Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 46.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
433352-0052 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1534
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 22 Feb 2019 07:57:04 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-22 08:57:10.607354 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-22 08:57:10.607411 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:57:10.607426 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139638" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-22 08:57:10.607442 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:57:10.607453 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-22 08:57:10.607462 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-22 08:57:10.607477 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-22 08:57:10.607485 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:57:10.607492 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:57:10.607501 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:57:10.607510 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 08:57:10.607521 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 08:57:10.607527 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 08:57:10.607531 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 08:57:10.607536 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 08:57:10.607539 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-22 08:57:10.607551 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:57:10.607564 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:57:10.607572 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 08:57:10.607578 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-22 08:57:10.607583 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-22 08:57:10.607592 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 08:57:10.607600 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 08:57:10.614893 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 08:57:10.614906 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 08:57:10.614916 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-22 08:57:10.614922 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:57:10.614928 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:57:10.614933 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 08:57:10.614937 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-22 08:57:10.614963 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-22 08:57:10.630797 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-22 08:57:10.630819 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-22 08:57:10.630832 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 08:57:10.630842 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 08:57:10.630851 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 08:57:10.630860 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 08:57:10.630870 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 08:57:10.630881 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 08:57:10.630890 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 08:57:10.630900 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 07:57:04 GMT 2019-02-22 08:57:10.630910 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 08:57:10.630920 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-22 08:57:10.630931 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 08:57:10.630945 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-22 08:57:10.630971 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-22 08:57:10.630991 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-22 08:57:10.638210 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.638466 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:57:10.639010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:57:10.645855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:57:10.646048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:57:10.646224 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.646394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.646444 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:57:10.646981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.647018 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:57:10.647562 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.654109 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.654347 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.654586 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.654613 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.655056 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.655892 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:57:10.656061 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:57:10.656404 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.656640 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.656884 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.656923 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.657337 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.657363 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.662022 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 08:57:10.662428 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.662456 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.662909 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:57:10.663680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.663718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:57:10.664568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.664598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.665441 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.665479 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.666429 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.666464 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:57:10.666974 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-22 08:57:10.667481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:57:10.668763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.669458 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:10.669474 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-22 08:57:10.669486 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 08:57:10.669491 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-22 08:57:10.669537 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-22 08:57:10.669576 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 08:57:10.669592 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 08:57:10.669599 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 08:57:10.669618 wsdl: got WSDL URL 2019-02-22 08:57:10.669623 wsdl: Parse WSDL 2019-02-22 08:57:10.669911 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-22 08:57:10.669929 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-22 08:57:10.669982 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-22 08:57:10.670109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670148 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.670159 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670177 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 08:57:10.670205 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.670213 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670225 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 08:57:10.670242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.670293 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.670311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670318 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.670334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670364 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.670375 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670387 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-22 08:57:10.670401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.670430 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-22 08:57:10.670446 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670453 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-22 08:57:10.670468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670526 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.670539 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670556 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 08:57:10.670588 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.670598 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670618 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 08:57:10.670658 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.670672 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670692 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 08:57:10.670729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.670789 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.670818 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-22 08:57:10.670862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670915 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.670929 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.670949 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-22 08:57:10.670980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.671025 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-22 08:57:10.671050 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671066 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-22 08:57:10.671116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671261 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.671282 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671321 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 08:57:10.671371 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.671440 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671669 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 08:57:10.671704 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.671716 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671728 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 08:57:10.671759 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.671767 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671778 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:10.671792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.671831 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.671852 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671860 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.671881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671907 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671914 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.671974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:10.672031 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:10.672050 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672062 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:57:10.672073 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-22 08:57:10.672085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:57:10.672122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 08:57:10.672139 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672146 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-22 08:57:10.672161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672188 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.672195 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672208 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:57:10.672222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.672289 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.672307 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672323 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.672341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672373 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.672382 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672400 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-22 08:57:10.672420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.672447 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-22 08:57:10.672468 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672475 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-22 08:57:10.672490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672515 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.672522 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672532 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:10.672546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.672571 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.672586 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672592 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.672607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672633 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.672640 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672650 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-22 08:57:10.672663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.672688 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-22 08:57:10.672732 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672740 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-22 08:57:10.672757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672784 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.672791 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672802 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 08:57:10.672820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.672827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672838 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:10.672850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.672910 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-22 08:57:10.672927 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672933 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.672948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.672973 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.672981 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673010 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-22 08:57:10.673039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.673081 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-22 08:57:10.673106 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673116 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-22 08:57:10.673149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673194 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.673206 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673224 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 08:57:10.673258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.673270 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673295 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:10.673330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.673382 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-22 08:57:10.673409 