Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 46.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-11030 Model turbiny: CT12
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3503
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 06:05:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 07:05:20.423485 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 07:05:20.423529 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:05:20.423542 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203266" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 07:05:20.423557 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:05:20.423566 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 07:05:20.423573 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 07:05:20.423586 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 07:05:20.423594 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:05:20.423600 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:05:20.423608 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 07:05:20.423617 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 07:05:20.423627 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 07:05:20.423633 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 07:05:20.423637 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 07:05:20.423642 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 07:05:20.423645 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 07:05:20.423655 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:05:20.423669 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:05:20.423677 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 07:05:20.423683 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 07:05:20.423688 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 07:05:20.423696 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 07:05:20.423704 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 07:05:20.430913 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 07:05:20.430937 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 07:05:20.430954 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 07:05:20.430964 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:05:20.430976 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:05:20.430984 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 07:05:20.430991 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 07:05:20.431027 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 07:05:20.448289 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 07:05:20.448330 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 07:05:20.448349 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:05:20.448361 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 07:05:20.448372 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 07:05:20.448383 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 07:05:20.448393 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 07:05:20.448405 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 07:05:20.448416 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 07:05:20.448427 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 06:05:18 GMT 2019-02-20 07:05:20.448437 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 07:05:20.448447 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 07:05:20.448459 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 07:05:20.448476 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 07:05:20.448517 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 07:05:20.455708 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 07:05:20.456120 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 07:05:20.463118 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-20 07:05:20.463850 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:05:20.464262 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:05:20.464571 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.464802 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.464827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:05:20.465160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:05:20.470288 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:05:20.470917 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.471050 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:05:20.471632 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:05:20.471983 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:05:20.472523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:05:20.472655 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.472684 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.473121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.473145 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.473589 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.473619 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.477407 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:05:20.477810 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.477843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 07:05:20.478191 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:05:20.478674 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.478706 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 07:05:20.479237 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 07:05:20.479878 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 07:05:20.480338 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-02-20 07:05:20.480797 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.480827 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 07:05:20.481260 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 07:05:20.481282 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 07:05:20.481291 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 07:05:20.481410 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 07:05:20.481455 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 07:05:20.481474 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 07:05:20.481483 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 07:05:20.481504 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 07:05:20.481511 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 07:05:20.481711 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 07:05:20.481729 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 07:05:20.481792 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.481805 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 07:05:20.481834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.481881 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.481894 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.481916 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:05:20.481949 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.481960 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.481977 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:05:20.482002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.482061 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.482086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482096 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.482121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482165 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.482176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482192 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 07:05:20.482215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.482257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 07:05:20.482290 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482300 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 07:05:20.482323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482363 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.482374 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482390 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:05:20.482420 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.482431 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482447 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:05:20.482551 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.482564 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482582 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 07:05:20.482610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.482676 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.482702 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482711 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 07:05:20.482737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482784 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.482796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482812 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 07:05:20.482834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.482880 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 07:05:20.482910 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.482920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 07:05:20.482976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483025 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.483036 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483052 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 07:05:20.483081 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.483092 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483111 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 07:05:20.483147 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.483161 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483181 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 07:05:20.483218 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.483232 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483252 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:05:20.483289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.483361 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.483389 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483399 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.483423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483472 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:05:20.483569 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:05:20.483597 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483614 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:05:20.483630 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 07:05:20.483651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:05:20.483691 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 07:05:20.483715 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483725 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 07:05:20.483757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483802 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.483812 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483829 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:05:20.483850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.483891 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.483914 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483925 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.483946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.483986 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.483996 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484012 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 07:05:20.484034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.484075 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 07:05:20.484099 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484108 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 07:05:20.484130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484169 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.484180 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484196 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:05:20.484217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.484257 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.484288 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484298 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.484320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484360 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.484371 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484387 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 07:05:20.484409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.484448 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 07:05:20.484473 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484483 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 07:05:20.484505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484544 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.484555 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484571 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:05:20.484602 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.484613 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484629 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:05:20.484651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.484700 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 07:05:20.484724 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484734 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.484756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484796 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.484807 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484823 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 07:05:20.484845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.484888 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 07:05:20.484911 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484921 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 07:05:20.484943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.484983 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.484995 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485011 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:05:20.485042 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.485053 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485074 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:05:20.485096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.485146 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 07:05:20.485175 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485190 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.485221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485269 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.485288 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485306 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 07:05:20.485331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.485377 