 08:56:11.871921 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.871928 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871938 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:56:11.871956 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.871963 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.871973 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:56:11.871990 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.871997 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872007 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 08:56:11.872024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.872090 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872128 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872140 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.872166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872203 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872212 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872222 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-22 08:56:11.872236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.872262 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 08:56:11.872276 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872322 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872330 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872341 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872354 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.872387 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.872419 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872429 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:56:11.872447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.872453 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872463 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:56:11.872481 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.872488 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872498 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-22 08:56:11.872515 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.872522 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872532 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 08:56:11.872550 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.872557 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872566 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:56:11.872584 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.872591 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872600 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-22 08:56:11.872618 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 08:56:11.872625 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872634 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-22 08:56:11.872647 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.872686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.872704 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872710 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-22 08:56:11.872725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872751 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.872758 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872768 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-22 08:56:11.872786 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.872793 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872803 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-22 08:56:11.872821 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.872828 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872838 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-22 08:56:11.872855 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.872862 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872872 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-22 08:56:11.872889 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.872896 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872906 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-22 08:56:11.872923 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.872930 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872941 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-22 08:56:11.872958 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.872965 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.872975 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 08:56:11.872992 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.872999 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.873009 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 08:56:11.873022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.873063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.873074 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.873089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.873097 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-22 08:56:11.873111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.873136 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:56:11.873143 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.873154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-22 08:56:11.873167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.873182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.873192 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 08:56:11.873209 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:56:11.873216 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-22 08:56:11.873228 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-22 08:56:11.873245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.873251 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-22 08:56:11.873265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.873290 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:56:11.873317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:56:11.873334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.873345 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:56:11.873355 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-22 08:56:11.873373 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.873380 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-22 08:56:11.873391 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-22 08:56:11.873407 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:56:11.873415 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-22 08:56:11.873425 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-22 08:56:11.873442 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.873448 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-22 08:56:11.873458 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.873475 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.873482 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 08:56:11.873492 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.873508 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.873516 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 08:56:11.873526 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.873543 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.873549 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-22 08:56:11.873559 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.873576 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:56:11.873582 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-22 08:56:11.873592 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:56:11.873609 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:56:11.873616 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-22 08:56:11.873625 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-22 08:56:11.873642 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.873649 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 08:56:11.873659 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.873676 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 08:56:11.873682 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-22 08:56:11.873692 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-22 08:56:11.873709 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.873716 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-22 08:56:11.873726 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.873743 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.873750 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 08:56:11.873760 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.873776 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:56:11.873782 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-22 08:56:11.873792 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-22 08:56:11.873808 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-22 08:56:11.873848 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.873878 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-22 08:56:11.873906 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.873938 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-22 08:56:11.873965 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.873992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 08:56:11.874019 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.874046 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-22 08:56:11.874074 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.874100 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-22 08:56:11.874127 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-22 08:56:11.874154 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-22 08:56:11.874181 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-22 08:56:11.874208 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-22 08:56:11.874236 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-22 08:56:11.874263 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-22 08:56:11.874290 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.874325 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 08:56:11.874351 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.874387 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 08:56:11.874417 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.874443 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 08:56:11.874522 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.874549 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 08:56:11.874576 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.874603 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:56:11.874630 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.874657 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:56:11.874684 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.874710 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:56:11.874736 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.874764 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-22 08:56:11.874791 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.874817 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-22 08:56:11.874844 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.874873 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:56:11.874900 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.874928 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:56:11.874955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.874983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 08:56:11.875010 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.875037 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 08:56:11.875063 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.875090 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 08:56:11.875117 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.875143 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 08:56:11.875170 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-22 08:56:11.875197 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-22 08:56:11.875224 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.875251 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-22 08:56:11.875277 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.875312 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 08:56:11.875340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.875366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 08:56:11.875393 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.875420 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-22 08:56:11.875447 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.875474 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 08:56:11.875501 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.875528 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 08:56:11.875555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.875582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 08:56:11.875609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.875637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 08:56:11.875666 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.875685 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.875712 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:56:11.875738 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.875756 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.875773 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.875799 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:56:11.875825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.875843 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.875860 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.875877 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.875904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:56:11.875930 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.875957 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.875983 