Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 47.05Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
454135-0001059 145 701C Model turbiny: GT20V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: AUDI
 Silnik:
JR T1532
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:53:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:53:56.796113 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:53:56.796164 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:53:56.796179 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139635" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:53:56.796194 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:53:56.796203 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:53:56.796217 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:53:56.796231 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:53:56.796239 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:53:56.796245 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:53:56.796254 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:53:56.796261 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:53:56.796272 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:53:56.796278 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:53:56.796282 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:53:56.796286 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:53:56.796290 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:53:56.796302 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:53:56.796317 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:53:56.796324 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:53:56.796330 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:53:56.796335 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:53:56.796344 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:53:56.796352 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:53:56.804391 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:53:56.804425 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:53:56.804446 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:53:56.804455 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:53:56.804461 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:53:56.804465 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:53:56.804470 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:53:56.804508 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:53:56.823446 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:53:56.823500 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:53:56.823508 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:53:56.823514 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:53:56.823520 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:53:56.823526 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:53:56.823532 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:53:56.823538 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:53:56.823544 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:53:56.823550 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:53:41 GMT 2019-04-25 18:53:56.823555 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:53:56.823560 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:53:56.823567 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:53:56.823579 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:53:56.823612 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:53:56.831207 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.831237 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.839101 soap_transport_http: read buffer of 2016 bytes 2019-04-25 18:53:56.839305 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.839332 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.839351 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-04-25 18:53:56.846907 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.847022 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.847084 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.847112 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.847130 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 18:53:56.854457 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:53:56.854979 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.855058 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.855122 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.855204 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.855224 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.855238 soap_transport_http: read buffer of 3928 bytes 2019-04-25 18:53:56.862971 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:53:56.862997 soap_transport_http: read buffer of 1463 bytes 2019-04-25 18:53:56.863008 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:53:56.863014 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:53:56.863049 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:53:56.863089 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:53:56.863106 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:53:56.863113 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:53:56.863131 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:53:56.863137 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:53:56.863319 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:53:56.863336 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:53:56.863390 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863400 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:53:56.863421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863454 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.863464 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863487 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:53:56.863510 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.863518 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863529 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:53:56.863546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.863587 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.863604 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863610 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.863627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863656 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.863664 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863675 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:53:56.863689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.863716 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:53:56.863732 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863738 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:53:56.863752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863785 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.863793 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863803 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:53:56.863822 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.863829 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863839 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:53:56.863857 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.863864 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863874 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:53:56.863888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.863922 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.863938 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863945 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:53:56.863959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.863984 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.863992 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864002 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:53:56.864016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.864041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:53:56.864056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864063 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:53:56.864077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864102 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.864109 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864120 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:53:56.864138 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.864145 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864155 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:53:56.864173 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.864180 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864189 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:53:56.864208 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.864215 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864225 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:53:56.864238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.864283 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.864299 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864306 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.864321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864345 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:53:56.864416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:53:56.864433 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864445 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:53:56.864455 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:53:56.864468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:53:56.864500 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:53:56.864516 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864522 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:53:56.864536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864561 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.864569 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864579 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:53:56.864593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.864618 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.864633 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864639 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.864654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864680 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.864687 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864697 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:53:56.864711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.864736 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:53:56.864752 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864758 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:53:56.864771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864803 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.864811 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864821 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:53:56.864834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.864859 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.864875 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864881 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.864895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864920 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.864927 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864937 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:53:56.864951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.864976 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:53:56.864992 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.864998 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:53:56.865012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865036 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.865044 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865054 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:53:56.865073 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.865080 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865090 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:53:56.865103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.865132 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:53:56.865147 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865154 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.865168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865193 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.865200 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865210 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:53:56.865223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.865248 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:53:56.865263 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865270 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:53:56.865291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865317 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.865325 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865335 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:53:56.865354 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.865361 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865371 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:53:56.865384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.865413 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:53:56.865428 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865436 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.865454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865480 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.865495 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865505 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:53:56.865519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.865597 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:53:56.865617 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865624 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:53:56.865638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865667 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.865675 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865686 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:53:56.865699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.865725 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:53:56.865742 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865748 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.865762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865793 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.865800 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865810 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:53:56.865823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.865849 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:53:56.865864 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865870 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:53:56.865884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865909 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.865916 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865925 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:53:56.865939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.865964 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.865979 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.865985 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.865999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866024 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.866031 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866041 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:53:56.866054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.866080 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:53:56.866095 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866101 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:53:56.866115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866140 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.866148 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866158 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:53:56.866171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.866196 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.866211 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866218 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.866231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866256 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.866263 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866278 