Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 47.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49177-00300 Model turbiny: TDO4
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: MITSUBISHI
 Silnik:
JR T1827
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:31:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:31:48.554079 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:31:48.554133 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:31:48.554149 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:31:48.554166 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:31:48.554186 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:31:48.554195 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:31:48.554223 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:31:48.554232 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:31:48.554239 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:31:48.554248 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:31:48.554257 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:31:48.554282 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:31:48.554288 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:31:48.554293 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:31:48.554297 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:31:48.554301 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:31:48.554315 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:31:48.554353 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:31:48.554364 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:31:48.554369 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:31:48.554376 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:31:48.554384 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:31:48.554393 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:31:48.561752 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:31:48.561767 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:31:48.561778 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:31:48.561784 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:31:48.561789 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:31:48.561793 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:31:48.561797 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:31:48.561832 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:31:48.578549 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:31:48.578601 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:31:48.578609 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:31:48.578616 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:31:48.578622 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:31:48.578640 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:31:48.578646 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:31:48.578652 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:31:48.578658 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:31:48.578664 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:31:46 GMT 2019-02-20 06:31:48.578669 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:31:48.578674 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:31:48.578681 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:31:48.578694 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:31:48.578727 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:31:48.585965 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:31:48.586370 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:31:48.592963 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-20 06:31:48.593096 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:48.593661 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:48.593678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:31:48.593990 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:48.594228 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:48.594260 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:48.600624 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:48.601041 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:48.601619 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:31:48.602099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:31:48.602210 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:48.602839 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:31:48.603302 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:48.603873 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:31:48.607678 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:31:48.608005 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:48.608647 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:31:48.608710 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:48.608748 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:31:48.609302 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:31:48.609768 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:31:48.610334 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:48.610561 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:31:48.610805 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:31:48.611083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:31:48.611254 soap_transport_http: read buffer of 6007 bytes 2019-02-20 06:31:48.611270 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:31:48.611294 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:31:48.611399 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:31:48.611440 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:31:48.611454 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:31:48.611461 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:31:48.611479 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:31:48.611484 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:31:48.611674 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:31:48.611689 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:31:48.611737 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.611746 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:31:48.611766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.611797 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.611806 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.611821 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:31:48.611842 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.611850 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.611861 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:31:48.611876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.611904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.611916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.611932 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.611938 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.611955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.611982 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.611989 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612000 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:31:48.612050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.612080 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:31:48.612097 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612104 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:31:48.612119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612148 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.612156 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612166 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:31:48.612184 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.612191 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612201 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:31:48.612218 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.612225 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612235 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:31:48.612247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.612304 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.612321 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612328 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:31:48.612343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612369 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.612377 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612387 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:31:48.612400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.612427 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:31:48.612442 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612449 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:31:48.612464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612489 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.612496 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612506 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:31:48.612524 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.612531 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612541 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:31:48.612559 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.612579 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612589 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:31:48.612607 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.612622 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612632 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:48.612644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.612681 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.612697 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612703 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.612718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612740 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612747 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612786 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:48.612806 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:48.612823 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612834 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:31:48.612844 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:31:48.612856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:31:48.612879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:31:48.612894 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612900 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:31:48.612914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612938 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.612945 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612955 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:31:48.612967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.612982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.612992 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.613006 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613013 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.613029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613053 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.613060 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613070 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:31:48.613082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.613107 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:31:48.613122 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613128 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:31:48.613144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613169 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.613176 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613186 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:48.613198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.613223 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.613237 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613243 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.613257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613300 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.613313 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613324 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:31:48.613338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.613363 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:31:48.613379 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613385 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:31:48.613399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613423 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.613431 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613441 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:31:48.613459 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.613466 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613476 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:48.613489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.613519 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:31:48.613534 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613540 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.613554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613591 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.613598 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613610 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:31:48.613623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.613647 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:31:48.613661 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613667 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:31:48.613680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613704 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.613711 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613720 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:31:48.613739 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.613745 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613759 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:48.613773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.613801 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:31:48.613816 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613822 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.613835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613858 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.613865 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613875 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:31:48.613887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.613911 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:31:48.613926 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613932 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:31:48.613944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613968 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.613975 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.613984 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:48.613997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.614021 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:31:48.614035 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614041 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.614054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614078 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.614085 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614094 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:31:48.614107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.614131 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:31:48.614145 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614151 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:31:48.614218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614265 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.614300 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614329 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:48.614354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.614403 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.614432 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614444 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.614469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614499 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.614506 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614517 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:31:48.614530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.614556 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:31:48.614572 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614578 