Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 50.25Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
703891-0024 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1785
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:56:09 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:56:17.258281 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:56:17.258346 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:17.258361 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165693" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:56:17.258377 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:17.258386 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:56:17.258394 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:56:17.258406 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:56:17.258414 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:17.258421 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:17.258430 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:17.258438 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:56:17.258449 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:56:17.258454 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:56:17.258459 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:56:17.258463 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:56:17.258467 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:56:17.258479 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:17.258493 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:17.258501 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:56:17.258506 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:56:17.258512 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:56:17.258521 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:56:17.258530 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:56:17.265877 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:56:17.265893 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:56:17.265904 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:56:17.265911 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:17.265916 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:17.265920 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:56:17.265924 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:56:17.265955 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:56:17.283020 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:56:17.283042 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:56:17.283050 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:17.283056 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:56:17.283061 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:56:17.283067 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:56:17.283072 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:56:17.283083 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:56:17.283089 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:56:17.283095 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:56:09 GMT 2019-02-24 05:56:17.283100 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:56:17.283105 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:56:17.283111 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:56:17.283122 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:56:17.283150 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:56:17.290481 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:56:17.290889 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:56:17.297659 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-24 05:56:17.297948 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:17.297985 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:17.298407 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:17.298443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:17.298762 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:17.299308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:17.304966 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:17.305283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:17.305525 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:17.306097 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:17.306463 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:17.306491 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:17.307046 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:17.307174 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:17.307204 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:17.307776 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:17.312422 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:17.312872 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:17.313466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:17.313486 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:17.313913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:17.314121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:17.314271 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:17.314830 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:17.314968 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:17.315530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:17.315672 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:17.316027 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:17.316586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:17.316708 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-24 05:56:17.316728 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:56:17.316737 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:56:17.316774 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:56:17.316823 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:56:17.316845 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:56:17.316857 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:56:17.316884 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:56:17.316892 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:56:17.317113 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:56:17.317135 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:56:17.317209 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317223 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:56:17.317257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317323 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.317339 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317374 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:17.317413 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.317422 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317435 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:17.317452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.317494 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.317512 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317519 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.317537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317567 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.317575 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:56:17.317600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.317629 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:56:17.317645 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317651 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:56:17.317666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317692 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.317700 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317710 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:17.317729 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.317736 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317746 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:17.317765 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.317772 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317782 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:56:17.317796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.317831 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.317848 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317854 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:56:17.317869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317895 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.317902 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317912 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:56:17.317926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.317953 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:56:17.317968 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.317974 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:56:17.317989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318014 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.318021 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318031 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:17.318050 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.318056 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318066 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:17.318084 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.318091 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318101 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:56:17.318119 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.318126 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318135 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:17.318149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.318188 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.318205 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318211 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.318228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318252 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318259 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318302 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:17.318324 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:17.318342 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318354 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:17.318371 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:56:17.318384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:17.318414 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:56:17.318431 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318438 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:56:17.318457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318483 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.318490 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318500 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:17.318514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.318540 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.318556 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318563 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.318578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318604 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.318611 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318621 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:56:17.318635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.318661 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:56:17.318677 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318684 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:56:17.318699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.318731 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318741 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:17.318756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.318781 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.318797 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318803 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.318817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318843 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.318850 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318860 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:56:17.318874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.318899 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:56:17.318916 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318922 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:56:17.318936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318961 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.318968 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.318978 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:17.318997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.319004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:17.319027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.319057 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:56:17.319073 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319079 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.319093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319119 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.319126 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319136 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:56:17.319150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.319175 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:56:17.319191 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319197 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:56:17.319211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319237 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.319244 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319253 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:17.319273 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.319280 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319295 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:17.319309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.319339 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:56:17.319355 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319367 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.319382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319408 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.319415 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319425 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:56:17.319439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.319466 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:56:17.319481 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319488 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:56:17.319501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319526 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.319533 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319543 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:17.319557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.319582 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:56:17.319598 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319604 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.319618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319644 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.319651 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319661 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:56:17.319675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.319701 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:56:17.319717 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319723 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:56:17.319737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.319769 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319778 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:17.319792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.319817 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.319833 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319839 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.319852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319878 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.319885 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319895 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:56:17.319908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.319934 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:56:17.319950 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319956 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:56:17.319970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.319994 