Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 46.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-26020 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2694
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:15:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:15:37.916389 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:15:37.916440 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:15:37.916454 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184353" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:15:37.916470 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:15:37.916479 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:15:37.916487 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:15:37.916500 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:15:37.916508 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:15:37.916515 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:15:37.916524 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:15:37.916532 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:15:37.916544 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:15:37.916550 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:15:37.916554 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:15:37.916558 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:15:37.916562 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:15:37.916574 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:15:37.916602 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:15:37.916611 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:15:37.916617 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:15:37.916622 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:15:37.916631 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:15:37.916640 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:15:37.924321 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:15:37.924344 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:15:37.924355 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:15:37.924362 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:15:37.924367 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:15:37.924372 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:15:37.924376 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:15:37.924410 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:15:37.946775 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:15:37.946800 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:15:37.946808 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:15:37.946814 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:15:37.946820 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:15:37.946825 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:15:37.946831 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:15:37.946837 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:15:37.946843 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:15:37.946848 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:15:31 GMT 2019-02-23 22:15:37.946854 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:15:37.946859 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:15:37.946866 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:15:37.946876 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:15:37.946906 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:15:37.954041 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:15:37.954304 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-23 22:15:37.954719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:15:37.961652 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:15:37.961692 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:15:37.962125 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:15:37.962154 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:15:37.962673 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:15:37.962703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:15:37.963050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:15:37.963164 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:15:37.968972 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:15:37.969091 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:15:37.969720 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:15:37.970031 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:15:37.970265 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:15:37.970837 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:15:37.971438 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:15:37.971700 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:15:37.972141 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:15:37.972187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:15:37.976599 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:15:37.977043 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:15:37.977620 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:15:37.978020 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:15:37.978639 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:15:37.979087 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:15:37.979116 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:15:37.979812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:15:37.979959 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 22:15:37.980020 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:15:37.980067 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-02-23 22:15:37.980087 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:15:37.980096 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:15:37.980134 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:15:37.980185 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:15:37.980206 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:15:37.980217 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:15:37.980245 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:15:37.980254 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:15:37.980504 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:15:37.980526 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:15:37.980612 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.980627 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:15:37.980660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.980712 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.980725 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.980750 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:15:37.980786 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.980797 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.980815 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:15:37.980843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.980886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.980907 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:15:37.980934 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.980945 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.980972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981020 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.981031 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:15:37.981073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.981119 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:15:37.981144 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:15:37.981175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981216 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.981229 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981247 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:15:37.981279 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.981290 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981319 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:15:37.981352 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.981364 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981383 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:15:37.981416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.981478 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:15:37.981506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:15:37.981541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981579 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.981592 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981610 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:15:37.981636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.981694 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:15:37.981718 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981725 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:15:37.981740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981769 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.981780 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981798 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:15:37.981829 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.981841 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981857 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:15:37.981889 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.981899 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981918 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:15:37.981952 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.981963 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.981981 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:15:37.982004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.982070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:37.982095 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982105 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.982128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982167 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982178 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:15:37.982281 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:15:37.982322 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982341 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:15:37.982358 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:15:37.982382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:15:37.982436 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:15:37.982463 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982473 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:15:37.982498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982543 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.982555 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982572 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:15:37.982608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.982651 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:37.982677 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982688 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.982711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982754 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.982766 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982784 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:15:37.982808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.982848 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:15:37.982873 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982884 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:15:37.982908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.982959 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.982976 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:15:37.982999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.983042 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:15:37.983067 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983076 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.983100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983141 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.983152 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983167 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:15:37.983190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.983233 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:15:37.983258 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983267 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:15:37.983288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983341 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.983356 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983373 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:15:37.983409 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.983418 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983435 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:15:37.983459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.983509 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:15:37.983536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983546 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.983571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983625 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.983637 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983655 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:15:37.983679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.983723 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:15:37.983748 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983759 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:15:37.983782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983808 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.983815 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983825 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:15:37.983843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.983849 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983867 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:15:37.983893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.983942 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:15:37.983969 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.983980 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.984004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984048 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.984060 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984076 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:15:37.984100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.984143 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:15:37.984168 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984178 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:15:37.984200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984243 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.984254 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984282 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:15:37.984307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.984364 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:15:37.984392 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984410 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.984436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984483 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.984496 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984514 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:15:37.984541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.984598 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:15:37.984623 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984644 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:15:37.984668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.984721 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984736 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:15:37.984757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.984782 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:37.984797 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984803 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.984816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984839 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.984846 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984855 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:15:37.984868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.984891 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:15:37.984905 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984911 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:15:37.984924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984946 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.984953 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984962 