Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 50.15Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
709693-000114411-69T60 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T2072
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:06:41.596047 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:06:41.596106 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:41.596120 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176690" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:06:41.596135 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:41.596145 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:06:41.596152 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:06:41.596165 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:06:41.596173 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:41.596179 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:41.596188 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:41.596196 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:06:41.596207 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:06:41.596213 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:06:41.596217 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:06:41.596222 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:06:41.596225 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:06:41.596238 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:41.596252 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:41.596260 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:06:41.596266 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:06:41.596272 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:06:41.596285 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:06:41.596304 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:06:41.603695 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:06:41.603711 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:06:41.603721 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:06:41.603727 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:41.603732 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:41.603736 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:06:41.603740 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:06:41.603769 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:06:41.620254 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:06:41.620271 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:06:41.620285 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:41.620290 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:06:41.620295 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:06:41.620300 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:06:41.620305 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:06:41.620311 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:06:41.620320 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:06:41.620326 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:40 GMT 2019-02-20 06:06:41.620331 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:06:41.620336 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:06:41.620355 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:06:41.620364 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:06:41.620390 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:06:41.627357 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:06:41.627476 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:06:41.628024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:41.634368 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:41.634686 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:41.635133 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:41.635846 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:41.635949 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:41.641663 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:06:41.642000 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:41.642584 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:41.643150 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:41.643400 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:41.643431 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:41.643985 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:41.644317 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:41.644332 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:41.644817 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:06:41.648762 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:41.649187 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:41.649567 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:41.649586 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:41.650162 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:06:41.650614 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:41.651178 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:06:41.651636 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:41.651865 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:41.652087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:41.652229 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:41.652568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:41.652699 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-20 06:06:41.652710 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:06:41.652715 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:06:41.652744 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:06:41.652778 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:06:41.652794 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:06:41.652801 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:06:41.652818 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:06:41.652823 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:06:41.652990 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:06:41.653006 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:06:41.653053 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653062 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:06:41.653082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653114 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.653122 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653137 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:41.653157 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.653165 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653175 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:41.653190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.653231 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.653247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.653270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653323 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.653331 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653342 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:06:41.653355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.653383 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:06:41.653400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653409 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:06:41.653425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653451 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.653459 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653469 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:41.653487 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.653494 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653504 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:41.653522 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.653529 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653539 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:06:41.653552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.653587 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.653603 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653609 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:06:41.653626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653652 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.653660 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:06:41.653683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.653722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:06:41.653736 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653742 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:06:41.653756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653780 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.653787 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653797 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:41.653814 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.653821 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653830 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:41.653847 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.653853 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653863 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:06:41.653880 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.653886 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653895 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:41.653908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.653945 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.653960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.653967 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.653981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654004 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654051 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:41.654071 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:41.654088 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654099 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:41.654108 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:06:41.654120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:41.654144 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:06:41.654159 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654165 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:06:41.654179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654203 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.654209 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654219 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:41.654232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.654256 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.654270 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654284 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.654312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654339 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.654346 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654356 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:06:41.654369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.654395 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:06:41.654416 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654424 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:06:41.654438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.654470 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654480 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:41.654493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.654518 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.654533 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654539 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.654553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654578 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.654585 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654595 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:06:41.654608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.654633 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:06:41.654648 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654654 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:06:41.654668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654706 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.654713 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654722 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:41.654740 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.654746 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654756 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:41.654768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.654796 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:06:41.654811 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654817 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.654831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654855 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.654862 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654871 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:06:41.654884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.654908 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:06:41.654922 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654928 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:06:41.654941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654965 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.654972 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.654981 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:41.654999 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.655006 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655019 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:41.655032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.655060 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:06:41.655075 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655081 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.655094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655118 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.655125 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655134 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:06:41.655146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.655171 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:06:41.655185 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655191 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:06:41.655204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655227 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.655234 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655243 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:41.655256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.655286 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:06:41.655313 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655319 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.655333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655359 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.655366 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655376 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:06:41.655389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.655420 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:06:41.655436 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655442 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:06:41.655456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.655487 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655497 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:41.655510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.655534 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.655549 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655555 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.655569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655594 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.655601 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655610 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:06:41.655623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.655649 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:06:41.655664 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655670 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:06:41.655683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655720 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.655727 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655736 