Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 49.93Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
454191-00082247691H Model turbiny: GT25V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: BMW
 Silnik:
JR T1527
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:03:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:03:46.867629 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:03:46.867680 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:46.867693 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139631" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:03:46.867708 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:46.867717 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:03:46.867725 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:03:46.867739 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:03:46.867747 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:46.867757 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:46.867767 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:03:46.867774 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:03:46.867785 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:03:46.867791 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:03:46.867796 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:03:46.867800 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:03:46.867804 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:03:46.867815 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:46.867830 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:46.867838 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:03:46.867843 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:03:46.867849 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:03:46.867857 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:03:46.867864 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:03:46.875490 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:03:46.875527 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:03:46.875542 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:03:46.875550 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:46.875556 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:46.875560 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:03:46.875565 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:03:46.875616 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:03:46.891985 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:03:46.892032 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:03:46.892040 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:03:46.892046 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:03:46.892052 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:03:46.892058 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:03:46.892064 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:03:46.892070 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:03:46.892076 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:03:46.892082 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:03:45 GMT 2019-02-20 06:03:46.892088 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:03:46.892093 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:03:46.892100 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:03:46.892114 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:03:46.892149 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:03:46.899245 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:03:46.899643 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:03:46.906454 soap_transport_http: read buffer of 6360 bytes 2019-02-20 06:03:46.906762 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:46.907314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:46.907446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:46.907678 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:46.907710 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:46.913531 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:46.913621 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:46.914167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:46.914341 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:46.914572 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:46.915127 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:46.915527 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:46.916070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:03:46.916197 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:46.916215 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:03:46.916670 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:03:46.920628 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:03:46.920960 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:46.921534 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:46.922109 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:03:46.922622 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:46.923208 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:03:46.923634 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:03:46.924013 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:03:46.924580 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-20 06:03:46.924601 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:03:46.924607 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:03:46.924715 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:03:46.924770 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:03:46.924788 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:03:46.924797 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:03:46.924818 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:03:46.924824 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:03:46.925009 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:03:46.925027 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:03:46.925094 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925104 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:03:46.925125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925157 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.925167 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925182 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:03:46.925203 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.925211 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925221 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:03:46.925237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.925299 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.925316 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925322 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.925340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925368 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.925375 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925386 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:03:46.925399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.925426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:03:46.925441 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925448 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:03:46.925462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925487 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.925495 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925505 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:03:46.925524 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.925531 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925541 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:03:46.925558 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.925565 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925575 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:03:46.925588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.925622 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.925638 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925645 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:03:46.925663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925689 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.925696 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925706 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:03:46.925718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.925745 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:03:46.925760 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925766 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:03:46.925779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925804 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.925811 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925821 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:03:46.925839 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.925845 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925855 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:03:46.925872 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.925879 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925889 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:03:46.925906 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.925913 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925922 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:46.925935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.925974 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.925989 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.925996 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.926011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926065 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926074 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926121 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:46.926143 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:46.926159 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926171 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:46.926182 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:03:46.926194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:46.926228 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:03:46.926243 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926250 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:03:46.926264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926296 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.926304 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926314 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:46.926328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.926353 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.926368 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926374 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.926389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926414 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.926421 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926431 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:03:46.926444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.926469 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:03:46.926484 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926490 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:03:46.926504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926529 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.926536 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926545 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:46.926558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.926583 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.926598 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926604 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.926618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926644 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.926651 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926661 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:03:46.926674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.926699 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:03:46.926714 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926720 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:03:46.926733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926758 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.926765 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926775 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:03:46.926793 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.926800 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926810 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:46.926823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.926851 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:03:46.926866 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926872 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.926886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926911 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.926917 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926927 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:03:46.926940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.926965 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:03:46.926980 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.926986 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:03:46.926999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927024 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.927031 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927041 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:03:46.927061 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.927068 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927078 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:46.927091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.927120 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:03:46.927134 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927141 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.927161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927187 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.927194 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927204 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:03:46.927217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.927242 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:03:46.927257 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927263 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:03:46.927281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927308 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.927316 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927326 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:46.927338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.927363 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:03:46.927378 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927384 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.927398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927424 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.927431 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927441 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:03:46.927453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.927478 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:03:46.927493 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927499 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:03:46.927512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927537 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.927544 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927554 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:46.927566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.927591 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.927606 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927612 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.927626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927651 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.927658 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927668 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:03:46.927680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.927705 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:03:46.927720 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927726 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:03:46.927744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927770 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.927777 