Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 50.17Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
732409-0041 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: HINO
 Silnik:
JR T2019
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:10:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:10:46.777456 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:10:46.777506 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:46.777520 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175277" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:10:46.777535 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:46.777544 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:10:46.777551 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:10:46.777564 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:10:46.777572 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:46.777584 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:46.777594 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:46.777602 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:10:46.777613 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:10:46.777619 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:10:46.777623 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:10:46.777627 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:10:46.777631 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:10:46.777642 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:46.777657 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:46.777665 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:10:46.777672 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:10:46.777677 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:10:46.777686 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:10:46.777695 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:10:46.785232 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:10:46.785249 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:10:46.785260 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:10:46.785267 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:46.785278 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:46.785284 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:10:46.785288 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:10:46.785319 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:10:46.802220 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:10:46.802247 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:10:46.802255 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:10:46.802266 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:10:46.802277 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:10:46.802287 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:10:46.802293 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:10:46.802299 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:10:46.802305 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:10:46.802311 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:10:45 GMT 2019-02-20 06:10:46.802317 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:10:46.802322 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:10:46.802328 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:10:46.802340 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:10:46.802371 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:10:46.809493 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:10:46.809903 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:10:46.816492 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-20 06:10:46.816601 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.816638 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:46.817186 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.817215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:10:46.817547 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.817778 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.818010 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.823597 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.823643 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.823915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.824157 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.824189 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:46.824764 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.824793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:10:46.825096 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.825341 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.825384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.825790 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.825817 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.826258 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.826288 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:46.826855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.826880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:10:46.830706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.830761 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.831029 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.831057 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.831496 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.831527 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.831982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.832012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.832530 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.832559 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.832939 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.832969 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:46.833548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:10:46.833657 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.833893 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.833936 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 06:10:46.834187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.834423 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:46.834658 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:10:46.834680 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:10:46.834689 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:10:46.834726 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:10:46.834783 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:10:46.834806 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:10:46.834818 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:10:46.834844 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:10:46.834853 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:10:46.835083 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:10:46.835105 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:10:46.835181 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835196 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:10:46.835230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835287 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.835303 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835329 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:10:46.835367 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.835380 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835406 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:10:46.835437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.835505 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.835535 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.835574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835624 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.835637 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835656 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:10:46.835681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.835729 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:10:46.835757 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835768 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:10:46.835793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835838 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.835850 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835871 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:10:46.835904 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.835917 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835935 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:10:46.835969 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.835981 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.835999 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:10:46.836025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.836089 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.836117 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836129 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:10:46.836155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836200 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.836212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:10:46.836255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.836302 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:10:46.836330 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836340 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:10:46.836366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836420 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.836433 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836451 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:10:46.836485 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.836497 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836514 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:10:46.836547 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.836559 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836576 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:10:46.836609 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.836621 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836638 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:46.836662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.836733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.836760 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836772 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.836798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836842 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836854 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.836927 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:46.836965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:46.836998 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837018 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:46.837037 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:10:46.837061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:46.837107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:10:46.837135 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837146 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:10:46.837171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837218 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.837231 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837249 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:46.837273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.837320 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.837347 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837358 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.837383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837440 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.837453 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837472 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:10:46.837497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.837543 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:10:46.837571 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837582 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:10:46.837609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837655 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.837667 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837686 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:46.837711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.837758 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.837785 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837796 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.837820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837865 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.837878 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837897 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:10:46.837922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.837948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.837967 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:10:46.837994 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838005 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:10:46.838029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838073 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.838085 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838102 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:10:46.838133 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.838145 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838162 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:46.838186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.838240 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:10:46.838267 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838279 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.838304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838349 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.838362 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838380 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:10:46.838413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.838461 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:10:46.838488 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838499 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:10:46.838529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838575 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.838587 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838605 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:10:46.838640 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.838652 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838670 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:46.838696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.838749 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:10:46.838777 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838789 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.838816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838863 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.838876 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838894 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:10:46.838918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.838945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.838967 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:10:46.838994 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839004 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:10:46.839029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839076 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.839089 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839107 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:46.839133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.839181 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:10:46.839207 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839218 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.839243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839288 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.839301 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839320 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:10:46.839345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.839391 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:10:46.839427 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839437 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:10:46.839463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839507 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.839518 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839535 