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 07:05:20.485405 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485416 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 07:05:20.485442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485488 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.485500 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485518 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:05:20.485543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.485590 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 07:05:20.485619 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485630 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.485654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485700 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.485713 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485730 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 07:05:20.485754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.485800 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 07:05:20.485828 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485839 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 07:05:20.485864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485910 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.485923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485940 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:05:20.485964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.485991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.486011 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.486039 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486050 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.486074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486121 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.486133 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486151 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 07:05:20.486175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.486220 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 07:05:20.486249 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486260 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 07:05:20.486292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486338 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.486351 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486369 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 07:05:20.486394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.486441 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.486468 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486479 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.486504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486547 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.486560 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486577 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 07:05:20.486601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.486647 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 07:05:20.486675 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486686 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 07:05:20.486712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486757 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.486770 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486788 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 07:05:20.486813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.486859 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.486887 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486899 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.486925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.486971 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.486984 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487002 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 07:05:20.487027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.487075 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 07:05:20.487103 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487114 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 07:05:20.487139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487185 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.487197 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487215 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 07:05:20.487249 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.487260 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487285 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 07:05:20.487312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.487366 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.487394 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487404 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.487430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487478 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.487491 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487509 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 07:05:20.487534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.487580 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 07:05:20.487609 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487620 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:05:20.487645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.487703 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487721 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:05:20.487746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.487793 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.487821 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487832 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.487857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487903 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.487916 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487934 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:05:20.487960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.487987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.488008 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:05:20.488035 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488046 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 07:05:20.488071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488117 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:05:20.488130 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488148 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 07:05:20.488174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.488219 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.488247 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488258 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.488291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488336 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488348 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488457 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:05:20.488496 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:05:20.488529 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488548 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:05:20.488568 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 07:05:20.488592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:05:20.488639 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:05:20.488667 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488679 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 07:05:20.488703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488751 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:05:20.488764 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488783 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 07:05:20.488807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.488854 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.488881 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488893 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.488918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488963 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.488975 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489044 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:05:20.489083 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:05:20.489115 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489135 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:05:20.489154 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 07:05:20.489178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:05:20.489224 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:05:20.489252 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489263 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 07:05:20.489297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489346 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.489359 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489377 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 07:05:20.489411 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.489424 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489442 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 07:05:20.489476 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.489488 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489506 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 07:05:20.489540 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.489552 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489569 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:05:20.489602 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.489614 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489632 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 07:05:20.489665 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.489677 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489694 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 07:05:20.489727 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.489739 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489757 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:05:20.489782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.489873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.489902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489913 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.489939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.489986 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.489998 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 07:05:20.490041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.490089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 07:05:20.490117 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490128 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 07:05:20.490153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490199 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.490212 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490230 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 07:05:20.490263 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.490282 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490302 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:05:20.490335 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.490347 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490365 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:05:20.490390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.490451 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.490479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490489 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.490515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490560 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.490574 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490592 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 07:05:20.490617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.490666 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 07:05:20.490694 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490704 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:05:20.490730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490777 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.490790 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490808 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:05:20.490833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.490880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.490908 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490919 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.490945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.490992 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.491004 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:05:20.491048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.491096 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:05:20.491125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491135 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 07:05:20.491160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491206 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.491218 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491236 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 07:05:20.491290 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.491304 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491323 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:05:20.491359 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.491372 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491391 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:05:20.491417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.491480 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.491508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491519 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.491546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491606 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.491619 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491637 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 07:05:20.491663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.491710 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:05:20.491739 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491749 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 07:05:20.491775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491822 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.491834 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491853 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:05:20.491885 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.491897 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491915 