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927787 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:03:46.927800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.927824 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.927839 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927846 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.927861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927886 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.927893 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927903 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:03:46.927948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.927976 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:03:46.927993 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.927999 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:03:46.928013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928039 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.928046 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928056 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:03:46.928069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.928093 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.928108 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928115 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.928129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928153 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.928160 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928170 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:03:46.928183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.928213 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:03:46.928229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928235 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:03:46.928271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928305 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.928313 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928323 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:03:46.928341 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.928348 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928357 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:03:46.928371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.928401 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.928416 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928422 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.928435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928461 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.928468 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928478 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:03:46.928490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.928516 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:03:46.928530 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928537 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:03:46.928551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928575 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.928582 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928592 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:46.928605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.928629 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.928644 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928650 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.928664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928688 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.928695 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928705 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:03:46.928717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.928742 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:46.928757 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928763 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:03:46.928777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928801 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:46.928808 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928818 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:03:46.928831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.928856 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.928871 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928877 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.928890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928914 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928920 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.928960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:46.928981 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:46.928998 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929009 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:46.929019 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:03:46.929031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:46.929056 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:46.929071 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929077 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:03:46.929092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929118 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:46.929125 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929135 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:03:46.929148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.929174 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.929188 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929195 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.929208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929232 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929238 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929281 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:46.929303 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:46.929319 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929330 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:46.929340 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:03:46.929352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:46.929376 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:46.929391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929397 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:03:46.929411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.929443 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:03:46.929471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.929478 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929488 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:03:46.929506 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.929513 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929523 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:03:46.929540 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.929547 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929557 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:03:46.929576 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.929582 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929592 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:03:46.929609 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.929616 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929626 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:03:46.929643 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.929649 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:46.929672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.929721 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.929737 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929743 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.929759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929784 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.929791 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929801 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:03:46.929814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.929839 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:03:46.929854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929860 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:03:46.929874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929899 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.929906 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929916 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:03:46.929934 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.929941 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929951 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:46.929968 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.929975 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.929984 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:03:46.929997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.930030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.930044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930050 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.930064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930089 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.930097 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:03:46.930120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.930146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:03:46.930161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930167 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:03:46.930181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930207 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.930214 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930224 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:46.930236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.930261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.930281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930287 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.930303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930328 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.930336 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:03:46.930358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.930384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:46.930398 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930404 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:03:46.930418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930443 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.930450 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930460 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:03:46.930477 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.930484 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930494 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:46.930513 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.930520 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930530 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:03:46.930542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.930574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.930589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930596 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.930610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930635 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.930642 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:03:46.930665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.930690 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:46.930705 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930711 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:46.930726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930751 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.930758 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930768 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:03:46.930786 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.930793 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930803 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:46.930821 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.930828 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930837 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:46.930854 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.930861 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930871 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:03:46.930888 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.930895 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930905 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:03:46.930918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.930959 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.930974 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.930980 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.930994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931020 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931027 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931037 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:03:46.931050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.931075 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:46.931090 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931122 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931129 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931139 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931152 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.931184 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931210 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.931217 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931226 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:46.931245 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.931251 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931261 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:03:46.931284 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.931292 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931302 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:03:46.931320 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.931328 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931337 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:03:46.931355 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.931362 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931371 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:03:46.931389 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:46.931396 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931406 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:03:46.931424 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.931431 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931441 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.931458 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.931464 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931474 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:46.931492 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.931498 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931508 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:46.931526 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.931532 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931542 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:46.931554 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.931622 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931629 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:46.931645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931714 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.931723 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931733 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:46.931751 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.931758 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931767 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:03:46.931785 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.931792 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931801 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:03:46.931819 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.931826 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931836 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:03:46.931848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.931887 