Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 47.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49177-00300 Model turbiny: TDO4
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: MITSUBISHI
 Silnik:
JR T1827
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 13:08:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 15:08:53.367076 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 15:08:53.367148 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:08:53.367170 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 15:08:53.367200 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:08:53.367218 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 15:08:53.367232 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 15:08:53.367253 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 15:08:53.367268 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:08:53.367279 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:08:53.367293 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:08:53.367309 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:08:53.367331 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:08:53.367340 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:08:53.367348 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:08:53.367356 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:08:53.367363 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 15:08:53.367383 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:08:53.367405 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:08:53.367420 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:08:53.367430 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 15:08:53.367440 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 15:08:53.367475 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:08:53.367488 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:08:53.373713 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:08:53.373769 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:08:53.373795 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 15:08:53.373809 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:08:53.373819 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:08:53.373827 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:08:53.373836 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 15:08:53.373901 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 15:08:53.399623 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 15:08:53.399674 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 15:08:53.399688 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:08:53.399699 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:08:53.399709 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:08:53.399719 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:08:53.399729 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:08:53.399741 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:08:53.399753 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:08:53.399764 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:08:38 GMT 2019-10-21 15:08:53.399775 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:08:53.399785 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 15:08:53.399796 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:08:53.399816 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 15:08:53.399865 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 15:08:53.406618 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.406679 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.411634 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.411706 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.411740 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-10-21 15:08:53.416641 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.416710 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.416741 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-10-21 15:08:53.421657 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.421741 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.421776 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-10-21 15:08:53.427715 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.427792 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.427830 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.427866 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.427900 soap_transport_http: read buffer of 536 bytes 2019-10-21 15:08:53.432633 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.432708 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.432749 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:08:53.432781 soap_transport_http: read buffer of 7863 bytes 2019-10-21 15:08:53.432806 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:08:53.432816 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 15:08:53.432955 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 15:08:53.433015 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:08:53.433039 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:08:53.433050 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:08:53.433079 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 15:08:53.433087 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 15:08:53.433321 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 15:08:53.433344 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 15:08:53.433419 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.433435 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 15:08:53.433470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.433556 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.433581 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.433610 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:08:53.433651 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.433665 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.433692 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:08:53.433724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.433775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.433801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.433833 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.433845 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.433876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.433931 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.433945 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.433966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 15:08:53.433994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.434046 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:08:53.434076 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434087 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 15:08:53.434115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434164 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.434178 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434197 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:08:53.434232 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.434245 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434265 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:08:53.434300 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.434312 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434332 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:08:53.434358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.434422 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.434449 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434461 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 15:08:53.434488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434540 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.434554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434581 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 15:08:53.434610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.434662 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 15:08:53.434692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434703 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 15:08:53.434730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434781 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.434795 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434814 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:08:53.434849 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.434862 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434880 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:08:53.434914 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.434926 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.434943 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:08:53.434974 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.434986 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435001 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:08:53.435024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.435113 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.435150 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.435188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435235 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435247 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.435361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.435393 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435412 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:08:53.435430 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 15:08:53.435455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:08:53.435505 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:08:53.435534 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435546 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 15:08:53.435581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435631 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.435644 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435663 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:08:53.435697 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.435710 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435728 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:08:53.435762 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.435775 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435793 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:08:53.435828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.435841 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435859 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:08:53.435887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.435958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.435987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.435998 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.436026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436076 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.436089 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436108 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 15:08:53.436136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.436186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:08:53.436214 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436226 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 15:08:53.436254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436301 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.436314 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436333 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:08:53.436359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.436408 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.436436 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436448 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.436474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436524 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.436536 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436555 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 15:08:53.436590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.436640 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:08:53.436668 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436678 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 15:08:53.436705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436755 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.436768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436787 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:08:53.436813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.436864 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.436892 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436904 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.436932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.436980 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.436994 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.437014 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 15:08:53.437041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.437068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.437087 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 15:08:53.437111 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.437121 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 15:08:53.437150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.437198 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.437210 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.437228 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:08:53.437259 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.437269 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.437285 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:08:53.437309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.437343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.437362 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 15:08:53.437390 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.437401 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.437428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.437474 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.437486 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.437502 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 15:08:53.437523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.437547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.437563 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 15:08:53.448665 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.448701 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 15:08:53.448755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.448814 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.448831 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.448856 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:08:53.448897 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.448910 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.448930 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:08:53.448960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.449031 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 15:08:53.449061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449073 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.449102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449154 