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673421 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.673447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673493 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.673504 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673521 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-22 08:57:10.673549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.673589 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-22 08:57:10.673613 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673622 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-22 08:57:10.673643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673683 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.673702 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673718 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:10.673740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.673780 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-22 08:57:10.673803 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673812 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.673925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.673975 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.673986 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674003 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-22 08:57:10.674030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.674071 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-22 08:57:10.674094 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674104 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-22 08:57:10.674127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674167 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.674177 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674193 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:10.674215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.674254 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.674294 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674304 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.674328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674367 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.674378 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674393 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-22 08:57:10.674416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.674456 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 08:57:10.674480 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674490 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-22 08:57:10.674510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674549 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.674559 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674575 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 08:57:10.674596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.674635 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.674658 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674666 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.674690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674735 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.674746 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674762 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-22 08:57:10.674783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.674821 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 08:57:10.674845 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674854 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-22 08:57:10.674876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674914 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.674924 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.674940 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 08:57:10.675063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.675148 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.675173 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675182 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.675212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675252 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.675262 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675285 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-22 08:57:10.675316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.675354 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 08:57:10.675378 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675387 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-22 08:57:10.675411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675451 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.675461 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675477 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-22 08:57:10.675506 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.675514 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675526 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-22 08:57:10.675539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.675569 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.675584 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675590 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.675604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675631 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.675638 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675648 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-22 08:57:10.675661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.675686 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 08:57:10.675702 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675708 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 08:57:10.675723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675747 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.675754 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675779 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:10.675794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.675819 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.675835 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675841 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.675856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675881 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.675888 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675899 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 08:57:10.675911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.675936 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:10.675951 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.675957 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-22 08:57:10.675980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676008 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:57:10.676015 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676025 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 08:57:10.676038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.676063 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.676079 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676085 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.676098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676122 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676128 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676167 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:10.676197 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:10.676215 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676226 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:57:10.676236 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-22 08:57:10.676249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:57:10.676278 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:57:10.676295 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676301 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-22 08:57:10.676324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676352 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:57:10.676359 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676369 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 08:57:10.676393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.676425 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.676441 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676448 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.676463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676487 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676493 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676531 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:10.676552 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:10.676569 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676580 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:57:10.676590 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-22 08:57:10.676602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:57:10.676626 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:57:10.676641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676647 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-22 08:57:10.676671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676698 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.676706 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-22 08:57:10.676735 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.676742 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676752 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-22 08:57:10.676771 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.676778 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676788 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 08:57:10.676806 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.676813 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676823 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 08:57:10.676841 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.676849 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676859 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 08:57:10.676908 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.676917 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676929 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-22 08:57:10.676949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.676956 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.676966 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:10.676979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.677068 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.677086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677092 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.677109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677139 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.677147 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-22 08:57:10.677170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.677205 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-22 08:57:10.677220 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677227 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-22 08:57:10.677241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677267 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.677279 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677290 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 08:57:10.677318 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.677325 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677335 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:10.677353 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.677360 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677370 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 08:57:10.677383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.677422 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.677437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677443 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.677457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677482 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.677491 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677502 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-22 08:57:10.677515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.677540 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-22 08:57:10.677555 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677561 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 08:57:10.677576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677602 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.677609 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677619 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:10.677632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.677657 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.677672 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677678 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.677692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677718 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.677725 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677736 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 08:57:10.677842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.677871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:10.677887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.677893 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 08:57:10.677909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678021 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.678031 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678043 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 08:57:10.678064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.678071 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678082 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:10.678101 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.678108 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678118 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 08:57:10.678222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.678258 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.678279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678286 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.678302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678342 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.678350 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 08:57:10.678374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.678401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:10.678423 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678429 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:10.678445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678470 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.678477 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678488 