Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar




wirnik: 47.20



Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49177-00300 Model turbiny: TDO4
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: MITSUBISHI
 Silnik:
JR T1827
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 02:25:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 04:25:31.364875 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 04:25:31.364938 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:25:31.364953 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 04:25:31.364970 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:25:31.364981 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 04:25:31.364991 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 04:25:31.365007 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 04:25:31.365016 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:25:31.365023 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:25:31.365032 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:25:31.365050 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:25:31.365065 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:25:31.365074 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:25:31.365083 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:25:31.365090 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:25:31.365105 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 04:25:31.365127 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:25:31.365144 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:25:31.365155 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:25:31.365161 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 04:25:31.365168 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 04:25:31.365178 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:25:31.365188 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:25:31.373012 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:25:31.373045 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:25:31.373063 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 04:25:31.373071 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:25:31.373078 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:25:31.373082 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:25:31.373087 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 04:25:31.373124 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 04:25:31.396636 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 04:25:31.396677 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 04:25:31.396684 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:25:31.396690 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:25:31.396696 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:25:31.396701 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:25:31.396707 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:25:31.396720 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:25:31.396725 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:25:31.396731 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:25:18 GMT 2019-04-25 04:25:31.396737 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:25:31.396742 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 04:25:31.396748 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:25:31.396763 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 04:25:31.396799 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 04:25:31.404498 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:25:31.404538 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:25:31.412293 soap_transport_http: read buffer of 4912 bytes 2019-04-25 04:25:31.412355 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:25:31.412378 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 04:25:31.412450 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:25:31.412498 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:25:31.419870 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:25:31.419972 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:25:31.420009 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:25:31.420041 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:25:31.420072 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:25:31.420099 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:25:31.420114 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:25:31.420169 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:25:31.420194 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:25:31.420245 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:25:31.420259 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:25:31.420319 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:25:31.420344 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:25:31.427705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 04:25:31.427757 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:25:31.427830 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:25:31.427850 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:25:31.427875 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 04:25:31.427889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 04:25:31.427936 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:25:31.427961 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:25:31.427987 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:25:31.428001 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:25:31.428049 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 04:25:31.428073 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-25 04:25:31.430138 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 04:25:31.430161 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:25:31.430168 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 04:25:31.430203 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 04:25:31.430245 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:25:31.430262 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:25:31.430271 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:25:31.430302 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 04:25:31.430309 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 04:25:31.430505 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 04:25:31.430523 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 04:25:31.430577 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430587 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 04:25:31.430608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430648 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.430658 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430673 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:25:31.430695 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.430703 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430715 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:25:31.430737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.430781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.430797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430805 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.430822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430851 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.430859 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430870 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 04:25:31.430884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.430911 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:25:31.430927 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430934 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 04:25:31.430948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430974 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.430982 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.430992 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:25:31.431011 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.431018 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431028 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:25:31.431046 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.431053 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431063 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:25:31.431077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.431112 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.431128 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 04:25:31.431152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431177 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.431185 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431195 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 04:25:31.431208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.431233 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 04:25:31.431249 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431255 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 04:25:31.431269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431300 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.431308 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431318 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:25:31.431337 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.431344 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431354 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:25:31.431372 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.431379 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431397 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:25:31.431414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.431422 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431431 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:25:31.431444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.431484 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.431499 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431506 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.431522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431546 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431553 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431594 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:25:31.431615 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:25:31.431635 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431647 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:25:31.431657 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 04:25:31.431669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:25:31.431694 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:25:31.431709 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431715 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 04:25:31.431729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431753 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.431761 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431771 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:25:31.431784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.431809 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.431824 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431831 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.431844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431870 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.431877 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431887 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 04:25:31.431900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.431925 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:25:31.431941 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431947 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 04:25:31.431960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.431986 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.431994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:25:31.432017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.432042 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.432057 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432063 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.432077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432103 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.432110 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432120 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 04:25:31.432132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.432157 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 04:25:31.432173 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432180 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 04:25:31.432194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432219 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.432226 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432236 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:25:31.432254 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.432261 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432272 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:25:31.432285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.432350 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 04:25:31.432366 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432372 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.432388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432414 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.432421 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432431 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 04:25:31.432444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.432469 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 04:25:31.432485 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432491 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 04:25:31.432505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432530 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.432538 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432547 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:25:31.432567 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.432574 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432588 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:25:31.432602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.432631 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 04:25:31.432646 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432653 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.432667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432692 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.432700 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432709 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 04:25:31.432723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.432748 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 04:25:31.432763 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432769 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 04:25:31.432783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432808 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.432815 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432825 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:25:31.432838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.432863 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 04:25:31.432879 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432885 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.432899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432925 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.432933 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432943 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 04:25:31.432956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.432971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.432980 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 04:25:31.432995 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433002 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 04:25:31.433016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.433048 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433058 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:25:31.433071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.433096 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.433111 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433117 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.433131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433156 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.433163 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433173 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 04:25:31.433187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.433211 