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:05:20.491947 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.491959 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.491977 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:05:20.492011 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.492023 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.492041 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:05:20.492073 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.492085 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.492103 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:05:20.492128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.492181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.492202 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.492231 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.492242 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.492268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.492325 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492337 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.492355 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 07:05:20.492381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.492408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.492429 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 07:05:20.492455 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492508 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492521 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492539 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492564 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.492621 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492668 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.492681 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492699 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:05:20.492732 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.492744 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492763 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 07:05:20.492796 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.492808 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492826 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 07:05:20.492860 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.492873 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492891 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 07:05:20.492924 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.492936 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.492954 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 07:05:20.492988 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:05:20.493000 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.493018 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 07:05:20.493051 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.493063 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.493081 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.493114 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.493126 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.493143 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:05:20.493176 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.493188 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.493206 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:05:20.493238 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.493250 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.493268 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:05:20.493302 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.493390 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.493425 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.493436 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 07:05:20.493463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.493509 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.493522 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.493540 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:05:20.493573 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.493585 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.493603 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:05:20.493637 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.493650 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.493956 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:05:20.493999 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.494012 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.494031 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 07:05:20.494058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.494105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.494128 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494158 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.494168 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.494193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.494234 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494246 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.494262 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 07:05:20.494293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.494320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.494339 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 07:05:20.494362 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494409 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494421 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494438 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494461 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494489 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.494515 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494559 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.494570 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494587 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:05:20.494617 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.494629 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494648 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 07:05:20.494678 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.494689 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494705 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:05:20.494734 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.494745 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494761 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 07:05:20.494792 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.494803 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494823 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:05:20.494856 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.494867 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494883 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:05:20.494913 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.494925 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494942 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:05:20.494972 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.494983 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.494999 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 07:05:20.495028 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.495039 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.495055 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 07:05:20.495084 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.495094 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.495111 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:05:20.495140 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.495150 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.495167 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:05:20.495189 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.495294 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.495326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.495337 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 07:05:20.495361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.495403 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.495415 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.495431 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:05:20.495463 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.495476 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.495496 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:05:20.495530 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.495542 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.495558 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:05:20.495587 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:05:20.495598 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.495614 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.495637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.495683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.495700 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.495725 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.495735 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.495758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.495800 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.495811 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.495828 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 07:05:20.495851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.495877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.495893 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 07:05:20.495916 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.495961 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.495973 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.495989 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.496012 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.496039 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.496062 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.496106 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.496117 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.496271 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:05:20.496324 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.496336 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.496353 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 07:05:20.496391 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.496407 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.496426 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 07:05:20.496457 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.496468 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.496531 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 07:05:20.496568 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.496579 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.496596 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:05:20.496630 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.496641 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.496663 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:05:20.496786 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.496801 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.496823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:05:20.496864 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.496879 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.496903 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 07:05:20.496984 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.496997 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.497021 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 07:05:20.497053 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497064 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.497081 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 07:05:20.497192 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.497206 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.497227 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:05:20.497264 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.497281 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.497298 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:05:20.497345 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.497417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.497440 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497477 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497486 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497498 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497511 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497529 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.497543 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497571 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.497578 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497588 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 07:05:20.497607 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.497614 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497624 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 07:05:20.497642 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.497649 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497658 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 07:05:20.497676 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.497683 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497693 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 07:05:20.497711 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.497717 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497727 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 07:05:20.497745 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.497752 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497762 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 07:05:20.497779 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.497786 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497795 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 07:05:20.497813 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.497820 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497829 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 07:05:20.497847 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.497854 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497864 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 07:05:20.497881 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.497888 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497897 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 07:05:20.497915 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.497922 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497932 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 