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:15:37.984974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.984989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.984998 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:37.985012 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985017 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.985030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985053 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.985060 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:15:37.985081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.985104 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:15:37.985119 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985124 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:15:37.985137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985160 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.985166 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985176 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:15:37.985188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.985211 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:37.985225 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985232 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.985244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985267 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.985274 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985289 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:15:37.985315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.985340 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:15:37.985355 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985361 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:15:37.985374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985403 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.985410 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985421 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:15:37.985439 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.985446 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985455 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:15:37.985476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.985528 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:37.985554 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985561 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.985576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985613 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.985620 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985630 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:15:37.985647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.985691 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:15:37.985718 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985729 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:15:37.985752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985790 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.985801 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:15:37.985835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.985876 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:37.985892 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985898 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.985911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985935 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.985941 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985951 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:15:37.985967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.985982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.985991 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:15:37.986006 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986012 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:15:37.986024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986048 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:15:37.986055 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986064 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:15:37.986076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.986100 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:37.986114 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986120 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.986132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986154 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986160 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986197 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:15:37.986217 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:15:37.986233 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986243 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:15:37.986252 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:15:37.986280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:15:37.986310 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:15:37.986326 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986332 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:15:37.986345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986371 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:15:37.986378 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986388 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:15:37.986406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.986432 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:37.986447 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986453 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.986466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986489 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986495 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986532 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:15:37.986552 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:15:37.986568 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986591 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:15:37.986601 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:15:37.986613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:15:37.986635 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:15:37.986649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986655 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:15:37.986668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986691 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.986698 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986708 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:15:37.986725 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.986731 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986741 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:15:37.986758 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.986764 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986773 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:15:37.986790 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.986796 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986806 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:15:37.986823 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.986829 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986838 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:15:37.986855 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.986861 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986870 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:15:37.986886 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.986893 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986902 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:15:37.986914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.986960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:37.986975 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.986981 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.986994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987017 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.987023 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:15:37.987045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.987069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:15:37.987083 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987088 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:15:37.987101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987124 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.987131 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987140 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:15:37.987157 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.987163 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:15:37.987189 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.987195 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987204 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:15:37.987216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.987247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:15:37.987261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987267 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.987283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987321 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.987330 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:15:37.987352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.987377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:15:37.987392 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987403 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:15:37.987417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987442 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.987449 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987458 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:15:37.987471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.987495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:37.987510 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987516 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.987529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987553 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.987560 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:15:37.987583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.987620 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:15:37.987634 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987640 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:15:37.987653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987676 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.987682 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987691 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:15:37.987708 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.987715 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987724 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:15:37.987741 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.987747 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987756 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:15:37.987768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.987799 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:37.987813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987819 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.987832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987855 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.987862 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:15:37.987883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.987906 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:15:37.987920 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987926 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:15:37.987939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987962 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.987969 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.987978 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:15:37.987995 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.988001 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988010 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:15:37.988026 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.988033 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988042 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:15:37.988058 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.988065 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988074 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:15:37.988091 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.988097 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988107 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:15:37.988119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.988157 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:37.988171 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988177 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.988190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988213 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988220 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988230 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:15:37.988242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.988265 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:15:37.988282 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988326 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988333 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988343 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988356 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.988387 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988417 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.988424 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988434 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:15:37.988451 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.988458 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988468 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:15:37.988485 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.988492 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988501 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:15:37.988518 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.988525 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988535 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:15:37.988552 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.988558 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988568 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:15:37.988598 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:15:37.988605 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988614 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:15:37.988631 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.988637 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988646 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:37.988663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.988669 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988678 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:15:37.988695 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.988701 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988710 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:15:37.988727 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.988733 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988742 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:15:37.988754 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:15:37.988827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.988859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:15:37.988895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988924 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.988931 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988940 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:15:37.988957 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.988964 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.988973 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:15:37.988990 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.988996 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.989005 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:15:37.989022 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.989029 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.989038 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:15:37.989050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.989075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.989085 