Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 50.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700007R2S K04 Model turbiny: R2S (KP39+K04)
 Producent OE: KKK
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T1854
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:55 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:07:57.136896 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:07:57.136952 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:57.136969 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167769" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:07:57.136987 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:57.136998 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:07:57.137007 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:07:57.137023 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:07:57.137031 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:57.137038 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:57.137048 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:57.137057 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:07:57.137069 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:07:57.137074 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:07:57.137079 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:07:57.137083 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:07:57.137087 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:07:57.137099 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:57.137115 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:57.137124 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:07:57.137130 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:07:57.137136 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:07:57.137145 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:07:57.137153 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:07:57.144458 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:07:57.144484 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:07:57.144498 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:07:57.144506 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:57.144511 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:57.144516 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:07:57.144520 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:07:57.144573 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:07:57.161201 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:07:57.161245 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:07:57.161253 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:57.161259 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:07:57.161264 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:07:57.161270 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:07:57.161282 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:07:57.161289 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:07:57.161294 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:07:57.161300 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:55 GMT 2019-02-20 06:07:57.161306 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:07:57.161311 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:07:57.161317 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:07:57.161330 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:07:57.161376 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:07:57.168438 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:07:57.169572 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:07:57.175703 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-20 06:07:57.176108 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:57.176498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:57.176531 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:57.177074 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:57.182688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:57.182848 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:57.183372 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:57.183720 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:57.183956 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:57.184461 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:57.184491 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:57.185072 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:57.185637 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:57.189869 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:57.190132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:57.190281 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:57.190314 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:57.190902 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:57.191457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:57.191592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:57.191614 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:57.192161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:57.192301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:57.192319 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:57.192763 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:57.193227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:57.193420 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 06:07:57.193496 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:57.193510 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:57.193911 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-20 06:07:57.193929 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:07:57.193935 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:07:57.193963 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:07:57.194006 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:07:57.194021 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:07:57.194028 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:07:57.194046 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:07:57.194051 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:07:57.194217 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:07:57.194233 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:07:57.194281 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194290 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:07:57.194318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194349 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.194358 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194373 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:57.194393 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.194401 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194412 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:57.194427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.194481 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.194498 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194505 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.194522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194550 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.194558 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194569 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:07:57.194582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.194609 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:07:57.194625 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194632 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:07:57.194646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194672 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.194679 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194689 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:57.194708 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.194714 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194724 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:57.194742 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.194749 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194759 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:07:57.194785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.194818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.194833 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194840 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:07:57.194854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194878 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.194885 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194895 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:07:57.194907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.194932 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:07:57.194946 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194953 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:07:57.194966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.194989 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.194996 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195006 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:57.195023 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.195030 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195040 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:57.195057 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.195063 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195073 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:07:57.195090 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.195096 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195105 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:57.195118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.195155 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.195170 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.195191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195220 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195260 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:57.195280 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:57.195304 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195316 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:57.195325 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:07:57.195338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:57.195361 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:07:57.195376 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195382 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:07:57.195396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195420 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.195427 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195437 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:57.195449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.195487 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.195502 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195509 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.195523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195548 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.195556 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195566 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:07:57.195579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.195604 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:07:57.195620 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195626 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:07:57.195640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195665 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.195672 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195682 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:57.195695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.195720 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.195735 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195741 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.195755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195792 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.195799 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195809 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:07:57.195822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.195846 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:07:57.195861 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195866 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:07:57.195880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195903 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.195910 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195920 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:57.195937 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.195943 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195953 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:57.195965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.195984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.195993 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:07:57.196007 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196014 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.196027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196051 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.196058 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196067 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:07:57.196080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.196104 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:07:57.196119 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196125 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:07:57.196139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196162 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.196169 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196179 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:57.196198 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.196204 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196218 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:57.196231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.196259 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:07:57.196274 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196280 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.196298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196324 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.196331 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196341 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:07:57.196353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.196378 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:07:57.196393 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196399 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:07:57.196412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196435 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.196442 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:57.196478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.196503 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:07:57.196518 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196524 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.196537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196563 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.196570 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196580 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:07:57.196593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.196618 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:07:57.196633 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196639 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:07:57.196652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196677 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.196684 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196694 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:57.196707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.196732 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.196747 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196765 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.196779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196804 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.196811 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196821 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:07:57.196833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.196857 