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931908 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.931922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931948 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.931955 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931965 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:03:46.931978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.931993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.932003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:46.932016 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932043 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932050 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932060 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932073 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932089 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.932103 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932129 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.932136 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932146 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:03:46.932164 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.932170 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932181 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:03:46.932199 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.932205 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932215 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:03:46.932233 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.932239 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932249 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:03:46.932266 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.932279 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932290 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:03:46.932308 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.932315 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932324 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:03:46.932343 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.932349 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932359 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:46.932376 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.932383 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932392 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:03:46.932410 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.932416 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932426 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:03:46.932443 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.932450 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932460 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:46.932477 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.932484 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932493 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:46.932506 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.932561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.932579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.932586 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:46.932600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.932626 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.932633 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.932642 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:03:46.932660 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.932666 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.932676 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:46.932694 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.932701 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.932711 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:03:46.932728 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:46.932735 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.932745 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.932757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.932784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.932794 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.932809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.932816 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.932830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.932855 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.932862 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.932871 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:03:46.932884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.932899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.932909 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:46.932922 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.932951 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.932958 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.932968 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.932980 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.932997 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.933011 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933037 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.933043 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933053 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:03:46.933072 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.933079 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933088 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:03:46.933111 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.933118 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933129 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:03:46.933147 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.933154 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933164 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:03:46.933181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.933188 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933198 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:03:46.933216 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.933223 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933233 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:03:46.933250 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.933256 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933266 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:46.933289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.933298 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933308 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:03:46.933325 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.933332 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933342 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:03:46.933360 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933367 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933376 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:03:46.933394 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.933401 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933410 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:46.933428 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.933435 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933444 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:46.933457 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.933516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.933531 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933558 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933565 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933575 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933588 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.933618 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933644 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.933651 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933661 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:03:46.933679 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.933685 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933695 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:03:46.933712 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.933719 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933729 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:03:46.933746 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.933753 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933763 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:03:46.933780 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.933787 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933797 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:03:46.933814 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.933821 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933830 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:03:46.933848 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.933854 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933864 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:03:46.933881 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.933888 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933897 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:03:46.933914 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.933921 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933931 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:03:46.933948 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.933954 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933964 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:03:46.933981 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.933988 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.933998 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:03:46.934015 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.934022 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.934032 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:03:46.934050 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.934057 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.934066 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:46.934084 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.934090 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.934100 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:03:46.934113 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.934179 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.934199 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934206 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:03:46.934229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934255 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.934262 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934277 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:03:46.934291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.934317 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.934333 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934339 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.934353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934379 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.934386 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934396 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:03:46.934408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.934433 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:03:46.934448 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934454 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:03:46.934472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934499 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.934506 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934515 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:46.934533 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.934540 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934550 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:03:46.934567 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.934573 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934583 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:03:46.934600 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:46.934607 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934616 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:03:46.934629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.934666 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:03:46.934681 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934687 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.934705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934731 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:46.934738 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934748 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:03:46.934760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.934775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.934785 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:03:46.934798 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:46.934826 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:03:46.934833 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:46.934843 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:03:46.934855 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:46.934871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.934885 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.934911 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.934918 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.934927 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:03:46.934945 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.934952 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.934962 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:03:46.934979 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.934986 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.935000 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:03:46.935018 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:03:46.935025 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.935035 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:03:46.935052 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.935059 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.935069 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:03:46.935086 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.935092 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.935102 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:03:46.935119 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.935126 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.935136 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:46.935153 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.935160 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.935169 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:03:46.935186 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.935193 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.935203 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:03:46.935220 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.935227 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.935236 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:46.935249 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:03:46.935305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.935324 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935330 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:03:46.935349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935374 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.935382 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935392 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:46.935404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.935429 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.935444 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935450 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.935464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935493 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:46.935500 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935510 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:03:46.935523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.935548 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:03:46.935561 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:46.935587 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:46.935594 