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:53:56.866293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.866319 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:53:56.866334 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866340 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:53:56.866355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866380 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.866388 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866397 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:53:56.866410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.866435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.866450 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866457 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.866471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866495 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.866502 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866512 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:53:56.866526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.866552 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:53:56.866567 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866573 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:53:56.866586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866611 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.866618 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866628 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:53:56.866646 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.866652 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866662 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:53:56.866675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.866704 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.866719 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866725 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.866739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866765 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.866772 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866782 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:53:56.866795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.866820 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:53:56.866836 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866842 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:53:56.866855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.866887 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:53:56.866910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.866935 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.866950 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866956 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.866970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.866995 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.867002 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867012 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:53:56.867025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.867050 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:53:56.867065 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867071 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:53:56.867084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867109 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:53:56.867117 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867126 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:53:56.867140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.867165 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.867180 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867186 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.867200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867223 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867229 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867268 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:53:56.867296 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:53:56.867313 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867325 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:53:56.867335 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:53:56.867348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:53:56.867373 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:53:56.867388 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867394 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:53:56.867408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867435 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:53:56.867442 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867452 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:53:56.867466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.867498 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.867513 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867520 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.867533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867557 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867564 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867601 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:53:56.867621 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:53:56.867638 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867649 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:53:56.867659 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:53:56.867671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:53:56.867696 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:53:56.867711 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867717 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:53:56.867731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867756 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.867764 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867779 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:53:56.867798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.867805 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:53:56.867833 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.867840 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867850 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:53:56.867868 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.867875 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867885 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:53:56.867903 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.867910 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867920 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:53:56.867938 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.867944 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867954 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:53:56.867972 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.867978 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.867988 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:53:56.868001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.868051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.868067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868073 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.868087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868112 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.868119 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:53:56.868142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.868169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:53:56.868184 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868190 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:53:56.868204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868228 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.868236 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868245 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:53:56.868264 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.868271 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868286 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:53:56.868305 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.868312 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868322 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:53:56.868335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.868368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.868383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868390 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.868403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868428 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.868436 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868446 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:53:56.868460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.868494 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:53:56.868509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868516 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:53:56.868530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868555 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.868562 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868572 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:53:56.868585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.868610 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.868625 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868631 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.868645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868670 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.868678 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868688 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:53:56.868702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.868727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:53:56.868742 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868748 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:53:56.868762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868789 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.868796 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868806 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:53:56.868824 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.868831 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868841 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:53:56.868859 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.868866 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868876 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:53:56.868890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.868923 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.868938 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868945 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.868959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.868984 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.868991 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869001 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:53:56.869015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.869040 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:53:56.869055 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869062 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:53:56.869075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869100 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.869107 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869117 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:53:56.869136 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.869143 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869152 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:53:56.869170 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.869177 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869186 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:53:56.869204 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.869211 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869221 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:53:56.869239 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.869246 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869256 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:53:56.869269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.869317 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.869333 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869339 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.869353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869379 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869386 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869396 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:53:56.869409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.869435 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:53:56.869449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869480 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869487 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869497 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869510 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.869548 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869573 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.869581 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869590 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:53:56.869609 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.869616 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869625 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:53:56.869643 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.869650 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869660 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:53:56.869678 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.869685 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869695 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:53:56.869712 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.869719 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869729 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:53:56.869754 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:53:56.869761 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869771 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:53:56.869789 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.869796 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869805 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.869823 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.869830 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869839 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:53:56.869857 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.869864 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869874 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:53:56.869892 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.869898 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869908 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:53:56.869921 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.869971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.869990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.869996 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:53:56.870010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.870035 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.870042 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.870052 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:53:56.870071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.870078 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.870087 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:53:56.870105 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.870112 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.870122 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:53:56.870139 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.870146 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.870156 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:53:56.870169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.870196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.870206 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.870227 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.870241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.870266 