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:46.839559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.839602 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.839627 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839638 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.839664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839712 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.839725 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839744 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:10:46.839769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.839815 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:10:46.839843 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839855 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:10:46.839879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839925 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.839937 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.839955 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:10:46.839981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.840028 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.840055 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840066 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.840091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840138 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.840151 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840169 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:10:46.840192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.840239 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:10:46.840266 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840277 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:10:46.840302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840347 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.840360 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840378 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:10:46.840416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.840465 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.840492 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840504 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.840530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840573 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.840585 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840604 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:10:46.840627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.840672 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:10:46.840699 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840710 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:10:46.840733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840777 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.840788 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840805 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:10:46.840836 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.840848 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840865 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:10:46.840889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.840940 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.840967 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.840978 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.841003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841048 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.841061 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841080 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:10:46.841105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.841150 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:10:46.841179 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841190 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:10:46.841216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.841273 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:46.841342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.841382 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.841404 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841412 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.841430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841460 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.841469 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841480 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:10:46.841493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.841520 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:46.841536 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841542 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:10:46.841557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841583 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:46.841590 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841601 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:10:46.841614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.841640 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.841655 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841661 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.841675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841699 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841706 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:46.841767 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:46.841784 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841795 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:46.841805 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:10:46.841818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:46.841843 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:46.841858 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841864 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:10:46.841879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841905 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:46.841913 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841923 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:10:46.841936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.841961 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.841976 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.841983 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.841996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842020 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842026 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:46.842084 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:46.842100 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842111 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:46.842121 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:10:46.842133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:46.842157 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:46.842173 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842179 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:10:46.842193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.842225 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842235 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:10:46.842253 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.842260 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842270 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:10:46.842288 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.842302 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842313 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:10:46.842332 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.842339 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842349 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:10:46.842367 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.842374 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842383 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:10:46.842401 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.842407 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842417 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:10:46.842434 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.842441 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842451 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:46.842463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.842539 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.842565 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842575 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.842601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842647 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.842659 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842675 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:10:46.842698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.842742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:10:46.842767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842777 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:10:46.842802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842845 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.842856 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842871 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:10:46.842898 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.842908 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842924 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:46.842948 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.842955 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.842965 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:10:46.842978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.843012 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.843027 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843033 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.843047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843072 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.843080 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:10:46.843103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.843129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:10:46.843145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843151 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:10:46.843165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843190 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.843197 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843207 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:46.843219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.843244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.843260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843266 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.843280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843316 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.843324 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843335 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:10:46.843348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.843373 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:46.843388 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843394 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:10:46.843409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843441 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.843449 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843459 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:10:46.843477 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.843484 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843494 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:46.843512 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.843519 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843529 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:10:46.843542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.843575 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.843590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843597 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.843611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843636 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.843643 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843653 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:10:46.843666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.843691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:46.843706 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843713 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:46.843727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843752 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.843759 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843768 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:10:46.843786 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.843793 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843803 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:46.843820 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.843826 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843836 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:46.843854 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.843861 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843871 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:10:46.843888 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.843895 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843905 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:10:46.843918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.843959 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.843974 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.843980 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.843994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844019 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844026 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844036 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:10:46.844049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.844075 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:46.844089 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844120 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844127 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844137 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844151 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.844182 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844207 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.844214 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844224 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:46.844242 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.844249 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844258 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:10:46.844276 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.844283 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844293 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:10:46.844318 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.844325 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844335 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:10:46.844352 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.844359 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844369 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:10:46.844387 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:46.844394 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844403 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:10:46.844422 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.844432 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844443 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.844461 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.844468 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844478 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:46.844495 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.844502 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844512 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:46.844530 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.844536 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844546 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:46.844559 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844609 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.844627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844634 