Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 47.15Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
3774193 Model turbiny: HE211W
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1861
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:37:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:37:52.656816 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:37:52.656862 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:37:52.656884 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167777" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:37:52.656901 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:37:52.656910 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:37:52.656917 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:37:52.656930 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:37:52.656938 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:37:52.656944 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:37:52.656952 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:37:52.656960 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:37:52.656970 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:37:52.656976 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:37:52.656980 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:37:52.656984 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:37:52.656988 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:37:52.656998 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:37:52.657011 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:37:52.657019 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:37:52.657025 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:37:52.657030 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:37:52.657039 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:37:52.657046 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:37:52.664797 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:37:52.664815 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:37:52.664826 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:37:52.664832 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:37:52.664838 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:37:52.664842 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:37:52.664846 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:37:52.664874 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:37:52.687237 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:37:52.687266 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:37:52.687279 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:37:52.687285 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:37:52.687296 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:37:52.687301 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:37:52.687307 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:37:52.687321 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:37:52.687327 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:37:52.687332 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:37:40 GMT 2019-04-25 00:37:52.687338 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:37:52.687343 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:37:52.687349 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:37:52.687359 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:37:52.687387 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:37:52.694831 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:52.695145 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:52.695164 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 00:37:52.702421 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:52.702511 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:52.702695 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:52.702758 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:52.702784 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:52.702911 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:52.702937 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:37:52.710171 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:37:52.710356 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:52.710411 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:37:52.710486 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:37:52.710685 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:37:52.710713 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:37:52.710767 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:37:52.710834 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:37:52.717871 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:52.717897 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 00:37:52.718420 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:52.718443 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:52.718458 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:52.718473 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:52.718484 soap_transport_http: read buffer of 536 bytes 2019-04-25 00:37:52.718631 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:37:52.718659 soap_transport_http: read buffer of 15 bytes 2019-04-25 00:37:52.718669 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:37:52.718674 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:37:52.718718 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:37:52.718749 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:37:52.718762 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:37:52.718769 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:37:52.718817 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:37:52.718831 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:37:52.718991 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:37:52.719006 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:37:52.719050 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719059 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:37:52.719079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719110 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.719119 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719133 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:37:52.719154 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.719161 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719171 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:37:52.719186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.719226 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.719242 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719248 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.719265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719302 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.719323 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719335 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:37:52.719350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.719377 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:37:52.719393 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719402 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:37:52.719422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719449 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.719456 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719466 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:37:52.719485 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.719491 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719501 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:37:52.719519 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.719526 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719536 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:37:52.719549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.719584 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.719600 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719606 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:37:52.719633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719658 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.719665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719675 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:37:52.719688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.719712 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:37:52.719727 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719733 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:37:52.719747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719771 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.719778 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719787 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:37:52.719804 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.719811 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719820 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:37:52.719837 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.719843 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719860 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:37:52.719888 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.719898 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719909 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:52.719923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.719960 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.719975 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.719982 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.719996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720019 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720026 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720065 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:52.720085 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:52.720101 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720112 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:37:52.720122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:37:52.720134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:37:52.720157 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:37:52.720172 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720178 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:37:52.720192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720216 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.720223 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720232 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:37:52.720245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.720269 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.720291 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720297 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.720324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720350 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.720357 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720367 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:37:52.720380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.720410 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:37:52.720427 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720433 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:37:52.720447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.720479 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720489 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:52.720501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.720527 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.720542 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720548 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.720562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720587 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.720594 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720603 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:37:52.720629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.720654 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:37:52.720669 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720675 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:37:52.720689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720712 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.720719 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720728 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:37:52.720746 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.720752 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720762 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:52.720774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.720801 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:37:52.720816 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720822 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.720835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720859 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.720866 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720875 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:37:52.720888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.720912 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:37:52.720926 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720932 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:37:52.720945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720968 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.720975 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.720984 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:37:52.721003 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.721009 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721019 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:52.721031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.721060 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:37:52.721074 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721081 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.721099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721124 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.721131 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721140 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:37:52.721153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.721177 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:37:52.721191 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721198 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:37:52.721211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721235 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.721241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:52.721263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.721294 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:37:52.721322 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721329 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.721343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721369 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.721376 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721386 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:37:52.721400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.721431 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:37:52.721446 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721453 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:37:52.721466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721491 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.721499 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721508 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:52.721521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.721546 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.721561 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721568 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.721581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721619 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.721626 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721636 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:37:52.721648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.721673 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:37:52.721687 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721693 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:37:52.721706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721729 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.721736 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721746 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:37:52.721758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.721782 