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876010 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.876036 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876054 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876081 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.876108 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876125 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876152 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.876179 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876206 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.876232 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876259 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:56:11.876285 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876317 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.876344 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876371 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.876397 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876415 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876441 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:56:11.876468 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876495 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.876521 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876548 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:56:11.876574 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876601 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:56:11.876627 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876645 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876698 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876715 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.876786 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876809 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876841 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876891 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.876922 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876948 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.876975 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.876992 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877009 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877036 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.877062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.877184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877218 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877236 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877262 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.877289 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877313 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877330 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.877400 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877427 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.877453 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877472 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877489 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877506 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877536 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:56:11.877563 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877589 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:56:11.877615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877658 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877684 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.877711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:56:11.877832 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877858 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 08:56:11.877884 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877911 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.877937 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.877964 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.877990 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878043 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878069 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.878095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878183 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 08:56:11.878272 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878307 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878351 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:56:11.878379 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878396 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878413 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878439 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:56:11.878466 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878483 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878499 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878516 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878542 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:56:11.878568 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878594 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.878621 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878647 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.878673 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878690 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878716 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.878743 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878760 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878786 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.878812 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878838 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.878866 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878893 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:56:11.878920 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.878947 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.878974 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879000 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:56:11.879027 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879044 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879070 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:56:11.879097 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879123 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.879150 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879177 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:56:11.879203 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879230 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:56:11.879256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879273 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879314 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879332 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879349 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.879423 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879441 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879458 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879484 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.879511 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879538 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.879565 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879582 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879599 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879626 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.879652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:56:11.879779 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879796 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879813 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879830 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879857 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.879883 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879918 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879935 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.879962 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.879989 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880015 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:56:11.880042 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880059 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880077 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880096 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880122 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:56:11.880149 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880175 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:56:11.880201 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880220 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880238 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880265 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.880291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:56:11.880457 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880503 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 08:56:11.880537 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880564 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:56:11.880591 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880618 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:56:11.880651 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880669 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880686 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880730 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.880757 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880863 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:56:11.880908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 08:56:11.880939 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.881013 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.881064 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.881115 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.881163 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.881213 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-22 08:56:11.881264 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-22 08:56:11.881322 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-22 08:56:11.881380 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.881438 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.881490 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.881538 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.881586 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.881636 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.881685 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.881733 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.881782 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.881832 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.881883 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.881933 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.881985 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.882042 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.882098 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.882146 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-22 08:56:11.882194 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.882242 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.882289 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.882350 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.882400 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.882462 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.882511 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.882560 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.882619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.882668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.882717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.882767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.882814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.882863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-22 08:56:11.882915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-22 08:56:11.883051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-22 08:56:11.883101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.883149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.883197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.883245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.883297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.883350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.883399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.883456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.883507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.883558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.883608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.883658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.883708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.883762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.883815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.883862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-22 08:56:11.883911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.883959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.884006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.884055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.884104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.884157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.884204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.884253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.884319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.884369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.884418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.884473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.884521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.884570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-22 