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:46.935603 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:03:46.935621 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:46.935628 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:46.935637 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:03:46.935655 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:46.935662 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:46.935671 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:03:46.935684 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:03:46.935708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.935724 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935730 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:03:46.935748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935774 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.935781 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935792 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:46.935809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.935816 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935826 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:03:46.935843 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.935851 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935860 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:03:46.935873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.935907 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.935921 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935928 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.935941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935967 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.935974 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.935984 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:03:46.935997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.936022 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:03:46.936035 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936068 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936076 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936086 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936099 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.936129 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936154 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.936162 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936171 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:03:46.936189 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.936196 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936205 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:03:46.936223 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.936230 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936239 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:03:46.936257 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.936264 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936279 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:03:46.936307 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.936315 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936325 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:03:46.936343 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.936349 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936364 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:03:46.936382 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.936389 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936399 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:03:46.936417 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.936423 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936433 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:03:46.936450 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.936458 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936468 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:03:46.936480 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.936526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.936545 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936551 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:03:46.936570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936595 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.936602 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936612 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:03:46.936631 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.936638 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936647 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:46.936665 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.936672 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936682 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:46.936699 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.936705 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936715 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:03:46.936732 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.936739 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936749 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:03:46.936761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.936804 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.936819 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936825 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.936843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936868 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936874 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936913 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:46.936934 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:46.936950 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936961 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:46.936971 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:03:46.936983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.936997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:03:46.937007 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:03:46.937021 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937028 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:03:46.937041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937066 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.937073 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937083 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:03:46.937096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.937120 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.937135 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937141 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.937159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937185 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:03:46.937192 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937202 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:03:46.937214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.937239 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:03:46.937253 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937259 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:03:46.937277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937304 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.937311 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937321 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:46.937334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.937359 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.937374 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937380 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.937398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937424 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937431 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937441 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:03:46.937454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.937469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.937479 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:03:46.937492 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937520 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937527 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937537 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937549 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937566 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.937580 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937605 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.937613 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937623 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:03:46.937641 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.937648 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937657 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:03:46.937675 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.937681 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937690 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:03:46.937708 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.937714 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937728 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:03:46.937746 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.937753 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937763 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:03:46.937780 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:46.937787 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937796 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:03:46.937814 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:46.937821 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937830 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:03:46.937847 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:03:46.937854 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937864 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:03:46.937881 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:46.937888 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937898 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:03:46.937916 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.937922 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937932 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:03:46.937950 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.937957 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.937966 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:03:46.937983 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.937990 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.938000 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:03:46.938017 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.938024 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.938033 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:03:46.938046 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.938108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.938127 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938134 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:03:46.938153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938182 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.938189 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938199 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:03:46.938212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.938237 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.938252 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938258 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.938271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938302 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.938309 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938319 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:03:46.938332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.938357 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:03:46.938372 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938378 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:46.938392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938416 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.938424 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938433 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:03:46.938451 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.938458 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938472 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:03:46.938490 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.938497 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938507 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:03:46.938525 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.938531 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938541 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:03:46.938554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.938591 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938605 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938612 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.938626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938651 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938658 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938668 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:03:46.938681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.938696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.938706 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:46.938719 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938751 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938759 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938769 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938782 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.938814 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938840 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.938847 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938856 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:03:46.938874 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.938880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938890 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:03:46.938908 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.938915 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938924 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:03:46.938942 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.938949 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938959 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:03:46.938976 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.938983 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.938993 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:03:46.939010 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.939017 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.939027 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:03:46.939044 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:03:46.939050 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.939064 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:03:46.939077 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.939115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.939132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939139 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:03:46.939153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939178 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.939185 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939195 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:03:46.939213 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.939220 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939229 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:03:46.939247 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.939254 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939264 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:03:46.939286 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.939294 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939308 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:03:46.939327 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.939333 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939343 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:03:46.939360 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.939367 