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:31:48.614592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614624 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.614632 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614642 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:31:48.614655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.614680 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.614695 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614702 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.614715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614740 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.614747 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614757 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:31:48.614770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.614795 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:31:48.614810 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614817 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:31:48.614831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614856 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.614863 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614873 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:31:48.614886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.614911 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.614926 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614932 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.614946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614970 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.614977 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.614987 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:31:48.615000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.615025 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:31:48.615040 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615046 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:31:48.615060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615084 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.615091 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615101 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:31:48.615119 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.615126 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615136 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:31:48.615149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.615178 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.615193 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615199 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.615213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615238 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.615245 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615255 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:31:48.615269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.615302 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:31:48.615317 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615324 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:31:48.615338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615362 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.615369 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:48.615393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.615418 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.615433 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615439 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.615453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615477 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.615484 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615494 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:31:48.615507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.615533 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:48.615548 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615555 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:31:48.615568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615593 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:31:48.615600 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615610 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:31:48.615624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.615649 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.615664 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615670 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.615684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615708 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615714 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:48.615774 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:48.615791 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615802 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:31:48.615812 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:31:48.615825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:31:48.615850 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:31:48.615865 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615871 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:31:48.615884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615909 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:31:48.615916 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615926 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:31:48.615939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.615964 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.615979 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.615985 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.615999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616022 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616028 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616065 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:48.616085 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:48.616102 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616112 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:31:48.616123 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:31:48.616135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:31:48.616159 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:31:48.616174 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616180 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:31:48.616194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616219 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.616227 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616237 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:31:48.616255 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.616261 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616271 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:31:48.616297 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.616304 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616314 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:31:48.616332 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.616339 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616349 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:31:48.616367 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.616374 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616383 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:31:48.616401 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.616408 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616418 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:31:48.616435 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.616442 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616452 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:48.616465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.616514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.616530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616536 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.616588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616625 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.616633 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616643 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:31:48.616657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.616684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:31:48.616709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616719 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:31:48.616746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616796 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.616810 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616830 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:31:48.616871 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.616884 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616905 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:48.616944 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.616957 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.616977 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:31:48.617003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.617067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.617095 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617106 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.617131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617164 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.617172 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:31:48.617206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.617232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:31:48.617269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617284 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:31:48.617306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617334 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.617341 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617351 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:48.617365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.617395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.617420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617427 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.617442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617467 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.617474 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:31:48.617501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.617533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:48.617549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617555 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:31:48.617569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617594 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.617601 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617614 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:31:48.617637 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.617644 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617655 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:48.617674 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.617681 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617691 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:31:48.617704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.617740 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.617755 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617762 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.617777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617803 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.617810 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:31:48.617833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.617858 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:48.617874 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617880 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:48.617894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617920 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.617927 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617937 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:31:48.617954 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.617961 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.617971 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:31:48.617989 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.617996 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618006 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:31:48.618023 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.618030 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618040 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:31:48.618057 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.618064 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618074 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:31:48.618087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.618129 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.618144 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618151 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.618165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618190 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618197 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618207 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:31:48.618220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.618246 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:48.618260 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618297 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618305 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618316 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618330 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.618360 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618415 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.618425 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618438 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:48.618459 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.618466 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618476 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:31:48.618494 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.618501 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618511 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:31:48.618528 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.618535 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618545 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:31:48.618563 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.618569 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618579 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:31:48.618618 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:31:48.618625 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618634 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:31:48.618651 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.618658 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618667 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.618684 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.618691 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618700 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:48.618717 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.618724 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618733 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:31:48.618750 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.618756 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618766 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:31:48.618778 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.618827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.618844 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618850 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:48.618865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618889 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.618896 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618905 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:31:48.618922 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.618929 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618938 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:31:48.618956 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.618962 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.618971 