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.989105 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.989119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.989143 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989149 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.989159 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:15:37.989171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.989186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.989195 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:15:37.989208 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989233 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989240 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989249 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989262 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.989297 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989349 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.989360 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989376 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:15:37.989410 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.989421 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989438 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:15:37.989468 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.989478 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989494 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:15:37.989521 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.989532 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989546 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:15:37.989574 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.989584 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989610 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:15:37.989638 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.989648 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989664 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:15:37.989693 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.989704 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989719 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:15:37.989747 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.989757 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989773 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:15:37.989801 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.989811 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989827 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:15:37.989855 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.989866 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989882 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:15:37.989910 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.989920 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.989936 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:15:37.989958 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:37.990045 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.990072 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.990082 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:15:37.990105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.990145 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.990155 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.990171 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:15:37.990200 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.990210 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.990226 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:15:37.990255 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.990265 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.990280 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:15:37.990321 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:15:37.990333 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.990349 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:37.990371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.990422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.990442 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.990468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.990477 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.990499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.990539 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.990550 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.990565 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:15:37.990598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.990622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.990636 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:15:37.990657 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.990699 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.990709 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.990725 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.990746 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.990770 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.990790 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.990828 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.990838 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.990853 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:15:37.990879 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.990890 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.990906 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:15:37.990937 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.990947 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.990962 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:15:37.990989 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.990999 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.991013 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:15:37.991039 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.991049 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.991063 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:15:37.991089 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.991099 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.991114 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:15:37.991140 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.991150 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.991164 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:15:37.991190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.991201 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.991216 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:15:37.991242 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.991252 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.991266 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:15:37.991294 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.991317 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.991332 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:15:37.991361 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.991373 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.991391 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:15:37.991428 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.991438 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.991453 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:15:37.991474 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:37.991570 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.991608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.991649 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.991659 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.991674 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.991694 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.991719 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.991740 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.991778 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.991788 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.991802 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:15:37.991829 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.991839 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.991853 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:15:37.991879 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.991888 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.991903 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:15:37.991929 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.991939 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.991953 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:15:37.991980 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.991989 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992004 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:15:37.992030 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.992039 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992053 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:15:37.992079 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.992089 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992103 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:15:37.992129 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.992139 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992153 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:15:37.992179 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.992189 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992203 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:15:37.992229 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.992239 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992253 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:15:37.992279 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.992292 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992323 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:15:37.992354 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.992365 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992380 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:15:37.992414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.992424 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992439 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:15:37.992467 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.992477 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992493 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:15:37.992514 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992630 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.992657 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.992666 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:15:37.992688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.992727 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.992737 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.992752 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:15:37.992772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.992796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.992811 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992833 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.992842 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.992862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.992899 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:37.992909 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.992923 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:15:37.992944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.992967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.992982 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:15:37.993004 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.993012 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:15:37.993032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.993069 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.993079 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.993094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:15:37.993120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.993130 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.993144 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:15:37.993173 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.993185 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.993202 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:15:37.993230 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:15:37.993239 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.993254 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:15:37.993275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.993338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.993359 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:15:37.993386 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.993402 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.993427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.993466 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:15:37.993477 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.993493 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:15:37.993516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.993541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.993561 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:15:37.993584 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:15:37.993638 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:15:37.993648 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:15:37.993664 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:15:37.993684 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:15:37.993709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.993732 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.993776 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.993788 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.993804 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:15:37.993832 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.993842 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.993857 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:15:37.993883 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.993892 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.993908 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:15:37.993939 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:15:37.993951 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.993968 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:15:37.993999 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.994010 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.994025 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:15:37.994052 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.994062 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.994077 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:15:37.994107 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.994119 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.994135 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:15:37.994162 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.994172 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.994187 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:15:37.994215 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.994225 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.994240 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:15:37.994266 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.994276 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.994311 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:15:37.994336 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:15:37.994429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.994459 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.994469 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:15:37.994495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.994540 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.994553 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.994571 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:15:37.994595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.994628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.994645 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:37.994668 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.994678 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.994699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.994739 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:15:37.994750 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.994765 