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.449168 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449188 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 15:08:53.449215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.449266 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 15:08:53.449295 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449307 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 15:08:53.449335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449385 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.449399 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:08:53.449445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.449496 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 15:08:53.449526 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449537 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.449563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449629 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.449642 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449661 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 15:08:53.449687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.449738 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 15:08:53.449767 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449779 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 15:08:53.449806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449856 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.449870 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449889 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:08:53.449914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.449941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.449960 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.449988 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450000 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.450028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450077 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.450090 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450110 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 15:08:53.450137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.450186 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:08:53.450214 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450226 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 15:08:53.450254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450305 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.450318 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450337 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:08:53.450359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.450401 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.450428 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450439 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.450464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450509 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.450521 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450538 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 15:08:53.450562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.450620 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:08:53.450651 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450662 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 15:08:53.450685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450725 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.450737 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450752 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:08:53.450773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.450814 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.450838 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450849 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.450876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450924 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.450936 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.450953 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 15:08:53.450975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.451110 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:08:53.451144 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451156 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 15:08:53.451191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451243 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.451257 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451276 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 15:08:53.451312 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.451324 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451343 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 15:08:53.451370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.451427 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.451456 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451469 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.451497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451545 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.451559 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451585 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 15:08:53.451612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.451662 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:08:53.451692 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451703 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:08:53.451729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451775 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.451788 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451808 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:08:53.451835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.451883 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.451914 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.451925 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.451952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452004 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.452018 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452037 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:08:53.452065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.452116 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:08:53.452145 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452155 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:08:53.452180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452224 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:08:53.452237 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452255 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:08:53.452284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.452328 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.452356 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452367 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.452393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452444 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452457 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452561 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.452602 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.452629 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452647 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:08:53.452665 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 15:08:53.452689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:08:53.452738 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:08:53.452766 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452778 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 15:08:53.452805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452850 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:08:53.452862 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452878 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:08:53.452901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.452948 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.452979 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.452990 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.453017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453064 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453076 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453149 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.453189 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.453224 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453245 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:08:53.453266 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 15:08:53.453291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:08:53.453339 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:08:53.453367 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453378 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:08:53.453407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453455 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:08:53.453470 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453489 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:08:53.453516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.453566 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.453612 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453624 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.453650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453694 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453706 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453778 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.453818 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.453852 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453872 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:08:53.453893 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 15:08:53.453917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.453944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:08:53.453965 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:08:53.453994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454004 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 15:08:53.454029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454076 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.454090 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454110 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 15:08:53.454148 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.454160 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454179 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 15:08:53.454215 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.454227 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454246 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:08:53.454281 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.454294 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454312 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:08:53.454348 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.454360 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454379 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:08:53.454414 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.454427 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454446 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 15:08:53.454477 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.454489 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454505 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:08:53.454527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.454625 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.454657 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454669 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.454695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454739 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.454750 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 15:08:53.454786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.454828 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:08:53.454856 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454867 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 15:08:53.454895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454940 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.454951 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.454968 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:08:53.455001 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.455014 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.455033 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:08:53.455068 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.455080 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.455099 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:08:53.455126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.455166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.455186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.455214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.455225 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.455251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.455299 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.455312 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.455331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 15:08:53.455358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.455387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.455407 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:08:53.455437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.455449 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:08:53.455476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.455524 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.455537 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.455556 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:08:53.460651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.460718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.460748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.460810 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.460824 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.460857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.460907 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.460920 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.460938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:08:53.460960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.460986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.461008 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:08:53.461037 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461049 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:08:53.461077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461122 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.461134 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461153 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:08:53.461189 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.461202 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461222 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:08:53.461257 