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870280 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.870291 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:53:56.870305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.870321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.870331 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:53:56.870345 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870373 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870380 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870390 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870403 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.870442 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870467 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.870474 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870484 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:53:56.870508 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.870514 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870525 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:53:56.870543 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.870550 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870559 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:53:56.870577 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.870584 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870593 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:53:56.870612 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.870618 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870628 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:53:56.870645 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.870652 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870662 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:53:56.870679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.870686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870696 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:53:56.870713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.870721 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870730 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:53:56.870747 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.870754 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870764 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:53:56.870781 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.870818 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870832 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:53:56.870853 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.870860 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870870 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:53:56.870883 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.870937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.870956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.870963 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:53:56.870977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.871002 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.871009 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.871019 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:53:56.871037 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.871044 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.871053 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:53:56.871071 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.871077 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.871087 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:53:56.871105 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:53:56.871111 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.871121 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.871134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.871160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.871171 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.871193 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.871207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.871233 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871240 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.871250 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:53:56.871263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.871284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.871295 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:53:56.871309 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871338 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871346 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871356 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871369 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871385 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.871399 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871432 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.871439 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871448 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:53:56.871466 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.871473 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871483 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:53:56.871505 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.871512 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871522 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:53:56.871540 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.871547 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871557 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:53:56.871575 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.871582 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871592 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:53:56.871610 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.871617 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871627 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:53:56.871644 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.871651 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871660 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:53:56.871678 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.871686 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871696 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:53:56.871723 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.871730 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871739 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:53:56.871757 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.871764 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871773 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:53:56.871791 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.871798 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871807 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:53:56.871825 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.871831 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871841 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:53:56.871854 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.871913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.871929 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.871956 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.871964 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.871974 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.871987 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872003 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.872017 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872043 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.872050 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872060 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:53:56.872078 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.872085 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872095 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:53:56.872112 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.872119 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872128 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:53:56.872146 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.872153 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872163 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:53:56.872181 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.872188 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872197 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:53:56.872215 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.872222 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872231 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:53:56.872249 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.872256 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872265 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:53:56.872289 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.872297 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872306 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:53:56.872324 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.872331 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872341 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:53:56.872359 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.872365 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872375 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:53:56.872392 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.872399 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872408 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:53:56.872432 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.872439 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872448 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:53:56.872466 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.872473 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872483 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:53:56.872500 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.872508 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872517 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:53:56.872530 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872595 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.872615 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872621 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:53:56.872637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872662 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.872670 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872680 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:53:56.872693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.872723 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872738 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872745 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.872759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872794 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.872801 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872811 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:53:56.872824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.872850 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:53:56.872865 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872871 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:53:56.872885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872910 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.872917 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872927 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:53:56.872945 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.872952 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872962 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:53:56.872979 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.872986 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.872996 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:53:56.873013 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:53:56.873020 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873029 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:53:56.873042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.873080 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:53:56.873095 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873102 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.873116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873141 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:53:56.873148 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873158 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:53:56.873171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.873197 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:53:56.873210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:53:56.873238 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873245 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:53:56.873255 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873268 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:53:56.873289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.873305 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873332 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.873339 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873349 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:53:56.873367 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.873374 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873384 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:53:56.873401 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.873408 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873418 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:53:56.873436 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:53:56.873443 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873453 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:53:56.873470 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.873477 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873495 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:53:56.873512 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.873519 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873529 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:53:56.873547 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.873554 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873563 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:53:56.873581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.873588 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873597 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:53:56.873615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.873622 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873632 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:53:56.873650 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.873656 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873666 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:53:56.873679 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:53:56.873729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.873747 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873753 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:53:56.873767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.873806 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:53:56.873829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.873854 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.873870 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873876 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.873890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873916 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:53:56.873923 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873933 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:53:56.873946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.873961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.873971 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:53:56.873985 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:53:56.874012 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:53:56.874019 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:53:56.874029 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:53:56.874047 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:53:56.874053 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:53:56.874063 