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.320001 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320011 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:56:17.320025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.320050 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.320066 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320072 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.320086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320111 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.320126 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320136 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:56:17.320150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.320175 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:56:17.320191 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320197 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:56:17.320211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320236 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.320243 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320253 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:56:17.320266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.320292 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.320307 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320314 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.320329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320354 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.320367 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320378 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:56:17.320392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.320418 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:56:17.320434 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320440 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:56:17.320454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320479 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.320486 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320496 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:56:17.320515 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.320522 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320531 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:56:17.320545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.320575 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.320591 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320597 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.320611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320637 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.320645 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320655 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:56:17.320669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.320694 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:56:17.320710 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320716 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:17.320730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320756 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.320763 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320773 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:17.320786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.320812 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.320828 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320834 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.320849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320874 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.320881 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320891 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:17.320905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.320931 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:17.320946 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320952 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:56:17.320967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.320992 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:17.320999 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321009 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:56:17.321023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.321049 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.321064 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321071 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.321085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321109 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321115 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321155 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:17.321177 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:17.321195 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321206 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:17.321216 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:56:17.321229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:17.321254 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:17.321270 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321276 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:56:17.321290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321316 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:17.321324 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321334 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:56:17.321348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.321380 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.321397 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321403 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.321418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321442 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321448 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:17.321507 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:17.321524 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321535 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:17.321546 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:56:17.321559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:17.321583 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:17.321599 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321606 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:56:17.321620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321645 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.321653 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:56:17.321682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.321689 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321699 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:56:17.321718 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.321724 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321734 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:17.321753 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.321760 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321770 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:17.321788 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.321795 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321805 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:56:17.321823 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.321830 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321840 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:56:17.321858 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.321864 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321874 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:17.321888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.321938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.321955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.321962 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.321976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322001 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.322008 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322018 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:56:17.322032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.322058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:56:17.322074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322080 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:56:17.322094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322119 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.322126 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322136 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:56:17.322155 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.322161 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322171 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:17.322189 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.322196 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322206 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:17.322220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.322253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.322269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322275 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.322289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322315 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.322323 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322333 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:56:17.322347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.322379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:56:17.322396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322402 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:17.322416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322442 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.322449 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:17.322473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.322498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.322514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322520 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.322534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322559 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.322567 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:17.322591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.322616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:17.322632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322638 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:17.322652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322678 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.322685 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322694 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:56:17.322713 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.322720 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:17.322748 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.322755 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322765 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:17.322779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.322812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.322828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322834 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.322849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322875 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.322882 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322892 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:17.322906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.322932 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:17.322947 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322953 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:17.322968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.322993 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.323000 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323010 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:17.323028 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.323035 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323045 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:17.323063 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.323069 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323079 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:17.323097 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.323104 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323114 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:17.323132 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.323138 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323148 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:17.323162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.323204 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.323220 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323226 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.323241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323267 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323274 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323284 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:56:17.323298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.323324 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:17.323339 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323376 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323384 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323394 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323408 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323426 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.323441 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323467 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.323474 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323484 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:17.323503 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.323510 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323520 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:56:17.323538 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.323545 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323555 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:56:17.323573 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.323580 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323590 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:56:17.323608 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.323615 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323625 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:56:17.323643 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:17.323649 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323659 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:56:17.323677 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.323684 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323694 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.323712 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.323718 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323728 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:17.323746 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.323753 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323763 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:17.323781 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.323788 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323798 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:17.323811 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.323862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.323881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323887 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:17.323903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323929 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.323936 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323946 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:17.323964 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.323971 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.323980 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:17.323999 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.324006 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324015 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:17.324034 