Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 47.05Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
454135-0001059 145 701C Model turbiny: GT20V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: AUDI
 Silnik:
JR T1532
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 01:38:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 03:38:54.595932 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 03:38:54.595990 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:38:54.596006 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139635" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 03:38:54.596024 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:38:54.596035 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 03:38:54.596043 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 03:38:54.596057 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 03:38:54.596065 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:38:54.596072 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:38:54.596081 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:38:54.596089 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:38:54.596100 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:38:54.596106 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:38:54.596110 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:38:54.596115 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:38:54.596119 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 03:38:54.596132 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:38:54.596147 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:38:54.596156 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:38:54.596161 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 03:38:54.596167 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 03:38:54.596177 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:38:54.596186 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:38:54.604010 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:38:54.604058 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:38:54.604077 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 03:38:54.604087 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:38:54.604093 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:38:54.604098 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:38:54.604103 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 03:38:54.604134 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 03:38:54.619923 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 03:38:54.619978 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 03:38:54.619986 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:38:54.619992 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:38:54.619998 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:38:54.620004 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:38:54.620010 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:38:54.620016 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:38:54.620021 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:38:54.620027 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:38:46 GMT 2019-08-18 03:38:54.620033 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:38:54.620038 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 03:38:54.620045 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:38:54.620057 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 03:38:54.620095 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 03:38:54.627761 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:38:54.627869 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-08-18 03:38:54.627902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:38:54.635997 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:38:54.636135 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:38:54.636167 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-08-18 03:38:54.643893 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.644056 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:38:54.644116 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-18 03:38:54.644173 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.644229 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.644285 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.644336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:38:54.644387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:38:54.644430 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.644464 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.644517 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.644599 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.644640 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.651777 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:38:54.651998 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:38:54.652101 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:38:54.652154 soap_transport_http: read buffer of 4384 bytes 2019-08-18 03:38:54.652266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:38:54.652351 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:38:54.652412 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 03:38:54.652473 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.652534 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.652641 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-08-18 03:38:54.652702 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.652766 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.652850 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.652887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:38:54.659575 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 03:38:54.659636 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:38:54.659646 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 03:38:54.659812 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 03:38:54.659879 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:38:54.659902 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:38:54.659913 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:38:54.659940 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 03:38:54.659947 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 03:38:54.660170 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 03:38:54.660191 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 03:38:54.660261 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660274 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 03:38:54.660302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660350 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.660363 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660383 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:38:54.660414 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.660424 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660440 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:38:54.660464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.660524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.660548 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660558 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.660583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660627 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.660638 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660654 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 03:38:54.660675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.660722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:38:54.660745 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660754 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 03:38:54.660775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660813 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.660824 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660838 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:38:54.660865 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.660875 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660889 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:38:54.660916 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.660926 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660940 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:38:54.660961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.660996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.661012 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.661035 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661044 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 03:38:54.661065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661102 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.661112 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661128 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 03:38:54.661149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.661187 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 03:38:54.661209 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661218 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 03:38:54.661238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661276 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.661286 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661301 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:38:54.661327 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.661337 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661351 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:38:54.661377 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.661388 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661402 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:38:54.661428 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.661438 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:38:54.661473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.661531 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.661554 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661564 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.661587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661624 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661634 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661696 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.661734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.661760 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661777 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:38:54.661793 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 03:38:54.661813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:38:54.661851 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:38:54.661874 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661883 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 03:38:54.661910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661948 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.661959 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.661974 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:38:54.662002 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.662012 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662026 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:38:54.662052 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.662062 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662076 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:38:54.662103 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.662112 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662126 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:38:54.662147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.662204 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.662226 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.662257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662297 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.662308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662322 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 03:38:54.662343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.662382 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:38:54.662404 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662413 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 03:38:54.662434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662471 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.662481 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662496 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:38:54.662516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.662554 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.662577 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662586 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.662607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662647 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.662658 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662669 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 03:38:54.662683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.662715 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:38:54.662732 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662739 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 03:38:54.662753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.662785 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662795 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:38:54.662808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.662833 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.662849 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662855 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.662869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662895 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.662902 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662918 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 03:38:54.662932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.662958 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 03:38:54.662974 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.662980 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 03:38:54.662994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663021 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.663028 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663038 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:38:54.663056 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.663063 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663073 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:38:54.663086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.663116 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 03:38:54.663131 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663137 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.663151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663175 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.663182 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663192 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 03:38:54.663205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.663230 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 03:38:54.663245 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663251 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 