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:06:41.655749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.655773 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.655787 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655793 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.655806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655829 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.655836 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655845 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:06:41.655858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.655882 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:06:41.655896 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655902 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:06:41.655915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655938 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.655945 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655954 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:06:41.655967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.655981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.655990 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.656004 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656011 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.656024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656047 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.656054 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656064 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:06:41.656076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.656101 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:06:41.656115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656121 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:06:41.656134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656158 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.656164 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656174 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:06:41.656191 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.656197 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656207 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:06:41.656219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.656247 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.656262 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656268 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.656286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656325 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.656332 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656342 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:06:41.656355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.656381 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:06:41.656396 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656404 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:41.656422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.656454 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656464 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:41.656477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.656502 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.656517 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656524 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.656537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656562 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.656569 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656579 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:41.656592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.656617 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:41.656632 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656638 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:06:41.656651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656676 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:41.656683 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656706 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:06:41.656719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.656743 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.656757 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656763 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.656776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656799 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656805 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656843 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:41.656863 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:41.656879 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656890 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:41.656900 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:06:41.656912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:41.656936 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:41.656950 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656956 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:06:41.656969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.656994 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:41.657001 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657010 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:06:41.657023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.657048 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.657062 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657068 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.657081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657103 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657109 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657144 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:41.657164 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:41.657180 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657190 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:41.657200 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:06:41.657212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:41.657235 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:41.657249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657255 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:06:41.657268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657298 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.657319 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657330 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:06:41.657348 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.657355 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657365 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:06:41.657382 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.657389 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657399 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:41.657422 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.657429 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657439 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:41.657457 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.657463 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657473 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:06:41.657490 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.657497 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657506 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:06:41.657524 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.657530 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657540 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:41.657553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.657602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.657618 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657624 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.657638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657663 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.657670 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:06:41.657706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.657731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:06:41.657745 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657751 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:06:41.657764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657788 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.657795 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657804 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:06:41.657821 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.657828 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657837 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:41.657854 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.657860 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657870 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:41.657882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.657913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.657927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657933 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.657946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657970 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.657978 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.657987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:06:41.658000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.658024 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:06:41.658039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658045 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:41.658058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658082 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.658089 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658098 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:41.658111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.658135 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.658149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658155 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.658168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658192 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.658199 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:41.658221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.658245 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:41.658259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658265 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:41.658284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658323 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.658330 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658340 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:06:41.658358 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.658365 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658374 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:41.658392 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.658400 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658414 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:41.658428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.658461 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.658477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658483 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.658497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658522 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.658529 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658539 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:41.658552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.658577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:41.658592 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658599 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:41.658612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658636 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.658643 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658653 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:41.658671 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.658678 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658700 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:41.658717 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.658724 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658733 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:41.658749 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.658756 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658765 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:41.658782 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.658788 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658797 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:41.658810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.658849 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.658863 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658869 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.658882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658906 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.658913 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658923 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:06:41.658935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.658950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.658959 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:41.658973 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659001 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659008 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659018 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659031 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.659060 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659085 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.659092 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659101 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:41.659118 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.659125 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659134 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:06:41.659151 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.659158 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659167 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:06:41.659184 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.659190 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659199 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:06:41.659216 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.659222 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659231 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:06:41.659248 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:41.659254 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659263 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:06:41.659286 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.659293 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659316 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.659333 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.659340 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659350 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:41.659367 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.659374 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659383 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:41.659404 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.659412 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659422 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:41.659436 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.659503 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.659510 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:41.659524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.659549 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.659556 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.659566 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:41.659584 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.659590 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.659600 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:41.659617 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.659624 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.659634 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:41.659651 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.659658 