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.324041 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324050 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:56:17.324064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.324102 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324124 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.324138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324165 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324172 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324182 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:56:17.324196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.324221 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:17.324236 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324263 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324270 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324281 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324295 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324311 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.324326 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324353 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.324368 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324379 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:17.324399 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.324406 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324417 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:56:17.324436 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.324442 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324452 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:17.324470 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.324477 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324487 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:56:17.324505 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.324512 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324521 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:17.324540 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.324546 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324556 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:17.324574 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.324583 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324593 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:17.324611 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.324618 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324628 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:56:17.324646 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.324652 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324662 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:56:17.324681 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.324687 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324697 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:17.324715 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.324722 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324732 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:17.324745 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.324800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.324818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324825 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:17.324840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324866 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.324873 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324883 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:17.324901 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.324908 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324918 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:17.324936 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.324943 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324953 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:17.324971 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:17.324978 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.324988 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.325002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.325029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.325039 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325055 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.325062 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.325076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.325102 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325109 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.325119 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:56:17.325133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.325148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.325158 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:17.325173 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325201 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325209 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325219 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325232 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.325263 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325290 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.325297 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325307 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:17.325326 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.325333 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325342 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:56:17.325369 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.325377 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325388 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:17.325407 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.325413 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325423 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:56:17.325442 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.325448 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325458 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:17.325477 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.325483 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325493 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:17.325511 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.325518 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325528 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:17.325546 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.325554 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325564 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:56:17.325582 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.325588 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325598 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:56:17.325617 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.325623 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325633 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:56:17.325651 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.325658 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325668 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:17.325686 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.325692 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325702 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:17.325715 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.325775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.325791 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.325819 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.325826 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.325836 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.325850 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.325867 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.325881 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.325907 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.325915 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.325925 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:56:17.325943 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.325950 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.325960 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:56:17.325978 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.325985 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.325994 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:56:17.326012 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.326019 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326029 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:56:17.326047 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.326054 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326063 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:56:17.326082 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.326088 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326098 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:17.326116 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.326122 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326132 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:56:17.326150 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.326157 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326166 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:56:17.326184 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.326191 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326201 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:56:17.326219 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.326226 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326235 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:17.326253 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.326260 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326270 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:17.326288 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.326294 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326304 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:56:17.326323 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.326329 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326339 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:17.326361 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.326369 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326379 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:56:17.326393 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.326478 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326485 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:56:17.326501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326527 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.326534 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326544 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:17.326558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.326584 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326600 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326606 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.326620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326646 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.326653 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326663 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:56:17.326677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.326703 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:56:17.326719 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326725 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:56:17.326739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.326772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:17.326800 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.326806 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326816 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:17.326834 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.326841 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326850 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:17.326869 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:17.326875 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326885 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:56:17.326898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.326936 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:56:17.326952 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326958 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.326973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.326999 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:17.327006 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.327016 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:56:17.327030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.327045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.327055 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:56:17.327070 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:17.327097 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327104 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:17.327114 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327128 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:17.327144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.327158 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327185 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.327192 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327202 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:56:17.327220 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.327227 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327237 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:56:17.327255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.327262 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327272 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:56:17.327290 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:17.327296 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327306 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:56:17.327325 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.327331 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327341 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:56:17.327364 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.327372 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327383 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:56:17.327402 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.327409 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327418 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:17.327437 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.327444 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327454 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:56:17.327472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.327479 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327489 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:56:17.327507 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.327514 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327523 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:17.327537 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:17.327588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.327606 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.327612 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:56:17.327628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.327654 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.327661 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.327671 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:17.327685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.327701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.327711 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.327726 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.327733 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.327747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.327772 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:17.327779 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.327789 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:56:17.327803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.327818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.327828 