Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 47.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
454111-0001A602 096 0199 Model turbiny: GT25
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: M-BENZ
 Silnik:
JR T3323
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:51:36 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:51:42.653276 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:51:42.653319 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:51:42.653333 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199633" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:51:42.653347 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:51:42.653356 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:51:42.653364 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:51:42.653376 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:51:42.653384 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:51:42.653390 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:51:42.653407 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:51:42.653415 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:51:42.653432 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:51:42.653438 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:51:42.653443 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:51:42.653447 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:51:42.653451 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:51:42.653461 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:51:42.653474 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:51:42.653483 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:51:42.653489 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:51:42.653494 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:51:42.653502 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:51:42.653510 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:51:42.661046 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:51:42.661072 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:51:42.661086 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:51:42.661094 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:51:42.661099 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:51:42.661104 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:51:42.661108 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:51:42.661148 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:51:42.677924 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:51:42.677943 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:51:42.677950 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:51:42.677956 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:51:42.677961 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:51:42.677966 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:51:42.677971 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:51:42.677977 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:51:42.677983 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:51:42.677988 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:51:36 GMT 2019-02-23 21:51:42.677994 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:51:42.677999 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:51:42.678005 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:51:42.678015 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:51:42.678043 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:51:42.685354 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:51:42.685781 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:51:42.692797 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-23 21:51:42.692901 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:42.692927 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:51:42.693473 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:42.693497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:51:42.693892 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:42.694373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:51:42.700047 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:51:42.700328 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:42.700358 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:51:42.700919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:51:42.701034 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:42.701058 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:42.701503 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:42.701547 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:51:42.702087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:51:42.702206 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:51:42.702242 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:51:42.702829 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:51:42.707337 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:42.707786 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:42.708363 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:51:42.708828 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:42.709451 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:42.709981 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:51:42.710459 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:51:42.710915 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:51:42.711466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:51:42.711601 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 21:51:42.711613 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:51:42.711618 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:51:42.711723 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:51:42.711761 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:51:42.711776 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:51:42.711782 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:51:42.711800 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:51:42.711805 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:51:42.711971 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:51:42.711986 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:51:42.712033 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712042 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:51:42.712062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712094 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.712103 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712117 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:51:42.712138 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.712145 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712156 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:51:42.712172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.712211 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.712228 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.712252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712294 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.712303 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712314 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:51:42.712328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.712359 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:51:42.712377 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712384 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:51:42.712400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712451 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.712460 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712472 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:51:42.712495 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.712503 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712513 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:51:42.712532 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.712538 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712548 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:51:42.712561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.712596 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.712615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712622 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:51:42.712638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712663 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.712671 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712680 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:51:42.712694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.712719 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:51:42.712737 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:51:42.712758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712784 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.712791 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712801 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:51:42.712819 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.712826 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712836 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:51:42.712856 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.712863 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712873 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:51:42.712891 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.712898 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712907 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:42.712920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.712957 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.712975 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.712983 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.712999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713023 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713029 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713071 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:42.713093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:42.713113 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713124 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:51:42.713134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:51:42.713146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:51:42.713170 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:51:42.713186 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713192 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:51:42.713206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713235 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.713242 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713252 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:51:42.713264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.713296 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.713312 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713319 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.713333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713358 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.713365 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713375 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:51:42.713388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.713420 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:51:42.713436 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713442 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:51:42.713461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713487 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.713494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:42.713517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.713542 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.713557 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713563 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.713577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713602 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.713609 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713619 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:51:42.713632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.713656 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:51:42.713671 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713678 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:51:42.713692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713729 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.713736 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713745 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:51:42.713763 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.713769 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713779 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:42.713791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.713818 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:51:42.713832 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713838 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.713852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713876 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.713883 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713892 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:51:42.713905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.713928 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:51:42.713942 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713948 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:51:42.713962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.713986 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.713992 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714001 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:51:42.714020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.714026 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714039 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:42.714052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.714079 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:51:42.714094 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714101 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.714114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714138 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.714145 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714154 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:51:42.714166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.714190 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:51:42.714204 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714210 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:51:42.714223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714246 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.714253 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714262 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:42.714296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.714322 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:51:42.714338 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714344 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.714357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714383 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.714390 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714400 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:51:42.714412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.714437 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:51:42.714451 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714457 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:51:42.714471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714495 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.714502 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714512 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:42.714524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.714548 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.714563 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714569 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.714582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714607 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.714614 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714624 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:51:42.714636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.714660 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:51:42.714675 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714681 