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:25:31.433227 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433233 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 04:25:31.433246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433271 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.433278 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433288 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:25:31.433307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.433333 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.433349 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433355 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.433369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433393 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.433401 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433410 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 04:25:31.433423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.433448 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:25:31.433463 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433469 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 04:25:31.433484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433509 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.433516 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433525 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:25:31.433539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.433563 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.433579 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433585 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.433598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433623 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.433630 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433640 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 04:25:31.433653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.433677 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:25:31.433692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433698 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 04:25:31.433712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433736 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.433743 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433753 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 04:25:31.433771 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.433778 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433788 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 04:25:31.433801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.433829 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.433844 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433850 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.433864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433890 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.433897 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433907 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 04:25:31.433920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.433945 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:25:31.433961 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.433967 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:25:31.433980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434005 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.434012 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434021 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:25:31.434034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.434059 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.434074 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434081 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.434094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434121 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.434128 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434138 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:25:31.434151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.434177 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:25:31.434192 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434199 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:25:31.434213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434238 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:25:31.434245 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434255 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:25:31.434268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.434298 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.434315 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434321 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.434335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434359 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434365 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:25:31.434427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:25:31.434444 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434455 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:25:31.434465 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 04:25:31.434478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:25:31.434502 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:25:31.434518 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434524 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:25:31.434538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434564 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:25:31.434571 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434581 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:25:31.434594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.434618 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.434633 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434640 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.434654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434677 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434684 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434721 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:25:31.434742 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:25:31.434759 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434770 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:25:31.434779 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 04:25:31.434792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:25:31.434816 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:25:31.434831 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434837 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 04:25:31.434851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434876 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.434884 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434894 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 04:25:31.434912 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.434919 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434929 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 04:25:31.434948 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.434955 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434965 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:25:31.434982 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.434990 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.434999 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:25:31.435018 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.435025 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435036 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:25:31.435053 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.435060 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435070 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 04:25:31.435087 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.435094 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435103 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:25:31.435116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.435168 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.435185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435191 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.435205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435230 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.435238 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 04:25:31.435261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.435287 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:25:31.435308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435315 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 04:25:31.435329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435355 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.435362 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435372 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:25:31.435390 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.435397 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435407 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:25:31.435424 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.435431 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435440 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:25:31.435453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.435486 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.435501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435507 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.435521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435545 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.435553 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 04:25:31.435575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.435600 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:25:31.435615 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435622 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:25:31.435636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435661 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.435668 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435678 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:25:31.435691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.435716 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.435731 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435738 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.435752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435777 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.435784 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435794 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:25:31.435807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.435832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:25:31.435847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435853 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:25:31.435867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435892 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.435900 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435910 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:25:31.435928 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.435935 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435945 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:25:31.435963 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.435971 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.435981 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:25:31.435994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.436027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.436042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436048 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.436063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436089 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.436096 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436106 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:25:31.436119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.436146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:25:31.436161 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436167 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 04:25:31.436181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436206 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.436214 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436223 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:25:31.436241 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.436248 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436258 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:25:31.436276 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.436282 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436292 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:25:31.436319 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.436326 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436337 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:25:31.436355 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.436362 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436372 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:25:31.436386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.436428 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.436443 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436449 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.436465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436490 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436497 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436507 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 04:25:31.436520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.436535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.436545 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:25:31.436559 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436590 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436597 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436608 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436621 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.436651 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436677 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.436684 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436694 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:25:31.436713 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.436720 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436730 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 04:25:31.436747 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.436755 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436765 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 04:25:31.436783 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.436790 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436799 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:25:31.436817 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.436824 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436834 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 04:25:31.436852 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:25:31.436859 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436869 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 04:25:31.436887 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.436893 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436903 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.436921 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.436928 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436938 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:25:31.436956 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.436963 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.436973 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:25:31.436991 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.436998 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437008 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:25:31.437021 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.437091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.437098 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:25:31.437114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.437138 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.437145 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.437155 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:25:31.437175 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.437182 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.437191 