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 08:57:10.678506 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.678513 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678523 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:57:10.678541 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.678547 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678557 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:57:10.678575 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.678629 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678643 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 08:57:10.678664 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.678672 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678682 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 08:57:10.678695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.678743 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.678759 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678774 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.678789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678815 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.678823 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678833 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-22 08:57:10.678910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.678935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.678997 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:10.679027 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679065 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679073 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679084 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.679134 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679254 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.679263 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679280 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:10.679301 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.679308 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679318 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-22 08:57:10.679489 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.679499 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679510 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-22 08:57:10.679571 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.679579 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679590 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 08:57:10.679666 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.679675 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679687 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-22 08:57:10.679707 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:57:10.679714 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679725 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-22 08:57:10.679743 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.679750 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679760 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.679783 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.679791 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679832 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:10.679854 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.679861 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679872 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:57:10.679894 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.679901 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679911 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:57:10.679927 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.679980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.680002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.680009 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:10.680026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.680052 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.680059 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.680069 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:57:10.680087 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.680094 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.680103 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 08:57:10.680145 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.680154 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.680165 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 08:57:10.680183 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.680190 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.680200 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 08:57:10.680213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.680243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.680255 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.680282 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.680298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.680325 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680332 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.680346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-22 08:57:10.680360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.680381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.680392 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:10.680411 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680442 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680490 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680504 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680518 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.680550 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680581 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.680588 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680603 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 08:57:10.680623 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.680630 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680642 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 08:57:10.680660 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.680667 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680677 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 08:57:10.680701 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.680711 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680722 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 08:57:10.680740 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.680747 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680757 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 08:57:10.680777 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.680785 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680795 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 08:57:10.680818 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.680826 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680836 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:10.680854 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.680861 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680871 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 08:57:10.680891 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.680898 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680909 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 08:57:10.680931 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.680938 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680948 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:57:10.680967 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.680973 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.680984 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:57:10.680996 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.681056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.681076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.681082 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:10.681097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.681126 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.681133 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.681143 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 08:57:10.681167 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.681174 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.681184 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:10.681202 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.681209 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.681219 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 08:57:10.681239 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:10.681246 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.681257 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.681278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.681306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.681317 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.681422 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.681432 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.681452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.681479 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.681486 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.681501 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-22 08:57:10.681597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.681641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.681656 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:10.681672 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.681789 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.681799 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.681812 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.681826 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.681847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.681863 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.681891 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.681898 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.681912 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 08:57:10.681932 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.681942 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.681952 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 08:57:10.681980 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.681988 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.681999 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 08:57:10.682017 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.682024 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.682035 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 08:57:10.682059 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.682067 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.682077 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 08:57:10.682122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.682132 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.682147 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 08:57:10.682172 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.682179 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.682189 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:10.682211 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.682220 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.682230 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 08:57:10.682248 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.682258 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.682268 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 08:57:10.682296 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.682303 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.682320 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-22 08:57:10.682338 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.682345 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.682355 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:57:10.682376 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.682383 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.682397 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:57:10.682418 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.682478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.682500 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.682536 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.682544 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.682554 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.682660 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.682678 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.682695 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.682723 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.682730 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.682743 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-22 08:57:10.682845 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.682854 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.682865 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-22 08:57:10.682883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.682890 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.682900 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 08:57:10.682918 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.682925 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.682935 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-22 08:57:10.683045 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.683054 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683064 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-22 08:57:10.683083 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.683090 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683100 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 08:57:10.683118 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.683125 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683212 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-22 08:57:10.683237 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.683244 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683255 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-22 08:57:10.683278 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.683286 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683297 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-22 08:57:10.683318 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.683329 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683340 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 08:57:10.683358 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.683365 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683374 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 08:57:10.683392 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.683400 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683414 