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:07:57.196871 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196877 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:07:57.196890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196914 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.196921 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196931 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:07:57.196943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.196967 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.196982 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.196988 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.197001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197025 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.197033 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197042 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:07:57.197055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.197079 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:07:57.197094 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197100 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:07:57.197114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197137 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.197144 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197154 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:07:57.197166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.197190 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.197204 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197210 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.197223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197246 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.197253 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197263 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:07:57.197275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.197305 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:07:57.197320 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197326 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:07:57.197339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197363 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.197370 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197379 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:07:57.197397 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.197403 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197413 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:07:57.197425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.197453 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.197481 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197487 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.197501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197526 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.197534 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197544 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:07:57.197557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.197581 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:07:57.197597 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197603 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:57.197616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197641 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.197648 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197658 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:57.197671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.197695 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.197710 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197716 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.197730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197754 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.197774 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197784 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:57.197796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.197820 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:57.197835 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197841 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:07:57.197854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197878 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:57.197885 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197894 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:07:57.197907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.197931 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.197946 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197952 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.197964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197988 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.197995 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198033 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:57.198054 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:57.198070 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198080 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:57.198090 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:07:57.198102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:57.198126 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:57.198140 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198146 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:07:57.198159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198184 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:57.198191 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198200 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:07:57.198213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.198237 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.198251 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198258 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.198271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198297 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198305 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:57.198362 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:57.198378 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198389 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:57.198398 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:07:57.198410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:57.198434 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:57.198448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198454 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:07:57.198480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.198513 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198523 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:07:57.198541 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.198548 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198559 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:07:57.198577 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.198584 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198594 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:57.198612 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.198619 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198629 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:57.198647 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.198654 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198663 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:07:57.198681 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.198688 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198698 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:07:57.198715 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.198722 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198732 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:57.198745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.198807 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.198822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198829 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.198842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198866 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.198873 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198883 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:07:57.198895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.198919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:07:57.198934 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198940 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:07:57.198953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198977 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.198985 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.198994 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:07:57.199011 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.199018 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199027 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:57.199044 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.199051 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199061 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:57.199073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.199105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.199120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199126 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.199139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199163 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.199170 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199179 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:07:57.199192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.199216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:07:57.199231 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199237 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:57.199250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199274 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.199281 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199290 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:57.199310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.199334 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.199349 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199355 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.199369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199393 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.199400 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:57.199423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.199447 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:57.199461 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199481 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:57.199495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199519 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.199527 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199537 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:07:57.199554 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.199561 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199571 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:57.199590 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.199597 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199607 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:57.199620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.199652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.199667 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199674 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.199688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199714 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.199721 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:57.199744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.199781 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:57.199796 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199802 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:57.199815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199839 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.199846 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199856 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:57.199873 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.199879 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199889 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:57.199906 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.199912 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199922 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:57.199938 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.199946 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199955 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:57.199972 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.199979 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.199988 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:57.200001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.200041 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.200056 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200062 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.200076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200100 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200107 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200117 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:07:57.200130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.200154 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:57.200167 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200195 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200202 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200212 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200224 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.200254 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200278 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.200285 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200300 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:57.200319 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.200325 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200335 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:07:57.200352 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.200359 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200368 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:07:57.200385 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.200392 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200402 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:07:57.200418 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.200425 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200434 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:07:57.200451 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:57.200458 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200480 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:07:57.200498 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.200505 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200515 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.200533 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.200540 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200550 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:57.200567 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.200574 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200584 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:57.200601 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.200608 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200617 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:57.200630 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.200699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200705 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:57.200720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200745 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.200752 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200762 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:57.200792 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.200799 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200808 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:57.200826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.200832 