Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 50.25Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
703891-0024 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1785
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 21:57:07 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-26 23:57:58.590538 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-26 23:57:58.590596 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:57:58.590611 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165693" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-26 23:57:58.590629 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:57:58.590639 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-26 23:57:58.590649 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-26 23:57:58.590663 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-26 23:57:58.590672 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:57:58.590679 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:57:58.590688 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:57:58.590698 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:57:58.590710 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:57:58.590716 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:57:58.590721 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:57:58.590726 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:57:58.590730 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-26 23:57:58.590743 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:57:58.590758 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:57:58.590767 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:57:58.590773 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-26 23:57:58.590780 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-26 23:57:58.590789 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:57:58.590798 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:57:58.598856 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:57:58.598877 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:57:58.598890 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-26 23:57:58.598897 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:57:58.598903 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:57:58.598907 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:57:58.598911 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-26 23:57:58.598951 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-26 23:57:58.623599 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-26 23:57:58.623638 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-26 23:57:58.623646 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:57:58.623652 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:57:58.623658 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:57:58.623664 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:57:58.623670 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:57:58.623676 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:57:58.623681 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:57:58.623687 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:57:07 GMT 2019-06-26 23:57:58.623693 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:57:58.623698 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-26 23:57:58.623705 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:57:58.623718 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-26 23:57:58.623752 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-26 23:57:58.631308 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:58.631537 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-06-26 23:57:58.631558 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:57:58.631634 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:57:58.639102 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:57:58.639264 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:57:58.639303 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:57:58.639332 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:57:58.639489 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:57:58.639572 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-26 23:57:58.646772 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:57:58.647003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:57:58.647037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:57:58.647164 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:57:58.647238 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:58.647274 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-06-26 23:57:58.647330 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:57:58.647400 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:57:58.647450 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:58.647478 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-06-26 23:57:58.654550 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:57:58.654591 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-26 23:57:58.654876 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:57:58.654916 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:58.655012 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-06-26 23:57:58.655046 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:57:58.655085 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-06-26 23:57:58.655663 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:57:58.655716 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:57:58.655747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-26 23:57:58.655857 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-06-26 23:57:58.655908 soap_transport_http: read buffer of 6007 bytes 2019-06-26 23:57:58.655934 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:57:58.655945 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-26 23:57:58.656084 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-26 23:57:58.656147 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:57:58.656173 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:57:58.656187 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:57:58.656218 wsdl: got WSDL URL 2019-06-26 23:57:58.656228 wsdl: Parse WSDL 2019-06-26 23:57:58.656493 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-26 23:57:58.656519 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-26 23:57:58.656605 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.656621 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-26 23:57:58.656657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.656717 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.656733 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.656760 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:57:58.656799 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.656813 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.656833 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:57:58.656864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.656913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.656937 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.656966 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.656979 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.657010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657071 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.657085 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-26 23:57:58.657134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.657187 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:57:58.657216 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657228 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-26 23:57:58.657256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657304 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.657317 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657336 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:57:58.657371 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.657384 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657403 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:57:58.657437 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.657450 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657470 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:57:58.657498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.657562 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.657591 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657604 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-26 23:57:58.657632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657680 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.657693 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657712 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-26 23:57:58.657739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.657787 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-26 23:57:58.657815 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657826 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-26 23:57:58.657853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657901 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.657914 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.657933 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:57:58.657968 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.657981 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658000 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:57:58.658034 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.658046 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658077 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:57:58.658113 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.658125 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658144 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:58.658171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.658242 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.658270 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658282 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.658310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658354 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658366 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658444 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:58.658484 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:58.658517 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658538 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:57:58.658559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-26 23:57:58.658585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:57:58.658633 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:57:58.658662 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658673 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-26 23:57:58.658705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658753 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.658766 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658785 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:57:58.658811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.658860 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.658888 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658899 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.658926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.658976 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.658989 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659008 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-26 23:57:58.659034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.659091 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:57:58.659120 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659131 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-26 23:57:58.659159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659206 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.659219 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659238 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:58.659265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.659312 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.659341 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659353 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.659379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659426 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.659439 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659458 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-26 23:57:58.659485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.659533 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-26 23:57:58.659562 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659573 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-26 23:57:58.659599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659646 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.659658 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659678 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:57:58.659712 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.659725 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659743 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:58.659770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.659825 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-26 23:57:58.659854 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659866 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.659893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659940 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.659953 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.659972 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-26 23:57:58.659999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.660048 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-26 23:57:58.660105 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660117 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-26 23:57:58.660144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660193 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.660206 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660225 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:57:58.660262 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.660274 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660298 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:58.660326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.660381 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-26 23:57:58.660410 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660422 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.660448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660495 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.660508 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660528 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-26 