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-22 08:57:10.683433 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.683440 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683450 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:10.683468 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.683474 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683484 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-22 08:57:10.683497 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683653 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.683679 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.683690 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-22 08:57:10.683707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.683733 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.683740 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.683756 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 08:57:10.683769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.683785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.683796 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683811 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.683818 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.683832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.683858 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.683865 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.683875 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-22 08:57:10.683888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.683904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.684002 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 08:57:10.684024 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.684030 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-22 08:57:10.684045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.684072 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.684079 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.684089 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:10.684140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.684149 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.684160 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 08:57:10.684179 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.684186 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.684197 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 08:57:10.684217 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:10.684225 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.684235 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 08:57:10.684248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.684280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.684292 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-22 08:57:10.684307 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.684321 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.684352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.684378 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:10.684385 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.684396 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-22 08:57:10.684415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.684432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.684442 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-22 08:57:10.684456 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:10.684484 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-22 08:57:10.684490 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:10.684500 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-22 08:57:10.684513 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:10.684529 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.684543 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.684575 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.684582 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.684592 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-22 08:57:10.684611 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.684618 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.684628 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-22 08:57:10.684646 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.684653 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.684766 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-22 08:57:10.684786 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:57:10.684794 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.684804 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 08:57:10.684822 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.684829 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.684839 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-22 08:57:10.684857 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.684864 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.684873 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-22 08:57:10.684898 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.684989 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.685002 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:57:10.685023 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.685030 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.685040 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-22 08:57:10.685058 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.685065 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.685075 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-22 08:57:10.685093 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.685099 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.685114 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:10.685127 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:10.685178 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.685196 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685203 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-22 08:57:10.685222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685248 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.685255 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685265 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:10.685285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.685318 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.685333 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685340 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.685358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685385 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:57:10.685392 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685405 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-22 08:57:10.685420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.685445 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-22 08:57:10.685459 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-22 08:57:10.685487 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:10.685494 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 08:57:10.685504 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-22 08:57:10.685522 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:57:10.685529 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-22 08:57:10.685539 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-22 08:57:10.685557 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:10.685564 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 08:57:10.685574 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-22 08:57:10.685587 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-22 08:57:10.685610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.685626 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685632 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 08:57:10.685651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685677 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.685684 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685702 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:10.685720 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.685727 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685737 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 08:57:10.685754 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.685761 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685771 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 08:57:10.685783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.685913 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.685930 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685936 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.685956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.685982 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.685989 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.686124 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-22 08:57:10.686140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.686156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.686166 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 08:57:10.686181 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686246 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686255 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686266 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686284 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686302 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.686326 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686354 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.686361 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686371 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-22 08:57:10.686389 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.686396 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686412 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-22 08:57:10.686433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.686440 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686451 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 08:57:10.686469 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.686476 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686491 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-22 08:57:10.686509 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.686516 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686526 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-22 08:57:10.686544 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.686551 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686561 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-22 08:57:10.686578 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.686585 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686595 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-22 08:57:10.686613 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.686620 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686630 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:57:10.686647 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.686655 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686665 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:57:10.686678 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.686724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.686743 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.686749 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-22 08:57:10.686768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.686793 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.686800 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.686810 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 08:57:10.686829 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.686836 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.686846 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:57:10.686864 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.686871 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.686881 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:57:10.686898 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.686905 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.686915 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 08:57:10.686932 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.686940 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.686950 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 08:57:10.686962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.686992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.687003 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.687018 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.687024 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.687043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.687067 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.687073 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.687087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.687111 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:10.687132 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:10.687149 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.687160 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:57:10.687170 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-22 08:57:10.687182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.687196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:57:10.687206 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 08:57:10.687221 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.687227 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-22 08:57:10.687245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.687271 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.687283 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.687294 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-22 08:57:10.687344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.687370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.688075 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.688097 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688104 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.688120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688153 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 08:57:10.688160 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688171 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-22 08:57:10.688184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.688211 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-22 08:57:10.688226 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688232 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-22 08:57:10.688246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688272 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.688285 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688296 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:10.688309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.688335 