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:31:48.618988 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.618995 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.619005 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:31:48.619018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.619044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.619055 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619069 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.619075 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.619089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.619113 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619120 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.619130 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:31:48.619142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.619157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.619167 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:48.619179 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619205 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619221 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.619263 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619308 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.619316 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619326 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:31:48.619344 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.619351 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619361 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:31:48.619378 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.619385 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619395 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:31:48.619417 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.619425 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619435 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:31:48.619453 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.619460 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619470 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:31:48.619487 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.619494 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619504 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:31:48.619521 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.619528 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619538 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:48.619555 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.619562 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619572 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:31:48.619589 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.619596 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619606 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:31:48.619623 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.619630 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619640 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:31:48.619657 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.619664 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619674 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:31:48.619687 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.619782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.619813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.619823 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:48.619847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.619890 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.619901 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.619917 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:31:48.619946 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.619956 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.619972 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:48.620001 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.620013 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.620031 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:31:48.620063 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:48.620074 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.620091 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.620111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.620154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.620170 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620187 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.620193 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.620207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.620232 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620239 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.620249 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:31:48.620262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.620283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.620294 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:48.620321 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620350 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620358 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620369 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620382 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620400 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.620419 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620446 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.620453 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620463 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:31:48.620481 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.620488 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620497 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:31:48.620519 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.620526 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620536 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:31:48.620554 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.620561 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620571 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:31:48.620589 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.620595 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620605 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:31:48.620635 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.620642 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620652 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:31:48.620669 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.620675 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620685 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:48.620701 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.620708 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620717 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:31:48.620734 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.620740 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620750 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:31:48.620767 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.620773 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620783 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:31:48.620800 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.620806 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620815 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:31:48.620832 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.620839 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620848 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:31:48.620861 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.620917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.620932 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.620960 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.620967 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.620977 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.620989 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621005 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.621018 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621043 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.621049 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621059 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:31:48.621076 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.621083 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621092 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:31:48.621109 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.621116 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621125 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:31:48.621142 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.621149 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621159 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:31:48.621175 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.621182 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621192 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:31:48.621209 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.621215 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621224 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:31:48.621241 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.621248 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621257 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:31:48.621279 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.621286 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621296 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:31:48.621328 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.621335 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621345 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:31:48.621363 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.621369 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621379 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:31:48.621396 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.621406 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621418 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:31:48.621436 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.621443 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621453 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:31:48.621470 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.621478 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621488 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:48.621505 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.621512 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621522 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:31:48.621535 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621600 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.621619 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621638 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:31:48.621659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621684 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.621691 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621701 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:31:48.621714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.621738 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621753 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621759 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.621772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621796 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.621803 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621813 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:31:48.621825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.621849 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:31:48.621864 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621870 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:31:48.621887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621911 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.621918 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621927 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:48.621944 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.621951 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621960 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:31:48.621977 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.621983 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.621993 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:31:48.622009 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:48.622016 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622025 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:31:48.622037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.622072 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:31:48.622086 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622093 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.622112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622136 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:48.622143 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622153 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:31:48.622166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.622190 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:31:48.622203 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:48.622228 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622235 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:48.622244 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622257 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:48.622277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.622292 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622332 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.622339 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622349 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:31:48.622366 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.622373 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622383 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:31:48.622403 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.622412 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622427 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:31:48.622447 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:31:48.622454 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622464 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:31:48.622482 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.622489 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622499 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:31:48.622516 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.622523 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622533 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:31:48.622550 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.622558 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622568 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:31:48.622585 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.622592 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622610 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:31:48.622640 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.622647 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622657 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:31:48.622674 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.622680 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622690 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:48.622702 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:31:48.622751 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.622768 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622774 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:31:48.622792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622816 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.622823 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622833 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:48.622845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.622870 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.622884 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622890 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.622903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622931 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:31:48.622938 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622948 