23:57:58.660555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.660606 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-26 23:57:58.660635 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660646 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-26 23:57:58.660671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660718 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.660731 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660750 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:58.660776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.660824 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-26 23:57:58.660852 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660864 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.660890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660937 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.660951 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.660970 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-26 23:57:58.660997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.661046 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-26 23:57:58.661081 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661093 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-26 23:57:58.661119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.661179 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661197 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:58.661224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.661273 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.661300 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661312 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.661337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661385 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.661398 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661417 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-26 23:57:58.661443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.661492 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:57:58.661521 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661532 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-26 23:57:58.661558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661606 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.661619 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661637 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:57:58.661664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.661712 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.661740 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661751 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.661777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661825 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.661838 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661857 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-26 23:57:58.661884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.661931 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:57:58.661961 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.661973 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-26 23:57:58.662000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662047 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.662066 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662086 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:57:58.662113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.662161 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.662190 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662203 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.662230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662279 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.662292 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662311 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-26 23:57:58.662338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.662387 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:57:58.662416 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662427 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-26 23:57:58.662454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662502 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.662515 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662535 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-26 23:57:58.662569 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.662582 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662601 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-26 23:57:58.662628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.662684 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.662713 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662724 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.662750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662800 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.662812 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662831 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-26 23:57:58.662858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.662906 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:57:58.662934 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.662946 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:57:58.662972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.663033 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663052 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:58.663087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.663135 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.663163 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663174 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.663201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663249 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.663262 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663281 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:57:58.663308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.663356 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:58.663384 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663395 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:57:58.663424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663472 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:57:58.663485 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663503 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:57:58.663530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.663578 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.663606 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663617 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.663644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663689 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663701 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663777 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:58.663817 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:58.663852 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663872 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:57:58.663892 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-26 23:57:58.663919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.663946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:57:58.663968 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:57:58.663996 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664007 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:57:58.664033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664090 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:57:58.664103 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664122 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:57:58.664149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.664197 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.664225 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664237 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.664262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664307 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664319 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:58.664430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:58.664464 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664484 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:57:58.664505 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-26 23:57:58.664530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:57:58.664578 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:57:58.664606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664617 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-26 23:57:58.664643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664692 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.664705 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664723 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-26 23:57:58.664757 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.664770 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664789 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-26 23:57:58.664823 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.664835 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664854 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:57:58.664888 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.664900 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664919 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:57:58.664954 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.664968 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.664987 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:57:58.665021 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.665034 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665053 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-26 23:57:58.665094 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.665107 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665126 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:58.665153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.665246 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.665277 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665288 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.665315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665362 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.665375 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-26 23:57:58.665420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.665467 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:57:58.665496 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665507 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-26 23:57:58.665533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665580 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.665593 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665611 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:57:58.665645 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.665657 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665676 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:58.665710 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.665722 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665741 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:57:58.665767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.665829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.665857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665868 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.665894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665942 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.665956 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.665976 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-26 23:57:58.666003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.666053 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:57:58.666089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666100 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:57:58.666126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666174 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.666187 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666206 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:58.666234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.666282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.666311 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666322 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.666349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666396 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.666409 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666428 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:57:58.666455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.666502 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:58.666530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666541 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:57:58.666567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666614 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.666628 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666647 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:57:58.666681 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.666694 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666713 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:58.666747 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.666760 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666779 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:57:58.666805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.666869 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.666896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666908 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.666935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.666983 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.666997 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:57:58.667043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.667098 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:58.667126 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667138 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:58.667164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667211 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.667224 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667243 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:57:58.667277 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.667291 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667310 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:57:58.667343 