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939377 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:03:46.939394 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.939401 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939411 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:03:46.939428 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.939435 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939445 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:03:46.939458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.939510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.939525 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939532 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:03:46.939550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939576 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:46.939583 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:03:46.939606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.939631 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:03:46.939647 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:03:46.939654 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:03:46.939665 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:03:46.939682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939688 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:03:46.939702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939725 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:46.939746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:03:46.939762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.939773 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:03:46.939783 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:03:46.939800 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.939806 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:03:46.939822 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:03:46.939839 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:03:46.939853 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:03:46.939863 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:03:46.939881 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.939888 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:46.939897 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.939915 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.939921 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:46.939931 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.939947 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.939955 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:46.939965 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.939982 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.939988 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:03:46.939998 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.940015 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:46.940021 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:03:46.940031 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:46.940048 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:46.940054 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:03:46.940064 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:03:46.940080 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.940087 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:03:46.940097 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.940114 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:03:46.940120 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:03:46.940130 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:03:46.940146 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.940153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:03:46.940163 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.940179 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.940186 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:03:46.940199 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.940216 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:03:46.940222 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:03:46.940232 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:03:46.940249 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:03:46.940294 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.940323 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:03:46.940351 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.940378 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:03:46.940405 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.940432 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:03:46.940459 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.940486 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:03:46.940512 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.940538 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:03:46.940565 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:03:46.940591 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:03:46.940618 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:03:46.940643 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:03:46.940685 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:03:46.940711 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:03:46.940738 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.940765 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:03:46.940791 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.940817 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:03:46.940843 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.940869 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:03:46.940895 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.940921 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:03:46.940948 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.941143 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:46.941171 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.941197 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:46.941223 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.941249 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:03:46.941280 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.941310 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:03:46.941340 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.941366 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:03:46.941395 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.941422 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:46.941448 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.941475 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:03:46.941501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.941529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:46.941555 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.941581 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:46.941614 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.941640 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:46.941675 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.941701 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:03:46.941727 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:03:46.941753 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:03:46.941779 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.941805 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:03:46.941831 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.941862 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:03:46.941889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.941915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:03:46.941941 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.941967 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:03:46.941994 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.942020 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:03:46.942046 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.942072 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:03:46.942099 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.942126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:03:46.942152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.942181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:03:46.942209 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942227 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942253 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:46.942283 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942302 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942318 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942345 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:46.942371 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942405 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942421 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:46.942473 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942498 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.942524 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942550 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.942580 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942598 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942624 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.942650 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942667 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942694 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.942720 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942746 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.942772 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942798 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:46.942824 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942850 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.942875 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942901 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.942927 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942944 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.942970 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:46.942997 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943023 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.943049 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943075 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:46.943100 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943127 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:46.943153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943204 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943221 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943254 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943296 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.943331 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943349 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943365 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943391 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.943417 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943443 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.943469 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943486 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943503 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943528 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.943554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.943673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943690 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943707 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943723 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943749 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.943775 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943792 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943808 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943825 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943851 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.943877 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943909 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.943936 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943960 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943976 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.943993 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944022 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:46.944048 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944074 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:46.944100 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944117 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944133 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944159 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.944185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:46.944309 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944336 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:03:46.944361 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944387 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.944413 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944439 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.944464 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944498 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944515 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944541 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.944567 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944631 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944648 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944698 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:03:46.944750 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944768 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944794 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:46.944819 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944836 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944852 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944878 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:46.944904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.944979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:46.945005 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945031 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.945057 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945083 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.945108 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945125 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945151 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.945177 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945193 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945219 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.945257 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945289 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.945316 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945343 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:46.945368 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945394 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.945420 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945445 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:03:46.945471 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945488 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945514 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:03:46.945540 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945566 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.945591 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945617 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:46.945644 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945677 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:46.945703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945753 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945770 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.945855 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945872 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945889 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945914 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.945944 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.945972 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.945998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946031 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946057 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.946082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:03:46.946200 