03:38:54.663264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663302 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.663314 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663330 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:38:54.663360 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.663371 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663387 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:38:54.663410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.663457 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 03:38:54.663483 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663493 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.663517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663557 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.663569 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663587 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 03:38:54.663610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.663653 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 03:38:54.663677 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663684 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 03:38:54.663706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663736 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.663746 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663758 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:38:54.663772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.663798 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 03:38:54.663813 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663820 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.663834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663860 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.663872 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663888 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 03:38:54.663913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.663955 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 03:38:54.663982 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.663992 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 03:38:54.664017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664057 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.664065 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664076 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:38:54.664090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.664116 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.664131 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664138 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.664151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664195 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.664207 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664223 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 03:38:54.664244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.664283 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:38:54.664315 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664329 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 03:38:54.664352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664393 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.664404 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664421 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:38:54.664443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.664485 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.664511 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664523 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.664551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664586 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.664595 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664606 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 03:38:54.664620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.664646 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:38:54.664662 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664668 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 03:38:54.664682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664715 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.664724 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664734 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:38:54.664748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.664774 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.664789 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664796 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.664810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664834 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.664841 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664852 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 03:38:54.664865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.664890 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:38:54.664906 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664912 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 03:38:54.664925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664951 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.664958 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.664967 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 03:38:54.664985 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.664992 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665002 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 03:38:54.665015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.665045 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.665061 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665067 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.665084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665128 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.665140 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665157 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 03:38:54.665180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.665226 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:38:54.665245 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665251 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:38:54.665266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665309 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.665322 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:38:54.665360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.665400 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.665423 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665433 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.665454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665499 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.665510 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665525 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:38:54.665546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.665590 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:38:54.665616 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665628 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:38:54.665653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665682 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:38:54.665689 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665706 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:38:54.665721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.665748 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.665764 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665771 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.665785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665809 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665816 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665855 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.665876 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.665893 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665903 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:38:54.665914 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 03:38:54.665927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:38:54.665952 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:38:54.665967 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.665975 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 03:38:54.665989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666016 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:38:54.666023 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666033 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:38:54.666046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.666072 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.666087 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666094 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.666108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666132 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666138 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666178 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.666198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.666215 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666225 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:38:54.666235 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 03:38:54.666248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:38:54.666272 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:38:54.666288 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666294 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:38:54.666310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666335 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:38:54.666343 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666352 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:38:54.666366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.666391 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.666406 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666412 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.666426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666450 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666456 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666494 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.666514 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.666531 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666542 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:38:54.666552 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 03:38:54.666565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:38:54.666597 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:38:54.666613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666620 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 03:38:54.666634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666661 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.666668 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666678 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 03:38:54.666696 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.666709 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666721 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 03:38:54.666745 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.666752 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666763 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:38:54.666781 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.666787 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666797 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:38:54.666814 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.666821 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666830 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:38:54.666848 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.666854 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666864 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 03:38:54.666882 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.666888 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666898 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:38:54.666911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.666963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.666980 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.666986 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.667001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667026 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.667033 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667043 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 03:38:54.667056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.667082 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:38:54.667097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667104 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 03:38:54.667118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667143 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.667151 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667160 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:38:54.667178 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.667185 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667195 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:38:54.667212 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.667219 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667229 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:38:54.667242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.667275 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.667290 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667296 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.667310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667334 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.667341 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 03:38:54.667364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.667389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:38:54.667405 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667411 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:38:54.667425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667450 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.667457 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:38:54.667480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.667504 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.667520 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667526 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.667540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667565 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.667575 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:38:54.667615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.667648 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:38:54.667665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667671 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:38:54.667686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667719 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.667726 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667736 