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.721796 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721802 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.721815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721839 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.721846 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721855 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:37:52.721868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.721892 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:37:52.721906 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721912 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:37:52.721925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721949 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.721956 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721965 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:37:52.721978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.721992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.722002 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.722016 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722022 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.722035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722059 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.722066 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722076 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:37:52.722088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.722113 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:37:52.722128 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722134 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:37:52.722146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722169 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.722176 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722186 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:37:52.722203 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.722209 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722218 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:37:52.722231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.722258 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.722278 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722285 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.722299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722338 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.722345 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722355 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:37:52.722368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.722393 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:37:52.722413 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722421 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:37:52.722435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722459 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.722466 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722476 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:52.722489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.722514 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.722529 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722535 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.722548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722573 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.722580 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722589 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:37:52.722615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.722640 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:52.722654 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722660 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:37:52.722673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722697 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:37:52.722704 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722713 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:37:52.722725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.722749 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.722764 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722770 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.722783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722805 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722812 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:52.722870 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:52.722886 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722896 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:37:52.722906 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:37:52.722918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:37:52.722942 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:37:52.722956 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.722962 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:37:52.722975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723000 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:37:52.723007 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723017 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:37:52.723029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.723054 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.723068 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723074 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.723087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723110 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723116 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723152 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:52.723172 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:52.723187 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723198 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:37:52.723208 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:37:52.723220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:37:52.723243 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:37:52.723257 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723264 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:37:52.723282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723320 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.723328 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:37:52.723357 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.723364 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723374 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:37:52.723392 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.723400 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723414 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:37:52.723434 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.723441 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723451 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:37:52.723469 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.723476 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723486 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:37:52.723503 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.723510 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723520 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:37:52.723538 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.723544 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723554 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:52.723567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.723628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.723644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723650 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.723663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723687 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.723694 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723704 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:37:52.723716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.723741 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:37:52.723755 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723762 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:37:52.723775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723799 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.723806 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723815 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:37:52.723833 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.723839 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723848 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:52.723866 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.723872 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723881 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:37:52.723893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.723925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.723940 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723946 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.723959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.723982 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.723990 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724000 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:37:52.724012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.724037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:37:52.724052 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724058 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:37:52.724071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724095 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.724102 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:52.724124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.724148 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.724163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724169 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.724182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724206 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.724213 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724222 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:37:52.724235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.724259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:52.724278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724285 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:37:52.724299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724337 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.724344 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724354 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:37:52.724372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.724379 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724388 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:52.724412 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.724421 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724432 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:37:52.724446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.724479 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.724494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724501 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.724515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724541 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.724548 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724558 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:37:52.724571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.724596 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:52.724625 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724631 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:52.724644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724668 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.724675 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724684 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:37:52.724702 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.724737 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724755 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:37:52.724787 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.724798 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724816 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:37:52.724847 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.724859 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724877 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:37:52.724909 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.724921 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.724939 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:37:52.724964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.725035 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.725064 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725075 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.725100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725134 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725141 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725151 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:37:52.725168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.725194 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:52.725209 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725237 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725245 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725254 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725267 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.725319 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725346 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.725353 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725364 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:52.725382 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.725389 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725399 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:37:52.725417 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.725424 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725434 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:37:52.725451 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.725458 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725468 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:37:52.725486 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.725493 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725502 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:37:52.725520 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:37:52.725527 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725536 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:37:52.725554 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.725561 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725571 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.725589 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.725596 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725617 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:52.725635 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.725642 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725651 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:37:52.725668 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.725675 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725684 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:37:52.725696 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725745 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.725761 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725767 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:52.725781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725805 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.725812 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725821 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:37:52.725839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.725846 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725855 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:37:52.725872 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.725878 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725887 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:37:52.725904 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.725911 