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.667355 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667374 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:57:58.667409 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.667421 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667440 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:57:58.667473 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.667487 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667505 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:57:58.667531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.667609 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.667638 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667649 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.667678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667727 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.667740 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667758 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-26 23:57:58.667785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.667813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.667833 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:58.667861 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.667916 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.667930 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.667948 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.667974 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668005 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.668032 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668089 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.668102 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668120 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:58.668156 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.668168 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668187 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-26 23:57:58.668217 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.668229 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668246 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-26 23:57:58.668279 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.668291 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668311 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:57:58.668343 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.668356 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668374 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-26 23:57:58.668407 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:57:58.668420 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668439 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-26 23:57:58.668473 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.668486 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668504 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.668538 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.668550 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668569 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:58.668602 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.668615 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668634 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:57:58.668668 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.668680 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668699 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:57:58.668725 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.668820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.668852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.668864 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:58.668892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.668939 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.668953 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.668971 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:57:58.669006 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.669018 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.669037 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:57:58.669076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.669090 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.669109 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:57:58.669143 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.669156 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.669174 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:57:58.669201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.669249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.669270 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669298 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.669310 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.669336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.669385 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669398 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.669416 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-26 23:57:58.669443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.669470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.669491 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:58.669517 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669567 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669580 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669599 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669625 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.669681 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669730 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.669743 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669762 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:57:58.669794 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.669806 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669827 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:57:58.669860 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.669873 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669891 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:57:58.669924 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.669936 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.669955 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:57:58.669989 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.670001 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.670020 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:57:58.670053 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.670072 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.670092 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:57:58.670126 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.670138 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.670157 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:58.670189 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.670202 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.670220 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:57:58.670253 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.670265 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.670284 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:57:58.670317 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.670329 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.670348 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:57:58.670381 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.670393 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.670413 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:57:58.670439 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.670540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.670573 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.670584 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:58.670612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.670659 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.670672 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.670691 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:57:58.670724 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.670736 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.670755 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:58.670788 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.670801 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.670820 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:57:58.670853 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:58.670865 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.670884 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.670911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.670957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.670979 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671008 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.671019 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.671046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.671101 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671114 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.671133 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-26 23:57:58.671159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.671187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.671208 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:58.671233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671286 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671299 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671318 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671345 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.671401 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671450 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.671464 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671482 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:57:58.671516 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.671529 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671547 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:57:58.671586 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.671600 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671619 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:57:58.671653 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.671666 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671684 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:57:58.671719 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.671731 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671750 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:57:58.671784 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.671797 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671816 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:57:58.671848 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.671861 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:58.671913 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.671928 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.671946 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:57:58.671981 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.671994 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.672013 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:57:58.672045 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672058 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.672085 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-26 23:57:58.672119 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.672132 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.672151 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:57:58.672185 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.672198 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.672217 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:57:58.672243 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.672352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.672382 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672436 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672448 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672467 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672495 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672524 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.672551 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672599 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.672613 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672631 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-26 23:57:58.672665 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.672679 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672697 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-26 23:57:58.672731 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.672743 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672762 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:57:58.672796 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.672809 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672827 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-26 23:57:58.672862 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.672874 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672893 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-26 23:57:58.672927 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.672940 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.672961 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:57:58.672994 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.673007 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.673026 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-26 23:57:58.673065 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.673079 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.673099 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-26 23:57:58.673133 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.673146 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.673164 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-26 23:57:58.673198 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.673210 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.673229 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:57:58.673262 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.673275 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.673293 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:57:58.673327 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.673340 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.673359 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-26 23:57:58.673393 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.673406 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.673424 