08:56:11.884619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-22 08:56:11.884668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-22 08:56:11.884716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.884763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.884814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.884861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.884909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.884958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.885007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.885054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.885103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.885152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.885202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.885253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.885310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.885364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.885418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.885473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-22 08:56:11.885521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.885568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.885615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.885664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.885715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.885773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.885821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.885870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.885930 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 08:56:11.885960 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.886024 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.886080 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.886134 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.886190 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.886245 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:56:11.886306 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:56:11.886362 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:56:11.886416 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.886475 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.886530 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.886586 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.886641 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.886695 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.886749 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.886803 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.886858 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.886913 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.886970 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.887026 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.887080 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.887134 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.887188 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.887242 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:56:11.887302 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.887360 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.887430 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.887489 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.887543 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.887598 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.887652 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.887706 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.887773 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 08:56:11.887799 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.887856 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.887911 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.887965 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.888020 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.888075 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:56:11.888130 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:56:11.888185 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:56:11.888325 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.888381 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.888442 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.888497 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.888552 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.888607 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.888663 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.888717 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.888772 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.888828 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.888883 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.888937 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.888991 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.889047 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.889101 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.889156 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:56:11.889210 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.889266 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.889327 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.889382 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.889444 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.889500 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.889554 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.889609 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.889671 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-22 08:56:11.889695 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.889746 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.889796 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.889845 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.889895 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.889944 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:56:11.889993 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:56:11.890042 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:56:11.890091 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.890141 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.890189 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.890239 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.890288 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.890346 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.890396 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.890451 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.890501 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.890550 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.890599 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.890649 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.890698 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.890748 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.890798 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.890847 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:56:11.890896 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.890946 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.890996 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.891045 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.891095 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.891144 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.891194 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.891244 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.891307 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-22 08:56:11.891331 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.891383 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.891441 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.891493 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.891544 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.891595 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:56:11.891646 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:56:11.891697 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:56:11.891749 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.891800 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.891852 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.891903 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.891955 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.892006 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.892057 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.892108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.892159 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.892213 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.892264 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.892321 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.892374 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.892432 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.892484 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.892534 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:56:11.892586 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.892638 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.892690 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.892772 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.892856 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.892937 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.892990 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.893042 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.893097 wsdl: current service: Service1 2019-02-22 08:56:11.893117 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-22 08:56:11.893149 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-22 08:56:11.893177 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-22 08:56:11.893205 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-22 08:56:11.893231 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-22 08:56:11.893254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.893274 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.893285 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.893302 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.893314 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.893325 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:56:11.893334 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:56:11.893344 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:56:11.893354 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.893363 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.893373 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.893383 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.893392 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.893402 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.893411 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.893421 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.893431 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.893440 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.893449 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.893459 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.893468 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.893477 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.893485 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.893495 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:56:11.893504 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.893513 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.893522 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.893531 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.893539 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.893549 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.893557 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.893565 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.893574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.893585 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.893593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.893603 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.893612 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.893621 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:56:11.893629 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:56:11.893638 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:56:11.893647 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.893655 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.893663 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.893671 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.893679 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.893687 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.893695 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.893703 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.893711 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.893719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.893727 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.893736 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.893744 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.893752 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.893760 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.893768 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:56:11.893775 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.893783 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.893791 