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:46.844649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844674 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.844681 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844691 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:46.844709 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.844716 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844725 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:10:46.844743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.844749 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844759 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:10:46.844777 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.844783 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844793 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:10:46.844806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.844843 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844858 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844865 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.844879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844904 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.844911 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844921 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:10:46.844934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.844949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.844959 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:46.844973 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845000 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845007 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845017 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.845060 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845085 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.845093 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845103 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:10:46.845120 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.845127 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845138 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:10:46.845156 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.845162 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845172 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:10:46.845189 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.845196 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845206 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:10:46.845223 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.845230 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845239 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:10:46.845257 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.845264 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845273 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:10:46.845291 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.845303 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845314 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:46.845332 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.845339 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845349 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:10:46.845366 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.845373 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845383 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:10:46.845401 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.845407 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845417 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:46.845440 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.845446 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845457 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:46.845469 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.845524 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.845542 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.845548 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:46.845565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.845590 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.845597 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.845607 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:10:46.845624 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.845631 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.845641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:46.845658 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.845665 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.845674 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:10:46.845692 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:46.845699 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.845708 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.845721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.845748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.845758 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.845773 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.845779 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.845794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.845819 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.845826 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.845836 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:10:46.845849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.845864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.845874 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:46.845888 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.845916 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.845923 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.845934 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.845946 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.845963 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.845977 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846003 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.846010 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846020 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:10:46.846037 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.846044 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846054 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:10:46.846075 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.846082 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846092 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:10:46.846110 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.846117 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846127 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:10:46.846145 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.846151 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846161 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:10:46.846179 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.846185 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846195 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:10:46.846212 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.846219 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846229 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:46.846246 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.846254 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846263 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:10:46.846281 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.846288 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846304 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:10:46.846323 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846330 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846340 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:10:46.846357 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.846364 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846374 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:46.846392 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.846398 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846408 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:46.846424 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.846484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.846501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846529 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846536 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846546 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846559 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846575 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.846589 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846615 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.846622 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846631 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:10:46.846649 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.846656 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846666 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:10:46.846683 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.846690 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846699 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:10:46.846717 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.846724 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846734 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:10:46.846752 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.846759 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846768 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:10:46.846786 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.846792 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846802 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:10:46.846820 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.846826 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846836 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:10:46.846854 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.846860 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846870 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:10:46.846887 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.846894 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846904 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:10:46.846922 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.846928 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846938 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:10:46.846955 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.846961 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.846971 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:10:46.846989 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.846995 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.847005 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:10:46.847023 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.847029 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.847039 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:46.847056 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.847063 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.847072 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:10:46.847085 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.847151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.847170 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847177 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:10:46.847194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847219 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.847226 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847236 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:10:46.847249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.847274 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.847289 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847304 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.847319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847345 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.847352 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847362 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:10:46.847375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.847400 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:10:46.847416 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847423 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:10:46.847440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847466 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.847473 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847483 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:46.847501 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.847507 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847517 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:10:46.847534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.847541 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847550 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:10:46.847568 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:46.847574 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847584 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:10:46.847597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.847634 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:10:46.847649 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847655 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.847670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847694 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:46.847702 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847711 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:10:46.847724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.847739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.847749 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:10:46.847762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:46.847789 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:10:46.847796 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:46.847806 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:10:46.847819 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:46.847834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.847848 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.847874 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.847881 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.847891 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:10:46.847909 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.847916 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.847926 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:10:46.847943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.847950 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.847960 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:10:46.847977 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:46.847984 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.847994 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:10:46.848011 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.848017 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.848027 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:10:46.848044 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.848051 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.848060 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:10:46.848078 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.848085 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.848094 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:46.848112 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.848119 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.848128 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:10:46.848146 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.848152 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.848163 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:10:46.848180 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.848187 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.848197 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:46.848209 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:46.848259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.848276 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848282 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:10:46.848302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848328 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.848336 