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946217 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946233 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946250 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946282 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.946309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946326 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946343 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946386 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.946412 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946438 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:03:46.946464 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946481 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946498 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946516 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946542 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:03:46.946572 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946598 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:03:46.946623 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946664 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946690 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.946716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:03:46.946835 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946861 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:03:46.946887 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946913 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:03:46.946939 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.946965 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:03:46.946991 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947024 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947066 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.947093 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947110 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947127 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947144 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947199 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:03:46.947241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:03:46.947284 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.947346 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.947396 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.947445 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.947492 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.947540 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:46.947589 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:03:46.947636 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:46.947707 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.947756 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.947804 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.947851 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.947898 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.947946 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.947993 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.948039 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.948086 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.948134 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.948184 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.948231 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.948301 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.948358 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.948421 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.948468 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:46.948515 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.948561 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.948608 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.948664 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.948713 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.948779 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.948826 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.948874 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.948930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.948977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.949025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.949073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.949119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.949166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:46.949230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:03:46.949391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:46.949463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.949518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.949567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.949888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.949939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.949996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.950045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.950097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.950150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.950202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.950262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.950319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.950374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.950427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.950484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.950531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:46.950579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.950626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.950672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.950720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.950768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.950820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.950866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.950915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.950972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.951020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.951068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.951116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.951162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.951210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:46.951257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:03:46.951317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:46.951366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.951413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.951462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.951508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.951555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.951603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.951651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.951698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.951745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.951793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.951841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.951889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.951938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.951991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.952042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.952088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:46.952135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.952181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.952232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.952293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.952343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.952398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.952445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.952494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.952553 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:03:46.952581 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.952643 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.952700 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.952753 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.952811 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.952865 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:46.952917 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:46.952970 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:46.953023 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.953076 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.953129 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.953183 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.953236 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.953295 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.953350 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.953402 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.953455 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.953509 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.953569 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.953623 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.953676 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.953728 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.953781 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.953834 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:46.953887 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.953941 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.954026 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.954081 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.954134 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.954187 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.954240 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.954299 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.954361 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:03:46.954386 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.954441 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.954495 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.954549 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.954609 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.954662 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:46.954715 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:46.954769 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:46.954822 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.954876 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.954929 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.954982 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.955035 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.955299 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.955355 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.955413 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.955466 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.955521 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.955671 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.955733 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.955787 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.955841 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.955952 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.956013 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:46.956116 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.956182 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.956236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.956303 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.956406 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.956461 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.956518 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.956577 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.956690 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:03:46.956715 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.956774 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.956823 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.956917 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.956979 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.957034 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:46.957130 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:46.957181 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:46.957232 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.957329 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.957388 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.957437 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.957493 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.957544 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.957595 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.957648 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.957696 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.957754 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.957803 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.957858 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.957907 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.957959 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.958013 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.958064 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:46.958119 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.958172 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.958228 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.958282 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.958334 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.958382 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.958469 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.958524 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.958580 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:03:46.958607 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.958658 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.958708 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.958758 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.958808 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.958857 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:03:46.958907 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:03:46.958957 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:03:46.959007 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.959057 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.959108 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.959158 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.959208 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.959257 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.959317 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.959367 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.959418 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.959470 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.959520 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.959570 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.959627 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.959677 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.959726 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.959775 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:03:46.959825 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.959874 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.959925 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.959976 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.960026 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.960075 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.960125 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.960175 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.960230 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:03:46.960248 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:03:46.960283 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:03:46.960312 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:03:46.960339 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:03:46.960365 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:03:46.960388 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.960409 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.960420 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.960432 