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.893798 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.893806 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.893814 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.893822 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.893830 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.893837 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.893848 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.893857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.893866 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.893873 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.893881 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:56:11.893889 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:56:11.893897 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:56:11.893904 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.893912 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.893920 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.893927 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.893935 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.893942 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.893950 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.893958 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.893965 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.893973 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.893980 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.893987 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.893994 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.894002 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.894009 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.894016 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:56:11.894024 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.894032 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.894039 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.894046 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.894053 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.894060 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.894066 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.894073 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.894080 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:56:11.894089 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.894097 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:56:11.894105 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:56:11.894112 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:56:11.894120 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:56:11.894127 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:56:11.894134 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:56:11.894141 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:56:11.894148 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:56:11.894155 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:56:11.894163 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:56:11.894170 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.894178 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.894187 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:56:11.894194 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:56:11.894202 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:56:11.894209 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.894279 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:56:11.894287 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:56:11.894299 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:56:11.894308 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:56:11.894315 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:56:11.894322 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:56:11.894329 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:56:11.894337 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:56:11.894344 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:56:11.894352 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:56:11.894359 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:56:11.894366 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:56:11.894374 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:56:11.894381 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:56:11.894685 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-22 08:56:11.894697 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 08:56:11.894703 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 08:56:11.894708 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 08:56:11.894715 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-22 08:56:11.894720 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 08:56:11.894724 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 08:56:11.894735 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-22 08:56:11.894746 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 08:56:11.894789 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.894796 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220274" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 08:56:11.894811 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 08:56:11.894832 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-22 08:56:11.894839 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-22 08:56:11.894843 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-22 08:56:11.894847 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-22 08:56:11.894854 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220274" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 08:56:11.894865 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:56:11.894872 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:56:11.894878 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:56:11.894890 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.894900 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:56:11.894906 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-22 08:56:11.894931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.894940 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 08:56:11.894945 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.894968 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 08:56:11.894974 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-22 08:56:11.894978 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-22 08:56:11.894982 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-22 08:56:11.894986 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-22 08:56:11.894990 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-22 08:56:11.894995 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-22 08:56:11.894999 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-22 08:56:11.895005 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220274" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 08:56:11.895016 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:56:11.895022 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:56:11.895026 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:56:11.895032 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.895038 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 08:56:11.895042 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:56:11.895065 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 08:56:11.895072 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.895077 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.895083 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.895087 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:56:11.895097 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 08:56:11.895105 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:56:11.895110 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 08:56:11.895114 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 08:56:11.895121 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220274" 2019-02-22 08:56:11.895128 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:56:11.895133 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 08:56:11.895138 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:56:11.895144 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:56:11.895149 wsdl: in serializeType: returning: 220274 2019-02-22 08:56:11.895155 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 08:56:11.895162 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:56:11.895166 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 08:56:11.895170 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 08:56:11.895174 wsdl: in serializeType: returning: 220274 2019-02-22 08:56:11.895179 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220274 2019-02-22 08:56:11.895200 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220274 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-22 08:56:11.895205 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-22 08:56:11.895211 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8779"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-22 08:56:11.895226 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-22 08:56:11.895232 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220274 2019-02-22 08:56:11.895243 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-22 08:56:11.895330 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-22 08:56:11.895258 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 08:56:11.895270 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 08:56:11.895275 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 08:56:11.895280 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 08:56:11.895284 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 08:56:11.895292 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:56:11.895308 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:56:11.895317 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 08:56:11.895323 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 08:56:11.895337 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-22 08:56:11.895347 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 08:56:11.895356 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 08:56:11.903171 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 08:56:11.903209 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 08:56:11.903227 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-22 08:56:11.903237 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-22 08:56:11.903244 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:56:11.903331 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:56:11.903338 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 08:56:11.903343 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 08:56:11.903349 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-22 08:56:11.903378 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-22 08:56:11.912681 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-22 08:56:11.912725 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-22 08:56:11.912732 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 08:56:11.912738 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 08:56:11.912743 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 08:56:11.912749 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 08:56:11.912756 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 08:56:11.912761 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 08:56:11.912767 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 08:56:11.912773 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 07:56:06 GMT 2019-02-22 08:56:11.912779 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 08:56:11.912824 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-22 08:56:11.912832 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 08:56:11.912891 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-22 08:56:11.912926 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-22 08:56:11.912942 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-22 08:56:11.912954 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 08:56:11.912958 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-22 08:56:11.912963 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-22 08:56:11.913000 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 08:56:11.913012 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 08:56:11.913019 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 08:56:11.913176 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 08:56:11.913191 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 22 Feb 2019 07:56:06 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-22 08:56:11.913329 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-22 08:56:11.913342 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-22 08:56:11.913368 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-22 08:56:11.913375 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-22 08:56:11.913911 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-22 08:56:11.914212 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-22 08:56:11.914224 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-22 08:56:11.914237 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-22 08:56:11.914253 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 08:56:11.914302 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-22 08:56:11.914400 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-22 08:56:11.914477 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 08:56:11.914505 nusoap_client: got fault 2019-02-22 08:56:11.914518 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-22 08:56:11.914526 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-22 08:56:11.914534 nusoap_client: detail =