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.688350 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688357 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.688376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688405 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688412 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688423 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-22 08:57:10.688436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.688451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.688461 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 08:57:10.688475 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688504 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688511 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688521 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688534 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.688564 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688590 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.688599 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688614 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-22 08:57:10.688633 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.688640 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688651 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-22 08:57:10.688669 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.688675 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688685 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-22 08:57:10.688705 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.688712 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688722 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-22 08:57:10.688740 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.688747 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688757 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-22 08:57:10.688774 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:57:10.688781 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688791 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-22 08:57:10.688809 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:57:10.688815 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688825 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-22 08:57:10.688843 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:57:10.688850 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688860 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-22 08:57:10.688878 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:10.688885 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688895 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-22 08:57:10.688913 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.688919 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688929 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-22 08:57:10.688948 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.688955 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.688964 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-22 08:57:10.688982 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.688989 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.689003 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-22 08:57:10.689021 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.689028 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.689038 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-22 08:57:10.689050 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.689110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.689130 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689137 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-22 08:57:10.689156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689183 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.689190 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689200 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-22 08:57:10.689213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.689239 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.689254 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689260 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.689279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689306 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.689314 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689324 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-22 08:57:10.689337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.689362 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 08:57:10.689377 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689383 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:10.689410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689436 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.689443 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689453 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-22 08:57:10.689472 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.689478 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689488 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:57:10.689506 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.689513 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689523 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:57:10.689541 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.689547 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689557 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 08:57:10.689570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.689607 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.689622 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689628 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.689642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689682 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.689690 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689700 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-22 08:57:10.689717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.689733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.689742 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:10.689756 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.689784 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.689792 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.689802 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.689816 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.689832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.689909 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.689939 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.689946 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.689956 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:10.689975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.689982 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.689991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:10.690014 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.690022 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.690032 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-22 08:57:10.690050 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.690057 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.690072 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 08:57:10.690091 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.690098 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.690108 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:10.690126 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.690132 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.690142 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-22 08:57:10.690160 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 08:57:10.690167 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.690177 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-22 08:57:10.690190 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.690229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.690246 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690252 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-22 08:57:10.690266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690297 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.690305 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690320 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-22 08:57:10.690339 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.690346 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690356 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-22 08:57:10.690374 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.690381 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690391 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-22 08:57:10.690415 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.690421 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690431 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-22 08:57:10.690449 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.690455 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690465 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-22 08:57:10.690483 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.690490 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690500 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-22 08:57:10.690517 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.690524 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690534 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 08:57:10.690552 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.690558 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690568 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 08:57:10.690581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.690633 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.690649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690655 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-22 08:57:10.690674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690700 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:10.690707 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690717 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-22 08:57:10.690730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.690755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 08:57:10.690772 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:10.690779 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-22 08:57:10.690790 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-22 08:57:10.690806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690813 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-22 08:57:10.690827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690855 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:10.690876 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:10.690893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.690904 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:57:10.690914 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-22 08:57:10.690931 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.690938 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-22 08:57:10.690948 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-22 08:57:10.690965 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:10.691081 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-22 08:57:10.691094 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-22 08:57:10.691115 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.691122 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:10.691132 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.691150 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.691156 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:10.691170 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.691189 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.691196 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:10.691206 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.691223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.691230 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-22 08:57:10.691240 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.691257 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:10.691264 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-22 08:57:10.691280 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:10.691299 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:57:10.691306 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-22 08:57:10.691316 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-22 08:57:10.691333 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.691339 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 08:57:10.691562 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.691582 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 08:57:10.691588 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-22 08:57:10.691598 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-22 08:57:10.691616 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.691622 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-22 08:57:10.691632 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.691649 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.691656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:10.691665 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.691682 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:10.691688 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-22 08:57:10.691698 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-22 08:57:10.691715 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-22 08:57:10.691753 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.691782 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-22 08:57:10.691809 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.691835 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-22 08:57:10.691862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.691889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 08:57:10.691915 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.691942 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-22 08:57:10.691969 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.691995 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-22 08:57:10.692022 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-22 08:57:10.692048 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-22 08:57:10.692075 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-22 08:57:10.692101 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-22 08:57:10.692128 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-22 08:57:10.692154 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-22 08:57:10.692181 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.692213 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 08:57:10.692239 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.692265 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 