07:05:20.497949 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.497956 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.497965 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 07:05:20.497983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.497990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.498000 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:05:20.498017 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.498024 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.498034 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 07:05:20.498047 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.498136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.498163 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498170 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 07:05:20.498194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498221 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.498229 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498239 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 07:05:20.498253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.498279 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.498300 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498307 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.498322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498348 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.498356 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498371 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 07:05:20.498384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.498410 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 07:05:20.498429 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498437 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 07:05:20.498452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498479 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.498486 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498496 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:05:20.498514 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.498520 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498530 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:05:20.498548 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.498554 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498564 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:05:20.498581 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:05:20.498588 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498597 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 07:05:20.498610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.498648 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 07:05:20.498663 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498670 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.498689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498715 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:05:20.498722 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498732 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 07:05:20.498745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.498760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.498770 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 07:05:20.498784 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:05:20.498811 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 07:05:20.498818 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:05:20.498828 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 07:05:20.498840 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:05:20.498857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.498871 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.498896 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.498903 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.498913 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 07:05:20.498931 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.498937 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.498951 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 07:05:20.498970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.498977 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.498986 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 07:05:20.499004 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 07:05:20.499010 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.499021 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 07:05:20.499038 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.499044 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.499054 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 07:05:20.499072 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.499078 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.499088 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 07:05:20.499105 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.499112 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.499121 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:05:20.499139 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.499146 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.499155 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 07:05:20.499172 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.499179 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.499189 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 07:05:20.499206 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.499213 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.499222 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:05:20.499235 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 07:05:20.499287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.499311 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499318 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 07:05:20.499337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499362 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.499370 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499380 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:05:20.499393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.499420 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.499440 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499447 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.499465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499490 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:05:20.499497 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499507 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 07:05:20.499521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.499546 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 07:05:20.499559 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 07:05:20.499585 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:05:20.499593 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 07:05:20.499602 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 07:05:20.499620 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:05:20.499627 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 07:05:20.499637 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 07:05:20.499654 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:05:20.499661 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 07:05:20.499670 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 07:05:20.499683 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 07:05:20.499708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.499723 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499729 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 07:05:20.499747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499773 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.499780 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:05:20.499808 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.499815 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499824 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 07:05:20.499841 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.499848 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499858 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 07:05:20.499871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.499905 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.499920 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499926 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.499940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499964 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.499971 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.499981 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 07:05:20.499994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.500019 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 07:05:20.500033 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500064 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500071 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500082 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.500125 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500150 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.500158 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500167 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 07:05:20.500185 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.500192 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500202 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 07:05:20.500219 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.500226 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500236 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 07:05:20.500253 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.500260 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500270 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 07:05:20.500287 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.500298 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500313 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 07:05:20.500331 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.500338 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500348 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 07:05:20.500365 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.500372 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500382 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 07:05:20.500399 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.500405 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500415 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 07:05:20.500438 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.500446 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500456 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 07:05:20.500470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.500517 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.500535 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500541 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 07:05:20.500560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500585 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.500592 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500602 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 07:05:20.500621 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.500628 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500637 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:05:20.500655 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.500661 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500671 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:05:20.500688 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.500695 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500704 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:05:20.500721 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.500728 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500738 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 07:05:20.500751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.500793 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.500809 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500815 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.500833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500857 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500863 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500901 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:05:20.500922 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:05:20.500938 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500949 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:05:20.500959 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 07:05:20.500972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.500986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 07:05:20.500996 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 07:05:20.501011 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501017 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 07:05:20.501030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501055 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.501062 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501076 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 07:05:20.501090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.501115 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.501130 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501136 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.501150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501175 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:05:20.501182 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501192 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 07:05:20.501205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.501230 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 07:05:20.501244 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501250 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 07:05:20.501264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501288 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.501300 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501311 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:05:20.501325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.501350 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.501365 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501372 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.501389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501415 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501424 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501437 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 