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848346 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:46.848359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.848384 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.848399 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848405 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.848420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848449 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:46.848456 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848466 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:10:46.848479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.848504 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:10:46.848518 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:46.848544 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:46.848551 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:46.848561 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:10:46.848578 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:46.848585 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:46.848595 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:10:46.848612 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:46.848619 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:46.848628 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:10:46.848641 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:46.848665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.848681 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848687 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:10:46.848701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.848733 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848743 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:46.848761 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.848768 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848778 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:10:46.848795 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.848802 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848812 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:10:46.848824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.848857 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.848872 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848878 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.848892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848917 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.848924 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848934 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:10:46.848947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.848962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.848972 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:10:46.848985 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849012 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849019 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849029 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849042 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.849071 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849097 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.849104 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849114 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:10:46.849132 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.849139 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849149 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:10:46.849166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.849173 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849183 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:10:46.849201 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.849207 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849217 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:10:46.849234 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.849241 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849250 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:10:46.849268 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.849274 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849284 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:10:46.849307 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.849315 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849325 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:10:46.849343 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.849350 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849360 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:46.849378 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.849384 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849395 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:46.849407 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.849457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.849476 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849483 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:10:46.849497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849521 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.849528 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849538 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:10:46.849557 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.849563 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849573 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:46.849591 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.849597 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849607 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:46.849624 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.849631 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849641 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:10:46.849658 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.849665 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849674 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:10:46.849687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.849728 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.849743 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849749 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.849764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849787 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849794 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849831 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:46.849852 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:46.849869 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849879 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:46.849889 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:10:46.849901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:46.849926 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:10:46.849941 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849947 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:10:46.849962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.849986 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.849994 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850004 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:10:46.850016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.850042 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.850057 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850063 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.850076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850101 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:10:46.850108 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850118 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:10:46.850130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.850155 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:10:46.850170 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850176 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:10:46.850189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850214 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.850221 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850232 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:46.850245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.850270 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.850285 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850291 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.850311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850336 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850344 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850353 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:10:46.850366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.850382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.850391 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:10:46.850405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850437 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850445 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850455 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.850499 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850526 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.850534 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850544 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:10:46.850562 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.850568 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850578 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:10:46.850596 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.850602 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850612 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:10:46.850630 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.850636 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850646 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:10:46.850664 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.850670 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850680 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:10:46.850698 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:46.850704 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850714 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:10:46.850731 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:46.850738 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850748 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:10:46.850765 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:46.850771 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850781 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:10:46.850799 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:46.850805 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850815 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:10:46.850832 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.850839 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850849 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:10:46.850866 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.850873 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850882 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:10:46.850900 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.850906 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850916 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:10:46.850933 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.850940 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.850950 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:10:46.850963 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.851025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.851043 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851049 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:10:46.851065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851089 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.851096 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851106 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:10:46.851119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.851144 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.851159 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851165 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.851179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851203 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.851210 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851220 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:10:46.851233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.851257 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:10:46.851272 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851278 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:46.851291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851324 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.851331 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851341 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:10:46.851359 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.851366 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851375 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:46.851393 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.851400 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851409 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:46.851427 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.851434 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851444 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:10:46.851457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.851493 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851508 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851514 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.851528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851553 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851560 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851570 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:10:46.851583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.851599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.851608 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:46.851622 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851650 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851658 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851668 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851681 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851698 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.851712 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851737 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.851744 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851754 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:46.851771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.851778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851788 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:46.851805 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.851812 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851822 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:10:46.851839 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.851846 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851856 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:10:46.851873 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.851880 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851889 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:46.851907 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.851913 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851923 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:10:46.851940 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:10:46.851947 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.851956 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:10:46.851969 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.852007 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.852024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852030 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:10:46.852044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852069 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.852076 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852086 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:10:46.852103 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.852110 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852120 