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200842 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:57.200859 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.200865 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200875 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:07:57.200887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.200922 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200943 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.200956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200980 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.200987 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.200997 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:07:57.201010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.201034 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:57.201047 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201073 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201080 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201090 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.201132 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201157 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.201164 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201173 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:57.201190 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.201197 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201206 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:07:57.201223 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.201229 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201238 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:57.201255 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.201262 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201271 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:07:57.201289 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.201300 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201310 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:57.201327 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.201334 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201344 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:57.201361 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.201367 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201377 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:57.201394 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.201400 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201409 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:07:57.201426 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.201432 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201442 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:07:57.201459 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.201479 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201489 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:57.201507 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.201514 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201524 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:57.201537 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.201590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.201608 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201614 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:57.201629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201654 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.201661 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201671 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:57.201688 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.201695 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201705 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:57.201722 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.201729 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201739 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:57.201769 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:57.201776 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201786 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.201798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.201834 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.201849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201855 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.201868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201893 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.201900 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201909 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:07:57.201922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.201936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.201946 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:57.201959 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.201986 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.201993 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202015 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.202044 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202070 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.202077 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202086 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:57.202103 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.202111 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202120 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:07:57.202141 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.202148 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202158 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:57.202175 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.202181 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202191 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:07:57.202208 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.202214 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202224 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:57.202241 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.202247 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202256 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:57.202273 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.202280 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202289 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:57.202312 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.202319 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202328 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:07:57.202345 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.202352 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202362 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:07:57.202379 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202386 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202395 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:07:57.202412 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.202419 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202428 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:57.202445 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.202451 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202461 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:57.202487 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.202546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.202561 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202589 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202596 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202606 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202619 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.202649 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202675 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.202682 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202692 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:07:57.202711 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.202717 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202727 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:07:57.202745 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.202751 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202761 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:07:57.202791 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.202798 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202807 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:07:57.202824 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.202830 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202840 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:07:57.202857 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.202864 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202873 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:57.202890 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.202896 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202906 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:07:57.202923 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.202929 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202938 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:07:57.202955 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.202962 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.202971 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:07:57.202989 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.202995 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.203004 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:57.203021 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.203028 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.203037 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:57.203054 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.203061 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.203070 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:07:57.203087 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.203093 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.203103 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:57.203119 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.203126 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.203135 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:07:57.203148 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.203210 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.203228 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203235 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:07:57.203249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203273 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.203281 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203291 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:57.203309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.203335 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.203351 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203357 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.203370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203395 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.203401 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203411 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:07:57.203424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.203449 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:07:57.203476 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203482 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:07:57.203497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203521 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.203528 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203538 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:57.203556 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.203562 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203585 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:57.203601 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.203608 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203617 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:57.203647 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:57.203654 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203664 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:07:57.203677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.203714 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:07:57.203729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203735 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.203750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203787 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:57.203794 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203804 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:07:57.203816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.203831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.203841 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:07:57.203854 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:57.203880 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:07:57.203886 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:57.203896 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:07:57.203909 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:57.203924 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.203937 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.203962 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.203969 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.203979 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:07:57.203996 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.204003 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.204012 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:07:57.204029 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.204036 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.204045 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:07:57.204062 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:57.204069 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.204079 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:07:57.204096 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.204103 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.204112 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:07:57.204129 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.204136 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.204145 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:07:57.204163 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.204169 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.204179 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:57.204196 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.204202 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.204212 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:07:57.204229 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.204236 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.204245 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:07:57.204262 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.204269 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.204278 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:57.204291 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:57.204344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.204361 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204368 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:07:57.204383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204407 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.204415 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204425 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:57.204437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.204475 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.204491 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204497 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.204511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204535 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:57.204543 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204553 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:07:57.204566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.204591 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:07:57.204604 