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:38:54.667763 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.667770 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667780 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:38:54.667797 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.667804 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667813 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:38:54.667826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.667860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.667876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667882 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.667898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667939 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.667950 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.667967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:38:54.667992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.668033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:38:54.668060 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668071 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 03:38:54.668097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668127 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.668134 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668145 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:38:54.668164 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.668173 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668183 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:38:54.668202 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.668209 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668219 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:38:54.668237 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.668244 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668254 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:38:54.668272 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.668278 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668288 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:38:54.668301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.668347 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.668363 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668370 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.668393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668427 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668435 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668445 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 03:38:54.668459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.668475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.668485 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:38:54.668500 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668531 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668538 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668548 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668561 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668580 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.668599 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668625 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.668632 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668642 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:38:54.668660 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.668666 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668676 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 03:38:54.668694 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.668707 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668718 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 03:38:54.668737 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.668744 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668753 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:38:54.668771 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.668777 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668787 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 03:38:54.668804 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:38:54.668811 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668822 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 03:38:54.668840 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.668847 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668856 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.668873 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.668880 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668889 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:38:54.668915 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.668922 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668932 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 03:38:54.668949 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.668956 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668966 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:38:54.668983 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.668990 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.668999 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:38:54.669012 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.669086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.669092 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:38:54.669110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.669135 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.669142 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.669152 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:38:54.669170 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.669177 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.669186 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:38:54.669203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.669210 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.669219 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:38:54.669237 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.669244 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.669253 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:38:54.669266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.669293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.669304 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669319 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.669326 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.669343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.669368 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669375 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.669385 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 03:38:54.669398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.669414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.669424 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:38:54.669438 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669466 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669473 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669483 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669496 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.669526 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669551 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.669558 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669567 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:38:54.669590 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.669598 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669608 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:38:54.669626 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.669633 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669643 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:38:54.669660 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.669667 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669676 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:38:54.669694 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.669706 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669716 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:38:54.669740 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.669747 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669757 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:38:54.669775 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.669782 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669792 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:38:54.669809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.669816 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669825 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:38:54.669843 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.669849 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669859 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:38:54.669876 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.669883 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669892 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:38:54.669914 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.669921 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669930 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:38:54.669943 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.669996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.670014 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.670021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:38:54.670036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.670062 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.670069 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.670079 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:38:54.670096 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.670103 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.670112 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:38:54.670130 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.670137 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.670146 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:38:54.670164 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:38:54.670171 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.670181 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.670194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.670221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.670232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.670254 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.670268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.670294 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670301 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.670311 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 03:38:54.670324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.670339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.670349 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:38:54.670363 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670390 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670397 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670407 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670420 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670436 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.670450 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670475 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.670483 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670492 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:38:54.670510 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.670517 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670526 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:38:54.670543 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.670550 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670560 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:38:54.670580 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.670590 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670601 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:38:54.670628 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.670635 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670644 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:38:54.670662 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.670668 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670678 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:38:54.670695 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.670708 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670718 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:38:54.670737 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.670743 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670753 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:38:54.670770 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.670777 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670787 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:38:54.670805 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.670812 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670821 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 03:38:54.670839 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.670846 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670855 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:38:54.670872 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.670879 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670889 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:38:54.670902 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.670968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.670985 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671016 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671023 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671033 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671046 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.671076 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671102 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.671109 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671118 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 03:38:54.671137 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.671144 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671153 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 03:38:54.671171 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.671177 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671187 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:38:54.671204 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.671211 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671220 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 03:38:54.671238 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.671244 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671254 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 03:38:54.671271 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.671278 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671287 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:38:54.671305 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.671311 