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.461270 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461289 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:08:53.461316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.461379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.461407 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461420 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.461448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461498 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.461511 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461531 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:08:53.461558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.461618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:08:53.461647 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461660 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 15:08:53.461688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461737 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.461751 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461771 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:08:53.461806 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.461819 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461838 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:08:53.461872 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.461884 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461904 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:08:53.461938 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.461952 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.461972 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:08:53.462006 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.462018 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.462036 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:08:53.462062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.462117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.462139 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.462169 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.462181 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.462209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.462258 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462273 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.462293 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 15:08:53.462320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.462349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.462369 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:08:53.462393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462448 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462462 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462482 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462507 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.462567 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462625 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.462639 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462658 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:08:53.462695 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.462708 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462727 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 15:08:53.462763 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.462776 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462795 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 15:08:53.462827 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.462838 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462853 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:08:53.462883 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.462896 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462913 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 15:08:53.462944 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:08:53.462955 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.462971 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 15:08:53.463000 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.463012 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.463030 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.463065 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.463078 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.463097 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:08:53.463127 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.463137 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.463152 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 15:08:53.463178 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.463188 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.463202 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:08:53.463228 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.463239 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.463256 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:08:53.463282 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.463379 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.463414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.463426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:08:53.463455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.463503 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.463516 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.463535 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:08:53.463570 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.463591 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.463610 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:08:53.463646 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.463659 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.463678 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:08:53.463713 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.463725 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.463741 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:08:53.463763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.463805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.463824 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.463848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.463858 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.463884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.463926 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.463937 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.463953 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 15:08:53.463975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.463999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.464016 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:08:53.464038 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464082 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464093 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464110 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464131 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.464179 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464219 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.464231 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464247 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:08:53.464274 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.464284 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464300 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:08:53.464327 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.464337 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464353 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:08:53.464380 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.464390 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464405 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:08:53.464433 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.464443 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464458 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:08:53.464489 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.464499 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464515 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:08:53.464543 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.464553 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464568 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:08:53.464603 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.464614 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464630 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:08:53.464657 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.464667 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464683 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:08:53.464713 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.464723 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464739 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:08:53.464768 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.464778 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464793 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:08:53.464814 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.464900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.464930 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.464940 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:08:53.464965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.465005 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.465015 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.465031 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:08:53.465059 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.465069 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.465084 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:08:53.465112 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.465122 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.465137 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:08:53.465165 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:08:53.465176 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.465192 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.465213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.465255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.465273 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.465309 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.465331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.465372 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465383 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.465399 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 15:08:53.465422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.465447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.465465 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:08:53.465488 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465533 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465562 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465592 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.465642 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465688 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.465699 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465718 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:08:53.465748 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.465759 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465775 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:08:53.465803 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.465813 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465828 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:08:53.465856 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.465866 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465882 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:08:53.465911 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.465922 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465940 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:08:53.465968 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.465980 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.465996 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:08:53.466026 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.466036 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.466051 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:08:53.466079 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.466090 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.466105 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:08:53.466132 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.466142 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.466158 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:08:53.466186 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466196 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.466211 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 15:08:53.466241 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.466252 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.466270 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:08:53.466299 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.466310 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.466326 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:08:53.466349 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.466447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.466477 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466526 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466538 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466556 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466586 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.466640 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466684 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.466696 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466714 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 15:08:53.466746 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.466758 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466774 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 15:08:53.466804 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.466815 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466831 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:08:53.466861 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.466872 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466889 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 15:08:53.466918 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.466929 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.466946 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 15:08:53.466975 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.466986 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467002 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:08:53.467031 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.467042 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467059 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 15:08:53.467088 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.467099 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467115 