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:31:48.622960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.622975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.622984 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:31:48.622997 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:31:48.623022 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:48.623028 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:31:48.623038 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:31:48.623055 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:31:48.623061 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:31:48.623070 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:31:48.623087 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:48.623094 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:31:48.623103 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:31:48.623116 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:31:48.623138 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.623153 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.623159 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:31:48.623177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.623201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.623208 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.623218 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:48.623235 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.623242 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.623251 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:31:48.623268 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.623279 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.623289 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:31:48.623316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.623340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.623350 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623365 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.623371 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.623385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.623415 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623423 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.623433 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:31:48.623447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.623463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.623473 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:31:48.623486 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623518 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623525 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623535 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623548 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623565 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.623578 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623611 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.623618 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623641 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:31:48.623658 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.623666 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623675 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:31:48.623692 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.623699 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623708 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:31:48.623725 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.623731 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623741 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:31:48.623757 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.623764 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623773 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:31:48.623790 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.623796 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623810 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:31:48.623827 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.623833 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623843 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:31:48.623859 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.623866 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623875 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:31:48.623892 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.623899 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623908 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:31:48.623921 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.623969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.623986 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.623992 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:31:48.624006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624029 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.624036 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624046 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:31:48.624062 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.624069 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624078 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:31:48.624095 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.624101 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624111 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:31:48.624127 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.624134 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624143 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:31:48.624160 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.624166 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624176 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:31:48.624188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.624232 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.624246 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624253 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.624266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624307 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624314 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624353 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:48.624373 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:48.624390 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624409 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:31:48.624423 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:31:48.624436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:31:48.624460 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:31:48.624476 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624483 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:31:48.624497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624521 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.624528 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624538 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:31:48.624551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.624576 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.624591 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624597 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.624611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624649 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:31:48.624656 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624665 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:31:48.624678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.624706 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:31:48.624721 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624727 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:31:48.624740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624774 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.624782 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624792 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:48.624804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.624832 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.624847 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.624853 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.624986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625012 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625019 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625029 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:31:48.625042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.625066 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:31:48.625079 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625104 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625111 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625120 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625133 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.625161 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625186 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.625193 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625202 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:31:48.625219 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.625226 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625235 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:31:48.625252 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.625258 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625268 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:31:48.625290 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.625297 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625329 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:31:48.625348 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.625355 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625364 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:31:48.625382 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:31:48.625389 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625399 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:31:48.625421 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:31:48.625428 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625438 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:31:48.625456 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:31:48.625462 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625472 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:31:48.625489 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:48.625496 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625506 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:31:48.625523 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.625530 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625540 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:31:48.625557 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.625564 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625574 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:31:48.625591 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.625598 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625607 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:31:48.625645 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.625652 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625661 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:31:48.625674 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.625732 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.625749 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625755 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:31:48.625776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625800 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.625807 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625817 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:31:48.625829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.625854 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.625868 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625874 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.625887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625910 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.625917 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625926 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:31:48.625939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.625963 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:31:48.625977 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.625984 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:48.625997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626020 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.626027 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626036 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:31:48.626053 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.626060 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626073 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:31:48.626091 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.626097 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626106 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:31:48.626123 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.626130 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626139 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:31:48.626151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.626187 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626201 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626208 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.626221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626245 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626251 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626261 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:31:48.626278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.626317 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:48.626331 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626363 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626370 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626381 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626394 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626415 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.626431 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626457 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.626464 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626474 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:31:48.626491 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.626498 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626508 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:31:48.626525 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.626532 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626542 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:31:48.626559 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.626566 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626575 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:31:48.626593 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.626605 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626614 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:31:48.626644 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.626651 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626660 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:31:48.626677 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:31:48.626683 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626697 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:31:48.626710 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.626747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.626764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626770 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:31:48.626783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626862 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.626870 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626881 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:31:48.626898 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.626905 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626914 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:31:48.626931 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.626941 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626955 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:31:48.626973 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.626979 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.626989 