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.659668 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:06:41.659681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.659733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.659748 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.659772 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.659786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.659811 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659819 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.659829 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:06:41.659842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.659858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.659868 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:41.659881 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659909 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659916 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659926 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659939 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.659969 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.659995 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.660002 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660012 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:41.660030 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.660037 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660047 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:06:41.660065 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.660071 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660081 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:41.660098 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.660105 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660114 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:06:41.660132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.660138 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660148 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:41.660165 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.660172 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660181 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:41.660199 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.660205 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660215 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:41.660232 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.660239 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660248 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:06:41.660265 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.660272 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660288 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:06:41.660307 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.660314 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660323 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:41.660341 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.660347 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660357 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:41.660370 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.660429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.660449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.660456 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:41.660470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.660495 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.660502 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.660512 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:41.660530 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.660537 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.660546 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:41.660563 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.660570 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.660580 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:41.660597 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:41.660604 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.660614 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.660627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.660653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.660663 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.660679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.660685 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.660699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.660724 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.660731 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.660741 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:06:41.660754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.660769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.660779 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:41.660822 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.660875 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.660889 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.660904 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.660919 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.660936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.660956 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.660984 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.660991 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661001 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:41.661019 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.661026 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661035 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:06:41.661056 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.661064 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661074 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:41.661092 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.661099 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661108 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:06:41.661126 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.661133 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661143 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:41.661160 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.661167 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661176 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:41.661194 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.661200 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661210 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:41.661227 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.661234 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661244 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:06:41.661262 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.661268 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661284 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:06:41.661303 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661310 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661320 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:06:41.661337 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.661344 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661353 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:41.661371 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.661378 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661387 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:41.661403 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.661464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.661481 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661509 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661516 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661526 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661539 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661555 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.661570 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661595 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.661602 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661612 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:06:41.661630 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.661636 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661646 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:06:41.661664 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.661670 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661680 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:06:41.661710 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.661716 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661726 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:06:41.661742 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.661749 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661758 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:06:41.661775 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.661781 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661790 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:41.661807 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.661813 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661822 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:06:41.661839 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.661846 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661855 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:06:41.661872 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.661879 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661888 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:06:41.661904 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.661911 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661920 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:41.661936 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.661943 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661952 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:41.661969 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.661975 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.661984 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:06:41.662010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.662020 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.662035 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:41.662054 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.662061 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.662071 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:06:41.662083 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.662145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.662164 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662170 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:06:41.662185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662210 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.662216 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662226 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:41.662239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.662264 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.662284 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662290 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.662318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662343 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.662350 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662360 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:06:41.662374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.662400 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:06:41.662420 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662427 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:06:41.662440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662466 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.662473 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662483 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:41.662501 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.662507 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662517 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:41.662534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.662541 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662551 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:41.662568 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:41.662575 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662584 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:06:41.662597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.662634 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:06:41.662649 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662656 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.662669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662706 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:41.662713 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662723 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:06:41.662735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.662750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.662759 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:06:41.662773 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:41.662799 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:06:41.662806 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:41.662815 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:06:41.662828 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:41.662843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.662857 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.662881 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.662888 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.662897 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:06:41.662915 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.662921 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.662931 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:06:41.662947 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.662954 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.662963 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:06:41.662980 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:41.662986 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.662996 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:06:41.663013 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.663019 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.663028 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:06:41.663045 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.663051 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.663060 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:06:41.663077 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.663083 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.663092 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:41.663109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.663115 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.663124 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:06:41.663141 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.663147 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.663157 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:06:41.663173 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.663179 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.663189 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:41.663202 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:41.663249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.663266 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663272 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:06:41.663292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663330 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.663337 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663347 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:41.663361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.663386 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.663403 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663411 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.663426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663451 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:41.663458 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663468 