08:57:10.692298 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.692325 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 08:57:10.692351 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.692377 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 08:57:10.692408 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.692434 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:10.692460 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.692487 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:57:10.692513 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.692539 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:57:10.692565 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.692592 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-22 08:57:10.692619 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.692644 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-22 08:57:10.692671 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.692699 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:10.692733 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.692759 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:10.692786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.692813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:10.692840 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.692866 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:10.692892 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.692918 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:10.692949 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.693014 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 08:57:10.693043 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-22 08:57:10.693069 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-22 08:57:10.693099 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.693126 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-22 08:57:10.693152 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.693178 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 08:57:10.693205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.693231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 08:57:10.693258 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.693291 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-22 08:57:10.693318 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.693344 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 08:57:10.693371 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.693397 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 08:57:10.693423 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.693451 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:10.693477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.693505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 08:57:10.693532 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.693551 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.693577 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:10.693603 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.693620 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.693637 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.693663 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:10.693689 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.693711 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.693728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.693745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.693878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:10.693907 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.693933 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.694066 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.694094 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.694119 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.694253 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.694317 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.694371 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.694411 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.694461 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.694509 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.694662 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.694893 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.694992 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:10.695048 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.695096 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.695426 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.695476 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.695723 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.695755 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.695873 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:10.695930 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.695983 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.696037 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696086 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:10.696132 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696190 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:10.696238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696324 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696356 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696390 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696466 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.696572 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696602 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696641 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696688 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.696745 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696793 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.696850 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696881 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.696997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.697051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.697292 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697329 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697545 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697570 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697609 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.697637 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697672 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697689 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697714 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.697741 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697767 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.697793 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697811 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697827 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697844 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697874 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:10.697899 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697925 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:57:10.697951 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697968 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.697984 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698009 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.698035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:10.698153 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698179 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 08:57:10.698205 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698231 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.698262 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698288 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.698314 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698331 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698348 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698364 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698400 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.698427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698571 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 08:57:10.698599 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698616 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698641 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:10.698667 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698684 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698700 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698726 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:10.698752 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698827 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:10.698853 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698879 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.698910 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698936 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.698962 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.698978 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699003 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.699029 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699046 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699072 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.699098 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699124 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.699150 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699176 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:10.699202 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699228 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.699253 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699279 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:10.699305 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699322 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699347 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:10.699373 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699406 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.699432 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699458 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:10.699483 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699510 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:10.699535 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699602 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.699691 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699708 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699725 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699750 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.699776 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699802 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.699828 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699845 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699862 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699887 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.699913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.699980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:10.700031 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700048 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700064 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700080 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700105 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.700131 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700148 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700164 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700181 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700211 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.700237 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700263 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:10.700289 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700306 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700323 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700340 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700366 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:10.700397 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700432 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:57:10.700458 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700476 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700492 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700518 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.700544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:10.700661 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700687 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 08:57:10.700718 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700744 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:10.700770 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700795 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:10.700821 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700838 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700876 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.700928 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.700995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.701012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.701028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.701045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:10.701070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 08:57:10.701097 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.701172 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.701223 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.701273 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.701320 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.701368 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:10.701423 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-22 08:57:10.701471 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:10.701541 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.701590 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.701637 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.701685 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.701732 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.701780 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.701828 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.701875 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.701922 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.701970 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.702019 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.702067 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.702135 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.702188 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.702244 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.702291 