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:10:46.852137 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.852143 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852153 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:10:46.852170 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.852177 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852186 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:10:46.852204 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.852210 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852220 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:10:46.852237 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.852244 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852253 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:10:46.852270 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.852277 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852287 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:10:46.852311 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.852318 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852328 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:10:46.852341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.852394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.852409 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852416 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:10:46.852430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852454 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:46.852461 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:10:46.852484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.852509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:10:46.852526 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:46.852533 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:10:46.852544 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:10:46.852560 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852567 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:10:46.852580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852603 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:46.852624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:46.852641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.852651 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:46.852661 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:10:46.852678 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.852685 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:10:46.852695 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:10:46.852712 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:46.852728 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:10:46.852739 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:10:46.852757 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.852764 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:46.852773 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.852791 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.852797 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:46.852807 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.852824 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.852831 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:46.852840 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.852858 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.852864 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:10:46.852874 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.852891 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:46.852898 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:10:46.852908 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:46.852925 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:46.852931 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:10:46.852941 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:10:46.852958 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.852964 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:10:46.852974 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.852991 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:10:46.852998 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:10:46.853007 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:10:46.853024 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.853031 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:10:46.853041 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.853058 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.853064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:46.853074 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.853090 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:46.853097 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:10:46.853106 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:10:46.853120 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:10:46.853156 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.853185 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:10:46.853213 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.853240 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:10:46.853267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.853299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:10:46.853328 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.853355 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:10:46.853382 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.853409 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:10:46.853436 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:10:46.853462 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:10:46.853489 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:10:46.853516 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:10:46.853543 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:10:46.853570 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:10:46.853640 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.853667 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:10:46.853694 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.853721 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:10:46.853747 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.853773 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:10:46.853800 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.853826 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:10:46.853853 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.853880 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:46.853906 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.853933 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:46.853959 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.853986 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:46.854013 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.854041 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:10:46.854068 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.854094 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:10:46.854122 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.854150 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:46.854177 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.854203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:46.854231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.854258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:46.854284 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.854325 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:46.854352 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.854379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:46.854405 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.854431 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:10:46.854458 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:10:46.854485 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:10:46.854511 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.854537 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:10:46.854563 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.854590 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:10:46.854616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.854643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:10:46.854669 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.854695 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:10:46.854722 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.854749 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:10:46.854775 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.854802 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:10:46.854828 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.854855 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:46.854881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.854909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:10:46.854938 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.854956 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.854982 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:46.855009 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855026 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855042 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855069 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:46.855095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:46.855198 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855224 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.855250 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855276 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.855307 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855325 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855352 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.855378 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855395 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855421 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.855448 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855474 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.855501 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855527 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:46.855553 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855579 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.855605 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855631 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.855657 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855674 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855701 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:46.855726 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.855779 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855805 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:46.855832 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855858 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:46.855884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855901 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855918 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855936 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855952 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855969 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.855985 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856011 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.856038 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856055 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856071 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856097 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.856123 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856150 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.856177 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856194 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856211 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856236 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.856262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.856389 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856405 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856422 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856439 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856465 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.856491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856508 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856525 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856568 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.856594 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856620 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.856646 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856663 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856680 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856697 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856726 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:46.856752 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856778 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:46.856804 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856821 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856838 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.856890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.856983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:46.857010 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857036 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:10:46.857063 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857089 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.857115 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857142 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.857168 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857185 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857218 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857244 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.857270 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857330 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857398 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:10:46.857451 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857472 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857513 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:46.857540 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857557 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857573 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857599 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:46.857625 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:46.857727 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857753 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.857780 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857805 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.857831 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857848 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857874 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.857900 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857917 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857943 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.857969 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.857995 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.858022 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858048 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:46.858074 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858100 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.858126 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858152 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:46.858178 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858195 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858221 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:46.858247 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858273 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.858305 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858333 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:46.858359 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858385 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:46.858411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858445 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.858564 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858581 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858597 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858623 