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:31:48.627005 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.627012 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627021 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:31:48.627038 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.627044 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627053 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:31:48.627070 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.627077 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627086 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:31:48.627103 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.627109 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627118 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:31:48.627131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.627181 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.627196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627202 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:31:48.627220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627245 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:48.627251 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:31:48.627279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.627318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:31:48.627336 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:31:48.627343 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:31:48.627355 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:31:48.627371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627377 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:31:48.627390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627420 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:48.627441 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:31:48.627458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.627469 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:31:48.627479 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:31:48.627496 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.627502 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:31:48.627518 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:31:48.627570 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:31:48.627578 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:31:48.627589 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:31:48.627608 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.627621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:48.627647 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.627665 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.627671 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:48.627681 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.627697 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.627704 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:48.627714 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.627730 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.627737 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:31:48.627746 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.627762 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:48.627768 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:31:48.627778 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:48.627794 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:31:48.627800 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:31:48.627809 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:31:48.627825 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.627831 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:31:48.627841 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.627857 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:31:48.627863 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:31:48.627873 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:31:48.627889 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.627895 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:31:48.627904 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.627920 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.627927 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:31:48.627941 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.627957 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:31:48.627963 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:31:48.627972 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:31:48.627986 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:31:48.628020 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.628048 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:31:48.628074 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.628100 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:31:48.628125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.628151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:31:48.628178 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.628204 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:31:48.628229 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.628254 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:31:48.628293 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:31:48.628319 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:31:48.628344 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:31:48.628369 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:31:48.628394 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:31:48.628419 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:31:48.628445 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.628470 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:31:48.628495 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.628543 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:31:48.628571 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.628596 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:31:48.628621 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.628647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:31:48.628677 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.628702 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:48.628728 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.628753 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:31:48.628780 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.628805 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:31:48.628830 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.628855 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:31:48.628881 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.628906 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:31:48.628932 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.628958 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:48.628984 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.629009 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:31:48.629034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.629060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:48.629085 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.629111 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:48.629136 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.629161 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:48.629186 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.629211 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:31:48.629237 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:31:48.629262 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:31:48.629293 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.629319 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:31:48.629349 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.629375 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:31:48.629400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.629425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:31:48.629450 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.629475 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:31:48.629501 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.629555 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:31:48.629582 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.629607 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:31:48.629639 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.629665 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:31:48.629691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.629718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:31:48.629744 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.629762 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.629787 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:48.629812 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.629829 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.629846 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.629871 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:48.629896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.629913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.629930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.629946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.629971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:48.630059 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630096 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.630153 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630190 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.630216 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630232 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630267 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.630298 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630351 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630385 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.630410 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630466 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.630501 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630618 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:48.630669 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630770 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.630875 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630907 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.630932 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630957 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.630983 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:48.631008 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631038 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.631068 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631094 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:48.631119 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631148 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:48.631179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631214 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631230 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631265 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631296 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631322 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.631348 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631365 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631385 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631415 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.631441 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631466 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.631494 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631516 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631533 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631558 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.631583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.631713 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631734 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631752 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631769 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631794 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.631835 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631858 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631892 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631918 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.631947 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.631983 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.632010 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632027 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632046 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632068 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632098 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:48.632124 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632150 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:31:48.632184 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632203 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632219 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632245 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.632279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:48.632409 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632435 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:31:48.632461 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632487 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.632531 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632557 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.632596 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632612 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632645 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632669 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.632875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.632992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633017 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:31:48.633044 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633060 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633085 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:48.633110 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633127 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633143 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633168 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:48.633193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:48.633312 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633338 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.633364 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633389 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.633416 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633433 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633459 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.633485 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633502 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633532 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.633558 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633596 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.633621 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633646 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:48.633671 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633696 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.633720 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633745 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:31:48.633770 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633811 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:31:48.633836 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633861 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.633886 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633911 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:48.633936 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.633961 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:48.633986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634019 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634051 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.634133 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634150 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634166 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634190 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.634220 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634245 