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:25:31.437209 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.437216 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.437225 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:25:31.437243 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.437249 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.437259 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:25:31.437272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.437305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.437317 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437333 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.437339 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.437354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.437379 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437386 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.437396 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 04:25:31.437409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.437425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.437434 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:25:31.437448 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437477 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437484 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437494 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437507 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.437538 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437565 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.437571 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437582 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:25:31.437600 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.437607 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437617 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:25:31.437635 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.437642 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437652 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:25:31.437669 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.437676 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437686 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:25:31.437705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.437712 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437722 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:25:31.437740 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.437746 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437756 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:25:31.437774 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.437781 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437791 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:25:31.437808 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.437815 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437825 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:25:31.437843 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.437849 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437860 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:25:31.437877 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.437884 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437894 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:25:31.437911 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.437918 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437928 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:25:31.437941 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.437993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.438011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.438018 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:25:31.438032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.438057 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.438064 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.438074 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:25:31.438092 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.438099 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.438109 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:25:31.438127 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.438134 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.438144 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:25:31.438161 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:25:31.438169 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.438179 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.438192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.438218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.438228 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438243 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.438250 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.438264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.438290 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438302 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.438449 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 04:25:31.438486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.438514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.438525 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:25:31.438555 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438595 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438605 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438615 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438628 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438644 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.438658 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438685 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.438692 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438702 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:25:31.438719 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.438725 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438735 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:25:31.438757 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.438764 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438773 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:25:31.438790 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.438796 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438806 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:25:31.438822 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.438829 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438838 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:25:31.438854 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.438861 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438870 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:25:31.438886 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.438892 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438901 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:25:31.438918 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.438924 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438933 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:25:31.438949 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.438956 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438965 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:25:31.438982 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.438988 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.438997 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 04:25:31.439013 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.439020 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.439029 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:25:31.439045 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.439051 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.439060 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:25:31.439072 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.439126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.439141 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439169 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439176 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439185 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439197 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.439225 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439249 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.439256 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439266 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 04:25:31.439282 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.439297 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439307 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 04:25:31.439325 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.439332 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439341 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:25:31.439357 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.439364 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439373 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 04:25:31.439390 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.439396 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439405 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 04:25:31.439421 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.439428 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439437 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:25:31.439453 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.439460 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439469 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 04:25:31.439485 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.439491 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439500 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 04:25:31.439517 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.439524 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439533 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 04:25:31.439550 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.439556 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439565 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:25:31.439581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.439587 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439596 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:25:31.439613 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.439619 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439628 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 04:25:31.439644 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.439650 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:25:31.439675 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.439681 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439690 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 04:25:31.439702 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.439783 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.439790 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 04:25:31.439805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.439830 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.439837 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.439846 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:25:31.439858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.439872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.439882 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439896 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.439902 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.439915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.439939 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.439945 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.439955 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 04:25:31.439967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.439982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.439991 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:25:31.440005 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440011 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 04:25:31.440024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.440053 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440062 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:25:31.440079 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.440085 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440094 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:25:31.440111 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.440117 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440126 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:25:31.440142 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:25:31.440148 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440157 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:25:31.440169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.440204 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 04:25:31.440218 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440224 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.440239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440262 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:25:31.440269 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440278 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 04:25:31.440298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.440322 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 04:25:31.440335 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:25:31.440360 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440367 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:25:31.440376 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:25:31.440403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.440416 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440440 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.440447 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440456 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 04:25:31.440473 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.440479 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440488 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 04:25:31.440505 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.440511 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440521 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 04:25:31.440537 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:25:31.440543 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440553 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:25:31.440569 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.440575 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440584 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 04:25:31.440600 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.440606 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440615 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 04:25:31.440632 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.440638 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440647 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:25:31.440663 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.440669 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440678 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 04:25:31.440694 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.440700 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440709 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 04:25:31.440725 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.440731 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440740 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:25:31.440752 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 04:25:31.440799 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.440815 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440820 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 04:25:31.440836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440859 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.440865 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440874 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:25:31.440886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.440910 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.440924 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440930 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.440942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440965 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:25:31.440972 