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.858649 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858676 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.858702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858736 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858762 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.858788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:46.858906 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858923 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858940 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858956 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.858982 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.859008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859043 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859060 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859086 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.859112 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859138 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:46.859164 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859181 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859198 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859216 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859242 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:46.859268 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859299 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:46.859327 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859345 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859362 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859388 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.859414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:46.859534 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859560 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:10:46.859586 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859613 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:46.859639 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859665 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:46.859691 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859708 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859725 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859742 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.859794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:46.859938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:10:46.859965 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.860024 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.860075 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.860125 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.860173 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.860221 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:46.860271 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:10:46.860325 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:46.860378 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.860427 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.860476 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.860524 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.860572 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.860621 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.860670 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.860717 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.860765 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.860814 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.860863 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.860912 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.860962 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.861018 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.861083 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.861131 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:46.861179 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.861227 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.861275 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.861330 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.861425 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.861479 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.861527 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.861576 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.861633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.861682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.861730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.861779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.861827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.861875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:46.861924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:10:46.861973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:46.862021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.862069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.862117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.862166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.862214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.862263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.862317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.862366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.862415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.862464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.862513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.862562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.862610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.862664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.862717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.862765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:46.862813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.862860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.862907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.862956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.863005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.863058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.863106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.863155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.863212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.863261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.863315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.863364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.863411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.863459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:46.863508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:10:46.863556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:46.863604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.863652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.863701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.863748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.863796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.863845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.863894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.863940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.863989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.864038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.864087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.864136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.864185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.864237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.864290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.864344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:46.864392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.864439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.864487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.864536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.864586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.864641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.864688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.864738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.864794 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:10:46.864821 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.864885 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.864941 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.864996 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.865052 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.865107 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:46.865161 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:46.865216 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:46.865270 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.865331 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.865386 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.865442 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.865496 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.865551 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.865606 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.865660 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.865714 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.865769 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.865824 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.865879 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.865934 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.865988 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.866043 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.866097 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:46.866152 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.866207 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.866268 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.866330 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.866385 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.866486 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.866540 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.866595 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.866658 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:10:46.866682 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.866738 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.866793 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.866848 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.866903 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.866957 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:46.867012 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:46.867067 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:46.867121 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.867176 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.867231 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.867286 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.867347 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.867402 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.867457 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.867512 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.867567 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.867623 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.867678 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.867734 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.867790 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.867844 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.867899 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.867958 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:46.868017 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.868072 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.868128 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.868183 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.868237 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.868292 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.868353 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.868408 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.868470 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:10:46.868494 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.868545 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.868594 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.868643 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.868693 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.868742 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:46.868791 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:46.868841 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:46.868890 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.868939 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.868988 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.869038 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.869087 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.869139 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.869188 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.869237 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.869286 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.869342 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.869392 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.869441 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.869490 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.869539 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.869589 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.869638 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:46.869687 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.869737 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.869786 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.869835 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.869884 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.869933 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.869982 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.870032 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.870088 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:10:46.870110 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.870162 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.870213 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.870265 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.870323 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.870375 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:46.870427 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:46.870478 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:46.870529 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.870581 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.870632 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.870684 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.870735 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.870786 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.870837 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.870888 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.870939 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.870992 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.871043 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.871094 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.871146 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.871197 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.871248 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.871304 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:46.871356 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.871407 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.871459 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.871511 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.871562 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.871612 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.871664 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.871715 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.871770 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:10:46.871787 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:10:46.871818 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:10:46.871846 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:10:46.871873 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:10:46.871958 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:10:46.871980 