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 15:08:53.467145 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.467156 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467175 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 15:08:53.467205 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.467217 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467233 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:08:53.467264 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.467275 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467292 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:08:53.467323 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.467334 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467351 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 15:08:53.467381 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.467392 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467409 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:08:53.467439 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.467450 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467467 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 15:08:53.467489 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.467641 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.467652 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 15:08:53.467686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.467733 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.467745 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.467762 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:08:53.467785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.467810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.467828 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467854 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.467864 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.467894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.467939 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.467952 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.467969 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 15:08:53.467992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.468037 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:08:53.468062 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468072 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 15:08:53.468096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468139 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.468151 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468167 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:08:53.468197 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.468208 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468223 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:08:53.468252 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.468263 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468278 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:08:53.468307 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:08:53.468317 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468339 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:08:53.468361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.468424 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 15:08:53.468449 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468459 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.468481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468524 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:08:53.468535 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468552 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 15:08:53.468580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.468605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.468624 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 15:08:53.468647 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:08:53.468693 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 15:08:53.468705 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:08:53.468723 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 15:08:53.468746 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:08:53.468772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.468796 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.468846 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.468858 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.468874 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 15:08:53.468903 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.468914 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.468929 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 15:08:53.468959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.468970 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.468986 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 15:08:53.469016 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:08:53.469027 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.469043 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:08:53.469072 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.469082 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.469098 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 15:08:53.469126 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.469137 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.469154 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 15:08:53.469183 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.469194 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.469210 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:08:53.469239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.469250 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.469266 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 15:08:53.469294 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.469305 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.469321 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 15:08:53.469350 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.469360 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.469381 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:08:53.469404 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 15:08:53.469485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.469515 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.469525 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 15:08:53.469548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.469604 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.469616 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.469632 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:08:53.469654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.469678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.469696 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.469721 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.469731 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.469754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.469795 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:08:53.469806 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.469822 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 15:08:53.469844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.469868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.469885 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:08:53.469907 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 15:08:53.469948 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:08:53.469960 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:08:53.469976 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 15:08:53.470004 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:08:53.470015 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 15:08:53.470030 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 15:08:53.470058 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:08:53.470069 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:08:53.470089 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 15:08:53.470112 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 15:08:53.470149 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.470176 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.470186 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:08:53.470209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.470249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.470261 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.470277 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:08:53.470306 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.470317 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.470332 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:08:53.470360 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.470370 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.470386 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:08:53.470407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.470443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.470461 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.470486 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.470496 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.470524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.470566 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.470583 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.470600 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 15:08:53.470622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.470646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.470664 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:08:53.470687 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.470734 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.470747 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.470764 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.470788 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.470813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.470839 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.470880 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.470890 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.470904 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 15:08:53.470929 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.470939 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.470958 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 15:08:53.470985 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.470994 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.471008 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:08:53.471033 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.471042 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.471056 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 15:08:53.471080 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.471090 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.471103 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 15:08:53.471128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.471138 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.471152 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 15:08:53.471177 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.471187 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.471201 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 15:08:53.471227 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.471236 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.471250 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:08:53.471275 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.471284 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.471297 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:08:53.471316 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.471387 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.471414 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.471424 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 15:08:53.471455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.471494 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.471505 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.471519 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:08:53.471543 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.471553 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.471566 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:08:53.472077 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.472099 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472120 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:08:53.472153 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.472166 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472185 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:08:53.472219 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.472233 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472252 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:08:53.472279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.472360 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.472388 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472399 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.472430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472487 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472535 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472622 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.472661 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.472693 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472712 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:08:53.472734 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 15:08:53.472757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:08:53.472804 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:08:53.472829 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472840 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 15:08:53.472872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472920 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.472933 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.472951 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 15:08:53.472975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.473022 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.473051 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473063 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.473088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473137 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:08:53.473150 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473170 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 15:08:53.473197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.473247 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 15:08:53.473276 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473286 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 15:08:53.473315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473359 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.473371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473387 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:08:53.473408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.473449 