07:05:20.501450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.501465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.501475 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 07:05:20.501489 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501516 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501523 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501533 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.501575 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501601 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.501608 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501618 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 07:05:20.501636 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.501643 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501652 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 07:05:20.501670 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.501676 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501692 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 07:05:20.501711 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.501717 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501727 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 07:05:20.501745 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.501752 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501761 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 07:05:20.501779 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:05:20.501786 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501795 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 07:05:20.501812 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:05:20.501819 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501829 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 07:05:20.501846 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 07:05:20.501853 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501862 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 07:05:20.501880 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:05:20.501887 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501897 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 07:05:20.501914 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.501920 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501930 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 07:05:20.501947 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.501954 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501963 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 07:05:20.501981 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.501987 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.501997 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 07:05:20.502014 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.502021 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.502031 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 07:05:20.502043 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.502106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.502125 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502131 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 07:05:20.502152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502177 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.502185 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502195 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 07:05:20.502208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.502233 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.502248 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502254 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.502268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502292 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.502304 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502315 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 07:05:20.502328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.502354 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 07:05:20.502369 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502375 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 07:05:20.502389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502413 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.502421 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502440 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 07:05:20.502460 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.502466 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502476 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 07:05:20.502494 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.502501 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502511 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 07:05:20.502529 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.502535 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502545 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 07:05:20.502558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.502596 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502611 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502618 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.502632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502657 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502664 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502674 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 07:05:20.502687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.502703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.502712 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 07:05:20.502726 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502758 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502766 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502776 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502789 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502807 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.502821 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502845 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.502852 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 07:05:20.502880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.502886 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502896 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 07:05:20.502913 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.502920 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502929 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 07:05:20.502947 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.502954 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502963 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 07:05:20.502980 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.502987 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.502997 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 07:05:20.503014 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.503021 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.503034 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 07:05:20.503053 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:05:20.503059 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.503069 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 07:05:20.503082 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.503121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.503138 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503144 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 07:05:20.503158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503183 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.503189 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503199 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 07:05:20.503217 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.503224 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503233 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 07:05:20.503251 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.503258 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503271 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 07:05:20.503289 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.503300 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503311 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 07:05:20.503329 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.503336 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503345 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 07:05:20.503363 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.503369 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503379 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 07:05:20.503396 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.503403 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503413 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 07:05:20.503435 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.503443 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503453 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 07:05:20.503466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.503519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.503534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503541 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 07:05:20.503560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503585 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:05:20.503592 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 07:05:20.503615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.503641 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 07:05:20.503657 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 07:05:20.503664 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 07:05:20.503675 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 07:05:20.503691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503698 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 07:05:20.503711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:05:20.503754 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 07:05:20.503770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.503781 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 07:05:20.503791 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 07:05:20.503808 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.503814 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 07:05:20.503829 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 07:05:20.503846 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 07:05:20.503853 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 07:05:20.503863 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 07:05:20.503881 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.503887 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 07:05:20.503897 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.503914 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.503921 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 07:05:20.503930 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.503947 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.503954 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 07:05:20.503964 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.503981 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.503987 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 07:05:20.503997 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.504014 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:05:20.504020 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 07:05:20.504030 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:05:20.504046 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:05:20.504053 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 07:05:20.504062 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 07:05:20.504079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.504086 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 07:05:20.504095 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.504112 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 07:05:20.504119 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 07:05:20.504129 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 07:05:20.504145 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.504152 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 07:05:20.504166 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.504183 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.504190 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 07:05:20.504199 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.504215 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 07:05:20.504222 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 07:05:20.504231 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 07:05:20.504246 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 07:05:20.504280 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.504316 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 07:05:20.504344 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.504371 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 07:05:20.504397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.504428 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 07:05:20.504457 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.504483 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 07:05:20.504510 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.504536 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 07:05:20.504562 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 07:05:20.504588 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 07:05:20.504614 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 07:05:20.504641 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 07:05:20.504683 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 07:05:20.504709 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 07:05:20.504736 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.504762 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 07:05:20.504788 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.504814 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 07:05:20.504840 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.504866 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 07:05:20.505052 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.505080 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 07:05:20.505106 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.505133 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:05:20.505159 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.505185 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:05:20.505211 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.505237 