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:57.204630 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:57.204637 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:57.204647 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:07:57.204665 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:57.204672 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:57.204682 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:07:57.204700 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:57.204707 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:57.204717 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:07:57.204730 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:57.204754 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.204782 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204788 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:07:57.204802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204827 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.204833 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204843 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:57.204860 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.204867 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204877 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:57.204894 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.204900 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204910 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:57.204922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.204954 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.204968 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.204974 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.204988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205012 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205019 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205028 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:07:57.205041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.205065 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:07:57.205078 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205104 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205111 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205120 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205133 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.205161 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205186 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.205193 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205202 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:07:57.205219 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.205226 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205235 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:07:57.205253 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.205272 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205283 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:07:57.205306 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.205313 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205324 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:07:57.205342 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.205349 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205359 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:07:57.205377 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.205383 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205394 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:07:57.205412 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.205419 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205428 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:07:57.205446 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.205453 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205463 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:57.205480 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.205487 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205498 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:57.205511 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.205558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.205575 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205581 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:07:57.205598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205623 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.205631 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205641 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:57.205671 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.205678 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205687 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:57.205704 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.205711 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205720 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:57.205750 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.205757 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205766 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:57.205782 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.205789 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205798 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:57.205810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.205847 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.205861 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205867 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.205880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205902 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205908 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205943 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:57.205963 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:57.205979 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.205989 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:57.205998 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:07:57.206010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:57.206032 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:07:57.206046 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206052 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:07:57.206065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206087 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.206094 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206104 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:07:57.206116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.206139 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.206153 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206159 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.206171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206195 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:57.206201 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206211 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:07:57.206223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.206246 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:07:57.206272 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206278 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:07:57.206291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206322 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.206329 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206339 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:57.206352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.206376 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.206391 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206397 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.206410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206435 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206442 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206452 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:07:57.206478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.206494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.206504 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:07:57.206518 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206558 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206565 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206575 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206587 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.206616 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206641 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.206648 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206657 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:07:57.206674 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.206681 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206691 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:07:57.206708 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.206714 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206724 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:07:57.206741 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.206748 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206757 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:07:57.206787 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.206793 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206803 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:07:57.206819 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:57.206825 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206835 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:07:57.206851 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:57.206857 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206867 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:07:57.206883 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:57.206889 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206898 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:07:57.206915 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:57.206921 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206931 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:07:57.206947 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.206953 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206962 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:07:57.206978 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.206985 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.206994 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:07:57.207010 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.207016 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.207025 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:07:57.207042 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.207048 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.207057 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:07:57.207069 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.207125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.207142 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207148 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:07:57.207162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207185 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.207192 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207201 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:07:57.207213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.207237 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.207251 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207269 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.207283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207312 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.207320 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207329 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:07:57.207342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.207366 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:07:57.207381 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207387 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:57.207401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207425 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.207432 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207441 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:07:57.207459 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.207478 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207489 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:57.207506 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.207514 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207524 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:57.207541 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.207560 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207570 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:57.207583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.207619 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207634 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207639 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.207654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207678 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207685 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207694 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:07:57.207707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.207721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.207731 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:57.207744 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207782 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207789 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207798 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207811 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207826 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.207839 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207863 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.207870 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207879 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:57.207895 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.207902 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207911 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:57.207927 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.207933 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207943 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:07:57.207959 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.207966 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.207975 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:07:57.207991 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.207998 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.208007 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:57.208023 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.208030 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.208039 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:07:57.208055 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:57.208061 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.208071 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:07:57.208083 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.208119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.208134 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208140 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:07:57.208153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208176 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.208183 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208192 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:07:57.208209 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.208215 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208224 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:07:57.208241 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.208247 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208268 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:07:57.208286 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.208297 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208308 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:07:57.208325 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.208332 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208341 