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:58.673457 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.673471 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.673489 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-26 23:57:58.673517 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.673632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.673667 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.673679 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-26 23:57:58.673717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.673768 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.673781 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.673799 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:57:58.673826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.673853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.673875 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.673903 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.673914 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.673940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.673990 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.674004 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674028 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-26 23:57:58.674056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.674113 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:57:58.674141 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674153 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-26 23:57:58.674178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674228 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.674241 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674259 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:58.674294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.674306 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674325 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:57:58.674357 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.674370 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674389 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:57:58.674422 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:58.674434 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674452 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:57:58.674478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.674550 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-26 23:57:58.674579 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674591 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.674623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674670 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:58.674684 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674703 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-26 23:57:58.674730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.674757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.674777 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-26 23:57:58.674803 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:58.674854 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-26 23:57:58.674867 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:58.674886 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-26 23:57:58.674912 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:58.674942 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.674970 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675019 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.675032 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675051 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-26 23:57:58.675092 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.675105 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675130 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-26 23:57:58.675164 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.675177 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675195 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-26 23:57:58.675229 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:57:58.675242 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675261 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:57:58.675295 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.675307 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675326 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-26 23:57:58.675359 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.675371 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675390 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-26 23:57:58.675424 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.675437 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675456 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:57:58.675490 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.675503 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675522 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-26 23:57:58.675556 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.675569 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675588 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-26 23:57:58.675622 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.675634 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675653 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:58.675680 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-26 23:57:58.675771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.675804 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.675816 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-26 23:57:58.675847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.675897 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.675910 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.675929 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:58.675955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.675983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.676004 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.676032 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.676044 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.676082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.676131 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:57:58.676144 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.676162 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-26 23:57:58.676189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.676217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.676238 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:57:58.676265 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-26 23:57:58.676316 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:58.676329 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:57:58.676347 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-26 23:57:58.676381 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:57:58.676394 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-26 23:57:58.676413 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-26 23:57:58.676447 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:58.676459 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:57:58.676478 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-26 23:57:58.676504 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-26 23:57:58.676549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.676578 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.676590 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:57:58.676622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.676671 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.676684 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.676703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:58.676736 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.676749 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.676767 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:57:58.676801 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.676813 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.676832 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:57:58.676858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.676899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.676921 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.676950 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.676961 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.676988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.677035 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677049 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.677074 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-26 23:57:58.677102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.677129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.677149 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:57:58.677176 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677232 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677246 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677266 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.677348 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677396 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.677409 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677428 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-26 23:57:58.677462 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.677475 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677494 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-26 23:57:58.677527 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.677540 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677559 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:57:58.677592 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.677605 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677623 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-26 23:57:58.677656 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.677669 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677687 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-26 23:57:58.677720 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.677733 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677756 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-26 23:57:58.677791 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.677804 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677822 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-26 23:57:58.677856 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.677869 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677888 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:57:58.677921 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.677933 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.677952 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:57:58.677979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.678070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.678104 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678116 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-26 23:57:58.678149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678197 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.678210 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678229 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:57:58.678265 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.678278 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678296 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:57:58.678330 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.678342 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678361 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:57:58.678394 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.678406 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678424 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:57:58.678457 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.678470 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678488 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:57:58.678514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.678593 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.678621 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678633 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.678665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678710 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678722 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678795 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:58.678833 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:58.678867 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678887 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:57:58.678907 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-26 23:57:58.678933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.678959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:57:58.678981 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:57:58.679010 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679021 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-26 23:57:58.679047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679103 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.679116 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679140 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-26 23:57:58.679166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.679215 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.679244 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679255 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.679281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679328 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:57:58.679341 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679361 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-26 23:57:58.679388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.679434 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-26 23:57:58.679462 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679473 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-26 23:57:58.679499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679546 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.679558 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679577 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:58.679604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.679652 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.679681 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679692 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.679723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679772 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.679785 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679804 