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.440981 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 04:25:31.440993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.441016 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:25:31.441028 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 04:25:31.441053 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:25:31.441060 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:25:31.441069 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 04:25:31.441086 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:25:31.441092 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 04:25:31.441101 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 04:25:31.441118 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:25:31.441124 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:25:31.441133 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 04:25:31.441145 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 04:25:31.441166 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.441181 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441187 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:25:31.441200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.441231 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441240 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:25:31.441257 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.441263 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441273 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:25:31.441295 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.441301 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441311 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:25:31.441323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.441355 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441369 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441375 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.441389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441413 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441420 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441429 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 04:25:31.441441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.441464 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:25:31.441477 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441502 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441509 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441518 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.441557 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441582 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.441589 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441598 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 04:25:31.441615 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.441621 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441630 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 04:25:31.441646 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.441653 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441662 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:25:31.441678 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.441684 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441693 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 04:25:31.441709 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.441715 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441725 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 04:25:31.441741 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.441747 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441756 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 04:25:31.441772 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.441778 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441788 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 04:25:31.441804 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.441810 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441819 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:25:31.441835 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.441842 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441851 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:25:31.441863 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.441907 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.441923 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441929 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 04:25:31.441943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441965 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.441972 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.441981 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:25:31.441998 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.442004 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442013 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:25:31.442029 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.442036 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442044 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:25:31.442061 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.442067 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442076 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:25:31.442092 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.442098 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442107 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:25:31.442119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.442157 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.442171 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442177 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.442190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442212 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442218 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442254 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:25:31.442273 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:25:31.442295 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442306 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:25:31.442315 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 04:25:31.442326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:25:31.442349 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:25:31.442363 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442369 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 04:25:31.442382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442406 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.442412 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442422 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 04:25:31.442434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.442457 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.442471 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442477 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.442490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442513 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:25:31.442521 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442530 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 04:25:31.442542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.442567 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 04:25:31.442581 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442586 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 04:25:31.442599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442622 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.442629 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442638 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:25:31.442650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.442673 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.442686 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442692 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.442752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442776 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.442783 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442792 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 04:25:31.442805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.442819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.442828 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:25:31.442841 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.442866 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.442873 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.442883 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.442895 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.442909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.442923 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.442947 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.442954 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.442963 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 04:25:31.442980 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.442987 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.442996 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 04:25:31.443012 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.443018 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443028 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 04:25:31.443044 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.443050 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443059 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 04:25:31.443075 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.443081 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443090 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 04:25:31.443107 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:25:31.443113 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443122 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 04:25:31.443138 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:25:31.443145 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443154 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 04:25:31.443170 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:25:31.443176 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443186 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 04:25:31.443202 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:25:31.443208 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443217 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 04:25:31.443233 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.443239 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443248 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 04:25:31.443264 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.443270 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443279 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 04:25:31.443302 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.443309 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443318 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 04:25:31.443334 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.443341 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443350 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 04:25:31.443362 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.443417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.443434 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443440 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 04:25:31.443454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443478 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.443485 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443494 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 04:25:31.443506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.443529 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.443544 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443549 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.443562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443586 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.443593 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443602 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 04:25:31.443614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.443638 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:25:31.443652 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443657 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:25:31.443670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443692 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.443699 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443708 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 04:25:31.443724 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.443731 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443740 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:25:31.443756 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.443762 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443771 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:25:31.443787 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.443793 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443802 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:25:31.443814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.443848 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.443862 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443868 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.443883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443906 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.443912 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443922 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 04:25:31.443934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.443948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.443957 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:25:31.443969 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.443996 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444003 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444012 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444024 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444039 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.444052 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.444082 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444091 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:25:31.444108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.444114 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:25:31.444139 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.444145 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444154 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 04:25:31.444170 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.444177 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444185 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:25:31.444202 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.444208 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444217 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:25:31.444233 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.444239 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444248 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 04:25:31.444264 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:25:31.444271 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444280 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 04:25:31.444297 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.444333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.444349 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444355 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 04:25:31.444369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444392 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.444398 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444407 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 04:25:31.444424 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.444430 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444439 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 04:25:31.444455 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.444461 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444471 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 04:25:31.444487 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.444493 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444502 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 04:25:31.444518 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.444524 