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.960442 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.960453 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:46.960463 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:46.960473 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:46.960482 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.960492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.960501 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.960511 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.960520 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.960530 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.960539 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.960549 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.960563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.960573 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.960583 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.960593 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.960610 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.960619 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.960628 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.960637 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:46.960647 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.960656 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.960665 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.960675 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.960685 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.960694 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.960703 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.960711 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.960720 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.960730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.960738 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.960747 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.960756 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.960765 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:46.960773 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:46.960782 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:46.960790 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.960798 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.960807 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.960816 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.960824 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.960832 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.960840 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.960848 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.960856 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.960864 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.960873 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.960881 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.960889 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.960897 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.960905 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.960913 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:46.960921 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.960928 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.960936 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.960944 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.960951 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.960959 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.960967 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.960975 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.960983 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.960993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.961002 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.961019 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.961028 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.961037 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:46.961044 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:46.961052 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:46.961060 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.961067 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.961075 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.961082 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.961089 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.961097 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.961104 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.961112 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.961120 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.961127 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.961135 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.961142 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.961149 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.961157 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.961165 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.961173 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:46.961181 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.961188 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.961194 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.961202 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.961209 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.961216 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.961223 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.961230 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.961238 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:03:46.961247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.961255 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:03:46.961263 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:03:46.961270 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:03:46.961283 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:03:46.961291 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:03:46.961299 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:03:46.961315 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:03:46.961323 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:03:46.961330 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:03:46.961338 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:03:46.961346 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.961367 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.961376 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:03:46.961384 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:03:46.961392 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:03:46.961399 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.961406 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:03:46.961413 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:03:46.961421 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:03:46.961428 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:03:46.961435 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:03:46.961661 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:03:46.961671 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:03:46.961678 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:03:46.961686 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:03:46.961694 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:03:46.961701 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:03:46.961709 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:03:46.961716 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:03:46.961723 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:03:46.962019 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:03:46.962031 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:03:46.962037 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:03:46.962043 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:03:46.962050 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:03:46.962055 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:03:46.962059 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:03:46.962070 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:03:46.962081 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:03:46.962125 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.962133 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139631" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:03:46.962148 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:03:46.962170 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:03:46.962177 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:03:46.962182 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:03:46.962186 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:03:46.962192 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139631" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:03:46.962204 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:46.962213 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:46.962218 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:46.962232 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.962243 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:03:46.962248 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:03:46.962279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.962290 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:03:46.962295 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.962319 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:03:46.962325 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:03:46.962329 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:03:46.962333 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:03:46.962338 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:03:46.962342 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:03:46.962346 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:03:46.962351 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:03:46.962358 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139631" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:03:46.962368 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:46.962376 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:46.962380 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:03:46.962386 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.962392 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:03:46.962396 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:03:46.962421 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:03:46.962428 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.962433 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.962439 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.962444 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:03:46.962455 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:03:46.962464 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:46.962468 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:03:46.962474 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:03:46.962480 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "139631" 2019-02-20 06:03:46.962487 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:46.962492 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:03:46.962497 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:46.962504 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:46.962509 wsdl: in serializeType: returning: 139631 2019-02-20 06:03:46.962515 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:03:46.962522 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:03:46.962526 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:03:46.962530 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:03:46.962535 wsdl: in serializeType: returning: 139631 2019-02-20 06:03:46.962540 wsdl: serializeRPCParameters returning: 139631 2019-02-20 06:03:46.962566 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=139631 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:03:46.962570 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:03:46.962577 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2133"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:03:46.962591 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:03:46.962605 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=139631 2019-02-20 06:03:46.962617 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:03:46.962698 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:03:46.962632 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:03:46.962644 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:03:46.962650 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:03:46.962655 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:03:46.962659 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:03:46.962666 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:46.962676 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:46.962685 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:03:46.962691 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:03:46.962705 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:03:46.962716 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:03:46.962723 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:03:46.969905 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:03:46.969934 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:03:46.969949 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:03:46.969956 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:03:46.969966 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:03:46.969973 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:03:46.969977 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:03:46.969982 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:03:46.969988 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:03:46.970016 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:03:47.013519 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:03:47.013567 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:03:47.013575 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:03:47.013581 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:03:47.013586 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:03:47.013592 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:03:47.013599 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:03:47.013605 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:03:47.013611 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:03:47.013616 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:03:45 GMT 2019-02-20 06:03:47.013623 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:03:47.013629 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:03:47.013635 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:03:47.013647 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:03:47.013676 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:03:47.013688 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:03:47.013700 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:03:47.013704 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:03:47.013710 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:03:47.013745 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:03:47.013759 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:03:47.013766 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:03:47.013799 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:03:47.013807 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:03:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:03:47.013843 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:03:47.013853 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:03:47.013879 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:03:47.013887 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:03:47.014003 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:03:47.014111 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:03:47.014117 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:03:47.014127 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:03:47.014138 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:03:47.014162 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:03:47.014219 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:03:47.014252 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:03:47.014267 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:03:47.014282 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:03:47.014287 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:03:47.014292 nusoap_client: detail =