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725920 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:37:52.725933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.725968 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.725983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.725989 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.726002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.726026 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726033 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.726043 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:37:52.726056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.726098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.726113 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:52.726127 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726154 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726162 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726171 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726184 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.726213 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726238 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.726244 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726280 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:37:52.726303 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.726323 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726335 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:37:52.726353 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.726360 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726370 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:37:52.726388 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.726395 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726405 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:37:52.726423 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.726430 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726439 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:37:52.726457 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.726464 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726474 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:37:52.726491 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.726498 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726508 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:52.726526 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.726532 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726542 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:37:52.726559 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.726566 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726576 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:37:52.726593 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.726600 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726623 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:37:52.726640 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.726647 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726656 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:37:52.726668 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.726766 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.726800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.726810 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:52.726835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.726878 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.726890 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.726907 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:37:52.726936 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.726946 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.726964 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:52.726993 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.727004 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.727020 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:37:52.727049 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:52.727061 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.727078 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.727101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.727146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.727167 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.727205 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.727234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.727284 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727296 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.727325 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:37:52.727350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.727377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.727395 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:52.727419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727469 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727482 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727499 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727523 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.727575 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727633 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.727644 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727660 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:37:52.727690 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.727701 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727719 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:37:52.727755 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.727766 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727783 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:37:52.727812 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.727823 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727839 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:37:52.727869 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.727880 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727896 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:37:52.727925 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.727936 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.727952 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:37:52.727985 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.728010 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.728024 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:52.728044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.728053 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.728063 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:37:52.728086 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.728093 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.728104 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:37:52.728122 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728129 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.728139 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:37:52.728156 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.728163 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.728173 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:37:52.728191 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.728198 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.728207 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:37:52.728221 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.728286 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.728305 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728335 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728342 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728353 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728366 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.728397 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728429 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.728437 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728447 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:37:52.728465 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.728472 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728482 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:37:52.728500 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.728507 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728517 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:37:52.728534 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.728542 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728551 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:37:52.728569 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.728576 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728586 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:37:52.728603 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.728610 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728620 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:37:52.728638 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.728644 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728654 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:37:52.728671 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.728678 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728688 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:37:52.728705 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.728712 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728722 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:37:52.728740 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.728746 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728756 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:37:52.728774 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.728780 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728790 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:37:52.728807 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.728814 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728824 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:37:52.728841 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.728848 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728858 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:52.728876 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.728884 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728893 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:37:52.728906 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.728971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.728990 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.728996 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:37:52.729013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729040 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.729047 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729057 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:37:52.729070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.729096 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.729112 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729118 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.729132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729157 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.729165 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729174 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:37:52.729188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.729213 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:37:52.729228 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729235 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:37:52.729248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729279 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.729287 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729298 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:52.729317 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.729324 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729333 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:37:52.729351 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.729358 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729367 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:37:52.729385 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:52.729392 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729404 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:37:52.729420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.729458 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:37:52.729473 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729480 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.729495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729520 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:52.729527 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729537 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:37:52.729550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.729565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.729575 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:37:52.729589 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:52.729616 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729623 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:52.729633 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729646 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:52.729663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.729676 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729702 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.729709 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729719 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:37:52.729737 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.729744 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729754 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:37:52.729772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.729779 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729788 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:37:52.729806 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:37:52.729813 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729823 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:37:52.729841 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.729848 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729858 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:37:52.729875 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.729882 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729892 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:37:52.729910 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.729916 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729926 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:37:52.729944 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.729951 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729960 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:37:52.729978 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.729984 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.729994 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:37:52.730012 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.730019 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.730028 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:52.730042 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:37:52.730091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.730108 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730115 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:37:52.730129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730154 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.730162 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730171 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:52.730185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.730210 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.730225 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730231 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.730246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730270 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:37:52.730283 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730295 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:37:52.730309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.730334 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:37:52.730348 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:37:52.730375 