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 07:05:20.505263 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.505290 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 07:05:20.505323 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.505349 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 07:05:20.505374 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.505402 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:05:20.505433 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.505460 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 07:05:20.505486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.505513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 07:05:20.505538 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.505565 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 07:05:20.505590 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.505616 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 07:05:20.505642 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.505668 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 07:05:20.505694 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 07:05:20.505720 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 07:05:20.505751 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.505778 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 07:05:20.505803 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.505830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 07:05:20.505856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.505882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 07:05:20.505908 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.505934 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 07:05:20.505960 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.505986 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 07:05:20.506012 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.506038 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 07:05:20.506064 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.506090 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 07:05:20.506116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.506144 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 07:05:20.506171 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506189 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506215 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:05:20.506241 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506257 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506274 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506304 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:05:20.506331 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506381 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:05:20.506439 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506470 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.506496 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506522 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.506548 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506565 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506592 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.506617 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506634 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506660 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.506686 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506712 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.506738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506764 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:05:20.506789 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506815 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.506840 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506866 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.506891 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506908 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506934 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:05:20.506960 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.506986 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.507011 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507038 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:05:20.507063 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507089 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:05:20.507114 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507132 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507166 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507204 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507220 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.507272 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507289 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507310 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507336 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.507362 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507388 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.507414 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507437 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507455 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507481 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.507506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.507623 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507640 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507657 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507699 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.507725 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507742 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507758 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507775 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507806 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.507831 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507857 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.507882 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507900 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507916 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507932 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.507960 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:05:20.507986 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508011 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:05:20.508037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508054 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508071 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508096 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.508122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:05:20.508240 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508266 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 07:05:20.508292 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508326 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.508352 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508378 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.508404 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508421 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508437 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508458 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.508509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 07:05:20.508679 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508696 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508722 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:05:20.508747 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508764 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508780 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508806 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:05:20.508831 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508848 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508865 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508907 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:05:20.508932 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.508959 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.508985 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509010 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.509036 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509053 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509078 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.509108 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509125 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509150 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.509176 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509202 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.509229 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509255 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:05:20.509280 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509312 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.509338 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509364 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 07:05:20.509390 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509407 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509432 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 07:05:20.509458 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509484 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.509510 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509535 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:05:20.509561 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509587 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:05:20.509613 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509696 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509713 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.509765 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509782 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509829 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.509854 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509881 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.509907 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509924 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509941 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.509966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.509992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 07:05:20.510109 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510126 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510142 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.510210 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510227 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510244 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510261 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.510317 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510343 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 07:05:20.510369 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510386 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510407 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510424 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510450 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 07:05:20.510475 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510501 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 07:05:20.510527 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510544 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510561 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510586 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.510612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 07:05:20.510729 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510756 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 07:05:20.510781 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510807 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 07:05:20.510832 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510858 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 07:05:20.510883 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510900 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510916 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510933 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.510959 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.510985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.511002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.511019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.511040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.511057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.511074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.511091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.511107 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 07:05:20.511133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 07:05:20.511158 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.511214 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.511264 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.511319 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.511366 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.511413 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 07:05:20.511461 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 07:05:20.511508 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 07:05:20.511573 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.511622 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.511669 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.511716 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.511762 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.511810 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.511857 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.511903 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.511949 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.511997 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.512045 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.512092 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.512154 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.512209 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.512271 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.512323 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 07:05:20.512369 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.512415 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.512461 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.512510 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.512558 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.512624 