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:15:37.994786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.994810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.994825 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:15:37.994848 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:15:37.994895 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:15:37.994907 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:15:37.994925 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:15:37.994956 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:15:37.994968 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:15:37.994986 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:15:37.995029 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:15:37.995041 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:15:37.995057 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:15:37.995081 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:15:37.995120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.995148 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.995159 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:15:37.995183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.995237 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.995249 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.995267 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:15:37.995307 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.995319 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.995336 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:15:37.995369 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.995383 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.995409 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:15:37.995438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.995476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.995498 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.995525 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.995535 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.995560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.995604 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.995616 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.995632 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:15:37.995656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.995683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.995702 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:15:37.995727 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.995773 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.995784 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.995801 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.995823 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.995851 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.995876 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.995923 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.995935 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.995952 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:15:37.995980 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.995990 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.996005 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:15:37.996034 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.996046 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.996076 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:15:37.996108 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.996131 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.996149 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:15:37.996179 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:37.996190 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.996208 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:15:37.996241 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.996252 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.996270 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:15:37.996309 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.996321 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.996340 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:15:37.996370 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.996381 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.996403 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:15:37.996437 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.996449 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.996468 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:15:37.996492 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:37.996568 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.996596 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.996608 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:15:37.996648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.996702 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.996715 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.996732 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:15:37.996764 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.996776 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.996793 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:15:37.996826 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.996837 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.996855 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:15:37.996886 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.996898 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.996916 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:15:37.996946 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.996956 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.996971 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:15:37.996994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.997064 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:37.997088 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997099 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.997125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997167 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997179 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997245 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:15:37.997281 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:15:37.997320 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997339 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:15:37.997358 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:15:37.997382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:15:37.997436 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:15:37.997463 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997474 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:15:37.997499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997543 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.997555 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997574 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:15:37.997608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.997649 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:15:37.997673 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997682 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.997703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997744 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:15:37.997757 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997775 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:15:37.997799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.997843 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:15:37.997869 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997880 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:15:37.997904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997946 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.997959 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.997976 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:15:37.998001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.998027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.998046 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:37.998074 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.998085 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.998110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.998156 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998168 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.998186 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:15:37.998212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.998238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.998256 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:15:37.998280 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998333 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998346 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998375 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998404 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998445 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.998470 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998513 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.998527 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998546 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:15:37.998578 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.998589 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998612 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:15:37.998640 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.998650 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998665 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:15:37.998693 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.998704 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998721 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:15:37.998752 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.998765 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998782 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:15:37.998812 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:15:37.998823 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998838 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:15:37.998865 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:15:37.998875 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998890 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:15:37.998921 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:15:37.998933 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.998951 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:15:37.998983 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:15:37.998994 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.999010 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:15:37.999037 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.999047 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.999063 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:15:37.999093 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.999117 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.999134 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:15:37.999175 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.999185 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.999200 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:15:37.999228 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.999238 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.999254 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:15:37.999276 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:37.999359 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.999381 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999388 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:15:37.999408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999434 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.999441 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999451 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:15:37.999465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.999505 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:37.999532 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999542 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:37.999567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999595 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.999609 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999619 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:15:37.999632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:37.999657 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:15:37.999678 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999688 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:15:37.999713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999758 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.999770 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999789 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:15:37.999821 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.999832 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999848 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:15:37.999877 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:37.999887 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999903 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:15:37.999935 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:37.999948 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:37.999964 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:15:37.999987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.000017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:38.000028 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000044 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.000051 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:15:38.000072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.000118 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000130 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.000149 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:15:38.000174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.000200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:38.000219 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:15:38.000235 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000264 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000274 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000298 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000323 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:38.000378 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:38.000433 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000448 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:15:38.000480 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:38.000492 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000509 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:15:38.000541 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.000552 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000570 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:15:38.000614 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:38.000626 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000645 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:15:38.000680 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.000692 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000709 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:15:38.000741 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.000753 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000770 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:15:38.000799 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:15:38.000810 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000828 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:15:38.000854 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.000922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:38.000950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.000960 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:15:38.000987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001030 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:38.001041 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001057 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:15:38.001081 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.001088 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001098 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:15:38.001115 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.001122 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001132 