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:06:41.663482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.663507 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:06:41.663521 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:41.663547 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:41.663554 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:41.663564 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:06:41.663582 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:41.663588 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:41.663598 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:06:41.663615 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:41.663622 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:41.663632 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:06:41.663645 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:41.663669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.663684 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663703 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:06:41.663718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663743 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.663750 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663759 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:41.663777 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.663783 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663792 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:41.663809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.663816 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663825 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:41.663837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.663869 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.663883 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663889 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.663902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663926 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.663933 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663943 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:06:41.663955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.663970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.663980 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:06:41.663993 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664019 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664026 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664035 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664048 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.664077 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664102 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.664109 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664118 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:06:41.664135 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.664141 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664150 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:06:41.664167 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.664174 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664183 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:06:41.664199 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.664206 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664215 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:06:41.664232 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.664238 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664247 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:06:41.664264 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.664270 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664285 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:06:41.664316 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.664324 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664333 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:06:41.664351 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.664358 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664367 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:41.664384 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.664392 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664404 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:41.664421 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.664466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.664484 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664491 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:06:41.664506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664530 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.664537 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664547 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:41.664566 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.664573 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664582 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:41.664600 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.664606 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664616 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:41.664633 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.664640 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664650 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:41.664667 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.664673 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664683 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:41.664709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.664749 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.664764 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664769 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.664784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664807 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664813 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:41.664869 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:41.664885 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664896 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:41.664905 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:06:41.664917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:41.664941 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:06:41.664955 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664961 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:06:41.664975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.664998 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.665005 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665014 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:06:41.665027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.665051 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.665066 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665072 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.665085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665108 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:41.665115 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665125 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:06:41.665137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.665161 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:06:41.665175 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665181 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:06:41.665194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665217 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.665224 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665234 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:41.665246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.665270 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.665291 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665311 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.665326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665351 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665358 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665368 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:06:41.665381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.665397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.665412 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:06:41.665427 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665454 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665462 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665471 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665500 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.665514 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665540 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.665548 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665558 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:06:41.665576 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.665582 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665592 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:06:41.665609 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.665616 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665625 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:06:41.665642 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.665649 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665659 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:06:41.665676 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.665683 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665705 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:06:41.665722 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:41.665728 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665738 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:06:41.665754 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:41.665761 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665770 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:06:41.665787 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:41.665793 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665802 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:06:41.665819 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:41.665826 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665836 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:06:41.665852 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.665858 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665868 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:06:41.665884 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.665891 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665900 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:06:41.665916 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.665923 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665932 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:06:41.665949 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.665955 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.665964 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:06:41.665977 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.666035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.666053 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666059 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:06:41.666074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666097 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.666104 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666114 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:06:41.666126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.666151 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.666165 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666171 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.666185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666208 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.666215 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666225 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:06:41.666237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.666261 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:06:41.666280 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666287 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:41.666314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666339 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.666346 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666356 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:06:41.666374 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.666381 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666391 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:41.666413 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.666421 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666431 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:41.666450 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.666456 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666466 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:41.666479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.666516 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666531 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666538 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.666552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666577 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666584 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666594 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:06:41.666607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.666622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.666632 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:41.666646 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666674 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666682 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666704 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666717 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.666747 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666772 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.666778 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666787 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:41.666805 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.666811 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666820 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:41.666837 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.666844 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666853 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:06:41.666870 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.666876 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666886 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:06:41.666902 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.666909 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666918 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:41.666935 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.666942 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666951 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:06:41.666967 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:41.666974 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.666983 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:06:41.666996 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.667033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.667048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667055 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:06:41.667068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667092 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.667099 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667108 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:06:41.667125 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.667132 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667141 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:06:41.667158 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.667164 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667174 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:06:41.667190 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.667196 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667205 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:06:41.667222 