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444533 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 04:25:31.444549 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.444555 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444564 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 04:25:31.444580 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.444586 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444595 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:25:31.444611 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.444618 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444627 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:25:31.444638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.444686 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.444700 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444706 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 04:25:31.444720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444743 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:25:31.444749 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 04:25:31.444771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.444794 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:25:31.444809 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:25:31.444815 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 04:25:31.444826 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 04:25:31.444841 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444847 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 04:25:31.444860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:25:31.444900 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:25:31.444916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.444926 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:25:31.444935 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 04:25:31.444951 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.444957 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 04:25:31.444967 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 04:25:31.444982 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:25:31.444988 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 04:25:31.444997 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 04:25:31.445013 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.445019 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 04:25:31.445028 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.445044 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.445051 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:25:31.445060 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.445076 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.445083 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:25:31.445092 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.445108 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.445114 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 04:25:31.445123 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.445139 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:25:31.445144 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 04:25:31.445154 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:25:31.445169 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:25:31.445175 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 04:25:31.445184 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 04:25:31.445200 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.445206 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:25:31.445214 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.445230 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:25:31.445236 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 04:25:31.445245 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 04:25:31.445261 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.445267 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 04:25:31.445276 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.445298 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.445304 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:25:31.445314 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.445329 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:25:31.445335 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 04:25:31.445344 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 04:25:31.445358 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 04:25:31.445394 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.445421 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:25:31.445447 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.445472 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 04:25:31.445498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.445523 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:25:31.445548 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.445574 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:25:31.445599 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.445623 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 04:25:31.445648 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 04:25:31.445673 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 04:25:31.445698 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 04:25:31.445722 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 04:25:31.445747 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 04:25:31.445772 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 04:25:31.445797 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.445822 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:25:31.445847 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.445872 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:25:31.445897 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.445921 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:25:31.445946 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.445971 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:25:31.445996 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.446021 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:25:31.446047 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.446072 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:25:31.446097 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.446121 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:25:31.446146 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.446172 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:25:31.446197 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.446222 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:25:31.446247 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.446273 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:25:31.446305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.446331 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:25:31.446356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.446381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:25:31.446406 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.446431 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:25:31.446456 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.446481 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:25:31.446506 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.446530 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:25:31.446554 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 04:25:31.446579 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 04:25:31.446604 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.446629 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:25:31.446654 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.446678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:25:31.446703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.446728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:25:31.446753 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.446778 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 04:25:31.446802 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.446827 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:25:31.446851 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.446877 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:25:31.446902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.446927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:25:31.446951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.446977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:25:31.447004 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447021 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447046 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:25:31.447070 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447087 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447103 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447127 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:25:31.447152 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447168 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447183 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447223 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:25:31.447248 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447272 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.447302 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447327 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.447351 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447367 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447391 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.447416 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447432 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447457 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.447482 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447507 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.447531 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447556 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:25:31.447581 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447606 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.447630 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447654 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.447679 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447695 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447720 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:25:31.447744 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447769 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.447793 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447817 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:25:31.447842 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447867 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:25:31.447891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447923 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447955 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447971 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.447987 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448012 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.448036 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448053 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448068 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448092 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.448117 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448142 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.448167 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448183 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448199 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448224 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.448248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.448367 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448383 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448399 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448439 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.448464 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448480 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448512 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.448561 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448585 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.448610 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448627 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448643 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448659 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448685 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:25:31.448709 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448734 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:25:31.448758 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448774 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448790 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448814 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.448838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:25:31.448951 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.448977 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:25:31.449002 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449026 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.449051 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449076 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.449101 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449117 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449133 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449197 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449223 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.449248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449303 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:25:31.449417 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449433 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449458 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:25:31.449482 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449499 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449515 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449539 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:25:31.449563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449595 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449611 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:25:31.449661 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449685 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.449710 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449734 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.449758 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449774 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449798 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.449822 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449838 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449863 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.449887 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449912 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.449936 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.449960 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:25:31.449985 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450010 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.450034 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450059 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:25:31.450083 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450099 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450123 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:25:31.450148 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450172 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.450196 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450220 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:25:31.450245 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450270 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:25:31.450300 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450332 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450380 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450395 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.450444 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450460 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450476 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450500 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.450525 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450550 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.450574 