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:53:56.874081 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:53:56.874087 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:53:56.874097 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:53:56.874111 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:53:56.874136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.874151 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.874158 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:53:56.874173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.874199 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.874206 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.874216 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:53:56.874234 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.874242 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.874252 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:53:56.874269 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.874282 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.874292 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:53:56.874306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.874329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.874340 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874355 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.874361 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.874375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.874400 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874407 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.874417 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:53:56.874440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.874455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.874465 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:53:56.874478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874513 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874520 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874530 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874543 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.874573 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874599 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.874607 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874616 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:53:56.874634 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.874641 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874651 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:53:56.874669 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.874676 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874686 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:53:56.874704 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.874711 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874720 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:53:56.874738 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.874745 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874754 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:53:56.874772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.874778 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874795 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:53:56.874813 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.874820 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874829 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:53:56.874847 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.874854 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874864 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:53:56.874882 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.874889 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874899 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:53:56.874912 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.874957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.874974 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.874981 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:53:56.874998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875023 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.875030 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875039 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:53:56.875059 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.875066 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875075 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:53:56.875093 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.875100 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875109 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:53:56.875127 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.875134 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875144 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:53:56.875162 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.875169 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875178 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:53:56.875192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.875233 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.875249 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875255 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.875269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875302 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875309 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875348 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:53:56.875368 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:53:56.875385 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875397 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:53:56.875407 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:53:56.875420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:53:56.875444 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:53:56.875459 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875465 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:53:56.875480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875507 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.875515 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875524 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:53:56.875538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.875563 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.875578 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875584 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.875598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875623 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:53:56.875630 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875639 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:53:56.875653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.875677 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:53:56.875692 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875698 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:53:56.875721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875746 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.875753 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875763 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:53:56.875777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.875802 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.875817 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875823 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.875838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875863 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.875871 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875881 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:53:56.875894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.875909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.875919 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:53:56.875932 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.875960 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.875969 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.875979 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.875992 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.876022 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876048 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876056 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876066 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:53:56.876084 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876091 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876100 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:53:56.876118 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876125 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876134 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:53:56.876152 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876159 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876168 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:53:56.876186 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876193 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876202 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:53:56.876220 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:53:56.876227 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876237 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:53:56.876255 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:53:56.876262 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876271 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:53:56.876298 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:53:56.876305 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876315 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:53:56.876333 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:53:56.876340 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876350 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:53:56.876367 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876374 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876384 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:53:56.876402 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876409 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876418 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:53:56.876436 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876443 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876453 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:53:56.876471 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876477 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876487 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:53:56.876500 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.876562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.876581 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876588 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:53:56.876603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876628 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876636 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876646 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:53:56.876659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.876684 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.876699 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876706 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.876726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876751 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.876758 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876768 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:53:56.876781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.876807 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:53:56.876822 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876828 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:53:56.876842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876868 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876875 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876885 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:53:56.876903 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.876910 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876919 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:53:56.876937 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.876944 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876954 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:53:56.876972 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.876979 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.876989 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:53:56.877002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.877039 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877054 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877061 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.877075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877100 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877108 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877118 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:53:56.877131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.877156 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:53:56.877170 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877199 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877207 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877217 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877248 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.877262 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877295 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.877303 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877313 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:53:56.877331 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.877338 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877347 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:53:56.877365 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.877372 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877382 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:53:56.877400 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.877407 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877417 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:53:56.877434 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.877441 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877451 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:53:56.877469 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.877476 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877486 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:53:56.877504 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:53:56.877511 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877520 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:53:56.877533 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.877572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.877590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877596 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:53:56.877611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877636 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.877643 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877653 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:53:56.877671 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.877678 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877688 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:53:56.877705 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.877718 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877728 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:53:56.877745 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.877752 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877762 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:53:56.877787 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.877793 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877803 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:53:56.877821 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.877828 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877838 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:53:56.877855 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.877862 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877871 