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-26 23:57:58.679830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.679858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.679879 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:57:58.679905 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.679955 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.679969 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.679988 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680045 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.680079 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680130 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.680145 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680164 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-26 23:57:58.680198 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.680210 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680228 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-26 23:57:58.680262 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.680274 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680300 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-26 23:57:58.680334 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.680347 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680366 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-26 23:57:58.680400 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.680419 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680437 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-26 23:57:58.680471 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:57:58.680484 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680502 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-26 23:57:58.680535 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:57:58.680548 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680567 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-26 23:57:58.680601 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:57:58.680614 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680633 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-26 23:57:58.680667 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:58.680679 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680698 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-26 23:57:58.680731 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.680744 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680763 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-26 23:57:58.680796 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.680809 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680828 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-26 23:57:58.680861 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.680873 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680892 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-26 23:57:58.680925 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.680937 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.680956 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-26 23:57:58.680986 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.681109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.681145 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681158 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-26 23:57:58.681194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681242 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.681256 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681274 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-26 23:57:58.681301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.681349 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.681377 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681389 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.681420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681467 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.681479 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681498 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-26 23:57:58.681524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.681572 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:57:58.681599 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681611 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:58.681636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681683 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.681696 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681725 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-26 23:57:58.681759 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.681771 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681790 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:57:58.681824 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.681836 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681855 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:57:58.681888 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.681901 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681920 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:57:58.681946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.681993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.682015 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682042 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.682054 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.682087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.682135 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682148 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.682167 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-26 23:57:58.682194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.682221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.682243 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:58.682268 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682328 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682342 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682360 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682387 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.682457 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682505 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.682518 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:57:58.682571 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.682583 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682601 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:57:58.682634 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.682646 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682664 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-26 23:57:58.682697 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.682710 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682728 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:57:58.682763 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.682775 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682793 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:57:58.682827 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.682840 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682858 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-26 23:57:58.682891 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:57:58.682904 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.682922 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-26 23:57:58.682949 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.683022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.683054 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683073 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-26 23:57:58.683100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683149 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.683162 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683181 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-26 23:57:58.683215 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.683228 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683246 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-26 23:57:58.683279 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.683291 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683310 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-26 23:57:58.683343 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.683356 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683375 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-26 23:57:58.683408 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.683422 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683441 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-26 23:57:58.683478 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.683491 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683509 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-26 23:57:58.683543 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.683556 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683574 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:57:58.683608 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.683620 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683639 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:57:58.683665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.683766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.683794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683807 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-26 23:57:58.683833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683881 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:58.683894 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-26 23:57:58.683940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.683974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.683996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:57:58.684027 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:57:58.684040 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-26 23:57:58.684068 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-26 23:57:58.684100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.684112 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-26 23:57:58.684138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.684183 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:58.684222 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:57:58.684255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.684275 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:57:58.684296 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-26 23:57:58.684328 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.684341 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-26 23:57:58.684360 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-26 23:57:58.684392 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:57:58.684421 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-26 23:57:58.684441 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-26 23:57:58.684474 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.684487 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:58.684506 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.684538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.684550 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:58.684569 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.684601 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.684614 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:58.684633 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.684666 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.684678 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-26 23:57:58.684697 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.684730 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:58.684742 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-26 23:57:58.684761 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:58.684793 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:57:58.684806 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-26 23:57:58.684825 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-26 23:57:58.684857 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.684870 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:57:58.684888 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.684920 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:57:58.684932 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-26 23:57:58.684951 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-26 23:57:58.684984 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.684996 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-26 23:57:58.685231 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.685268 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.685280 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:57:58.685299 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.685330 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:57:58.685342 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-26 23:57:58.685361 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-26 23:57:58.685388 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-26 23:57:58.685457 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.685515 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:57:58.685570 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.685624 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-26 23:57:58.685677 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.685733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:57:58.685788 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.685841 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:57:58.685895 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.685949 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-26 23:57:58.686004 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-26 23:57:58.686057 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-26 23:57:58.686119 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-26 23:57:58.686172 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-26 23:57:58.686226 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-26 23:57:58.686281 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-26 23:57:58.686337 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.686390 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:57:58.686443 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.686496 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:57:58.686550 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.686602 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:57:58.686655 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.686710 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:57:58.686757 