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.473473 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473483 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.473504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473547 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.473561 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473587 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 15:08:53.473615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.473642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.473660 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:08:53.473681 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.473726 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.473737 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.473753 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.473774 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.473801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.473829 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.473883 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.473896 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.473913 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 15:08:53.473943 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.473955 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.473972 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 15:08:53.474005 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.474018 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474037 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 15:08:53.474071 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.474083 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474100 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 15:08:53.474134 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.474146 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474164 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 15:08:53.474195 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:08:53.474207 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474225 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 15:08:53.474258 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:08:53.474271 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474289 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 15:08:53.474323 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:08:53.474335 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474353 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 15:08:53.474388 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:08:53.474401 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474419 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 15:08:53.474453 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.474465 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474484 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 15:08:53.474518 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.474530 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474555 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 15:08:53.474597 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.474610 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474630 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 15:08:53.474664 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.474677 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474696 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 15:08:53.474722 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.474836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.474874 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.474886 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 15:08:53.474914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.474961 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.474974 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.474993 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 15:08:53.475019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.475075 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.475104 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475115 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.475141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475190 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.475203 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475220 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 15:08:53.475243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.475292 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:08:53.475322 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475333 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:08:53.475361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475410 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.475424 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475443 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 15:08:53.475477 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.475490 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475508 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:08:53.475543 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.475556 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475581 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:08:53.475618 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.475631 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475647 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:08:53.475669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.475740 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.475769 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475780 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.475804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475864 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.475877 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475895 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 15:08:53.475920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.475953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.475977 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:08:53.476004 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476051 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476062 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476077 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476097 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.476145 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476183 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.476193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476207 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:08:53.476233 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.476242 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476257 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:08:53.476290 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.476303 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476553 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 15:08:53.476745 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.476760 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476780 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:08:53.476823 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.476836 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:08:53.476890 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.476902 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.476945 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 15:08:53.476981 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:08:53.476994 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.477014 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 15:08:53.477040 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.477115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.477156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477168 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 15:08:53.477202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477249 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.477262 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477280 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 15:08:53.477314 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.477326 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477345 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 15:08:53.477378 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.477391 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477409 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 15:08:53.477443 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.477455 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477474 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 15:08:53.477508 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.477520 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477537 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 15:08:53.477567 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.477588 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477608 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 15:08:53.477643 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.477656 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477674 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:08:53.477708 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.477721 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477741 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:08:53.477767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.477864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.477893 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477906 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 15:08:53.477943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.477988 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:08:53.477999 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.478017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 15:08:53.478042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.478068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.478087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:08:53.478114 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:08:53.478124 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 15:08:53.478147 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 15:08:53.478178 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.478189 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 15:08:53.478215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.478262 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.478301 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:08:53.478329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.478346 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:08:53.478362 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 15:08:53.478387 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.478397 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 15:08:53.478413 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 15:08:53.478437 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:08:53.478448 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 15:08:53.478466 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 15:08:53.478499 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.478511 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 15:08:53.478530 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.478559 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.478570 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:08:53.478595 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.478629 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.478642 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:08:53.478662 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.478696 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.478708 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 15:08:53.478727 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.478761 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:08:53.478773 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 15:08:53.478792 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:08:53.478824 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:08:53.478836 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 15:08:53.478862 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 15:08:53.478896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.478908 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:08:53.478927 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.478960 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:08:53.478972 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 15:08:53.478991 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 15:08:53.479023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.479034 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 15:08:53.479054 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.479087 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.479099 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:08:53.479118 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.479150 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:08:53.479163 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 15:08:53.479182 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 15:08:53.479207 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 15:08:53.479274 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.479331 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:08:53.479385 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.479438 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 15:08:53.479491 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.479545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:08:53.479608 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.479664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:08:53.479714 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.479766 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:08:53.479821 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.479874 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 15:08:53.479931 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 15:08:53.479992 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 15:08:53.480046 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 15:08:53.480102 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 15:08:53.480148 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 15:08:53.480191 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 15:08:53.480239 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.480287 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:08:53.480331 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.480383 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:08:53.480435 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.480488 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:08:53.480532 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.480583 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:08:53.480627 