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:53:56.877889 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.877896 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877906 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:53:56.877919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.877970 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.877985 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.877992 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:53:56.878007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.878032 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:53:56.878039 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.878049 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:53:56.878062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.878078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.878088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:53:56.878105 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:53:56.878112 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:53:56.878123 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:53:56.878139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.878146 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:53:56.878160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.878183 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:53:56.878203 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:53:56.878220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.878231 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:53:56.878241 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:53:56.878259 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.878265 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:53:56.878286 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:53:56.878305 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:53:56.878325 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:53:56.878336 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:53:56.878354 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.878360 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:53:56.878370 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.878388 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.878395 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:53:56.878405 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.878422 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.878432 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:53:56.878442 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.878459 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.878465 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:53:56.878475 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.878496 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:53:56.878503 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:53:56.878513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:53:56.878530 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:53:56.878537 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:53:56.878546 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:53:56.878563 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.878570 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:53:56.878580 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.878598 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:53:56.878604 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:53:56.878614 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:53:56.878631 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.878638 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:53:56.878648 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.878665 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.878672 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:53:56.878681 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.878697 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:53:56.878704 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:53:56.878720 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:53:56.878736 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:53:56.878774 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.878805 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:53:56.878832 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.878860 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:53:56.878887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.878914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:53:56.878941 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.878968 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:53:56.878995 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.879022 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:53:56.879049 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:53:56.879076 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:53:56.879102 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:53:56.879129 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:53:56.879158 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:53:56.879184 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:53:56.879213 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.879239 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:53:56.879266 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.879301 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:53:56.879328 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.879355 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:53:56.879381 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.879408 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:53:56.879435 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.879462 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:53:56.879495 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.879522 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:53:56.879596 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.879623 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:53:56.879649 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.879677 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:53:56.879704 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.879740 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:53:56.879768 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.879797 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:53:56.879825 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.879851 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:53:56.879880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.879907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:53:56.879933 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.879960 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:53:56.879987 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.880013 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:53:56.880040 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.880066 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:53:56.880093 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:53:56.880119 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:53:56.880145 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.880172 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:53:56.880198 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.880225 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:53:56.880251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.880285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:53:56.880313 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.880340 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:53:56.880367 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.880393 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:53:56.880419 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.880447 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:53:56.880473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.880507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:53:56.880534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.880562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:53:56.880590 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880608 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880635 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:53:56.880661 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880678 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880696 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880721 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:53:56.880748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880782 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880805 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880831 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:53:56.880857 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880884 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.880910 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880936 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.880962 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.880980 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881007 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.881033 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881051 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881078 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.881105 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881132 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.881158 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881184 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:53:56.881210 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881237 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.881263 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881296 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.881323 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881340 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:53:56.881393 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881419 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.881446 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881472 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:53:56.881499 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881525 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:53:56.881551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881568 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.881708 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881726 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881743 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881769 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.881795 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881822 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.881849 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881866 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881883 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881910 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.881936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.881988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.882058 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882075 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882092 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882109 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882135 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.882162 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882179 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882196 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882213 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882240 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.882266 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882301 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.882328 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882347 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882365 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882382 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882410 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:53:56.882436 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882463 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:53:56.882489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882506 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882523 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882550 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.882576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:53:56.882698 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882724 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:53:56.882750 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882776 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.882810 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882837 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.882863 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882880 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882897 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882914 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882941 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.882968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.882985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883020 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883115 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:53:56.883143 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883161 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883187 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:53:56.883213 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883231 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883248 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883280 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:53:56.883308 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883343 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883360 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:53:56.883413 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883439 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.883465 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883492 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.883518 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883535 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883561 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.883588 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883605 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883631 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.883658 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883685 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.883711 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:53:56.883764 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883790 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.883816 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883842 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:53:56.883868 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883912 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:53:56.883939 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.883965 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.883992 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884018 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:53:56.884044 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884070 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:53:56.884097 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884114 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884131 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884148 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884182 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.884252 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884269 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884293 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884319 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.884346 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884373 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.884400 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884417 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884460 