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:07:57.208358 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.208364 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208374 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:07:57.208391 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.208397 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208407 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:07:57.208424 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.208430 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208440 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:07:57.208452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.208519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.208534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208553 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:07:57.208568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208592 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:57.208599 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:07:57.208621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.208646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:07:57.208663 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:57.208669 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:07:57.208680 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:07:57.208695 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208701 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:07:57.208715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208737 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:57.208769 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:57.208785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.208795 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:57.208805 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:07:57.208821 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.208827 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:07:57.208871 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:07:57.208887 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:57.208893 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:07:57.208902 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:07:57.208918 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.208924 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:57.208934 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.208950 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.208956 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:57.208965 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.208981 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.208988 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:57.208997 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.209013 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.209020 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:07:57.209029 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.209045 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:57.209051 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:07:57.209060 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:57.209076 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:57.209082 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:07:57.209091 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:07:57.209107 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.209113 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:07:57.209122 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.209138 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:57.209144 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:07:57.209153 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:07:57.209169 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.209175 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:07:57.209184 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.209200 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.209206 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:57.209215 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.209231 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:57.209237 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:07:57.209246 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:07:57.209257 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:07:57.209306 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.209336 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:07:57.209362 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.209388 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:07:57.209414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.209440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:07:57.209480 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.209507 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:07:57.209534 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.209574 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:07:57.209601 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:07:57.209626 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:07:57.209652 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:07:57.209677 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:07:57.209716 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:07:57.209744 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:07:57.209783 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.209810 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:07:57.209835 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.209861 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:07:57.209887 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.209912 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:07:57.209938 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.209963 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:07:57.209989 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.210015 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:57.210053 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.210077 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:57.210102 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.210127 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:57.210152 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.210178 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:07:57.210203 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.210239 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:07:57.210266 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.210297 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:57.210325 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.210352 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:57.210378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.210404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:57.210430 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.210455 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:57.210495 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.210522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:57.210549 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.210576 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:07:57.210603 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:07:57.210630 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:07:57.210656 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.210683 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:07:57.210709 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.210735 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:07:57.210775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.210801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:07:57.210827 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.210852 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:07:57.210878 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.210903 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:07:57.210928 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.210954 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:07:57.210980 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.211006 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:57.211032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.211059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:07:57.211086 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211103 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211129 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:57.211155 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211171 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211188 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211213 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:57.211239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211256 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:57.211352 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211378 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.211405 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211430 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.211473 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211492 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211519 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.211545 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211562 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211595 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.211621 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211648 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.211675 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211706 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:57.211734 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211773 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.211799 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211829 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.211855 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211871 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211897 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:57.211922 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211948 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.211973 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.211999 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:57.212025 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212050 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:57.212076 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.212226 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212243 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212284 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.212316 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212342 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.212367 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212384 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212401 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212426 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.212451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.212596 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212613 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212629 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212645 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212670 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.212695 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212712 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212728 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212745 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212783 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.212808 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212832 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.212857 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212873 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212888 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212904 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212930 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:57.212955 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.212979 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:57.213004 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213020 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213036 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.213085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:57.213197 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213221 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:07:57.213246 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213284 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.213316 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213342 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.213367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213384 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213401 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213417 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213442 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.213481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213579 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:07:57.213664 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213681 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213706 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:57.213731 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213748 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213776 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213801 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:57.213825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:57.213920 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213945 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.213969 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.213994 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.214018 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214034 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214058 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.214082 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214099 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214123 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.214147 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214171 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.214195 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214220 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:57.214244 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214282 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.214312 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214338 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:57.214363 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214379 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214404 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:57.214430 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214455 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.214495 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214521 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:57.214560 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214586 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:57.214611 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214627 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214644 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214692 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.214771 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214787 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214827 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.214852 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214876 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.214901 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214917 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214933 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.214971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.214997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:57.215112 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215129 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215145 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215161 