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:15:38.001149 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:38.001156 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001166 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:15:38.001183 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.001189 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001199 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:15:38.001216 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.001223 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001232 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:15:38.001250 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.001258 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001276 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:15:38.001315 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.001327 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001339 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:15:38.001353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:38.001418 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.001439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001447 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:15:38.001462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001487 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:15:38.001494 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001504 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:15:38.001527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:38.001572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:15:38.001610 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:15:38.001622 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:15:38.001642 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:15:38.001665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001674 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:15:38.001691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001733 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:15:38.001770 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:15:38.001802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.001822 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:15:38.001841 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:15:38.001872 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.001884 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:15:38.001903 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:15:38.001935 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:15:38.001948 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:15:38.001967 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:15:38.002001 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:15:38.002013 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:15:38.002031 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:15:38.002065 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.002076 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:15:38.002095 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.002124 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.002135 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:15:38.002151 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.002190 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:38.002202 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:15:38.002219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:38.002250 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:15:38.002263 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:15:38.002282 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:15:38.002314 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:15:38.002326 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:15:38.002344 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:15:38.002376 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.002387 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:15:38.002414 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.002447 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:15:38.002459 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:15:38.002478 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:15:38.002511 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:38.002523 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:15:38.002542 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:38.002576 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.002589 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:15:38.002607 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.002637 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:15:38.002649 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:15:38.002666 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:15:38.002689 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:15:38.002748 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.002805 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:15:38.002859 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.002908 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:15:38.002960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.003015 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:15:38.003071 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.003120 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:15:38.003170 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.003212 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:15:38.003243 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:15:38.003273 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:15:38.003321 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:15:38.003356 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:15:38.003410 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:15:38.003438 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:15:38.003491 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.003521 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:15:38.003547 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.003575 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:15:38.003622 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.003657 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:15:38.003682 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.003722 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:15:38.003759 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.003787 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:15:38.003832 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.003875 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:15:38.003910 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.003938 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:15:38.003983 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.004016 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:15:38.004043 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.004074 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:15:38.004118 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.004149 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:15:38.004196 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.004229 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:15:38.004256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.004296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:15:38.004347 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.004374 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:15:38.004415 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.004455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:15:38.004484 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.004510 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:15:38.004546 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:15:38.004587 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:15:38.004631 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.004671 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:15:38.004702 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.004729 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:15:38.004775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.004823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:15:38.004877 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.004928 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:15:38.004982 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.005034 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:15:38.005086 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.005139 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:15:38.005188 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.005217 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:15:38.005253 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.005298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:15:38.005342 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005374 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005426 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:15:38.005458 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005475 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005492 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005538 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:15:38.005574 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:15:38.005702 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005800 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.005828 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005853 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.005882 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005900 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005931 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.005956 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.005973 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006001 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.006031 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006058 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.006083 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006109 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:15:38.006137 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006167 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.006193 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006218 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.006247 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006265 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006300 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:15:38.006335 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006364 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.006394 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006427 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:15:38.006453 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006480 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:15:38.006513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006547 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006564 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.006680 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006697 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006714 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006743 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.006774 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006800 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.006825 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006844 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006862 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006893 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.006918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.006988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:15:38.007045 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007061 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007077 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007097 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007128 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.007154 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007187 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.007264 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007296 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:38.007331 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007349 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007371 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007388 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007421 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:15:38.007450 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007501 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:15:38.007528 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007545 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007561 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007590 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.007631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:15:38.007756 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007782 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:15:38.007809 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007840 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:38.007867 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007892 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.007918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007937 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.007976 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.008027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008155 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:15:38.008217 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008234 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008259 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:15:38.008292 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008311 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008333 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008359 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:15:38.008384 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008427 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:15:38.008501 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008526 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.008556 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008587 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.008613 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008629 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008656 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.008687 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008705 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008730 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.008755 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008785 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.008816 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008843 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:15:38.008868 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008893 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.008921 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008952 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:15:38.008977 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.008994 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009021 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:15:38.009052 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009079 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.009104 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009140 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:15:38.009182 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009209 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:15:38.009234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009254 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009302 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009336 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.009466 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009483 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009499 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009550 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.009578 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009605 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.009634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009656 