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:52.730382 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:37:52.730392 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:37:52.730415 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:37:52.730423 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:37:52.730433 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:37:52.730451 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:52.730458 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:37:52.730468 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:37:52.730481 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:37:52.730506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.730522 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730528 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:37:52.730543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730569 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.730576 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730586 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:52.730604 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.730611 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730621 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:37:52.730639 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.730646 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730655 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:37:52.730668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.730701 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.730716 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730723 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.730736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730762 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.730769 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730779 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:37:52.730793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.730808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.730818 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:37:52.730832 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.730859 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.730866 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.730876 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.730889 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.730905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.730919 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.730945 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.730952 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.730961 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:37:52.730980 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.730987 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.730996 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:37:52.731014 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.731021 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.731031 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:37:52.731048 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.731055 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.731065 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:37:52.731083 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.731090 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.731099 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:37:52.731116 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.731123 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.731133 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:37:52.731150 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.731157 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.731166 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:37:52.731184 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.731191 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.731201 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:37:52.731219 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.731226 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.731236 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:37:52.731249 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.731300 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.731320 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731326 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:37:52.731343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731367 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.731374 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731384 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:37:52.731406 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.731414 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731425 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:37:52.731443 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.731450 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731460 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:37:52.731478 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.731484 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731494 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:37:52.731512 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.731519 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731528 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:37:52.731541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.731582 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.731598 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731604 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.731618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731642 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731649 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731686 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:52.731707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:52.731724 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731735 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:37:52.731745 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:37:52.731758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:37:52.731782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:37:52.731797 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731804 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:37:52.731818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731842 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.731849 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731859 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:37:52.731872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.731897 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.731913 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731919 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.731933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731957 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:37:52.731964 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.731974 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:37:52.731987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.732012 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:37:52.732027 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732034 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:37:52.732047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732072 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.732079 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732089 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:52.732102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.732127 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.732142 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732148 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.732162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732187 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732195 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732204 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:37:52.732218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.732243 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:37:52.732256 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732289 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732297 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732307 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732337 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.732351 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732377 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.732385 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732395 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:37:52.732418 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.732425 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732436 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:37:52.732453 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.732460 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732470 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:37:52.732488 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.732495 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732505 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:37:52.732522 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.732529 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732538 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:37:52.732556 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:37:52.732563 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732573 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:37:52.732591 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:37:52.732597 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732607 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:37:52.732624 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:37:52.732631 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732641 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:37:52.732658 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:52.732665 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732675 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:37:52.732693 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.732699 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732709 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:37:52.732726 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.732733 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732743 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:37:52.732760 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.732767 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732777 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:37:52.732794 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.732801 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732811 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:37:52.732823 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.732884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.732903 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732909 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:37:52.732925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732950 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.732957 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732967 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:37:52.732980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.732995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.733005 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.733020 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733026 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.733040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733064 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.733071 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733081 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:37:52.733094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.733119 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:37:52.733134 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733141 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:52.733154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733179 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.733186 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733196 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:37:52.733214 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.733220 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733230 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:37:52.733248 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.733255 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733265 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:37:52.733296 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.733304 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733314 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:37:52.733327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.733364 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733380 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733386 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.733402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733432 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733439 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733449 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:37:52.733462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.733487 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:52.733501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733531 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733538 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733548 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733561 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.733592 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733621 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.733628 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733638 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:37:52.733656 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.733662 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733672 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:37:52.733690 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.733697 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733706 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:37:52.733724 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.733731 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733741 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:37:52.733759 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.733765 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733775 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:37:52.733793 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.733800 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733809 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:37:52.733827 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:37:52.733834 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733844 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:37:52.733857 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.733895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.733912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733918 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:37:52.733933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733957 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.733964 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.733974 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:37:52.733992 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.733999 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734009 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:37:52.734027 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.734033 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734043 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:37:52.734061 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.734068 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734077 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:37:52.734095 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.734102 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734111 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:37:52.734129 