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.215212 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215244 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215261 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.215317 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215343 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:57.215368 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215385 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215402 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215420 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215445 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:57.215484 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215511 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:57.215537 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215555 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215572 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215598 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.215624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:57.215746 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215786 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:07:57.215812 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215837 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:57.215862 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215888 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:57.215912 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215929 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215945 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.215988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.216013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.216030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.216047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.216064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.216080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.216096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.216113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.216130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:57.216156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:07:57.216181 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.216237 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.216286 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.216341 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.216388 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.216435 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:57.216498 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:07:57.216547 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:57.216600 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.216650 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.216699 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.216748 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.216807 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.216856 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.216903 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.216949 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.216995 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.217043 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.217092 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.217139 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.217187 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.217242 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.217301 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.217350 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:57.217396 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.217442 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.217502 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.217554 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.217604 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.217658 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.217706 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.217755 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.217824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.217871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.217919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.217967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.218014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.218061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:57.218109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:07:57.218200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:57.218247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.218298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.218348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.218394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.218440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.218503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.218553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.218601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.218650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.218699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.218748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.218810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.218858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.218910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.218961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.219007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:57.219053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.219099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.219146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.219202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.219276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.219361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.219432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.219518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.219605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.219667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.219718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.219791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.219839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.219887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:57.219934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:07:57.219980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:57.220028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.220074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.220122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.220168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.220214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.220261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.220314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.220361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.220408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.220475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.220527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.220576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.220627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.220680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.220734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.220795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:57.220841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.220887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.220933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.220981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.221029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.221082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.221128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.221175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.221229 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:07:57.221255 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.221321 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.221376 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.221435 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.221503 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.221559 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:57.221613 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:57.221668 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:57.221722 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.221789 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.221843 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.221896 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.221949 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.222002 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.222054 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.222107 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.222159 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.222212 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.222265 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.222324 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.222377 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.222436 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.222503 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.222558 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:57.222612 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.222667 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.222729 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.222797 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.222850 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.222902 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.222955 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.223009 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.223069 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:07:57.223092 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.223146 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.223200 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.223253 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.223312 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.223366 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:57.223421 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:57.223493 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:57.223594 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.223649 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.223705 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.223760 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.223826 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.223880 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.223933 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.223986 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.224039 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.224093 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.224146 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.224198 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.224253 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.224311 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.224365 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.224418 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:57.224491 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.224547 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.224602 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.224658 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.224713 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.224782 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.224835 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.224887 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.224948 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:07:57.224971 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.225021 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.225070 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.225118 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.225166 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.225213 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:57.225260 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:57.225313 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:57.225362 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.225410 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.225462 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.225512 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.225561 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.225608 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.225656 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.225704 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.225751 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.225799 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.225847 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.225894 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.225943 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.225991 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.226038 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.226085 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:57.226133 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.226181 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.226229 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.226277 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.226377 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.226431 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.226497 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.226546 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.226604 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:07:57.226626 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.226678 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.226729 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.226794 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.226843 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.226894 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:57.226945 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:57.226994 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:57.227044 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.227094 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.227144 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.227194 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.227243 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.227292 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.227348 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.227399 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.227454 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.227520 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.227572 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.227624 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.227676 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.227728 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.227793 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.227843 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:57.227892 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.227943 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.227992 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.228041 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.228090 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.228140 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.228190 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.228240 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.228292 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:07:57.228314 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:07:57.228344 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:07:57.228371 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:07:57.228398 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:07:57.228426 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:07:57.228446 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.228462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.228484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.228492 