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.634270 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634306 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634323 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.634375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:31:48.634494 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634511 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634545 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634571 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.634598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634615 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634648 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634674 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.634700 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634727 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:31:48.634753 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634770 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634787 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634804 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634848 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:31:48.634874 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634899 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:31:48.634924 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634940 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634956 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.634980 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.635006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:31:48.635121 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635146 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:31:48.635171 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635195 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:31:48.635220 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635245 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:31:48.635270 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635312 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.635399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635416 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635488 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:31:48.635549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:31:48.635588 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.635644 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.635692 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.635739 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.635783 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.635829 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:48.635875 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:31:48.635921 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:48.635970 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.636015 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.636061 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.636105 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.636150 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.636197 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.636242 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.636307 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.636354 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.636403 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.636451 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.636499 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.636547 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.636613 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.636665 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.636709 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:48.636753 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.636798 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.636843 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.636890 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.636936 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.636986 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.637031 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.637076 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.637130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.637176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.637223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.637271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.637351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.637400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:48.637448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:31:48.637495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:48.637542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.637601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.637652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.637697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.637743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.637789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.637835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.637880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.637925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.637971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.638017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.638063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.638109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.638160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.638209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.638254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:48.638320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.638367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.638451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.638501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.638550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.638613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.638673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.638720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.638777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.638824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.638869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.638916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.638960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.639005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:48.639050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:31:48.639109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:48.639154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.639199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.639249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.639313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.639360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.639408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.639456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.639502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.639562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.639622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.639668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.639714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.639765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.639815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.639865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.639909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:48.639953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.640015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.640263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.640319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.640368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.640421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.640467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.640515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.640571 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:31:48.640597 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.640658 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.640712 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.640765 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.640818 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.640871 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:48.640924 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:31:48.640989 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:48.641039 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.641090 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.641141 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.641192 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.641242 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.641299 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.641381 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.641435 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.641486 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.641537 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.641588 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.641640 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.641691 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.641741 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.641791 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.641842 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:48.641893 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.641943 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.642000 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.642051 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.642101 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.642152 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.642203 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.642254 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.642334 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:31:48.642362 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.642415 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.642467 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.642518 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.642569 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.642620 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:48.642670 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:31:48.642721 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:48.642771 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.642822 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.642874 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.642925 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.642982 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.643035 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.643085 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.643135 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.643186 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.643346 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.643405 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.643509 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.643572 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.643661 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.643723 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.643780 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:48.643838 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.643965 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.644027 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.644079 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.644164 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.644254 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.644342 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.644445 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.644549 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:31:48.644582 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.644697 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.644778 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.644832 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.644916 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.644994 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:48.645091 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:31:48.645173 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:48.645221 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.645308 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.645423 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.645488 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.645572 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.645641 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.645690 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.645746 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.645795 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.645859 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.645909 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.645976 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.646066 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.646119 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.646174 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.646220 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:48.646276 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.646324 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.646393 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.646441 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.646511 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.646559 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.646609 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.646674 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.647062 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:31:48.647092 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.647140 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.647196 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.647244 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.647303 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.647381 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:31:48.647440 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:31:48.647490 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:31:48.647547 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.647597 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.647671 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.647719 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.647774 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.647822 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.647890 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.647939 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.648026 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.648077 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.648134 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.648187 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.648251 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.648304 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.648375 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.648438 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:31:48.648497 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.648547 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.648605 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.648669 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.648717 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.648765 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.648817 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.648866 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.648929 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:31:48.648946 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:31:48.648975 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:31:48.649002 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:31:48.649028 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:31:48.649053 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:31:48.649072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.649087 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.649096 