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671321 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 03:38:54.671338 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.671345 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671355 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 03:38:54.671372 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.671379 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671389 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 03:38:54.671407 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.671414 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671423 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:38:54.671440 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.671447 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671457 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:38:54.671475 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.671482 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671491 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 03:38:54.671509 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.671516 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671525 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:38:54.671543 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.671549 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671559 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 03:38:54.671572 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.671667 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.671673 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 03:38:54.671707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.671735 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.671742 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.671752 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:38:54.671766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.671781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.671793 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671808 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.671814 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.671828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.671854 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.671861 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.671871 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 03:38:54.671885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.671900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.671910 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:38:54.671925 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.671931 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 03:38:54.671944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.671969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.671977 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.671992 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:38:54.672010 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.672018 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672027 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:38:54.672045 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.672052 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672061 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:38:54.672079 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:38:54.672086 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672096 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:38:54.672109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.672148 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 03:38:54.672163 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672170 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.672184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672209 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:38:54.672217 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672226 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 03:38:54.672240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.672265 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 03:38:54.672279 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:38:54.672313 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672320 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:38:54.672330 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672343 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:38:54.672361 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.672375 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672400 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.672407 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672416 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 03:38:54.672434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.672440 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672450 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 03:38:54.672467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.672474 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672483 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 03:38:54.672500 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:38:54.672507 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672516 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:38:54.672534 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.672541 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672550 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 03:38:54.672567 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.672576 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672590 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 03:38:54.672611 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.672626 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672645 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:38:54.672664 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.672671 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672681 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 03:38:54.672703 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.672710 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672721 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 03:38:54.672739 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.672746 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:38:54.672768 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 03:38:54.672818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.672837 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672843 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 03:38:54.672863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672889 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.672896 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672914 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:38:54.672927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.672948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.672966 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.672992 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673003 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.673026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673066 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:38:54.673074 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673084 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 03:38:54.673099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.673124 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:38:54.673143 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 03:38:54.673170 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:38:54.673177 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:38:54.673194 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 03:38:54.673213 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:38:54.673220 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 03:38:54.673230 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 03:38:54.673248 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:38:54.673255 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:38:54.673265 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 03:38:54.673278 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 03:38:54.673302 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.673319 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673325 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:38:54.673339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.673371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673381 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:38:54.673399 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.673407 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673416 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:38:54.673434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.673441 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673450 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:38:54.673463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.673497 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673512 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673518 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.673536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673562 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673569 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673582 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 03:38:54.673597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.673612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.673622 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:38:54.673637 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673664 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673671 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673681 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673694 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.673732 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673762 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.673770 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673779 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 03:38:54.673797 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.673804 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673813 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 03:38:54.673830 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.673837 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673846 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:38:54.673864 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.673870 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673879 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 03:38:54.673897 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.673904 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673913 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 03:38:54.673930 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.673937 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673946 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 03:38:54.673964 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.673970 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.673979 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 03:38:54.673997 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.674003 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.674013 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:38:54.674030 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.674037 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.674046 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:38:54.674060 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.674104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.674122 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674128 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 03:38:54.674147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674173 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.674180 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674190 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:38:54.674207 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.674214 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674224 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:38:54.674241 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.674248 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674261 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:38:54.674279 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.674286 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674296 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:38:54.674313 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.674320 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674330 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:38:54.674343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.674383 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.674400 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674406 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.674420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674444 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674451 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674495 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.674517 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.674534 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674545 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:38:54.674555 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 03:38:54.674568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:38:54.674600 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:38:54.674616 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674622 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 03:38:54.674636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674661 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.674668 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674678 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 03:38:54.674691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.674724 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.674744 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674754 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.674776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674817 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:38:54.674829 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674846 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 03:38:54.674871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.674908 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 03:38:54.674928 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.674938 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 03:38:54.674970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.675016 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.675029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.675047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:38:54.675069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.675094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.675111 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.675137 