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.480667 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:08:53.480708 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.480751 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:08:53.480804 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.480857 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:08:53.480901 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.480951 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:08:53.481006 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.481058 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:08:53.481113 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.481165 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:08:53.481219 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.481274 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:08:53.481334 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.481387 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:08:53.481441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.481495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:08:53.481549 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.481611 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:08:53.481664 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.481716 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:08:53.481769 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.481820 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:08:53.481872 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 15:08:53.481924 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 15:08:53.481979 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.482028 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:08:53.482078 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.482135 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:08:53.482187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.482241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:08:53.482294 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.482347 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 15:08:53.482402 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.482453 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:08:53.482503 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.482550 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:08:53.482610 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.482665 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:08:53.482716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.482765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:08:53.482807 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.482835 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.482887 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:08:53.482937 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.482966 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.482998 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483053 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:08:53.483105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483140 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483203 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:08:53.483305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483339 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483373 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:08:53.483512 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483564 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.483626 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483679 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.483732 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483767 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483819 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.483870 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483904 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.483955 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.484008 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.484061 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.484113 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.484173 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:08:53.484221 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.484274 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.484327 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.484380 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.484433 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.484466 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.484522 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:08:53.484584 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.484632 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.484677 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.484727 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:08:53.484772 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.484820 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:08:53.484870 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.484925 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:08:53.484971 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.484998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485098 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485124 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.485225 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485254 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485281 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485334 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.485388 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485450 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.485503 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485538 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485573 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485635 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.485687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.485931 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485966 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.485999 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486035 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486088 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.486140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486207 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486241 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486294 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.486346 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486395 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.486445 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486480 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486514 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486548 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486610 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:08:53.486664 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486725 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:08:53.486779 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486810 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486881 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.486929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.486986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:08:53.487149 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487190 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:08:53.487232 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487273 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.487319 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487372 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.487420 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487480 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487515 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487567 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.487630 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487699 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487835 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.487930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:08:53.487982 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488016 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488069 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:08:53.488122 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488157 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488190 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488267 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:08:53.488322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488355 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488487 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:08:53.488541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488617 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488652 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488705 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:08:53.488760 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488812 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.488866 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.488921 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.488972 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489000 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489048 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.489096 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489124 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489171 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.489225 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489283 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.489324 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489365 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:08:53.489410 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489464 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.489509 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489559 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:08:53.489621 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489655 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489709 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:08:53.489805 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489861 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.489921 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.489980 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:08:53.490034 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490087 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:08:53.490141 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490194 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:08:53.490246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490307 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.490546 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490589 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490626 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.490923 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.490977 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491030 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.491075 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491101 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491127 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491175 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.491226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:08:53.491453 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491488 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491522 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491619 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.491672 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491741 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491828 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.491880 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.491934 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:08:53.491987 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492021 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492054 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492087 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492147 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:08:53.492200 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492252 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:08:53.492303 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492336 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492370 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492422 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.492470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:08:53.492721 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492777 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:08:53.492832 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492882 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:08:53.492923 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.492966 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:08:53.493008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493143 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.493193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:08:53.493440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:08:53.493484 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.493572 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.493674 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.493765 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.493857 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.493957 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.494056 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 15:08:53.494156 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 15:08:53.494254 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 15:08:53.494352 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.494449 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.494547 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.494654 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.494754 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.494856 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.494947 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.495047 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.495146 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.495247 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.495343 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.495433 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.495519 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.495629 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.495721 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.495826 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.495918 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 15:08:53.496015 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.496111 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.496207 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.496308 