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:51:42.714694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714731 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.714738 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714748 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:51:42.714760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.714783 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.714797 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714803 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.714816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714839 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.714846 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714855 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:51:42.714867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.714890 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:51:42.714905 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714910 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:51:42.714924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714947 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.714953 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714963 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:51:42.714974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.714988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.714997 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.715011 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715019 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.715032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715056 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.715062 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715072 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:51:42.715084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.715107 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:51:42.715121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715127 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:51:42.715140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715163 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.715170 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715179 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:51:42.715196 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.715202 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715212 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:51:42.715224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.715251 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.715265 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715271 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.715304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715330 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.715337 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715347 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:51:42.715360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.715385 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:51:42.715399 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715406 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:51:42.715419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.715451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:42.715502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.715530 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.715546 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715553 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.715567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715592 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.715599 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715609 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:51:42.715621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.715646 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:42.715661 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715667 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:51:42.715680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715705 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:51:42.715712 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715721 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:51:42.715734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.715758 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.715773 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715779 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.715793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715816 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715822 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715860 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:42.715881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:42.715898 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715909 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:51:42.715919 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:51:42.715944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.715958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:51:42.715967 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:51:42.715982 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716000 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:51:42.716014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716040 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:51:42.716048 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716058 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:51:42.716070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.716095 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.716110 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716117 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.716130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716153 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716160 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:42.716225 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:42.716243 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716253 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:51:42.716263 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:51:42.716290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:51:42.716342 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:51:42.716358 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716365 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:51:42.716379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.716416 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716431 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:51:42.716452 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.716459 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716468 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:51:42.716487 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.716494 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716503 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:51:42.716524 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.716531 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716542 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:51:42.716565 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.716573 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716583 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:51:42.716600 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.716607 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716617 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:51:42.716634 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.716644 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716654 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:42.716667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.716734 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.716750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716756 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.716773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716802 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.716809 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716819 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:51:42.716832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.716856 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:51:42.716870 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716876 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:51:42.716893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716922 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.716929 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716939 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:51:42.716956 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.716962 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.716972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:42.716989 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.716995 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717007 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:51:42.717020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.717056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.717070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717077 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.717090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717113 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.717124 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:51:42.717146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.717171 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:51:42.717186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717192 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:51:42.717205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.717235 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717245 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:42.717257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.717299 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.717320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717326 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.717340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717365 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.717372 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717382 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:51:42.717395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.717420 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:42.717435 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717441 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:51:42.717454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717479 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.717486 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717495 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:51:42.717513 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.717519 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717529 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:42.717547 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.717554 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717564 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:51:42.717576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.717609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.717624 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717630 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.717644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717669 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.717676 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:51:42.717698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.717736 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:42.717750 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717756 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:42.717769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717793 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.717807 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717816 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:51:42.717834 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.717840 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717850 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:51:42.717866 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.717872 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717882 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:51:42.717898 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.717905 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717914 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:51:42.717931 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.717938 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717947 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:51:42.717959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.717988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.717998 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.718012 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718018 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.718031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718055 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718062 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718072 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:51:42.718084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.718108 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:42.718121 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718149 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718156 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718165 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718178 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718194 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.718207 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718231 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.718237 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718247 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:42.718264 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.718270 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718285 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:51:42.718303 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.718309 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718318 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:51:42.718335 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.718342 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718351 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:51:42.718368 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.718374 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718383 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:51:42.718400 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:51:42.718406 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718416 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:51:42.718432 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.718439 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718448 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.718465 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.718471 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:42.718497 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.718503 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718513 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:51:42.718529 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.718536 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718545 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:51:42.718557 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.718623 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718634 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:42.718648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718672 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.718679 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718689 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:51:42.718705 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.718712 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718721 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:51:42.718738 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.718744 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718754 