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450590 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450606 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450631 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.450655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:25:31.450767 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450783 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450799 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450814 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.450863 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450896 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450912 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450936 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.450960 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.450985 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:25:31.451009 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451026 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451042 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451057 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451082 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:25:31.451106 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451130 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:25:31.451155 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451171 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451187 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451211 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.451236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:25:31.451355 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451379 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:25:31.451403 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451428 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:25:31.451452 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451477 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:25:31.451501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451518 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451574 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.451599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451616 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451631 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:25:31.451734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:25:31.451759 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.451813 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.451861 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.451907 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.451952 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.451997 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 04:25:31.452043 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 04:25:31.452088 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 04:25:31.452136 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.452180 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.452225 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.452269 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.452319 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.452364 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.452410 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.452453 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.452498 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.452543 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.452589 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.452634 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.452679 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.452731 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.452781 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.452826 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 04:25:31.452870 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.452914 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.452958 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.453004 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.453050 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.453098 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.453142 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.453187 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.453240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.453290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.453337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.453382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.453426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.453471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 04:25:31.453516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 04:25:31.453560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 04:25:31.453605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.453649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.453693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.453737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.453781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.453826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.453871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.453915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.453960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.454005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.454050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.454095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.454142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.454191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.454240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.454288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 04:25:31.454334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.454378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.454422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.454467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.454512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.454562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.454606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.454652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.454704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.454750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.454795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.454840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.454883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.454928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 04:25:31.454974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 04:25:31.455019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 04:25:31.455063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.455106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.455152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.455196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.455240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.455289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.455336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.455380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.455425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.455470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.455516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.455561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.455607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.455656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.455759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.455803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 04:25:31.455847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.455890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.455934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.455979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.456024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.456075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.456120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.456165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.456216 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:25:31.456241 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.456306 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.456359 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.456410 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.456460 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.456511 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:25:31.456561 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:25:31.456611 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:25:31.456662 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.456712 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.456762 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.456813 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.456863 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.456913 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.456963 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.457014 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.457063 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.457114 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.457164 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.457215 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.457265 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.457321 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.457372 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.457423 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:25:31.457472 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.457522 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.457578 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.457629 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.457679 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.457730 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.457781 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.457830 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.457887 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:25:31.457910 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.457962 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.458013 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.458064 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.458115 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.458165 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:25:31.458217 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:25:31.458267 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:25:31.458324 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.458376 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.458427 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.458478 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.458528 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.458579 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.458629 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.458680 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.458730 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.458781 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.458832 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.458882 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.458933 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.458983 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.459033 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.459083 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:25:31.459134 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.459186 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.459237 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.459293 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.459345 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.459396 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.459446 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.459497 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.459555 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 04:25:31.459577 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.459625 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.459671 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.459717 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.459762 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.459807 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:25:31.459853 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:25:31.459898 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:25:31.459943 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.459990 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.460035 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.460082 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.460127 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.460174 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.460220 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.460265 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.460316 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.460363 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.460410 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.460456 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.460501 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.460547 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.460593 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.460638 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:25:31.460684 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.460729 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.460774 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.460821 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.460925 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.460971 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.461017 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.461063 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.461115 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 04:25:31.461136 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.461184 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.461231 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.461278 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.461333 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.461381 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:25:31.461428 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:25:31.461476 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:25:31.461523 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.461572 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.461620 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.461667 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.461714 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.461763 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.461811 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.461858 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.461905 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.461954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.462002 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.462050 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.462099 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.462146 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.462195 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.462243 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:25:31.462296 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.462345 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.462392 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.462440 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.462488 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.462535 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.462584 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.462633 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.462683 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 04:25:31.462699 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 04:25:31.462726 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 04:25:31.462752 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 04:25:31.462777 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 04:25:31.462802 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 04:25:31.462821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.462836 