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.871996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.872006 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.872016 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.872025 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.872035 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:46.872044 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:46.872053 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:46.872062 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.872071 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.872079 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.872087 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.872096 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872105 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.872113 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.872122 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.872131 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.872139 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872148 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872157 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.872165 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.872173 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.872181 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.872190 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:46.872199 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.872207 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.872214 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.872222 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.872230 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.872238 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.872247 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.872255 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.872263 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.872273 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.872280 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.872289 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.872302 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.872312 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:46.872320 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:46.872328 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:46.872336 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.872344 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.872351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.872359 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.872366 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872374 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.872382 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.872390 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.872397 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.872405 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872413 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872421 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.872428 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.872436 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.872443 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.872451 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:46.872458 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.872466 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.872473 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.872480 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.872487 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.872495 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.872502 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.872510 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.872517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.872527 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.872535 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.872544 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.872551 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.872559 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:46.872566 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:46.872574 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:46.872581 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.872588 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.872595 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.872602 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.872609 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872616 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.872623 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.872630 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.872637 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.872644 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872651 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.872665 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.872672 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.872679 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.872686 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:46.872694 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.872701 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.872708 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.872715 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.872722 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.872729 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.872735 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.872742 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.872749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:46.872757 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.872764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:46.872772 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:46.872779 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:46.872786 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:46.872793 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:46.872800 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:46.872807 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:46.872813 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:46.872820 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:46.872827 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:46.872833 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872842 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.872849 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:46.872856 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:46.872863 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:46.872870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872877 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:46.872884 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:46.872890 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:46.872897 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:46.872904 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:46.872910 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:46.872917 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:46.872923 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:46.872930 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:46.872937 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:46.872944 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:46.872951 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:46.872957 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:46.872964 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:46.873257 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:10:46.873268 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:10:46.873273 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:10:46.873279 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:10:46.873286 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:10:46.873290 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:10:46.873299 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:10:46.873310 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:10:46.873318 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:10:46.873363 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.873370 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175277" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:10:46.873385 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:10:46.873406 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:10:46.873412 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:10:46.873417 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:10:46.873421 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:10:46.873426 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175277" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:10:46.873437 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:46.873444 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:46.873449 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:46.873460 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.873470 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:46.873474 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:10:46.873499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.873508 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:10:46.873513 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.873537 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:10:46.873542 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:10:46.873546 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:10:46.873550 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:10:46.873554 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:10:46.873557 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:10:46.873562 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:10:46.873566 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:10:46.873572 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "175277" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:10:46.873582 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:46.873589 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:46.873593 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:46.873599 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.873605 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:10:46.873609 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:46.873632 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:10:46.873639 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.873643 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.873649 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.873653 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:46.873663 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:10:46.873670 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:46.873675 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:10:46.873679 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:10:46.873685 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "175277" 2019-02-20 06:10:46.873692 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:46.873696 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:10:46.873701 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:46.873707 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:46.873712 wsdl: in serializeType: returning: 175277 2019-02-20 06:10:46.873718 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:10:46.873725 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:46.873729 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:10:46.873732 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:10:46.873737 wsdl: in serializeType: returning: 175277 2019-02-20 06:10:46.873742 wsdl: serializeRPCParameters returning: 175277 2019-02-20 06:10:46.873760 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=175277 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:10:46.873765 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:10:46.873771 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8199"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:10:46.873785 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:10:46.873790 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=175277 2019-02-20 06:10:46.873800 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:10:46.873875 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:10:46.873813 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:10:46.873824 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:10:46.873829 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:10:46.873834 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:10:46.873838 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:10:46.873845 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:46.873855 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:46.873863 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:10:46.873869 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:10:46.873881 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:10:46.873892 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:10:46.873900 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:10:46.881375 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:10:46.881391 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:10:46.881401 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:10:46.881407 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:10:46.881413 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:46.881417 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:46.881421 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:10:46.881425 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:10:46.881430 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:10:46.881463 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:10:46.890367 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:10:46.890399 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:10:46.890406 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:10:46.890411 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:10:46.890421 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:10:46.890427 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:10:46.890433 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:10:46.890439 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:10:46.890444 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:10:46.890450 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:10:45 GMT 2019-02-20 06:10:46.890457 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:10:46.890462 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:10:46.890468 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:10:46.890479 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:10:46.890507 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:10:46.890518 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:10:46.890527 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:10:46.890532 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:10:46.890537 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:10:46.890569 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:10:46.890581 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:10:46.890588 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:10:46.890614 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:10:46.890621 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:10:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:10:46.890660 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:10:46.890671 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:10:46.890695 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:10:46.890701 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:10:46.890840 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:10:46.890941 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:10:46.890947 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:10:46.890956 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:10:46.890967 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:10:46.890990 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:10:46.891046 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:10:46.891074 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:10:46.891086 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:10:46.891106 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:10:46.891111 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:10:46.891116 nusoap_client: detail =