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:51:42.718770 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.718777 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718786 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:51:42.718798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.718833 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718853 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.718866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718899 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718906 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718915 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:51:42.718928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.718942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.718951 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:42.718964 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718989 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.718996 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719005 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719018 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.719046 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719098 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.719107 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719117 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:51:42.719134 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.719140 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719150 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:51:42.719167 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.719174 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719183 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:51:42.719199 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.719206 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719215 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:51:42.719232 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.719238 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719247 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:51:42.719264 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.719270 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719285 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:51:42.719303 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.719309 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719318 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:42.719335 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.719341 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719350 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:51:42.719367 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.719373 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719382 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:51:42.719399 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.719405 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719414 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:51:42.719431 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.719437 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719446 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:51:42.719458 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.719510 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.719527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.719533 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:42.719547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.719571 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.719578 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.719587 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:51:42.719604 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.719610 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.719619 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:42.719636 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.719642 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.719652 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:51:42.719668 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:42.719675 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.719684 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.719696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.719722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.719731 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.719746 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.719752 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.719765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.719789 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.719796 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.719805 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:51:42.719817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.719832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.719841 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:42.719854 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.719880 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.719887 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.719897 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.719909 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.719924 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.719937 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.719961 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.719968 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.719977 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:51:42.719994 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.720001 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720010 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:51:42.720030 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.720037 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720046 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:51:42.720064 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.720070 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720079 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:51:42.720096 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.720103 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720112 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:51:42.720129 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.720136 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720145 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:51:42.720161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.720168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720176 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:42.720193 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.720200 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720209 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:51:42.720226 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.720232 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720242 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:51:42.720259 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720265 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720278 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:51:42.720297 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.720304 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720313 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:51:42.720330 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.720336 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720345 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:51:42.720357 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.720414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.720429 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720455 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720462 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720472 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.720513 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720537 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.720544 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720554 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:51:42.720571 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.720577 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720586 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:51:42.720608 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.720614 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720623 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:51:42.720640 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.720647 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720656 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:51:42.720673 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.720679 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720689 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:51:42.720705 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.720712 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720721 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:51:42.720738 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.720744 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720753 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:51:42.720770 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.720777 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720786 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:51:42.720803 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.720809 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720819 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:51:42.720835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.720842 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720851 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:51:42.720867 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.720874 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720883 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:51:42.720900 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.720906 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720915 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:51:42.720932 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.720939 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720948 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:42.720965 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.720972 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.720981 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:51:42.720993 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.721054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.721072 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721079 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:51:42.721099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721124 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.721130 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721140 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:51:42.721152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.721176 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.721190 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721196 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.721210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721233 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.721240 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721253 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:51:42.721266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.721307 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:51:42.721323 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721328 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:51:42.721342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721366 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.721373 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721382 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:42.721399 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.721406 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721415 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:51:42.721432 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.721438 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721447 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:51:42.721464 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:42.721470 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721479 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:51:42.721491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.721572 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:51:42.721588 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721595 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.721619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721645 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:42.721652 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721662 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:51:42.721675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.721690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.721699 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:51:42.721713 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:42.721739 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:51:42.721746 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:42.721756 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:51:42.721769 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:42.721785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.721799 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.721824 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.721831 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.721841 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:51:42.721858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.721865 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.721875 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:51:42.721892 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.721899 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.721913 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:51:42.721931 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:51:42.721938 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.721948 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:51:42.721966 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.721973 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.721982 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:51:42.722000 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.722007 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.722016 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:51:42.722034 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.722041 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.722050 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:51:42.722068 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.722074 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.722084 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:51:42.722101 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.722108 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.722118 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:51:42.722135 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.722142 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.722155 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:42.722169 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:51:42.722221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.722239 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722245 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:51:42.722266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722341 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.722351 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722362 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:42.722375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.722405 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.722427 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722433 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.722452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722478 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:51:42.722485 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722494 