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.686804 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:58.686859 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.686913 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:57:58.686967 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.687020 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:57:58.687080 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.687136 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:57:58.687190 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.687244 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:57:58.687297 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.687356 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:58.687409 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.687464 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:57:58.687519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.687573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:58.687627 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.687680 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:58.687734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.687788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:58.687842 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.687899 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:57:58.687952 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-26 23:57:58.688006 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-26 23:57:58.688066 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.688126 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:57:58.688181 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.688234 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:57:58.688287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.688345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:57:58.688398 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.688451 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-26 23:57:58.688506 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.688559 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:57:58.688613 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.688667 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:57:58.688721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.688775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:57:58.688830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.688886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:57:58.688943 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.688979 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689032 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:58.689093 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689126 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689160 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689215 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:58.689268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689334 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689421 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:58.689475 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689534 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.689587 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689641 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.689694 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689727 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689781 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.689833 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689866 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.689921 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.689975 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690029 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.690090 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690144 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:58.690196 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690249 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.690301 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690354 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.690408 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690495 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:58.690549 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690600 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.690653 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690706 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:58.690759 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690812 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:58.690864 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690966 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.690999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691134 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.691187 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691220 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691253 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691305 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.691359 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691414 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.691470 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691503 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691537 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691590 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.691643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.691882 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691916 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691949 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.691983 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692036 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.692097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692131 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692163 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692256 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.692310 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692363 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.692416 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692452 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692484 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692518 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692573 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:58.692626 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692679 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:57:58.692733 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692767 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692799 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692853 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.692906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.692974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:58.693156 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693209 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:57:58.693262 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693316 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.693368 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693421 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.693475 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693541 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693573 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693632 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.693687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693891 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.693978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:57:58.694033 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694074 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694129 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:58.694182 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694215 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694247 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694300 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:58.694351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694384 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694450 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:58.694556 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694609 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.694662 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694714 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.694767 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694800 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694853 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.694911 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694945 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.694999 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.695053 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.695112 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.695167 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.695219 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:58.695272 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.695325 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.695377 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.695430 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:57:58.695484 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.695518 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.695570 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:57:58.695622 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.695674 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.695727 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.695780 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:58.695834 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.695886 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:58.695939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.695973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696041 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696082 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696201 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.696254 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696287 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696326 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696379 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.696432 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696488 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.696540 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696574 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696607 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696659 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.696713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:57:58.696951 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.696985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697018 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697051 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697135 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.697190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697223 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697288 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.697393 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697448 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:57:58.697502 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697536 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697577 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697611 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697664 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:57:58.697717 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697769 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:57:58.697822 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697856 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697889 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.697942 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.697995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:57:58.698242 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698295 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:57:58.698347 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698400 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:57:58.698452 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698506 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:57:58.698559 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698592 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698626 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698658 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698712 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.698766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.698971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.699005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:57:58.699057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:57:58.699120 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.699257 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.699362 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.699466 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.699565 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.699665 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:58.699765 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-26 23:57:58.699866 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:58.699992 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.700101 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.700192 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.700276 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.700357 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.700439 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.700521 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.700600 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.700689 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.700789 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.700891 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.700994 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.701124 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.701237 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.701371 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.701469 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:58.701567 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.701665 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.701762 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.701865 