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.734136 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734145 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:37:52.734163 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.734170 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734180 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:37:52.734198 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.734204 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734214 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:37:52.734227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.734285 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.734301 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734308 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:37:52.734325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734350 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:52.734357 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734366 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:37:52.734380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.734410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:37:52.734429 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:37:52.734436 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:37:52.734447 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:37:52.734463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734470 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:37:52.734484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734507 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:52.734527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:37:52.734544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.734555 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:37:52.734565 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:37:52.734582 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.734588 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:37:52.734599 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:37:52.734615 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:37:52.734623 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:37:52.734633 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:37:52.734650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.734691 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:52.734710 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.734741 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.734752 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:52.734769 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.734801 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.734812 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:52.734830 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.734862 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.734873 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:37:52.734891 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.734924 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:52.734936 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:37:52.734954 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:52.734986 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:37:52.734998 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:37:52.735018 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:37:52.735046 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.735054 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:37:52.735065 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.735083 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:37:52.735089 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:37:52.735104 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:37:52.735122 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.735129 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:37:52.735139 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.735157 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.735163 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:37:52.735173 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.735190 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:37:52.735196 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:37:52.735206 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:37:52.735218 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:37:52.735252 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.735288 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:37:52.735316 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.735344 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:37:52.735372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.735400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:37:52.735431 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.735458 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:37:52.735485 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.735512 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:37:52.735539 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:37:52.735565 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:37:52.735592 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:37:52.735618 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:37:52.735646 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:37:52.735673 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:37:52.735701 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.735727 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:37:52.735754 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.735780 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:37:52.735806 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.735833 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:37:52.735859 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.735886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:37:52.735912 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.735982 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:52.736009 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.736036 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:37:52.736062 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.736088 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:37:52.736115 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.736142 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:37:52.736170 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.736196 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:37:52.736222 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.736251 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:52.736283 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.736312 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:37:52.736339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.736366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:52.736393 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.736427 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:52.736454 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.736481 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:52.736507 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.736534 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:37:52.736561 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:37:52.736587 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:37:52.736613 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.736640 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:37:52.736666 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.736692 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:37:52.736718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.736744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:37:52.736771 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.736797 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:37:52.736824 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.736851 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:37:52.736877 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.736905 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:37:52.736931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.736957 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:37:52.736984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.737012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:37:52.737040 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737058 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737084 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:52.737111 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737128 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737145 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737171 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:52.737197 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:52.737307 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737334 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.737360 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737386 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.737418 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737436 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737463 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.737489 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737506 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737533 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.737560 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737587 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.737613 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737639 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:52.737665 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737691 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.737717 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737743 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.737769 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737787 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737812 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:52.737838 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737865 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.737891 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737917 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:52.737944 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.737970 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:52.737996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.738154 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738171 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738188 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738214 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.738240 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738267 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.738300 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738318 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738335 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738361 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.738387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.738529 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738546 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738563 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738581 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738606 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.738632 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738684 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.738736 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738762 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.738789 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738808 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738825 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738842 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738870 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:52.738897 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738923 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:37:52.738949 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738967 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.738984 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739009 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.739036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:52.739156 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739182 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:37:52.739208 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739235 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.739261 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739293 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.739320 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739338 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739355 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739398 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.739425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:37:52.739599 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739616 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739642 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:52.739668 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739686 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739703 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739729 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:52.739755 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739789 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:52.739858 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739884 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.739911 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739937 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.739963 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.739980 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740006 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.740032 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740049 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740075 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.740101 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740127 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.740154 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740180 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:52.740206 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740232 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.740258 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740289 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:37:52.740316 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740333 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740360 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:37:52.740386 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740413 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.740439 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740465 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:52.740491 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740518 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:52.740544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740578 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740595 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740612 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740629 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740672 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.740699 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740716 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740733 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740759 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.740785 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740812 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.740839 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740856 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740899 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.740925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.740993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:37:52.741045 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741062 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741080 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741097 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741123 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.741149 