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.462844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.462852 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.462859 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.462867 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:25:31.462875 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:25:31.462883 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:25:31.462890 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.462897 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.462905 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.462912 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.462920 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.462927 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.462935 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.462943 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.462950 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.462957 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.462964 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.462972 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.462979 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.462987 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.462994 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.463001 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:25:31.463008 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.463015 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.463022 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.463029 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.463036 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.463043 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.463050 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.463057 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.463065 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.463073 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.463081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.463088 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.463095 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.463103 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:25:31.463112 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:25:31.463119 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:25:31.463126 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.463133 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.463140 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.463147 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.463155 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.463162 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.463169 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.463176 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.463183 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.463190 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.463197 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.463204 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.463211 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.463219 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.463226 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.463233 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:25:31.463241 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.463248 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.463255 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.463262 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.463269 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.463276 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.463289 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.463297 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.463304 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.463314 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.463321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.463328 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.463335 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.463341 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:25:31.463348 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:25:31.463354 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:25:31.463361 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.463367 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.463374 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.463380 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.463386 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.463393 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.463401 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.463407 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.463413 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.463419 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.463426 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.463432 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.463439 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.463445 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.463452 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.463458 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:25:31.463464 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.463470 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.463476 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.463483 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.463489 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.463495 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.463500 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.463507 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.463513 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:25:31.463521 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.463528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:25:31.463535 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:25:31.463542 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:25:31.463549 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:25:31.463555 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:25:31.463561 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:25:31.463567 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:25:31.463573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:25:31.463579 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:25:31.463585 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:25:31.463592 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.463599 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.463605 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:25:31.463611 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:25:31.463618 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:25:31.463624 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.463630 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:25:31.463636 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:25:31.463643 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:25:31.463649 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:25:31.463655 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:25:31.463661 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:25:31.463669 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:25:31.463675 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:25:31.463680 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:25:31.463686 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:25:31.463692 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:25:31.463698 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:25:31.463704 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:25:31.463710 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:25:31.463867 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 04:25:31.463877 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:25:31.463881 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:25:31.463886 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:25:31.463891 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 04:25:31.463895 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:25:31.463899 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:25:31.463908 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 04:25:31.463916 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:25:31.463948 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.463954 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:25:31.463967 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:25:31.463986 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 04:25:31.463992 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 04:25:31.463996 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 04:25:31.464000 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 04:25:31.464005 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:25:31.464014 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:25:31.464020 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:25:31.464024 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:25:31.464033 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.464040 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:25:31.464044 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 04:25:31.464065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.464074 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:25:31.464079 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.464100 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:25:31.464105 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 04:25:31.464109 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 04:25:31.464113 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 04:25:31.464116 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 04:25:31.464120 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 04:25:31.464125 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 04:25:31.464129 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 04:25:31.464134 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:25:31.464144 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:25:31.464150 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:25:31.464154 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:25:31.464160 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.464165 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:25:31.464169 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:25:31.464191 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:25:31.464197 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.464202 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.464207 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.464212 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:25:31.464222 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:25:31.464229 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:25:31.464233 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:25:31.464238 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:25:31.464244 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167709" 2019-04-25 04:25:31.464251 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:25:31.464255 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:25:31.464259 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:25:31.464265 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:25:31.464270 wsdl: in serializeType: returning: 167709 2019-04-25 04:25:31.464276 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:25:31.464282 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:25:31.464291 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:25:31.464295 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:25:31.464300 wsdl: in serializeType: returning: 167709 2019-04-25 04:25:31.464304 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167709 2019-04-25 04:25:31.464323 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167709 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 04:25:31.464327 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 04:25:31.464332 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6808"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 04:25:31.464345 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 04:25:31.464350 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167709 2019-04-25 04:25:31.464359 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 04:25:31.464427 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 04:25:31.464372 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:25:31.464382 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:25:31.464386 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:25:31.464390 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:25:31.464394 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:25:31.464400 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:25:31.464408 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:25:31.464416 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:25:31.464421 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:25:31.464433 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 04:25:31.464442 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:25:31.464449 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:25:31.472528 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:25:31.472543 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:25:31.472552 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 04:25:31.472557 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 04:25:31.472562 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:25:31.472566 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:25:31.472570 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:25:31.472574 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:25:31.472578 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 04:25:31.472607 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 04:25:31.490425 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 04:25:31.490440 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 04:25:31.490446 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:25:31.490451 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:25:31.490455 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:25:31.490460 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:25:31.490465 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:25:31.490470 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:25:31.490474 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:25:31.490479 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:25:18 GMT 2019-04-25 04:25:31.490484 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:25:31.490489 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 04:25:31.490494 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:25:31.490500 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 04:25:31.490520 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 04:25:31.490530 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 04:25:31.490539 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:25:31.490543 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 04:25:31.490547 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 04:25:31.490592 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:25:31.490603 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:25:31.490608 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:25:31.490626 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:25:31.490632 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 02:25:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 04:25:31.490653 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 04:25:31.490661 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 04:25:31.490679 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 04:25:31.490685 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 04:25:31.490770 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 04:25:31.490854 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 04:25:31.490859 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 04:25:31.490867 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 04:25:31.490877 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:25:31.490898 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 04:25:31.490950 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 04:25:31.490975 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:25:31.490988 nusoap_client: got fault 2019-04-25 04:25:31.490995 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 04:25:31.490999 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 04:25:31.491004 nusoap_client: detail =