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:56:17.327842 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:17.327871 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:17.327878 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:17.327887 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:56:17.327906 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:17.327912 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:17.327922 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:56:17.327940 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:17.327947 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:17.327957 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:56:17.327970 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:17.327995 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.328011 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328017 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:56:17.328032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328058 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.328065 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328075 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:17.328094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.328101 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328111 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:17.328129 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.328136 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328145 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:17.328159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.328193 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328209 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328215 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.328230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328255 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328262 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328272 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:56:17.328286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.328311 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:56:17.328326 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328353 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328365 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328376 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328390 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328407 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.328422 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328449 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.328456 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328466 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:56:17.328485 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.328492 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328501 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:56:17.328519 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.328526 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328536 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:56:17.328554 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.328561 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328571 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:56:17.328589 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.328596 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328605 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:56:17.328623 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.328630 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328640 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:56:17.328658 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.328665 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328675 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:56:17.328693 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.328699 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328709 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:17.328727 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.328735 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328745 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:17.328758 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.328805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.328824 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328830 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:56:17.328847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328872 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.328879 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328890 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:17.328909 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.328916 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328926 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:17.328944 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.328951 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328960 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:17.328978 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.328985 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.328994 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:17.329012 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.329019 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329028 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:17.329042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.329084 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.329100 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329106 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.329120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329145 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329152 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:17.329213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:17.329231 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329242 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:17.329252 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:56:17.329265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:17.329292 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:56:17.329308 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329314 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:56:17.329328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329353 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.329366 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329377 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:56:17.329391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.329417 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.329432 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329439 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.329452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329478 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:17.329485 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329495 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:56:17.329509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.329534 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:56:17.329550 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329556 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:56:17.329570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329604 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.329611 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329621 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:17.329635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.329660 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.329675 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329682 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.329695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329721 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.329728 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329738 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:56:17.329752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.329768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.329778 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:56:17.329792 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.329820 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.329827 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.329837 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.329851 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.329867 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.329881 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.329908 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.329916 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.329926 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:56:17.329944 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.329951 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.329961 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:56:17.329979 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.329985 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.329995 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:56:17.330013 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.330020 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.330030 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:56:17.330048 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.330054 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.330064 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:56:17.330082 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:17.330089 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.330098 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:56:17.330116 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:17.330123 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.330133 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:56:17.330151 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:17.330157 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.330167 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:56:17.330185 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:17.330192 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.330202 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:56:17.330220 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.330227 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.330237 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:56:17.330254 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.330261 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.330271 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:56:17.330289 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.330295 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.330305 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:56:17.330323 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.330330 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.330339 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:56:17.330353 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.330420 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.330440 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330447 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:56:17.330462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330488 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.330495 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330505 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:56:17.330519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.330544 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.330560 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330567 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.330580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330605 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.330613 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330623 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:56:17.330637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.330662 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:56:17.330677 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330683 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:17.330698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330723 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.330731 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330741 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:56:17.330759 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.330766 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330775 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:17.330794 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.330800 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330810 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:17.330828 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.330835 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330844 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:17.330858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.330897 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.330913 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330919 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.330934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330960 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.330967 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.330977 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:56:17.330990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.331016 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:17.331030 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331060 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331068 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331078 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331092 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.331123 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331149 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.331156 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331166 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:17.331184 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.331191 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331201 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:17.331219 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.331225 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331235 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:56:17.331254 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.331261 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331270 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:56:17.331289 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.331295 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331305 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:17.331323 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.331330 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331340 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:56:17.331363 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:17.331370 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331380 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:56:17.331395 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.331434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.331452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331459 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:56:17.331474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331499 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.331506 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331516 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:56:17.331535 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.331542 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331551 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:56:17.331569 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.331576 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331586 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:56:17.331604 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.331610 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331620 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:56:17.331638 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.331645 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331654 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:56:17.331672 