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741166 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741183 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741200 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.741252 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741287 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:37:52.741315 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741333 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741350 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741367 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741393 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:37:52.741419 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741445 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:37:52.741471 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741490 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741507 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741533 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.741559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:37:52.741683 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741709 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:37:52.741735 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741762 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:37:52.741788 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741814 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:37:52.741840 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741858 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741875 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741891 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741917 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.741944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.741995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.742012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.742029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.742046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.742063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:37:52.742089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:37:52.742115 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.742173 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.742223 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.742276 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.742326 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.742374 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:52.742421 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:37:52.742469 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:52.742520 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.742568 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.742615 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.742662 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.742708 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.742757 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.742805 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.742851 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.742898 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.742946 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.742995 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.743042 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.743092 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.743147 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.743201 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.743248 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:52.743300 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.743347 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.743393 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.743442 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.743490 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.743543 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.743590 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.743638 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.743695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.743743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.743791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.743839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.743886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.743934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:52.743982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:37:52.744030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:52.744078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.744124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.744172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.744218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.744317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.744366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.744414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.744462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.744509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.744557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.744605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.744719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.744811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.744913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.745021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.745109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:52.745188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.745267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.745353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.745437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.745515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.745672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.745757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.745837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.745928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.746007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.746085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.746163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.746237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.746322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:52.746398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:37:52.746479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:52.746557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.746638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.746713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.746767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.746837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.746896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.746944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.746990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.747037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.747085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.747133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.747182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.747231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.747289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.747349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.747396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:52.747442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.747489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.747535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.747584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.747642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.747696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.747743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.747791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.747847 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:37:52.747874 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.747935 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.747990 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.748044 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.748098 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.748151 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:52.748203 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:37:52.748257 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:52.748324 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.748378 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.748430 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.748484 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.748537 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.748591 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.748645 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.748699 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.748751 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.748805 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.748860 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.748914 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.748967 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.749020 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.749072 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.749125 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:52.749177 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.749231 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.749297 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.749357 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.749410 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.749463 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.749516 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.749569 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.749635 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:37:52.749660 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.749714 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.749769 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.749823 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.749876 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.749930 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:52.749983 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:37:52.750037 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:52.750090 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.750144 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.750197 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.750251 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.750309 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.750370 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.750476 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.750530 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.750583 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.750637 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.750692 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.750745 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.750798 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.750852 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.750905 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.750959 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:52.751013 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.751066 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.751120 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.751173 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.751227 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.751286 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.751341 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.751395 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.751455 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:37:52.751479 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.751528 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.751576 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.751624 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.751672 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.751719 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:52.751938 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:37:52.752042 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:52.752129 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.752179 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.752227 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.752281 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.752331 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.752380 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.752428 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.752475 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.752523 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.752571 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.752619 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.752667 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.752715 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.752763 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.752811 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.752859 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:52.752905 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.752953 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.753001 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.753048 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.753095 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.753143 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.753191 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.753239 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.753301 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:37:52.753325 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.753375 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.753425 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.753475 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.753525 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.753574 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:37:52.753629 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:37:52.753678 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:37:52.753728 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.753779 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.753828 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.753878 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.753927 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.753977 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.754027 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.754076 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.754126 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.754177 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.754227 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.754281 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.754332 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.754382 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.754432 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.754482 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:37:52.754531 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.754581 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.754631 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.754681 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.754792 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.754886 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.754983 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.755075 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.755184 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:37:52.755209 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:37:52.755240 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:37:52.755279 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:37:52.755308 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:37:52.755341 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:37:52.755360 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.755374 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.755383 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.755392 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.755402 