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.675147 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.675171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.675217 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675227 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.675238 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 03:38:54.675253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.675269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.675279 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:38:54.675293 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675327 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675335 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675345 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675358 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.675388 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675414 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.675421 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675431 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 03:38:54.675449 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.675456 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675465 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 03:38:54.675482 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.675489 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675499 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 03:38:54.675517 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.675523 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675533 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 03:38:54.675552 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.675559 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675568 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 03:38:54.675592 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:38:54.675601 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675611 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 03:38:54.675629 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:38:54.675636 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675646 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 03:38:54.675663 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:38:54.675670 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675684 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 03:38:54.675708 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:38:54.675716 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675727 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 03:38:54.675745 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.675753 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675764 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 03:38:54.675782 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.675789 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675798 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 03:38:54.675816 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.675822 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675832 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 03:38:54.675849 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.675856 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675865 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 03:38:54.675878 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.675944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.675964 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.675971 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 03:38:54.675986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676010 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.676017 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676027 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 03:38:54.676041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.676071 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.676087 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676093 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.676107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676132 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.676139 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676149 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 03:38:54.676162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.676191 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:38:54.676207 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676213 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:38:54.676228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676253 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.676260 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676269 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 03:38:54.676287 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.676294 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676304 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:38:54.676321 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.676328 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676337 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:38:54.676355 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.676362 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676371 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:38:54.676384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.676422 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676438 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676444 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.676458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676484 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676491 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676501 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 03:38:54.676514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.676544 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:38:54.676559 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676586 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676594 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676603 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676617 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.676647 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676673 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.676680 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676689 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:38:54.676712 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.676720 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676730 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:38:54.676748 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.676755 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676764 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 03:38:54.676781 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.676788 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676798 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:38:54.676815 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.676822 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676848 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:38:54.676867 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.676873 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676883 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 03:38:54.676901 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:38:54.676907 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676917 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 03:38:54.676930 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.676972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.676991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.676998 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 03:38:54.677183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677211 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.677218 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677228 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 03:38:54.677246 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.677252 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677262 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 03:38:54.677279 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.677286 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677295 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 03:38:54.677312 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.677319 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677328 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 03:38:54.677346 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.677352 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677361 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 03:38:54.677379 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.677386 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677395 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 03:38:54.677412 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.677419 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677432 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:38:54.677450 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.677457 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677467 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:38:54.677480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.677533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.677548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677555 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 03:38:54.677569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677607 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:38:54.677616 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677631 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 03:38:54.677645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.677671 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:38:54.677689 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:38:54.677696 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 03:38:54.677712 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 03:38:54.677729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677735 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 03:38:54.677749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677774 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.677794 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:38:54.677811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.677822 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:38:54.677832 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 03:38:54.677849 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.677856 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 03:38:54.677866 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 03:38:54.677883 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:38:54.677893 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 03:38:54.677903 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 03:38:54.677920 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.677926 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 03:38:54.677936 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.677953 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.677959 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:38:54.677969 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.677986 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.677992 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:38:54.678006 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.678024 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.678031 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 03:38:54.678040 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.678058 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:38:54.678064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 03:38:54.678074 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:38:54.678090 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:38:54.678097 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 03:38:54.678106 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 03:38:54.678123 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.678130 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:38:54.678139 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.678156 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:38:54.678163 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 03:38:54.678173 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 03:38:54.678190 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.678197 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 03:38:54.678207 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.678232 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.678238 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:38:54.678248 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.678263 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:38:54.678270 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 03:38:54.678279 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 03:38:54.678296 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 03:38:54.678335 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.678365 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:38:54.678392 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.678420 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 03:38:54.678447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.678474 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:38:54.678506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.678534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:38:54.678562 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.678593 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:38:54.678621 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.678647 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 03:38:54.678674 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 03:38:54.678706 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 03:38:54.678735 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 03:38:54.678763 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 03:38:54.678790 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 03:38:54.678817 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 03:38:54.678843 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.678869 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:38:54.678897 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.678923 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:38:54.678950 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.678978 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:38:54.679004 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.679031 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:38:54.679058 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.679085 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:38:54.679112 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.679138 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:38:54.679165 