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.331679 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331689 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:56:17.331707 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.331713 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331723 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:56:17.331741 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.331748 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331758 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:56:17.331771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.331824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.331840 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331847 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:56:17.331863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331889 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:17.331896 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331905 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:56:17.331919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.331935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.331945 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:56:17.331963 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:17.331969 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:56:17.331981 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:56:17.331998 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.332005 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:56:17.332019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.332043 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:17.332065 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:17.332083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.332094 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:17.332104 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:56:17.332122 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.332129 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:56:17.332139 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:56:17.332156 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:17.332164 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:56:17.332173 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:56:17.332192 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.332198 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:17.332208 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.332226 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.332232 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:17.332242 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.332259 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.332266 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:17.332276 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.332294 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.332301 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:56:17.332311 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.332328 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:17.332335 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:56:17.332344 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:17.332367 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:17.332374 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:56:17.332385 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:56:17.332403 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.332409 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:56:17.332420 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.332437 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:17.332444 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:56:17.332453 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:56:17.332471 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.332477 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:56:17.332487 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.332505 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.332511 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:17.332521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.332538 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:17.332544 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:56:17.332554 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:56:17.332569 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:56:17.332614 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.332644 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:56:17.332673 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.332702 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:56:17.332731 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.332759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:56:17.332787 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.332815 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:56:17.332844 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.332871 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:56:17.332899 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:56:17.332927 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:56:17.332955 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:56:17.332983 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:56:17.333029 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:56:17.333058 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:56:17.333087 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.333115 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:56:17.333144 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.333171 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:56:17.333199 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.333228 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:56:17.333256 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.333284 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:56:17.333312 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.333341 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:17.333375 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.333404 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:17.333432 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.333460 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:17.333488 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.333517 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:56:17.333545 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.333573 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:56:17.333601 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.333631 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:17.333660 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.333688 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:17.333717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.333745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:17.333773 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.333801 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:17.333829 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.333857 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:17.333889 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.333941 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:56:17.333991 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:56:17.334023 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:56:17.334099 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.334127 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:56:17.334155 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.334183 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:56:17.334211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.334239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:56:17.334267 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.334295 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:56:17.334324 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.334352 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:56:17.334387 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.334415 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:56:17.334444 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.334473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:17.334508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.334538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:56:17.334568 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334587 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334615 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:17.334643 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334661 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334678 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334706 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:17.334734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334752 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:17.334841 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334869 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.334896 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334924 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.334953 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334970 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.334998 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.335026 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335044 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335072 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.335100 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335128 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.335156 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335183 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:17.335211 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335239 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.335267 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335294 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.335322 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335340 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335374 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:17.335402 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335430 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.335459 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335490 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:17.335519 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335547 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:17.335575 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335593 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335629 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.335738 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335756 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335774 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335801 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.335829 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335857 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.335884 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335902 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335920 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.335975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.335993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.336100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336118 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336136 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336154 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336181 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.336209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336227 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336245 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336290 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.336317 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336345 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.336379 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336398 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336416 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336433 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336464 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:17.336497 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336527 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:17.336555 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336573 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336591 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336618 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.336646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:17.336772 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336800 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:56:17.336828 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336856 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.336884 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336911 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.336939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336957 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336975 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.336992 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337020 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.337047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:56:17.337231 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337249 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337284 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:17.337312 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337330 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337348 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337382 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:17.337410 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:17.337524 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337552 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.337579 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337611 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.337638 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337656 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337684 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.337711 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337729 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337756 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.337784 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337812 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.337840 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337868 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:17.337896 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337924 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.337951 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.337979 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:17.338007 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338025 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338053 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:17.338080 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338108 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.338136 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338163 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:17.338191 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338218 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:17.338246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338263 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338281 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338298 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338350 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.338413 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338431 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338449 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338476 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.338510 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338540 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.338568 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338586 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338603 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338631 