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.496406 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.496517 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.496622 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.496724 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.496841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.496940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.497031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.497132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.497232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.497330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.497422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 15:08:53.497517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 15:08:53.497618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 15:08:53.497709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.497784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.497880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.497970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.498068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.498167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.498269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.498368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.498464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.498565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.498674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.498772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.498874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.498974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.499077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.499188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.499285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 15:08:53.499383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.499475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.499558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.499656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.499747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.499856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.499933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.500010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.500105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.500203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.500294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.500380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.500481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.500584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.500685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 15:08:53.500786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 15:08:53.500886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 15:08:53.500988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.501086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.501186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.501280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.501377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.501473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.501570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.501680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.501801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.501915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.502003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.502088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.502447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.502547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.502669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.502782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.502878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 15:08:53.502976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.503093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.503188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.503288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.503419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.503530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.503640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.503745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.503863 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:08:53.503914 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.504044 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.504154 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.504256 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.504371 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.504479 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.504607 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:08:53.504727 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:08:53.504865 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:08:53.505005 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.505127 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.505245 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.505355 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.505469 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.505572 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.505712 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.505827 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.505981 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.506084 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.506190 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.506291 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.506393 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.506518 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.506642 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.506755 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.506870 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:08:53.506990 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.507105 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.507218 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.507328 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.507439 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.507551 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.507668 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.507788 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.507921 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:08:53.507970 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.508073 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.508509 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.508634 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.508752 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.508866 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.508981 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:08:53.509094 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:08:53.509206 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:08:53.509318 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.509429 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.509540 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.509655 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.509769 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.509887 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.510001 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.510152 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.510260 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.510373 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.510463 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.510572 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.510693 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.510806 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.510926 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.511042 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.511163 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:08:53.511278 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.511391 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.511553 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.511674 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.511782 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.511894 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.512009 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.512126 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.512246 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 15:08:53.512287 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.512379 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.512480 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.512565 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.512660 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.512759 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.512859 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:08:53.512961 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:08:53.513053 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:08:53.513154 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.513257 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.513358 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.513468 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.513582 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.513686 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.513788 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.513891 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.513993 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.514089 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.514192 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.514304 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.514409 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.514493 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.514593 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.514688 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.514791 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:08:53.514876 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.514954 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.515032 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.515122 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.515213 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.515307 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.515410 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.515521 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.515654 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 15:08:53.515699 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.515808 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.515916 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.516020 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.516123 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.516258 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.516367 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:08:53.516477 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:08:53.516591 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:08:53.516700 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.516801 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.516894 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.516982 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.517082 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.517180 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.517263 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.517347 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.517450 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.517545 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.517661 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.517773 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.517909 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.518022 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.518130 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.518238 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.518344 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:08:53.518448 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.518553 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.518672 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.518777 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.518883 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.518991 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.519097 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.519188 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.519288 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 15:08:53.519319 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 15:08:53.519378 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 15:08:53.519436 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 15:08:53.519489 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 15:08:53.519538 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 15:08:53.519568 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.519601 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.519618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.519633 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.519648 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.519663 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.519676 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:08:53.519692 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:08:53.519709 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:08:53.519726 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.519742 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.519759 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.519783 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.519800 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.519817 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.519832 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.519846 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.519861 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.519877 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.519894 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.519911 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.519928 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.519945 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.519962 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.519978 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.519994 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:08:53.520011 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.520027 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.520044 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.520060 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.520077 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.520093 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.520109 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.520126 