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.701968 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.702103 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.702191 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.702286 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.702400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.702496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.702595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.702695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.702788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.702869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:58.702969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-26 23:57:58.703058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:58.703421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.703519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.703616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.703712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.703806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.703900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.703997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.704106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.704198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.704295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.704392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.704488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.704589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.704696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.704800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.704892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:58.704983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.705150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.705252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.705348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.705441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.705559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.705643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.705723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.705819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.705918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.706010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.706127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.706229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.706332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:58.706434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-26 23:57:58.706546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:58.706650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.706749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.706850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.706952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.707051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.707159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.707264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.707364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.707469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.707562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.707652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.707755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.707842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.707940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.708044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.708158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:58.708258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.708358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.708459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.708563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.708670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.708788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.708885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.708988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.709152 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:57:58.709209 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.709330 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.709449 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.709544 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.709641 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.709751 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:58.709853 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:57:58.709970 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:58.710092 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.710205 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.710322 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.710440 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.710557 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.710674 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.710786 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.710899 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.711057 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.711194 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.711310 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.711427 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.711539 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.711648 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.711760 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.711871 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:58.711983 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.712155 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.712331 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.712454 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.712577 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.712692 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.712808 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.712925 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.713071 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:57:58.713120 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.713189 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.713248 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.713305 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.713360 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.713415 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:58.713470 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:57:58.713525 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:58.713580 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.713841 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.713897 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.713952 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.714007 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.714070 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.714126 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.714193 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.714248 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.714305 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.714359 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.714414 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.714468 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.714523 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.714577 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.714631 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:58.714686 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.714741 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.714795 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.714850 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.714905 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.714960 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.715015 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.715075 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.715139 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-26 23:57:58.715162 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.715217 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.715267 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.715316 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.715371 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.715419 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:58.715468 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:57:58.715516 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:58.715564 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.715613 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.715661 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.715710 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.715759 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.715808 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.715856 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.715904 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.715951 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.716000 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.716055 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.716105 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.716153 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.716208 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.716258 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.716306 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:58.716354 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.716408 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.716457 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.716506 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.716554 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.716607 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.716656 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.716705 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.716762 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-26 23:57:58.716783 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.716835 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.716886 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.716937 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.716987 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.717037 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:57:58.717094 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:57:58.717144 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:57:58.717201 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.717253 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.717304 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.717354 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.717405 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.717455 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.717510 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.717561 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.717611 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.717663 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.717713 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.717763 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.717814 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.717865 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.717915 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.717966 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:57:58.718016 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.718073 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.718124 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.718182 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.718233 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.718283 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.718333 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.718383 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.718438 wsdl: current service: Service1 2019-06-26 23:57:58.718455 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-26 23:57:58.718486 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-26 23:57:58.718514 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-26 23:57:58.718541 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-26 23:57:58.718569 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-26 23:57:58.718592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.718611 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.718621 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.718631 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.718642 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.718651 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:57:58.718661 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:57:58.718671 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:57:58.718679 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.718689 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.718698 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.718707 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.718721 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.718731 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.718741 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.718750 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.718758 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.718767 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.718777 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.718786 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.718795 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.718804 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.718812 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.718821 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:57:58.718830 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.718838 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.718847 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.718856 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.718865 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.718873 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.718882 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.718890 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.718898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.718907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.718915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.718924 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.718932 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.718939 