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.512671 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.512719 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.512774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.512822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.512869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.512916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.512962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.513008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 07:05:20.513073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 07:05:20.513313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 07:05:20.513363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.513410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.513456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.513502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.513549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.513597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.513644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.513691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.513738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.513785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.513833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.513880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.513928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.513980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.514031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.514077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 07:05:20.514124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.514171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.514216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.514264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.514316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.514367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.514413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.514461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.514517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.514565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.514612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.514659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.514706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.514753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 07:05:20.514800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 07:05:20.514851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 07:05:20.514898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.514944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.514992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.515038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.515084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.515132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.515179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.515225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.515272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.515324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.515372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.515420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.515468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.515519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.515575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.515621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 07:05:20.515667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.515713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.515759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.515807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.515855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.515908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.515955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.516002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.516056 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 07:05:20.516083 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.516144 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.516199 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.516252 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.516315 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.516369 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:05:20.516423 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:05:20.516475 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:05:20.516528 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.516581 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.516634 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.516688 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.516742 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.516795 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.516848 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.516901 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.516953 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.517007 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.517061 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.517115 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.517167 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.517219 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.517272 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.517330 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:05:20.517383 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.517438 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.517520 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.517574 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.517627 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.517680 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.517732 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.517785 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.517847 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 07:05:20.517870 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.517925 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.517979 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.518032 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.518085 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.518138 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:05:20.518191 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:05:20.518245 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:05:20.518491 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.518545 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.518599 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.518653 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.518707 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.518760 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.518814 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.518872 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.518927 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.518981 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.519035 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.519089 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.519141 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.519195 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.519248 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.519307 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:05:20.519361 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.519415 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.519469 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.519522 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.519575 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.519629 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.519682 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.519735 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.519795 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 07:05:20.519818 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.519868 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.519916 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.519964 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.520017 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.520065 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:05:20.520113 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:05:20.520160 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:05:20.520207 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.520255 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.520308 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.520358 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.520406 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.520455 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.520502 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.520551 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.520599 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.520647 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.520695 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.520743 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.520790 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.520839 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.520888 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.520936 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:05:20.520983 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.521039 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.521087 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.521135 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.521186 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.521234 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.521282 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.521336 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.521392 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 07:05:20.521413 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.521463 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.521513 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.521562 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.521612 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.521661 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 07:05:20.521711 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 07:05:20.521760 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 07:05:20.521811 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.521860 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.521910 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.521959 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.522009 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.522059 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.522112 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.522163 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.522212 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.522263 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.522319 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.522369 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.522419 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.522468 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.522518 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.522568 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 07:05:20.522618 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.522668 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.522719 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.522769 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.522818 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.522867 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.522917 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.522966 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.523019 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 07:05:20.523036 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 07:05:20.523065 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 07:05:20.523092 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 07:05:20.523119 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 07:05:20.523144 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 07:05:20.523164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.523180 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.523189 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.523198 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.523208 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.523217 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:05:20.523226 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:05:20.523235 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:05:20.523243 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.523252 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.523260 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.523273 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.523286 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.523304 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.523314 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.523323 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.523332 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.523340 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.523348 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.523357 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.523365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.523373 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.523381 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.523389 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:05:20.523396 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.523405 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.523413 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.523421 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.523429 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.523437 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.523444 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.523452 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.523460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.523469 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.523477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.523486 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.523493 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.523501 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:05:20.523509 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:05:20.523518 