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.338658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:17.338784 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338802 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338819 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338837 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338865 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.338893 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338911 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338929 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338946 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.338973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.339001 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339029 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:17.339057 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339075 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339093 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339111 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339138 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:17.339165 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339193 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:17.339221 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339240 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339257 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339285 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.339313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:17.339446 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339474 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:56:17.339506 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339535 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:17.339562 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339590 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:17.339618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339653 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339670 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.339725 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339779 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:17.339876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:56:17.339906 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.339972 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.340027 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.340081 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.340131 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.340183 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:17.340235 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:56:17.340287 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:17.340344 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.340402 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.340454 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.340511 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.340562 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.340614 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.340666 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.340716 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.340767 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.340820 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.340873 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.340925 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.340979 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.341038 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.341097 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.341148 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:17.341199 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.341249 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.341299 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.341352 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.341412 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.341470 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.341526 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.341579 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.341640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.341692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.341743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.341796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.341845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.341896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:17.341951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:56:17.342061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:17.342113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.342164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.342215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.342266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.342316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.342375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.342427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.342478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.342536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.342589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.342642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.342694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.342746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.342803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.342858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.342909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:17.342967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.343018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.343068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.343120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.343172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.343228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.343278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.343331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.343401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.343455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.343513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.343566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.343616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.343667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:17.343719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:56:17.343770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:17.343821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.343871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.343924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.343974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.344025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.344077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.344128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.344178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.344229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.344282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.344334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.344392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.344454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.344510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.344565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.344616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:17.344665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.344715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.344766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.344819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.344881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.344939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.344989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.345041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.345102 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:56:17.345131 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.345197 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.345258 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.345317 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.345382 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.345441 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:17.345500 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:17.345558 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:17.345616 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.345675 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.345733 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.345792 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.345850 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.345909 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.345967 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.346025 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.346084 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.346142 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.346201 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.346260 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.346319 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.346382 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.346441 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.346500 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:17.346558 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.346618 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.346684 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.346744 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.346802 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.346861 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.346919 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.346977 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.347044 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:56:17.347070 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.347130 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.347190 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.347249 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.347308 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.347372 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:17.347431 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:17.347490 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:17.347598 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.347658 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.347717 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.347776 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.347835 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.347894 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.347953 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.348012 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.348070 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.348131 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.348190 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.348248 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.348307 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.348371 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.348431 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.348489 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:17.348548 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.348608 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.348666 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.348725 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.348784 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.348843 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.348902 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.348960 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.349026 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:56:17.349050 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.349104 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.349157 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.349209 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.349262 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.349315 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:17.349373 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:17.349426 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:17.349478 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.349531 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.349584 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.349637 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.349690 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.349743 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.349796 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.349849 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.349901 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.349955 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.350007 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.350060 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.350113 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.350166 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.350219 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.350272 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:17.350324 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.350382 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.350435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.350488 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.350541 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.350593 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.350645 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.350698 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.350759 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:56:17.350782 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.350838 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.350893 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.350947 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.351002 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.351057 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:17.351112 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:17.351167 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:17.351229 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.351284 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.351339 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.351400 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.351455 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.351510 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.351565 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.351620 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.351675 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.351731 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.351786 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.351842 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.351897 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.351952 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.352006 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.352061 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:17.352116 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.352171 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.352226 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.352281 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.352336 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.352397 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.352452 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.352507 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.352565 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:56:17.352583 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:56:17.352614 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:56:17.352643 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:56:17.352672 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:56:17.352700 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:56:17.352729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.352743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.352752 