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:57:58.718948 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:57:58.718957 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:57:58.718965 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.718972 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.718980 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.718987 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.718995 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.719003 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.719010 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.719018 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.719026 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.719033 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.719047 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.719055 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.719063 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.719071 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.719078 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.719086 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:57:58.719094 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.719101 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.719108 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.719116 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.719123 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.719131 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.719138 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.719150 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.719158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.719170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.719181 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.719191 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.719198 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.719207 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:57:58.719215 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:57:58.719223 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:57:58.719230 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.719237 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.719245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.719252 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.719260 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.719267 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.719275 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.719283 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.719291 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.719299 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.719306 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.719314 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.719322 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.719329 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.719337 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.719344 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:57:58.719352 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.719360 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.719367 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.719374 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.719382 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.719389 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.719396 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.719403 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.719411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:57:58.719419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.719427 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:57:58.719435 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:57:58.719442 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:57:58.719450 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:57:58.719457 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:57:58.719464 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:57:58.719471 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:57:58.719479 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:57:58.719486 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:57:58.719494 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:57:58.719501 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.719524 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.719532 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:57:58.719539 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:57:58.719547 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:57:58.719554 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.719561 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:57:58.719773 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:57:58.719782 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:57:58.719789 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:57:58.719797 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:57:58.719804 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:57:58.719811 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:57:58.719818 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:57:58.719826 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:57:58.719833 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:57:58.719840 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:57:58.719847 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:57:58.719855 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:57:58.719862 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:57:58.720168 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-26 23:57:58.720183 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:57:58.720189 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:57:58.720194 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:57:58.720201 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-26 23:57:58.720206 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:57:58.720210 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:57:58.720221 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-26 23:57:58.720230 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:57:58.720275 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.720283 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165693" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:57:58.720298 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:57:58.720321 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-26 23:57:58.720328 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-26 23:57:58.720332 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-26 23:57:58.720337 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-26 23:57:58.720342 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165693" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:57:58.720354 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:58.720362 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:58.720367 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:58.720381 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.720391 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:57:58.720396 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-26 23:57:58.720422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.720431 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:57:58.720436 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.720460 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:57:58.720466 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-26 23:57:58.720470 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-26 23:57:58.720474 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-26 23:57:58.720478 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-26 23:57:58.720482 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-26 23:57:58.720487 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-26 23:57:58.720491 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-26 23:57:58.720498 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165693" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:57:58.720508 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:58.720515 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:58.720519 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:57:58.720525 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.720531 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:57:58.720536 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:57:58.720560 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:57:58.720567 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.720572 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.720579 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.720583 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:57:58.720595 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:57:58.720604 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:57:58.720608 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:57:58.720613 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:57:58.720620 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "165693" 2019-06-26 23:57:58.720628 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:57:58.720632 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:57:58.720637 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:57:58.720644 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:57:58.720649 wsdl: in serializeType: returning: 165693 2019-06-26 23:57:58.720656 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:57:58.720663 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:57:58.720667 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:57:58.720671 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:57:58.720676 wsdl: in serializeType: returning: 165693 2019-06-26 23:57:58.720681 wsdl: serializeRPCParameters returning: 165693 2019-06-26 23:57:58.720703 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=165693 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-26 23:57:58.720708 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-26 23:57:58.720715 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9924"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-26 23:57:58.720730 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-26 23:57:58.720736 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=165693 2019-06-26 23:57:58.720747 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-26 23:57:58.720829 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-26 23:57:58.720762 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:57:58.720773 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:57:58.720779 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:57:58.720784 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:57:58.720789 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:57:58.720796 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:57:58.720808 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:57:58.720816 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:57:58.720822 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:57:58.720836 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-26 23:57:58.720846 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:57:58.720855 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:57:58.728842 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:57:58.728863 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:57:58.728876 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-26 23:57:58.728882 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-26 23:57:58.728888 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:57:58.728893 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:57:58.728897 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:57:58.728901 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:57:58.728906 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-26 23:57:58.728946 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-26 23:57:58.738851 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-26 23:57:58.738901 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-26 23:57:58.738913 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:57:58.738923 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:57:58.738942 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:57:58.738952 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:57:58.738964 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:57:58.738974 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:57:58.738983 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:57:58.738993 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:57:07 GMT 2019-06-26 23:57:58.739004 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:57:58.739014 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-26 23:57:58.739024 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:57:58.739041 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-26 23:57:58.739083 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-26 23:57:58.739143 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-26 23:57:58.739160 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:57:58.739169 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-26 23:57:58.739177 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-26 23:57:58.739228 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:57:58.739247 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:57:58.739257 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:57:58.739302 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:57:58.739315 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 21:57:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-26 23:57:58.739414 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-26 23:57:58.739431 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-26 23:57:58.739464 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-26 23:57:58.739482 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-26 23:57:58.739694 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-26 23:57:58.739865 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-26 23:57:58.739876 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-26 23:57:58.739891 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-26 23:57:58.739912 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:57:58.739967 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-26 23:57:58.740067 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-26 23:57:58.740114 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:57:58.740144 nusoap_client: got fault 2019-06-26 23:57:58.740157 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-26 23:57:58.740164 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-26 23:57:58.740172 nusoap_client: detail =