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.228500 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.228508 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:57.228517 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:57.228525 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:57.228532 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.228540 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.228548 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.228556 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.228563 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.228571 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.228579 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.228588 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.228595 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.228603 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.228610 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.228618 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.228625 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.228633 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.228640 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.228648 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:57.228655 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.228662 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.228670 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.228678 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.228685 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.228693 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.228701 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.228709 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.228717 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.228727 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.228734 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.228742 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.228749 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.228757 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:57.228765 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:57.228773 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:57.228781 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.228788 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.228796 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.228803 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.228811 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.228818 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.228826 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.228833 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.228841 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.228848 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.228856 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.228863 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.228871 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.228878 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.228885 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.228892 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:57.228900 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.228906 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.228913 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.228921 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.228928 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.228935 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.228943 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.228951 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.228958 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.228967 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.228974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.228982 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.228989 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.228995 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:57.229015 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:57.229022 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:57.229028 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.229035 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.229041 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.229048 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.229054 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.229061 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.229067 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.229073 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.229079 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.229086 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.229092 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.229098 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.229105 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.229112 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.229118 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.229125 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:57.229131 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.229137 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.229143 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.229150 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.229156 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.229162 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.229168 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.229174 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.229181 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:57.229189 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.229195 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:57.229202 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:57.229208 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:57.229214 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:57.229221 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:57.229227 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:57.229233 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:57.229240 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:57.229246 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:57.229252 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:57.229259 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.229265 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.229272 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:57.229278 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:57.229284 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:57.229291 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.229303 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:57.229309 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:57.229316 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:57.229322 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:57.229329 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:57.229335 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:57.229341 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:57.229348 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:57.229354 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:57.229360 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:57.229366 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:57.229373 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:57.229379 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:57.229385 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:57.229615 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:07:57.229627 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:57.229632 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:57.229637 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:57.229644 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:07:57.229649 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:07:57.229653 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:07:57.229662 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:07:57.229682 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:07:57.229716 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.229722 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167769" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:57.229735 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:07:57.229756 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:07:57.229774 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:07:57.229779 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:07:57.229783 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:07:57.229788 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167769" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:57.229798 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:57.229804 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:57.229809 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:57.229818 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.229825 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:57.229830 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:07:57.229850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.229858 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:57.229862 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.229883 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:07:57.229889 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:07:57.229893 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:07:57.229896 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:07:57.229900 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:07:57.229904 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:07:57.229908 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:57.229912 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:07:57.229917 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167769" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:57.229927 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:57.229933 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:57.229936 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:57.229942 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.229947 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:57.229951 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:57.229973 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:07:57.229979 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.229983 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.229989 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.229992 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:57.230001 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:07:57.230008 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:57.230012 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:57.230017 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:07:57.230022 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167769" 2019-02-20 06:07:57.230029 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:57.230033 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:57.230037 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:57.230043 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:57.230048 wsdl: in serializeType: returning: 167769 2019-02-20 06:07:57.230054 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:07:57.230060 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:57.230064 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:57.230067 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:07:57.230072 wsdl: in serializeType: returning: 167769 2019-02-20 06:07:57.230076 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167769 2019-02-20 06:07:57.230096 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167769 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:07:57.230100 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:07:57.230107 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8167"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:07:57.230120 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:07:57.230125 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167769 2019-02-20 06:07:57.230134 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:07:57.230201 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:07:57.230144 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:07:57.230154 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:07:57.230159 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:07:57.230163 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:07:57.230167 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:07:57.230173 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:57.230183 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:57.230190 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:07:57.230195 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:07:57.230207 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:07:57.230217 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:07:57.230224 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:07:57.237418 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:07:57.237432 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:07:57.237454 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:07:57.237460 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:07:57.237465 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:57.237469 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:57.237473 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:07:57.237477 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:07:57.237482 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:07:57.237509 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:07:57.246442 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:07:57.246459 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:07:57.246466 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:57.246471 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:07:57.246476 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:07:57.246482 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:07:57.246488 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:07:57.246493 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:07:57.246498 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:07:57.246507 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:55 GMT 2019-02-20 06:07:57.246513 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:07:57.246519 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:07:57.246524 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:07:57.246532 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:07:57.246554 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:07:57.246563 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:07:57.246572 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:07:57.246576 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:07:57.246582 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:07:57.246611 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:07:57.246623 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:07:57.246628 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:07:57.246648 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:57.246654 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:07:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:07:57.246679 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:07:57.246691 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:07:57.246708 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:07:57.246715 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:07:57.246801 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:07:57.246891 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:07:57.246897 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:07:57.246906 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:07:57.246916 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:07:57.246938 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:07:57.246993 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:07:57.247018 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:07:57.247032 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:07:57.247040 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:07:57.247044 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:07:57.247049 nusoap_client: detail =