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.352761 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.352769 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.352777 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:17.352785 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:17.352793 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:17.352801 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.352809 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.352816 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.352824 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.352832 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.352840 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.352847 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.352854 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.352862 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.352869 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.352877 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.352885 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.352893 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.352901 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.352908 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.352916 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:17.352923 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.352931 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.352938 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.352946 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.352954 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.352962 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.352969 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.352977 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.352985 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.352993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.353000 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.353009 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.353016 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.353023 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:17.353031 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:17.353039 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:17.353046 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.353053 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.353060 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.353067 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.353075 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.353082 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.353089 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.353096 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.353103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.353110 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.353118 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.353125 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.353132 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.353139 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.353146 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.353153 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:17.353160 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.353167 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.353173 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.353180 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.353187 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.353194 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.353201 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.353209 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.353216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.353224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.353232 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.353240 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.353247 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.353254 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:17.353261 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:17.353267 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:17.353274 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.353281 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.353288 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.353294 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.353301 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.353308 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.353315 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.353321 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.353328 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.353335 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.353342 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.353348 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.353355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.353367 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.353374 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.353382 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:17.353389 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.353396 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.353403 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.353409 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.353416 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.353422 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.353438 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.353445 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.353452 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:17.353459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.353466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:17.353473 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:17.353479 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:17.353486 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:17.353493 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:17.353499 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:17.353506 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:17.353512 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:17.353518 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:17.353524 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:17.353531 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.353539 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.353546 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:17.353553 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:17.353559 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:17.353566 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.353573 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:17.353579 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:17.353586 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:17.353592 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:17.353599 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:17.353605 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:17.353611 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:17.353617 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:17.353624 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:17.353630 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:17.353636 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:17.353643 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:17.353649 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:17.353656 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:17.353737 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:56:17.353746 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:17.353751 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:17.353755 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:17.353762 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:56:17.353766 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:56:17.353770 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:56:17.353779 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:56:17.353787 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:56:17.353826 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.353833 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165693" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:17.353847 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:56:17.353868 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:56:17.353874 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:56:17.353878 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:56:17.353882 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:56:17.353888 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165693" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:17.353898 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:17.353905 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:17.353909 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:17.353920 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.353930 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:17.353935 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:56:17.353958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.353967 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:17.353972 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.353995 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:56:17.354000 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:56:17.354004 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:56:17.354008 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:56:17.354012 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:56:17.354016 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:56:17.354021 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:17.354025 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:56:17.354031 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "165693" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:17.354040 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:17.354047 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:17.354051 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:17.354057 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.354062 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:17.354066 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:17.354089 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:56:17.354095 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.354100 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.354105 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.354109 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:17.354119 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:56:17.354127 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:17.354131 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:17.354136 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:56:17.354142 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "165693" 2019-02-24 05:56:17.354149 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:17.354153 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:17.354158 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:17.354164 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:17.354169 wsdl: in serializeType: returning: 165693 2019-02-24 05:56:17.354175 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:56:17.354182 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:17.354186 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:17.354190 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:56:17.354195 wsdl: in serializeType: returning: 165693 2019-02-24 05:56:17.354199 wsdl: serializeRPCParameters returning: 165693 2019-02-24 05:56:17.354210 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=165693 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:56:17.354215 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:56:17.354220 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9048"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:56:17.354234 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:56:17.354240 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=165693 2019-02-24 05:56:17.354249 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:56:17.354321 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:56:17.354261 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:56:17.354272 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:56:17.354277 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:56:17.354281 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:56:17.354285 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:56:17.354292 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:17.354302 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:17.354309 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:56:17.354315 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:56:17.354327 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:56:17.354337 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:56:17.354345 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:56:17.362205 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:56:17.362221 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:56:17.362231 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:56:17.362236 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:56:17.362242 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:17.362247 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:17.362251 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:56:17.362255 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:56:17.362264 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:56:17.362301 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:56:17.374687 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:56:17.374704 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:56:17.374711 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:17.374716 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:56:17.374722 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:56:17.374727 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:56:17.374733 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:56:17.374738 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:56:17.374743 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:56:17.374752 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:56:09 GMT 2019-02-24 05:56:17.374759 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:56:17.374764 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:56:17.374770 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:56:17.374778 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:56:17.374800 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:56:17.374810 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:56:17.374819 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:56:17.374824 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:56:17.374829 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:56:17.374861 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:56:17.374873 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:56:17.374878 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:56:17.374896 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:17.374902 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:56:09 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:56:17.374928 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:56:17.374940 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:56:17.374960 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:56:17.374966 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:56:17.375063 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:56:17.375158 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:56:17.375165 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:56:17.375173 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:56:17.375182 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:56:17.375205 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:56:17.375262 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:56:17.375348 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:56:17.375361 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:56:17.375369 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:56:17.375374 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:56:17.375379 nusoap_client: detail =