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009674 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.009753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.009939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:15:38.009988 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010017 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010036 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010053 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010079 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.010131 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010170 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010278 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.010337 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010395 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:15:38.010432 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010449 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010467 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010494 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010568 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:15:38.010634 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010688 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:15:38.010734 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010767 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010789 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010816 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.010845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.010969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:15:38.011070 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011122 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:15:38.011172 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011220 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:15:38.011277 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011333 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:15:38.011389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011428 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011459 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011499 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.011595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011683 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:15:38.011876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:15:38.011925 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.012031 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.012135 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.012238 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.012342 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.012453 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:15:38.012548 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:15:38.012654 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:15:38.012759 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.012861 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.012954 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.013054 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.013142 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.013241 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.013351 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.013456 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.013608 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.013711 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.013806 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.013902 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.014000 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.014109 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.014218 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.014311 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:15:38.014406 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.014493 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.014584 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.014677 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.014770 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.014870 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.014958 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.015034 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.015092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.015173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.015258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.015346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.015439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.015536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:15:38.015633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:15:38.015722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:15:38.015882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.015972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.016061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.016153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.016239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.016331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.016428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.016516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.016603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.016699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.016791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.016888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.016964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.017026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.017132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.017220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:15:38.017310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.017378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.017432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.017481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.017528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.017580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.017670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.017721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.017797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.017893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.017983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.018039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.018090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.018137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:15:38.018184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:15:38.018231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:15:38.018292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.018344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.018394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.018449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.018498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.018560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.018608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.018653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.018700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.018747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.018794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.018841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.018890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.018941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.018992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.019038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:15:38.019084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.019129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.019175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.019222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.019270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.019323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.019369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.019422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.019477 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:15:38.019503 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.019562 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.019615 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.019667 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.019720 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.019772 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:15:38.019824 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:15:38.019875 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:15:38.019927 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.019978 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.020029 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.020082 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.020134 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.020185 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.020237 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.020303 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.020357 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.020416 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.020470 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.020524 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.020577 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.020642 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.020693 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.020745 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:15:38.020796 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.020848 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.020906 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.020959 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.021010 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.021061 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.021112 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.021164 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.021223 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:15:38.021246 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.021299 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.021351 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.021409 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.021461 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.021513 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:15:38.021564 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:15:38.021616 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:15:38.021668 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.021783 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.021836 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.021888 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.021940 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.021993 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.022045 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.022096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.022149 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.022202 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.022254 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.022306 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.022358 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.022416 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.022469 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.022521 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:15:38.022573 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.022625 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.022677 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.022729 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.022781 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.022833 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.022885 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.022937 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.022996 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:15:38.023018 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.023066 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.023113 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.023161 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.023208 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.023255 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:15:38.023301 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:15:38.023348 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:15:38.023396 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.023448 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.023495 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.023542 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.023590 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.023637 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.023684 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.023731 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.023777 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.023825 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.023872 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.023919 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.023965 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.024012 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.024060 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.024107 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:15:38.024154 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.024202 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.024249 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.024295 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.024342 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.024389 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.024442 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.024490 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.024544 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:15:38.024566 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.024615 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.024664 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.024713 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.024762 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.024812 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:15:38.024860 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:15:38.024909 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:15:38.024958 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.025008 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.025063 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.025134 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.025218 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.025317 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.025427 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.025523 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.025634 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.025736 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.025835 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.025935 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.026034 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.026135 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.026232 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.026345 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:15:38.026441 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.026542 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.026632 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.026745 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.026812 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.026906 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.026971 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.027036 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.027118 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:15:38.027136 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:15:38.027177 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:15:38.027227 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:15:38.027280 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:15:38.027342 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:15:38.027369 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.027392 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.027418 