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:10.702337 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.702389 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.702437 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.702486 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.702534 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.702603 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.702906 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.702956 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.703012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.703060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.703108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.703157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.703203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.703250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:10.703308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-22 08:57:10.703360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:10.703414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.703462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.703509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.703556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.703602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.703650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.703698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.703746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.703794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.703841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.703889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.703937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.703985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.704037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.704089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.704135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:10.704182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.704228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.704275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.704323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.704370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.704436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.704483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.704532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.704588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.704637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.704684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.704739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.704785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.704833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:10.704881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-22 08:57:10.704933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:10.704981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.705028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.705077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.705123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.705170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.705217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.705265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.705316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.705363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.705417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.705466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.705514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.705563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.705615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.705667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.705714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:10.705761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.705807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.705854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.705902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.705951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.706005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.706053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.706101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.706156 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 08:57:10.706184 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.706246 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.706302 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.706355 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.706422 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.706477 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:10.706531 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:57:10.706585 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:10.706638 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.706692 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.706754 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.706808 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.706861 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.706915 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.706969 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.707022 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.707075 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.707129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.707183 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.707236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.707290 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.707343 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.707401 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.707462 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:10.707515 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.707569 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.707659 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.707719 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.707772 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.707825 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.707878 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.707931 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.708240 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 08:57:10.708266 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.708320 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.708375 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.708435 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.708489 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.708542 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:10.708596 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:57:10.708649 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:10.708703 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.708757 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.708812 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.708865 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.708920 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.708973 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.709028 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.709086 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.709141 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.709195 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.709250 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.709304 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.709357 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.709417 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.709471 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.709526 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:10.709580 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.709633 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.709688 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.709742 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.709795 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.709849 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.709902 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.709955 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.710016 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-22 08:57:10.710038 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.710088 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.710137 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.710185 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.710240 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.710288 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:10.710336 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:57:10.710390 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:10.710439 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.710488 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.710536 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.710585 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.710634 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.710682 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.710730 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.710779 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.710827 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.710877 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.710925 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.710979 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.711027 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.711076 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.711124 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.711172 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:10.711220 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.711275 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.711323 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.711371 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.711425 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.711473 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.711521 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.711568 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.711624 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-22 08:57:10.711645 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.711696 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.711746 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.711796 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.711846 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.711896 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:10.711946 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:57:10.711996 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:10.712046 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.712096 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.712147 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.712197 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.712247 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.712297 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.712352 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.712408 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.712458 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.712509 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.712559 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.712609 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.712659 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.712710 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.712760 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.712810 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:10.712859 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.712908 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.712980 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.713030 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.713080 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.713131 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.713181 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.713231 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.713284 wsdl: current service: Service1 2019-02-22 08:57:10.713301 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-22 08:57:10.713330 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-22 08:57:10.713358 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-22 08:57:10.713389 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-22 08:57:10.713415 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-22 08:57:10.713435 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.713451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.713460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.713720 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.713746 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.713755 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:57:10.713765 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:57:10.713773 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:57:10.713782 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.713791 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.713800 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.713808 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.713817 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.713825 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.713833 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.713841 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.713849 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.713857 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.713866 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.713874 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.713883 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.713891 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.713899 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.713908 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:57:10.713916 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.713924 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.713932 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.713940 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.713948 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.713956 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.713965 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.713973 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.713982 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.713991 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.713998 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.714008 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.714015 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.714023 