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.884487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:53:56.884607 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884641 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884684 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.884710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884727 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884762 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.884820 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884846 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:53:56.884873 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884890 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884908 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884925 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.884951 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:53:56.884978 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885003 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:53:56.885030 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885048 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885065 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885091 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.885118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:53:56.885239 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885265 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:53:56.885298 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885325 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:53:56.885352 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885378 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:53:56.885404 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885422 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885439 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885456 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.885509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:53:56.885655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:53:56.885681 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.885740 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.885791 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.885841 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.885889 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.885937 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:53:56.885986 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:53:56.886034 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:53:56.886088 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.886136 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.886186 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.886234 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.886291 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.886341 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.886389 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.886437 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.886488 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.886537 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.886592 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.886642 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.886693 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.886749 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.886813 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.886861 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:53:56.886908 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.886956 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.887003 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.887052 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.887101 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.887156 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.887203 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.887253 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.887318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.887367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.887416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.887465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.887513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.887561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:53:56.887616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:53:56.887665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:53:56.887713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.887761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.887809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.887856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.887903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.887952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.888001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.888054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.888103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.888151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.888248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.888304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.888355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.888408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.888461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.888515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:53:56.888564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.888611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.888659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.888708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.888756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.888808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.888855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.888905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.888962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.889011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.889060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.889108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.889239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.889390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:53:56.889442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:53:56.889498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:53:56.889547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.889595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.889644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.889692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.889740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.889789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.889837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.889884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.889932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.889982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.890031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.890081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.890130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.890183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.890236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.890292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:53:56.890341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.890389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.890436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.890485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.890534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.890589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.890637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.890686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.890742 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:53:56.890770 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.890840 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.890895 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.890951 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.891006 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.891060 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:53:56.891114 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:53:56.891169 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:53:56.891223 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.891285 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.891340 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.891397 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.891451 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.891506 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.891560 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.891623 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.891677 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.891731 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.891787 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.891842 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.891896 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.891950 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.892004 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.892059 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:53:56.892113 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.892168 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.892230 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.892291 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.892347 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.892401 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.892455 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.892509 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.892571 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:53:56.892595 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.892651 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.892706 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.892761 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.892815 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.892870 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:53:56.892925 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:53:56.892980 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:53:56.893034 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.893089 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.893143 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.893198 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.893252 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.893312 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.893368 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.893422 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.893476 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.893537 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.893592 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.893647 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.893748 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.893804 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.893858 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.893912 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:53:56.893965 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.894020 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.894074 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.894129 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.894183 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.894238 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.894301 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.894357 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.894418 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:53:56.894442 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.894492 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.894541 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.894590 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.894639 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.894688 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:53:56.894736 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:53:56.894784 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:53:56.894833 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.894882 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.894930 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.894980 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.895028 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.895078 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.895126 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.895175 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.895223 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.895278 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.895329 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.895378 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.895428 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.895477 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.895532 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.895580 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:53:56.895629 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.895678 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.895727 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.895783 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.895831 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.895879 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.895928 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.895976 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.896032 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:53:56.896054 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.896105 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.896155 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.896206 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.896257 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.896314 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:53:56.896366 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:53:56.896417 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:53:56.896468 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.896523 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.896574 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.896625 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.896676 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.896727 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.896777 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.896833 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.896884 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.896936 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.896987 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.897038 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.897089 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.897140 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.897191 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.897241 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:53:56.897299 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.897351 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.897402 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.897452 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.897503 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.897554 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.897605 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.897656 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.897710 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:53:56.897727 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:53:56.897757 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:53:56.897785 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:53:56.897813 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:53:56.897840 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:53:56.897860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.897876 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.897886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.897895 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.897905 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.897914 