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.667228 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667238 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:06:41.667254 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.667261 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667270 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:06:41.667293 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.667313 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667323 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:06:41.667341 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.667348 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667357 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:06:41.667370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.667428 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.667443 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667450 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:06:41.667465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667490 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:41.667497 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:06:41.667521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.667546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:06:41.667563 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:41.667570 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:06:41.667581 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:06:41.667597 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667603 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:06:41.667617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667640 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:41.667660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:41.667677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.667700 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:41.667710 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:06:41.667727 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.667733 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:06:41.667743 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:06:41.667759 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:41.667766 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:06:41.667775 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:06:41.667792 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.667798 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:41.667808 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.667824 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.667830 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:41.667840 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.667856 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.667862 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:41.667872 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.667888 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.667894 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:06:41.667904 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.667920 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:41.667926 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:06:41.667936 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:41.667952 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:41.667958 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:06:41.667967 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:06:41.667983 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.667990 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:06:41.667999 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.668015 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:41.668022 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:06:41.668031 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:06:41.668047 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.668053 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:06:41.668063 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.668079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.668085 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:41.668095 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.668110 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:41.668116 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:06:41.668125 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:06:41.668136 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:06:41.668168 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.668197 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:06:41.668223 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.668249 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:06:41.668280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.668320 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:06:41.668347 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.668374 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:06:41.668404 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.668436 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:06:41.668517 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:06:41.668550 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:06:41.668578 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:06:41.668613 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:06:41.668643 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:06:41.668736 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:06:41.668766 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.668792 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:06:41.668820 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.668846 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:06:41.668878 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.668903 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:06:41.668929 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.669045 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:06:41.669077 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.669108 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:41.669135 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.669236 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:41.669293 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.669366 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:41.669441 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.669477 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:06:41.669505 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.669532 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:06:41.669563 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.669643 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:41.669680 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.669712 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:41.669738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.669765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:41.669806 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.669839 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:41.669866 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.669893 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:41.669922 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.669953 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:06:41.669980 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:06:41.670007 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:06:41.670036 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.670067 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:06:41.670094 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.670121 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:06:41.670150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.670181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:06:41.670209 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.670236 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:06:41.670263 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.670301 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:06:41.670331 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.670357 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:06:41.670384 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.670415 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:41.670484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.670514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:06:41.670549 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670570 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670596 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:41.670623 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670643 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670660 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670692 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:41.670718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670735 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:41.670829 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670856 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.670885 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670911 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.670938 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670955 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.670982 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.671009 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671026 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671052 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.671078 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671105 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.671132 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671158 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:41.671184 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671210 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.671237 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671263 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.671295 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671339 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:41.671366 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671392 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.671419 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671445 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:41.671472 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671498 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:41.671524 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671558 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671609 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671638 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.671689 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671706 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671722 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671746 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.671772 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671797 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.671822 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671839 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671855 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671880 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.671905 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.671994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.672019 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672035 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672051 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.672118 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672134 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672166 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672192 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.672217 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672242 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.672267 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672303 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672320 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672337 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672365 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:41.672392 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672418 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:41.672449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672466 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672484 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672510 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.672536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:41.672667 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672706 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:06:41.672730 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672755 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.672779 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672803 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.672827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672843 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672874 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.672922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672954 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.672987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673018 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673033 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:06:41.673083 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673099 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673123 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:41.673147 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673163 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673178 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673202 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:41.673227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673258 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673290 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:41.673355 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673383 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.673409 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673435 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.673461 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673478 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673503 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.673529 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673546 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673572 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.673598 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673625 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.673663 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673687 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:41.673712 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673736 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.673760 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673784 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:41.673807 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673823 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673847 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:41.673871 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673896 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.673920 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673944 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:41.673968 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.673992 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:41.674016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674109 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.674158 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674173 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674189 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674213 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.674237 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674262 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.674305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674323 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674339 