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.679192 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:38:54.679220 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.679246 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:38:54.679278 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.679305 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:38:54.679331 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.679357 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:38:54.679384 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.679412 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:38:54.679439 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.679467 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:38:54.679495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.679522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:38:54.679548 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.679577 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:38:54.679610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.679637 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:38:54.679664 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.679691 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:38:54.679724 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 03:38:54.679751 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 03:38:54.679777 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.679803 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:38:54.679830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.679857 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:38:54.679883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.679910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:38:54.679937 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.679963 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 03:38:54.679995 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.680022 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:38:54.680048 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.680078 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:38:54.680106 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.680133 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:38:54.680160 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.680187 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:38:54.680217 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680236 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680263 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:38:54.680290 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680307 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680324 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680351 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:38:54.680377 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680394 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:38:54.680480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680557 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:38:54.680590 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680618 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.680644 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680671 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.680707 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680726 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680753 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.680780 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680797 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680825 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.680853 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680879 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.680905 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680932 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:38:54.680958 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.680985 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.681012 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681038 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.681064 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681081 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681107 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:38:54.681133 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681160 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.681186 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681213 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:38:54.681239 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681266 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:38:54.681293 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681322 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:38:54.681348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681367 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681434 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681456 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.681509 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681526 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681570 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.681602 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681629 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.681655 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681691 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.681751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681846 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.681872 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681889 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681906 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681935 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.681985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.682033 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682066 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682130 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682180 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.682240 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682296 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.682342 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682378 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682409 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682439 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682489 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:38:54.682539 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682585 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:38:54.682627 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682645 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682662 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682689 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.682723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:38:54.682843 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682870 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:38:54.682900 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682927 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.682953 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.682980 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.683007 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683024 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.683119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:38:54.683316 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683336 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683363 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:38:54.683389 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683406 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683423 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683467 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:38:54.683514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683548 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683590 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:38:54.683645 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683679 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:38:54.683756 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683783 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.683809 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683844 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.683871 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683888 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683915 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.683941 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683958 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.683984 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.684010 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684036 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.684062 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684088 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:38:54.684115 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684141 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.684178 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684227 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:38:54.684257 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684275 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684304 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:38:54.684332 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684359 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.684386 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684412 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:38:54.684439 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684465 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:38:54.684491 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684517 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:38:54.684545 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684584 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684629 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684689 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.684721 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684738 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684755 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684781 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.684807 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684833 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.684860 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684877 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684901 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684927 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.684953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.684987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:38:54.685072 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685089 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685107 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685124 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685150 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.685176 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685194 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685210 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685232 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685259 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.685304 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685332 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:38:54.685359 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685376 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685393 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685409 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685435 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:38:54.685461 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685487 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:38:54.685513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685573 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.685605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:38:54.685732 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685759 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:38:54.685786 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685813 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:38:54.685839 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685866 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:38:54.685892 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.685909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.686140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.686158 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.686185 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.686212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.686230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.686247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.686263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.686280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.686297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.686314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.686330 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:38:54.686356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:38:54.686392 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.686457 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.686507 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.686557 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.686615 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.686662 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.686736 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 03:38:54.686791 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 03:38:54.686840 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 03:38:54.686889 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.686936 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.686983 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.687033 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.687081 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.687130 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.687178 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.687229 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.687278 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.687326 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.687375 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.687423 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.687472 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.687522 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.687584 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.687640 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.687687 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 03:38:54.687747 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.687795 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.687842 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.687904 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.687953 