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:57:10.714032 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:57:10.714040 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:57:10.714048 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.714055 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.714063 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.714070 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.714077 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.714085 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.714092 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.714100 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.714107 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.714115 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.714122 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.714130 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.714138 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.714145 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.714483 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.714493 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:57:10.714501 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.714509 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.714517 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.714524 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.714532 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.714540 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.714547 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.714559 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.714568 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.714577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.714587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.714595 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.714603 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.714611 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:57:10.714618 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:57:10.714626 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:57:10.714633 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.714641 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.714648 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.714656 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.714664 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.714671 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.714678 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.714686 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.714693 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.714700 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.714707 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.714714 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.714722 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.714729 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.714736 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.714747 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:57:10.714756 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.714763 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.714770 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.714777 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.714784 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.714791 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.714798 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.714805 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.714813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:57:10.714822 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.714829 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:10.714837 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:10.714844 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:57:10.714851 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:57:10.714858 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:57:10.714865 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:57:10.714872 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:10.714879 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:10.714890 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:10.714898 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:10.714905 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.714914 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.714925 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:10.714932 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:10.714939 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:57:10.714946 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.714954 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:10.714961 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:10.714968 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:10.714975 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:10.714981 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:10.714988 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:57:10.714995 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:10.715001 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:10.715008 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:10.715015 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:57:10.715022 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:10.715028 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:10.715035 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:10.715042 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:10.715321 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-22 08:57:10.715331 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 08:57:10.715336 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 08:57:10.715341 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 08:57:10.715348 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-22 08:57:10.715352 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 08:57:10.715357 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 08:57:10.715367 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-22 08:57:10.715375 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 08:57:10.715419 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.715427 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139638" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 08:57:10.715442 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 08:57:10.715463 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-22 08:57:10.715470 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-22 08:57:10.715475 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-22 08:57:10.715479 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-22 08:57:10.715486 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139638" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 08:57:10.715496 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:10.715504 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:10.715509 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:10.715521 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.715530 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:10.715535 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-22 08:57:10.715559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.715569 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 08:57:10.715574 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.715598 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 08:57:10.715604 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-22 08:57:10.715609 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-22 08:57:10.715613 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-22 08:57:10.715617 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-22 08:57:10.715621 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-22 08:57:10.715626 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-22 08:57:10.715630 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-22 08:57:10.715637 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "139638" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 08:57:10.715647 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:10.715653 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:10.715657 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:10.715664 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.715670 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 08:57:10.715674 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:10.715698 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 08:57:10.715705 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.715710 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.715716 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.715721 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:57:10.715730 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 08:57:10.715738 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:57:10.715743 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 08:57:10.715748 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 08:57:10.715754 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "139638" 2019-02-22 08:57:10.715762 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:57:10.715766 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 08:57:10.715772 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:57:10.715777 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:57:10.715783 wsdl: in serializeType: returning: 139638 2019-02-22 08:57:10.715789 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 08:57:10.715796 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:57:10.715800 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 08:57:10.715804 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 08:57:10.715809 wsdl: in serializeType: returning: 139638 2019-02-22 08:57:10.715814 wsdl: serializeRPCParameters returning: 139638 2019-02-22 08:57:10.715835 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=139638 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-22 08:57:10.715840 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-22 08:57:10.715846 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6975"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-22 08:57:10.715860 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-22 08:57:10.715866 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=139638 2019-02-22 08:57:10.715877 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-22 08:57:10.715949 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-22 08:57:10.715889 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 08:57:10.715900 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 08:57:10.715905 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 08:57:10.715910 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 08:57:10.715914 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 08:57:10.715921 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:57:10.715929 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:57:10.715937 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 08:57:10.715943 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 08:57:10.715955 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-22 08:57:10.715965 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 08:57:10.715972 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 08:57:10.723520 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 08:57:10.723535 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 08:57:10.723546 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-22 08:57:10.723552 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-22 08:57:10.723557 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:57:10.723562 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:57:10.723566 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 08:57:10.723570 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 08:57:10.723575 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-22 08:57:10.723602 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-22 08:57:10.732759 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-22 08:57:10.732777 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-22 08:57:10.732783 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 08:57:10.732789 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 08:57:10.732795 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 08:57:10.732800 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 08:57:10.732807 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 08:57:10.732812 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 08:57:10.732818 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 08:57:10.732824 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 07:57:04 GMT 2019-02-22 08:57:10.732831 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 08:57:10.732836 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-22 08:57:10.732842 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 08:57:10.732850 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-22 08:57:10.732874 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-22 08:57:10.732884 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-22 08:57:10.732893 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 08:57:10.732898 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-22 08:57:10.732903 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-22 08:57:10.732940 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 08:57:10.732953 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 08:57:10.732959 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 08:57:10.732984 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 08:57:10.732991 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 22 Feb 2019 07:57:04 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-22 08:57:10.733019 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-22 08:57:10.733028 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-22 08:57:10.733049 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-22 08:57:10.733056 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-22 08:57:10.733137 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-22 08:57:10.733230 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-22 08:57:10.733237 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-22 08:57:10.733245 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-22 08:57:10.733254 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 08:57:10.733277 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-22 08:57:10.733333 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-22 08:57:10.733360 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 08:57:10.733372 nusoap_client: got fault 2019-02-22 08:57:10.733380 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-22 08:57:10.733384 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-22 08:57:10.733390 nusoap_client: detail =