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:51:42.722511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.722542 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:51:42.722556 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:51:42.722583 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:42.722590 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:51:42.722600 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:51:42.722620 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:51:42.722627 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:51:42.722637 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:51:42.722660 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:42.722667 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:51:42.722677 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:51:42.722690 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:51:42.722726 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.722745 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722751 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:51:42.722773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722800 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.722807 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722816 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:42.722834 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.722840 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722849 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:51:42.722868 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.722875 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722884 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:51:42.722901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.722933 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.722947 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722954 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.722967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.722994 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723001 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723014 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:51:42.723028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.723052 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:51:42.723065 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723099 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723109 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723119 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723132 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.723161 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723185 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.723192 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723201 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:51:42.723218 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.723225 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723234 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:51:42.723251 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.723258 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723267 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:51:42.723290 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.723297 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723306 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:51:42.723323 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.723330 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723339 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:51:42.723356 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.723362 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723375 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:51:42.723393 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.723399 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723409 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:51:42.723439 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.723445 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723455 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:51:42.723473 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.723480 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723490 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:51:42.723502 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.723547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.723565 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723571 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:51:42.723589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723615 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.723622 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723632 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:51:42.723650 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.723657 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723666 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:51:42.723684 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.723690 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723700 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:51:42.723730 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.723736 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723745 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:51:42.723762 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.723768 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723777 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:51:42.723789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.723828 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.723843 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723849 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.723866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723889 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723895 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723931 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:42.723951 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:42.723966 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.723976 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:51:42.723986 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:51:42.723997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:51:42.724020 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:51:42.724034 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724040 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:51:42.724053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724077 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.724084 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724097 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:51:42.724109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.724133 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.724148 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724154 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.724167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724191 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:51:42.724198 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724207 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:51:42.724219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.724242 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:51:42.724256 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724262 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:51:42.724283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724321 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.724329 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:42.724351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.724375 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.724389 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724395 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.724413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724451 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724459 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724469 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:51:42.724482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.724496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.724506 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:51:42.724519 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724546 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724553 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724562 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724575 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.724607 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724632 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.724640 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724650 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:51:42.724668 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.724675 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724684 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:51:42.724702 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.724708 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724735 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:51:42.724753 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.724759 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724769 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:51:42.724785 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.724792 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724801 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:51:42.724818 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:51:42.724824 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724834 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:51:42.724850 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:51:42.724857 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724866 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:51:42.724882 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:51:42.724889 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724898 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:51:42.724915 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:42.724921 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724931 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:51:42.724947 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.724953 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724963 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:51:42.724979 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.724986 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.724995 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:51:42.725012 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.725018 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.725027 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:51:42.725044 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.725050 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.725059 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:51:42.725071 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.725129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.725147 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725153 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:51:42.725173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725197 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.725204 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725214 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:51:42.725226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.725250 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.725282 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725289 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.725304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725329 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.725336 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725346 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:51:42.725358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.725383 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:51:42.725398 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725404 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:42.725417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725442 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.725449 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725458 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:51:42.725475 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.725482 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725497 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:51:42.725515 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.725522 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725531 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:51:42.725549 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.725556 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725565 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:51:42.725578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.725614 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725629 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725636 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.725649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725674 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725681 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725691 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:51:42.725704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.725732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.725742 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:42.725755 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725786 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725794 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725804 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725816 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.725846 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.725877 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725886 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:51:42.725903 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.725909 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725918 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:51:42.725935 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.725941 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725951 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:51:42.725967 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.725974 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.725983 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:51:42.725999 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.726006 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.726015 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:51:42.726032 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.726039 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.726048 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:51:42.726064 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:51:42.726071 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.726084 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:51:42.726097 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.726133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.726149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726155 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:51:42.726168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726192 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.726198 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726208 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:51:42.726225 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.726231 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726240 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:51:42.726257 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.726263 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726295 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:51:42.726323 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.726330 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726339 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:51:42.726357 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.726364 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726373 