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:05:20.523525 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.523533 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.523541 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.523548 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.523556 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.523564 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.523571 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.523579 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.523587 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.523594 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.523601 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.523609 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.523616 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.523623 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.523631 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.523638 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:05:20.523645 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.523652 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.523659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.523666 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.523674 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.523681 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.523692 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.523701 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.523708 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.523718 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.523726 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.523734 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.523741 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.523749 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:05:20.523756 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:05:20.523763 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:05:20.523770 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.523777 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.523784 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.523791 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.523798 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.523805 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.523813 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.523820 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.523827 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.523834 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.523841 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.523848 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.523855 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.523862 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.523869 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.523876 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:05:20.523884 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.523891 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.523898 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.523905 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.523912 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.523918 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.523925 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.523932 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.523939 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 07:05:20.523947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.523954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 07:05:20.523962 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 07:05:20.523969 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 07:05:20.523976 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 07:05:20.523982 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 07:05:20.523990 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 07:05:20.523996 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 07:05:20.524003 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 07:05:20.524010 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 07:05:20.524017 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 07:05:20.524024 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.524045 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.524052 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 07:05:20.524059 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 07:05:20.524066 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 07:05:20.524073 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.524274 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 07:05:20.524283 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 07:05:20.524290 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 07:05:20.524302 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 07:05:20.524309 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 07:05:20.524316 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 07:05:20.524323 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 07:05:20.524330 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 07:05:20.524337 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 07:05:20.524344 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 07:05:20.524351 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 07:05:20.524358 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 07:05:20.524365 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 07:05:20.524371 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 07:05:20.524659 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 07:05:20.524669 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:05:20.524674 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:05:20.524679 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 07:05:20.524686 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 07:05:20.524691 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 07:05:20.524695 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 07:05:20.524705 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 07:05:20.524713 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 07:05:20.524751 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.524759 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203266" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:05:20.524772 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 07:05:20.524793 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 07:05:20.524800 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 07:05:20.524804 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 07:05:20.524808 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 07:05:20.524814 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203266" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:05:20.524824 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:05:20.524831 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:05:20.524836 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:05:20.524847 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.524855 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 07:05:20.524860 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 07:05:20.524884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.524893 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 07:05:20.524898 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.524921 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 07:05:20.524926 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 07:05:20.524931 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 07:05:20.524935 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 07:05:20.524939 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 07:05:20.524942 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 07:05:20.524947 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 07:05:20.524951 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 07:05:20.524957 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203266" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 07:05:20.524967 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:05:20.524974 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:05:20.524978 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 07:05:20.524984 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.524990 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 07:05:20.524994 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 07:05:20.525018 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 07:05:20.525024 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.525029 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.525034 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.525039 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 07:05:20.525049 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 07:05:20.525057 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:05:20.525062 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:05:20.525066 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 07:05:20.525072 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203266" 2019-02-20 07:05:20.525080 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:05:20.525084 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:05:20.525089 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:05:20.525094 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:05:20.525099 wsdl: in serializeType: returning: 203266 2019-02-20 07:05:20.525105 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 07:05:20.525112 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 07:05:20.525117 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 07:05:20.525121 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 07:05:20.525125 wsdl: in serializeType: returning: 203266 2019-02-20 07:05:20.525130 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203266 2019-02-20 07:05:20.525150 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203266 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 07:05:20.525154 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 07:05:20.525160 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7016"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 07:05:20.525174 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 07:05:20.525179 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203266 2019-02-20 07:05:20.525189 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 07:05:20.525261 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 07:05:20.525200 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 07:05:20.525211 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 07:05:20.525217 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 07:05:20.525222 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 07:05:20.525226 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 07:05:20.525232 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:05:20.525242 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:05:20.525249 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 07:05:20.525255 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 07:05:20.525266 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 07:05:20.525275 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 07:05:20.525282 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 07:05:20.532807 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 07:05:20.532830 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 07:05:20.532845 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 07:05:20.532854 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 07:05:20.532863 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 07:05:20.532876 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 07:05:20.532884 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 07:05:20.532891 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 07:05:20.532899 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 07:05:20.532936 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 07:05:20.542171 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 07:05:20.542198 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 07:05:20.542208 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:05:20.542218 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 07:05:20.542232 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 07:05:20.542242 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 07:05:20.542252 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 07:05:20.542262 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 07:05:20.542271 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 07:05:20.542289 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 06:05:18 GMT 2019-02-20 07:05:20.542299 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 07:05:20.542309 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 07:05:20.542319 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 07:05:20.542332 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 07:05:20.542368 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 07:05:20.542383 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 07:05:20.542397 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 07:05:20.542405 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 07:05:20.542413 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 07:05:20.542451 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 07:05:20.542468 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 07:05:20.542477 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 07:05:20.542509 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 07:05:20.542523 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 06:05:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 07:05:20.542565 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 07:05:20.542579 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 07:05:20.542606 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 07:05:20.542616 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 07:05:20.542738 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 07:05:20.542907 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 07:05:20.542919 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 07:05:20.542933 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 07:05:20.542949 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 07:05:20.542986 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 07:05:20.543081 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 07:05:20.543117 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 07:05:20.543140 nusoap_client: got fault 2019-02-20 07:05:20.543152 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 07:05:20.543159 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 07:05:20.543167 nusoap_client: detail =