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.688006 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.688052 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.688103 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.688163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.688212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.688260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.688308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.688356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.688403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.688450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 03:38:54.688498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 03:38:54.688547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 03:38:54.688606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.688655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.688710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.688758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.688806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.688854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.688902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.688951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.688998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.689046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.689095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.689145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.689194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.689242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.689297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.689349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.689395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 03:38:54.689442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.689488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.689538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.689593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.689643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.689696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.689752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.689803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.689862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.689909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.689958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.690010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.690058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.690106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.690154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 03:38:54.690202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 03:38:54.690251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 03:38:54.690313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.690359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.690407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.690457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.690505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.690553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.690611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.690660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.690731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.690781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.690829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.690878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.690946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.690996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.691051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.691103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.691150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 03:38:54.691197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.691243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.691290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.691338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.691402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.691454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.691501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.691551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.691617 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:38:54.691647 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.691718 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.691775 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.691830 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.691903 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.691958 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.692012 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:38:54.692066 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:38:54.692120 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:38:54.692175 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.692229 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.692304 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.692358 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.692413 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.692467 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.692522 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.692578 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.692670 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.692732 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.692787 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.692842 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.692896 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.692950 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.693005 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.693277 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.693335 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:38:54.693390 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.693444 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.693497 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.693551 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.693612 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.693667 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.693729 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.693786 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.693856 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:38:54.693881 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.693937 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.693991 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.694046 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.694108 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.694164 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.694218 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:38:54.694273 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:38:54.694327 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:38:54.694383 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.694438 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.694492 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.694549 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.694612 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.694669 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.694732 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.694788 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.694844 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.694899 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.694956 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.695012 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.695067 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.695122 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.695177 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.695233 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.695297 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:38:54.695355 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.695410 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.695465 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.695521 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.695578 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.695640 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.695695 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.695761 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.695831 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 03:38:54.695854 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.695905 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.695954 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.696005 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.696055 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.696105 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.696161 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:38:54.696211 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:38:54.696261 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:38:54.696310 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.696360 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.696409 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.696462 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.696512 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.696561 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.696619 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.696669 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.696727 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.696777 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.696825 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.696874 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.696923 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.696971 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.697020 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.697069 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.697117 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:38:54.697168 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.697217 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.697265 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.697314 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.697361 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.697410 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.697457 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.697512 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.697576 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 03:38:54.697606 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.697660 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.697717 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.697770 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.697821 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.697872 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.697923 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:38:54.697973 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:38:54.698024 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:38:54.698075 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.698128 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.698179 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.698231 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.698281 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.698332 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.698383 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.698433 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.698485 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.698535 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.698609 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.698666 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.698723 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.698775 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.698827 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.699110 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.699164 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:38:54.699215 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.699266 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.699332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.699383 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.699463 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.699558 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.699650 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.699770 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.699866 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 03:38:54.699889 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 03:38:54.699923 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 03:38:54.699952 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 03:38:54.699979 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 03:38:54.700007 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 03:38:54.700031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.700051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.700063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.700074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.700084 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.700094 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.700103 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:38:54.700112 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:38:54.700122 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:38:54.700131 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.700141 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.700151 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.700160 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.700170 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.700180 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.700189 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.700204 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.700214 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.700223 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.700232 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.700242 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.700251 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.700260 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.700269 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.700278 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.700287 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:38:54.700297 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.700306 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.700314 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.700323 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.700333 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.700342 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.700351 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.700360 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.700370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.700382 