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:51:42.726391 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.726398 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726407 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:51:42.726424 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.726431 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726440 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:51:42.726458 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.726465 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726474 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:51:42.726486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.726537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.726552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726559 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:51:42.726578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726612 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:42.726620 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:51:42.726642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.726667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:51:42.726683 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:51:42.726690 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:51:42.726701 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:51:42.726730 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726736 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:51:42.726749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726772 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:42.726791 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:51:42.726806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.726816 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:51:42.726826 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:51:42.726842 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.726848 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:51:42.726862 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:51:42.726878 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:51:42.726885 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:51:42.726894 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:51:42.726911 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.726917 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:42.726926 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.726942 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.726948 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:42.726958 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.726974 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.726980 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:42.726990 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.727006 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.727012 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:51:42.727021 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.727037 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:42.727043 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:51:42.727052 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:42.727068 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:51:42.727074 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:51:42.727084 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:51:42.727100 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.727106 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:51:42.727115 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.727131 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:51:42.727137 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:51:42.727146 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:51:42.727163 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.727169 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:51:42.727178 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.727194 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.727201 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:51:42.727214 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.727230 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:51:42.727236 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:51:42.727245 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:51:42.727265 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:51:42.727315 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.727345 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:51:42.727371 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.727398 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:51:42.727423 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.727450 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:51:42.727476 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.727502 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:51:42.727528 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.727554 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:51:42.727579 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:51:42.727605 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:51:42.727631 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:51:42.727657 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:51:42.727685 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:51:42.727723 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:51:42.727749 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.727774 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:51:42.727799 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.727834 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:51:42.727880 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.727913 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:51:42.727938 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.727968 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:51:42.727993 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.728018 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:42.728043 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.728067 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:51:42.728092 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.728117 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:51:42.728142 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.728167 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:51:42.728218 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.728247 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:51:42.728303 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.728367 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:42.728395 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.728421 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:51:42.728447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.728473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:42.728499 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.728525 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:42.728551 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.728576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:42.728606 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.728631 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:51:42.728657 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:51:42.728686 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:51:42.728745 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.728932 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:51:42.728958 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.728982 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:51:42.729007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.729032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:51:42.729074 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.729109 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:51:42.729135 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.729160 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:51:42.729184 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.729209 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:51:42.729234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.729259 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:51:42.729304 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.729332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:51:42.729360 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729378 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729405 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:42.729456 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729477 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729493 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729519 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:42.729544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:42.729645 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729670 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.729701 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729739 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.729764 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729780 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729805 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.729829 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729845 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729870 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.729894 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729919 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.729944 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.729968 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:42.729993 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730018 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.730042 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730067 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.730092 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730109 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730133 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:42.730158 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730183 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.730208 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730232 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:42.730257 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730334 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:42.730362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730413 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730451 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730468 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.730519 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730536 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730552 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730578 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.730607 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730633 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.730659 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730676 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730693 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730731 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.730756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.730868 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730884 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730900 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730915 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.730939 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.730964 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731003 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731062 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.731104 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731145 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.731171 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731188 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731204 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731219 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731246 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:42.731271 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731318 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:51:42.731344 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731360 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731377 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731402 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.731428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:42.731545 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731571 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:51:42.731596 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731628 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.731654 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731679 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.731705 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731734 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731750 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731766 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731796 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.731820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.731987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:51:42.732013 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732029 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732053 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:42.732078 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732094 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732110 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732134 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:42.732158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732174 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:42.732253 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732299 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.732325 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732350 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.732375 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732392 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732417 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.732442 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732463 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732489 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.732514 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732539 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.732570 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732604 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:42.732629 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732658 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.732684 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732713 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:51:42.732738 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732757 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732784 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:51:42.732829 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732856 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.732881 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732908 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:42.732933 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.732972 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:42.732996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733012 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733028 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733044 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.733166 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733182 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733198 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733227 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.733252 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733301 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.733336 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733352 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733369 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733394 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.733419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:51:42.733535 