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.755410 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:37:52.755420 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:37:52.755428 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:37:52.755437 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.755445 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.755454 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.755462 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.755471 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.755480 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.755489 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.755497 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.755504 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.755513 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.755521 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.755529 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.755538 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.755546 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.755553 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.755561 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:37:52.755569 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.755577 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.755585 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.755593 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.755601 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.755608 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.755616 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.755631 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.755639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.755648 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.755655 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.755665 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.755672 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.755680 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:37:52.755689 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:37:52.755697 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:37:52.755705 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.755712 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.755721 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.755728 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.755736 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.755744 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.755751 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.755759 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.755766 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.755774 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.755782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.755790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.755797 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.755804 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.755812 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.755820 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:37:52.755827 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.755834 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.755841 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.755849 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.755856 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.755863 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.755871 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.755878 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.755886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.755895 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.755903 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.755911 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.755919 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.755926 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:37:52.755934 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:37:52.755941 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:37:52.755948 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.755955 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.755962 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.755970 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.755977 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.755984 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.755991 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.755998 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.756005 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.756012 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.756019 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.756026 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.756033 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.756040 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.756047 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.756054 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:37:52.756062 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.756069 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.756076 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.756083 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.756089 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.756096 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.756124 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.756134 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.756142 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:37:52.756150 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.756157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:37:52.756165 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:37:52.756172 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:37:52.756179 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:37:52.756186 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:37:52.756193 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:37:52.756200 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:37:52.756207 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:37:52.756213 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:37:52.756220 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:37:52.756227 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.756236 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.756243 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:37:52.756250 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:37:52.756258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:37:52.756264 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.756271 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:37:52.756285 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:37:52.756292 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:37:52.756299 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:37:52.756306 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:37:52.756313 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:37:52.756374 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:37:52.756381 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:37:52.756388 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:37:52.756395 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:37:52.756402 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:37:52.756408 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:37:52.756415 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:37:52.756422 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:37:52.756495 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:37:52.756504 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:37:52.756509 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:37:52.756514 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:37:52.756520 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:37:52.756525 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:37:52.756529 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:37:52.756538 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:37:52.756546 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:37:52.756583 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.756590 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167777" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:37:52.756603 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:37:52.756624 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:37:52.756631 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:37:52.756635 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:37:52.756639 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:37:52.756645 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167777" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:37:52.756655 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:52.756661 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:52.756666 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:52.756676 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.756685 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:37:52.756690 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:37:52.756713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.756722 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:37:52.756727 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.756750 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:37:52.756755 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:37:52.756759 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:37:52.756763 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:37:52.756767 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:37:52.756771 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:37:52.756776 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:37:52.756779 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:37:52.756786 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "167777" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:37:52.756796 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:52.756802 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:52.756806 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:37:52.756812 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.756818 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:37:52.756822 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:37:52.756845 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:37:52.756851 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.756856 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.756861 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.756865 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:37:52.756876 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:37:52.756883 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:37:52.756888 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:37:52.756892 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:37:52.756899 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "167777" 2019-04-25 00:37:52.756906 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:37:52.756910 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:37:52.756915 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:37:52.756921 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:37:52.756925 wsdl: in serializeType: returning: 167777 2019-04-25 00:37:52.756931 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:37:52.756938 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:37:52.756942 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:37:52.756946 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:37:52.756951 wsdl: in serializeType: returning: 167777 2019-04-25 00:37:52.756955 wsdl: serializeRPCParameters returning: 167777 2019-04-25 00:37:52.756967 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=167777 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:37:52.756971 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:37:52.756977 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5368"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:37:52.756990 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:37:52.756996 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=167777 2019-04-25 00:37:52.757005 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:37:52.757073 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:37:52.757016 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:37:52.757026 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:37:52.757031 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:37:52.757036 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:37:52.757040 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:37:52.757046 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:37:52.757055 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:37:52.757063 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:37:52.757068 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:37:52.757080 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:37:52.757088 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:37:52.757095 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:37:52.764845 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:37:52.764860 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:37:52.764869 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:37:52.764874 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:37:52.764879 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:37:52.764884 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:37:52.764888 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:37:52.764892 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:37:52.764897 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:37:52.764924 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:37:52.774941 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:37:52.774966 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:37:52.774973 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:37:52.774978 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:37:52.774984 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:37:52.774993 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:37:52.775000 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:37:52.775006 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:37:52.775011 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:37:52.775017 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:37:40 GMT 2019-04-25 00:37:52.775023 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:37:52.775029 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:37:52.775034 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:37:52.775045 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:37:52.775070 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:37:52.775080 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:37:52.775090 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:37:52.775094 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:37:52.775099 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:37:52.775133 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:37:52.775144 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:37:52.775164 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:37:52.775183 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:37:52.775189 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:37:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:37:52.775220 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:37:52.775229 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:37:52.775250 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:37:52.775256 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:37:52.775363 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:37:52.775491 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:37:52.775499 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:37:52.775510 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:37:52.775520 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:37:52.775544 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:37:52.775618 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:37:52.775640 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:37:52.775651 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:37:52.775685 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:37:52.775719 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:37:52.775734 nusoap_client: detail =