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674379 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.674405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:41.674524 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674541 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674558 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674575 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674601 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.674627 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674673 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674726 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.674750 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674774 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:41.674799 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674815 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674830 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674846 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674870 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:41.674895 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674919 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:41.674943 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674960 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674975 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.674999 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.675023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:41.675134 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675158 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:06:41.675183 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675207 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:41.675231 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675255 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:41.675299 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675345 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675361 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.675415 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675449 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:41.675558 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:06:41.675584 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.675655 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.675717 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.675764 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.675809 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.675854 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:41.675899 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:06:41.675944 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:41.675992 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.676038 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.676083 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.676127 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.676172 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.676217 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.676262 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.676329 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.676391 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.676440 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.676490 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.676539 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.676590 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.676659 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.676725 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.676770 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:41.676814 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.676858 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.676902 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.676949 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.676995 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.677045 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.677089 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.677134 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.677187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.677233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.677296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.677358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.677406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.677454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:41.677505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:06:41.677554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:41.677660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.677719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.677764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.677809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.677853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.677898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.677944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.677988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.678033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.678079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.678124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.678169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.678215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.678264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.678333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.678394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:41.678442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.678491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.678538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.678587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.678649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.678700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.678758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.678803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.678856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.678903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.678948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.678993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.679037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.679082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:41.679127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:06:41.679173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:41.679217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.679262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.679327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.679387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.679435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.679484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.679532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.679579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.679640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.679688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.679746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.679842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.679924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.680016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.680105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.680185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:41.680301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.680386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.680476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.680570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.680660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.680763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.680850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.680939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.681186 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:06:41.681240 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.681364 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.681469 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.681582 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.681694 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.681811 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:41.681922 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:41.682031 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:41.682177 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.682292 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.682400 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.682516 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.682622 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.682743 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.682849 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.682953 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.683055 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.683157 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.683263 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.683425 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.683563 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.683675 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.683824 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.683926 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:41.684055 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.684163 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.684282 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.684406 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.684513 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.684618 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.684736 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.684924 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.685047 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:06:41.685094 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.685197 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.685309 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.685446 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.685512 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.685569 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:41.685623 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:41.685679 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:41.685734 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.685788 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.685892 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.685947 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.686001 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.686055 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.686111 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.686165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.686219 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.686274 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.686328 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.686391 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.686447 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.686502 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.686556 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.686611 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:41.686665 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.686720 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.686774 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.686829 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.686884 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.686938 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.686993 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.687047 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.687111 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:06:41.687135 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.687185 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.687235 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.687284 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.687334 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.687388 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:41.687437 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:41.687485 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:41.687534 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.687583 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.687631 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.687680 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.687730 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.687779 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.687828 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.687877 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.687926 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.687975 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.688024 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.688073 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.688122 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.688170 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.688220 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.688268 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:41.688317 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.688371 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.688420 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.688469 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.688518 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.688567 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.688616 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.688665 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.688722 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:06:41.688745 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.688796 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.688847 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.688898 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.688949 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.689000 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:41.689051 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:41.689102 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:41.689154 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.689205 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.689256 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.689307 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.689364 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.689417 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.689468 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.689518 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.689569 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.689621 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.689671 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.689722 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.689774 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.689825 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.689875 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.689926 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:41.689976 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.690027 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.690078 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.690129 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.690180 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.690231 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.690282 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.690334 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.690394 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:06:41.690412 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:06:41.690443 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:06:41.690472 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:06:41.690498 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:06:41.690525 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:06:41.690544 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.690558 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.690567 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.690576 