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.700391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.700401 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.700756 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.700770 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.700783 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:38:54.700792 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:38:54.700801 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:38:54.700810 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.700819 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.700828 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.700837 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.700846 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.700855 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.700863 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.700872 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.700880 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.700889 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.700898 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.700906 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.700923 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.700932 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.700940 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.700949 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.700957 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:38:54.700965 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.700974 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.700982 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.700990 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.701003 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.701012 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.701021 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.701031 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.701041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.701055 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.701063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.701072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.701080 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.701087 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.701095 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:38:54.701102 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:38:54.701111 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:38:54.701119 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.701127 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.701135 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.701143 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.701152 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.701160 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.701168 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.701176 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.701184 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.701192 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.701199 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.701211 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.701227 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.701242 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.701254 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.701267 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.701281 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:38:54.701295 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.701305 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.701318 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.701331 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.701344 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.701355 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.701368 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.701380 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.701394 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:38:54.701412 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.701426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:38:54.701440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:38:54.701453 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:38:54.701466 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:38:54.701478 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:38:54.701489 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:38:54.701504 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:38:54.701518 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:38:54.701533 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:38:54.701547 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:38:54.701560 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:38:54.701571 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.701585 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.701600 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:38:54.701614 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:38:54.701629 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:38:54.701653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:38:54.701662 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.701671 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:38:54.701679 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:38:54.701687 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:38:54.701696 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:38:54.701713 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:38:54.701727 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:38:54.701741 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:38:54.701756 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:38:54.701771 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:38:54.701786 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:38:54.701796 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:38:54.701804 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:38:54.701812 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:38:54.701820 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:38:54.702151 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 03:38:54.702171 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:38:54.702178 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:38:54.702183 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:38:54.702196 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 03:38:54.702202 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:38:54.702207 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:38:54.702221 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 03:38:54.702231 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:38:54.702294 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.702302 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139635" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:38:54.702318 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:38:54.702341 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 03:38:54.702349 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 03:38:54.702353 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 03:38:54.702357 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 03:38:54.702363 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139635" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:38:54.702377 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:38:54.702386 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:38:54.702391 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:38:54.702404 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.702415 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:38:54.702421 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 03:38:54.702446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.702457 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:38:54.702462 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.702487 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:38:54.702493 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 03:38:54.702497 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 03:38:54.702501 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 03:38:54.702505 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 03:38:54.702509 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 03:38:54.702514 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 03:38:54.702518 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 03:38:54.702524 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139635" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:38:54.702535 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:38:54.702542 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:38:54.702546 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:38:54.702552 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.702558 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:38:54.702562 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:38:54.702592 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:38:54.702600 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.702605 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.702612 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.702616 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:38:54.702637 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:38:54.702645 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:38:54.702650 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:38:54.702655 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:38:54.702662 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "139635" 2019-08-18 03:38:54.702669 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:38:54.702673 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:38:54.702678 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:38:54.702685 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:38:54.702690 wsdl: in serializeType: returning: 139635 2019-08-18 03:38:54.702696 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:38:54.702710 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:38:54.702715 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:38:54.702719 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:38:54.702724 wsdl: in serializeType: returning: 139635 2019-08-18 03:38:54.702729 wsdl: serializeRPCParameters returning: 139635 2019-08-18 03:38:54.702750 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=139635 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 03:38:54.702757 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 03:38:54.702764 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2133"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 03:38:54.702780 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 03:38:54.702785 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=139635 2019-08-18 03:38:54.702799 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 03:38:54.702889 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 03:38:54.702815 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:38:54.702832 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:38:54.702838 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:38:54.702843 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:38:54.702847 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:38:54.702855 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:38:54.702867 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:38:54.702876 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:38:54.702882 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:38:54.702896 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 03:38:54.702908 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:38:54.702917 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:38:54.711110 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:38:54.711156 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:38:54.711174 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 03:38:54.711180 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 03:38:54.711187 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:38:54.711192 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:38:54.711196 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:38:54.711201 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:38:54.711207 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 03:38:54.711241 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 03:38:54.721334 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 03:38:54.721389 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 03:38:54.721396 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:38:54.721403 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:38:54.721408 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:38:54.721414 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:38:54.721420 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:38:54.721426 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:38:54.721431 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:38:54.721437 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:38:46 GMT 2019-08-18 03:38:54.721443 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:38:54.721448 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 03:38:54.721454 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:38:54.721467 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 03:38:54.721501 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 03:38:54.721513 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 03:38:54.721526 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:38:54.721531 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 03:38:54.721537 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 03:38:54.721587 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:38:54.721600 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:38:54.721607 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:38:54.721645 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:38:54.721653 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 01:38:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 03:38:54.721692 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 03:38:54.721702 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 03:38:54.721730 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 03:38:54.721737 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 03:38:54.721862 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 03:38:54.721967 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 03:38:54.721974 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 03:38:54.721983 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 03:38:54.721996 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:38:54.722020 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 03:38:54.722076 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 03:38:54.722106 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:38:54.722118 nusoap_client: got fault 2019-08-18 03:38:54.722126 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 03:38:54.722131 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 03:38:54.722139 nusoap_client: detail =