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.649105 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.649113 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.649122 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:31:48.649143 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:31:48.649151 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:31:48.649159 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.649168 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.649175 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.649183 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.649191 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.649199 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.649207 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.649221 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.649229 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.649237 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.649244 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.649252 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.649260 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.649268 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.649281 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.649289 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:31:48.649297 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.649317 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.649325 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.649333 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.649355 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.649363 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.649371 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.649380 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.649388 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.649398 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.649406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.649414 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.649422 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.649430 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:31:48.649450 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:31:48.649461 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:31:48.649469 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.649477 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.649485 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.649493 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.649501 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.649509 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.649517 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.649525 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.649532 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.649540 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.649548 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.649556 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.649563 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.649571 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.649579 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.649586 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:31:48.649609 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.649617 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.649637 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.649645 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.649653 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.649660 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.649667 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.649678 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.649686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.649696 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.649705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.649713 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.649720 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.649728 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:31:48.649735 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:31:48.649742 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:31:48.649749 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.649756 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.649762 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.649769 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.649776 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.649783 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.649790 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.649796 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.649815 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.649823 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.649829 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.649836 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.649843 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.649850 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.649857 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.649867 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:31:48.649874 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.649881 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.649888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.649894 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.649901 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.649908 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.649914 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.649920 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.649927 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:31:48.649935 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.649942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:31:48.649988 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:31:48.649996 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:31:48.650004 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:31:48.650011 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:31:48.650018 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:31:48.650025 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:31:48.650032 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:31:48.650039 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:31:48.650046 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:31:48.650053 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.650060 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.650073 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:31:48.650081 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:31:48.650089 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:31:48.650095 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.650103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:31:48.650109 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:31:48.650116 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:31:48.650123 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:31:48.650132 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:31:48.650139 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:31:48.650146 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:31:48.650153 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:31:48.650160 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:31:48.650167 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:31:48.650174 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:31:48.650181 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:31:48.650187 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:31:48.650194 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:31:48.650433 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:31:48.650445 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:31:48.650450 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:31:48.650455 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:31:48.650462 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:31:48.650467 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:31:48.650471 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:31:48.650481 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:31:48.650489 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:31:48.650527 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.650534 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:31:48.650547 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:31:48.650568 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:31:48.650574 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:31:48.650579 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:31:48.650583 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:31:48.650589 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:31:48.650599 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:48.650606 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:48.650611 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:48.650622 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.650644 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:31:48.650649 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:31:48.650671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.650683 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:31:48.650688 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.650713 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:31:48.650718 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:31:48.650722 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:31:48.650726 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:31:48.650730 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:31:48.650734 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:31:48.650738 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:31:48.650743 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:31:48.650748 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167709" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:31:48.650758 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:48.650764 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:48.650768 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:31:48.650774 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.650779 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:31:48.650783 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:31:48.650805 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:31:48.650812 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.650816 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.650822 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.650826 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:31:48.650835 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:31:48.650846 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:31:48.650851 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:31:48.650855 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:31:48.650861 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167709" 2019-02-20 06:31:48.650868 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:31:48.650872 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:31:48.650877 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:31:48.650884 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:31:48.650888 wsdl: in serializeType: returning: 167709 2019-02-20 06:31:48.650895 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:31:48.650901 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:31:48.650905 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:31:48.650909 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:31:48.650914 wsdl: in serializeType: returning: 167709 2019-02-20 06:31:48.650918 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167709 2019-02-20 06:31:48.650942 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167709 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:31:48.650946 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:31:48.650952 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9799"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:31:48.650966 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:31:48.650971 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167709 2019-02-20 06:31:48.650980 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:31:48.651053 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:31:48.650993 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:31:48.651004 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:31:48.651009 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:31:48.651013 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:31:48.651017 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:31:48.651024 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:31:48.651034 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:31:48.651041 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:31:48.651047 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:31:48.651059 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:31:48.651068 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:31:48.651076 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:31:48.658341 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:31:48.658377 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:31:48.658390 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:31:48.658399 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:31:48.658405 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:31:48.658411 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:31:48.658415 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:31:48.658420 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:31:48.658425 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:31:48.658452 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:31:48.667621 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:31:48.667656 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:31:48.667663 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:31:48.667668 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:31:48.667674 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:31:48.667679 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:31:48.667688 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:31:48.667694 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:31:48.667699 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:31:48.667709 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:31:46 GMT 2019-02-20 06:31:48.667715 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:31:48.667721 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:31:48.667727 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:31:48.667735 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:31:48.667759 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:31:48.667769 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:31:48.667778 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:31:48.667783 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:31:48.667790 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:31:48.667822 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:31:48.667833 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:31:48.667839 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:31:48.667861 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:31:48.667868 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:31:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:31:48.667898 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:31:48.667907 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:31:48.667926 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:31:48.667932 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:31:48.668026 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:31:48.668116 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:31:48.668122 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:31:48.668130 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:31:48.668140 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:31:48.668163 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:31:48.668217 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:31:48.668243 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:31:48.668257 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:31:48.668265 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:31:48.668269 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:31:48.668281 nusoap_client: detail =