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.690585 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.690594 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:41.690602 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:41.690611 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:41.690619 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.690627 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.690635 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.690643 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.690651 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.690660 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.690668 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.690676 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.690684 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.690692 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.690700 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.690709 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.690716 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.690724 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.690732 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.690740 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:41.690748 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.690756 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.690763 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.690771 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.690779 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.690787 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.690795 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.690803 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.690811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.690820 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.690828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.690837 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.690844 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.690853 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:41.690861 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:41.690869 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:41.690877 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.690884 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.690892 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.690900 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.690907 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.690915 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.690922 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.690930 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.690938 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.690946 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.690953 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.690961 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.690968 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.690976 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.690983 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.690991 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:41.690998 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.691006 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.691013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.691020 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.691027 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.691035 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.691042 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.691050 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.691058 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.691067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.691075 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.691083 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.691090 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.691098 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:41.691105 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:41.691112 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:41.691119 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.691126 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.691133 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.691140 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.691147 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.691154 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.691161 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.691168 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.691175 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.691182 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.691189 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.691196 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.691203 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.691210 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.691217 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.691224 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:41.691232 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.691239 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.691246 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.691253 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.691260 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.691266 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.691273 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.691280 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.691286 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:41.691295 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.691302 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:41.691309 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:41.691316 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:41.691323 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:41.691331 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:41.691337 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:41.691344 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:41.691351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:41.691362 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:41.691370 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:41.691377 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.691385 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.691393 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:41.691400 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:41.691407 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:41.691414 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.691422 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:41.691429 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:41.691483 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:41.691490 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:41.691497 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:41.691504 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:41.691511 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:41.691517 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:41.691524 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:41.691531 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:41.691538 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:41.691545 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:41.691551 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:41.691558 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:41.691633 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:06:41.691642 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:41.691648 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:41.691652 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:41.691658 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:06:41.691663 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:06:41.691667 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:06:41.691676 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:06:41.691684 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:06:41.691721 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.691728 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176690" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:41.691742 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:06:41.691763 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:06:41.691770 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:06:41.691774 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:06:41.691778 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:06:41.691784 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176690" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:41.691794 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:41.691801 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:41.691806 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:41.691817 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.691826 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:41.691831 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:06:41.691855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.691864 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:41.691868 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.691891 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:06:41.691896 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:06:41.691901 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:06:41.691904 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:06:41.691909 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:06:41.691912 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:06:41.691917 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:41.691921 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:06:41.691927 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176690" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:41.691938 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:41.691944 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:41.691949 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:41.691955 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.691960 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:41.691964 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:41.691987 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:06:41.691994 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.691999 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.692004 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.692008 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:41.692018 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:06:41.692026 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:41.692031 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:41.692035 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:06:41.692042 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176690" 2019-02-20 06:06:41.692049 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:41.692053 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:41.692058 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:41.692064 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:41.692069 wsdl: in serializeType: returning: 176690 2019-02-20 06:06:41.692075 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:06:41.692082 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:41.692087 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:41.692090 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:06:41.692095 wsdl: in serializeType: returning: 176690 2019-02-20 06:06:41.692099 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176690 2019-02-20 06:06:41.692113 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176690 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:06:41.692117 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:06:41.692123 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1302"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:06:41.692147 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:06:41.692153 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176690 2019-02-20 06:06:41.692162 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:06:41.692234 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:06:41.692175 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:06:41.692185 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:06:41.692190 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:06:41.692195 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:06:41.692199 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:06:41.692205 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:41.692215 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:41.692222 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:06:41.692228 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:06:41.692241 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:06:41.692250 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:06:41.692258 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:06:41.699447 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:06:41.699462 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:06:41.699471 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:06:41.699477 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:06:41.699482 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:41.699486 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:41.699490 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:06:41.699494 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:06:41.699498 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:06:41.699530 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:06:41.708727 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:06:41.708745 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:06:41.708763 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:41.708769 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:06:41.708774 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:06:41.708779 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:06:41.708785 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:06:41.708790 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:06:41.708795 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:06:41.708800 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:40 GMT 2019-02-20 06:06:41.708805 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:06:41.708810 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:06:41.708815 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:06:41.708822 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:06:41.708843 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:06:41.708853 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:06:41.708862 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:06:41.708866 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:06:41.708871 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:06:41.708908 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:06:41.708920 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:06:41.708925 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:06:41.708939 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:41.708945 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:06:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:06:41.708968 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:06:41.708977 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:06:41.708993 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:06:41.708999 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:06:41.709090 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:06:41.709179 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:06:41.709185 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:06:41.709193 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:06:41.709203 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:06:41.709225 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:06:41.709289 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:06:41.709319 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:06:41.709330 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:06:41.709337 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:06:41.709342 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:06:41.709346 nusoap_client: detail =