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:53:56.897922 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:53:56.897932 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:53:56.897940 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.897949 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.897958 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.897966 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.897975 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.897984 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.897993 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.898002 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.898010 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.898018 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.898026 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.898034 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.898042 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.898050 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.898058 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.898066 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:53:56.898074 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.898081 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.898090 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.898098 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.898106 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.898114 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.898123 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.898131 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.898139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.898148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.898156 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.898166 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.898173 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.898182 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:53:56.898191 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:53:56.898199 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:53:56.898206 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.898214 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.898222 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.898229 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.898237 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.898244 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.898252 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.898260 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.898288 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.898296 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.898305 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.898313 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.898320 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.898328 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.898335 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.898343 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:53:56.898351 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.898358 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.898365 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.898373 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.898381 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.898388 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.898397 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.898404 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.898412 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.898421 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.898430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.898438 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.898445 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.898453 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:53:56.898460 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:53:56.898468 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:53:56.898475 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.898482 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.898488 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.898496 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.898503 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.898511 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.898518 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.898525 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.898531 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.898538 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.898545 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.898553 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.898560 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.898567 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.898575 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.898582 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:53:56.898590 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.898596 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.898603 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.898610 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.898616 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.898623 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.898630 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.898637 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.898644 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:53:56.898652 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.898659 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:53:56.898667 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:53:56.898674 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:53:56.898682 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:53:56.898689 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:53:56.898696 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:53:56.898703 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:53:56.898711 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:53:56.898718 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:53:56.898725 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:53:56.898732 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.898740 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.898754 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:53:56.898761 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:53:56.898769 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:53:56.898776 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.898783 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:53:56.898790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:53:56.898797 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:53:56.898803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:53:56.898810 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:53:56.898816 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:53:56.898823 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:53:56.898830 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:53:56.898836 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:53:56.898843 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:53:56.898850 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:53:56.898856 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:53:56.898863 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:53:56.898870 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:53:56.898947 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:53:56.898957 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:53:56.898962 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:53:56.898967 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:53:56.898974 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:53:56.898979 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:53:56.898983 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:53:56.898993 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:53:56.899001 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:53:56.899041 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.899049 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139635" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:53:56.899064 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:53:56.899085 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:53:56.899092 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:53:56.899096 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:53:56.899101 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:53:56.899107 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139635" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:53:56.899117 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:53:56.899125 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:53:56.899130 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:53:56.899142 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.899152 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:53:56.899157 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:53:56.899182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.899192 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:53:56.899197 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.899221 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:53:56.899227 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:53:56.899231 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:53:56.899235 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:53:56.899240 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:53:56.899243 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:53:56.899248 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:53:56.899252 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:53:56.899259 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139635" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:53:56.899269 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:53:56.899282 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:53:56.899287 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:53:56.899293 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.899299 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:53:56.899303 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:53:56.899328 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:53:56.899334 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.899339 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.899345 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.899349 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:53:56.899360 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:53:56.899368 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:53:56.899373 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:53:56.899378 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:53:56.899384 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "139635" 2019-04-25 18:53:56.899391 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:53:56.899396 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:53:56.899401 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:53:56.899408 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:53:56.899413 wsdl: in serializeType: returning: 139635 2019-04-25 18:53:56.899419 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:53:56.899426 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:53:56.899430 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:53:56.899434 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:53:56.899439 wsdl: in serializeType: returning: 139635 2019-04-25 18:53:56.899444 wsdl: serializeRPCParameters returning: 139635 2019-04-25 18:53:56.899456 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=139635 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:53:56.899461 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:53:56.899466 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1992"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:53:56.899490 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:53:56.899496 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=139635 2019-04-25 18:53:56.899506 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:53:56.899580 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:53:56.899519 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:53:56.899530 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:53:56.899535 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:53:56.899540 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:53:56.899544 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:53:56.899550 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:53:56.899560 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:53:56.899569 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:53:56.899574 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:53:56.899587 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:53:56.899597 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:53:56.899605 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:53:56.907353 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:53:56.907383 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:53:56.907400 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:53:56.907414 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:53:56.907422 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:53:56.907427 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:53:56.907432 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:53:56.907437 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:53:56.907442 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:53:56.907479 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:53:56.918296 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:53:56.918350 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:53:56.918357 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:53:56.918363 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:53:56.918369 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:53:56.918374 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:53:56.918382 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:53:56.918388 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:53:56.918393 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:53:56.918400 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:53:41 GMT 2019-04-25 18:53:56.918411 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:53:56.918418 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:53:56.918424 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:53:56.918435 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:53:56.918464 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:53:56.918476 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:53:56.918487 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:53:56.918492 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:53:56.918497 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:53:56.918535 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:53:56.918547 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:53:56.918554 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:53:56.918578 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:53:56.918586 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:53:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:53:56.918632 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:53:56.918642 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:53:56.918667 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:53:56.918674 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:53:56.918797 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:53:56.918899 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:53:56.918905 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:53:56.918914 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:53:56.918925 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:53:56.918954 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:53:56.919012 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:53:56.919354 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:53:56.919372 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:53:56.919380 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:53:56.919385 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:53:56.919390 nusoap_client: detail =