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.520144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.520164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.520180 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.520197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.520214 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.520231 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.520246 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:08:53.520262 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:08:53.520278 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:08:53.520294 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.520310 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.520326 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.520342 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.520357 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.520373 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.520388 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.520404 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.520426 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.520443 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.520459 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.520474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.520491 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.520508 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.520523 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.520539 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.520554 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:08:53.520570 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.520627 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.520644 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.520660 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.520676 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.520691 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.520706 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.520721 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.520739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.520759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.520774 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.520789 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.520804 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.520818 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.520832 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:08:53.520846 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:08:53.520861 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:08:53.520875 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.520890 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.520905 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.520919 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.520936 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.520950 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.520963 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.520976 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.520989 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.521005 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.521019 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.521033 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.521047 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.521062 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.521076 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.521090 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.521104 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:08:53.521119 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.521133 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.521147 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.521161 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.521175 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.521190 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.521204 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.521219 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.521242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:08:53.521261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.521275 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:08:53.521291 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:08:53.521306 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:08:53.521321 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:08:53.521335 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:08:53.521349 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:08:53.521363 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:08:53.521375 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:08:53.521389 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:08:53.521402 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:08:53.521416 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:08:53.521429 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.521442 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.521455 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:08:53.521468 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:08:53.521481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:08:53.521494 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:08:53.521507 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.521520 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:08:53.521535 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:08:53.521549 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:08:53.521563 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:08:53.521583 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:08:53.521598 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:08:53.521612 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:08:53.521627 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:08:53.521641 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:08:53.521655 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:08:53.521668 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:08:53.521680 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:08:53.521692 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:08:53.521704 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:08:53.522042 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 15:08:53.522060 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:08:53.522070 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:08:53.522079 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:08:53.522090 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 15:08:53.522098 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:08:53.522104 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:08:53.522126 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 15:08:53.522142 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:08:53.522208 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.522222 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:08:53.522248 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:08:53.522288 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 15:08:53.522301 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 15:08:53.522309 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 15:08:53.522317 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 15:08:53.522327 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:08:53.522349 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:08:53.522361 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:08:53.522370 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:08:53.522389 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.522406 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:08:53.522416 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 15:08:53.522458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.522476 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:08:53.522486 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.522529 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:08:53.522542 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 15:08:53.522550 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 15:08:53.522558 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 15:08:53.522566 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 15:08:53.522581 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 15:08:53.522592 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 15:08:53.522601 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 15:08:53.522613 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:08:53.522641 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:08:53.522653 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:08:53.522661 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:08:53.522673 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.522685 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:08:53.522694 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:08:53.522739 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:08:53.522752 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.522761 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.522771 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.522779 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:08:53.522797 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:08:53.522812 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:08:53.522821 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:08:53.522830 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:08:53.522843 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167709" 2019-10-21 15:08:53.522858 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:08:53.522866 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:08:53.522876 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:08:53.522888 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:08:53.522897 wsdl: in serializeType: returning: 167709 2019-10-21 15:08:53.522910 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:08:53.522925 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:08:53.522933 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:08:53.522941 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:08:53.522951 wsdl: in serializeType: returning: 167709 2019-10-21 15:08:53.522960 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167709 2019-10-21 15:08:53.522991 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167709 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 15:08:53.523001 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 15:08:53.523013 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7747"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 15:08:53.523037 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 15:08:53.523048 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167709 2019-10-21 15:08:53.523071 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 15:08:53.523204 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 15:08:53.523091 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:08:53.523113 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:08:53.523122 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:08:53.523131 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:08:53.523138 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:08:53.523151 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:08:53.523169 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:08:53.523183 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:08:53.523193 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:08:53.523216 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 15:08:53.523232 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:08:53.523246 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:08:53.529623 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:08:53.529664 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:08:53.529686 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 15:08:53.529697 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 15:08:53.529714 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:08:53.529723 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:08:53.529730 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:08:53.529737 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:08:53.529746 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 15:08:53.529789 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 15:08:53.537870 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 15:08:53.537916 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 15:08:53.537927 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:08:53.537935 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:08:53.537945 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:08:53.537954 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:08:53.537965 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:08:53.537974 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:08:53.537982 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:08:53.537991 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:08:39 GMT 2019-10-21 15:08:53.538003 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:08:53.538012 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 15:08:53.538021 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:08:53.538036 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 15:08:53.538079 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 15:08:53.538106 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 15:08:53.538128 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:08:53.538137 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 15:08:53.538145 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 15:08:53.538196 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:08:53.538214 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:08:53.538223 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:08:53.538261 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:08:53.538273 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 13:08:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 15:08:53.538320 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 15:08:53.538336 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 15:08:53.538368 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 15:08:53.538379 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 15:08:53.538527 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 15:08:53.538690 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 15:08:53.538710 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 15:08:53.538724 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 15:08:53.538742 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:08:53.538780 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 15:08:53.538869 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 15:08:53.538910 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:08:53.538931 nusoap_client: got fault 2019-10-21 15:08:53.538943 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 15:08:53.538951 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 15:08:53.538959 nusoap_client: detail =