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733551 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733568 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733609 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.733634 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733671 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733726 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.733751 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733775 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:51:42.733800 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733816 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733832 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733853 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733878 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:51:42.733902 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733927 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:51:42.733951 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733968 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.733984 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734008 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.734032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:51:42.734177 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734202 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:51:42.734226 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734251 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:51:42.734280 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734307 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:51:42.734331 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734347 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734363 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734378 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734403 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.734442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:51:42.734590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:51:42.734616 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.734680 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.734742 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.734789 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.734834 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.734879 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:42.734925 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:51:42.734970 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:42.735036 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.735082 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.735128 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.735173 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.735218 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.735264 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.735315 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.735364 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.735455 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.735505 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.735553 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.735601 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.735655 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.735709 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.735774 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.735818 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:42.735862 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.735906 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.735950 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.735996 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.736043 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.736107 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.736151 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.736197 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.736250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.736303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.736349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.736403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.736490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.736539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:42.736602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:51:42.736653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:42.736901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.736947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.736993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.737065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.737113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.737159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.737205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.737251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.737303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.737349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.737395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.737456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.737504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.737555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.737607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.737656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:42.737703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.737761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.737805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.737851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.737897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.737946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.737991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.738036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.738090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.738135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.738180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.738226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.738270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.738321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:42.738366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:51:42.738416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:42.738477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.738523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.738571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.738617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.738663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.738710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.738769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.738815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.738859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.738905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.738950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.738996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.739043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.739093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.739142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.739186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:42.739235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.739284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.739330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.739423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.739474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.739528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.739574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.739621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.739676 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:51:42.739702 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.739760 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.739814 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.739866 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.739924 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.739978 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:42.740030 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:51:42.740116 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:42.740197 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.740252 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.740324 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.740382 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.740435 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.740488 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.740541 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.740593 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.740645 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.740697 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.740750 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.740810 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.740862 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.740936 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.740990 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.741054 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:42.741106 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.741163 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.741248 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.741312 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.741368 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.741427 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.741485 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.741546 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.741609 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:51:42.741634 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.741693 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.741766 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.741818 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.741871 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.741922 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:42.741972 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:51:42.742023 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:42.742073 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.742124 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.742387 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.742449 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.742511 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.742564 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.742617 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.742674 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.742747 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.742798 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.742849 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.742900 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.742950 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.743001 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.743051 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.743102 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:42.743151 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.743202 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.743253 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.743324 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.743377 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.743430 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.743484 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.743536 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.743596 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:51:42.743618 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.743692 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.743755 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.743822 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.743875 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.743942 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:42.743989 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:51:42.744035 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:42.744080 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.744126 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.744172 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.744218 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.744263 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.744330 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.744379 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.744426 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.744473 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.744521 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.744568 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.744616 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.744663 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.744710 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.744769 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.744815 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:42.744861 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.744935 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.744983 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.745028 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.745073 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.745119 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.745169 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.745216 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.745269 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:51:42.745310 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.745366 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.745416 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.745469 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.745519 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.745572 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:51:42.745621 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:51:42.745670 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:51:42.745733 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.745781 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.745852 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.745901 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.745948 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.745996 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.746047 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.746132 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.746182 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.746231 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.746286 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.746334 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.746382 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.746444 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.746494 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.746543 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:51:42.746592 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.746642 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.746729 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.746807 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.746855 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.746902 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.746949 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.746996 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.747047 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:51:42.747064 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:51:42.747091 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:51:42.747118 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:51:42.747144 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:51:42.747168 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:51:42.747185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.747199 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.747207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.747215 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.747223 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.747231 