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.027436 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.027452 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.027467 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:15:38.027483 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:15:38.027498 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:15:38.027509 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.027518 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.027526 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.027534 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.027542 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.027550 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.027558 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.027566 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.027574 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.027582 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.027589 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.027598 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.027605 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.027616 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.027625 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.027633 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:15:38.027640 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.027648 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.027655 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.027663 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.027671 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.027678 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.027698 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.027706 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.027714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.027723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.027730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.027738 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.027746 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.027754 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:15:38.027767 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:15:38.027782 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:15:38.027797 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.027811 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.027826 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.027840 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.027855 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.027869 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.027883 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.027898 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.027912 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.027927 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.027941 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.027956 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.027966 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.027979 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.027993 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.028007 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:15:38.028021 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.028034 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.028049 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.028064 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.028078 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.028087 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.028095 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.028103 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.028110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.028119 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.028126 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.028135 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.028147 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.028159 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:15:38.028173 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:15:38.028186 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:15:38.028198 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.028212 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.028224 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.028238 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.028251 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.028264 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.028276 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.028289 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.028301 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.028314 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.028327 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.028340 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.028352 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.028364 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.028376 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.028389 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:15:38.028421 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.028435 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.028449 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.028463 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.028476 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.028490 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.028502 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.028514 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.028527 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:15:38.028542 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.028555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:15:38.028568 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:15:38.028594 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:15:38.028606 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:15:38.028619 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:15:38.028632 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:15:38.028645 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:15:38.028658 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:15:38.028671 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:15:38.028684 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:15:38.028697 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.028721 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.028733 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:15:38.028744 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:15:38.028756 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:15:38.028768 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.028780 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:15:38.028793 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:15:38.028805 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:15:38.028818 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:15:38.028830 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:15:38.028841 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:15:38.028853 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:15:38.028865 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:15:38.028877 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:15:38.028889 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:15:38.028902 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:15:38.028913 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:15:38.028924 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:15:38.028935 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:15:38.029036 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:15:38.029050 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:15:38.029058 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:15:38.029066 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:15:38.029078 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:15:38.029086 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:15:38.029093 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:15:38.029106 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:15:38.029120 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:15:38.029169 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.029180 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184353" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:15:38.029201 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:15:38.029236 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:15:38.029246 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:15:38.029254 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:15:38.029260 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:15:38.029268 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184353" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:15:38.029284 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:15:38.029294 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:15:38.029315 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:15:38.029330 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.029344 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:15:38.029353 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:15:38.029391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:38.029427 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:15:38.029437 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:38.029481 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:15:38.029492 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:15:38.029499 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:15:38.029507 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:15:38.029515 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:15:38.029522 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:15:38.029530 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:15:38.029538 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:15:38.029549 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184353" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:15:38.029568 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:15:38.029580 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:15:38.029600 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:15:38.029612 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.029623 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:15:38.029631 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:15:38.029674 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:15:38.029699 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.029707 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.029717 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.029725 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:15:38.029739 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:15:38.029753 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:15:38.029761 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:15:38.029770 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:15:38.029781 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184353" 2019-02-23 22:15:38.029794 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:15:38.029801 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:15:38.029810 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:15:38.029821 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:15:38.029829 wsdl: in serializeType: returning: 184353 2019-02-23 22:15:38.029840 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:15:38.029852 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:15:38.029859 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:15:38.029866 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:15:38.029874 wsdl: in serializeType: returning: 184353 2019-02-23 22:15:38.029881 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184353 2019-02-23 22:15:38.029955 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184353 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:15:38.029965 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:15:38.029976 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5069"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:15:38.029999 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:15:38.030009 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184353 2019-02-23 22:15:38.030023 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:15:38.030134 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:15:38.030038 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:15:38.030055 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:15:38.030064 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:15:38.030071 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:15:38.030077 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:15:38.030088 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:15:38.030103 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:15:38.030115 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:15:38.030124 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:15:38.030145 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:15:38.030158 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:15:38.030170 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:15:38.037857 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:15:38.037871 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:15:38.037881 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:15:38.037886 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:15:38.037891 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:15:38.037896 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:15:38.037900 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:15:38.037904 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:15:38.037908 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:15:38.037934 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:15:38.047967 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:15:38.047983 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:15:38.047989 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:15:38.047995 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:15:38.048000 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:15:38.048005 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:15:38.048010 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:15:38.048019 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:15:38.048024 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:15:38.048030 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:15:31 GMT 2019-02-23 22:15:38.048129 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:15:38.048140 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:15:38.048149 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:15:38.048161 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:15:38.048191 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:15:38.048200 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:15:38.048213 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:15:38.048217 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:15:38.048322 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:15:38.048353 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:15:38.048364 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:15:38.048369 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:15:38.048384 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:15:38.048390 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:15:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:15:38.048418 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:15:38.048500 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:15:38.048525 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:15:38.048535 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:15:38.048710 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:15:38.048799 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:15:38.048806 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:15:38.048813 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:15:38.048903 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:15:38.048938 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:15:38.049027 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:15:38.049048 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:15:38.049059 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:15:38.049066 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:15:38.049070 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:15:38.049075 nusoap_client: detail =