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:51:42.747239 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:51:42.747247 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:51:42.747254 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.747262 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.747269 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.747288 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.747297 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.747309 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.747317 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.747325 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.747333 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.747340 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.747347 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.747355 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.747362 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.747369 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.747376 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.747383 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:51:42.747390 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.747397 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.747404 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.747411 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.747418 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.747448 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.747456 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.747463 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.747471 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.747479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.747487 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.747495 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.747510 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.747517 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:51:42.747525 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:51:42.747533 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:51:42.747541 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.747548 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.747555 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.747563 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.747570 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.747577 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.747584 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.747591 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.747599 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.747606 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.747613 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.747620 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.747627 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.747634 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.747641 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.747648 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:51:42.747675 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.747686 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.747693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.747701 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.747708 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.747716 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.747736 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.747749 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.747768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.747783 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.747796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.747809 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.747816 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.747823 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:51:42.747830 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:51:42.747837 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:51:42.747843 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.747849 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.747856 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.747862 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.747869 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.747876 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.747882 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.747888 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.747895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.747901 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.747908 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.747914 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.747920 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.747926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.747933 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.747940 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:51:42.747947 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.747953 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.747959 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.747966 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.747972 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.747978 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.747984 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.747991 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.747997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:51:42.748004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.748011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:51:42.748018 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:51:42.748024 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:51:42.748031 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:51:42.748037 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:51:42.748043 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:51:42.748050 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:51:42.748056 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:51:42.748062 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:51:42.748068 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:51:42.748074 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.748082 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.748089 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:51:42.748095 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:51:42.748102 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:51:42.748108 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.748114 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:51:42.748120 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:51:42.748131 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:51:42.748138 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:51:42.748144 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:51:42.748150 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:51:42.748156 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:51:42.748163 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:51:42.748169 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:51:42.748175 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:51:42.748182 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:51:42.748188 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:51:42.748194 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:51:42.748200 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:51:42.748435 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:51:42.748452 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:51:42.748457 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:51:42.748461 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:51:42.748468 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:51:42.748472 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:51:42.748476 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:51:42.748485 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:51:42.748493 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:51:42.748537 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.748543 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199633" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:51:42.748556 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:51:42.748576 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:51:42.748583 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:51:42.748587 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:51:42.748590 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:51:42.748596 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199633" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:51:42.748606 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:42.748612 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:42.748616 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:42.748626 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.748634 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:51:42.748639 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:51:42.748661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.748669 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:51:42.748674 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.748696 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:51:42.748702 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:51:42.748706 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:51:42.748709 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:51:42.748713 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:51:42.748717 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:51:42.748737 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:51:42.748741 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:51:42.748747 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199633" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:51:42.748761 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:42.748767 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:42.748771 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:51:42.748777 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.748782 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:51:42.748786 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:51:42.748816 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:51:42.748842 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.748849 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.748854 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.748858 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:51:42.748868 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:51:42.748876 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:51:42.748881 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:51:42.748886 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:51:42.748891 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199633" 2019-02-23 21:51:42.748898 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:51:42.748902 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:51:42.748907 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:51:42.748913 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:51:42.748917 wsdl: in serializeType: returning: 199633 2019-02-23 21:51:42.748923 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:51:42.748930 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:51:42.748934 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:51:42.748938 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:51:42.748942 wsdl: in serializeType: returning: 199633 2019-02-23 21:51:42.748946 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199633 2019-02-23 21:51:42.748963 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199633 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:51:42.748968 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:51:42.748974 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2246"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:51:42.748986 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:51:42.748992 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199633 2019-02-23 21:51:42.749000 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:51:42.749065 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:51:42.749010 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:51:42.749020 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:51:42.749025 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:51:42.749029 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:51:42.749033 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:51:42.749039 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:51:42.749048 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:51:42.749055 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:51:42.749060 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:51:42.749071 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:51:42.749079 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:51:42.749086 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:51:42.756412 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:51:42.756430 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:51:42.756439 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:51:42.756457 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:51:42.756462 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:51:42.756467 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:51:42.756471 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:51:42.756475 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:51:42.756479 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:51:42.756502 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:51:42.765946 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:51:42.765962 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:51:42.765967 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:51:42.765972 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:51:42.765977 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:51:42.765982 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:51:42.765987 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:51:42.765992 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:51:42.765997 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:51:42.766002 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:51:36 GMT 2019-02-23 21:51:42.766007 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:51:42.766016 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:51:42.766021 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:51:42.766028 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:51:42.766048 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:51:42.766056 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:51:42.766065 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:51:42.766069 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:51:42.766073 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:51:42.766102 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:51:42.766112 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:51:42.766117 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:51:42.766137 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:51:42.766143 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:51:36 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:51:42.766168 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:51:42.766178 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:51:42.766195 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:51:42.766201 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:51:42.766289 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:51:42.766409 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:51:42.766415 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:51:42.766422 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:51:42.766431 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:51:42.766471 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:51:42.766529 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:51:42.766849 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:51:42.766866 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:51:42.766873 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:51:42.766877 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:51:42.766881 nusoap_client: detail =